Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 28 oktober 2014

Sol och Måne hos 112 nazister (bonus: civilisationsfrälsarna)

Det har gått lång tid sedan bloggen summerade nazister från Andra världskriget eller i nutid. Det är nästan rörande att se hur bloggen så sent som sommaren 2011 fortfarande ordade rikligt utifrån extremt små och instabila dataunderlag:

40 nazister 1859-1922

Vid senaste kontrollen av 8542 kartor återstår 112 horoskop efter bortrensning av några falsklarm ("den judiska socialistförfattaren som förföljdes av NAZIsterna") är en typisk blindgångare som kan följa med in i underlaget om man inte dubbelkollar.

Jag har här valt att inkluderat också Kamprad och Bergman som senare krälade i stoftet för deras nazisympatier (Bergman under hela tio år!!!), samt kvinnor som hade mer än tillräcklig tid att genomskåda sina mäns röta, men ändå valde att stanna vid deras sida. Jag talar om t.ex. Eva Braun och Carin Göring. Den antika sanningen gäller alltfort, att en människas synd räknas hela huset till last. Nazisamlingen ökade en hel del genom att också räkna in figurer i den svenska marginalen, namn som t.ex. Legion Wasa-anhängare och Sverigedemokraten Curt Linusson eller - och det är några som vissa kunde tycka tvivelaktiga inklusioner: socialdemoratiska finansministern Ernst Wigfors som under Andra världskriget gav kredit till Nazi-Tyskland (han var för övrigt även rasbiolog). 

Även en jude kan förspilla sin heder, som filmmogulen Louis B. Mayer som gärna höll god min eftersom det fanns pengar att hämta på filmexporten till Nazi-Tyskland. Warner Brothers-chefen Jack Warner resonerade likadant och befinner sig här bland de skamfulla livsöden som anonymiserade blir till mätpunkter som ska hjälpa oss. Med vad? Se om det fortfarande finns kvar några zodiaktecken som har lättare än andra att tappa människovärdigheten ur sikte. 112 mätpunkter är bara en dryg tredjedel av vad bloggen funnit vara en stabil mätgrupp om man använder signifikanskriteriet ±50% relativt medelvärdet, så det här är på inget sätt sista ordet.


Sol och Måne hos
112 nazister och sympatisörer då och nu
13 10
7 6
9 5
13 7
2 10
7 14
10 9
10 10
4 13
12 8
12 8
13 12
Snitt:
9,33
Signifik.
rel. snitt
(±50%):
<=4,66 e.
>=14,0


Jag väntar med solplaceringarna till sist. Den nu så välbekanta Månen i diskriminationens tecken Jungfrun håller ställningarna och placerar sig exakt på gränsen till överrepresentation. Men det visste vi redan från studiet av den "mildare" (och betydligt större) gruppen som innefattade alla typer, både främlingsfientliga personer och rena nazister.

Jämfört med det lilla nazitestet (45 stycken inkl. några nynazister) faller några tidiga "falsklarm" bort med en markant större grupp. Men intressant nog fortsätter den andra merkuriska månplaceringen - Tvillingarna - att vara distinkt obenägen till den kalla och effektiva inhumanitet som Mån-Jungfrun är kapabel till, en som reducerar folk till bara ting att antingen spara eller elda upp i krematorierna.

Sinnelaget i Tvillingarna äger inget alls av detta skamliga nyttotänkande som givit oss den moderna vinstjagande och marknadsstyrda västvärlden. Nazisterna kanske vann Andra världskriget när allt kom omkring? Alla i dag resonerar i termer av "vinnare" eller "förlorare", av om egot är ett bra eller svagt varumärke.

Varför ett rationellt sinnelag som Månen i Tvillingarna är markant frånvarande från gruppen av nazister råkade jag utan att ännu känna till att det här inlägget låg på tur "i himmelen" skriva om i tillägget till föregående inlägg. Läs det!

