Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 30 mars 2014

DIF-supporter mördad i hatiska Skåneland

Utifrån DN:s uppgift om minuten för polislarmet kan följande karta för Helsingborg ritas upp, där en medelålders fotbollsentusiast från Stockholm fick huvudet krossat av några särdeles sinnessjuka skåningar.
Om vi lämnar obligatorisk förfäran åt de professionella gråterskorna (men vilket sketet illdåd det var!), kan vi konstatera att det var exakt under nymånen i martyrens tecken Fiskarna den nedreste stockholmaren fick sätta livet till.

Nymånen gör det extra intressant att titta på de närmare omständigheterna för lyckosamma Jupiter, som äger Sol och Måne. Då lokalpatriotismens men också sårbarhetens och främlingsskräckens Kräftan stiger i öster är Jupiter en välgörande planet, både en naturlig och en verksam välgörare. Ändå misslyckas Jupiter avstyra oegentligheter kring den här matchen. Varför?

Som jag ser det därför att Jupiter faller in i den onda ängelns hus, det tolfte, där har en försvagad förmåga att göra sitt arbete i världen. Det tolfte är faktiskt synonymt med förluster i den yttre världen, så Jupiter som den stora beskyddaren från ont är här synnerligen ineffektiv.

Tittar man sedan på den onda daimonen i sig, spelas den rollen av Merkurius (Jupiters naturliga motsats) i det här horoskopet. Merkurius befinner sig också i ett ont hus, det åttonde, men jag inser mer och mer hur schablonmässig och förenklad Narasimha Raos återgivning är, som jag återgav i inlägget om planeters verksamma natur

Jag föredrar min egen förståelse av åttonde, som kommit med åren: att huset är likt en komposthög där dålig karma på långförvaring sakta värks ut. Det är inte så att en "ond" planet i detta "onda" hus kvinnas som Rao lite väl överteoretiskt menar. 

Det är i själva verket så att den här ödesdigra stunden hade en ond demon vars onda karma nu nått gränsen och sakta ska "brännas" eller avvecklas. De ansvariga för illdådet överfyllde av egen kraft den bägare med hämndens gift som Guds straffänglar kommer att administrera. Den som dräper med ett svärd skall bli dräpt med ett svärd. Illdådet registreras i skeendet som en "åttondehusförseelse": korruption, död eller sex.

*****

Ur ett annat perspektiv kan man notera att denna katastrof för fotbollen anknyter till "landsfadern" Fredrik Reinfeldt på det allra intimaste sätt. Det var ju han som likt en skärrad höna kallade till presskonferens pga. ett diffust och inte speciellt allvarligt hot mot hans favoritklubb DIF förra året (eller var det förrförra?). För det fick han kritik för att det kanske inte var helt omdömesgillt agerat. Så nu, när han redan skrikit "vargen kommer", inträffar den verkliga olyckan. Så vad kan han säga nu, med någon trovärdighet?

Det är fullt möjligt att denna odugliga politiker och DIF-supporter känner våldet från planeten Mars så in i det egna skinnet att DÖDSMISSHANDELN var just den händelse jag förutspådde för Reinfeldt när den backande Mars började närma sig hans egen medfödda Mars-placering. 

Man kan i så fall konstatera att händelsen inträffade två dygn tidigare än jag tippat, Mars står ännu i 29° och når inte det engradiga "triggeravståndet" förrän den 1 april.

Å andra sidan är det möjligt att Reinfeldt har fler olyckor på tur de närmaste dagarna som kommer att upplevas förstahuspersonligt...

Teosofen Purucker, sinologen Ritsema & nazifilosofen Heidegger

Fristående fortsättning från föregående inlägg, Platon och Teosofin om själen, där jag fascinerades av den amerikanske teosofen Gottfred de Puruckers lärdom men ändå inte helt kunde förälska mig i hans presentationsstil. 

Som en slags encyklopedist var han en tidig föregångare till vår tids snuttifiering där mottagaren förväntads vara så störd i intelligens och uppmärksamhet att t.ex. twitters 140 tecken setts som en lämplig gräns för västerlänningars kommunikation med varandra (eller snarare egotrippat babbel rakt ut i timma luften).

Med den sideriska zodiaken som kapabelt verktyg blir den hemkäre Puruckers horoskop verkligt intressant (förra inlägget noterade hur han våndades i sin själ över att tvingas vara ute i Europa och representera sitt samfund). Enligt Wikipedia knorrade han svårt över att vara på flängande fot och representera teosofin i Europa och var överlycklig att få återvända hem och blir ordförande i dess kaliforniska avdelning.  

Nu befinner sig Månen i tvära och avvisande Skorpionen ända till 14.00 på eftermiddagen (lokal tid), och sanningen är att en Mars i Vattumannen skulle ge ett distinkt "dissociationssyndrom" av typen utstötning från den egna gruppen. Men den här indikationen är för "sociopatisk" för att stämma med en prästson, även en prästson som hade sina dubier över faderns tro och bestämde sig för att söka vidare 


Nej, en födelse efter att Månen nått filosofiska och utforskande Skytten passar de få biografiska pusselbitarna mycket bättre, inte minst för att hemlivets Måne nu direkt styrs från prästerskapets planet Jupiter. Eftersom Skytten normalt ÄLSKAR att vara ute på eviga upptäcktsfärder och Månen i Skytten resonerar som att "varhelst jag tar av mig hatten, där har jag mitt tillfälliga hem", är det oändligt betecknande att hitta Jupiter i gnällspiken Jungfrun. Det uppstår med andra ord en svår spänning mellan Månen i expansiva Skytten och Jungfrun som söker förminska allt och hålla det på det lilla planet.

Är det därför de Purucker inte var disponerad att gå längre än att bli en slags marginalkommentatör till madam Blavatskys väldiga volymer? Han skrev inte bara "Ockulta ordboken" - så typiskt Jungfrun att snäva ner till enstaka ord - utan också "Andens vind" som också är uppbyggd på nästan samma sätt. Som korta stycken eller homilier över nyckelord i teosofins nomenklatura.

Samtidigt är Skytten och Jungfrun sattviska, lätta och medvetna tecken, så här kan inte bloggens tes om en "andlighetens brutalisering" i det friktionsfyllda mötet mellan ren kognitiv kapacitet (Eld) och total slentrian (Jord) sägas gälla. Snarare en ständig småirritation - prästfaderns tro dög inte, sonen kände att man måste upptäcka något mer, något eget. Typiskt konflikten som alstras när båda dessa tecken är samtidigt aktiva i ett horoskop.

Det var för övrigt genom inköpet av "Andens vind" undertecknad mötte den teosofiska kommentatorn, och jag måste säga att hur fascinerat jag än bläddrade i denna bok med korta föredrag på olika teman kändes det rumphugget och begränsat. Det blev inte en författare jag ville bekanta mig vidare med.

Nu avslöjar det sideriska horoskopet varför: Hans sinne var stort och rymligt, men Jupiter disponerade det, och i Jungfrun - negativ polarisering och Jordelementet - kortsluts eller vingklipps den stora flygturen. Man kan kalla det en "snuttifieringseffekt". Han hatade att vara på resande fot i Europa och han ville hellre sitta och lätta ut texter kring enskilda termer...

Jag noterar att framlidne Rudolf Ritsema skapade en förunderligt krånglig och svåranvänd version av den kinesiska klassikern I Ching, Förvandlingarnas bok. Också han styckade sönder texten, inte i nyckelord utan i vad han kallade "kärnfraser". Sedan gjorde han en generisk översättning av varje fras, så att samma ord alltid återges med samma översättning trots att originalet uppenbarligen använder samma ord på olika sätt beroende av kontexten. Resultatet är att själva boken språkligt knappt går att läsa. Engelskan är så forcerad och onaturlig att man baxnar även när man känner till upplägget:

Enriching the decay belonging to the father. Going, viewing abashment.

Hade Ritsema bara översätt boken utan att påtvinga den sitt eget reduktionistiska (fascist-)system där varje ord måste ha samma innebörd i varje sammanhang, så hade ovanstående exempel kanske kunnat låta så här:

"Man förvärrar faderns depravering. Går man vidare [utan att ställföreträdande sona faderns tillkortakommanden, vilket är avkommans plikt] resulterar förödmjukelse." 

Ritsemas "belonging to" är en genitivändelse! Tala om att försvåra förståelsen med en styltig översättning. Så här tänker även IT-fascister, jag vet för jag programmerade under några år. Det är intelligens på en lägre nivå som nöjer sig med formalistiskt exakthet. En bra programmerare måste tänka mycket mycket längre och söka efterlikna ande-människans fria intelligens så att programvarorna inte känns hämmande och småaktiga.)

Upphovsmannen till det här besynnerliga exegetiska experimentet - som han tydligen besatt ägnade årtionden av sitt liv åt - föddes med Solen och Merkurius i Jungfrun. Det förklarar en del av denna merkuriska besatthet av att hacka sönder originaltexten och "analysera" och "systematisera" dess minsta beståndsdelar. Bland mina tio engelska översättningar av I Ching är den här med god marginal den mest excentriska och underliga.

Men spekulerar man en smula och antar en födelse runt 16.00 eller senare, blir Rudolf Ritsemas pätimetermentalitet än mer uppenbar, för nu blir nymånen i Jungfrun ett faktum. Och nu finns det ingen som helst självdistans till det här tecknets förmåga att förstöra genom att gå in i detaljer som ibland helt saknar relevans för helheten!

