Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 10 april 2014

Oxens brutalitet - 40 mord i drogkartellens tjänst


Muu - jag är bara ett verktyg


Aftonbladet har en kort notis om en kalifornisk massmördare i tjänst hos ett drogsyndikat. Trots att namnet Jose Manuel Martinez är löjligt frekvent på sökverktyget birthdatabase.com (som inte gav någon utdelning), tror jag starkt på det här mordåtalet i Kalifornien riktat mot en man i exakt rätt ålder.

En födelse den 13 juni 1962 skulle hjälpa till att hålla Solen i Oxen på topp bland förbrytarmentaliteter. Efter testet med 402 brottsdömda horoskop tappade jag intresset för att fortsätta följa Väduren och Oxens öden och äventyr som zodiakens två inledande och också mest brottsbenägna tecken. Men de tycks fortfarande ligga i.

För en man med 40 mord på samvetet bör man naturligtvis räkna med fler störningar på himmelen. Och se bara - likt vissa (inga namn!) är det här en typisk moderat med en ytterst stark passion (Rajas guna) men bara mot mörkret (Tamas guna):


Apropå diskussioner nyligen om Månens betydelse för mentaliteten och den psykiska styrkan (på gott och ont) kan man knappast missa den aggressiva Mars i subjektiva perspektivets Vädur i derangerande attack mot Månen i Vågen. Vågen i sin tur har sin härskare Venus med överdriftens demon Rahu i affektiva Vattentecknet Kräftan. 

Fast kartan färglagts för att indikera den totala bristen på tänkande och medveten Sattva guna, är massmördarens relation mellan Månen och dess disponent (Luft/Vatten = dissociation) en variant på det kallsinne och patologiska empatibrist vi sett från Fredrik Reinfeldt under åtta års vansinnig nedrivning av den svenska samhällstryggheten! 

Det tål att notera att den lika galna Anders Borg har exakt samma relation mellan Måne och Sol i sitt horoskop som massmördaren Martinez. Det var Borg som i sin fascistskrift kallt konstaterade att det skulle bli smärtsamt att försämra människors villkor i Sverige (för att betjäna den sataniska storfinansen). 

Vad indikerar den här relationen mellan Måne i första huset och Solen i åttonde? Jo, i teorin att individen bara styrs av en mycket låg förnuftsnivå - människorna kan planera lika väl som vilken slug råtta som helst, men den högre intellektuella kapaciteten har ställts in på långtidsförvaring i det korrupta alternativt döda åttonde huset. Naturligtvis uppstår då en sociopatisk mentalitet (Månen) som inte har något emot att tillfoga andra människor smärta för att förverkliga sin egen nyliberala vision (Anders Borg) eller som en vardaglig del av yrket mörda människor (Jose Martinez).

Hur allvarlig den förlorade kontakten med Solen är (ur Månens eller det lägre förståndets eller psykets perspektiv), beror på Solens disponent. Dessutom talar vi här (Borg/Martinez) om en månkarta, som måste vägas samman med både solkartan och det viktigaste horoskopet, det som bygger på en känd födelsetid. Vem sade att astrologi var för slötänkta och lata människor?

Vad man _kan_ säga utifrån enbart månhoroskopet är att psyket (Månen) förhåller sig ignorant eller likgiltigt för andras individualitet eller särart eftersom Solen har mörklagts. Hor massmördaren står Venus dessutom prominent och i kontakt med den förvärrande demonen Rahu vilket gör hans likgiltighet för andras liv akut !!! Särskilt som Venus samtidigt tjänar som psykets disponent men då i en slirigt dissociativ "Reinfeldt-koppling". De här människorna är experter på att "skaka av sig obehag" och fortsätta väva på sina livslögner. 

Storkors i Mörkrets kvalitet och av de två
ljusa placeringarn har Solen störtat in i
det mörka korruptions- och dödshuset.
Saturnus står i ljusa Fiskarna men är själv
en mörk, tamasisk planet. Inga tecken
på något lysande snille, vilket borgerliga
tidningar gärna vill inbilla sig att Borg äger.

Möjligen skulle Saturnus i Vatten i 11e kunna
teckna en skicklig copycat eller sol-och-vårare!

Anders Borg däremot har olika disponenter till sin Måne och Sol och hans Sol i Skytten i korrupta dödshuset disponeras från Jupiter i lyckosamma Lejonets tecken, prominent i ett hörnhus men också attackerad från omoralens och hatets planet Mars i maktposition i tionde. 

Man skulle kunna säga att hans solöga ser på världen som de RIKA gör (Jupiter-Lejonet) och i allt söker skydda de rikas hem och privilegier (4e) och han ser Mars-i-Vattumanne som ett hatat folt, ett förhatligt socialt demokratiskt samhälle i maktposition. Borg har med glädje bistått i sönderbrytandet av ett idealsamhälle, och som någon tidningskrönikör påpekade häromdagen, ständigt tvingats möta omvärldens beundran inför den välfärdsstat han i hemlighet hatar i sitt kolsvarta hjärta! Vilken sol-och-vårare!

Detta är alltså finansministerns psykiska världsbild och inte nödvändigtvis det objektiva liv hans närvaro på Jorden lett till (men helt klart ser vi att månhoroskopet har haft ett finger med i hans val av ideologi). 

För det vissa människor håller för att vara den handfasta och verkliga verkligheten krävs horoskopet med födelsetid, men många med beskedliga "kroppsliga" horoskop bär på månkartor som visar att allt inte står helt rätt till i det inre! 

Kalla månascendenten en dramatisering och ett synliggörande av sidor en individ kanske inte ens trodde sig bära på! Detta är en högre nivå av verklighet som de som identifierar sig med sina kroppar och sina hem och sina ägodelar aldrig kommer att förstå. Deras själar har fallit alltför långt ner i materialismens själsdödande mörker! 

Naturligtvis kan inte en enskild person dömas för det man varken är medveten om eller impulser man agerar på, och ett månhoroskop intar, åtminstone på den här bloggen, ett underligt mellanläge mellan personhoroskop och ett funktionellt underlag för halvfilosofiska utläggningar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.