Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 28 februari 2014

Palme och det goda Folkhemmet före Borg & ReinfeldtPå 28-årsdagen av dödsskotten mot Sveriges internationellt ryktbara statsminister Olof Palme säger SvD - genom rådligt ingripande från ledningen eller kanske ägarna - Storfinansen - numera helt isolerad från bloggosfärsmitta - att Palmeutredningen kan vara världens största


Man skulle kunna driva med det gamla byråkrati-Sverige som tar chansen att brösta sig på till och med ytligaste formala grund om det inte vore för att den tråkiga statsapparaten just gjorde det här landet mycket gott. 

Det fattade inte de plånboksröstande svenskarna förrän de gav de hatiska männen Reinfeldt och Borg mandatet att riva ner landet och göra det här till en osäker plats i världen, ett land som tog livet från ungdomen och sänkte sjuka och arbetslösa ner i fattigdom och desperation. 

Vad mycket skuld den svenska medelklassen nu har på sina händer! Att bara rösta vänsterut vid kommande val sätter visserligen punkt för vad som annars skulle vara OND TRO. Men de kortsiktiga valen är gjorda, har skapat KARMA och kommer att kräva återbetalning i ett framtida liv som utfattig invånare i något formidabelt efterblivet liv. Ett högt pris för en ny köksinredning och en plattskärm över halva vardagsrumsväggen kan tyckas. Men uppenbarligen behöver många själar uppleva NÖD innan deras mänsklighet vaknar till liv.

Internet ser skenbart ut att bjuda på mycket kunskap men merparten är bara psykslöa människors plagiering av andra texter. Halvsmält information valsar runt och alla som doppar mer än tån i det här informationshavet löper risken att bli förgiftade. T.ex. skriver en sajt om Olof Palmes västerländska stjärntecken Vattumannen, att "på gamla babyloniska tavlor porträtteras Vattumannen som en man eller pojke som häller vatten från en kruka eller urna." Längst ner på den osammanhängande sidan förklaras varför det stinker klippa och klistra: "Jag citerade Wikipedia". 

Jag har aldrig någonsin sett en uppgift att zodiaktecken representerades med bilder inom disciplinen assyriologi. Däremot finns deras namn dokumenterade i kilskrift och av dem har namnet för Skytten, Pa eller Pabilsag, ännu inte fått någon förklaring. Vattumannen hette Gu eller Den Store.

Att välja sina källor med omsorg är inte så lätt eftersom det krävs förkunskaper för att kunna gallra - och insikt om förkunskapernas trovärdighet i en oändlig regress som inte tar slut förrän man inser att sann kunskap bara är möjligt om man vänder sig bort från den här grumliga världen och med Platon väljer att orientera sig direkt in mot Själen. Själen lyder då och orienterar sig i sin tur mot sitt Centrum, som inte är något mindre än den grekiska filosofins Nous, som de kristna under sina idéstölder döpte om till Guds medvetande eller Guds i-världen-varo.

(Anm. De kristna var tvungna att anamma den mer avancerade grekiska diskursen och på något vettigt sätt förklara varför de dyrkade en man fastspikad på ett kors. Så föddes den kristna teologin, läran om Guds väsen. I allt väsentligt är den ett plagiat på grekisk filosofi och haltar gör doktrinen bara där de tvingas bryta de grekiska axiomen: att själen lever många liv och att världen ALLTID HAR FUNNITS. Bättre teologi vet förstås också att världen är evig i Nous, i Guds tidlösa medvetande.)

Genom den här omvändelsen kommer den dödliga stoftmänniskan i kontakt med all kunskaps källa och kan plötsligt - magiskt kan det tyckas - uttala sig om vilket ämne som helst utan att studerat det. Den synske Edgar Cayce (1877-1945) var ett spektakulärt västerländskt exempel på synskhet.

Mainstream-kunskapen är en bättre utgångspunkt än vildvuxna new age-teorier, inte minst för att man måste förstå vad den här sekulära och mörklagda tidsåldern håller för att vara sant innan man kan se och förstå de gigantiska hålen i den myt som varje världsbild ändå är. Visst, västerlänningens brasklapp är generös: han kan bara redogöra för de 4% av verkligheten som består av energi/materia. De resterande 96% är "mörk", det vill säga en eufemism som egentligen betyder: "Vi har inte en susning om huruvida vårt teoretiserande är hållbart." Sett på det viset slutar man att dumtjusas av ateistiska viktigpettrar som rullstolsbundne Stephen Hawking...