Indisk astrologi kallar som bekant Jungfruns sjätte hus för "fienden" i den meningen att blotta förmågan att skilja bu från bä skapar fiendskap och är kontraproduktivt om inte en större helhet får styra. Men denna högre helhet - monaden eller själen - saknas i Jungfrun eftersom detta är syndafallets tecken där Solen/månaden som var så stark i föregående Lejonet nu av nödvändighet måste krascha och slockna för ett liv i sorteringens och arrangemangens tjänst.

Jungfrun skapar inte minst fenomenal musik, men inget får de själar ta med sig när de går om de identifierat sig helt med denna jordbundna verksamhet. Inte matematikerna heller (den rena matematiken kan vara ett annat kapitel...). Själen är omätbar och föraktar små andars försök att ringa in tillvaron. Själen - moderskeppet - tar inte ombord sådan jordisk verksamhet. Astrologin är på det sättet en paradox eftersom den sitter på två stolar samtidigt! Om man använder en hypotetisk Måne i Jungfrun som ascendent hamnar den organisatoriskt lagda men långsamma Saturnus i tolfte huset för förlustbringande affärer (eller ting varom man är omedveten). Det här passar bra för en man som helt snöar in på sitt översättningsprojekt och hållit på i tjugo år (Saturnus långsamhet) men aldrig förmått se hur artificiell och sökt hans organisation var. 

Och dessutom: boken dräller av typografiska misstag och borttappade fraser - lite märkligt given en så lång tillkomsttid. Men samtidigt begripligt om man betänker att analt exakta Saturnus här är i den onda och omedvetna daimonens våld och denna daimon spelas av Solen, förstahusplacerad i petimäterns mentalitet. 

Det är just denna fokus på små detaljer och enskildheter som gör att man tappar enskildheter om inte Saturnus har full förmåga att överblicka helheten. Lustigt nog innehåller Wikipedias korta biografi den helt ovidkommande uppgiften att han fick hjälp i arbetet med boken av en annan schweizare som grundat ett bokförlag: "Daimon Verlag"!)

Samtidigt har boken sin fascination för en verklig I Ching-nörd, men eftersom samtidigt den kinesiska originaltexten saknas, är man likväl handikappad av den här boken och behöver komplettera den med ytterligare en om man är nyfiken på de underliggande kinesiska tecknen.

Rudolf Ritsema tillbringade merparten i sitt liv i rullstol.

*****

Den här biografin av hans medarbetare visar hur Ritsema tycks ha varit en "diskriminerande" eller söndrande influens i mycket han företog sig. Faktum är att mina tankar går till Mars-i-Jungfruascendenten Fredrik Reinfeldt med hans andefattiga nyttotänkande när jag läser detta. 

Som den jungianska Eranos-stiftelsens ordförande ogillade Ritsema dess elitistiska akademiska inriktning (lärda män och kvinnor som kom samman med föredrag de plitat länge och väl på, t.ex. samlade sinologen Hellmut Wilhelms "Heaven Earth and Man in the Book of Change" en rad Eranos-föreläsningar och är en milstolpe i forskningen kring Förvandlingarnas bok.)

Istället gjorde Ritsema om Eranos-konventet till en new age-aktig sammankomst med praktiska "andliga" övningar! Här märker man hur Jungfrun helt enkelt inte har något intresse för abstrakta diskussioner och teorier utan  genast försöker styra om agendan till någon mer "hands on", något mindre, något mer nyttoinriktat och praktiskt.

Andliga andningsövningar har sin plats, särskilt för individdyrkare och wellness-fixerade nymoderater (svenskarna är världens mest hälsoneurotiska folk framkom av en studie nyligen - jag har väl anat att dessa ton av joggande själsdöda människor på Stockholms gator representerar ett folk som gått helt vilse). Ja, Nya Moderaternas horoskop drivs också av det ohälsoskraja tecknet Jungfrun, men här korrumperade faktiskt Ritsema hela den ärofulla Eranos-traditionen.

Jungfruns diskriminerande tendenser ser man i artikeln när man sedan verkar ha varit petig med vilka språk som hans I Ching-översättning översattes till som skulle få gälla som "officiellt Eranos-material". Nämligen inga andra än hans egen översättning till engelska och den han gjorde i kollaboration med en italienare. Det stämmer att subtiliteter går förlorade när man översätter en översättning, men här skönjer man i Ritsemas avvisande Jungfrun som främlingsfientlighetens rot - tendensen att alltid skapa ett läger "för oss här inne" och sedan hålla andra utanför. Det är närapå rasbiologiskt tänkande om textens "renhet" och hans attityd är så "Jungfrun". 

Hans tänkande i den här frågan tog säkerligen sin utgångspunkt från en annan översättning han ville "överglänsa" i renhet eller trohet mot originalet: den som själve Carl-Gustav Jung var inbladad i. Den i Kina stationerade tyske prästen Richard Wilhelm gjorde på 1920-talet en översättning till tyskan med hjälp av en kinesisk lärd man. 

Denna översattes i sin tur till engelska av Jungs officiella översättare Cary Baynes och var under ett halvsekel synonym med I Ching i västvärlden, en oerhörd framgång. Min lärare i kinesisk religion i Uppsala refererade med glimten i ögat till den som 60-talets hippiebibel. En halvdan svensk översättning blev det också av det tyska originalet men på fattigsvenskarnas typiskt sätt tog budgeten slut så bokens sista tredjedel (med viktiga kommentarer) saknas. 

Faktum är att avvikelserna från det kinesiska originalet låg mer hos tyske Wilhelm än hos Cary Baynes och man kan hävda att Ritsema, trots sin kräsna och petnoga natur, begick större våld på originalet än någon annan gjort genom sin märkliga idé att skapa en fascistiskt enhetlig översättning av varje ord. Som sagt, Jungfruns tecken i nymoderaternas skepnad har givit mig otäcka vibbar av fascism mer än en gång under regeringen Reinfeldts långsamma fall från makt och trovärdighet, och jag blir allt mer förundrad över vad den indiska astrologin mer kan ha sett som förklarade att den himmelska principen Jungfrun på jorden blir fiendskap och olyckan (6e huset).

Här är en I Ching-forskare och läkare som sågar Ritsemas tilltag vid hans lama knän. För fem-sex år sedan tyckte jag att kritiken var för hård, men jag instämmer nu. Ritsemas bok är tung och stor som en skokartong. Ändå kan den inte stå på sina egna ben som den definitiva resursen för en västerlänning. Den är bäst som bihang till någon mer komplett utgåva som också innehåller de kinesiska tecknen. Tankarna går till Jungfrun som Lejonets högra hand, sekreteraren, den som samlar ihop erforderlig kringdokumentation åt sin herre och chef och överhuvudtaget tar ner saker på en praktisk och jordnära nivå.

När Jungfrun själv söker chefskapet ser det ibland ut att gå vägen, åtminstone materiellt (Stefan Persson, H&M), men istället kommer frågetecknen kring företagsetiken. Ibland hopas de så till den grad att man tvingas anställa skadebegränsare som putsar och fejar när logotypen börjar se farligt skitig ut. Är det en slump att dessa två stickprov från just det här företaget båda var Sol-Jungfrur? Vinstprincipens tecken och också tecknet som för sin vinst arbetar med att skapa motsättningar som renhet/orenhet - Jungfrun är just det tecken som producerar motsatsförhållanden genom sin tendens att bara jobba inåt, mot sin egen vinning. Och utanför Stockholms stadsmurar hopar sig ett berg av hemlösa och hungrande.... 

Det är bara att konstatera, Jungfrun är inte zodiakens Florence Nightingale, den barmhärtiga samariten föds som samvetets (Jupiter) röst som via Fiskarna opponerar sig mot Jungfruns om-sig-och-kring-sig-mentalitet. Det är i Fiskarna Venus upphöjs till all-kärlek, kärlek utan hänsyn till om individen pratar ett språk som tunnats ut i två tidigare översättningsled. Fiskarna är helt befriade från småaktig fisförnämhet.

Återknyter man till de Puruckers tre uppslagsord, är det främst under "Reincarnating ego" man hittar en kort diskussion om hur själen verkar genom ett psykiskt (sankrit: manas) mellanled - astrologins Måne. Antingen är sinnet positivt polariserat och har en naturlig fallenhet eller disposition för att söka sig bort från de enskilda tingen och söka deras bakomliggande skäl (Platons Former). Den som ser Formerna är i själva verket i himmelen redan nu, för de oräkneliga Formerna är alla levande väsen och det är i kraft av en delvis nedsänkt Form som den enskilda själen har ett "hjärta" och besitter odödlighet. Men när själen sedan kommer i närheten av Mörkrets hjärta och planeten Jorden kommer i sikte, då är frågan hur sinnet orienterar sig.

Det är här astrologin faktiskt ter sig som ren "rasbiologi" då den helt enkelt konstaterar att Månen i negativ polarisering, i negativt spinn, i Vatten och slutligen ända nere i Jord, representerar själar som väljer att falla under sin naturliga nobless. Det vill säga, själen finns kvar men de liv den föds med Månen i Vatten eller Jord är liv då den lägre själsliga regionen gör sig sårbar för jordisk orenhet.

Det är kanske just det Jungfruns tecken är medveten om - sattvisk eller medvetenhetsskapande som verksamheten inom detta paradigm är. Men på grund av Jordelementets bristande transparens förstår den inte varför den så patologiskt städar och skrubbar sitt hem, hötter mot och klagar på smutsiga invandrare eller beter sig galet och negativt exkluderande i största allmänhet.  Sattva är här medvetenhet fängslad en större blindhet (Jordelementet eller den grovkroppsliga världen).

