Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 14 april 2014

Stenbocken, senilitetens tecken

Min mor har Alzheimer och jag tycker alltid det egna minnet varit skräp. Så naturligtvis intresserar en snyfthistoria som den i AB där mannen fått Alzheimer redan vid 39 och hustrun tar hand om honom så länge hemmaboendet funkar...

En sökning ger två, möjligen tre med den sjukes namn, men genom att också testa hustruns namn blev det bara ett möjligt horoskop kvar. Typiskt nog bor paret på en gata namngivet efter ett zodiakteckens som associeras med umbäranden, melankoli och åldrande... Än mer gåtfull är upptäckten att detta också är den alzheimerdrabbade mannens soltecken, samma soltecken som min mors...

Om sjukdom kan inget sägas utan klockslag och en fysisk ascendent. Men ibland tycks horoskop för hela dygnet berätta sin egen historia, ungefär som en bilderbok med allmänna klokheter eller sanningar i. Faktum är att jag redan har antytt så mycket genom att Ödet kombinerat personens soltecken med gatunamnet. Livet talar till oss, men det är inte lätt att förstå hur man ska lyssna för att förstå...Här finns en möjlighet till både Sol och Måne i Stenbocken vid en födelse om kvällen, men mest påfallande med en fattig substitutascendent baserad på Månen i Skytten är hur illa Sol-Stenbockens disponent Saturnus placeras. Minns att detta är i förhållandet till Månen eller människans simpelt mänskliga förnuft, vilket sannerligen är det som Alzheimer slår ut. 

Saturnus står i sjukdomens och olyckans sjätte hus i det fysiska substratets symbol Oxen (nära associerad med den ondska som materia och kroppsliga livsformer uttrycker). 

Jag vet inte vad det är för karmiska gåtor Ödet presenterar mig och bloggens läsare för här - men nu dyker kejsar Augustus speciella mix av Saturnus och Satan upp redan i detta, nästnästa inlägg! Ger kejsar Augustus horoskop en ledtråd? Kan Alzheimer vara en karmiskt betingad sjukdom? Min mor var alltid en dominant och härsklysten kvinna under en ödmjuk fasad. Hon blev nästan aggressiv varje gång hon diskuterade samhällets politiker. 

Se där! Stengetter som alla vill härska över världen stångas furiöst med sina horn. Jag skämtade med henne att hon troligen kommer att återfödas till Jorden som yrkespolitiker med den glöd hon plötsligt uppvisade i just detta men inget annat ämne.

Uppenbart saknas pusselbitar i det här fallet. Hur kan det komma sig att en Måne med beskyddaren och välgöraren Jupiter ändå insjuknar. Helt klart är det INTE Skyttens tecken som är det fysiska ascendenttecknet eller också handlar det om en födelse runt sex på kvällen eller senare så att både Sol och Måne hamnar under den sataniskt perverterade Saturnus. I ett sådant månhoroskop lägger sig visserligen Saturnus det goda femte huset, men där känner den sig inte hemma, i ett så öppet och fritt hus sår den hämmande och organisationstokiga Saturnus fnatt och gör vad den kan för att dölja solljuset (intelligensen).

Samma budskap skulle ett Surya lagna-horoskop ge, dvs. med Solen som ascendent. Solen (intelligensen) med sin ömsesidiga fiende som disponent och därtill i femte solära huset. Dubbla indikationer om det döda Jordelementets försök att släcka intelligensens Eld. Detta är då ett högre och distinkt karmiskt budskap som inte har så mycket med den biologiska kroppen att göra utan med själens högre livsmål. För missa inte vilken planet som är atma karaka på den här himmelen. Med all säkerhet Solen! 

Själen önskade sig (atma karaka) således ett liv i konflikt med materien och gränsdragaren Saturnus (Tidens herre). Varför en själ kan önska något sådant måste bero på att den avsåg skola sig själv på det här sättet. Det var en bister lektion som ritades upp redan före födelsen av den eviga själen som nu kommer att softa under värddjurets återstående blinda år. Troligen har alla inblandade redan lärt sig den karmiska läxan och vunnit någon insikt de behövde vinna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.