Varför Månen i Skytten närapå når signifikans (saknas bara ett horoskop) beror säkerligen på att Adolf Hitler själv hade detta psyke. Men det var en dålig version av Skytten pga. disponenten Jupiters speciella omständigheter (och många andra problem). I detta entourage av ytterligare Mån-Skyttar finner man då människor som "kände som Hitler" och hur i synnerhet hans tanke om att expandera (Jupiter) och skapa ett "Större Germanien" fick kinderna att blossa.

Mängden av månar i Skytten är en anomali och skulle inte vara begriplig om man inte tog hänsyn till Führern! Det är bara att gå tillbaka till Sveriges åtta skamliga år och se vilken urbota skit tidningarna skrev i sitt underdåniga försteslickande av den värsta idiot till statsminister Sverige någonsin drabbats av. Orkeslös, inåtvänd och arrogant. Korttänkt och utan visioner, lögntendenser som var oerhörda. 

Ja, trots att han smet som en feg råtta från partiet på själva valkvällen när han insåg att slaget var förlorat och att nu bara väntade en seg defensiv kamp, fortsatte högertidningar som DN med den officiella linje, att fursteslicka. Man försökte halvhjärtat ge honom eftermälet "Strategen" när nu "Stridshingsten" visade sig bara vara ännu en i raden av mannens många lögner och tomma påhitt. Kort sagt, underskatta inte den makt som ligger hos den person som för tillfället har den yttersta makten! Hitlers vansinniga expansions-Måne syns troligen i vår lilla statistik!

Från den första lilla gruppen av nazi-aktivistiska soltecken fortsätter ARIERN - Väduren - att hänga med i toppen. Bara ett horoskop kort om att vara en typisk nazistposition för Solen. Och idén i tecknet främjar ju sådana extrema och perspektivlösa synsätt: det är egots tecken, det är en debutant/pionjär och saknar därför både intresse och kunskap om vad som hänt långt innan det nya Barnet kom till världen för att bli sett och sätta världen i brand. 

Det här är ju faktiskt missämjans eget tecken tack vare härskaren, krigsplaneten Mars, som klyver och sår split. Den påminner mycket om det diskriminerande sinnelaget, Månen i Jungfrun fast smider inte inre reservationer och attitydmässig nedlåtenhet utan går till direkt handling. Mars är faktiskt bhava karaka för båda de merkuriska husen, Tvillingarnas tredje och Jungfruns sjätte. Fantombilden på en perfekt människoförnedrare skulle faktiskt bli en Sol i Väduren med Månen i Jungfrun. Sorry eventuella läsare med den kombinationen! Men ni kanske har turen att leva i en tid när ingen karismatisk ledare lockar fram det sämsta ur er!

Ja, det finns en annan perfekt naziprofil till. Just innan det egocentriska Barnet ska födas finns en kaotisk region av "icke-formation" som kallas Fiskarnas tecken. Vår fantombild för den perfekta nazisten om sig och kring sig och hatisk mot alla människor som ser luggslitna ut skulle kunna vara fullmånen mellan Solen i Fiskarna och Månen i Jungfrun. Denna typ av nazist hatar egentligen sig själv för sin diffusa egoformulering, men Månen i Jungfrun väljer istället att mobba de solar i samhället som går och ser ut som förlorare, som vanligt enligt Jungfruns motbjudande intresse för detaljer som t.ex. judiska kroknäsor eller vad som nu hindrar den här typen av korrumperad intellektualitet från att ge det gillande som sitter så långt inne. Ämnet har diskuterats tillräckligt.