Eller som Ritsema: gör om ett ärevördigt schweiziskt intellektuellt konvent till ett "andligt gym". Ritsema sänkte nivån på Eranos-stiftelsen. Även intellektuellt arbete närmar människan Gud och kallas då jnana yoga. Ritsema valde slavens nivå (Jungfrun = trälen och andra i beroendeförhållande) och därmed karma yogas väg. Det är för att jag visste var den här bloggen skulle sluta som jag tidigt lade in ett litet citat upptill på bloggen, till tröst för alla som fötts helt eller nästan helt i Jordelementet:

"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)


Naturligtvis kan "våra handlingar i tiden" också vara av intellektuell art men hela meningen ger vid handen om att arbetet sker inifrån den sovande stenen, men materialiserade människan och att man därifrån enbart genom ARBETE kan väcka sina högre fakulteter till liv. Det säger något om hur lågt ner i den himmelska hierarkin Fredrik Reinfeldt och hans kriminella likar fallit som anbefallt "arbetslinjen" även för själar som ligger ljusår före dem själva. 

Rudolf Ritsema, slutligen, ansåg sig själv säkerligen som en andlig och god människa, men eftersom inte ens Jesus (i NT) går med på att kallas god ("bara Fadern är god"), är det här inte att förvåna sig över.

*****

Till sist tyske filosofen Martin Heidegger vars nazistiska tänkande och rasdiskriminerande - ja, alltjämt negativa och avvisande natur - lyfts fram i en artikel i SvD.

Och det är i det här horoskopet Jungfruns tecken når en sådan excess att man bara kan le uppgivet. Heideggers slipade hjärna dolde i själva verket en total galenskap och tål absolut att jämföras med sinologen Ritsemas sökta påförande texten I Ching en struktur som inte gjorde någon glad. Läs om Heidegger i SvD och se hur närbesläktat hans dåraktiga tänkande om judar som lägre, som "grundlösa" (i avsaknad av eget hemland).

Heideggers Måne i Jungfrun anknyter således till den redan belagda diskriminerande eller främlingsfientliga tendensen i denna placering, men horoskopet är märkligare än så.


Med Skorpionen i öster blir Merkurius och Jungfrun den goda daimonen. Det är dock intressant att notera hur negativa och allmänfientliga "idealen" blir när det här tecknet ockuperar elfte idealhuset. Den som inte når filosofins disciplinerade och systematiska tänkande men har en tvär Skorpion i öster och en betonad Jungfru i elfte skulle kunna tänkas bli en gnällspik av guds nåde! Aldrig ett gott ord om något eller någon, kritisera bara för kritikens skull.

Här vill det sig inte bättre än att den goda daimonens markör Merkurius trillar in i den onda daimonens våld! Horoskopets tolfte hus gör Venus till den onda daimonens ansikte och givet Jungfruns problem med vänskap och sociala relationer - Heidegger slutade enligt SvD sina dagar helt ensam, med bara en bundsförvant - är det naturligtvis en mindre katastrof att sedan hitta Venus prominent, i tionde makthungrande huset och på rät linje med både den stora och den lilla illgärningsmannen.

Eftersom hela detta stellium också bestrålas av kungavärdighetens stjärna Regulus, förstår man Heideggers besatthet av värdiga människor, sådana som existerade på riktigt, och underlägsna skuggvarelser - som judar - som inte ägde någon egentlig existens. Hans Regulus strålar på men allt därefter perverteras totalt! 

Man skulle också kunna säga att Heideggers ideal: att Jungfru-kritisera allt sönder och samman har kapats av den onda daimonen som på kuppen nästlat sig samman med illgörarna Saturnus (själens form) och Mars, krigföraren. 

Hur dessa två spelade ut i Heideggers tankeliv framgår också av SvD-artikeln. Han anslöt sig under Andra världskriget till en total förintelsetanke, total negativitet. Om mänskligheten helt knäckte världen och sig själv, skulle detta bara vara gynnsamt för det "äkta varat", som gått förlorat. Vilken destruktiv och galen tysk! Och ändå har hans samlade verk givits ut i över 100 volymer.

Platon och Teosofin om själen


Plotinus & nyplatonismens tre hypostaser.
Den Ene, Nous eller Det Intellektuella (Himmelen),
samt Själen. Naturen med dess vaga avbilder av den
äkta varan från före "fallet" räknas inte som hypostas.

I kosmos/Naturen återupprepas dessa fyra steg symboliskt
genom t.ex. de fyra elementen Eld (Den Ene),
Luft (Gudomligt Intellekt),
Vatten (Själen) och Jord (materialisation).

Mot slutet av föregående inlägg citerar jag romerske filosofen Plotinus i hans försök att förklara hur själen likt en tubkikare är ett segment som delvis sjunkit ut ur det segment - det gudomliga intellektet (Nous) - som är dess behållare. Liknelsen håller inte hela vägen eftersom andens värld inte lyder under temporala eller rumsliga principer och således inte mätbar på någon ledd alls. 

Tid och rum är bara en ultimata förfalskningen av det himmelska livet, fastän mer positiva naturer hymlar och kallar det "evigheten utportionerad över tid och rum". Men inte ens Plotinus, som försvarade den materiella världen eftersom den innehöll spår av den gudomliga kunde, när det kom till kritan, annat än medge att materien är ondska som distraherar själen från en bättre varseblivning.

Man kan med goda skäl hävda att västerlandets grunddokument i frågan om själen är Platons dialog Timaeus och att spekulation kring det övernaturliga kan härledas åter till denna text. 200-talstänkaren Plotinus, med det enorma inflytande på senare generationer som bara läst honom som urvattnad new age-soppa, nu senast spridd på internet och helt utan några källhänvisningar, kunde sin Platon (och Aristoteles) i detalj. 

Här är ett stycke ur Timaeus där Världssjälens tillblivelse beskrivs. Det kan hjälpa att läsa Wikipedias beskrivning av stycket inklusive not 4. Det faller sig inte enkelt av en läsning att "det Sammalunda" är den åttonde kretsen eller stjärnhimmelen medan "det Annorlunda" är de sju planetkretsarna. Även om Platon tar fasta på det synliga kosmos äger den osynliga andliga aspekten företräde. I astrologin anses planeterna vara den osynliga själens yttre manifestation. En själ som ÄR en planet är evig och kan tänkas frigöras likt en människa efter att dess materiella kropp grusats sönder.
Själen är en mixtur av det Sammalunda, det Annorlunda och Varat (Existens) (de tre komponenter vi tidigare beskrev), och därför att den delades upp och bands samman i olika proportioner, och därför att den roterar runt sin egen mittpunkt, eggas den genom hela sitt väsen närhelst den kommer i kontakt med något vars väsen är klyvbart [dvs. av sammansatt natur och inte rent och monadiskt].

I dessa möten deklarerar då (Världs-)själen exakt vad tinget är likt eller skiljer sig från, och i vilket avseende på och på vilket sätt. Detsamma sker när det visar sig att tingen är sammalunda eller annorlunda och så är karaktäriserade. Detta gäller både ting som kommer att bli [tillfälliga, dödliga sammansättningar] och sådana som är evigt oföränderliga.

(På annat ställe i bloggen översattes ytterligare några rader från samma stycke i Platons text.)
Wikipedias not 4 går in i mer detalj och noterar hur alla tre komponenterna i sig är tudelade. Med hjälp av illustrationen från Anthony Damianis bok "Astronoesis" (om Plotinus och nyplatonismens relation till astrologin) ser vi tydligt att tudelningen har att göra med mötet mellan den omixade Själen och Själen när den rört ihop sig med materian. 

Själen kan förorenas i sina lägre delar, och Plotinus-citatet i föregående inlägg antydde att vissa själar t.o.m. missar tåget efter att tidigare ha valt människans förnuftsprincip. Så starka växte sig deras materiella begär under ett liv i människoform att dessa styr färden så att själen i nästa liv kombineras med en sådan förnuftsprincip (logos) som skapar t.ex. en hund eller en hyena. Är det därför man i vissa djur tycker sig uppleva något nästan mänskligt...? Ser men en själ som alltjämt bär ett eko av den högre principen människa fast nu rejält dold under det simpla djurlivet?

Engelskans "the Same" för Ouranos, den åttonde kretsen (med zodiakbältet), kan indikerar att "det här är DET", det är detta som är själva själen. Det som händer på lägre nivåer är ett själens syndafall - en Främling uppstår inom själen, något annorlunda. Det är för att de sju planeterna väver tid och rum och producerar dödliga ting utan varaktighet som astrologin enbart talar om den lägre naturen, samtidigt som dess symboler söker peka vägen ut ur kretsloppet - för den som har ett sinne rent nog att se och inte har kastad sin lott med Djävulen. 

För de djupast fallna själarna är istället det tillfälliga livet med dessa tusen och en distraktioner det som ropar högst och själen nedprioriteras och dess tillfälliga yttringar dyrkas som avgudabilder. Om ikonens status i tillvaron med dess flera våningar av avtagande klarhet och verklighet debatterade den äldsta kristna kyrkan mycket. Det var naturligtvis under inflytande av Platons lära om Formerna, en lära som måste anses härledd ur studiet av de vaga mönster stjärnbilderna tecknar om natten.

*****

Under internets existens har jag stött på material som sökt förklena den internationella rörelsen Teosofi som i slutet av 1800-talet attraherade många intellektuella - August Strindberg inte minst. Jag har sett småaktiga hjärnor gå igenom teosofiska texter och lista alla faktafel man hittat. 

Faktum kvarstår, ryska madam Helena Blavatsky var en häpnadsväckande kvinna och hon lyckades skapa en för en tid livaktig motståndsrörelse mot en kristendom som havererat och inte längre förstod sina teser. Teosofin är, enkelt uttryckt, hinduism i ny språkdräkt och det är för att jag lästa några teosofiska översikter i ungdomen jag ständigt tycker mig känna igen tankemönster när jag senare i livet tog mig igenom den romerske 200-talsfilosofen Plotinus.

