Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 9 november 2014

Rötägg! Sol och Måne hos 190 kapitalister

I den här lilla studien har jag också inkluderat 65 horoskop för dömda ekonomiska brottslingar varav en del är privatpersoner. Men merparten är giriga yrkesmän inom finanssektorn. Jag tror metodiken är sund, det bor en gallerskakande fähund i varje finansmänniska som försöker få pengarna att jobba åt henne. 

Och ordet "riskkapitalist" är rent nyspråk. Dessa människor tar inga risker! De är sluga blodsugare - vilket kan ses av av kommersiella banker. I förberedelse för undersökningen lyfte jag bort riksbankschefer ur den här gruppen, de hör snarare till kategorin ekonomer, undantaget eller eller annan korrupt Världsbankschef eller chef för IMF som fick avgå med skam men utan åtal eller dom. Sådana är de här människorna, de räddar varandra så långt det är möjligt när de blir avslöjade.

190 är lite färre än man skulle önska. Vid 300 mätpunkter har ±50%-kriteriet för "signifikant avvikelse" (= positiv astrologisk influens) visat sig stabil. Här skulle det inte förvåna om någon "het zon" svalnar om datamängden dubbleras.

Men som sakerna står just nu bekräftas faktiskt återigen den indiska astrologin. Tack vare den sideriska zodiaken tycks deras kunskap om tecknens innersta väsen gå djupare än den västerländska astrologin, som hade oturen att satsa på fel häst och har snurrat till det rejält för sig genom den tropiska zodiaken.Sol och Måne hos
190 kapitalister
(inkl. 65 ekon. brottslingar)
20 19
13 15
19 9
14 14
14 16
18 20
16 12
10 14
14 13
13 20
15 24
24 14
Snitt:
15,8
Signifik.
rel. snitt
(±50%):
<=8 e.
>=24

 
Först några ord om psyket i Tvillingarnas tecken som NÄSTAN når signifikant underrepresentation. För mig är det helt logiskt att det här sinnelaget, som anses vara "filosofiskt" i indisk astrologi, håller sig borta från dessa låga verksamheter. Varför inte Solen i Tvillingarna visar samma tendens beror antingen på att detta dock bara är naturliga slumpvariationer, och så ödslar den här bloggen bra många ord på ingenting! Men som vi sett i andra sammanhang är zodiaktecknet inte entydigt utan samverkar med den gästande planeten. Solen i tecknet X och Månen i tecknet X är helt enkelt två olika entiteter.

På många sätt är Månen "djupare" än Solen. Den senare är närmast att betrakta som en maniskt driven impuls till handling. Det krävs en Måne som reflekterar och skapar djup för att Solen (oavsett zodiaktecken) inte ska löpa amok. Kanske är det för att Tvillingarna - som i Indien kallas Paret - representerar människor som uppskattar varandras sällskap som den mer reflektiva Månen inte blir benägen att blåsa andra genom smygavgifter, ockerräntor eller lömska pyramidspel. Det humanistiska Luftelementet och i synnerhet indikationen om att Tvillingarna umgås nära och intimt gör att tanken på att berika sig på andras bekostnad svårsmält.

Men om nu Luft är det humanistiska elementet, hur kan Månen i Vattumannen plötsligt sticka i väg så markant som tabellen visar? Det är här den indiska traditionen verkar ha bevarat en insikt om Vattumannen som inte längre finns i västerlandet. Till att börja med indikerar Vattumannens 11e hus i den naturliga zodiaken rikedomar. 

Den här traditionen finns inte alls i väst. Indisk astrologi tycks ha resonerat sig fram till detta genom att se det elfte huset som ett andra ekonomihus relativt det tionde huset för makt och betydande karriär. Det vanliga ekonomihuset, det andra, är i jämförelsen ingenting, eftersom det står i anslutning till "bara" det första egohuset. Egot har ingen makt och inget inflytande, men tionde huset symboliserar viktiga positioner. Därför blir en ekonomiska ansamlingen så mycket större i dess "ekonomihus".

