Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 29 december 2014

Landsförrädarna Quisling, Reinfeldt och Löfven

All makt utgår från Sveriges folk sägs, det. Men hur kommer det då att statsminister Löfven fortsätter sälja ut folkets röst till förmån för de stora ekonomiska hjulen på samma sätt som hans föregångare gjorde det?

Sveriges folk har inte fått välja på mycket länge, någonstans längsmed vägen har demokratin kapats och det är Andra intressen som avgör när t.ex. ett mediedrev startas i norskägda Aftonbladet och resultatet blir att en genuint socialdemokratisk partiledare tvingas bort och Överhetens man Stefan Löfven installeras i stället.

Beroende på tid och plats är det olika faktorer som avgör landsförräderiet, men lustigt nog har vi i högan Nord nu tre stycken landsförrädare som alla fötts till just den ansiktslösa folkmassans tecken Kräftan - denna diffusa hop som sägs dela ut makten. Vad är det egentligen som pågår här?

Tre "naturliga zodiaker" där tecknen matchar sina (ungefärliga) verksamhetsfält eller hus här i livet:

Vidkun Quisling - Norges arketypiska landsförrädare, valde samarbetet med nazisterna:
Fredrik Reinfeldt - öppnade sitt dubbla hjärta för den lönedumpande globala Rovkapitalismen och pratade falskspråk så att knappt någon svensk fattade vad han ämnade göra med landet.Stefan Löfven - låtsastuff förhandlare som alltid viker ner sig så att Rovkapitalisten blir nöjd. Har nu, i linje med sin genuina oförståelse av skillnaden mellan höger och vänster visat svenska folket att deras demokratiska frihet bara gäller en dag vart fjärde år! Övrig tid bestämmer en överhet som högerpressen skonar från offentligheten ljus över det som sker i detta land.
Det är förstås det olycksaliga zodiaktecknet Kräftan är en synonym med det mytologiska monstret Hydra, astrologins Vattenelement eller de grekiska filosofiernas djupt misstrodda Vegetativa Själ. Denna är odisciplinerad och principlös och förmår i sitt renodlade skick inte gå två timmar på hungrande mage förrän den är redo att sälja ut sin mamma för ett mål mat. 

(När vi talar om tillvarons principer i skenet av politiska system, handlar det inte längre om den Vegetativa Själen som ett neutralt uppfattat villkor för vår fysiska existens, om Naturen som sådan, utan om människor och ideologier som begår brott mot den högsta principen på planeten Jorden, människan, i syfte att gynna bara en liten grupp av mänskligheten. Kräftan motsvarar maffian - La Famiglia - eller särintresset. Den som minns Reinfeldt fejka utfall mot näringslivet och kalla dem ett "särintresse" kan förstå hur djupt den mannens kapacitet till LÖGN går.)

Det är absolut livsfara å färde när en civilisation låter NÄRINGSLIVET spela förstafiolen. Men det är vad som har hänt i Sverige.

Men enligt horoskopet för lobbygruppen Svenskt Näringsliv verkar det ju vara den patologiska Mars-i-Skorpionen som tecknar det onda Vatten som hänsynslöst söker berika sig själv och som leder till en så vanvettigt ful ledarstil? 

Ja, men maktaxeln fjärde/tionde, låg/hög, indikerar just precis att demonin utgår från det fjärde ansiktslösa hus som motsvarar Kräftans tecken eller den Vegetativa Själen i dess krampande och lidelsefulla strid för sin egen mättnadskänsla. I själva verket är kombinationen av stingande Skorpion i fjärde huset en perfekt bild av monstret i havens djup. Dessutom kan man diskutera om inte Solen i ett Vattentecken i Skorpionens onda åttonde hus för korruption och död också ingår i problembilden.
Se även etiketterna vegetativ själ och Hydra.
Det är en paradox att det är tre män i det folkligaste av tecken som sålt ut sina egna till skiftande intressen. Men som sagt, Kräftans härskare är Månen, känd som den ombytliga eller principlösa. Tittar man på de här tre nordiska landsförrädarna ser man att alla tre har problem med Månen, Sol-Kräftans disponent. Quisling har Månen i ett rationalistiskt och slugt planerande tecken, Tvillingarna. Men här blandas omoralens Mars in i sinnets tankevindlingar, samtidigt som Tvillingarnas härskare Merkurius befinner sig i Kräftan. En ömsesidig reception mellan tecknens härskare men troligtvis en karaktärsförsvagande sådan. Luft och Vatten är inkompatibla storheter och givet de här två tecknen är dissociationer och mörkanden eller rent lögnsvammel mycket möjligt. Se bara moderata försvarsministen Sten Tolgfors sorti! Han har tidigare jämförts med Quisling-horoskopet pga. de strukturella likheterna.

