Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 25 december 2014

Mars attacks! Omoralens planet i första huset och därtill verksam illgörare.


Mars attacks - amerikanska samlarbilder
i tuggummipaket (1962)

Med 1587 horoskop kompletta med födelsetid kommer här ett av bloggens få försök att bekräfta en lärosats i hinduisk astrologi ner på individnivå. Det är den suggestiva tanken om att planeterna kan verka tvärt emot sin essentiella natur och de onda för vissa födslar faktiskt fungera som "verksamma välgörare" och vice versa. Det betyder naturligtvis inte att naturligt onda Mars sätter på sig silkesvantar och beter sig som väna Venus! Men vad det betyder, det är vad bloggen nu ska försöka reda ut.

Mars attacks 2014 - Stridshingsten
mitt under Nuon-skandalen -
se reptilhjärnan bukta ut baktill
I det sällsynta fallet med förra svenska statsministern var det ingen tvekan om att den förstahusplacerade och verksamt onda Mars faktiskt avslöjade mannens fördolt aggressiva hat mot människor som inte var "lönsamma", som honom själv och hans väljare - etniska svenskar. (Minns hur han lät innan den bedrägliga kovändningen med det famösa "Öppna era hjärtan".)  

Jungfruns tecken i öster var hos denne man skrämmande tydlig som en självisk och antisocial tendens som bara såg till den egna plånboken. Hungrande Månen i 2a ekonomihuset förstärkte naturligtvis bilden av en mycket liten människa. Många andra negativa indikationer fanns också men "Stridshingstens" åtta år vid makten gjorde hans horoskop till det enskilt mest kommenterade på bloggen.

Läran om planeternas verksamma natur nämndes i hjälpfilerna till astrologiprogrammet Jagannatha Hora och som dilettant har jag inte mött tankegången i någon av de 4-5 böcker om indisk astrologi jag läst. Men det tycks finnas en systematik bakom tänkandet.

Den naturligt eller essentiellt onda Mars blir också verksamt ond för följande ascendenttecken:

Tvillingarna (Merkurius +)
Jungfrun (Merkurius -)
Vågen (Venus +)

Stenbocken (Saturnus -)
Vattumannen (Saturnus +)

Är det en slump att indisk astrologi placerar just Mars som hussignifikator för Tvillingarnas tredje hus och Jungfruns sjätte hus? Båda husen är onda även om Tvillingarnas tredje sägs kunna leda till förbättring genom livet. Varför då inte Jungfruns sjätte merkuriska hus? För att den senare bara sysslar med ting, prylar, "siffertricksande" och jakten på externa vinster. Det finns ingen moralisk förbättring att nå i ett hus som till att börja med hårklyver, skiljer på "vän" och "fiende" och diskriminerar! Sjätte är splitens och fiendskapens sektor. Och allt tycks bottna i försöken att öka avkastningen (profiten) på arbetet med de materiella produktionsfaktorerna/Jordelementet. I det här olyckliga huset blir den drabbade inte något mer än ett objekt i slavdrivarens ögon, ett kugghjul att köra tills det vinglar och sedan ersätta med ett nytt. Människor är inte viktiga i sjätte huset, det är den vinstproducerande apparaten som fångar uppmärksamheten. 

Vilka otroliga prylmänniskor särskilt män födda med mycket Jungfru i horoskopet kan urarta till! (Det förvånar inte att Stridshingsten överräckte en pöbelaktiv teknologigåva - en bildskärm av något slag - till kronprinsessan och hennes gymtränare.) Länge trodde jag förklaringen var att Jungfrun hade dåligt självförtroende och behövde penisförlängare i formen av senaste smartphonen eller hembion, men beteendet går ännu djupare. Den agrikulturella Jungfrun DYRKAR verkligen det jordiska som ett självändamål. Senaste modellen av den nya tekniken i själva verkan bara en dyrkan av tanken på att kunna sälja samma grej om och om igen, och tjäna nya pengar på det varje gång. 