Den individuella själen (artsfrände med Världssjälen)
efter att ha iklätt sig subtila planetära kroppar
och nedstigit till sin närmast förblindade
kroppsliga förnimmelseapparat.

Några faller så hårt att de blir stående, pekande
och pratande om yttre ting livet igenom.
Några söker formulera argument kring
upplevelserna. Ett fåtal vänder sig inåt
för att återuppväcka kontakten med
"intellektionens" nivå, den del av själen
som är mer gud än människa.

Studiet av stjärnbilderna stimulerar upptäckten
av det gudomliga intellektets ständiga ruvande
på "arketyperna" (Platons Former). Den som
ser Formerna kan (telepatiskt) uppfatta saker som
inte ens är antydda i tingens yttre kroppshölje.

Hinduismen måste ha drabbat västerlandet med full kraft då han levde, precis som babylonierna redan sedan 400 år etablerat astrologin i väst - och västerlänningarna klantade till det nästan direkt genom att binda upp zodiaken vid vårdagjämningen! Babylonierna var så sofistikerade att de hade två system men vårdagjämningen användes bara för praktiska kalendrar - "tid för sådd och tid för skörd" - västerlänningarna skapade villervalla av hela doktrinen så att man än i det hittar referenser till zodiaktecken som strikt talat inte relaterar till "Guds handskrift" i himlarna utan enbart till den praktiska årskalendern. 

Klassicisten Thomas McEvilley menade sig t.o.m. se vaga antydningar till en själavandringslära i materialet från Babylon. Jag tror också kopplingarna är tydligare än man kan ana mellan tvåflodslandet och Indien. Som nämnt påpekade den amerikanska professorn i assyriologi, Francesca Rochberg att indierna så slaviskt följde babyloniernas system att man ännu in på 800-talet använde babyloniska koordinater för att beräkna horoskop för individer födda på indisk jord! Det här går naturligtvis helt stick i stäv med indiernas självsäkra försäkran om att de sitter på en mångtusenårig endogen tradition... Troligen har det förekommit att tagande och givande mellan de äldre högcivilisationerna som gör det rätt meningslöst om att söka utkora bara en grundare.

Det är nog inte många som följt den här bloggen så noga som dess författare (i den mån han minns vad han skrivit). Men den indiska astrologins tankar om Solen som jiva-atman eller den levande själen, Månen som manas eller sinnet/psyket, känns direkt igenom man ägnar några minuter åt tre uppslagsord i den mästerlige Gottfried de Puruckers "Occult Glossary", tillgänglig på nätet.

Öppna i tre fönster för enkel parallelläsning termerna

Individuality

Reincarnating ego


samt


Ring-Pass-Not


Här har vi, i tur och ordning, astrologins Sol, Måne och Saturnus - de inomvärldsliga emblemen för realiteter som helt eller delvis tillhör den eviga världen. Det är bara Månen - det själavandrandet egot, som i dess onda orientering nedåt, mot materien, saknar delaktighet i evigheten. Således får den gamla gåtan om varför Månen kan kallas upphöjd i Oxens tredje grad - samma punkt där den onda stjärnan Algol ligger - ännu en infallsvinkel. 

Månen eller det låga och dunkla förnuft som manas betecknar jämfört med atman, monaden eller själen i dess projektion som ett solärt logos (en förnuftsprincip som själen sänder in i kosmos), "upphöjs" först när den möter den materiella eller sinnesbundna verkligheten. 

Jag har aldrig förstått ordet "upphöjelse". Se här vilket ofilosofiskt och trivialt svar som rankas som "bästa svaret" på Yahoos diskussionsforum i frågan om vad "upphöjelse" egentligen betyder. Det är i princip standardsvaret att det här i sitt upphöjda tecken planeten visar sina egenskaper på renast och tydligaste sätt.

Den bildade de Purucker däremot, gjorde en åtskillnad mellan den högre manas och den lägre, dvs. den enkla frågan om huruvida själen var korrekt orienterad tillbaka mot himmelen eller störtdykande ner i enskildheternas och tingens förvirring (kineserna hånade prylmänniskan genom att tala om "de tiotusen tingens värld" där själva mångfalden förblindar faktadåren från de viktiga principresonemangen - det är så högern och marknaden har lyckts blockera förståndet på svenskarna i åtta år nu genom att få dem att enbart se till sin egen valfrihet och aldrig vakna upp inför de djupare sammanhangen bakom ytan).

Teosofens distinktion mellan sinnelagets (Månens) orientering pekar snarast mot den här bloggens betoning av astrologins positiva och negativa polaritet, där negativa krafter verkar på psyket från Jord och via Vatten. Horoskopet röjer således hur den reinkarnerade själen var orienterad inför denna födelse (vilket så lång lämnar möjligheten öppen för en omvändelse under livet, efter vilket födelsehoroskopet skulle vara obsolet och vilseledande).

En själ som återföds med Månen/psyket positivt polariserat, i Luft eller Eld, skulle därmed motsvara en själ som anlände till världen med en korrekt orientering (tillbaka mot himmelen) och som därför kommer att få ta med sig det material, de erfarenheter, den samlar in under tiden i den här världen. Här är grunden till den kristna doktrinen (på den tiden kristendomen ännu förstod sina egna läror) att man ska "samla sina skatter i himmelen och inte på jorden" eftersom man "inte får ta med sig något när man går".

Den som bara stannar vid plockande med eller arrangerande av prylar, dekoration av hemmet med tofsar på allt möjligt och omöjligt, eller en räknenisses besatthet av att kalkylera på maximal vinst i alla sina företaganden - en sådan människa ackumulerar ingenting som överhuvudtaget går att ta med sig. Sådant arbete är sisyfosarbete och det faller sönder i döden. 

Den mänskliga själens korrekta arbetsområden är Människan och därför kan en sålunda orienterad människa mycket väl tänkas återfödas med minnen av tidigare liv. För genom att sätta fokus på människorna - individerna - själarna - kommer man i besittning även av den accidentella (tillfälliga) kringinformationen kring dem. I sig bortskalat tjafs som deras namn i tidigare liv, vilka år de föddes, kan bli tillgängliga för den som fokuserar essensen och inte accidensen. 

Jag skulle vilja föreslå en annan förklaring till termen "upphöjd", en mer filosofisk förklaring. Ta psykets Måne igen: Månen är upphöjd i Oxen i den meningen att det bara är här som psyket kan AKTUALISERAS eller realiseras. Därför "faller" också Månen i motsatta Skorpionen. Där degraderas psyket eller den mänskliga normala förnuftsförmågan. Månen i Skorpionen är alltså en söndervittrande spelplan för de övriga astrologiska planeterna. Den motspänstiga Skorpionen negerar t.ex. habituerat Solens försök att kasta ljus över dess verksamhet eftersom den ÄR desintegrationen i enskilda partiklar medan Solen avslöjar att alla ting är inneslutna i samma ljus.

Ingenstans tecknas det temporära mänskliga förnuftet så tydligt som vid jordsättningen (begravningen): "Av jord är du kommen och till jord ska du åter varda". Den hinduiska principen manas - astrologins Måne - är helt enkelt en mycket låg instans av själen, den del själen släpper vid jordkroppens död. Månens "upphöjelse" i Oxen indikerar därför det fulla realiserandet av en helt förgänglig mentalitet, ett säsongsblomster utan något intresse för andevarelserna högre upp i hierarkin. 

Här får vi på köpet en bra förklaring till att den totala mondänitetens psykposition också sammanfaller med Satansstjärnan som ju i sig indikerar den rena materien med vilket menas det realiserade sönderfallet eller rent kaos. Aldrig är väl den destruktiva Ondskan så tydlig som längsmed "den sataniska axeln" Oxen/Skorpionen i dess tredje grad. Den materiella kvaliteten är Tamas guna, mörkrets eller omedvetenhetens kvalitet. Vad Satansstjärnan gör är att kasta så många käppar i hjulet på en psykisk läggning som är helt mörklagd av denna världens materialistiska värderingar att Satan (alltid på Guds order) framtvingar ett tänkande av den primitiva besten Oxen! 

Det förpsykologiska kreaturet lämnar därefter över till den högst cerebrala Tvillingarna i zodiakens egen lilla evolution. Tvillingarna och Merkurius är på alla sätt Oxens/Venus motpol, de förmår röra sig och bara i rörelsen ser man differensen mellan de skilda positionerna - man blir medveten om att Oxens stillstående bara var en relativ sanning. Så bryter Tvillingarna den onda fundamentalismen som man ser så tydligt hos t.ex. rasistpolitikern Jimmie Åkesson.

För att ta andesjälen Solen som ett andra exempel - hur mycket tydligare blir det att byta ut dess upphöjelse i Väduren mot "förverkligande" i detta tecken? Och hur ska man fatta Solens fall i Vågen? Som att andesjälen är destinerad att misslyckas som individ (kanske för att lagandan i Vågen är stark)?

Finns det andra budskap i ett personhoroskop som kan återställa den fallna Våg-Solens förmåga till självkännedom eller, för den delen, blockera Sol-Vädurens till synes spikraka väg mot Självets förverkligande?

Jag lämnar sådana frågor obesvarade, men vill trycka på den fascinerande termen "Ring-Pass-Not" - Saturnus position i horoskopet - som en del i ett svar som kommer att skifta för olika horoskop men också beroende på vilka årgångar en individ tillhör. Jag har en bekant från 1969 där Saturnus fallen i Väduren hård begränsar första ego-huset som rymmer både intelligensgeneratorn Solen och det lägre förnuftets Måne via 60-gradersaspekt. 

