Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 31 augusti 2014

Sideriska siktet presenterar: Jacob Morgan Rockefeller Wall-Enberg Jr.


Storfräsaren och Underhuggaren

Obegripligt nog försummade bloggen att under sin "storhetstid" (dvs. under den tid det åtminstone var teoretiskt möjligt att bli upptäckt via högermediernas blogglänkar) att granska horoskopet för Sveriges mäktigaste man! Och detta trots att bloggaren noterade Jacob Wallenbergs födelsedag för åtskilliga år sedan. Men Johan Ehrenbergs "porträtt" i tidningen ETC tvingade fram horoskopet på bordet.

I min kommande "Sideriska siktets största hits" på engelska (ja, den kommer inte att heta så), titulerar jag stycket om Svenskt Näringsliv, "Ondskan som organisation". Det är svårt att toppa det horoskopet för Sveriges samlade undermänniskor, näriga sällar som aldrig sedan barnsben eller senare varit destinerade att börja tänka, tänka på världen och på framtiden. De kör på och jagar vinster som de nedsläckta och brutala djur de är. Dessa själar har många liv kvar till genuin människovärdighet. 

Av någon anledning har dessa smådjävlar släppts loss över värden de senaste årtiondena, förmodligen för att leda världen mot en formidabel skräll. Ondskan måste tillväxa - likt dess doktrin om ekonomisk tillväxt - tills den når en kritisk massa och en än större motkraft sätter in. I mötet mellan gott och ont har vi då Ragnarök, Harmageddon och allt vad världens alla kulturer kallat undergången för den värld man kände. Senast har Europas underklass börjat höra onda röster i huvudet som viskar "Eurabien" - det är så lägst utbildade uppfattar den stundande katastrofen, skevt och med fel syndabockar, men ändå. Vi är vid vägs ände.

Det verkade svårt att toppa den koncentrerade ondska som horoskopet (2 inlägg) för Svenska Arbetsgivarens remake till Svenskt Näringsliv omvittnade, men frågan är om inte Wallenbergs födelsedygn tar eländet ett steg längre. Häpnadsväckande nog dyker en opposition mellan Organisationens Saturnus och Satans stjärna upp även hos Sveriges mäktigaste man! Vi återkommer till den onda stjärnan efter att ha tittat på det som ska föreställa godhet här.Fast födelsetid saknas är naturligtvis Sveriges mäktigaste doldis den som bäst eller mest perfekt gestaltar dygnets särdrag. För mig råder ingen tvekan om att moderaten Jacob Wallenberg föddes åtminstone några få timmar in på dygnet, så att sinnelagets eller psykets Måne hamnar i det materialistiska Stenbockens tecken. Nej, Stenbocken är mer än bara materialist, det här tecknet tecknar kontrollen och organisationen över de materiella resurserna. 

Om du inte började med att läsa Johan Ehrenbergs skräckhistoria över hur stor Wallenbergsfärens makt egentligen är, gör det nu och titta sedan på det här horoskopet med en ny och djupare förståelse.

... (tid att läsa ETC) ...

För ett horoskop som utgår från Månen (som en slags nödascendent), är det minst sagt träffsäkert att hitta kungastjärnan Regulus "välsigna" den stora förmögenhetens Jupiter och detta i åttonde huset för ärvda pengar. Som om inte detta räckte är Satans axel aktiverad, den som löper mellan andra huset för egna pengar och åttonde huset för andras pengar, och i andra finanshuset står pengarnas planet Venus! Alla ekonomiska indikationer har således grupperat sig till ett makalöst budskap om en patologisk materialism och ägandefixering som går i arv (åttonde).


Naturligtvis har åttonde också betydelsen av "korruption" som leder till döden och naturligtvis "synd". Ordet "synd" på engelska, "sin", har etymologiskt förklarats som att "missa målet" och det är en slumpernas slump att babylonierna kallade månen för "Sin" - att sikta på månen - eller den materialistiska sublunära världen i stort - skulle alltså vara syndens och korruptionens rot.

Jacob Wallenberg föddes med samma stora svarta kors i mörkrets och tröghetens kvalitet Tamas som tidigare noterats hos vurpade mytomaner som Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Göran Hägglund. Se ut för de trevliga! De kan vara mörkrets utsända som ikläder sig en anständig, "moderat" klädedräkt och lurar de som inte lärt sig analysera och förstå den värld de lever i och dess många förljugna reklambudskap.

Eftersom Wallenbergs svarta vansinneskors genom månascendenten i Stenbocken landar i de hus som motsvarar de rigida tecknen förhärdas nu sinnelaget något ofattbart och den sataniska axeln (romaren Manilus kallade den Pyton, ett helvetesmonster som tänktes ge sig till känna i Etnas återkommande vulkanutbrott). 

Oxen/Skorpionen är en axel känd för en jämnmodighet som plötsligt kan slå över i infernaliska vredesutbrott och våld och trots att tecknen här är Vattumannen och Vattumannen och planeterna den lilla respektive stora välgöraren, så är det för tidigt att ge kartan klartecken och förklara att den handlar bara om ett gott förvaltande av ärvd/övertagen förmögenhet.

Det är emellertid ett hundra gånger mer kapabelt horoskop när det gäller finanser än den mediokritet som kan utläsas ur sittande ankan - statsministern menar jag. För denna ger en känd födelsetid Jungfrun i öster, varvid stora förmögenheters Jupiter genast blir en ond planet - detaljfixerade Jungfrun tappar helt kontrollen om den får alltför stora summor att bolla med. 

Dessutom är statsministerns lilla välgörare (Venus) instängd i tolfte huset, där perspektivet på både pengar och social kärleksfullhet har svårt att uttrycka sig eller rent av är skadat. Reinfeldt har aldrig umgåtts bra och hans goda opinionssiffror mediernas kreation. Det är inte svårt att via nyheter och pr-jippon styra massornas åsikter - det korkade folket har röstat och haft åsikter om en fabricerad Reinfeldt. Den verkliga människan, kontrollysten, långsint, feg, har bara gradvis tonat fram genom upprepade undlåtenheter. 

Wallenbergs månascendent i Stenbocken har ett bättre förhållande till pengarnas Venus, den är både en essentiell och här också verksam välgörare och dessutom i precis rätt hus för sådana göromål. För inget av Jord-tecknen är Jupiter en verksam kraft för det goda, men det har att göra med att Jordelementet och materialismen är ondskan själv, medan indisk astrologi i Jupiter ser en skymt av Gud själv, när han tittar in i tid och rum. Nu välsignades som sagt denna onda Jupiter av "kungamakaren" Regulus så att vi får budskapet om ond rikedom.

Wallenberg har visserligen också Solen i tolfte, men här stämmer symboliken perfekt. Som Johan Ehrenberg skriver är det här en man som kontrollerar hela det svenska informationssamhället och ser till att han aldrig blir omskriven utom när hans sfär önskar driva en samhällsfråga där han har ekonomiska intressen i en viss riktning. 

Att ha Solen i tolfte är alls inget tecken på att det är en losers karriärutveckling. Däremot ser Månen (psyket) det som en dygd att hålla solljuset borta från medierna, att inte synas eller sticka folket i ögonen med den groteska rikedom en Sol i Skytten förfogar över när Jupiter står i åttonde huset för ärvda pengar. (Jag vet inte hur många tusen barn som föds detta dygn, och den övervägande majoriteten av dem föddes säkert inte med ärvda pengar - men DET KONUNGSLIGA ARVET är vad detta dygn resulterar och i Sverige föll ödeslotten på den själ som ännu en tid befolkar Jacob Wallenbergs kropp. De andra som föddes denna dag förbleknar i jämförelsen och blir obetydliga utfyllnadssjälar, som stretar och jobbar på.

Wallenbergs storkors i mörkrets kvalitet är lika effektiv på att mörklägga som Reinfeldt och Borg om vilka som egentligen finansierar Moderaterna. Det är bara att titta på det här företagarhoroskopet så förstår man att lika barn leker bäst och att Wallenbergsfären använder Moderaterna som sitt politiska verktyg, det är Wallenbergpengar som köper sig politikens inriktning. Man behöver inte ens lämna landet och tala om Bilderberggruppen för att förstå att Reinfeldt är lätt utbytbar och att Löfven kommer att dansa efter samma pipa.

Så långt har vi sett en fenomenal kombination av Regulus och Jupiter som tecknar "utvaldhet" särskilt som stjärnan och planeten bara diffar två grader från rät linje. Venus på andra sidan är i Vattumannens andra grad och som den snabbare av de två, på väg mot en exakt opposition med Jupiter, som å sin sida är retrograd vid Wallenbergs födelse och därför backar allt närmare Regulus välsignelse. Jacob blev Efterträdaren och huvudman för familjeförmögenheten - denna förmögenhet (Jupiter) i ondskans tjänst!

Vilket för oss till stjärnan Algol i Oxens tredje grad, själva symbolen för den ondska det innebär att handfallet identifiera sig med en materialistisk utblick. Några utsätts för Algol som en spefull djävul, andra är inte olycksdrabbade utan låter sig fullständigt fyllas inombords av den Onde själv. Efter det kommer deras varje tanke och beslut att vara Perverst, styrd av Lögnens ande. Djävulen är denna världens härskare och när hans sugit livsanden ur sina trälar bedrar han dem och de dör utan att få ta med sig ett enda dugg av sina världsliga förvärv. 

Eftersom de kanske ägnat ett helt liv i Ondskans tjänst har de nästan inget gott alls ackumulerat så deras död blir rakt ut i den svarta tomhet de indirekt har dyrkat genom sin livsstil och verksamhet. Deras chock kommer att bli att de fortfarande är fullt medvetna men nu berövade varje positiv yttring - de kommer sannerligen att fängslas i ett hemskt tomrum! Hur länge dessa själar får sona sina brott i detta tomrum är det väl ingen som vet.