Det är därför "Stridshingsten" med Jungfrun och en ond Mars i ego-position tyranniserade de människor hans eget konkurrensbaserade (Mars) marknadsekonomiska system stötte ut av en eller annan anledning. Det deltog nämligen inte i det här ofattbara bedrägeriet, de ingick inte i "tillväxtekonomins" rasande mardröm. Svenskarna lämnar ett av världens största fotavtryck, ett tomt folk som reser och konsumerar som vore de helt galna... Man ska minnas att det är de till planeten Jorden knutna husen som ger oss Jungfruns sjätte som fienden. Det är livet på moder Jord som inte vill ha en sådan som Stridshingsten här. Han är en agrikulturalist, en ödeläggare, en vinstjägare! Jordens motto är jämvikt inget annat.

Mars som signifikator för Tvillingarnas tredje hus, däremot, indikerar förutom kommunikation även individens egen intellektuella apparat - och det är som den personliga tankestilens hus möjligheten till förbättring ligger. Människan kan sluta ljuga och desinformera och börja tänka och tala sanning.

Den verksamt onda Mars för en Vågascendent förklaras enkelt i termer av bhava karaka (se lista här). Venus blir hussignifikator för sjunde partnerhuset när dess eget positiva tecken stiger i öster. Problemskaparen Mars står för raka motsatsen till Venus harmonisering och en verksam illgörare för Vågascendenten. Vad det innebär om Mars dessutom ligger i första huset ska vi undersöka här genom en handfull tillgängliga exemplar.

Det sägs ligga många olika avvägningar bakom doktrinen och planetens verksamma natur och förutom bhava karaka avgörs saken förstås av vilka hus planeten tillfälligt äger.

Venus är bara hussignifikator för ett enda livsområde, det sjunde huset. Saturnus däremot, har tydligen likheter med hela tre hus som den helt eller delvis agerar som karaka för: sjätte olycks- och fiendehuset är lätt att begripa, Saturnus är dock naturligen den Stora Illgöraren (den är Döden). Som en gränsdragare har den en naturlig fallenhet just för den diskriminering och fiendskap som utmärker sjätte huset. 

Saturnus som karaka för åttonde dödshuset behöver inte ens förklaras. Som karaka för det 12e huset påminns man om att huset betecknar en slags ultimat gräns, i t.ex. "kroniska fängelsevistelser", "terminalvård/långvård" eller direkt landsflykt/exil. Man kan notera att den Stora Illgöraren har signifikans för de tre helt onda husen men inte för det tredje som går att förbättra. Saturnus rår ingen människa på, så här ser man återigen logiken bakom tänkandet. Saturnus passar helt enkelt inte ihop med ett "förbättringsmöjlighetens" hus.

*****

I den här undersökningen är det bara en verksamt ond Mars i första huset som intresserar. "Stridshingstens" förskräckliga människosyn var visserligen frukten av ett antal usla astrologiska faktorer, men jag har länge tänkt undersöka om den här typen av Mars faktiskt är en problemskapare för sin omvärld. Av de 1587 horoskopen har 131 stycken Mars i första huset, nästan exakt medelvärdet 132,25. 

Och det är självklart: vi har ännu inte ställt samlingen någon fråga. Jämför t.ex. föregående studie av ekobrottslingars placering av Mars i zodiaken där den lyx- och rikedomsjagande chefstypen direkt avslöjade sig: Mars i Lejonet steg genast fram som tydligt överrepresenterad. 

Som en fenomenal tillfällighet publicerar DN samma dag en artikel som försöker presentera inte bankchefer utan bankanställda som naturligt oärliga! Så låter den djävulska Storfinansen när den söker hålla sig själva i skuggan och låter sina trogna tidningslakejer föra läsarna vilse genom att prata om "något annat"! Vad den skyldiga journalisten på DN inte vill ta upp är att det är chefskulturen i den osunda västerländska bankvärlden som sätter tonläget för de anställda.

Men av de 131 förstahus-Mars är det bara 59 som är verksamma illgörare. Med ett besynnerligt undantag fördelar sig dessa ganska jämnt i de fem relevanta ascendenttecknen:

Mars i Tvillingascendenten: 16
Mars i Jungfruascendenten: 18
Mars i Vågascendenten: 16
Mars i Stenbocksascendenten:  8
Mars i Vattumanascendenten: 1

Genomsnittet skulle vara 11,8 placeringar i vart ascendenttecken och min misstanke är att bristen på saturniska ascendenter kan ha att göra med att den Stora Illgöraren som ascendenthärskare sinkar individer och gör dem slöa eller senfärdiga. De når inte celebritet lika enkelt (Saturnus kallas Shani, "Den Långsamma" på sanskrit). President Obama fick t.ex. ta en omväg runt personliga problem i ungdomen innan hans äregirighet slutligen tog kommando och Saturnus så att säga började klättra uppåt på himlen.