NYTT i den här studien är att DET ÄDLA LEJONET är ett så ståtligt tecken som all astrologisk tradition antyder. Det kan inte vara en slump att bara två Sol-Lejon förrirrat sig in i denna soptipp av usla människor. Jag blir faktiskt så nyfiken på vilka dessa två Lejon är att jag letar upp dem:

Minsann! Det enda dramatiska sol-ögat är ingen annan än nazisternas filmmakerska Leni Riefenstahl, hon som alltid vägrade gå med på att hon varit nazist. Hennes intresse var rent konstnärligt/estetiskt, hävdade hon. Fan tror't. Detta är dock en stark bekräftelse att hon just bara dokumenterade nazismens praktfulla parader och byggnadsverk i linje med Lejonet som det betraktande och njutande ögat. (Hon hade Månen i Fiskarna som är perfekta på att förlora sig in i drömmar av ett eller annat slag.) Det hade varit betydligt mindre träffsäkert om dessa två ynka Sol-Lejon hade varit lägerbödlar eller något liknande.

Det andra Sol-Lejonet var en svensk, Nils Almlund, en Uppsalaprofessor i historia med nazistsympatier. I det här fallet ser man tydligt av det enskilda horoskopet hur klent hans typ av Lejon var: kungavärdighetens stjärna Regulus i Lejonets sjätte grad försökte gynna hans Sol i nionde, men däremellan låg Dödsstjärnan (för att tala Stjärnornas krig): den svarta Saturnus i Lejonets tredje grad. Den blandar sig förstås i överföringen av kunglig storhet och då Solen och Saturnus och är varandras fiender (Livet och Döden!) är det inte konstigt att historien tyckt om nazismens sätt att "villkora" Livet genom att döda det rasbiologiskt underlägsna. Notera också staden: Uppsala, Sveriges möjligen mest ruttna håla vid den här tiden sett från andevärldens perspektiv. Där låg Rasbiologiska Institutet. 

Så här skulle man kunna hålla på och ursäkta ett flertal horoskop i studien om man ville upprätta nazismens förlorade heder. Men då har man missat vad jag just gjorde: påminde om att Lejonkungen är den goda härskaren, som vill allas frihet och glädje. Ett kreativt soltecken som kanske har näsan i vädret då och då, men tar det mesta i godan ro. Med en sund självtillit kommer en tolerans och det ska till en Saturnus mitt på Solen för att seriöst kröka Lejonets klassiska grundmodell.

Till sist kan man fråga sig varför Solen i nästföljande Eldtecken står lika immunt mot naziperversionen som DESS kompletterande motpol: Månen i Tvillingarna. I synnerhet som tecknets "skuggsida" Månen i Skytten skämde ut sig så i den här gruppen. Men förklaringen är nog rätt enkel. Månen förfogar inte över Solens energiska direktiv (viljestyrka), psyket är alltid tvåa på bollen, och har man en galen politisk ledare i landet, då tenderar Månen att falla in i ledet och dela ledarens känslor. Icke så Solen som alltid representerar den unika andesjälen inuti människokroppen. Och den Solen kommer inte lika lätt att korrumpera Skyttens nobla grundorientering som de här Hitlers Mån-Skytt och de åtta andra gjorde pga. Hitlers djupt störda natur.

Faktiskt, Sol-Lejonets och Sol-Skyttens immunitet mot nazismens mördarfilosofi är ytterligare indikationer på att vi ser sanningen via de sideriska tecknen. HÄR ÄR ÅTERIGEN DE ÄKTA ZODIAKTECKNEN som har varit nästan osynliga i flera hundra år nu, sedan den feltänkta västerländska konstruktionen nu kommit helt ur led. Jo, jag har naturligtvis hört Shakespeares bevingade ord "ur led är tiden" redan som barn, men att den författaren kom så nära sanningen från sitt senmedeltida England, hade jag aldrig kunnat ana. Intuitivt förstod han att själva tidräkningen spårat ur, jämfört med hur civilisationens första byggare ville ha det.


I sammanfattning kan man se dessa fyra fantombilder.