Närhelst jag öppnar ett ämne av samma typ som i det här inlägget (men uppsätt till nivån för ett spädbarn), då ignorerar vederbörande fullständigt materialet. Rent oförskämt börjar han prata om något annat istället utan att ens förklara skälet till att han inte ens har ett enda ord till kommentar. Förklaringen är att han mött sin egen "Ring-Pass-Not" som här avslöjar sig vara en chockerande inskränkt mentalitet.

Även en okunnig människa brukar kunna säga något allmänt i respons men här är det som om det psykiska systemet är felprogrammerat och saknar "grundläge" när det inte hittar termer eller tankar som det är vant att processa. Människan jobbar inom IT i någon byråkratiskt mellanskikt och det säger en del om hur låg den svenska intellektuella kapaciteten är. Se därmed det här inlägget som en fristående fortsättning till föregående, om Den svenska synden.

Ja, det här exemplets fallna Saturnus i egocentriska Väduren ligger t.o.m. i det elfte huset för idealen. En mer försagd och nyttig idiot för arbetsgivaren har jag aldrig träffat. Det är den sorten som brukar tiga och lida och sen bli förvånade när de får cancer. Då har de utövat självrepression i årtionden, och var väl ytterst sett ödesbestämda (Saturnus) till detta insignifikanta mellanliv.

*****

I ett senare inlägg kommer jag att titta på teosofen Gottfried de Puruckers horoskop.

fredag 28 mars 2014

Den svenska synden och Venus som hora


[I en lustig synkronicitet publiceras det här inlägget 8.41 och förekommer med 3½ timmar AlltOmStockholms puff för en stundande utställning om den svenska synden!] 

Att svenska journalister producerar urvattnade versioner av engelskspråkiga tidningsartiklar är inget nytt, men SvD verkar mest intresserad av en rubrik som fyller ut nätsidan så att det ser ut som om tidningen har mycket innehåll. 

För kulturartikeln om hur Lars Triers "Nymphomaniac" ingår i en skandinavisk tradition som kan sägas börja i Sverige i tidigt 1950-tal" är varken en rewrite eller ett referat. De få raderna är bara en blänkare som bollar tillbaka till den matiga artikeln hos BBC, varifrån de fick uppslaget. Det är så pinsamt för Sverige, men så har också SvD på kort tid blivit ett nymoderaternas organ, orienterat mot en kulturlös generation köpstarka idioter och pappersvändare - folk som bildningsmässigt bara befinner sig snäppet över den läsekrets Schibsted-kollegan Aftonbladet riktar in sig på. 

Jag menar, vad har trivia om trenden att kirurgiskt snitta upp sin tunga på den här tidningens förstasida att göra? Aftonbladet hade redan använt samma material, men då med sitt sedvanliga och förgrovade undermänniskoperspektiv som framhävde nyttomotivet: att kluven tunga gynnade sexklivet! (Med undermänniska avser jag inte den nazistiska definitionen som sköt in sig på rasism utan på den själens orientering som avgör dess nobless. Jag har tidigare skrivit om den Afrodites två orienteringar, "uppåt" eller "neråt".)

Närmare smörja för bestiala naturer maskerade som människor, kommer man inte - men så är Aftonhorans chefredaktör också född under en himmel så lågt stämd, vibrationsmässigt, som möjligt är. Jan Helin är personligen ansvarig för att tidningen sätter en ton som mentalt binder underklassen för resten av sina sketna liv. Man bara undrar vilken karma den här själen samlar på sig inför nästa jordeliv... (Den här bloggen, ska tilläggas, är inte sexaversiv, förutom till öppet horbeteende och uppmaningar därtill, på gator och torg.)

Hursomhelst. BBC-artikelns födelseår för "den svenska synden" ger rik utdelning om man backar till närmast föregående svenska nationalhoroskop. Den kartan är från 1809 och korresponderade till att maktdelningsprincipen realiserades på ett halvdant sätt i Sverige (tidigare hade vi en enväldig och ibland despotisk kung).


Här används midnattstimman för Regeringsformens
kungörelse för att etablera en ascendent.
Passande nog blir det legalistiska Stenbocken
och med Saturnus OPPOSIT Solen - maktdelning!
(Den med öron han höre, den med ögon han se.)

BBC-skribenten menar att Ingmar Bergman bara betedde sig som en copycat när han 1953 gjorde "Sommaren med Monika", den svenska synden debuterar i själva verket i "Hon dansade en sommar" från 1951 (där britten möjligen förleds att se paralleller pga. snarlikheten i dess engelska titel: "One Summer of Happiness").

Här har vi alltså två näraliggande årtal att testa mot det gamla nationalhoroskopet. Med historiens avstånd och den klarsyn Saturnus ger människan borde detta gynna det indiska dasha-systemet som studerar stora "planetära cykler".

Full pott! Dasha-systemet är ibland nästan skrämmande i sin klarhet.
Mediala Merkurius rådde över det dåvarande Sveriges stora cykel (MD, maha dasha) när den svenska synden kablas ut över världen. Kommunikationsplaneten är förstås användbar till mycket och det är därför indierna upprepar dasha-cyklen i en proportionerligt förminskad version: antara dasha eller sammanskrivet antardasha.

Men först är det värt att notera att läskunnighetens Merkurius är den kanske sämst placerade planeten i horoskopet. Den är i sig stark ("i himmelen") men illa placerad "på jorden" i det sjätte huset för olyckor och fiendskap. Man tycker sig ana att trätandet i vår tid om den usla svenska skolan bara är ett medvetslöst tuggande av en gammal, gammal föreställning om att "Merkurius" - logisk tanke och skriftspråklig förmåga - är en börda och en olycka för landet.

Den här kartan börjar som sagt 1809 - de analfabetiska fattigsvenskarnas era - och horoskopet har nu genomgått en komplett dasha och var inne på sitt andra varv.

 Och titta på nu på sub-cykeln och dess härskare! Den evigt prostituerade, Venus, äger Sveriges öde mellan 1950 och fram till mitten av augusti 1953. Båda "naket"-filmerna faller under Sverigehoroskopets ytterligt starka Venus i sitt naturalistiska härskarläge i Oxen! Givet en Stenbocksascendent får också Venus bra exponering genom det viktiga kreativitets- och nöjeshuset.

Men allra roligast är att Sverige redan 1809 var djupt angripet av Satan! Venus står på nästan rät linje med den onda stjärnan Algol och det innebär att också landets identitet och kollektiva intelligens - Solen - undermineras. Det här är verkligen byfånarnas plats på den här planeten. Det måste vara därför svenskarna i så många år odlad falska myter om sig själva som lite bättre än andra folk. Någonstans i själens innersta vet de att de har separerats från Livet och alla begåvade sammanhang. 

Bara norrmännen är ännu värre däran, för de förnekar dessutom att den onda daimonen driver folkets sinnelag. (Det är inte förvånande att den onda Algol är stark i horoskopet för Norges frigörelse från Sverige - här i "vår" 1809-karta ser vi Satan och Venus och Oxen - den vrånga mentaliteten som vill äga, äga, äga. Svensk snålhet, svensk girighet. 

Att profitera på naturen - mineralbrytning och turism - här är Sverige. Detta är vi, och var inte mer än så. Att regeringen Reinfeldt vänt svensk industri ryggen i sitt ansvarslösa styre mer att göra med att det var socialdemokratin som var synonym med landets industriella fas, men det parodiska är att moderaternas enda idé om exportintäkter är att förvandla Sverige till ett indianreservat där vi kan dansa folkdans för turistande utlänningar!

Naturligtvis kan man läsa perioden 1950-53 då Venus/Algol satte tonen som åren då Sverige skandaliserades. Satan är ju Åklagaren som riktar sitt anklagande finger mot någon. Här är det just den svenska identifikationen med naturen och erotiserandet kring densamma som vållade uppseende i omvärlden. Perioden involverar således själva landets själ (Sol) och dess sätt att förhålla sig till naturen. 

Den här perioden och de två filmer som definierade svenskarna som ett lågt och simpelt kroppsligt folk rimmar perfekt med bloggens tidigare diskussion av romaren Plotinus som såg Afrodite/Venus som en perfekt metafor för själen, och hur Afrodite reducerar sig själv till en hora i samma ögonblick hon vänder uppmärksamheten från sin himmelska Fader Saturnus (som för övrigt är "upphöjd" just i Vågen!) och blickar ner/utåt mot sinnevärlden.

Den som blickar neråt dras också ner i en lägre medvetandenivå och kommer i Jordelementets första installation att helt knockas till medvetslöshet av materiens brutalitet och tro att denna är allt som finns. För en Luftvarelse är det sex som Jordvarelser sysslar med ren misshandel, de skiljer ljusår i medvetenhet mellan de fyra elementen - men naturligtvis resulterar elementens kombinationer i en mängd variationer.)

Den himmelska eller den högre själen kan med andra ord tecknas av astrologins Venus i härskarläge i Luftelementet (Vågen), men själens lägre gräns vetter mot Jordelementet, Venus i härskarläge i Oxen. Inte undra på att "denna världens herre" Djävulen kopplats till stjärnan Algol i exakt samma grad (tredje graden) där HEMMETS planet Månen anses "upphöjd". Den blott naturliga eller naturalistiskt orienterade människans falska hem är Djävulens hägn.

Och där kan vi också sluta cirkeln ännu en gång: för stjärnan Algol kan mycket väl liknas vid (en lägsta) naturens rådare: den kåta bockguden Pan eller Faun (faunans rådare). I myten en bestial idiot som söker våldta allt kvinnfolk han kommer i närheten av. Kanhända är den svenska manliga taffligheten en följd av att vi har Algol, Venus och Solen så starka i det här nationalhoroskopet. 