Kanske är det också därför Vattumannen ofta ritas som en urna fylld med pengar i Indien! Två indikationer således att detta är Joakim von Anka-tecknet och inte (som man kunde tro), Stenbocken! Jag är häpen över det här resultatet, hade absolut tippat på Stenbocken som ett topptecken bland riskkapitalister, bankirer och andra som gjort RESURSER som sådana till något de lever av och lever gott på.

Men Vattumannen är ett saturniskt tecken och saknar Tvillingarnas närhet till andra individer. Det här är Luft som intelligent planläggning och inte bara Tvillingarnas sällskapliga kommunicerande. Vattumannen är via Saturnus ett tillbakadraget och ensligt tecken - trots att det samtidigt illustrerar hela samhället. Men egentligen är Vattumannen något av en abstraktion själv, precis som tecknet representerar koncept och hela ideologier. Ett "samhälle" är egentligen också bara ett mentalt luftslott. 

På goda grunder kan man därför hävda att dessa riskkapitalister och affärsbankirer är mer trogna sina egna vinstskaparsystem än t.ex. andra individer ute i samhället. Dessa är mänsklighetens verkliga rötägg, introverta psykopatiska smartskallar som blåser övriga mänskligheten.

Många av de cirka 400 direktörer och entreprenörer jag samlat separat i datorn borde också ingå i den här gruppen, men jag måste sortera upp dem först. Entreprenörer hittar åtminstone på något, direktörer i högre divisioner är bara blodsugare som flyttar sig mellan storföretag och säger samma saker (skär kostnaderna!) och tar rundligt betalt för det. Kan jag sortera ut 200 av dessa improduktiva fähundar som bara lever på systemet, återkommer jag med ett nytt "utvidgat uppföljningstest".

Enda Solen som nådde överrepresentation var den i Fiskarna. Detta rimmar lustigt nog väldigt väl med att Månen i Fiskarna var överrepresenterade just i den sammanslagna gruppen av direktörer och entreprenörer. Andreas Cervenka, ekonomijournalisten i SvD skrev om de onyttiga parasiterna i topposition som ett stim fisk som flyttade sig från land till land och mumsade i sig allt plankton innan de simmade vidare. Är det detta vi ser här via två separata studier? Fiskarnas härskare är dock Jupiter "stora och lätta pengar" för dem som inte når Jupiters högre sida (filosofi och religion).

Skytten, chanstagaren (också jupiterisk) lyste med sin frånvaro här, men det kanske är felaktigt förtal om tecknet. Det är dess härskare Jupiter som signifikator för femte huset i indisk astrologi som betecknar "spekulation" och inte Skyttens tecken som sådant. 

Obs. Flera planeter kan vara knutna till ett hus som en "bhava karaka" och till femte huset hör inte bara Jupiter utan också Solen. En verkligt framgångsrik och spekulativ kapitalist skulle kunna resultera om Solen och Jupiter båda befann sig i femte huset i ett horoskop med känd födelsetid. Tyvärr har jag inte ett enda spekulationshoroskop komplett med födelsetid.

En genomgång av cirka 1500 kartor med födelsetid ger följande 13 fall med Solen och Jupiter i 5e goda huset (och här räknar jag inte med Sverigehoroskopet enligt bloggens förslag).
 • Emile Durkheim;15.4.1858; 0:30 - sociolog och filosof
 • Rudyard Kipling;30.12.1865;22:00 (B-rankad tid av L. Rodden) - författare
 • Robert Millikan;22.3.1868;23:30 - Nobelpris i fysik
 • Otto Hahn;8.3.1879;23:45 - Nobelpris i kemi
 • Richard Walther Darré;14.7.1895;17:28 - naziledare
 • Marlene Dietrich;27.12.1901;21:15 - aktris och sångerska
 • Richard Nixon;9.1.1913;21:00 - korrupt amerikansk president, tvingades avgå
 • Jane Roberts;8.5.1929;23:27 - andlig författare, psykisk kanal "Seth talar"-böckerna
 • Lill Lindfors;12.5.1940; 1:15 - sångerska
 • Donna Summer;31.12.1948;21:00 - sångerska
 • George Foreman;10.1.1949;21:15 - boxare
 • Anonym;131.1.1962;21:12 - teknisk illustratör, närmast fotografiskt minne
 • Anonym2;7.10.1980;18:15 - son till brottsling, modern en neurotisk arbetarklasskvinna
Här kan man verkligen fråga sig om purva punya-doktrinen stämmer! (Gott karma/god tillgångar medhavda från tidigare liv anses emanera ur det femte huset.) Solen och den Stora Välgöraren och ändå en naziledare, en paranoid amerikansk president och en son till en skurk! 

