Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 10 mars 2014

Det fint matchade paret MalmsjöMakarna Malmsjös respektive horoskop bildar en fin synastri (synastri - ung. "gemensamma stjärnor") vilket kanske kan förklara hur de nu är inne på sitt femte årtionde som äkta par. De t.o.m. delar sitt liv från scenen, vilket slog mig när jag såg ett foto från 1974 i SvD som gick rakt in i själen. 

Jan får ursäkta att jag åt hans kvinna med blicken men jag tyckte direkt att jag kände och älskade henne! Som så ofta är det en felaktig reaktion på eller tolkning av en korrekt varseblivning. Jag har känt typen åtskilliga gånger i mitt liv. Det är det egna soltecknet Vågen själen korrekt identifierar i den andre! Marie Göranzon har samma tydliga Vågen och med samma tydliga effekt som då jag första gången noterade den tuffa operasångerskan Malena Ernmans trevare mot eurovisionsschlager för några år sedan.

De (europeiska) hinduiska astrologerna Hart de Fouw och Robert Svoboda pekar i sin introduktionstext "Light on Relationships" på det femtio år långa äktenskapet mellan skådespelarparet Paul Newman och Joanna Woodward och hur indisk - men inte västastrologin - ser stor positiva effekter när horoskopen till stora delar talar samma språk. 

"The authors are humorous, intelligent, well learned and their language is very practical and down to earth. What I am amazed at is how comprehensive this introductory survey is. Eastern astrology is an ancient, accurate and intricate art, and this text is a great starting point if you are pursuing this path of learning, particularly if you already have a Western perspective. "

Med samma grundläggande orientering i båda kartorna slipper paret nöta ner meningsskiljaktigheter i ett liv av gräl och attitydlåsningar och kan istället arbeta tillsammans, konstruktivt, kreativt och i kärlek!Jans månascendent (Fiskarna) samt planeter i inre cirkeln och Maries planeter i yttre kretsen. (En "naturlig zodiak" hade varit bättre, men programmet var inställd på månascendent, så att Jan Malmsjös psyke ger husen.)

Den cirka 10½ år äldre Jan lyckas precis pricka in Marias Jupiter återkomst på nästa varv till Kräftans tecken. Omsorg med varandra borde resultera ur den här synergin. Är pga. den delade betoningen på "den egna familjens trygghet" de t.o.m. arbetar inom samma yrke? När man talar om Jupiters 12-årscykel handlar det om ett fullt varv. Här har Maries Jupiter just hunnit in det tecken Jans Jupiter är på väg att lämna.  

Särskilt Jan har stor nytta av denna Jupiter i Vatten eftersom hans Måne i Fiskarna tar regi från den. Mannen har djupa och liderliga känslor. Maries Måne är mycket kyligare pga. närheten till den formalistiska Saturnus. Och det går inte att missta sig på att hon är mer av en "von Oben"-typ som uppifrån det abstrakta Luftelementet låter sin himmelska Venus och dess förkärlek för den högre konsten styra detta lägre ox-lika kreatur till de rollgestaltningar som manuset uppe i blå luft kräver. Det är kvinnan som har tankehöjden i det här paret medan maken är en lufsande tjuren Ferdinand i Guds sköna hage.

Välviljans Jupiter i omsorgens och trygghetens tecken är ett bra kitt om ålderskillnader annars skulle kunna förblinda individer för varandras kvaliteter. Men starkast är helt klart deras jordnära och sensuella sida: mannens Sol möter kvinnans Saturnus-formaliserade Måne i den kroppsliga existensens upplevda verklighet.

Det är troligen Jan Malmsjö som är den större livsnjutaren av de två med både Måne och Sol i den gyttjiga sinnesvärldens erfarenheter. I kombination med det lilla protektoratets Kräfta förvånar det inte alls att han ringer in nya året från Skansen med storsvenskt (nationalistiskt) patos. Hans horoskop uppvisar en naturlig dragning till den lilla människans utblick. Jag tror mig ha läst att han har en socialists grundsyn men annars är Månen i Fiskarna en position som aldrig har långt till empati med den lilla betrampade människan.