Reinfeldt, hade också Månen i Luft, en indikation om att det bakom drivkraften mot enbart tänkande över "det vegetativa" (det näriga - näringslivet) fanns en dold plan. Det är i Luft-elementet blåritningarna till det som sedan händer finns. Reinfeldts spelade folklighet var ett bedrägeri från början till slut, precis som Quisling inte alls var norrmännens vän. Mot uppfattningen att Reinfeldts "dissociation" mellan Solen i Vatten och dess disponent i Luft skulle teckna en mildare form av disposition står de ytterligare fakta i målet som det kända klockslaget bidrar med, inte minst den omoraliska Mars i öster i självtjänandets tecken Jungfrun.
Se studien: "Mars attacks! Omoralens planet i första huset och därtill verksam illgörare."
Löfven slutligen, avviker från de bakslugas gäng. Han har istället sin Sol disponerad av den överhettade, tjuvstartande och tanklösa Månen i Väduren. Den här typen av sinnelag kan modifieras betydligt om bara disponenten (Mars) lovar mer av tankekapacitet än den ilskna baggen i sig besitter, men frågan är om en "fallen" Mars i Kräftan ger det behövliga lyftet från sluddrig slugger till klok tänkare med lång framförhållning. 

Det är tämligen uppenbart att Löfven bara är en "stopgap measure", en tillfällig lösning, medan Rovkapitalismen förbereder sig att helt reducera Sverige till samma ojämlika skitsamhälle som en annan tids socialdemokrati lyckades bygga bort. AB kör inte den första eller bästa artikeln om det skattesmitaruppmuntrande egenföretagande, men läs den. Så här håller EU - Storfinansens eget organ - på att systematiskt söka utplåna alla västsamhällen som inte sätter Penningens förräntande i första rummet.

EU är ett av Hydras större huvuden! Nacka den, den som kan och genast finns förutsättningar för en bättre värld, baserat på helt andra ledande principer.

PS. Att den gamla grekiska myten låter Kräftans tecken (krabban) agera sida vid sida med Hydra (innan Herkules råkar trampa ihjäl den med sin häl), är inget argument mot att också Kräftan representerar det näriga monstret. Mytologin överflödar av berättelser där ett fenomen avspjälkas i flera aspekter - hypostatiseras - för att berättelsen vinner på det. Våra egna själar - dyrt och heligt ansedda för att vara "individuella" - hos dem som alls tror själen existerar, är också hypostaser. De är tankar (logoi) som utgått ur Den Enes ändlösa reflektion över sig själv. 

Eftersom själarna existerar före tid och rum - i "Guds psyke" - upplever de både sin särart och gemenskapen med andra tankar. På den här nivån vet alla själar att de är omistliga delar i det som i en lägre verklighet kallas för en "kosmisk symfoni". Ännu lägre, och nu skymtar landet Sverige vid horisonten, går t.o.m. den förståelsen förlorad. Här regerar bara Monstret och dess tillfälliga politiska "talking heads" som alla representerar samma grundmodell - den folket inte alls i demokratisk anda tillåts ha några åsikter om.

Sveriges skendemokrati avslöjade sig ännu en gång genom "decemberuppgörelsen" under en upprörande maktfullkomlig himmel!

4 kommentarer:

 1. Nacka EU-huvudet? Då växer ju genast två nya ut! Det skulle behövas en ny Herkules med sina storverk för att klara av att stoppa det. För övrigt tycker jag att hydran är en utmärkt symbol för våldets princip. Skrev en dikt på det temat en gång. Och jag är tydligen inte den enda som sett den symboliken, för som illustration valde jag en politisk skämtteckning som illustrerade precis samma sak.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är just för att EU är en så stor aktör på den jordiska arenan som jag i föregående inlägg om Löfven framkallar bilden av "utomjordisk invasion"!

   http://sidereal.hall-of-man.com/2014/12/stefan-lofven-den-nye-stridshingsten.html

   En Herkules för vår tid måste troligen komma "utifrån" och hitta ett sätt att svedja Hydras hals så att inte två nya huvuden växer i dess ställe.

   Just den här "celldelningen" påminner också om Kräftans princip, medan Hydras giftighet å andra sidan minner om Mars-Skorpionen (apropå funderingarna över Sven Stolpes djupa förankring i vreden.

   För den avgrundsdjupa vreden, se även http://sidereal.hall-of-man.com/2013/04/drevets-psykologi-antikens-tolv-tempel.html

   Att förknippa Hydra med våld (vreden omsatt i handling) stämmer förstås bättre med krigets Mars (negativ Mars i Skorpionen).

   Radera
  2. Det hände ett lustigt sammanträffande efter att jag hade skrivit kommentaren igår: i badrummet fastnade min blick på några ord på en förpackning som stod på en hylla - det stod Hydra IQ! Tuben ifråga hade stått där i några dar, men jag hade inte lagt märke till texten förr. Jag förstod förstås att hydra hade med vatten att göra - släkt med hydro uppenbarligen. (Och i samband med "moisture effect" på förpackningen. Jag kollade upp det på nätet, och båda orden kommer (som så många andra ord) från grekiskan och betyder vatten. Jag tycker ändå att det var lite konstigt att Nivea valde att benämna det hela hydra och inte hydro, med den negativa konnotation som ordet har. Men det är klart, kan man döpa ett förlag till Hydra så...

   Radera
  3. Troligen för att tillverkaren primärt vänder sig till kvinnor och -a är en feminin ändelse där -o är maskulin...

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.