Men kanske är förklaringen enklare: första huset ägs av en i grunden negativ och restriktiv planet och när dessutom den onda Mars intar första huset uppkommer en så sträv eller kärv personlighetstyp att den inte lätteligen lyckas bli känd för något alls. De här knappa 1600 kartorna tillhör dock närapå helt kända eller mycket kända människor. (Andelen av 200 bekanta och arbetskollegor har i princip inte vuxit de senaste 15 åren.)

Båda de merkuriska ascendenterna har det mycket lättare att kommunicera sig än den ibland surmulna och dröjsamma Saturnus-ascendenten, och när det gäller Vågen stigande i öster så är det tveklöst ett av de mer lyckligt lottade stigande tecknen, med en naturlig social kompetens. (En rysligt klent placerad Venus, via tecken, hus och mottagande aspekter, skulle naturligtvis förändra den här generella utsagan.)

Med de 59 verksamma illgörarna finns inget annat sätt än att gå igenom alla och snabbt söka avgöra om det i personernas historik finns ledtrådar som bekräftar att ondska, krigiskhet, illvilja eller omoral kommer från deras egna personer. Man måste också hålla ögonen öppna efter allvarliga olyckor som kan ha drabbat deras person/kropp.

Här följer kanske lite tråkig genomgång av de fem ascendenterna.


Verksamt ond Mars i Tvillingarna i första egohuset:
 1. Marie Antoinette - kunglighet
 2. George Byron - poet
 3. Arthur Schopenhauer - filosof
 4. Wernher von Braun - raketforskare
 5. Jean Tinguely - konstnär, dadaist
 6. Luc Montagnier - virologist, Nobelpris i medicin
 7. Van Morrison - sångare och låtskrivare
 8. Kevin Ryerson - Shirley MacLaines transmedium
 9. Anonym 1 - en tid verksam i antikvitetsbranschen
 10. Julianne Moore - skådespelare
 11. Kenneth Branagh - regissör och skådespelare
 12. Susan Boyle - Idol-sångerska
 13. Sandra Bullock - filmproducent och skådespelare
 14. Anonym 2 - vårdbiträde
 15. Anonym 3 - projektledare
 16. Victoria Beckham - celebritet, företagare (ascendenten finns på nätet men är DD - "dirty data" - ej verifierad)


Marie Antoinette behöver inte kommenteras, hennes personlighet var inte vinnande, hon levde ett själviskt liv, och hon hade "oturen" att bli avrättad ung när borgarna ville komma upp sig.

Hos romantiska poeten Byron verkar Mars primärt ha uttryckt sig som hans homo- eller bisexuella läggning.

Schopenhauer var en surmulen tänkare med pessimistisk filosofi. Också han homosexuell.

Raketforskaren von Braun var, om jag inte missminner mig, en nazist som amerikanerna gärna tog emot för att få tillgång till tysk teknologi. Mars som krig.

Konstnären Tinguely en "illvillig" häcklare av det materialistiska västsamhället.

Montagniers medicinska ämne - virus - är också närmast självförklarande. "Det onda" kopplar här till hans fysiologi i överförd bemärkelse. Han studerade virus krig mot människokroppen.

Van Morrisons URUSLA humör är väl omvittnat.

Mediet Ryerson har jag inga närmare uppgifter om.

Anonym 1 saknade far, var hårt modersbunden och utvecklade pedofila drag. En mycket obehaglig "sliskig" personlighet. Men här påminner sig övriga horoskopet: fallen Skorpion-Måne med dödens Saturnus i sjätte huset för olyckor! Helt klar en person med "problem".

Aktrisen Moore tycks ofta använda sin onda ego-Mars till att gestalta kvinnor i nöd eller olycksdrabbade kvinnor.