Går man till en mer konservativ "mainstream"-sajt som den här, kan man få lära sig om Vattumannens ursprungliga namn och genast har man en hållbar pusselbit för att levandegöra en äldre tids tänkande... Korvstoppningens tid är över, tiden att själv dra sina slutsatser har anlänt.

Vrider man tiden i led igen och återvänder till babyloniernas sideriska zodiak visar sig Olof Palme inte längre vara född med Solen i Vattumannens tecken, utan i Stenbocken. Däremot kan man på goda grunder ändå hävda att Vattumanlandet Sverige aldrig var så nära en värdig och genuin konung som under åren med Palme. 

Men från högern kom hatets propaganda av samma typ som Borg och Reinfeldt lämnat spår av i trycket - ingen förstod vid den tiden av deras pampletter, Reinfeldts "Det sovande folket" inte minst, att de verkligen avsåg att krossa Vattumannen i Sverige, Satans folk hatar naturligtvis "Den Stora" - en bild för Guds i-värlen-varo. Och Gud har inget annat ansikte än det vi ser i medmänniskorna. Vattumannen symboliserar den kollektiva Mänskligheten där varje individ kan förverkliga sig själv bara om hela gruppen förstår att de står och faller som en grupp, som ett Väsen, som en gud. 

Och Palmes horoskop ÄR i praktiken ändå ett Vattumanhoroskop även om Solen backar till den mer realpolitiskt och praktiskt orienterade Stenbocken.


De höga himmelska själarna - stjärnorna - blickar stilla in i Världen
(kosmos, solsystemet) tills dess att någon av planeterna
fylls av dem via konjunktion eller - enligt den här bloggen -
träder i dialog med dem via opposition.

Den komplexa kartan för Palme motsvarar verkligen mannens komplexa natur i levande livet. Att ha Saturnus stigande i öster är inte bra, det har inte minst Margaret Thatchers livsöde visat. Det blir starka män och kvinnor man lite för starka för sitt eget bästa. Egots utblick är en alltför låg och personbunden position för den här stora planeten - händelsevis Den Stores planetära representant.

Palme hade alltså en personlig som bäddade för starkt ogillande och man kan t.o.m. tänka sig att Saturnus i dödens tecken Skorpionen i första egohuset skulle kunna antyda att han var dödsmärkt från sin födelse - Saturnus tecknar Själens gränser och eftersom livskraften Sol står i Jordelementet kan man här tala om att ha en gräns satt i rid och rum! Smaka på den.

Och mordet tycks stå inskrivet i Fiendens hus (6e huset) där en oändligt egocentrisk planet för järnsmide och vapenmakt och krig, Mars, huserar stark i sitt eget tecken Väduren och kastar en indisk dödsaspekt (210°) som angriper eller aktiverar Palmes Saturnusgräns i livet relaterat till Skorpionens dödsmotiv. 

Mars som järn- och stålarbete, Mars som krig, sjätte huset som Fienden - mördad på grund av Sveriges vapenaffärer med främmande land? Så tolkade jag häromdagen en dröm jag hade i mars eller april 1986. Det var årtionden innan jag "hittat hem" till den sideriska zodiaken och den antika astrologins mycket enklare och tydligare sätt att se på de himmelska omina.

Olof Palmes mest fascinerande horoskopinslag är tvivelsutan kungavärdighetens stjärna Regulus placerad precis som hans ärkefiende Svenska Arbetsgivarföreningen avslöjar sig med Satans stjärna som sin piratflagg i samma ögonblick de försöker sig på en remake och byter namn till Svenskt Näringsliv.

Vampyrismen hos ägarna av produktionsmedlen har utlagts av teoretikern Karl Marx. Dessa överherrar, som Borg och Reinfeldt identifierar sig med, söker binda svenska folket i slavliknande förhållanden och ta ut vinst på varje arbetsmoment fabriks- och skrivbordsslavarna utför. Ett humant samhälle med starka sociala skyddsnät för medborgarna minskar vinsterna för dessa få slavdrivare på toppen, vilket AB:s nya och utmärkta politiska ledarskribent Irene Wennemo så tydligt klargör här

Det är därför Borg och Reinfeldt konsekvent har sökt skapa en ny fattig underklass i Sverige under de senaste åtta åren - ett flagrant brott mot de kosmiska naturlagar som astrologin tecknar och som lär ut det som Den Store - Vattumannen - säger, att "det du gör mot en av mina minsta (i mänskligheten) det gör du mot dig själv". 