Med en sinnelagsascendent i Stenbockens tecken inträffar nu något häpnadsväckande. Dessa psyken kommer alltid att ha Oxen i det goda femte huset för kreativitet och spekulation. Stenbocken är född att vara kreativ i riktning mot markens håvor, ha sätt att lägga tillgångar under sig, precis som familjen Wallenberg så övertydligt visar.

Det innebär också att alla Stenbockar (jag talar om rollen/ascendenten eller, som i detta fall, sinnelaget) får Djävulens stjärna - Frestaren - i femte huset för kreativitet. Ägande (eller instinkten till att vilja äga), driftighet och Frestaren Djävulen är en farlig kombination! Men det är bara för dem som är "märkta" för Djävulen som det här blir ett riktigt problem. Ägandeproblematiken aktiveras först när en planet passerar förbi den onda stjärnan Algol i konjunktion. Sådan är traditionen men den här bloggen har många exempel som visar att också oppositionen tycks verksam, se bara horoskopet för Svenskt Näringsliv!

Och här händer alltså samma som med den onda kapitalistiska organisationen för mänsklighetens förslavande och de rikas berikande: Den onda och snåla Saturnus bestrålas av Korruptionens Satan! Ja, även den onda och koleriska illgöraren Mars bestrålas av ondskans Algol. Vi har alltså en lika stor kraftsamling i den rena Ondskans tecken som horoskopet rymmer en fixering på rikedomsfaktorerna! Behöver mer sägas - detta är horoskopet för Jacob Wallenberg, Sveriges mäktigaste människa. 

Det mesta talar för att han föddes som en svart själ som ingått förbund med Djävulen och vid sin död kommer att kastas ut i det yttre Mörkret. Men eftersom kommentarerna baserades på Månen som förstahus måste allt det här tas med en nypa salt. Indisk astrologi, som jag är för lat för att lära mig grundligt, kräver en analys och sammanvägning av såväl månascendenten, solascendenten och den fysiska ascendenten! 

Kan de verkligen utföra en så komplex astrologi måste indiska astrologer vara Einsteins hela bunten! Och det är sant, indiska matematiker sägs ofta vara astrologer, till skillnad från i Sverige där matematikerna är mediokra internationellt sett, och grumlade i psyket av en massa fördomar mot religion och filosofi. De saknar med andra ord tumme med Jupiter, som kan höja en individ över genomsnittet till förmågan att skåda stora sammanhang - en genuin visionär. 

Minns Reinfeldts rädsla för visioner, de var farliga sade han. Han har typiskt nog också en "verksamt ond" Jupiter i sitt horoskop. Det har undertecknad också, men i det onda sjätte huset så att jag istället för att göra vad ont är själv, kan nöja mig att påvisa andra som inte förstått vad stor rikedom egentligen är för något. Nu finns minst en tydlig anledning till att denne Wallenberg är en långt ondare människa än den enbart förvirrade Reinfeldt (förvirrad av en ideologi vars problematiska natur han inte ens har begåvning nog att inse). Och det är Wallenbergs sinnelag/psyke som är verkligt problematiskt. Eftersom hans Sol ligger lågt i tolfte huset är det sällan man får tillfälle att höra och studera hans mentalitet.

Men Månen i Stenbocken färgas naturligtvis av sin disponent Saturnus, som här ligger i elfte idealhuset i Skorpionen. Här idealiseras således de "drivkrafter" Reinfeldt brukar svamla om, mest i meningen de ekonomiska metoder han och regeringen förfogar över för att piska sjuka och arbetslösa till underkastelse så att de tillfrisknar och accepterar Reinfeldts och Wallenbergs önskan att alla ska ta låglönejobb för att Satan som är lös på Jorden just nu testar hur långt människor tänker låta förnedra sig innan det blodiga upproret mot Ondskans hejdukar är ett faktum. (Om inte Naturen släpper upp Inferno på Jorden först, vill säga. Jag har inte läst partituret så noga.)

Saturnus - hårt arbete - är en "verksam välgörare" för en Stenbocksascendent, annat hade väl varit konstigt. Tyvärr har alltid Saturnus sin snåla och t.o.m. dödade grundnatur kvar, och särskilt i de låga elementen Vatten och Jord. Det här är en Saturnus i Skorpionen som idealiserar drivkrafter in i döden, för att tala Skorpionens symbolik. Det är troligen pga. Jacob Wallenbergs horoskop lilla apan Reinfeldt om och om sökt lyfta ARBETE IN I DÖDEN åt svenska folket, för att inte tala om det skamlösa hån som högern presenterade som förbättring av äldrevården. 

Alla efter 85 ska ha rätt till äldreboende, lästa jag häromdagen. Den som är ung och inte fattar att man så sent som på 80-talet kunde flytta in på trevliga äldreboenden vid, säg, 75 och ha många givande år kvar, fattar inte vilka mördare dessa rovkapitalister är som styr landet nu. Denna "förbättring", för den som lyssnar på orden, är i princip som att säga: ja, du får en plats på ett äldreboende när du i princip klappat ihop totalt och är redo att dö. Det vill säga, precis samma situation som redan är ett faktum i många kommuner, inte minst moderata Stockholm. Så låter Djävulen när han presenterar sina "förbättringar".

Jacob Wallenbergs hårt arbetande Saturnus förstörs här av konjunktionen med en Mars som inte bara är naturligt ond utan för en Stenbocksascendent också en verksam illgörare. "Gunga inte båten", brukar Reinfeldt indirekt säga. Och för en konservativ saturnier är Mars verkligen en oroshärd som rubbar cirklarna. Men Wallenberg kan inte skylla all "marsiansk" aktivitet på järnarbetare, på arbetarna överhuvudtaget. Detta är också hans alldeles egen Mars, hans egen onda libido, hans smutsiga blod. Hoppas Wallenbergarna inte är judar, så att det här tolkas som antisemitism. 

Men rent tekniskt har han faktiskt smutsigt blod. Alla vätskor ligger under Månen och här infekteras Månens disponent Saturnus av en verksamt ond Mars. Därmed perverteras eller korrumperas hela den i sig "goda" maktstruktur som Saturnus representerar. Detta är arbetsmoral som är uppblandad med en oren Skorpion, ett tecken som slåss furiöst för sin egen överlevnad, i sina värsta stunder ett sjukligt själviskt tecken som tecknar Dödens nödvändighet så att en ny och mer generös människa ska kunna födas i Skyttens tecken. 

Den goda Skytten har Wallenbergs födelsehimmel begravt så djupt det går, och om man använder månascendenten försvinner också den goda Jupiter in i ett ont hus tillsammans med sin kungavärdighet (Regulus). Om detta betyder att kungavärdigheten är korrumperad eller att omvärlden inte exponeras för den direkt (= dold makthavare) är en nästa tankecirkel som jag dock avstår från här.

Vad man får ut av de här symbolerna efter att ha vridit och vänt dem så här långt, är bara vittringen av ett as. Eller kanske en asätare.


Tillägg - Stockholms mest oansvariga moderat

Här är något lite annorlunda, en bindgalen "Expansionist". Likväl en av de smådjävlar som dansar när Wallenbergsfären drar i trådarna.Sten Nordin, Stockholms fullständigt fartblinda finansborgarråd (se inte minst SvD om Slussen-bygget), föddes samma år som Jacob Wallenberg. Tittar man på den här moderatens karta hittar man återigen storkorset i dårskapens mörker (Tamas guna). 

Dock är den positiva Regulus tydlig i sin strävan att få Jupiter att svälla upp och expandera mer (Stockholm, staden för de företagsamma och rikedomshungrande). Hans Sol nås också av denna lyckostens signatur (och han ser ut som en glad och tanklöst gammal fylleprost - helt i linje med att Jupiter ger en rund och smått övergödd fysionomi!) .

Men Saturnus är en smula drabbad av Satans stjärna i Skorpionens tionde grad. Här någonstans ska enligt antikens astrologer stjärnans räckvidd ha sin gräns. Bloggaren kan själv intyga ondskans närvaro trots betryggande distans: han har sin Jupiter i tio grader Skorpionen. Och jag kan fysiskt känna när den Onde söker insteg i min själ eller visar onda saker! Men jag står emot.

För dem som är gradexakt drabbade av Korrumperaren av känsla, tanke och gärning kan man bara föreställa sig hur negativa de kan bli i sina tankemönster. I den meningen kan ett Algol-drabbat horoskop sägas vara en intensifiering av ett Jord- och Vatten-dominerat horoskop som också ger livsöden dominerade av den "denna världens herre" och hans makt över den fysiska kroppens biokemiska stämningslägen - och kemin bygger attityder som i slutändan leder till märkliga tankemönster och lika dåliga beslut som Nordin fattar. 

Nu ser, som sagt, Sten Nordin ut som en glad skit. Och det är onekligen för att hans Sol i Vattumannen påverkas av gladlynta Jupiter mittemot. (Jfr Brasse Brännströms horoskop.) Men stor del i korttänktheten hos denna entreprenörsfavoriserande stockholmare har Månen/sinnet i Väduren. Detta är Mars positiva tecken och en sinnebild just för pionjäranda och entreprenörskap. 

Väduren tänker kort och erkänner ingen historia (Saturnus) som den vill falla åter på eller luta sig mot. Inte ens om det finns förflutna erfarenheter bryr sig Väduren eftersom Mars drivs från skrevet - det är Naturens blinda sexualenergi som styr entreprenören. Stoppa in dem på Colosseum och låt dem härja av sig som gladiatorer eller hockeyspelare! Låt dem aldrig styra ett land eller gå till näringslivet. Låt oss torka ut näringslivet så att värdiga principer får en chans att styra världens samhällen!