Om så Sveriges framkant gått vidare och sedan 1974 uttrycker sig genom Solen/Jupiter i Vattumannen (återigen i femte huset!) så tenderar gamla identiteter att dröja kvar i de lunära djupet. Därför har Algol i 1974-horoskopet istället flyttat över till den omedvetna folkmassans Måne (via Månens disponent) så att landet fortsätter att bära "den svenska synden" även fast en större grundlagsändring framtvingade ett helt nytt nationalhoroskop.

*****


Tillägg. Varför söker Norge degradera svenskens medvetandenivå?

Jag närmar mig slutet på romerske filosofen Plotinus samlade texter (700s) efter över ett års eftertänksam läsning i snigelfart. Så komplex är Plotinus skickliga syntes av Platons Formlära och Aristoteles empiri att det är lönlöst att ens ta fram boken för läsning under en fikarast. Ja, för det var så Aftonbladet lustigt sökte legitimera den nyvalde Stefan Löfven efter att samma tidningen drivit bort Håkan Juholt i en ren kupp, instiftad av högersossar och andra vinstkramare i maskopi. Löven var minsann inte bara svetsare, förklarades det, han "läste filosofi på fikarasterna". 

I efterhand hör man vilken blatant lögn någon planterade i AB, men jag vill inte tro att formuleringen var ett inställsamt fjäskande för den här bloggen som fortfarande kunde ge sin åsikt så länge tidningarna hade titthål in i bloggosfären (kopplingen som samtliga tidningar i Sverige nu brutit - vad säger det om demokratiunderskottet i mediehusen?).

Å andra sidan var uppgiften om Löfvens "filosofi men bara på kafferasterna mellan de hederliga arbetspassen" så fullständigt galet utan kontext att jag må vara förlåten för att misstänka att Sideriska siktet (och avsomnade Ockulta ögat) var adressaten. 

Vid sökning på AB går det inte längre att hitta denna tidiga artikel. Kombinationen av sökorden "Löfven" och "filosofi" ger ett fåtal uppslag, t.ex. om Löfvens ettårsdag som partiordförande och där han använder termen på precis det sätt som en man som aldrig läst en bok filosofi skulle använda den: "....Det var min filosofi också." 

Den här artikeln avslöjar närapå att den tidiga texten om Löfven som "intellektuell under fikarasterna" kan ha varit en ren fabrikation - ren lögn från den högervridna sossestyrelsen (som älskar sina engagemang i näringslivet och sina privata vinster). Lena Mellin rapporterade nämligen om Löfven att "medarbetarna har försökt klä upp honom men stött på patrull." Det här ser ut att handla om att Löfven själv vill välja sina skjortor men det är inte svårt att förstå att man också lade orden i hans mun, inledningsvis! Jag tror faktiskt aldrig att Löfven har sagt att han satt bland metallarbetare och lästa filosofi under fikarasten! 

Så extrem är desinformationen som de härskande utsätter svenska folket för. Är det sedan konstigt att ingen ser klart och objektivt på något?

Vill avsluta med ett textexempel från den mäktige Plotinus. Västerlandet har aldrig producerat en mäktigare tänkare och det är därför du inte hade hört talats om honom före omnämnandet på den här bloggen. De härskande i Sverige vill inte att svensken ska växa i kunskap, Svenskt Näringsliv t.o.m. hånade filosofiämnet för dess olönsamhet 2011 och det skulle möjligen kunna vara det påståendet som framkallade "Löfvens kafferaststudier i filosofi" - dvs. propagandan ger Svenskt Näringsliv rätt: "Se här, Löfven tycker ämnet är värt ett förstrött ägnande under några minuter på rasten, men sedan är han PRODUKTIV hela dagen!"

Med bara 60 sidor kvar i den lunta som Plotinus samlade verk utgör ("The Enneads" - en vis svensk-amerikan återutgav en äldre men bra översättning på sitt förlag Larson Publication), återvänder Plotinus än en gång till materien som besmittelse och anden som renhet - den yttersta skiljelinjen i det tvåvärldssystem som paradoxalt samexisterar med monismen grundad i Gud - Den Ene. 

(Även judarna vid Jesus tid hade exakt samma dubbla system, Gud har under sig en första bifurkation eller vägförgrening som mytologiskt framställdes som Ljusets ande och Mörkrets ande, ärkeängeln Mikael mot Djävulen eller Belial - Den Värdelöse. Här kan man se Djävulen som en mytologisering av Aristoteles och Plotinus helt onda materia.)

Jag översätter Stephen MacKennas skickliga men svåra engelska rendering av vad som på grekiska måste vara ett mindre helvete att läsa (Plotinus skrev på grekiska som alla bildade vid iden, romarna hade dålig självkänsla och upplevde latinet som ett fattigt språk):

Ren, och ännu inte fallen till det onda, väljer själen människan och är människa då  detta är den högre och den producerar det högre. Den producerar också de än mer upphöjda väsendena, de Himmelska (daimonerna), vilka delar Form med den själ som skapar Människan. Än högre befinner sig den Varelse som är mer fullkomligt tillhörig den Himmelska härskaran, i sanning en gud. Och Gud finns återskapad i det Himmelska som är lika tätt bundet till Gud som människan är till det Himmelska. För den Varelse till vilken människan är bunden skall inte kallas en gud. Det återstår den skillnad som särskiljer själar, om så de tillhör samma ras. Detta är att ta "himmelsvarelse" ("daimon") i samma bemärkelse som Platon. 

När en själ som i sitt mänskliga tillstånd sålunda har blivit vidhäftad sedan väljer den djuriska naturen och sänker sig ned till denna, sänder den ut en förnuftsprincip [logos] -- av nödvändighet inom den  -- av djuret som det existerade [som ren Form] i Det Intellektuella [Nous, "Guds medvetande"]. Detta är en avgränsad projektion och aktiviteten har riktats mot det som lägre är. [Plotinus verkar här tala om möjligheten av att människosjälar degraderar sig och återföds som lägre stående djur: "behold and become"!]

(The Enneads VI.7.6 - The Multiplicity of Ideal Forms - klamrarna är mina förtydliganden)

Som sagt, Plotinus världsbild är fylld av nyanser och det är inte ens lönt att öppna en bok för en tänkande människa under kaffepausen. Inte för att någon enda i Sverige är så hågad. Landet är förlorat. Här har vi just de själar som - behjälpta av SvD och i synnerhet Aftonbladet - projicerar sig ner i lägre och lägre livsformer, väljer allt ondare utblickar. 

Det är värt att minnas att norska Shibsted äger 90% av Aftonbladet och att vi kan vara utsatta för Djävulen i det norska nationalhoroskopet. Norrmännen exporterar sin rasism och sjuklighet. Jag har noterat att alla svenskar jag känner hatar Aftonbladets antirasistiska skriverier för att de tummar på sanningen och vinklar ämnet. Om det är Djävulen som ligger bakom perverteringen av den svenska tankeförmågan är detta det perfekta sätter: att låta AB spela antirasistiskt och göra det så klantigt att man i själva verket späder på de dumma svenskarna främlingsfientlighet, så att de mer börjar likna norrmännen. 

Varför skulle nu Schibsted = Norge vilja se en sådan utveckling i Sverige? Svaret är att Satan inte har någon egen plan, inte mer än den visionslösa svenska högern. Satans uppgift är enbart att negera, kasta käppar i hjulet och krossa. Materialismen är en alltigenom OND filosofi, och oljerika norrmän skulle kunna vara en av världens för tillfället ondaste nationer. Att bara tilldela Obama Nobels fredspris borde ha fått en och annan att undra om Den Onde gäckade mänskligheten...

Men kanske skulle man kunna säga att det efter unionsupplösningen nu är det gamla svenska nationalhoroskopets synder som förts över till Norge och därifrån förmedlas tillbaka till Sverige. Det är kanske därför man kan uppleva att svensken av idag befinner sig i samma andliga öken som en gång fattigsvensken befann sig, andligt OCH materiellt. Uppe i högan nord har folken kört fast i gyttjan och bara slirar runt. De går inte alls från klarhet till klarhet och leder inte vägen mot ett nytt post-kapitalistiskt samhällssystem.

Tvärtom, de är Djävulens nyttiga idioter. Den "svenska synden" är bara ett specifikt uttryck för grisar som vältrar sig i leran. Dyrkan av pengar ett annat. Vi härleder båda yttringarna till Oxens tecken - även känd som Guldkalven som ett avfallet och ledarlöst folk en gång dansade runt.

torsdag 27 mars 2014

Ängeln Gwyneth och tråkmånsen från Coldplay

På grund av ett fatalt skrivfel på ett dygn stämmer inte längre rubriken eller innehållet om Gwyneth. Det änglalika byggde helt och hållet på den felaktiga kartan som illustrerade en Måne i Luft i nära kontakt (opposition) med Jupiter/Zeus brinnande i Eld i religionens och filosofins tecken. Det visar sig efter en läsares påpekande alls inte vara så Gwyneths psyke är konfigurerat och jag rekommenderar att du hoppar över hela texten (där förvisso de felaktiga kommentarerna är strukna) och går direkt ner till kommentarerna.Det är intressant att den polsk-judiska Gwyneth Paltrows uppvaknande intresse för judisk mystik (kabbala) snart nog leder till äktenskapliga problem med Chris Martin (AB), mannen som i mina öron representerar allt som är dålig med popmusiken.