Naziprofil 1 (civilisationsförstörare):


 Naziprofil 2 (civilisationsförstörare):Civilisationsräddare 1:


Civilisationsräddare 2:De två förstörarna av mänskliga värden är naturligtvis sådana, men min (o)vana trogen dramatiserar jag de två sol- och månkombinationer som håller sig borta från mördarmentalitet eller att lågt och oandligt märka människor för deras utseende.


Hade den här bloggen haft en akademisk läsekrets hade det logiska tankefelet omedelbart påpekats men jag förekommer eventuella invändningar genom att själv erkänna det. Bara det faktum att en Lejon-Tvilling eller en Skytt-Tvilling håller sig borta från nazistiska typer av ideologi betyder naturligtvis inte att de är några civilisationens frälsare. Se bara den förra moderata ministern Ulf Kristersson, notera Skytt-Tvilling-axeln och erinra dig hans oavbrutna och järnhårda mytomani och lögnpropaganda!

Men backa nu till förra inläggets "Tillägg" och läs om Shiva/Shakti och titta samtidigt på den fjärde och nedersta bilden. I teorin ska detta vara en fantastisk "civilisationsräddare"! Ulf Kristerssons exakta födelseklockslag måste ha haft något som drev den här axeln helt ur styr.

När det gäller den första "civilisationsräddaren" skrattade jag till i samma ögonblick jag hade bilden klar. Det är nämligen bloggarens egen nyckel som avtecknas: det tredje och femte huset hos honom positivt polariserat och sammanbundet via en ömsesidig reception mellan Solen och Venus (tyvärr är dessa två inte vänligt ställda mot varandra så symboliken når inte maximal gynnsamhet).

Men epitetet "civilisationsfrälsare" stämmer verkligen på den aura och de rollval BÅDA de karaktärsskådespelare med känd födelsetid jag hittat som har Solen i Lejonet och Månen i Tvillingarna. Jag säger bara: Sean Penn! Tidigt såg man att han ville göra tunga roller, viktiga personer, människor som vill väl. Och fast den andra skådespelaren är mer lättviktig, går det knappast att hitta en bättre "civilisationsräddare" än rollfiguren Neo som Keanu Reeves gjorde i Matrix-trilogin. Där står Messias-förväntningar skrivet över hela filmen. 

Lustigt nog hade jag inte sökt upp och hittat Penn och Reeves när jag rubriksatte bild tre. Klicka på den för bättre läsbarhet och se vilken extra titel jag i stundens ingivelse satte. Och hur perfekt det stämmer på Neo i Matrix, om man till att börja med förstår vilket vilket hopp det judiska folket byggde upp inför den här inväntade och närmast mytiska figuren!

De två nazibenägna profilerna påminner förstås i första fallet om mycket jag redan skrivit om främlingsfientlighet i allmänhet och den andra profilen påminner om "naturens brutalisering" närhelst Eld och Jord dominerar på samma himmel. Det är sådana här tester som tjänar som tacksam feedback för bloggaren även om själva mängden sidor gör de här varaktiga sammanhangen närmast omöjligt för en tillfällig besökare att se.

Sanna mina ord, den här dagens två spaningar, förra inlägget och det här, har skrivits under andlig vägledning. Den som ser, den ser. Jag tyckte väl dagens transiter såg lustiga ut - de nämns i slutet av föregående inlägg.

9 kommentarer:

 1. Jag citerar: "Hade den här bloggen haft en akademisk läsekrets hade det logiska tankefelet omedelbart påpekats men jag förekommer eventuella invändningar genom att själv erkänna det."

  Man kommer ju bara så långt med arrogans....

  Det är alltid lika intressant med det akademiska folket som på fullt allvar inbillar sig att de är smartare än andra och alltid ska påpeka "dumheten" hos övrigt folk....

  Påminner mig om tiden då jag gick på gymnasiet för 21 år sedan.. Tjejerna och killarna som gick teknik och naturlinjen gjorde ALDRIG en hemlighet av hur intelligenta de var och vilket "B-lag" vi andra tillhörde. ( Jag gick samhällvetenskapliga linjen och är kvinna. )

  I efterhand tror jag att de behövde kompensera diverse djupa problem som tack och lov inte vi andra hade.