Som vår generations förkämpe för Shakespeare, förvånar inte en verksamt ond Mars hos Branagh. Mycket blod och mänskligt svek i dessa pjäser.

Boyle var den omöjliga och överåriga kvinna som blev världssensation i Idol och bröt ihop pga. kändisskapet.

Bullock tenderar också att gestalta svåra eller olyckliga eller kantiga kvinnor på film. Tycks ha skadats illa av otroheten från idioten till mc-åkare hon valde till man. Mars kan indikera en grovhet i smaken i första huset.

Anonym 2 är så långt tillbaka i tiden att jag inget kan säga. Synbarligen en harmlös och snäll ung kvinna i hemvården.

Anonym 3 en hunsad mellanfigur på stort it-företag. Invandrarhatare, och en verklig ond moderat som likt Anonym 1 hade en slirig personlighet. Här kan vi ha att göra med Tvillingarna som slirigt söker mörka åsikter de vet är inkorrekta och blir en slags kroniskt falsk desinformatör. De LEVER LÖGNEN.

Beckhams surmulenhet är omvittnad och omskriven. Jfr de griniga kvinnor Bullock gärna spelar.

Från den här gruppen illvillig Mars i Tvillingarna, identifierade åtminstone jag det dåliga humöret hos Mars. Det skadar Tvillingarna som annars är ett slipat socialt tecken i ascendenten.


Verksamt ond Mars i Jungfrun i första egohuset:
 1. John Adams - USA:s 2a president, "passion för att precisera" (!)
 2. Winston Churchill - UK premiärminister, inspirerade folket under Andra världskriget
 3. Jorge Luis Borges - passionerat detaljfixerad och extremt analytisk författare av noveller
 4. Anais Nin - sexualneurotisk författarinna, många privata demoner och störningar
 5. Bing Crosby - amerikansk familjeunderhållare, ond hustyrann i sitt privata liv
 6. George Orwell - författare till dystopiska "1984" om "systemrepression mot individen" (jfr Stridshingstens socialisthat)
 7. Frederick Chapman Robbins - virologist, uppfann vaccin mot den förlamande polio-sjukdomen
 8. Ingmar Bergman - regissör med "många demoner"
 9. Dudley Moore - britt som föddes med ful klumpfot, hatad av sin mor, bytte en karriär som jazzmusiker mot en i Hollywood som komiker med en viss sorgfälld ton
 10. Juca Chaves - sångare och humorist/komiker
 11. Marjorie Orr - fd BBC-korrespondent, sadlade om och blev astrolog
 12. Bill Clinton - fd president, girig, sexskandal
 13. Barry Gibb - fd Bee Gees, singer-songwriter
 14. Cat Stevens - grekisk-brittisk singer-songwriter nära drunkningsdöden som ung, rastlös, nervig, konverterade till islam och gjorde stark musikalisk comeback som Yusuf Islam.
 15. Fran Drescher - amerikansk komedienne och affärskvinna, våldtogs i sitt eget hem av galning som tog sig in i huset.
 16. Tori Amos - amerikansk singer-songwriter, prästdotter med religionshat, våldtogs i bil med revolver mot sitt huvud
 17. Anonym (några få data från kvinnans liv som ung borgarbracka). Fanatiskt ceremoniell (etikettsregler för midsommarfirande, regler för hissning/halning av svenska flaggan m.m.), bröt upp egenartat och "förverkligade sig" genom relationer med svårt kriminella män
 18. Fredrik Reinfeldt - bröt aldrig upp från hemmets prägling utan förverkligade sig genom en svårt kriminell ideologi


Trots att jag nästan helt saknar uppgifter om ett flertal tycks den negativa Merkurius-ascendenten med Mars ge svårare typer. Vad gäller Stridshingsten och fall nr 17 föddes båda 1965 och delar Saturnus-i-Vattumannen i fiendens sjätte hus. Medan detta inlägg låg på is, skrevs ett annat om varför denna sekundära placering troligen hjälper den naturligt och verksamma onda Mars att vissa en värre sida.