Habilt konstruerade låtar men det handlar ändå om cyniskt uttänkta sömnpiller att trilla i jätteupplagor för den stora massan. Musiken är folkens opium. Söv dem så de bringas acceptera sina ovärdiga arbetsvillkor i en civilisation som för länge sedan kom på deken...

Det hörs ingen önskan om att utforska musiken från denne Chris Martin och jag har tidigare skrivit om kontrasten mellan honom och hans berömde producent Brian Eno, som i yngre dagar var en gränsöverskridande och spännande artist.

Intressant är dock att Eno, till skillnad från hans forna kollega Daniel Lanois, är uttalad ateist. En blick på Chris Martins horoskop, där nu ett visserligen dubiöst födelseklockslag som skickats till franska Astrotheme, bekräftar att samma skulle kunna gälla honom. Och man ser varför musiken är så förbannat ospännande men också gjort Coldplay till en så remarkabel säljframgång för de miljoner på miljoner av otränade öron som bara vill konsumera samma som alla andra lyssnar till. Coldplay är ett fenomen för den mänskliga underklassen, det trygga och politiskt korrekta valet att lägga till sin musiksamling.

*****

Faktum är att det födelseklockslag någon anonymt stuckit åt Astrotheme stämmer ohyggligt väl (om man använder den sideriska zodiaken), för det är Stenbockens tecken som stiger i öster. Den traditionella (ospännande) formens tecken, där önskan att kontrollera helheten närmast förbjuder gränsöverskridande musikaliska utforskningar. Här är det skalor som gäller för hela slanten. "Music by numbers."

Att sedan konstatera att Saturnus ligger i den breda och oartikulerade massans tecken Kräftan och därtill i sitt världsligt starkaste läge (7e huset), vittnar också om att det här kan vara ett helt genuint klockslag!

Jag tittar besviket på min egen Saturnus i Skytten i sjunde huset och undrar varför jag inte är världsberömd! Svaret kanske är att jag, till skillnad från Chris Martin, inte skrivit ett kontrakt med Djävulen.


Framgångsplaneten Jupiter är en ond faktor när Stenbocken ockuperar första huset. Gränsdragaren ser inte med blida ögon på Jupiter och dess ständiga expansionsiver. Det här kommer att bli tydligare när man jämför med Gwyneths tillväxtorienterade karta...

Eftersom den här verksamt onda framgångsplanet likväl ockuperar ett av de mest lyckosamma husen, lekens och kreativitetens femte, uppstår en mix av budskap som jag förstår perfekt. Här är musikern i honom, särskilt som han har Jupiter-Oxens disponent Venus i tredje huset för sång och dans (en variant på tredje husets kommunikationstema). 

Men gränsdragaren Saturnus är ohyggligt stark här och den fjäskar otäckt för de stora massorna (Månen i härskarläge i Kräftan) så att Chris Martin knappast skriver en låt som inte är avsedd att sälja kommersiellt. Han är ett perfekt exempel på hur lågt marknadsliberalismen och tänkandet kring sitt ego som ett varumärke kan föra en själ. Var det därför han plockade Gwyneth ur mängden av attraktiva kvinnor med starka varumärken? Stenbocken i öster skulle knappast vilja ha någon som sänkte de egna aktierna... 

Jag tror mannen utnyttjade den otroligt charmerande men hiskligt omedvetna och naiva Gwyneth. Karlsloken är ett lågt materialistiskt kryp. Inte ens soltecknet Vattumannen får fri lejd eftersom den står instängd i "det preliminära dödshuset" - pengarnas andra hus! Det finns ingenting som vittnar om någon vilja till ett "högre liv" här. Inte undra på att han drabbas av existentiell kris när hustrun börjar odla intresset för judisk mystik.

Det faktum att femte huset är ett gott och tursamt hus ändrar nu inte det faktum att Jupiter här verkar ont, den mjäkiga musikern liknar därmed Fredrik Reinfeldt som också har extremt populistiska tendenser när det gäller sina intressen. Han säger sig läsa sådant som hela svenska folket (ett ovanligt flockbetonat folk) uppskattar: Läckberg-deckare. 

*****

Vad Chris Martins Jupiter gör är att skänka framgång via synergin med ett lyckosamt och framgångsrikt hus (Jupiter är faktiskt bhava karaka för bl.a. femte huset), men dess verksamma kausalitet är ond, vilket betyder att inget gott kommer ur hans framgångar som kreatör. Han växer inte som människa, tillägnar sig ingen högre insikt. Han är lika låg och materialistisk miljontals kronor senare som när han först började spela musik.

Och det är den verksamma ondskan i Jupiter som gör den till en hycklare och fejkad rebell - på många sätt kan en ond Jupiter bättre liknas vid en konservativ Saturnus - den bara låtsas spela progressiv men har i själva verket inget genuint engagemang. Okej, den vill bli rik snabbt och lätt, och i den meningen är den ingen gnetande Saturnus...

När en sådan här Jupiter nu står på nästan rak linje med den onda stjärnan Algol tycker åtminstone jag mig förstå vad som resulterar: en total sell-out. Mannen som missbrukar sin kreativitet i syfte enbart att bli förmögen. Djävulen är här Frestaren, som lockar med ett kontrakt som kommer att kosta Chris Martin hans själ, men där han innan den dagen kommer ska få uppleva ruset av att vara en av världens mest storsäljande artister.... Ah! Den Jupiter slapp bloggaren och det är därför han inte åtnjuter världsherravälde trots stark Saturnus som dessutom arbetar från en betydligt högre höjd (Skytten) än den sublunära känsloflummaren Kräftan.

*****

Går man till Gwyneth som jag blivit lite kär i varje gång jag sett henne i en film (utom dem där hon spelar omoralisk, och det är några stycken). Det är något så intagande över henne och det är lätt att glömma att Jungfrun inte bara står för jordbrukaren som jagar vinster (ett favorittema på den här bloggen eftersom Jungfrun i svenskt näringsliv så tydligt visat den här fula sidan). Men Jungfrun är också bilden av den oskyddade och nakna själen, just när den fallit från himlen. Venus fall i Jungfruns tecken ger ofta väldigt gentila psykologier. Man känner starkt med dessa varelser.


Den korrekta kartan visar en ömsesidig reception
mellan Månen och Venus. I kombination med
den formfixera(n)de Saturnus förstår man hur
Gwyneth älskas av vecko- och skvalppressen.
"Hur kan hon vara så vacker, fast osminkad?"
Astrologins "ömsesidiga reception" visar att hon är
ett stycke formfulländad lägre (biologisk) natur.
En tillfällig produkt av tid och materia.
Faktum är att KABBALA är perfekt för Gwyneth: hennes Sol är instängd i onda och mörklagda åttonde huset, så här finns arbete att göra för att hitta åter till sin andliga natur och insikten om att man är en fallen själ.


Men den lätta och smittsamt insäljande naturen - och leendet man bara dör när hon skjuter av - måste rimligen bero på den extremt favoriserade axeln mellan den goda lyckans femte och den goda daimonens elfte hus. Det husparet vore ingenting om inte Gwyneth föddes med en fenomenal opposition mellan Månen och Jupiter. Vagt gynnsamma Måne med den stora välgöraren Jupiter, som här är hemma i sitt positiva härskarläge för en distinkt andlig böjelse ("vägen upp"), om inte i praktiken så åtminstone som ideal (11e idealhuset). Men eftersom hennes personliga psyke (Månen) fångar upp denna Jupiter så är det inte tomma idealiseringar, hon praktiserar också expansion av sitt psyke. Jag förmodar att hon med kabbalan försöker korka upp den totalt inlåsta Solen. 

Faktum är att det skulle kunna var Budbäraren Merkurius själv som från sitt inlåsta läge i åttonde sänder signaler när hon sover om natten - precis som den här bloggaren med samma Måne i Tvillingarna (fast i första huset) gläds varje gång han hör sin själs högre nivåer leverera ett budskap av något slag. Gwyneth släktforskade i ett program och hittade ashkenazi-judiska präster i gamla europeiska historia. Jag vill minnas att hon själv spekulerat över ett eget tidigare liv som präst, men det kan vara ett kryptominne jag skapat. I vilket fall är prästerskapets planet Jupiter den viktigaste på denna himmel, i avsaknad av hörnplaceringar (Venus räknas strikt talat inte, eftersom den tillhör det sjätte olyckshuset).

Det är således Jupiter - som här också ÄR den goda daimonen - som sökt den judiska mystiken och som triggar SATAN i makens horoskop. Det är så förunderligt enkelt egentligen och det kan bara ha varit Gwyneths remarkabelt omogna och väldigt typiska Jungfru instängd i ett hus där inget blomstrar utan snarare bara "värker färdigt" (gamla synders hus), som så totalt förblindade henne för den nolla till man hon valde. Gwyneth, jag är ju är! Överårig och arbetslös. Vi gick i samma prästskola en gång för många liv sedan, minns du?

(Jag bara skämtar! Eller?)

Mörkermännen i regeringen samkör sin lögn

Borg & Reinfeldt kommer att infinna sig till Konstitutionsutskottets utfrågning om Nuon-affären, och Reinfelt tycker Maud Olofsson har rätt att tacka nej till Riksdagens granskning av de folkvalda (AB).

Skälet? Genom att vägra slipper Maud Olofsson tvärvända i sina uttalanden och nu ljuga om att Reinfeldt inte varit informerad. Alla vet att hon är den svaga länken och ingen kan vara gladare om hon vägrar infinna sig än mörkermännen Borg & Reinfeldt, som nu kan samköra sina "visste inget" inför KU.

Vilket haveri Sverige blivit under dessa borgerliga politiker. Men är inte en fars utan en ren tragedi.

Annie Lööf ljuger - igen


Vad är det för "drivkrafter"
som rör sig där inne?