  UNDRAR om tiderna har ändrats???

  Tur för bloggen att det finns fler än bara Sveriges "SUPERSMARTA" akademiker, för de är upptagna med annat...

  I det här fallet undrar jag hur karmalagen ler åt saken...

  Jag tycker dessutom att du använder dig av en viss härskarteknik i dina inlägg. Vänlig till sinnet som jag är tror jag inte att du menar att manipulera dina läsare. Men det är inte heller så att du ger en läsare mycket frihet att "tänka" och tycka själv. Du kommer säkert att svara att det ju är din blogg etc. Men du förstår säkert vad jag menar...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag betvivlar att du studerat alla kommentarer den här perifera bloggen mottagit under dess 5½ år och därför är i position att avgöra läsarnas bildningsnivå. Jag kan säga att det är ganska uppenbart av den frihet de flesta tar sig att prata rakt ur sina hjärtan att få akademiker bokmärkt bloggen.

   Inläggens ämnesval träder ofta i bakgrunden till förmån för allmänna utläggningar. Detta ditt inlägg sällar sig till raden av ströläsare som kanske inte ens är värst intresserade av astrologins filosofiska (och etiska) sida. Ett problem är att bloggen politiserar åt vänsterhållet och åt vänster söker man förgäves efter ett intresse för det kosmologiska. Vänsterpolitik handlar per definition bara om utjämnade resurser och mer snarlika förutsättningar för alla. Bloggen är unik eftersom den tar astrologin från högern och ger den till vänstern, men vänstern saknar förmåga att genomskåda Jord-elementet eller den materialistiska fantasin.

   Det fanns en nyckel insmugen i inlägget: två på varandra följande inlägg skrevs under en intressant konfiguration på himlen. Det är inte arrogans, utan Mars rättframma direkthet angående Månen (folket, mottagarna) i en tid då Jupiter visserligen är upphöjd i Kräftan, men dock: KRÄFTAN.

   För att kunna förstå hur dessa kombinationer uttrycker sig, måste man ha läst bloggen med vidöppet sinne och ett intresse för att förstå hur mänskligheten visserligen är EN men att själarna turas om att spela Einstein och byidioter över tid. I slutändan kommer allt att ha jämnat ut sig, men det typiska för tidsprocessen är ojämlikhet och fascinerande livsöden där styrkor och svagheter alternerar inom samma människa.

   Hade du tagit upp ämnet ur detta perspektiv eller något liknande, hade du kunnat knyta an till de fyra "typerna" jag skissar här ovan. Jag läser man finner mest en kverulant invändning, kanske för att du själv har ett horoskop som till del liknar någon av de två "civilisationsförstörar"-mönstren jag identifierade i detta inlägg. Sådant blir då "härskartekniker" för den som inte ens försökt att tillägna sig den distanserade blick på zodiaksymboliken som bloggen i 5½ år sökt bibringa.

   Radera
  2. Ang. den akademiska läsekretsen.

   Du klöser och bits överdrivet mycket när du blir kritiserad!! Försök arbeta på det...

   Ditt svar var som jag väntade mig det. ( Läser alla kommentarer under inläggen och har sett mönstret. )
   Jag har iakttagit att du kan skriva på lättsam "vanlig" svenska och då är du som bäst. Då beundrar jag ditt skrivsätt. Men så snart du ska säga ifrån ( eller har en dålig dag? ) då tar du till med alla möjliga ord du minns från uppslagsverket och börjar att formulera om allt möjligt. Det är sättet du försöker att stuka ner motståndaren med. - Din knivkastningsteknik.
   DU låter då "kverulant"
   Vem av oss är gnällspikig? Jag tyckte att det var en onödig kommentar i inlägget, och skrev vad jag tyckte om det.