Det är min uppfattning att man inte kan vara särskilt säker bara på grundval av en "dålig" placering. Men om flera klena placeringar sammanfaller och samverkar kan en viss "typ" uppstå. Således är den hopplöst svåra och konstlade författarinnan Anais Nin det första namnet i listan där "fiendens hus" är samtidigt aktiverat (av Solen och Jupiter), för en distinkt egoistisk människa som sökte utnyttja sin omgivning sexuellt. 

Hustyrannen Bing Crosbys förstahus-Mars blir också en våldsverkare genom att han också har Jupiter i fiendehuset och denna är tillfällig ägare av det privata fjärde huset för hemmet och familjen bakom lyckta dörrar! Hu!

Dudley Moore med den vanställda foten och den hatiska modern föddes ett Saturnus-varv före Stridshingsten och den ceremoniellt fixade Anonym och det har nämnts i någon större Stockholmstidning att förre moderatledarens mor var ett "piece of work" - hjärtlöst hård och fordrande. Saturnus sammanlänkas oftast med fadersfiguren men eftersom den generellt står för myndighetspersoner eller dem med auktoritet och inskränka individens frihet, fungerar den på båda föräldrarna. En ensamstående mor med barn blir per definition Saturnus om barnet inte har någon far...


Dessa fyra var de enda som hade fiendehuset aktiverat och de är också de enda med antingen en gräslig barndom som skadat dem och/eller ett vuxenliv där de uttryckt en märklig kantighet.

Nu har jag hört skvaller om att Ingmar Bergman var en tyrann privat, och Churchill var som bekant bipolär, men den som vill kan säkert hitta sekundära svagheter i dessa horoskop annat än det sjätte huset. Churchills "livsandar" tecknades t.ex. av Solen i Skorpionen i tredje intellektshuset och ägdes således av den kalla och "dubbelt onda" Mars i hans första kroppshus. 

Två Eldplaneter i "mörka" eller negativa zodiaktecken och två hus som direkt kopplar till individens egen kropp och psyke - det är inte alls svårt att läsa in en bipolär läggning här - svart, svart Eld. Och depressiva Saturnus i sitt negativa härskarläge i Stenbocken i det normalt glada och lekfulla femte huset kompletterar bilden. Men notera hur Churchills Saturnus i femte politikerhuset blev en bild av en stoiskt orubblig och butter landsfader i svåra tider av nöd och umbärande. Hans märkligt dysfunktionella horoskop hittade precis rätt plats i tiden där det kom till nytta!

Kommentaren om president Adams petnoga natur (från psykologen James Hillman, om jag minns rätt) rimmar naturligtvis perfekt med Jungfruascendenten som sådan. Jungfrun är "particular" i hela sin orientering, och politiska korrespondenten Marjorie Orr är naturligtvis också en faktabitare. Hon har faktiskt skrivit den tråkigaste astrologibok jag någonsin (av misstag köpt). Hela boken består bara av årtal och korta notiser om världshändelser och under vilka större planetära inflytanden dessa inträffade. Här är då Jungfrun som prosaisk faktarabblare, utan någon vision (för den har granntecknet Lejonet paxat för). Det är som att höra en revisor rabbla siffror timma in och ut och jag läste tre sidor innan jag fick nog. 

En dubbelt negativ Mars i första huset borde inte skänka popularitet så det är närmast obegripligt att den falske och baksluge Stridshingsten genomgående fick höga popularitetssiffror av svenskarna. Troligtvis är vi ett ganska korkat folk som tar de manipulationer högermedierna serverar som vår egen sanning. När ett folk inte fått någon träning i eget tänkande eller är apatiska i anden, köper man bara andras åsikter och tar som sina egna. Har vi inte haft ovanligt många fall av pinsamma svenska plagiatörer (böcker, musik) i vårt folk de senaste åren? Per Gessle plundrade åtminstone sin gigantiska samling 60-talspop med finess, men sedan har det blivit allt mer direkta stölder - till och med ren klippa-och-klistra.

När det gäller Marjorie Orr delar hon med populäre Bill Clinton emellertid kombinationen av Mars och verksamt välgörande Venus (låt vara fallen i Jungfrun) i första huset. Med en sådan konjunktion blir det närmast dött lopp, för det goda tar ut det onda, kanske med viss övervikt på det onda eftersom Venus är så egoistisk i Jungfrun och i synnerhet i det narcissistiska första huset (minns Bill Clintons "smug" - självgoda - leende - han älskade sig själv precis som Göran Persson med en Venus i första huset).