Tidiga eftermiddagen lämnar Nordins psyk-härskare Mars visserligen libidinösa Skorpionen så att den flammande och tokgalna sensationalismen bedarrar. Mars i Eldtecknet Skytten under dygnets knappa andra hälft stöttar Månen i Väduren mycket bättre och därför tror jag på en födelse före 14.00 för Nordin. Han har just den här infernaliskt envetna och ohörsamma natur som man förknippar med dåliga exemplar av Skorpionen, och här kombineras psykhärskaren Mars också med den kallsinniga diktatorstendens som advokaten i SvD-artikeln (se länk ovan) nämner som obegriplig ifråga om Stockholmsmoderaternas egenmäktighet i förhållande till ägarna till kulturfastigheterna som hotas av Slussenprojektet.

Vädurspsyket styrs alltså från djup nivå av en bakomliggande Mars-Skorpion som är en genomnegativ och kämpagalen kraft, driftslivet vägrar - förmår helt enkelt inte - följa rim och reson när den eggats till "erövring". Sten Nordin är en våldtäktsman i politisk skepnad! 

Eftersom Mars delar tecken med Saturnus men ligger långt före (i Skorpionens sista grad) skulle man kunna tala om att den leder loppet och har distanserat sig från alla normer och regleringar, vilket är vad Saturnus representerar. Men enligt avashta-doktrinen är Mars i Skorpionens 30 grad en helt nyfödd sexualitet enligt den indiska tanken att planeter mognar baklänges i negativa tecken. Skulle därför Mars ha nått Skytten när moderata finansborgarrådet föds, är Mars likväl bara nyfödd i den positiva Skyttens tecken. Kombinera detta omen med det faktum att psyket i egocentriska Väduren OCKSÅ symboliserar ett barn. Förstå sedan vilken förvuxen liten krabat som styr över Stockholms öden! Inte konstigt att det här gått åt helvete.

Men här är typisk bild av folk som attraheras av det "fria" näringslivet. Dessa små stolpskott, tusentals av dem!, basar Jacob Wallenberg, stordjävulen, över!

Herregud vilka klåpare dessa Stockholmsmoderater är!

När en slipad hjärna beskriver turerna kring Slussen i Stockholm, tror man inte det är sant. Allt den här bloggen sagt om att moderater måste vara det näriga och osmarta bottenskrapet av svenska folket stämmer uppenbarligen!

Läs själv i SvD och häpna: 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/katarinaberget-ar-inte-till-salu_3868294.svd

I nästa inlägg (under förberedning) ska vi återkomma till Sten Nordin, moderat finansborgarråd i Stockholm som är den ytterst ansvarig för denna näringslivets egenmäktiga dårskap. Tills vidare kan hans horoskop studeras i äldre inlägg på bloggen.

Ragnarök, del 2

Naturens hämnd på den rovgiriga människan (DN)? Tecknen kommer nu slag i slag.Internet har i teorin upphävt alla avstånd. Likväl tar det två dygn innan de nedbantade svenska tidningsredaktionerna får nys om att fredagen såg även ett andra vulkanutbrott. Inte bara på Island siktades lava, vilket fick mig att leka lite med tanken på att hela mittatlantiska bergsryggen skulle öppna sig och sänka det Atlantis som vår sekulära och vanvettiga civilisation är.
 
Ändå måste man tacka och ta emot, för det det är sannerligen märkligt om än inte någon nyhet att flera svaga punkter på jorden samtidigt brister inom ett dygn och då under en klart pressad astrologisk himmel. Nu hände det igen, om de astrologiska faktorerna fick inte bara Fredrik Reinfeldt att tro han hamnat i helvetet (vilket han har), utan också havet utanför Aten att bölja lite extra pga. en jordbävning. 

Enligt AB går vulkanen på Papua, Nya Guinea igång nästan samtidigt som den på Island! "Några timmar före soluppgången" skulle t.ex. kunna innebära fyratiden eftersom soluppgång i huvudstaden Port Moesby var strax efter sex på morgonen. Horoskopet för vulkanuppvaknandet på Island kan därför återanvändas för en fundering av all den stress som hämmaren Saturnus åstadkommer just nu.

http://siderisk.blogspot.se/2014/08/bardarbunga-som-gudarnas-sista-strid.html

Även på Papua steg obeständighetens princip Kräftan i öster och utsattes för både Saturnus stressframkallande begränsning samtidigt som den expansiva Jupiter (som vill bryta med alla begränsningar) steg i öster! En kombination av Saturnus och Jupiter som bloggen även noterat vid flera tidigare jordbävningar.Som en motvikt till det rovdjur Naturen börjat vända sig mot, se inlägget om den gode Brasse Brännström.

Se även om den amerikanske siaren Edgar Cayce och vulkanutbrott.

fredag 29 augusti 2014

Löfven: Reinfeldt ett historiskt lågvattenmärke

Här måste man ge (s)-ledaren helt rätt!

Från SvD:s utfrågning:
Alliansen har tidigare gjort klart att de kommer att rösta för sitt eget budgetförslag om de hamnar i opposition. I Dagens Industri i dag säger Reinfeldt nu också att de kan bryta ut delar ur er budget och försöka stoppa, han nämner era ”bidragsökningar och skattehöjningar”, om du inte leder en majoritetsregering. Hur kommenterar du det?
 

Stefan Löfven: – Dels luktar det panik. Jag måste säga att det är ett lågvattenmärke i svensk politik. Det enda de har att komma med nu – det är att de kommer att förlora och nu ska jäklas så mycket som möjligt.
– Vi har under flera veckor presenterat förslag på välfärdsområdet, äldreomsorgen, sjukvården, skolan och jobben. Vi kommer att fortsätta i dag. Och han kommer med det här. Det är ett lågvattenmärke.

Reinfeldt känner tydligen tydligt trycket från Skarprättaren - Saturnus. Inte bara ligger den och trycker mot hans psyke (Månen) i Vågen (kyler ner massorna, eller rättare Reinfeldts tumme med folkmassorna). Saturnus kastar också en hämmande aspekt mot Landstöntens soltecken Kräftan och just i dessa dagar gick dessutom Mars in i exakt attack mot pengarnas Venus i Kräftan, om man tänker sig att Saturnus långa onda öga om 270° agerar "bärvåg".


Jag har knappast någonsin sett en sådan mängd aspekter samtidigt säga: "Du är ute ur leken" eller "din Saturnus/Kronos-tid är över". 

Man kan notera att DI.se annonserar sin stora nyhet om att dagens nummer (pappersupplagan förmodar jag) kommer att handla om Reinfeldts hämndlystnad för den stundande valförlusten och hans avsikt att bara jävlas med nästa statsminister. Detta må vara en stor nyhet, när texten publiceras på nätet 5.45 EXAKT I SOLUPPGÅNGEN I LEJONHÄRSKARENS TECKEN.

Men tittar vi på detta uppflammande ljus ur perspektiv av Fredrik Reinfeldts själviska Jungfruascendent (bloggen har många inlägg som förklarar varför detta inte är en normal Jungfruascendent utan en svårt patologisk Jungfru), då står det klart att den här soluppgången inte var till hans fördel. Solen i 12e huset för förluster här i världen och kanske t.o.m. påtvingad exil. Så ur Landsfjärtens ego-perspektiv påminner DI-materialet bara om att han nu reducerats till en loser.

Man tycker nästan lite synd om eländet. Vad hade han för chans? Hjärntvättad från första början i en moderat familj och inget krut på födelsehimmelen alls som tyder på en förmåga att tänka sig från borgarnas nät av livslögner.

http://www.di.se/artiklar/2014/8/28/sa-ska-de-satta-stopp-for-s/


Hur skadliga de faktorer som just nu verkar på himmelen är, framgår också av att Island nu officiellt har ett vulkanutbrott och skakningarna i havet utanför Aten samma morgon DI.se publiceringar nyheten om Reinfeldts totala kollaps.

Men stopp! Det är inte allt. KDU:s Sara Skyttedal som brukar härja mot den svenska välfärdsmodellen och framstå som allmänt intellektuellt efterbliven, har skrivit ett debattinlägg i DN som rimligen borde vara slutet för hennes politiska karriär - hon kuppar mot sitt eget parti och meddelar tilltaget först efter att hon fått artikeln, som går emot partilinjen, publicerad.


Här är bara en invändning mot de tankar hon producerar. Redan för några dagar sedan uppmärksammade den här bloggaren att inte allt stod rätt till i huvudet på kvinnan. Och hon är född i NYMÅNEN I KRÄFTAN och drabbas alltså med full kraft av de två illgörarna Mars och Saturnus angrepp mot Kräftan just nu. Fastän födelsetid saknas för den unga högerextremisten, tycke en mäktig nymåne fungera så bra som substitutascendent att vi får precis samma bakslag för hennes debattartikel. DN trycket ut den fem minuter efter midnatt och det ger en Tvilllingascendent som verkar genom kvinnans 12e hus för förluster och världsliga nederlag. 

Faktiskt, 12e har en del med flyktingar också, men kommunikatören Merkurius stod i morse och vägde mellan Lejonet och Jungfrun, en position där en planet i Indien anses vara "död" (varken det enda eller det andra). Jag vet inte om den här doktrinen är pålitlig, men det är påfallande att Håkan Juholt är en politiker som kuppades bort av högern på det mest skämliga sätt och han hade sin Lejon-Sol döende i slutet av tecknet,


T.o.m. den här bloggen fick sig en släng av galenskapen i luften. Trots att bloggen lika lite som några andra längre hittas via nätmedierna, fick inlägget om Islands vulkan en kommentar från ett nättroll. Det måste vara en stackare helt utan liv som på eget bevåg fortsätter uppsöka en blogg bara för att släppa uddlösa försök till hån! Det faktum att Kräftans tecken diskuterades även i det inlägget får mig att misstänka att vekheten i trollets angrepp kan beror på att det rör sig om ännu en Kräfta som just nu känner av Saturnus skoningslösa tryck. 

