Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 22 februari 2014

Skandalregeringen ReinfeldtDet slår mig plötsligt det saknas en ögonblicksbild av skandalregeringen Reinfeldts "astrologiska sammansättning" på bloggen. Skandal? Ja, från det första och in i det sista detta valår skapar högerfolket inget annat än dåliga rubriker. Det sovande svenska folket gjorde ett episkt misstag som lät konsumtionen styra sina liv så till den grad att de köpte den dinglande morot som kallades jobbskatteavdragen. 

Men till vilken nytta är lite mer "konsumtionskraft" i plånboken när hela samhället rasar omkring en och man knappt vågar gå ut längre pga. hungrande och mordiska folkmassor - de som Reinfeldt stal från för att vinna sig medelklassens sympati. I ett annat och mer barbariskt land hade Reinfeldt och hans mediokra mannar (och några extremt obildade kvinnor som inte ens kan läsa statistik) redan dinglat från träden.

Här är några rubriker jag sparat från de senaste åren och märkt med ordet "regeringen"....


Jag säger bara: vad är det här för patrask som sitter i regeringsställning? 

Och så den senaste skandalen, se bl.a. kommentar i SvD. (Notabelt är att SvD, den sista blogglänkande tidningen, nu helt tycks ha stängt dörren mot bloggosfären - inte ens Opinions-material vill längre synas sida vid sida med externa bloggkommentarer! "Skadliga tankar" får inte slå rot i borgerliga den läsekrets tidningskapitalet så föraktar men ser som nyttig valboskap.)


En finansminister som inte ens har kompletta skolbetyg så gissa om hans inre hat riktar sig mot begåvade högskolestudenter. Nu ska han försvåra deras studier och osäkra landets framtid precis som hans regeringskollegor redan drivit fram början på ett nytt Fattig-Sverige fyllt av låglöneyrken av typen McDonalds eller Max där man förpackar döda kor mellan två brödskivor och serverar ett ofattbart barbariserat svenskt folk som lever på skräpmat och våldspropaganda i tv och dataspel. 

Medier som Aftonbladet hjälper gärna till genom en så massiv marknadsföring av penningmentalitet att man bara baxnar. Underklassen ska verkligen hållas i ett mentalt skruvstäd där arbete=lön=konsumtion är början och slutet på hela världsbilden. Tyvärr ingår Stefan Löfven i samma tradition, så efter det uppenbara regeringsskiftet i höst kommer landet knappast att staka ut någon heroisk ny väg för världen att följa, som på den tiden så det socialdemokratiska välfärdssamhället väckte beundran i hela världen.

Men vilka är då de nyttiga idioterna som går den ekonomiska elitens ärenden för närvarande? Översikten hos regeringen.se visar tjugofyra trynen av nedanstående astrologisk karaktär då jag tar skärmdumpen den 22/2 i år, kort efter Borgs/Reinfeldts ultimat falska kovändning och tal om skattehöjningar - en så låg och cynisk manöver för att vinna omedvetna människor att jag nästan regredierar till en av de barbarerna i en lynchmobb.

Med bara 24 regeringsmedlemmar saknar testet bärighet för en statistiker men som bloggens stora test i två omgångar av 50 år av prostituerade kvinnor (utvikningsbrudarna i Playboy) omvittnade, pågår här något djupare. Det sägs att dedikerade människor kan etablera en intelligent kontakt direkt med gudarnas värld och kommunicera med dem och synbarligen TALADE verkligheten till zodiaken genom det här unika testet vars första del tydligt visade att tecknet för Venus fall, den skörde- eller vinstorienterade Jungfrun är horans tecken, helt utan stolthet och villig att strippa för lite pengar. 

Men det var i testets andra del den kosmiska intelligensen visade något högre än bara "signifikant överrepresentation". För den med intelligensen påkopplad uppstod nu ett bekräftande motbud genom att del två istället med signifikant underrepresentation sade: Och här, i till Jungfrun motsatta Fiskarna hittar du inte hororna! Antik astrologi lärde ut att Venus "upphöjs" i Fiskarna efter dess fall ner i småaktig materialism ett halvt varv tidigare på solbanan (zodiaken).