Fran Dreschers komediserie "Nanny" gick i många år och hon hade verkligen förmågan att spela en egoistisk pain in the ass fast med charm. Snart nog bossade hon över sin arbetsgivare och tacka för det, med inte bara Mars utan också Solen och Jupiter stigande i öster! Sällan har man väl sett en sådan framgångssignal för trälen eller servicearbetaren Jungfrun! Men Jupiter är ond framgång och Mars dubbet ond aggression och en prominent faktor som betonar individualiteten och här "fiendskapen". (Jämför Nya Moderaternas horoskop.)

I jakt på foto på nätet som synliggör den fräcka optimismen ("klipparmentaliteten") hos en verksamt ond Jupiter, hittar jag den här kommentaren som perfekt beskriver den låga intelligensen hos dagens moderater som säkerligen minns "The Nanny" med enbart glädje, och som något gott:

"
The Nanny was more than a gold digger and a home wrecker. She was a trend setter and super fearless uber vixen. She is my idol."

Att Dreschers karaktär var mer än en opportunistisk nedbrytare av moral och sans inom huset där hon tjänade följs av en helt såsig hjärnas argument i tre led. 1. Att hon var en trendsättare har inte med tv-figuren att göra. Den arma skribenten blandar ihop Drescher och tv-figuren Nanny! 2. Att hon var en framåt über-katta skulle kunna gälla båda men låter mer som tv-tittarens egen åsikt. I vilket fall är det inte en egenskap som på något sätt förändrar rollfigurens grundläggande natur av egoistisk lycksökerska - sexigheten var bara instrumentet för att nå målet. 3. "Hon är min idol". Så en enda tv-tittares personliga åsikt skulle på minsta sätt rubba rollfigurens karaktär av lycksökerska?

Så här tänker de genomsnittliga moderata väljarna i Stockholm. Och så har vi fått alla dessa skandaler som Filippa Reinfeldt... Nya Moderaternas horoskop har just denna onda lycksökar-Jupiter stigande i Jungfrun i första huset....

Det ser nästan ut som ett så energiskt första hus som Dreschers är en "monstermagnet" - apropå den dramatiska våldtäkten i ditt eget "trygga" hem. Nobelt är återigen att Hemmets hus går i Skyttens tecken och Jupiter ligger här som en verksam illgörare i hennes eget kroppsliga första hus, kombinerad med våldsverkaren Mars! 

Jupiter blir här en som överskrider alla acceptabla gränser, exakt som hennes egen figur i "Nanny" gjorde (fastän inbäddat i en sliskigt smått rå charm som faktiskt var rätt underhållande). Helt klart en födelse till negativ karma hon tjänat ihop i något tidigare liv som en hårdför man som inte respekterade andras gränser. Nu fick hon smaka på sin egen medicin. 

Det är värt att fundera en stund över hustyrannen Bing Crosbys onda Jupiter i sjätte fiendehuset och hur det var HAN som drabbade sina familjemedlemmar, medan i Fran Drescher det var hennes första hus - hennes ego och kropp - som fick smaka på en ond Jupiter i Hemmets hus, det ena av de två hus den förfogar över.

*****

Inlägget har blivit så långt att jag lämnar de övriga typerna av en verksamt ond Mars utan kommentarer. Den som stiger i öster i Vågen (16 fall), i Stenbocken (8 fall) samt den påfallande välartade "onda" Mars i Vattumannen (bara ett fall).

Men så mycket måste sägas att givet bloggarens eget starka femte hus (Solen, Mars, Merkurius i Vågen) verkar det helt klart att detta attraherat ett antal av Mars-Vågen-i-första, så att "experimentledaren" smutsat ner resultatet bara genom att finnas till och styra utgången! 

Inte mindre än sex av de 16 är antingen bloggarens 4 av typen föredettingar eller kärleksintressen (säger en del om Mars som ren biologisk sexdrift, vilken i Luft delvis är en medvetandegjord sexualitet) eller goda manliga vänner (2 stycken), samt en bekant till en bekant och slutligen ett förmedlat (anonymt) fall av sinnessjukdom.