Marie Göranzons tydliga betoning på Vågen är likväl inte aversiv till den jordbundna maken eftersom hennes Sol/Mars intar en intressant och kreativ konflikt med maktens bullriga och rätt självcentrerade Mars i Väduren. Marie är det goda omdömet som skänker Jan det större perspektivet åter. Jag har mött ett flertal kombinationer av Oxe/Vädur och de är väl betjänta av just en salomonisk personlighet i sin närvaro!

*****

Apropå den instinktiva reaktionen på fotot i SvD och "visste" att Marie var "min" kvinna. Jag har tidigare varit inne på hur väl matchade horoskop verkar tala med varandra t.o.m. genom bilder (bio, tv, foton). Det beror naturligtvis på att ikoner ÄR Platons eviga Idéer sedan de sjunkit ner i själar som materialiserats. 

Betraktaren kan sedan suddigt uppleva dessa principer (logoi) via sitt ytliga och falska förnuft - det som knyter an till sinnesintrycken. Man kan argumentera för att det båda är Månen (psyket) eller en jordbunden Merkurius som representerar det lägre förnuftet och redan i antiken debatterades huruvida människan har två intellekt i sin kropp. Sådan var t.ex. nyplatonisten Plotinus position på 200-talet. I sitt fallna tillstånd ser Själen dunkelt. Den återkallar inte Platons gudomliga verklighet direkt utan indirekt via den begreppsapparat man byggt upp och som triggas av sinnesintrycken.

Kristendomen "lånade" de platoniska delarna av den grekiska filosofin så att platonismens "Själen är Intellektets avbild" blev till "Människan är gjord i Guds avbild". (Faktum är att redan judendomen anammat den grekiska filosofin - bland Dödahavsrullarna har fragment av Platons texter återfunnits.)

Den människa som pga. en toftig intellektuell kost (typ dagens skolbarn i den privatiserade borgerliga skolan) bara har en hammare i sin verktygslåda kommer att banka och bulta med den i varje läge, även där ett annat verktyg hade behövts. Hammaren är den människans enda konception eller begrepp.  De flesta människor lever hela sina liv med en extremt låg takhöjd, det vill säga som omedvetna fångar i en världsbild de i värsta fall bara präglats med i familjehemmet och sedan inte fungerat ytterligare över. Detta tycks gälla i Sverige och då särskilt när det kommer till det politiska perspektivet på tillvaron.

I astrologin representerar Luftplaneten Saturnus och dess tecken Vattumannen summan av alla begrepp, den medeltida bildningens så kallade universalier eller allmänbegrepp. "Människa" är ett sådant allmänbegrepp men till skillnad från vad materialister tror, existerar Människan inte bara som en mänsklig term i individers hjärnor utan också på en högre nivå - som en himmelsk Idé i Guds medvetande.

Vattumannen tjänar dubbelt och representerar också det gudomliga medvetandet som summan av alla Idéer som tillsammans bildar den himmelska verkligheten. De enskilda mänskliga själarna är alla också Idéer eller Eviga Tankar i Guds medvetande. 

Längst från denna insikt kunde man tro att Jan Malmsjös Sol i Oxen skulle vara, den borna livsnjutaren. Men Maries Sol i Vågen visade sig i bloggens studie av 216 ateister dominera Min förklaring till detta var att Vågen så uppenbart handlar om social och mellanmänsklig harmoni och att detta humanistiska motiv åtminstone i vår tid uppfattas stå på kant med religionens bortomvärldsliga betoning.

När bloggaren ser SvD-fotot på Mari Göranzon triggar den dunkla återklangen av högre andliga väsenden hans livs stora kärlek (som typiskt nog förblev platonisk) och vid kontroll av horoskopen är snarlikheten inte obetydlig. Båda kvinnorna är Vågar, båda har Venus hemma i sitt himmelska härskarläge och båda har en intensifierad dragningskraft genom libidoplaneten Mars, hos aktrisen via konjunktion, hos den andra, en bildskön fotomodell, via kvadratur. 