Då har vi ytterligare ett exempel på att de himmelska makterna faktiskt kan beröva en människa hennes tankeförmåga och fria vilja. Hon reduceras till ett patologiserande uttryck för Världssjälens egen temporära galenskap. Exakt som den mästerlige, men tyvärr framlidna neoplatonisten och psykologen James Hillman var så tydlig med, utan att någonsin knysta om att han egentligen "talade astrologi".

Högerns streamade verklighetsförvrängning


Det stämmer visserligen att (s) och (m) leds av två räddhågsna ledare i Kräftans tecken, symbolen för den sunda självbevarelsedriften. Instinkter är sunda, tills de helt går överstyr. Då får man folk som Reinfeldt som flyr fältet så fort det hettar till och hellre vill bli intervjuad i lugn och ro i Aftonbladet av en sympatiskt inställd Lena Mellin än konfrontera sin regerings totala misslyckande med skolan.

Skolminister Björklund fick ensam bära hundhuvudet i en debatt mot ett gäng arga och med rätt besvikna oppositionspolitiker medan Reinfeldt, som vanligt, såg till att ingen skit skulle kladda fast på hans person/varumärke. Hans person/varumärke är hans horoskopet Jungfru-ascendent, känd som ett närmast patologiskt renhetssträvande tecken. 

I kombination med den protektionistiska Kräftan får man närapå ett skämt till människa, en som bara tänker på att rädda sig själv i alla lägen. Minns kaptenen på lyxkryssaren Costa Concordia som flydde från den grundstötning han själv orsakat. På den nivån är Reinfeldt.

Men Storfinansens illlistighet syns i den mindre rubriken där de lyckats ta fram ett opinionsmaterial som presenteras som om den helt akterseglade Alliansen trots allt favoriseras av svenska folket: "många tror på koalitionsregering". 

SvD producerar fabricerad mediasmörja i avsikten att söka rädda högern kvar i maktposition. Men Reinfeldt förtjänar att i ren illvilja bli bortröstad. Han ska sannerligen inte få chansen till en gigantisk fallskärm efter TRE MANDATPERIODER. Det är den han vill åt när han låtsas ifrågasätta Löfvens rätt att ta över rodret. Av någon anledning tycks alla skribenter ha glömt den här delikata faktorn lagom till valspurten...

Bardarbunga som gudarnas sista strid mot människan

Baserat på publiceringstiden för larmet att Barbarbunga fått ett utbrott, kan följande horoskop ritas. Även om siktandet ägde rum före rapporten och utbrottet före siktandet, rör sig ascendenten så långsamt genom Kräftan under natten på Island att det kalla Vattentecknet Kräftan under alla omständigheter är det som stiger i öster i området ifråga.


Havets Kräfta i ett expressivt eldhus och
en remarkabel anspänning i havets eget 4e hus

På morgonnyheterna befarar man de lufttrafikstörningar som kan uppstå när lava möter fruset vatten och producerar moln av aska. Fascinerande nog är det just detta som är horoskopets mest iögonenfallande indikation.

Se först den otrevliga och nära konjunktionen mellan den lilla illgärningsmannen Mars - en furiös och svart eld från helvetet - och den stora illgärningsmannen Saturnus, en iskall gud i mörkret i vårt kosmos ytterkant (som den antika människan tänkte sig saken). Saturnus är Liemannen som drar en gräns för allt liv inom dess jurisdiktion.

Eftersom det fjärde huset för "det interna" eller "instängda" är av vattentyp (i analogi med det motsvarande Kräftans tecken i den naturliga zodiaken), kan man redan här se hela farhågan: Saturnus iskyla mot den vulkaniska eldens Mars. 

I det här läget har kontrollören och begränsaren Saturnus delvis tappat greppet om Mars som passerat den med två grader och tagit ledningen i Mars.

Men jag skulle vilja (som tidigare på den här bloggen) föreslå att "korta" planeter rider på den långa aspekt Saturnus kastar hela 270 grader runt zodiaken och där det onda ögat här blir en mixtur av kyla och hetta som träffar - det primära vattentecknet Kräftan. Eld möter iskalla vatten och askan drabbar den meningslösa kapitalistiska rovdriften på naturen - flyget måste avbryta för en tid eller permanent om hela mittatlantiska bergsryggen spricker upp - ett nytt sjunkande Atlantis. 

Atlantierna ignorerade gudarna och gudarna hämnades genom att sänka hela deras kontinent (civilisation) på en dag och en natt. Detta enligt filosofen Platon (300-talet fvt) som sade sig ha mottagit berättelsen om en tidigare och nu försvunnen civilisation från egyptiska historiker som bevarat informationen.

Är det på Island västvärldens undergång nu tagit sin början? Med en löjlig liten nymoderat REVA på 150 meter i marken? Mörker i väst har sökt bekämpa vad mörkret uppfattar som papperslöst mörker - men det är bara det egna dunklet man sökt distansera sig från och anklaga andra för. Se moderaten Littorins "arbetslinje" där sjuka och arbetslösa anklagas för att själva vara orsak till sin belägenhet, inte de marknadsliberala systemet.... Vi vet ju sedan sommarens stora skogsbrand i Sverige hur snabbt en liten reva, en liten eldhärd kan bli något mycket större.

Västerlandet är skyldigt som synden själv till vad som än kommer att hända dess del av världen. Dess sekulära och blinda konsumtionsstil är i sig ett brott mot Naturens fortfarande närmast okända lagar - bara astrologin kan synliggöra gudarnas samfälliga normsystem. Ja, forskare sägs ha "sekventierat" - lagt upp på rad - ebolavirusets dna-komponenter. Jag skulle vilja se någon radda upp en jordskorpa som spricker som Naturens intelligenta respons på mänsklighetens förbrytelser för att begränsa skadan. Kanske håller Naturen just nu på att förbereda en massutrotning av skadeinsekterna människan, arten som aldrig lyckats höja sig upp till sann mänsklighet.

Jordbävningen under vatten i Grekland samma morgon som Island spricker inifrån (4e-husföreteelse) är en smula symptomatiskt, eftersom den vita djävulen - män som Borg och Reinfeldt - just har använt Grekland som slagpåse i ekonomiska diskussioner. Den som har en gnutta intillgens ser att Naturen talar symboliskt till oss och gör kopplingar mellan platser. Sedan säger inte Naturen något mer utan lämnar till den här arten att försöka förstå sin plats och insats i det större hela. Om mänskligheten börjar förstå att Naturen bara är en förlängning av vad som pågår i deras egen själ, då har vändpunkten nåtts.


Tillägg.

Senare under dagen meddelar Storbritannien att de upplever en allvarlig risk för överhängande terrordåd (SvD, The Guardian). Världssjälens anspänning gör att psykiska vrak läcker lite varstans! Detta är astrologin på himmelsk nivå, "världarnas krig".
Faktiskt, det här är den tredje mediala publiceringen idag som bloggen tittar på och där SOLEN ur subjektets synvinkel aktiverar 12e huset, förlustens eller den "onda daimonens" sektor. Se även detta inlägg.


Tillägg 2.

Det hände mer denna fredag. Se Ragnarök del 2.

onsdag 27 augusti 2014

Å, Pisa! (Aftonbladets hycklande multikulturalism)

Nej, det här inlägget stryker inte främlingsfientligheten medhårs, även om rubriken av ett vanartigt psyke direkt uppfattas i den riktningen.

Pisa-rapporten om svenskarnas tilltagande imbecillitet under vinstdrivna kapitalistskutan med Fredrik Reinfeldt vid rodret, beläggs på nytt flera gånger varje dygn om man läser den svenska pressen. Men det här, från Aftonbladet, är en liten höjdare:
Alexander den Store, om det nu är hans grav, ryms knappast i begreppet "kändisen", även om man sätter blink-blink-menande citationstecken runt ordet.

Långt värre är den härdsmälta som rubriken som helhet avslöjar på tidningsredaktionen. "Kändisen" i bestämd form implicerar att läsarna redan vet vilken person vi talar om. Men "kändisen" var inte i hetluften innan graven hittats. Det var först därefter spekulationen började. Rubriksättaren sitter alltså i sin egen lilla värld av anakronistisk dårskap och förfalskar det verkliga händelseförloppet; sätter vagnen framför åsnan, om någon ursäktar en inlånad liknelse från engelskan.

Sedan matar chefredaktör Jan Helin - med god vinst - det svenska folket med den här tidningens mediokra tabloidfoder för folket utan talang för analys. Och detta svenska folk, redan nästan helt förstört av sitt överdrivna smartfåneri och datormissbruk, blir att svagare på att redogöra för ens så enkla linjära sammanhang som när a/ ett gravfynd föder spekulation om b/ vilken berömdhet som kan tänkas vila där.

På onsdagsmorgonen tänker Aftonbladet till lite extra inför det förutsägbara faktum att unga väljare i det åldersdiskriminerande Sverige föredrar en ung partiledare framför en gammal stofil (länk). Men tidningens tankemöda bär ingen frukt. Inte ens den självklara kopplingen mellan ungdomars preferenser och det havererade sekulära projektets vattentäta skott mellan generationerna lyckas någon komma på som förklaring. Genom dumstirrande på siffror lyckats emellertid Aftonbladet notera att den mycket unga Annie Lööf saknar ungdomarnas förtroende. 

Men Lööf är ett unikum och kräver en särskild förklaring. Sveriges ungdom kan knappast ha undgått tidningsrubrikerna om den unga partyprinsessans försök att partifesta för skattebetalarnas pengar, att floskler och lögner rinner som fradga ur hennes mungipor, och att hon i utfrågning inför myndiga Konstitutionsutskottet använde ordet "förlåt" nästan lika många gånger som ordet "jag". 