Naturligtvis är inte volym- eller kvantitetsargumentet mer än spädbarnsspråk i dessa sammanhang, sånt som omogna räknenissar som Borg och Reinfeldt ägnar sig åt. Det är en sann tragedi att svenska folket väljer sådana människor till något så krävande och svårt som statsmannakonst! Den här regeringen har mycket riktigt visat sig totalt sakna en helhetssyn och acceptabel förankring i humanistiska värderingar. De har varit den näriga "grönsakssjälens" (näringslivet) redskap - på samhällskvalitetens bekostnad. Det är med slappa människor som högern vid rodret som företag kan bluffa och försämra sina varor i princip hur mycket som helst alltmedan de låter reklambyrån sno ihop någon sjukt falsk slogan om "produktförbättring".

Om man väger samman regeringsmedlemmarnas sol- och måntecken, vad framtonar då för slags "fantombild" av sittande skandalregering? 

De enskilda politikernas nyckeltecken (så långt som man kan avgöra utan födelsetid för var och en) kan lätt verifieras eftersom alla med två-tre undantag varit föremål för egna blogginlägg. Här är det inte politikernas relativa duglighet vi är ute efter - jag ska dock interfolierat kommentera en eller annan. Men det är vad gruppen som helhet signalerar som är det intressanta här.

Sol och Måne hos
regeringen Reinfeldt (24)
4 1
0 1
2 1
3 2
1 2
0 3
1 2
3 4
3 3
4 2
0 1
3 2
Snitt:
2
Signifik.
rel. snitt
(±40%):
<=0,0 e.
>=0,0Säg att båda de primära Ljusen (Sol och Måne) har samma dignitet som symboler, de nämns alltid som en dyad. För att göra dataunderlaget större i studiet av zodiaktecknen kan vi addera dem för 48 datapunkter och ett genomsnitt på fyra placeringar i vart tecken. 

Här syns direkt avvikelser som om vi betraktar fyndet som omen och inte (otillräcklig) statistik säger oss följande:

Regeringen Reinfeldt lider av ett demokratiunderskott.

De tre Lufttecknen Tvillingarna, Vågen och Vattumannen bara lyckas samla 7 poäng av förväntade genomsnittet 12. Hade dataunderlaget varit större och vi tillämpat ±40%-regeln för statistisk signifikans (se inlägget med 1000 slumpdatum) hade således mänsklighetens eget element varit underrepresenterat! Som omen är det slående hur väl det här stämmer på regeringen Reinfeldts imbecilla och människoföraktande styre där tuppen i hönshuset tycks ha snöat in på ordet "drivkrafter". 

Givet Reinfeldts födelse i den vegetativa själens centrala tecken, den mångalna Kräftan, är det uppenbart att han enbart talar om antikens "Vegetativa Själ". Vi har alltså en "landsfader" som inte ens adresserar hela människan utan bara magsäcken! Och med vilken diskret sadism han genomfört sin "arbetslinje" - han riktar in sig direkt mot magsäcken på sjuka och arbetslösa och söker svälta dem till att "vakna" och jobba hårdare för att överleva. Vi har en ledare som överhuvudtaget inte tänker med sitt intellekt utan från lägre, subhumana nivåer (samma nivå som kvartalskapitalismen verkar från - "Månens nivå", i dess orientering mot död materia). Inte konstigt att landets politik inte fungerar överhuvudtaget.

Här är de fyra elementens representation i regeringen Reinfeldt via dess 48 mätpunkter:

Eld - 14
Luft - 7
Vatten - 17
Jord - 10

På samma sätt som regeringen Reinfeldt lider brist på genuin mänsklig tankeförmåga (Luft) drivs den här skocken av en överbetonad grönsakssjäl (Vatten)! Regeringens Huvud (Reinfeldt) återspeglas således i hela den grupp som flockats runt honom!

Nog är det förunderligt hur bloggens tålmodiga granskning av horoskop över fem år nu "koagulerat" till ett stabilt system som med god precision bekräftar sig självt och, faktiskt, redan de tidigaste utsagorna och hypoteserna från den tid bloggaren bara hade drygt 3000 kartor (i huvudsak utan kända klockslag). I dagsläget har antalet vuxit till 7255 kartor (exklusive mundana horoskop).

Och det var just det som var bloggens första enkla fråga till den ursprungliga sideriska zodiaken: Är du tydligare än den feltänkta västerländska? Springer dina arkaiska symboler till liv om man betraktar dem under en längre tid (såsom antikens stjärnskådare måste ha arbetat under århundraden på att mejsla fram den astrologiska konceptionen)?