Inför den uppseglande akt 2 av Nuon-skandalen ljuger Annie Lööf som en skamlös gris för andra gången (AB)

Det kan passa att lista, om än inte "greatest hits" så åtminstone några länkar på temat. Och glöm inte hur omoralens Mars obönhörligt närmar sig positionen den hade i Fredrik Reinfeldts första hus. 

Var han född lögnare? Är det därför Alliansen verkar vara ett lägre sortens avskum? En usel ledare attraherar knappast bra folk utan bara de med begränsad utsikt ur sina kroppshyddor och ingen insikt alls i sina själar.

Dagen moderaterna synkade sin lögn (okt 2011)

Ljuger Lööf eller är hon otillräknelig? (okt 2012) 

Varför Lööfs sort är och förblir lögnare (jan 2013)

KU prickar Lööf, kritiserar tuppen (jun 2013)


onsdag 26 mars 2014

Backande Mars, olycka för någon


Mangala (Indien) - Mars (Rom) -
Ares (Grekland) - Nergal (Babylon)

Igår, tisdag den 25 mars, passerade en retrograd Mars tillbaka in i den sideriska Jungfrun. För en sådan varelse som Fredrik Reinfeldt, med en dubbelt ond Mars-Jungfru placerad i hans första ego-hus, kan man därför räkna med ett elakt olyckstillbud om några dagar, kanske en skandal men definitivt som rör hans egen person. 

Håll ögonen på nyhetsrapporteringen f.o.m. cirka den 1 april.då retrograda Mars står i triggeravståndet 1° före exaktitud. Det vill säga, om inte regeringens mediastrateger mörkar den problematik "landsfadern" nu står på randen att trilla huvudstupa in i... Vem vem, det kanske ominat har med Maud Olofssons vägran att tala inför KU om vad andra - bl.a. Fräcke Fredde - visste i den penibla frågan om Sveriges sämsta affär någonsin - Nuon-skandalen.

Iakttagelser på sistone har fått mig att börja tro mer och mer på även en "lättare" transit som Mars. Teorier om skillnader mellan direkt vandring och backande rörelse tror jag allt mindre på. Planeterna gör sig påminda hur de än rör sig...

Men ett kan nog stämma: transiters kraft är alltid beroende av om planeten står kraftfullt i födelsehoroskopet. I Reinfeldts horoskop vet vi att den bebor första huset och att därför omoral är den här "politikerns" andra natur.


Om Mangala, Mars i indisk tradition på Wikipedia.


Tillägg den 30/3. Se: DIF-supporter mördad i hatiska Skåneland

Och så, precis den 1/4: en opinionsundersökning som vittnar om att folk överger den sjunkande råttan.

De giriga rovdjuren i Handelsbankens styrelse


40 nyanser av grå slätstrukenhet


I ett uppslag från en ekonomireporter i SvD tittar jag närmare på de fyra styrelsemedlemmar i Handelsbanken och andra styrelser som är så giriga efter pengar att Storpotäten Anders Nyrén rutit, "Rör inte mina aktier!" (källa

Det är förstås en annan sida av den smutsiga Rovkapitalistiska byk EU faktiskt försöker komma till rätta med, SvD-Neurath pratade nu om oskicket att sitta i så många styrelser som möjligt att vi till sist bara har en handfull demoner som kontrollerar hela världen och enbart är i leken för att berika sig själva maximalt. 

Det här är per definition urspårade själar och det verkar inte som om astrologin är ett språk nyanserat nog att avslöja de riktiga rötäggen. Eller också har den nyanserna, bara att det krävs ett exakt födelseklockslag och så nyanserade och djuplodande utläggningar av alla tolv husen att det inte låter sig göras på en blogg.

Utöver de fyra styrelsemedlemmarna samlade jag också på mig två andra från Handelsbanken, cyniska och kallt okänsliga inför det faktum att svenska folket hatar dem för deras absurda fallskärmar på över 100 miljoner. Bankvärlden drar verkligen till sig mänsklighetens drägg. I det här inlägget håller jag mig dock till de fyra styrelsemedlemmarna som nämns i SvD. De bor alla i moderatblå och fascistoida platser i Stockholm, ställen som själviskhetens högborgar som Djursholm, Lidingö och Ålsten i Bromma.

(Själv boende i sistnämnde under de tidiga tonåren chockades jag, från västkusten, av hur dessa unga framtida ledare var helt osolidariska med andra och inte ens ville berätta vilka sidor klassen fått i läxa i den händelse någon (jag) missat den uppgiften. Jag kände hur jag sjunkit flera våningar närmare helvetet i det här området - folket här var inte lika trevliga som de västkustbor vilka jag bara bott en kort tid med pga. faderns karriärstrebrande och flyttande i barndomen. Stockholm var tveklöst hemort för de tarvligaste barn jag mött. Sådana som senare hamnar i t.ex. i bankstyrelser, i högertidningarna eller som näriga företagare, gärna inom den vinstdrivna vården.)


Styrelsemedlem Anders Nyrén.

Runt halvfyra når Nyréns Månen (psyket, sinnet) vinstjägande Jungfrun, vilket är en frestande möjlighet givet det vi nu vet om det här tecknets orientering (själviskhet, självtjänande). Men samtidigt känner jag igen en degenererad version av Lejonet i hans förvridna ansikte och ponerar man den placeringen är kopplingen till Svenskt Näringslivs djävulska horoskop uppenbar. 

Det ska dock noteras att oavsett om Månen står i Lejonet eller Jungfrun lider psyket av samma sjukliga mix av Eld och Jord - respektive teckens härskare Solen och Merkurius står i en slitsam konjunktion över en teckengräns så att det noblaste (Eld) och det mest vämjeligt basala (Jord) här bildar en smutsig allians. Det är svårt att säga vilken Måne som är den minst attraktiva men jag valde Lejonets eftersom SATAN så perfekt lägger sig som en vampyr och en piratflaggad skitstövel uppe i maktens boning. Oxen i tionde = "pengar och ägande ger mig makt".


Styrelsemedlem Jan Johansson. 
En lite mindre djävul här men dock indragen i axeln för hybris och straff, där också Saturnus befinner sig. Den sataniska axeln.

Lägg till det en ömsesidig reception mellan Mars och Saturnus och de två tecken som indikerar socialt utstötta eller individer som kollektivet förkastar för att de beter sig alltför avvikande.

Och så samma giriga Måne i Kräftan som Annika 'Fallskärm' Falkengren. Kräftan möter man ofta i horoskopen för dessa människor som inte kan sätta gräns för sig själva utan vill ha mer och mer. Jag misstänker att de duggar tätt i program som "Lyxfällan" också (inte för att jag någonsin sett det, men jag förstår vilket upplägget är).

I Jan Johanssons horoskop för den rättrådiga Sol-Vågen ingen som helst nytta eftersom den körs över av så mycket låghet. Inte ens dess ägare eller disponent, Venus, mår bra. Den sociala harmonins planet är här fallen i Jordtecknet Jungfrun så att effekten av den här kartans alla lågvattenmärken måste bli: "en som horar efter pengar". Ett skräp.


Styrelsemedlem Fredrik Lundberg.Här är det tveklöst frågan om en Måne i Lejonet, men vid dygnets öppning redan i princip bortom inflytandet från "kungavärdighetens stjärna" Regulus (i Lejonets 6e grad).

Vad vi istället ser är ännu en ömsesidig reception och nu mellan de båda Ljusen. Jag väljer att glömma skräphoroskopen i samma ögonblick jag kommenterat dem, men jag minns att någon sådan här destruktiv Eld- och Vattensensationalist flyktade förbi för bara några dagar sedan och dessutom på samma sätt som här. 

Den planetära representanten för den onda daimonen går in i första huset och uttrycker sig genom individen själv. Här tar då ego-hushärskaren och dyker in i den onda daimonens och den världsliga förlustens hus så att man knappt vet vad man ska säga om effekten. Ett sjukt horoskop. 

Kartan är bara lunär som det är psykets föreställning om det egna egot som en loser vi talar om. Det kan skapa galna människor som försöker kompensera sig till varje pris. De lever i den sjuka föreställningen att världen (EU) söker snuva dem på allt gott. I själva verket saknar de alla kompasser, den moraliska och andra...


Styrelsemedlem Sverker Martin-Löf.En andra Sol-Våg i den här lilla skaran av pengahungriga vålnader. Månen i Fiskarna slog mig med häpnad genom att vara så tydligt överrepresenterade i "stora VD-testet" här på bloggen. Det var lite senare om den andra ekonomireportern i SvD, Cervenka plockade upp samma motiv och beskriv finanskapitalet som fiskstim som flyttar sig genom vattnen. (Var är Cervenka nu? Tystad inför valåret 2014? Hans krönikör var ovanligt kritiska mot finansetablissemanget för att höra hemma i en tidning som SvD...)

Och för en andra gång en Sol-Våg som inte håller måttet. Återigen den fallna Venus som bara söker sitt och därmed underminerar mycket av soltecknets innersta väsen och idé: att leva socialt och i jämlikhet och rättvisa. Här är dessutom t.o.m. de sista spåren av "vågighet" utsopade genom den dåliga husplaceringen. 

Kvar blir ett Fisk-psyke vars disponent Jupiter är nog så stark i Lejonet men tyvärr i egentjänandets och därmed sjukdomens eller/och fiendskapens sjätte sektor. (Därför kommer verkligen all världens jävelskap till vissa. Själviskhet från tidigare liv kan komma åter både som sjukdom eller sociala problem eller bådadera i detta liv!)

Fyra horoskop för män i en bankstyrelse och alla besynnerliga, klena, själviska, omåttliga.