Sådan här attraktion är andlig, vilket kan vara det misstag homosexuella gör. När jag debuterade för några år inom it-branschen granskade en tekniker mitt "arbetsprov" och gav tummen upp. Mannen hade just Marie Göranzons vitala konjunktion av Mars och Venus och dessutom på en Vågascendent! (En ytterst bildskön man!) Han såg och förstod bloggarens solära Våg-intelligens i kombination med logikens Merkurius och fann uppenbarligen att de tillhörde samma släkte! (Mannen, Sol-Skorpion var naturligtvis extrem ateist, extrem rationalist, etc.)


Jag har inte systematiskt gått igenom alla 12 tecken och det är möjligt att vissa zodiaktecken kräver andra planeter för att samma "aha"- eller identifikationseffekt ska infinna sig. Vissa tecken är ju mer mentala och vissa mer känslorelaterade. Samtidigt håller inte den typen av förenkling eftersom alla horoskop är komplexa. T.o.m. en Merkurius stigande i öster i Eld (se artisten Madonna) skapar en klipsk mentalitet OCH en väldigt affektiv och utlevande typ av intellektualitet!

9 kommentarer:

 1. Appropå vågen jämställdhet, internationella kvinnodagen etc..

  Finns en väldigt intressant sju timmar lång dokumentär av Mark Passio om hur obalansen mellan vänser (den manliga) och höger (den kvinnliga) hjärnhalvan skapar ett slav/mästare-värld som de styrande satanisterna tjänar på http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q51l_E8Tlp0

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lite off-topic men okej för Vågen och jämställdhet! :-) Som jag ser det är det ett problem att nätet dräller av galna hjärnfoster, skräpmat istället för verklig lärdom. Nu känner jag inte till just Passios kredd men det räcker med att gå tillbaka till skaparen av teorin om höger och vänster hjärnhalva.

   Den teorin gav Roger Sperry ett Nobelpris 1981 och de som var födda och tillräckligt gamla när SVT sände den intellektuella ”Snillen spekulerar”, en diskussion mellan årets pristagare, satte nog tv-chipsen i halsen när Sperry skrattade åt priset han just fått. Han menade att han för länge sedan passerat den förenklade nivån i sin forskning och inte längre trodde på modellen! Nobelpriskommittén saggade för långt efter. Han hade nu hittat tecken på att minnen inte bara lagrades i hjärnan utan också i ryggraden berättade han.

   Men dikotomin var enkel och folk älskar simpla ”antingen/eller”-postulat. Uppenbarligen har senare generationer helt ignorerat Sperrys varning för att ta hans prisbelönta modell på allvar. Vill man påverka samhället är nog det sämsta man kan göra är att läsa in sig på värsta foliehattsfabrikationerna. (Inte ens den här bloggens försök att upprätta astrologins skamfilade rykte genom att återknyta den till filosofin fungerar i Sverige eftersom landet numera helt saknar högre bildning.)

   Det finns naturligtvis ingen "obalans mellan höger/vänster" hjärnhalva, lika lite som evolutionsbiologers dumheter om att människans hjärna är inte hunnit med släktets snabba utveckling från ”djungelliv” till ”urban civilisation” (Hur i hela friden gick då den här resan till? Är det inte samma hjärna som skapat alla de mänskliga landvinningarna?)

   Den bättre frågan har jag alltid tyckt vara: "Är medvetandet alls en produkt av biokemi?" Det finns många tecken som tyder på att medvetandet existerar lika bra utan en hjärna. Den superba tegelstenen IRREDUCIBLE MIND har anförts i bloggens begynnelse - kvalificerade forskare som likväl menar att det är dags att ta forskningen ett steg vidare, bort från gamla modeller – inklusive den om höger/vänster hjärnhalva.

   Radera
 2. Vad gör man inte för jämställdheten (i synerhet i sverige..) :)

  Om du kollar på dokumentären så säger han att han är medveten om att det är en väldigt förenklad modell men att han använder den för att tydliggöra det han vill få fram. Han pratar också om manlighet/kvinnlighet på ett meta-fysiskt plan. Båda könens "heliga egenskaper" lyfts upp i dokumentären plus att han beskriver hur satanisterna (egentligen luciferianer tydlige) twistar manligt/kvinnligt lögn till sanning osv på ett närmast "beundransvärt sätt" (om man står för det onda).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Får se om jag har sju timmar liggande som inte går att använda till något bättre än nätet... :-)

   Radera
 3. Undrar i vilket hus Göranzon har sin konjunktion med Rahu och Regulus (cf. ditt inlägg "Obama och kontrollmanin" från förra året).