Den sistnämnda har jag dock inga detaljer om. En blick på kartan för Anonym2 förklarar dock varför det femte huset snarast tecknar DÅLIG KARMA istället för god. Purva Punya har rimligen sin rot och upprinnelse i den tillfälliga husägarens egna omständigheter, vilket sätter tonen för husets ockupanter.

Här bebor en nymåne i självtjänande Jungfrun femte huset medan husägaren Merkurius befinner sig i venusianska Vågen, i det onda sjätte huset (olyckor och fiendskap). Och då är har horoskopet Oxen stigande vilket gör Venus till en verksam illgörare. Hela doktrinen om god karma motsägs fullständigt av de mer specifika omständigheterna. Dessutom befinner sig den vrånga Mars i Skorpionen i aspekt mot första ego-huset! Inga vidare förutsättningar.

Naziledaren upprepar en Mars som från väster kastar en aspekt mot ascendenten och har en Mån-Vädur i tredje intellektshuset som plockar upp denna märkliga attack mot egot.

Jag ser ingen "spekulativ" typ eller "chanstagande klippare" (om man inte räknar boxaren som "spekulativt ser sin chans och klipper till") och det beror förstås på att antalet finanshoroskop med födelsetid begränsar sig till några enstaka...

4 kommentarer:

 1. Jag tycker du kan räkna Otto Hahn till de mindre goda i listan. Jag har läst om honom i David Bodanis "E = mc2" och han skriver bl a: Otto Hahn fick ett nobelpris som Lise Meitner egentligen borde ha fått ... istället ... gjorde han sitt bästa för att radera bort hennes namn ur kärnfysikens annaler. Först uppgav han att hon bara varit en underordnad assistent, och senare låtsades han knappt ha hört talas om henne. Det var alltså hon (tillsammans med sin systerson) som först kom på kärnklyvningen. Meitner och Hahn var först nära forskarvänner, men när snaran drogs åt för judar (som Meitner var) gick Hahn till sin överordnade och bad honom ge Meitner sparken. (Han var dock aldrig med i nazistpartiet)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kapitalister, inte fysiker. Fenomenet är inte nytt. Kvinnan som var med om DNA-upptäckten försvann också spårlöst ur bild och bara männen blev kvar.

   Radera
  2. Jag vet att det var kapitalister i testet, syftade naturligtvis på den senare listan, och din värdering av dem som står med där: "En naziledare, en paranoid amerikansk president och en son till en skurk."

   När det gäller nobelpristagare så har jag tänkt, när jag läser testen du gjort, att en egenskap hos nobelpristagare kanske också är vassa armbågar. (Undantag de icke-akademiska prisen: litteratur- och fred.) Det är ju ingen hemlighet att forskningsvärlden är intrigernas högborg. Det finns nog en hel del exempel på folk som manövrerats bort i konkurrensen, och det rör sig förstås inte bara om kvinnor.

   Radera
  3. Ja,, det var så klart punktlistan du refererade till, den som inte verkade rymma några vidare "risk"-tendenser. (Jag har tidigare skrivit om denna idé i samband med "Wall Street" (biofilmen) men jag tror inte indierna med "spekulation" tänkte sig rovkapitalister på det västerländska systemet.

   Det väst håller på med är värre än hinduerna kunde föreställa sig, och det är nog bättre att placera den galna vinstjakten under ett Vattenelement som gått överstyr (på olika sätt), eller möjligen Eld som på samma sätt är överstyr (har några extrema shoppomani-exempel i Lejonets tecken).

   Radera