Eftersom det finns några osäkra sol- eller månplaceringar i den här gruppen skulle man kunna gå ännu längre och hävda att den slingriga, ljugande och uppenbart moraliskt defekta Annie Lööf alls inte bidrar med sin Sol till Tvillingarna. Vid midnatt i dess 30e grad men f.o.m. 18.45 på kvällen i samma vegetativa och näriga tecken som Fredrik Reinfeldt. Notera hur båda två är marknadsliberalismens duktiga idioter, dvs. närighets- eller grönsakssjälen i dess mest renodlade form. Trots att sannolikheten talar emot det skulle man av bara den här anledningen kunna misstänka en sen födelse för Lööf.

Kräftan eller den Vegetativa Själens princip är dock inte alltid ond och det fascinerade mig att regeringen faktiskt har en synbarligen riktigt rättrådig Kräfta i EU-ministern Birgitta Ohlsson. Och hur fascinerande är det inte att också hon har en Sol baserad på en expansiv Måne i Skytten, öppen för betydligt större sammanhang än den inskränkta och hemmasittande Kräftan! 

Jag har flera gånger sett uttalanden från Ohlsson som tyder på insikt och godhet, och man kan jämföra med den ohyggligt klarsynta Kajsa Ekis Ekman som har just sitt solära fokus i närighetssjälens Kräfta, men som via den reflekterande Månen i Skytten tar ett större grepp. Hennes manual till marknadsliberalismen i DN nyligen var ett mästerstycke folkbildning!

Vattumannen, det klassiska svenska tecknet för ett välfärdssamhälle där alla både är individer och samtidigt är medvetna som delar i en större kollektiv struktur, är begripligen ytterst svagt representerat i en regering som söker fostra en själviskhetens och närighetens ande hos folket ("alla ska bli egenföretagare").

Och när man tittar på denna enda (mån-)placering i Vattumannen,  inser man direkt hur osäker den är. Det är moderata skamfläcken till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som bidrar till Vattumannens enda "poäng", men bara fram till 14.45, då Månen gör entré i Fiskarna. Det är med andra ord en mycket osäker placering. Nu tror jag hon har ett psyke i Vattumannens tecken eftersom hon har en så förvrängd uppfattning.

Lämnar man det kvantitativa alternativt omen-orienterade perspektivet och studerar politikerns horoskop kvalitativt, ger nämligen en Sol i den vegetativa själens dysfunktionella fas (Skorpionen) och Månen i Vattumannen en klar problematik. Kvinnan står på kant med det allmänna medvetandet - en kulturpolitiker med sämre förståelse för kulturarbetare har troligen Sverige aldrig upplevt. Minns att det är Adelsohn Liljeroth som sprider nyliberalismens onda budskap att kulturarbetaren måste hora (schlagerfestivalen) om hans eller hennes konstärliga uttryck inte bär sig ekonomiskt. Kvinnans och den skattehatande högerns förakt för konstnärligt geni (egenart, inte geni som i Einstein!) är motbjudande. 

Exkurs. Att kalla Skorpionen "den vegetativa principens dysfunktionella fas" är inte kontroversiellt för den som satt sig in i zodiakens tolv principer. Detta är dödens tecken och den syndiga själens upproriska vägran att vara mer än ett instinktsdrivet fallet kreatur. I genomgången av moderata horoskop såg vi också just den fallna Månen i Skorpionen dominera den här typen av utblick på livet. Det är korruptionen, stadiet före döden, som förklarar varför moderater ljuger som besatta. De är verkligen, som grupp, förgiftade i sin mentalitet! Naturligtvis avviker enstaka Skorpioner men det är inte enskilda individer vi talar om nu, en del läsare i bloggens begynnelse hade påfallande svårt att ens klara av den grundläggande distinktionen så PISA-rapporten under hösten 2013 förvånade mig inte det minsta.

Jag kommer inte att gå igenom de 24 personer som utgör regeringen Reinfeldt eftersom de har fått sina fiskar varma i andra inlägg, men exemplet med kulturministern påminner om att astrologi inte är ett hjärndött ämne där man bara travar upp exempel på rad utan i lika hög grad en exercis i "den högre själens förnuft". Med det senare kan åsyftas antingen Saturnus eller en vältrimmad Merkurius - nyplatonismen lär att varje själ som orienterar sig mot Fader Kronos genast börjar utveckla en högre kognitiv förmåga än den som enkla räknenissar besitter.