Jo, generation Ego är en stående sort som kommer och går genom historien (astrologin varskor om när det är dags för flera förlorade år på raken - generellt sätt). Men trots att AB-artikeln ger ett tillfälle att kommentera opinionssiffror lyser all ärlig analys fullständigt med sin frånvaro i den här korta artikeln signerad Nivette Dawod, ett för mig nytt namn. Välkommen till klubben av lågpresterare - du har just nu fått hela svenska folket som läsare till dina djupsinnigheter.

Jag har noterat hur AB, trogen ett av sina primära budskap, rekryterat många nya namn med utländsk härkomst. För alla dessa nysvenskar i första, andra eller följande generationer - en svensk betraktar nämligen icke-svenskar som invandrare hur länge som helst, det finns ingen förmåga att integrera saker och ting med varandra i det här landet. Det enda vi kan göra är att se skillnad på t.ex. äpplen och päron och separera enkla saker från varandra, som på dagis. Duktigt så, svenskar.

Aftonbladets tydliga linje, att välkomna alla etniciteter i Sverige vore välkommen om man inte visste att det var falskhet. Chefredaktör Jan Helin är så involverad med makten att han tar ansvar för Storfinansens krav på kapitalets och arbetsslavarnas fria rörlighet och etablering i världen. Invandring (= fler låginkomsttagare) gynnar storföretagen. Därför drar Aftonbladet sitt strå till stacken genom att på alla sätt och vis söka legitimera minoriteter och på sitt sätt bilda svenskarna som är skeptiska till allt utom sina egna charterresor i charmiga utländska miljöer. Men det är inte tidningens hjärtas godhet utan bara det motbjudande Storkapitalets upplägg och röst som hörs.


tisdag 26 augusti 2014

Musikalitet, girighet och S k a n g a


Den brittiska utgåvan av Rupie Edwards
IRE FEELINGS (1974), den första reggaelåten med
dubmix-effekter bakom sånginsatsen.

Säger en kommentar till piratinspelade ljudklippet med Rupie Edwards låt SKANGA på YouTube:


"When this got in the UK chart in 1975 I had never heard anything like it in my life. It was like music from outer space."
Det är exakt samma ord jag skulle ha använt, men britten hann före. Det var hela Sveriges pop-pappa och snare pop-farfar Kaj Kindvall som testade kiddsens förmåga att reagera på udda ljud vid sidan av den förutsägbara kommersiella smörjan som musikindustrin då som nu bedövar framtidens blivande arbetskraftslavar med. 

De höga herrarna - rovkapitalisterna - behöver massifiera människor eftersom det är på tok för dyrt att tillverkar skräddarsydda produkter till en befolkning bestående av unika och rikt differentierade individer. Vi dresserar dem att sjunga exakt samma låtar när vi så dikterar. Kapitalismen reducerar människan till ett skämt av vad skulle kunna ha varit i ett annat samhällssystem.

(Det är därför du kan titta in i varje moderat hem och se precis samma statusmarkörer i köksinredningen och vid tv- och hembioaltaret där den sekulära dåren dyrkar bomber och explosioner i actionrullar signerade Jerry Bruckheimer, Hollywood.)

Rupie Edwards märkligt utspejsade låt med den gäckande och gåtfulla frågan mot slutet, "Do you believe in God?", lämnade mig ingen ro. Turligt nog hade familjen flyttat till Stockholm samma år skivan kom, och i början av 1975 släppte Rupie Edward sitt första soloalbum. Det var min, 14-åringens, tredje reggae-LP totalt, och den första som inte var en samlingsskiva. (Som den strateg jag var sedan födelsen och även innan, hade jag börjat med att pejla läget efter att ha tänt till på reggae. Samlingsplattor gav överblick och variationer på tema. Jag gillade det jag hörde. 
Utvikning. Min favorit från min allra första samlingsskiva (1974) var en respektlös instrumental av Byron Lee & The Dragonaries, en reggaefiering av hovsamma brittiska melodin "Elizabethan Serenade" nu omdöpt till "Elizabethan Reggae". Genom YouTube inser jag nu att det var en coverversion - redan några år tidigare hade den gjorts i det högre och oemotståndligt svängiga reggaetempo som kallats "skinhead reggae" och som var omåttligt populärt i England cirka 1969-70. Lyssna. Här ett annat ljuvligt exempel på samma skumpiga sound, reggae/soulsångaren Pat Kelly.)
Sverige skulle börja drabbas av reggaefeber senare under 1975 med Bob Marleys balladversion av sin egen "No Woman No Cry", men det var Rupie Edwards som blev min första reggaeartist som fick ett ansikte. 


Albumet var en rätt romantisk och beskedlig affär förutom den sanslösa "Boogoyaga" - också mixad av King Tubby fast det saknas uppgift om detta på omslaget. Det var för övrigt inte den enda som Rupie undvek att ge kredd. Melodi och delar av texten var Johnny Clarks och Rupie hade producerat den. Under titeln "Everyday Wondering" gjorde den inget väsen av sig, men Rupie måste ha hört potentialen, för han mixade bort originalsångaren, behöver rudimentära drag av originaltexten och sjöng den själv. 

Det var kombinationen av vanlig skönsång, underliga instrumenthärmande röstljud och den absurda nedbantade mixen som ledde till något nytt. Johnny Clarke var skitsur och tyckte han blivit utnyttjad av producenten. Kanhända, men det här är faktiskt något nytt än den rätt trötta originalversionen.
 
Sommaren 1984 sålde jag av plattan (med många andra) för att ha råd att parta lite mer, men har i år - efter 30 hela år - lyckats hitta skivan på nytt och dessutom i nyskick - i England. Reggae köptes och spelades ovarsamt sönder och samman av färgade immigranter i England med lika lite framtid och chans i samhället som invandrare i Sverige, där den sociala inkompetensen är inbyggd i själva samhällsstrukturen via åldersdiskriminering och främlingsrädsla.

Nu provade jag för första gången att räkna ut horoskopet för denne jamaicanska producent och sångare som så fullständigt öppnade mitt medvetande för ljud "från yttre rymden" när jag var 14. Rimligen bör artistens horoskop drabba mitt eget med full styrka, enligt de hemliga lagar om andlig attraktion som ateister lever hela sina liv utan att någonsin veta någonting om.

Verkligen! Bloggaren i inre kretsen står med sin Tvilling-ascendent och den receptiva Månen rakt i skottlinjen när Rupie Edwards fyrar av sin kommunikation via Solens energi i samma tecken! Här är den perfekta bilden av "sändare och mottagare".Det händer naturligtvis mycket mer! Rupie hör inte detta (jo, i den andliga världen gör han det), men min Sol i Vågen (Luft igen) är i sin tur "sändare" och Rupies hyperenergiska Måne (+ Mars) i Väduren plockar upp och förstorar via sin fenomenala välsignelse från Jupiter kraftfull i Lejonet - där händelsevis bloggarens Venus, disponent över hans Sol i Vågen - befinner sig.

Säger jag med detta plötsligt att jag härifrån denna svenska och 99% avsomnade svenska blogg år 2014 har skapat Rupie Edwards? Varför inte? Och definitivt om du inte hört hans namn förut.

Producenten/sångarens karta är värd några ord i egen rätt.Framgången med "Ire Feelings (Skanga)" verkar ha tagit honom på sängen, och den LP-skiva som snabbt måste ut i handeln fylldes med en del skåpmat. Dels hitlåten och singelns B-sida, en instrumentalversion av det man just hört. Plus ytterligare en låt som upprepades, en gång med sång och en gång som instrumentalversion. Och dessutom två låtar så gamla som från 1966 (en i det 1975 helt utdöda ska-tempot och en romantisk R&B-ballad). Samt en låt i nyssnämnda frenetiska skinhead-tempo som Rupie redan haft en hit med 1969. 

Den senare låttiteln är intressant, om man betänker att detta är ett horoskop där kärlekens Venus infekteras av Djävulens stjärna Algol och som kan fresta individen till själviska och giriga tilltag, eller som i artisten Sara Li:s fall, att man blir sol-och-vårad på pengar (se föregående inlägg).

Rupies mindre framgång från 1969 hette passande nog: "Love is a Wonderful Wicked Thing". Notera "ondska" (wicked) där man kunde ha nöjt sig med att hävda att kärleken är ett underbart ting.

Men givet hur oändligt enkelt Rupie Edwards gjorde det för sig för att få ihop ett helt album och smida medan järnet var hett, är det inte utan att man frågar sig vad Satans stjärna över hans penningplanet Venus sysslar med... Där Sara Li blev lurad på pengar, kanske vi här faktiskt ser ett exempel på det Jamaica är känt för: producenter som lurar sina artister på royaltys. 

Algol som Satans Ekande Intighet skymtar förbi i ytterligare en känd Rupie Edwards-produktion - kolla det här ljudklippet från YouTube.

Kanske var Johnny Clarkes harm befogad, sedan han blev bestulen på sin komposition utan ett ord på skivan om att han skrivit merparten av låten? Om jag inte minns fel, kände Johnny Clarke heller inte till att Rupie Edwards släppt originalet som singel i England, och några pengar för den såg han heller aldrig röken av.

Så det här horoskopet må glimra av Eld och Luft - energi och inspirerade idéer, men det kan lika gärna användas för att söka tecken på en egocentrisk och snål människa. Rupies retoriska fråga och svar kunde lika gärna riktas tillbaka till honom själv: "Do you believe in God? Then you wouldn't worry." Tror du verkligen på Gud skulle du inte behöva oroa dig över inkomster och försöka ta genvägar till höger och vänster, på bekostnad av skivans kvalitet och andras artisters rättmätiga krav.