Förstå självhatet som driver människor som Borg och Reinfeldt. Hatet beror förstås på att de redan tappat kontakten med sina själar och inte förstår dessa djupa sammanhang som dock ligger i öppen dager för alla som är medvetna på det ideologiska verklighetsplanet - en högre verklighet än den materiella, faktiskt den verklighet som INFORMERAR och ger KROPP åt det materiella samhället. Det är ingen slump att Fredrik Reinfeldt har sin själs form (Saturnus i Vattumannen) i sitt sjätte hus för Fienden. Han hatar sin och kosmos faktiskt struktur! Han vill söndra och skapa isolerade små produktions- och konsumtionsenheter - människor som råttor i ett hjul som springer runt och alstrar mervärde åt Vampyrerna i samhällstoppen.

Mot dessa mänskliga kollapser står då Olof Palmes mäktiga hierarkiska axeln som löper från botten (4e huset) och ändå upp till ledarskapets topp (10e). Här SVARAR FOLKHEMMET MED KÄRLEK OCH GENEROSITET PÅ DEN GODA KONUNGEN REGULUS-LEJONET.

Den som inte förstår dessa symboler och vad det säger om det Goda Sverige som en gång existerande, kanske inte bör ägna sig åt astrologi. Symboler är hyperkomprimerade men rymmer stora tankar. Och tankarna, när de fogas samman systematiskt, resulterar i konceptuell förståelse, kanske till och med vishet. Olof Palme identifierade sig med det goda Folkhemmet (Venus identifikation och välståndets Jupiter i fjärde huset för hemmet i mänsklighetens eller folkets tecken Vattumannen).

Palme kom därför att bli "en av oss" (istället för en av de onda rika härskarna) och representerade Det Goda (Lejonkonungen) som mänskligheten strävar mot. Den här strävan utplånar mörkermän som Borg och Reinfeldt och den bestialiska ondska vi alla trodde Hitler indoktrinerat oss mot. Likväl föll svenskarna pladask för ett "litet" tänkande då Reinfeldt och hans reklambyråer i Stockholm sålde in den principiella egoismen och statshatet i detta andligt lamslagna folk. 

Ja, nationalhoroskopets Vattuman är en tjusig symbol, men det fanns problem även i den tid och i den socialdemokrati Palme ledde. Problemet handlar om den lilla knivsudd av industrialister som inte tolererar en Håkan Juholt i partiledningen eller en Olof Palme - män med skrupler och moraliska betänkligheter. Det är därför de Dolda Makthavarna satt dit en Stefan Löfven, svetsar, istället för Juholt. Man kan mörda på många olika sätt.


torsdag 27 februari 2014

SvD krisar och självbespeglar

Jag noterade att krisande och likt DN alltmer pubertala och nonsensnyhetsmättade SvD i samband med internationellt kända Stieg Larssons Palmemordsspaning översatte inte mindre än tre av miniartiklarna till engelska i hoppet att få igång någon slags global viral rörelse. Enda syfte: gagna det egna varumärket genom att utnyttja författarens ryktbarhet. Standardförsvaret  brukar vara: "det är i allmänhetens intresse", dvs. man vill tjäna mer pengar eller kredd.


Så skriver då några tidningar ute i världen förstrött om nyheten och simsalabim genast hade SvD mer stoff att skriva om. Så inkrökt! Så cupiditas - den lägsta formen av drivkraft.

En föryngrad SvD-stab avslöjar nu att PISA-generationen av svensk omdömeslöshet nått även dit. Det förvånar inte alls att tidningen nyligen helt rensat bort möjligheten för läsarna att se sådana här bloggkommentarer till den skärva av nyhetsflödet SvD noterar. 

Det är valår där svenskarna betraktas som valboskap med max tre månaders minne - därför avhyser nu Sveriges Radio alla anställda med en vänsterpolitisk udd tre månader innan valet. SvD stänger som sista tidning tittfönstret mot bloggosfären där väl en högerbloggare aldrig haft något av intresse att säga, men där några få politiska vänsterbloggar har kontrat eller förklarat högermediernas nyhetsrapportering. 

Och så Sideriska siktet, en sällsynt fågel som inte riktigt passar in någonstans i en falsk kultur som resonerar som om det går att skilja karaktär från gärning! (Herakleitos 500 fvt: "en människas karaktär är (hennes) öde"). I Sverige kallas det att hålla isär sakfråga från person, och då handlar det förstås ofta om allmänt undermåliga diskussioner, om polsk riksdag, folk som hojtar bara för att höras och ingen som bryr sig vad frågan egentligen gäller. "Pissrännan" som eliten kallade folkets kommentarspalt på det avsomnade nätforat Newsmill (Bonniers-finansierat).

Faktum är att jag bara för några dagar innan SvD gör sin låga självbespegling OCKSÅ övervägde ett sådant inlägg men avstod just för att narcissism var det dominerande motivet. Men nu när SvD visat att svenskar kan tillåta sig vilka bottennivåer som helst drar jag fram observationen att ett av bloggens få inlägg skrivna på engelska nyligen toppat funktionen "mest lästa de senaste 30 dagarna". 