Saturnus eller trimmad Merkurius? Det finns en punkt där människan upphör och guden börjar, det Jesus påstås ha antytt om han nu yttrade orden "Jag och Fadern är ett". Men man kan inte säga säkert att Saturnus verkar genom var och en i människosläktet bara för att alla föddes med den planeten i sitt horoskop. De flesta upplever troligen bara Saturnus som objektiva hinder eller som en förhatlig överhet.

Jag har inte påmint på flera år om Platon-citatet uppe till höger på bloggen, men det är viktigt:
Enligt legenden var [Kronos] son till Ouranos (Himmelen) vars namn...är väl givet. Ty åsynen av det som är därovan är väl myntat genom namnet ourania ("himmelskt") - horosa ha ano ("att betrakta tingen därovan") - och astronomerna säger ju...att detta resulterar i ett rent intellekt.

Platon -
Kratylos, 396b

Över Platons akademi lär ha hängt en skylt som sade att den som inte behärskade geometri behövde inte besvära sig. Det mycket gamla platonska verket Epinomis hyllar utan förbehåll astrologin för att det ge insikt i tillvarons principiella struktur (universum drivs av moraliska naturlagar).

Notera dock föraktet i Wikipedia-länken: "Skrevs det inte av Platon själv är det en litterär förfalskning". Uppenbarligen en astrologihatisk modern uppgiftslämnare som helt ignorerar eller är okunnig om konventionen att skriva i mästarens namn vid denna tid. Att studera nätet är att tigga om att bli en sprängfull åsiktsmaskin som knappt har någon koll alls! Wikipedia är idag ett bra uppslagsverk men tittar man noga inom ett område man är t.o.m. bara är hjälpligt bevandrad i, syns skavankerna.

Redan det genuina Platon-citatet från "Kratylos" visar hur västerlandets mäktiga ande själv uppenbarligen arbetade med stjärnhimmelen på ett sätt som kanske påminde om den här bloggens, i syfte att rensa psyket eller mentaliteten (Månen) ren från dumhet, fixerade attityder och framförallt infektionen från den löjeväckande simpla närighetssjälen. 

Det var i samma anda Platon i "Staten" förklarade att handelsmän aldrig - som nu skett i Sverige - skulle få infiltrera eller köpa sig politiker. De näriga plaskar runt i Vatten men politiker måste tillhöra Luft och Eld i förening - precis som jag upptäckte att Vänsterpartiets ledning gjorde.

Vad gör då en individ om det egna horoskopet liknar högerregeringens, med demokratiunderskott (brist på genuint mänskligt tänkande) och ett överskott av hunger och drift i det organiska systemet som brusar och stör ut tankeförmågan tills dess att man producerar lika osmarta planer som Borg och Reinfeldt? Anammar antikens god råd förstås! 

Horoskopet är ett ingångsvärde och att förstå dess mekanismer är en bra början. Själen själv kan, ibland bara med yttersta möda, skapa en liten distans mellan sig själv och blindhetens "drivkrafter" som Reinfeldt söker lura oss att vi är lika fast i som han själv. 

Men en enda frigjord tanke/själ bygger ingen högcivilisation, så det gäller att lappa ihop den skada regeringen Reinfeldt ställde till med när de chockhöjde a-kassan för att splittra svenska folket till små värnlösa individer. Det grandiosa konceptet Vattuman måste repareras. Det finns starkt i Sveriges nationalhoroskop från 1974 men f.n. distorderas landets Direktiv av andra influenser som jag bloggat om ("Sverige under en ond demon 2002-2020"). IT-fascismen. (Se korruptionen när stora IT-företaget fixade ett jättekontrakt med svenska polisen och ett IT-system som visade sig vara ren smörja.)

Gud, vilken ondska sittande regering höljt landet i. Och hur mycket Löfven måste vrida landet åt vänster - mer än han har vilja till - för att vi ska återfå ens en gnutta av den mänskliga värdighet vi hade innan rötan från marknadsliberalismen nådde så djupt in i nationalsjälen (=summan av individerna) som den nu gjort.

2 kommentarer:

  1. Hmmm....Alltså är inte reinfeldt bara en talesman för moderaterna, han kan väl knappast vara en enskild individ som kommer på allt jävulstyg som moderaterna kokar ihop, det finns nog skuggor i kulisserna som verkar utan att synas, han är väl en nyttig idiot, liksom borg, hans senaste utspel om skatterna mot studenter osv

    SvaraRadera
    Svar
    1. http://sv.wikipedia.org/wiki/Knapptryckarkompaniet

      Radera