   Det är inte roligt att kritiseras - jag förstår det, men du kör hårt med andra och stryker själv inte medhårs, och det märker läsaren. Det är nog därför det går att läsa fler "negativa" kommentarer än positiva. Man tycker att - "han tål nog det"
   - Och du KAN ta i ...

   Sedan vet jag inte hur mycket du har skrivit om mig som inte stämmer, men glöm det där med civilisationsförstörar - mönstret - där ligger du helt fel. Du gör dig en bild av mig utan ha mina uppgifter
   och får mig att framstå som någon som inte försökt tillägna sig det sideriska - och det är ett härskartekniskt mönster igen, du gör det så övertygat att många skulle tro på det. Där ligger problemet på härskarteknikmönstret som jag ogillar. Det händer varje dag. Överallt. Och kan vara farligt, särskilt om det inte befinner sig inom ramen av en dialog, utan bara konstateras rakt ut.

   Jag tror fortfarande att du vet vad jag menar - för du är inte dum...   Radera
  3. Det är uppenbart att det vissa håller för att vara en rak öppning till dialog, även retsamma brandfacklor instoppade i en text, för andra bara blir ett bra tillfälle att orera om "härskarteknik" - ett tillmäle lika falskt och motbjudande som högerns dimridåer och skadebegränsningar när det används istället för att fokusera sakfrågan. Så detta var alltså allt du fick ut av flera timmars grundforskning jag lagt ner? En mening som stötte dig så att du är beredd att fortsätta diskutera DETTA istället för bloggens spännande fynd om de nazibenägna tecknen?

   Du har rätt att jag inte känner till ditt horoskop och jag hoppas den här bloggen kan hjälpa till med att förstå det inom den övergripande världsbild/kosmologi som behövs för att t.ex. befria sig från envisa "jordfixeringar", "jord-eld-brutaliseringar", dissociativa och desinformativa dissociationer via luft-vatten.

   Tyvärr kapar du bloggposten på gång på ett sätt som för tankarna till egenmäktighet (Jord och Eld som inte drar jämnt): mina svar har naturligtvis inte att göra med dumhet, det finns bara inget i din kritik som står i paritet med det inlägget egentligen beskriver, efter att mottagarens eventuella idiosynkrasier eliminerats.

   Jag är ledsen att jag har ett lite rikare ordförråd än du - ytterligare kverulans för övrigt. Jag tror inte du är dum, du ser säkert dina egna fotspår växa sig större och större....

   Var det något i sak du ansåg om mina nazifynd eller var detta hela ditt ärende? Du får gilla läget. Jag är akademiker och jag skriver både högt och lågt. Det ingår i programförklaringen (se överst i högerspalten). Saknar du respekt för andras tankar är det här helt fel adress för dig.

   Radera
  4. Jag citerar dig: "Jag är ledsen att jag har ett lite rikare ordförråd än du - ytterligare kverulans för övrigt. Jag tror inte du är dum, du ser säkert dina egna fotspår växa sig större och större..."

   Fattar du att det var ironiskt svar på följande citat - "Jag läser man finner mest en kverulant invändning, kanske för att du själv har ett horoskop som till del liknar någon av de två "civilisationsförstörar"-mönstren jag identifierade i detta inlägg."

   Tafatt knivkastning. Du blottar mer och mer det jag kände ut ur meningen i inlägget och bekräftar min inställning på vad jag tyckte att du menade.. Jag måste verkligen skratta nu..

   Du tål ingenting. Föreställ dig att du skulle vara en makthavare.. Du skulle tveklöst tillintetgöra alla som inte tycker som du. Oroar inte det dig eller? Man kunde tro att det är ett egenmäktigt jord och eld som inte drar jämt hos dig.. kanske ska man fundera på hur sanna vissa horoskop är?

   Det slutar som det började, med den skillnaden att du har bevisat att du är en arrogant besserwisser.
   Jag har nog träffat en öm punkt...