Med runt 100 sidvyer per dag sedan några dygn pågår tydligen någon mikrotrend av kristna eller andra homomotståndare som läser och delar min genomgång av zodiakens fyra passionerade tecken som en beskrivning på Naturens egen reproduktionsprocess och hur svenska SVT hyllar avvikelser från den naturliga ordningen. 

Jag har förresten fått två uppskattande läsarkommentarer på engelska till den artikeln via bloggens mejlunderrättelser, men av någon anledning har samma kommentarer per automatik censurerats av Google/Bloggers system - de syns inte under blogginlägget. Datatekniken har idag så många lömska finesser inbyggda som visselblåsaren Snowden inom NSA visade för allmänheten.

Trots allt finns det en skillnad mellan SvD:s avsikt när de översatte tre artiklar till engelska och den här bloggens. Bakom såväl

Sweden flaunts pro gayness while broadcasting Eurovision Song Contest,

som

Horoscope for the failed suicide bombing in Stockholm City

som 

The Stockholm Riots and the Accountability of the Head of State


...kan skönjas ett motiv med etisk halt. Ett liknande, legitimt skäl att fjäska för en internationell publik söker man förgäves efter hos SvD. Borgare är och förblir låga skitstövlar bara intresserad av att tjäna sig själva och dessutom vingklippta på alla kognitiva nivåer bortom den rent materialistiska. 

Jag läste gillande några krönikor i SvD av filosofen Roland Poirier Martisson men har med tiden upptäckt hur han - med sin tidning - förfallit till allt lägre och mer populistisk tankenivå, tills dess att han, filosofiskt bildad och katolsk i tron vad jag förstår, inte låter bättre än vilken lågutbildad svensk som helst, hjärntvättad av drömmen om den amerikanska drömmen

En skam för katolicismen är han, denne R P-M, där nye dynamitpåven bättre visar vad kristendomen ursprungligen stod för och då och då återerinrar sig. Coca Cola-mentaliteten kommer aldrig att få tillträde till de högre himlarna.

Väljer man att presentera den fallne filosofens födelse via den naturliga zodiaken, som ett fåtal rena platoniska idéer, ser man tydligt vad man har att göra med. Det är en falsk intellektuell som presenterar sig via hög och klarblå Luft, men vars egentliga agenda och solidaritet ligger hos den världsliga makten och dem som äger produktionsresurserna! En ren Antikrist med andra ord!
1961-62 är problematiska år eftersom Saturnus passerar sitt negativa härskarläge Stenbocken och indikerar en "sub-generation" av besserwissers och åsiktsmaskiner. "Var och en sin egen politiker."

Saturnus i Stenbocken:

2.02.1961 - 17.09.1961
(under 3 veckor retrograd Saturnus tillbaka i Skytten)
8.10.1961 - 31.12.1962

Men just eftersom det här är en "naturlig zodiak", en skolbokszodiak lämplig för klargörandet av principerna som sådana, kommer det lyckligtvis att födas otaliga undantag från det här kosmiska bottennappet som tyvärr SvD:s husfilosof inkarnerar i sin eget sinnelag (Månen).

Problemen bör märkas just när såväl Måne som Sol - sinnelag och motivation - båda agerar på order från denna låga Saturnus i "världsordningens" tecken. Jag tror att man skulle finna onaturligt mycket USA-beundrare och fursteslickare som har just den här astrologiska signaturen.

Poirier Martinsson tycker inte om vänsterideologi och säkert en väldig massa andra saker. Stenbocken tillhör det ultimat negativa Jordelementet och gränsar således till Satan själv, om vi med den antika kosmologin definierar ren materia som ren Negation eller rent Kaos. 

Det här leder till en märklig observation. Stenbocken, denna världens herre, innehåller fröet till sitt eget imperiums undergång. Och den eviga sanningen finns mycket riktigt inbyggt i hela den materialistiska myten, att som Buddha sade "alla aggregationer går mot deras upplösning". I naturvetenskapliga sammanhang kallas den här tendensen att röra sig mot sin herre Djävulen för "entropi".