Horoskopets absolut svagaste punkt är "Fredrik Reinfeldt"-punkten: Tvilling-Solens härskare handelsmannen och räknenissen Merkurius i den oroliga Kräftan, tecknet som sällan känner att den är säker. Rupies märkliga textrader kunde i själva verket tas som hans inre monolog - hans försök att bottna i en gudstro så att han slipper blåsa artisterna på royalties. Men Luft och Vatten bildar, som bloggen så ofta noterat (Sten Tolgfors, den sliriga moderata f.d. försvarsministern) en osäker natur, kanske osäker inför sig själv och ett osäkert kort för andra.

Lustigt nog seglar följande skandalfall upp i Aftonbladet medan jag skriver på inlägget, det är en girig städbolagsentreprenör som kammat hem 21 miljoner på några år genom det RUT-bidrag borgarregeringen införde för avskum just som henne - i moderaternas Sverige betalar alla skatt så att några ska kunna sko sig och hålla sig med låglöneslavar på arbetet!
Visst är det egendomligt. Som en tanke i Världssjälen som samtidigt uttrycker sig genom en bloggstudie av en möjligtvis sjukt snål producent och en definitivt hemsk städchef som kammar hem storkovan medan städarna inte ens får lön som det går att leva på! Här är återigen Satan på pengarnas Venus i Oxen, och återigen står sluga dubbeltänkaren Tvillingarna underminerad genom att Merkurius sjunkit ner till den näriga Vattensjälens nivå. 

Men här finns inga artistiska talanger. Det är bara smuts i hela horoskopet. Månen i Fiskarna smutsas av att dess disponent Jupiter ligger med den sataniska tendensen kring pengarna, och den gränsdragande Saturnus i självtjänande Jungfrun baseras på Merkurius som är ovanligt om-sig-och-kring-sig i otrygga Kräftans tecken. ("Trodde du på Gud skulle du inte behöva oroa dig och degradera dig till en sådan här skit" - jag parafraserar Rupie Edwards högre vetande.)

I vilket fall... Jag samlade in alla produktioner jag kunde få tag på med Rupie Edwards i tonåren. Han hade verkligen en magisk beröring och det mesta han gjort är enkelt men genommusikaliskt och musikerna svänger så under hans ledning att man nästan blir tokig. 

Det är svårt att säga om det är Eldelementet som sådant som gör grejen - jag har noterat en väldig dragning i Eldelementet till friluftsliv, dans och liknande. Eld är det levande och rörliga elementet - Livets celebration av sig självt. Men det kan också vara i gränsen mellan Tvillingarna/Kräftan man hittar en "liten" men effektiv indikation om en sympati mellan musikerna som gynnar framförandet. Känslor eggar orden, orden sätter Vattnet i affekterad rörelse. 

Jag kände en filur (en god vän faktiskt) som fick jobb på ett IT-företag och gradvis lyckades manövrera sig till rollen som "fest- och allmän trivselminister"! Ja detta var den korrupta IT-erans glansdagar, när det fanns pengar att sprätta på märkliga befattningar. Han var Tvilling han med, men bakom en försiktig Kräftascendent som dock fyrades på av samma Måne i Väduren som Rupies. Eld bakom Vatten, det blir spralliga typer! Musiker han med, för övrigt, och stor vän av svart soul. 

Storfinansens trogna arbetsoxeDen här koleriskt stirrande figuren är kopplat till namnet Fredric Karén. Han tillträdde som chefredaktör för Rovkapitalistens eget husorgan SvD i början av 2013, ungefär samtidigt som tidningens satsning på "digitala medier" och generande fördumning tillträdde. Se bara tekniken - underliga pärlband med uppträdda nyheter men där man inte ens får veta NÄR texten skrevs. Läsaren hålls innesluten i någon slags ordvälling. 

Tidningens ämnesval och språkliga stil blir allt slängigare och den påminner mer och mer om systertidningen Aftonbladet, av många ansedd som den mest folkfördummande organet i Sverige. Båda ägs av nyrika Norge via företaget Schibsted. Jag har noterat att alla skribenter i SvD som jag verkligen uppskattade, de med lite sälta, har lämnat tidningen eller slutat ge bidrag till den. Vad kan det bero på?

Att denne chefredaktör är Rovkapitalismens trogna tjänare framgår med all tydlighet när bloggen bortom tolvslaget till sist kommer på tanken att granska horoskopet för en makthavare inom medierna som hållit en precis så låg profil som person som man brukar kunna räkna med hos dem som i det fördolda tillskansar sig folkets slit. Inte för inte står Oxens tecken för äganderättsprincipen, vilken sedan gammalt knutits till landägande.

En förvrängd eller troligen helt
utslagen "kungavärdighet" (Regulus)

Indisk astrologi talar inte om pengar utan mer allmänt om resurser. Den arbetsgivare som talar om sina anställda som "resurser" avslöjar sig direkt som en djävul, en som ser dig som bara så många kronor och ören i hans lönsamhetskalkyl, som naturligtvis syftar till hans egen framgång, inte din. 

Den resursfixerande och äganderättsliga Oxen är å andra sidan troligen procentuellt mer välrepresenterad bland löntagare än bland arbetsgivare, vilket har att göra med tecknets loja grundnivå. Oxen är urstark men dess grundtillstånd är att statiskt göra anspråk på sitt närområde (se Disney-figuren tjuren Ferdinand). Och den är i allmänhet lugn och foglig och lättledd - ett perfekt arbetsverktyg. 

Kanske var det därför moderaten Sven-Otto Littorin kom upp med Reinfeldts djävulska "arbetslinje" - idén med att förslava de arbetslösa och utnyttja dem som gratis arbetskraft - en ansenlig del av arbetslösa i "Fas 3" arbetar nämligen men utan att få skälig lön för det. Littorin, en skambelagd sextorsk, var nämligen själv en slö och slapp Oxe, just en sådan som den nymoderata propagandan beskyller svenskarna för att vara. 

Lögnens ande, nästan renodlad


Littorin som "arbetslinjens arkitekt" är typiskt skolgårdens sanning: "den som sa' det, va' det" Littorin har numera bosatt sig i ärkekonservativa Skåne någonstans på ett mindre gods och lever som en sann Oxe: enbart för sina sinnens stimulans. Det ligger i Oxens natur att ligga lågt när den är makthavare. ÄGANDET är maktspråket. Jämför finansminister Anders Borgs Måne i Oxen som en blek kopia av en äkta solär Oxe. Han bara låtsas vara sträng mot bankerna, i själva verket är han deras köpta springpojke då han naturligtvis är kapitalismens vän.

Den före detta regeringsmannen Littorins av Djävulen eller stjärnan Algol alltigenom korrumperade horoskop har kommenterats tidigare. Det är en tafatt och klumpig och inte ens särskilt begåvad människas horoskop. En sådan som svenska folket har för ovana att välja som sin företrädare i denna demokrati eftersom man inte ser mer än man genom utbildning förmår se. Svenskarna blir sol-och-vårade i princip konstant.

Lite tydligare är då SvD:s chefredaktör, en dold makthavare, en sådan som två urbota korkade professorer i DN sökte försvara för deras förtjänstfulla arbete för folkets sak.

Utifrån ett sinnelagshoroskop (Månen som förstahusindikation) finns det mycket som talar för Fredrik Karén, med den stora välviljans, den stora framgångens och den stora förmögenhetens Jupiter i starkt läge i Lejonet och dessutom nästan på rak linje med fixstjärnan Regulus som de gamla kaldéerna tycks ha tänkt sig som en stjärna som välsignade och förlänade kungavärdighet.

Men säg den lycka som varar! Makthavarens syn på generositet och ägande är nämligen exceptionellt stört av den omoraliska Mars som kastar sitt onda öga 90 grader framåt, och drar med sig Satans hela vilja att korrumpera och fejka. När en satan säger "vitt" är det egentligen "svart". Det är min erfarenhet att Regulus inte kan hålla emot när så låga tendenser stormar an och i synnerhet inte när den dolda makthavaren själv är verksam med sin energigivande Sol längsmed Oxens eller äganderättstänkandets modell. Även Solen eller livsgärningen eller ledarskapet påverkas därför av den korrumperande Satan.

Han sägs vara en stingslig människa och mycket riktigt bär han nationalhoroskopets fula tendens till egoistisk kortänkthet och vilja efter lätta pengar. Månen i Väduren baseras i tanke och reflektion på sin härskare Mars som här oturligen inte hunnit värst långt fram genom zodiaken, sedd som en slags naturlig evolution i tänkande och tematik. Precis som i nationalhoroskopet befinner sig Mars i Oxens tecken som omvittnar ett driv som enbart handlar om att lägga resurser över sig. En chef från helvetet med andra ord. 

Visserligen är Mars inte lika akut skadad av Satansstjärnan som penningens Venus - som ligger på rak linje med den onda stjärnan. Men betänk att denna genombestrålade Venus ÄR Oxens härskare så att varje planet i tecknet tar del av denna veka bas. Och Venus är sannerligen inte en moraliskt starkt eller värst klartänkt planet i sig och i den är placeringen med stjärnan Algol är det ytterst illabådande både för chefredaktören själv och den tidning som han nu basat över 1½ år. 

Som sagt, tidigt började tidningen vittna om en ny fördumning som påminner om just den simplaste delen av den svenska nationalsjälen (Sveriges horoskop har både bra och dåliga delar, men problemet är att Sol och Måne inte samarbetar. massorna/Månen är stupida, materialistiska och korttänkta och hatar eliten (ibland sedda dom "stockholmarna")/Solen. 