  Off topic: Ulf Ekman konverterar till katolicismen. Du kan lägga hans Jupiter opposition Regulus (en grads orb) till bloggens lista över kartor med Jup./Reg.-aspekter: Olof Palme, Jan Guillou, John Kerry, Åsa Linderborg, m. fl.

  Han har Solen, Månen och Venus i Skorpionen i kombination med en eldig Merkurius i Skytten (passar väl den evangelisk-karismatiska skolan, som han alltså nu lämnar), båda illgörarna i jordtecken och Rahu i Fiskarna. En riktig lervälling, med andra ord.

  I gymnasiet, tidigt nittiotal, gick vi tillsammans med vår religionslärare på en Livets Ord-gudstjänst, som studiebesök. Det var på den tiden Carola var med och gapade och skrek. Det var en uppvisning i masspsykos vill jag lova, både kul och obehagligt på samma gång. Mycket framgångsretorik från predikoscenen, "vill du ha en Mercedes så får du en Mercedes" och peppande av den egna flocken. Ekman: "Det finns mycket glädje här i Uppsala... men den är väldigt koncentrerad!" [följt av vansinnesgarv].

  SvaraRadera
  Svar
  1. När Fan blir gammal blir han religiös (på riktigt). Framgångsteologi är klassisk "omvända världen" à la Djävulen.

   Efter några års intensivögnande har jag insett hur fruktlöst det är att spekulera när inte klockslaget finns tillhands. Astrologin behöver faktiskt det sista filtret, husen med deras planetära härskare som accidentellt tar på sig rollerna som onda eller goda.

   Är Ekmans Jupiter en verksamt god planet skulle den ändå pga obskyr husplacering kunna ha varit sen att visa sin rätta sida. Men eftersom den inte anknyter till någon viktig planet (Sol, Måne, Merkurius) kan man inte betrakta den som värst viktig annat än just religiösa spörsmål och där har Regulus verkligen gynnat religionen. Han har varit en religionens affischpojke - på gott och ont.

   Skulle Jupiter eller Regulus hänga ihop med ascendenten uppstår ytterligare ett scenario - men som sagt, bara spekulationer som inte leder någonstans. Mer säker är i så fall Ekmans fallna (ny-)Måne i Skorpionen där mer än halva dygnet innehåller en Algol- och Mån-opposition. En syndens nymåne driven av en Mars i världsherraväldets Stenbock. Bäva månde himlarna för en sådan född syndare.

   Radera
 4. Ja, detta ær ett høgintressant tema det också, gærna mer av sådant tack.

  Vad tror du om kompositer?

  Det finns ju composite midpoint-
  som gør en median øver tiden mellan på de tus aspekter och den dær kompositen utgår från en median i rummet, Davison.

  Astro erbjuder 7 varianter på temat. Lætt førvirrande kan tyckas.

  I Robert Hands bok Composite Charts anvænds ju den komposit øver mittpunkter, vilket också ær førsta alternativet på Astro.

  Från att tidigare ha tittat på just den hær varianten ær jag idag førsiktigare med att dra slutsatser om relevansen av kompositer.

  En annan variant som "proffsen"
  rekommenderar ær den enes progressiva på den andras natala och vice versa. Låter rimligt.

  Har sjælv upplevt hur lågan tænts en tid før att senare falna ut i intet och føljt hela førloppet på detta sætt...det var en intressant studie i astrologi om just inget annat, kan man ju konstatera om æn med ett visst vemod i sinnet.

  http://www.vedicscholar.com/matchhoro.php

  En site som jag testat ibland och finner den intressant. Har inte forskat i själva systemet bakom, men har tyckt mig uppleva en viss precision.

  Bara några tankar.

  mvh

  A.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mittpunkter har jag alltid tyckt var ett typiskt "cerebralt" påhitt. Det ligger något felaktigt i reduktionen till två människors möte i en "genomsnittskarta". Lite för mycket av schemamentalitet - för dem som vill ha enkla svar och inte orkar analysera två komplexa horoskop och de troligaste resultaten om man sammanför dessa individer.