   Radera
  5. Nu tycker jag att vi i denna tråd gemensamt sjunger "We Shall Overcome", så att vi får ner stämningen. Vi gör det nu.

   Radera
  6. :-) Det är troligen nazi-temat som aktiverar dessa extremt instabila rörelser runt den heta gröten. Eller, som jag antydde, Månens passage under krigshetsens Mars i Skytten just nu. Notera hur Kajsa Ekis Ekman får en verklig sanningsartikel publicerad i DN idag. Hon har Månen i Skytten.

   PS. Man kan notera att Havsörnen inte bara sökt kapa bloggen och göra om den till sin numerologi-hörna utan här också tar på sig rollen som dess moderator :-)

   Radera
 2. Off topic: Bill Cosby har Solen i Tvillingarna och Månen i Lejonet, som Civilisationsräddare 1, fast omvänt.

  Kartan har inte visats på bloggen, men Cosby har nämnts i förbigående som brottsoffer. Läste nu någon ytterligare notis om de anklagelser om sexövergrepp som följt honom de senaste tio åren. Ett flertal kvinnor har anklagat honom för att ha drogat och förgripit sig på dem. Finns det något i kartan som skulle indikera en dubbelnatur med tanke på hans helylleframtoning i The Cosby Show?

  Bill Cosbys Tvilling-Sol återfinns i fjärde huset och Merkurius i Kräftan. Han har inte kommenterat anklagelserna så mycket annat än via sina advokater, men gjort upp civilrättsligt med någon av kvinnorna. Kräftans "tendens att stänga dörren och hålla sig skadefri"? AC och Saturnus i Fiskarna ger att Liemannen kastar sitt strypgrepp mot horoskophärskaren Jupiter i Skytten. Saturnus 60-gradersaspekt hugger samtidigt mot Venus i Oxen. På motsatta sidan av den sataniska axeln hittar vi Rahu, och Mars ockuperar åttonde huset. Sinnelaget i sjätte olyckshuset.

  Framgångsrik (Jupiter i tionde) familje-sitcom (Solen i fjärde). Övergreppen ska ha skett enbart utanför denna zon, på diverse andra platser. Venus-Rahu-axeln ligger i tredje-nionde huset för kortare och längre resor.

  Or is it just another character assassination of a black man?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Se mitt svar om "off topic" under ovanstående kritiker. Jo, jag såg också Cosby-rubriken och adderade anklagelsepunkten till horoskopet, och tittade några sekunder på det. Gårdagen var dock fylld av "grundforskning" som det här kommentarfältet varit den utmärkta platsen att kommentera.

   Ja, kommentaren ovan kanske har rätt. Jag kanske är arrogant! Eller väldigt klarsynt. :-) Mitt försvar är att det tar tid att skriva inläggen och att då få tre- eller tiodubbla informationsmängden från dig om något helt annat, vittnar om att din Vädurs/Våg-axel inte är helt kalibrerad (du hade Sol-Våg, var det inte så?). En Mån-Vädur – likt din och Juholts – drar mot ett solorace som kommer ur synk med vad frågan handlade om. Vissa tecken, särskilt Barnets arketyp, vill alltid sno åt sig problemformuleringen. Jobba på det: respekten för Solen, den förste givaren.

   Man kan också återknyta till min replik på den första kommentaren och konstatera att du har ett av de två civilisationsnedbrytarmönster som framtonade ur det nya nazi-testet! (månplacering i Väduren, marsplacering i Jungfrun) Exakt det jag talar om: spin-offs för att bryta ner och ta udden av de ”civilisationer” (ordnade tankesystem) som ett inlägg utgör. I andra sammanhang, tacksamma när man t.ex. talar om Nya Moderaterna och högermedierna, brukar det här kallas ”mörkläggning” eller ”skadebegränsning”. Det är var terapi i den högre skolan, bara gratis på den här bloggen!

   Radera