Landet behöver en Sol och Måne som spelar pingpong så att den aktiva Solen följs av fullgod reflektion i Månen. Se bara regeringen Reinfeldt på ett praktexempel på ett helt huvudlös styre. Kortsiktighet, gissningslekar, överoptimism, inga system för att följa upp och kontrollera effekterna av de politiska åtgärderna eller t.o.m. eliminationen av kontrollinstanser som om man var rädd att se sig i sanningsspegeln! Regeringen Reinfeldt är ett klassiskt exempel på när Sol och Måne (eller överhet och undersåtar) inte samverkar, med följden att landet framstår som 9½ miljoner byidioter!

Givet den brutala destruktionen av Eldens klarsyn som problematiken i SvD-chefens Jord-Oxe medför, har vi här ett horoskop som varnar för en verklig buffel. Och se hungrande månnoden Rahu: girigheten hos denna man måste vara närmast kriminell.

Jag har självmord under den här speciellt problematiska kombinationen av Oxe och Lejonet, båda fixerade och härsklystna. Det kanske är just så svart-vitt i mentaliteten man blir: kompromisser finns inte för Rovkapitalisten vars enda direktiv från Satan är att i missriktad girighet söka suga åt sig allt som går att annektera - tills världen går i kras.

Att studera Reinfeldts horoskop är att se hur landets "tonläge" har försämrats till det värre (och räknar bort falskt pladder om att "öppna era hjärtan" för flyktingar - ett grumligt försök att slå flera flugor i en smäll just inför valet och som därför inte föll i god jord någonstans). Men även SvD-chefens horoskop visar hur viktigt Huvudet för en verksamhet är. Stupiditeten i det här horoskopet illustrerar perfekt tidningens enorma kvalitetsförsämring på bara 1½ år!

Ytterst sett kanske vi måste backa ända tillbaka till tidningens norska ägare och studera Norges horoskop. Här möter vi återigen samma inskränkta och korrumperade materialism som hos moderaten och sextorsken Littorin och SvD:s chefredaktör Karén. Medan bloggen höll närmast sprinterfart, sett till mängden långa och diskuterande inlägg varje månad, frågades några gånger retoriskt om moderater attraherade människor med lägre intelligens. 

Nu krävs födelsetimma för att analysera tecknen på hög eller försämrad intelligens i ett horoskop, men å andra sidan finns det dagar som Littorins och Karéns när hela himmelen ser saboterad ut. Även det vore ett forskningsämne eller en hypotes att undersöka: är det när himlarna signalerar låg och brutal intelligens som mänslighetens fiender föds, dessa blivande medlemmar i sällskap och partier som tjänar Rovkapitalismen, dvs. Djävulen?

För det tål att påminnas om, att mänskligheten (homo sapiens) som art INTE kan fullkomnas under denna typ av de rikas styre över de som inte är fullt lika primitiva och därmed trycks nedåt. Mänskligheten kan inte sägas ha vuxit till sig förrän tillräckligt många så hatar män som Reinfeldt, Littorin och Karén att denna själsligt och omdömesmässigt efterblivna minoritet av alla själar självmant drar sig tillbaka och försöker förstå vari de felat i sitt tänkande. Då först kan en bättre värld stunda. Det kommer att ta sin rundliga tid...

Det nytestamentliga (boken ingen läser) uttrycket "Denna världens herre" eller Djävulen, kan på goda grunder antas syfta på astrologins Algol i början av Oxen, det tecken som via sin härskare Venus indikerar tanklös identifikation med det fysiska. Här är livet ännu enkelt, här frodas nationalister. Den fria tanken och som ger de erforderligt multipla perspektiven har ännu inte anlänt (de kommer med nästa tecken, Tvillingarna). I Oxen anar ingen att det är Djävulen som suger energi från själarna för att tjäna sitt eget syfte som är inget annat än att hålla den impermanenta världen snurrande. 

Därför är "status quo" och hatet mot revolution eller aktivism så förhatligt för just detta tecken. Varför dåren Fredrik Reinfeldt övervägar att apa efter sin högerkollega Cameron i England och kriminalisera utresor ur landet för att delta i krig i annat land kan bäst förklaras med att han har en extremt viktig placering, inte i Oxens tecken men väl i Oxens andra hus för "identifikation med det egna landet/de egna resurserna". Hans Måne i Vågen blir därför ett ovanligt begränsat psyke som rationaliserar och tänker med ekonomi som enda bevekelsegrund, ett långt sämre utnyttjande av Månen i Vågen än vad som möjligt är. Så valde han också att följa sitt sinnes böjelse och blev civilekonom. 

Varför Reinfeldt kan tänka sig att kriminalisera människor som vill kämpa för det de upplever som det rätta, kan ses genom denna trångsynta och konservativa Måne i status quo-huset genom att hans aktivistiska Sol i Kräftan baseras på det lunära sinnet. Och Kräftan är definitivt inte den som är intresserad av livet utanför det trygga egna hemmet. Reinfeldt har ännu en gång rationaliserat sin egen feghet i dumt prat om kriminalisering av "potentiella" orosmakare. Han är själv en lamslagen räknenisse och han försöker lagstifta sönder de med mer vitalitet än honom själv och varna sina partikamrater för att "visioner är farligt"! 

Det är en tragedi vi sett Sverige genomlida i åtta år nu, och lustigt nog tycks astrologin kunna antyda vilka "typer" det är som skulle föra ett land i riktning mot dumhet och inbilskhet. Inte så att Oxen i sig är mer korkad, studiet av Nobelpristagare vittnar om en rätt jämn fördelning av Solar på de tolv tecknen, men att tecknet Oxe, principen som månar om sitt, om statisk jämvikt, om likhöjdhet, om identifikation med det materiella, inte är rätt budskap för mänskligheten i denna tid när en allt mindre grupp människor på jorden snor åt sig allt mer. Detta är Satans spel - Djävulen i kvadrat - och Satan (som inte är helt synonym med Djävulen) är enbart en negativ kraft som söker förintelse. Satan söker just nu förinta västerlandet med alla till buds stående medel eftersom vår materialism fört oss ur balans. Men lyxen att inse hur långt korruptionen redan har gått, den lyxen unnar sig inte män som SvD:s chefredaktör. De är nyttiga idioter för samma destruktion.

*****

Hur vet man då när den onda stjärnan Algol går från att vara en Frestare (som när Jesus "40 dagars fasta i öknen" resulterar i bilder av Djävulen som lockar honom med makt och världsliga riken) och slår över i Satans rena negativitet, den ondska som Prövar själen för att se om det ännu finns något gott gry i den?

Så långt kom inte den här bloggen under sina fem år av frenetisk datainsamling och dagliga snabba kommentarer kring intressanta horoskop i samtiden. Den uppgiften kommer bloggaren att ta itu med nu.

Men helt klart får man inte på förhand döma ett tungt "Algol-belastat" horoskop, för lika ofta som individerna urartar till följd av den onda stjärnan, lika ofta hittar man till synes prima folk som råkar ut för förtretligheter. Sångerskan Sara Li hamnade i blåsväder direkt genom sin duett med stökiga men populära författaren Ranelid för några år sedan. 

Sedan blev det tyst om henne, tills hon nyligen skymtade förbi i Aftonbladet som offer för en lömsk identitetskapning på internet. Hon fick sitt konto åderlåtet på 20.000 kronor. Hos sångerskan, precis som med SvD:s chefredaktör hittar man pengarnas Venus på rät linje med Algol.


Sensationalism och naturlig godhet

Men här är Algol begränsad i sina skadeverkningar. Den träffar enbart Venus som hemma i Oxen inte har någon disponent över (eller under) sig.

Istället dras uppmärksamheten till en underbart vacker Eld-triangel där möjligen sinnelagets Måne kunde vara välsignat av Regulus om sångerskan föddes tidigt under dygnet, men där i vilket fall sinnet är precis så uppsluppet och livfullt och harmlöst som hennes typ av danspop. Månen i Lejonet har en negativt polariserad Sol som gör att Sara Lis lejoninnan längtar efter en uppmärksamhet (Lejonet vill stå i mitten) som hennes egen begränsade solenergi i Fiskarnas kanske inte mäktar ge. 

Sinnet tenderar således att svalna efter en stund och Sara Li måste vidare för att fylla på med mer energi från sådana eller sådant som kan "centrera" henne inför henne själv. Lyckligtvis har hon en ljuvligt välplacerad Jupiter i Eld som skänker Solen ny energi när den börjar kallna i sitt kalla och dödliga Vattenelement. (Ur rent biologisk synvinkel representerar Vatten liv, men ur själens synvinkel är Vatten döden! Den levande och medvetna eldsjälen dör när den bryter genom vattenytan och finner sig i denna sublunära fejkvärld som bara vagt återspeglar det party som för evigt pågår i himmelen).

Jupiter i nionde huset för Gud och individens eget samvete, är en fantastisk placering som motverkar Solens beklämda läge i åttonde huset för korruption och borttynande. Likväl är Sara Li inte en artist som kommer att bli stor eller legendarisk. Hon kommer att sätta sin ribba högre längre fram (ungefär som artisten "September" lade disco på hyllan men som Petra Marklund ändå inte lyckades charma folket i Allsång). Sara Li-horoskopets soldisponent tecknar närmast en översteprästinna, så rent är detta budskap! Men det finns attacker mot hennes renhet, för Solens disponent Jupiter disponeras i sin tur av Mars som ligger i materiell Jord och i olyckans och fiendskapens sjätte hus.

Allt detta är alltså sagt om ett månhoroskop, som gäller för alla födslar med samma månplacering. Horoskopet är inte felfritt, sådana kartor existerar nästan inte, men av de få faktorer som noterats hittills finns det inget som stödjer tanken om att Djävulens stjärna Algol blivit ännu mer förhärdad och verkar som rent negation, som Satan. Solen i korruptionens åttonde hus tyder på en svacka för livskraften, men den förlust eller det offer Fiskarna alltid hotar med, stabiliseras av en närmast filosofisk Jupiter i nionde. 