   Sekundär progression finns inte i hinduisk astrologi och jag förstår inte riktigt vad syftet är. Att studera om en tillfällig och flyktig personlighet (framflyttade placeringar) påverkar en annan person mer än skulle ha gjort med sin medfödda karta? Vad händer när progressionen börjar skuta över målet (passerar exaktitud). Slocknar då lågan igen? Att förutsäga en personlighets förändring över tid är ingen liten sak! Vad händer om Saturnus saknar tyngd i horoskopet? Uteblir då en normal mognad? Blir individen mer desperat att hålla sig ung ju mer åren går? (artisten Madonna). Hur påverkar en allt mer psykotisk natur en partnerjämförelse? Jag misstror alla genvägar som stavas SYSTEM. Astrologin, sade Platon, var till för att vässa sinnet. Det första man måste göra är att fråga sig om ett givet system infantiliserar ämnet eller inviterar tolkaren att använda hela sin intelligens.

   Det ligger väl i den typiskt merkuriska västastrologins natur att hitta på nya siffertricks för att inte dö av tristess, och skillnaden är total om man jämför med nämnda deFouw och Svoboda som krälar i stoftet och ödmjukt hoppas att deras revolutionerande introduktion av VENUS i den indiska partnerastrologin inom sin tid ska hörsammas. Indisk astrologi har alltså varit en angelägenhet för föräldrarna att affektionens Venus inte ens har använts. Västerlänningarna försöker här bekanta Indiens astrologer med tanken att man kanske ska tillmäta det unga parets känslor en viss betydelse också !!! Då talar man om en ålderdomlig tradition som inte hux flux hittar på nya smart tolkningssätt, en äkta saturnisk och inte merkurisk anda.

   Robert Hand verkar ha gjort avbön efter att ha skräpat ner västastrologin med alla sina hugskott och var senaste jag kontrollerade alltjämt dedikerad anhängare av den senantika hellenistiska astrologin. Det hysteriska tankefelet i detta är att man accepterar en astrologi som är delvis känd från bevarade gamla texter och som praktiserades vid den tid då den sideriska och tropiska zodiaken råkade sammanfalla, men sedan använder den hellenistiska modellen år 2014 trots att vårdagjämningens precession fört zodiaken så snett.

   På den här bloggen använder jag synkretistiskt de hellenistiska husens betydelser eftersom de uppenbart verkar komma från samma tradition som de vediska husen, men väljer den sideriska zodiaken för att symbolerna alltjämt ska behålla sin laddning från förr.

   Partnerjämförelse på grundval av zodiaktecken som inte längre stämmer psykologiskt är inget mindre än en katastrof. Tänk socialt hämmade Jungfrun som i tidningarna läser hur sociala de ska vara som Vågar. Eller känsliga Fiskar som blir pressade av att försöka bete sig som framåt och hårdföra Vädurar! Västastrologin har sin skuld till att enkelt folk (de högre stånden fnyser bara åt ämnet) är så identitetsförvirrade idag. Men den stora boven är förstås den naturalistiska världsbilden som naturligtvis inte accepterar astrologin överhuvud.

   Radera
 5. Det måste väl alltid finnas bra tecken om ett par håller som par för en längre tid. Det är jag helt övertygad om oavsett om man använder västerländsk astrologi eller inte. Tecken måste med all säkerhet finns där. Dessutom så har paret Malmsjö äktenskapstycke och det är inte speciellt ovanligt heller tycker då jag bland par som passar för varandra.

  Jan Malmsjö är bra som sångare och skådespelare, men som uppläsare av Tennysons "Ring klocka ring" passade han inte alls särskilt bra för. Den s k tajmingen i sitt uppläsande av dikten kontra när han skulle sluta för att invänta nyårsklockorna var de flesta gånger inte särskilt bra. Vete gudarna vad han egentligen sysslade med eller tänkte på när han stod där på Sollidenscenen.

  Så VÄLKOMMEN Loa Falkman den 31/12. Jag tror Du kommer lyckas och passa bättre än vad Jan Malmsjö gjorde.

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.