Tar man bort de tre anonyma bekanta från den första gruppen med ond Mars i Tvillingarna ("kontamination" pga. bloggarens Måne i förstahus-Tvillingarna), den enstaka anonyma (en gång bekanta) i andra gruppen som möjlig "smitta" av ett annars "neutralt" datamaterial, blir fördelningen tydligare:

Verksamt ond Mars i Jungfruascendenten: 17
Verksamt ond Mars i Tvillingascendenten: 13
Verksamt ond Mars i Vågascendenten: 10
Verksamt ond Mars i Stenbocken 8
Verksamt ond Mars i Vattumannen 1


Frånvaron av en dubbelt ond Mars i Vattumannen när detta tecken stiger i öster, är väl det som skulle inge hopp om att mänskligheten (Vattumannen) verkligen har en framtid! Det är profithungrande och diskriminerande Jungfrun i öster som är mänsklighetens gissel. 

Men detta enastående tydliga fynd har bloggen redan gradvis avslöjat genom den ena studien efter den andra som mer och mer lyft på förlåten och låtit den ursprungliga zodiaken säga sitt.

Ett är säkert: den "dubbelt onda" Mars i första huset tycks lika ofta drabba personens kropp i formen av våld eller handikapp som att den ger en "spetsig", vresig eller illasinnad personlighet eller utblick. Jag hade kanske trott att man skulle hitta några fler fall av personer som själva tar till handgripligt våld, men å andra sidan är Merkurius som disponent mer av våld genom falskt ränksmidare, dvs. bedragartypen. Saturnus som disponent är också en kall och kalkylerande planläggare. Brutalt våld i affekt ska man uppenbarligen inte sökta med de här två disponenterna.

Vad gäller den inte redovisade gruppen med ven verksamt ond Mars så är påfallande många av de legitima fallen (bortom bloggarens egen nära sfär) sexuella avarter (3 eller fyra om man innefattar indiern).

Verksamt ond Mars i Vågen i första egohuset:
 1. Rudolf Otto - tysk religionsforskare
 2. Mohandas Ghandi - pacifistisk politiker
 3. Vaslav Nijinsky - balettdansare
 4. Christian Dior - modeskapare
 5. Aldo Moro - korrupt italiensk premiärminister, mördad
 6. Leonard Bernstein - dirigent
 7. Günther Grass - Nobelprisförfattare. Födesetiden en ynklig C-rankning av AstroDatabank
 8. Oliver Stone - regissör
 9. Chloë Sevigny - talanglös aktris ("Last Days of Disco) och fashionista
 10. Anonym - ung mentalsjuk med självskadebeteende (skär sig)

Verksamt ond Mars i Stenbocken i första egohuset:
 1. Otto Wallach - kemist, Nobelpris
 2. Norris Church Mailer - knivhuggen av macho maken Norman Mailer i affekt, hon debuterade själv som författare medan hon kämpade mot cancer
 3. Rush Limbaugh - galen högerpopulitiskt radiopratare i USA
 4. Condoleezza Rice - Tortyrmästaren George W. Bushs underdåniga allt-i-allo
 5. Heidi Fleiss - bordellmamma för det rika och dekadenta Hollywood
 6. Alison Krauss - countrysångerska, 26 Grammy-priser!
 7. Märtha Louise - norsk kunglighet
 8. Chris Martin - ledare för pengamaskinen Coldplay (rock för de utan utvecklad musiksmak), ingrodd materialist och fd make till Gwyneth Paltrow
Det enstaka fallet av Mars i Vattumannen i första huset: Rolf Harris - tv-personlighet (på 60- och 70-talet), pedofil*****


Anmärkning. Inlägget påbörjades den 23 november men blev bara halvklart då. Tittar man tillbaka ser man att det var en nymåne - Sol och fallen Måne i marsianska Skorpionen. Disponenten Mars själv i upptäcktsresandets tecken Skytten och dess disponent Jupiter upphöjd i Kräftan i den biologiska driftens element Vatten. Rätt träffsäkert för att ur ett "högre" perspektiv fråga sig hur Stridshingstens "närighetens drivkrafter" yttrat sig i andra fall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar