Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 20 april 2014

Antropologen som började svamla om nordisk överlägsenhet

Ett intressant horoskop, det för österrikiska antropologen som var den förste att manipulera den rådande rasläran och hävda att den överlägsna ariska (kaukasiska) rasen hade sin dominanta och mest ursprungliga gren i den nordiska, blonda och blåögda underrasen. Resten av den historien är välkänd. Av "forskaren" Penka återstår nu inget utom den tvivelaktiga äran att ha spritt rashat och antisemitism i Europa.

Födelsetid saknas men även månhoroskopet påminner här om en viktig sak jag bara nyligen kom på att notera: de tolv husen fungerar som filter och be bästa avsikter "uppe i himlen" kan kanaliseras genom hus som inte lämpar sig för direktivet ifråga. Aldrig har väl det framgått så tydligt som i Karl Penkas månhoroskop, där ett jordbundet och konkret tänkande sinnelag i Oxen totalt havererar den mäktiga triangeln i Människosläktets eget element Luft.

Rasisten drar således ner den nobla mänskligheten i smutsen och reducerar andesjälens klara höjd till solkig biologi! Här ser vi tydligt hur Sverige ännu 2014 är groteskt infekterad av ålderdomliga synsätt som bara kunnat fortleva eftersom materialismen alltid varit så stark i det här landet.

Naturligtvis hjälper det inte Karl Penka att den ariska rasen - zodiaktecknet Aries  eller Väduren - har funktionen som den onda daimonen. Vädurar är som tokiga på att försöka spela förstafiolen, ta över rodret och bevisa att de är "nummer ett". De förstår inte Jesus mystiska ord om att "de första kommer att bli de sista, och de sista de första". Bloggen har tidigare diskuterat vad det kan tänkas betyda i relation till zodiakens sista tecken Fiskarna och dess omstart i det första, Väduren.
Naturligtvis kan man också påpeka att den här Penkas intellektuella analyser som varande Sol-Våg hämmas av att Venus är fallen i Jungfrun, just det tecken som ägnar så åt en fruktlös jakt på teknikaliteter och aldrig når det stadium där den ser helhetens tänkta funktion. I dagens it-fascistiska arbetssituation förunnas en systemarkitekt att tänka ut och skissera helheten, sedan får trälarna - Jungfrun - lösa de små teknikaliteterna.  (Platons techné - en låg slags kunskap nära knuten till Jordelementet och en pragmatisk mentalitet, se den digra uppsatsen i Stanforduniversitetets filosofiencyklopedi - nej, jag orkade inte heller läsa den.) 

Den här arbetsdelningen existerade knappast när jag visades några år inom IT-för-webben före millennieskiftet. Internet var ungt och alla var både sin egen arkitekt (övergripande designer) och kodskrivare. Det är senare den här delningen kommit till som ett led att "söndra och härska" och sänka lönerna för stora grupper människor genom att snitta ut lagom simpla uppgifter åt folket och lönesätta arbetet lågt. 

Så härskar Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och rovkapitalisterna över massan: genom att göra dem dummare från år till år, tills de inte längre är i närheten av "systemarkitektens" helhetsgrepp utan - likt Jungfrun - mer och mer bara ägnar sig åt sitt egenintresse. Det är därför bildning är något som Svenskt Näringsliv hatar i djupet av sin demoniska själ. Bildning ger nämligen en makt de söker monopolisera.

Hos Karl Penka ser man samma typ av diskriminering (mot raser) som bloggen redan noterat i det här tecknet, så skickligt på att plocka ut det ruttna äpplet ur korgen och "rädda skörden". Men den fallna Venus kombineras här olyckligt med den demoniska överdriftens Rahu (Drakhuvudet) och enligt det här sinnelagshoroskopet är Jungfrun dessutom genomrutten eftersom dess härskare Merkurius står i dödens Skorpion och närmast gradexakt mottar korruptionens strålar från den onda stjärnan Algol. Notera hur även Merkurius i Skorpionen via sin härskare Mars pekar mot den onda daimonen besatta av det ariska temat i tolfte huset.

Här således ett horoskop som bara bygger på Månen, ett horoskop vars livslängd är två dygn. Ändå ger det helt fenomenalt tydliga indikationer som man med lite grund att utgå från genast förstår för människosläktet (Tvillingarna, Vågen och Vattumannen) mer skada än nytta i sin sjukliga klassificeringsiver. Föga anade väl Karl Penka att det fanns ett himmelskt sätt att klassificera hans iver, ett som också har anspråk på att leverera den nakna sanningen om de levande varelserna och om de är på rätt väg eller har avvikit. (Ja, t.o.m. avvikarna är faktiskt på rätt väg enligt den gamle filosofen Herakleitos. Alla vandrar samma väg.)

Så vad är det för rötter den stockholmska inbilskheten egentligen har, när moderaterna i Stadshuset varje morgon kommer till kontoret och möts av flaggor som förkunnar för dem att de bor i "Skandinaviens huvudstad"? Är det ariska stormaktsdrömmar som förklarar vettvillingar som Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt - människor som inte är i närheten av de roller de försöker spela upp för det sovande folket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.