Ur Mån-Lejonets perspektiv är denna Jupiter inte bara en i grunden stor välgörare utan är det också "effektivt" eller "verksamt". Lejonets härskare Solen och Jupiter är planetära vänner så det finns en massiv samling antydningar om en verkligt god människa i den här kartan. Ja, Jupiter i Väduren är alltjämt en god människa som verkar på Vädurens högst personnära nivå, det är inte en hög och abstrakt teoretiker. Men när Sara Li uttalade sig i AB som kontokortsbedrägeriet var hon förvånad och bestört över hur någon kunde göra någon detta? 

Det lät som om aningslöshet övergått i ett bryskt uppvaknande om Bedragarens existens (se Algol mot Venus i kartan). Men framför allt kan man läsa in en godhet i ordvalet. Sara Li trodde intill detta på människans godhet (vilket verkligen inte t.ex. en moderat gör). Hela dygnet då Sara Li föddes är urstarkt på denna punkt, och går man till principfasta Saturnus står den i ett av de goda husen (det femte) och "ägs" av den välvilliga Jupiter, perfekt placerad i sitt eget nionde hus för samvete och välvilja.

T.o.m. Mars i Stenbocken i 6e olyckshuset måste sägas vara mildrad eftersom den i sig är en "verksam välgörare", ägs av en Saturnus som förvisso är en verksam illgörare, men där, som sagt, den essentiellt OCH verksamt goda Jupiter förfogar över den - innan bollen går tillbaka till sagda verksamt goda Mars i olyckans och fiendskapens sjätte hus. Det är en sluten slinga: Jupiter behärskas av Mars som behärskas av Saturnus som behärskas av Jupiter. Det går att vrida och vända länge på den här bunten faktorer, men viktigast för psyket (detta är ett månhoroskop) är att Jupiter och Saturnus ockuperar de bästa husen, nionde och femte.

Vad jag vill ha sagt med detta är att om så olycka och fiendskap drabbar denna kvinna (och som offentlig individ är det svårt att undvika), så befinner sig Mars inbäddad i en kedja av så mycket välvilja att medlen finna att processa motgångar. Horoskopet vittnar inte om någon större risk för att förvandlas till en bitter människohatare. 

Men det är exakt det problemet med godheten vi ser i SvD-chefens karta. En brutal sammandrabbning mellan resursernas Oxe och herraväldets Lejon. Vem ska vara herre på täppan? Vem ska få Äga? Bara de rovhungriga Lejonen? (När Lejonet angrips av Mars uppstår ett verkligt rovdjur.) 

Han går Djävulens väg - denna världens herre - som i sin tur föder Satan, som när ateismens/nihilismens syfte är uppnått (det sekulära och marknadsstyrda samhället) också leder till civilisationens undergång. Det ekonomiska projektet EU är därför en del av Satans arbete på att få ett slut på den vite mannens oskick på Jorden. Face it, vi är de värsta syndarna som någonsin gästat den här världen.

/En gång rödindian som såg och hörde Lagen, nu svensk i kamp mot fördumningens krafter i samtiden.


 

Medieprofessorer i Storkapitalets ledband

Från två ”professorer” läser jag i DN den mest infama förolämpning mot varje tänkande människas intelligent som skådats sedan. tidningens chefredaktör senast uttalade sig.

Professorerna i journalistisk, efter att ha konstaterat att dagens politiker tvingats anpassa sig till de mäktiga medierna eftersom det är de senare som de facto svänger folkopinionen, skriver följande:
 

”Mediekratin” står inte i motsats till en ”folkstyrelse”. Den är inte heller nödvändigtvis en sämre sorts demokrati än ”partidemokratin”.

Detta mediefrälse och dess mediekrati står absolut i motsats till varje meningsfull läsart av begreppet demokrati! 

Medierna är som den mesta verksamhet vinstdriven – härförleden förklarade t.ex. Aftonbladets chefredaktör Jan Helin pappersupplagans fortsätta existens enbart i lönsamhetssiffror och tillade en egen - och fullständigt irrelevant - from förhoppning om många ytterligare år på papper.

Det centrala i medieregin är att hålla folket lindat runt sitt finger genom att tröska samma material ett antal gånger genom några genomtänkta vinklar. Medierna är folkets största fiende, vad än professorerna – troligen djupt yrkesskadade genom ett långt föregående liv som verksamma skribenter.
 

När professorerna påstår att tidningsvärldens mediekrati ägnar sig åt att försöka  ”beskriva och fånga de mest utmärkande dragen i vår tids representativa demokrati”, är detta därför en sanning med mycket stora modifikationer. Alla som läst en tidning några veckor eller år (beroende på lyhördhet) märker snart vilket förljuget tänkande och schablonmentalitet som verkar inifrån tidningsredaktionerna.

Inte för finns det ett annat namn för denna mediekrati, ”tredje statsmakten”, och den människa ska vara väldigt avtrubbat som inte noterat att den tredje statsmakten ligger i säng med makthavarna i långt högre grad än den söker spegla några schablonmässiga versioner av ”den lilla människans missöden i förhållande till A, B eller C”.

Särskilt de svenska mediernas spelade moralism - som söker röra vid folkets strängar för att förbättra sin statistisk (lyssna på Jan Helin låter!) och därmed locka till sig annonsörer/pengar - är rent kräkframkallande. I allt väsentligt är medierna megafoner för de värderingar som föds ur Sveriges behov av en framgångsrik industri. 


Ett exempel: så länge vi av hävd tillverkar alkohol i landet men inte odlar marijuana, kommer medierna att fortsätta propagera mot legalisering av cannabis med varje till buds stående medel. Medierna undanhåller svenska folket nyheter om de remarkabla forskningsframsteg som görs och det faktum att läkemedelsindustrin - åtminstone i USA - redan arbetar på kommersialiseringen av denna naturens egna mirakelmedicin.* Istället greppar journalistiken i det här landet efter de strörapporter om skadeverkningar som fortfarande valsar runt.
Tillägg. Som om någon på DN faktiskt läste den här bloggen, publiceras inom några dagar en positiv nyhet om cannabis-rökning! Människor i amerikanska parhållanden där båda använder örten, visar sig nämligen leva mer fridsamt med varandra.
     Men genom att använda slanguttrycket "stenad" i rubriken får den präktiga borgaren (moderat = måttlig, i avsaknad av någon definitiv karaktär) alltjämt en negativ signal - bara subkulturellt patrask och förortsslummen blir ju "stenade". DN:s läsare slutar som lätt yr i huvudet (helt utan droger!) eftersom nyheten i sig var positiv.
I bakgrunden ligger naturligtvis statens anspråk på den enskilda individen, statens i Sverige ovanligt uppenbara vilja att styra och kontrollera folkets tankemönster och beteenden och för detta använder sig av medierna. Särskilt tydligt har detta blivit efter internet, när samtliga stora svenska tidningar inom loppet av ett år eliminerade nästan alla möjligheter för svenska folket "tycka till" i anslutning till det journalistiska materialet. Folkets röst avslöjade alltför tydligt mediernas ärende som var maktens ärende!

Den unika svenska möjligheten för folket att länka sitt eget bloggkommenterande till nättidningarna eliminerades helt på bara ett år, förutom en och annan sporadisk länkmöjlighet i DN och branschtidningen Resumé (som ingen utom mediekratin läser). Jag noterade tidigare i år att Aftonbladet t.o.m. dödat vitaliteten på sina nätsidor genom att röja bort Facebooks kommentarränna, som t.o.m. fick en kortare livslängd än blogglänk-systemet. Tydligen har AB fattat att tidningens själva själ krävde en sorlande "pöbel", för sedan en tid är kommentarrännan tillbaka igen!

Men nej, på det hela taget har folket ingen vän i medierna som styr deras innersta tänkande mot schabloner så att deras individualitet tynar bort. Ingen ska låta sig luras av att kvällstidningarna då och då lyfter ett ömmande fall där någon ur folkdjupet kommit i kläm mellan myndigheter eller råkat ut för annat ofog.

Inga tidningar kommer heller att göra stora specialreportage om den svenska vapenindustrins faktiska skadegörelse i länderna dit vapnen säljs. Notera att när mediekratin nuddar vid den svenska vapenindustrin är det i händelse av etiskt tvivelaktiga affärer med länder som inte respekterar mänskliga rättigheter. Budet till den mänskliga rasen, ”Du skall inte dräpa”, är inget som mediekratin hörsammar och synar den svenska industrin ifrån.


Vad har då allt detta att göra med den här bloggens ärende? Ja, astrologin fick snart maka åt sig i takt med att bloggaren vaknade upp under regeringen Reinfeldt och såg det politiska taskspelet för det bedrägeri mot folket det är. Möjligen kan man återknyta till horoskopet för första gången "Tredje statsmakten" sågs i tryck. 

Med fördel kan den kartan analyseras och jämföras med dem för chefredaktörer som Helin, brottsdömda Mattson eller en viss Wolodasskij som gärna tjänar pengar åt DN:s aktieägare genom att ta in annonser från Sverigedemokraterna och samtidigt har mage att tala om etiska principer i sina ledarkommentarer till det stundande valet. Bestickande nog saknas SvD:s chefredaktör Fredric Karén i den här skaran av högervridna hjärntvättare. Sedan han tillträdde tidigt 2013 höll han under den här bloggens sista verkligt aktiva år en låg profil. Men ett kort inlägg om den kartan kommer. En bättre illustration av Storfinansens lojala arbetsoxe har sällan skådats.


____
* Bloggaren är själv inte cannabisbrukare men har ungdomserfarenheter. Dessa  bekräftade att cannabis är en vida bättre rekreationsdrog än den miserabla alkoholen som är både skadligare och utlöser mer negativa attityder.