(Bloggens läsare vet nu att vi bollar med en hel rad symboler för den Gudsfrånvända mentaliteten:
  • Pan / Fa(u)n - naturalistens kåta bockgud, den lägre Naturens rådare
  • Djävulen - ett sammelsurium av föregående och nästföljande term
  • Satan / Belial - båda hebreiska termer. Anklagaren resp. Den Värdelöse, vars enda funktion är att käfta emot eller subversivt söka underminera det skapelsens konstruktiva förnuftsprinciper söker bygga upp. Notabel är att den moderna sekulära kulturens "värderelativism", dess brist på tilltro till en i Naturen given och högre ordning, exakt motsvarar Satans evangelium.
Det tillhör naturen hos Djävulens barn att de tar parti med den materiellt mest privilegierade klassen och enligt devisen "segrarna skriver historien" förvandlar sanning till lögn och omvänt (med svenska högeralliansen och deras högermedier som perfekta exempel) producerar lögner och kallar dem sanning. 

Se bara Poirier Martinssons kluriga senaste krönika: "Måtte de rödgröna vinna valet", där han likt en falsk bibelprofet förutser schackdragen och beskriver högerns slutliga triumf efter en mellanperiod av uselt vänsterstyre. Här hör man verkligen att han har samma psyke i Tvillingarna som den här bloggaren, hela upplägget är ungt och studentikost.

Det är en intressant fråga huruvida länkens verkliga titel, "en-rodgron-valseger-avslutar-debatten-om-privata-foretag" var Poirier Martinssons egen rubrik och den populistiska version som trycktes var SvD:s förenkling för ett bättre publikfrieri... Mycket talar för det, för det finns något byråkratiskt och klumpfotat över Stenbockens tecken. 

Titta hur fascinerande spegelvänt horoskopet är för en vänsterideolog som Karin Pettersson där istället överhetens och kontrollens tecken Stenbocken ÄGS av den rörliga och mentala Tvillingarna:
(Hennes horoskop har kommenterats i tidigare inlägg, senast här.)

Den är kartan är inte en "naturlig zodiak" utan rymmer pga. nymånen på en och samma gång Chandra lagna (månascendenten) och Surya lagna (solascendenten). Det enda som saknas är således Karin Magnussons egen fysiska kroppsascendent och den skillnad i perspektiv som en fysisk födelse på själva Jorden kan göra. De himmelska motiven står som de är. 

Det är uppenbart att Saturnus - i himmelen, i Platons idévärld - står rotad i Trälens och Olyckans och Fiendskapens sjätte sektor, den sektor som i den naturliga zodiaken är synonym med vinstmotivets eller Jungfruns tecken (det är också det tecken där Venus "faller" men där handelsmannen Merkurius "upphöjs").

Å andra sidan är Tvillingarna ett remarkabelt bra tecken, i Indien mer än i västtraditionen känt för att producera filosofi när psyket eller Månen befinner sig i tecknet. I min genomgång av 200 filosofer lyckades jag nu inte repreducera detta påstående även om just Poirier Martinsson stämmer med den indiska tesen. Men allraminst måste man säga om Tvillingarna att dess härskare Merkurius inte alls primärt är en schackrare och krämare som Merkurius kortsluten av kontakten med Jordelementet tenderar att bli. 

Se hur både vänsterideologen Pettersson och högermannen Poirier Martinsson har just Merkurius i lågt Jordläge i relation till sin högtflygande, intellektuella och kanske t.o.m. ideologiska Luft. Båda är intresserade av handel och dess monetära överskott (vinster) men på olika sätt. Saturnus - kontrollören - står hos högermannen i det tecken som representerar dem med makten över planetens resurser. 

Petterssons horoskop indikerar via både Måne och Sol perspektivet hos den Saturnus som i stället avslöjar hur makthavarna skapar livegna, slavar, trälar, tjänstehjon som de binder i dåligt avlönade sysslor medan de själva tar eftermiddagen ledig och spelar golf och roar sig med likasinnade.

Poirier Martinsson tycks inte alls ha förstått katolicismens varningar till den rike mannen eller något om helvetet som väntar dem som förför en av Fader Saturnus allra minsta. Runt högerfilosofens nackar borde kvarnstenar ha hängts och de skulle ha sänkts ner i Vattenelementet där de rätteligen hör hemma eftersom de likt Fredrik Reinfeldt idealiserar närigheten istället för att sprida ljus om vad en människa egentligen är. Sprida ljus om hur det samhälle skulle kunna se ut som verkligen betjänar Människan istället för att fåtalet - de 1 procenten - förslavar henne och hänvisar till ett samhällskontrakt de själva har korrumperat! Se t.ex. amerikanskt kapital numer kan köpa sig lydiga politiker. Den nationen drömmer Poirier Martinsson våta drömmar om! 

Jag har märkt att många som studerat i USA tycks förbli hjärntvättade för livet sedan de återvänder till Sverige. En bekant, en skarp filosof men med högersympatier spårade helt ur eftersom sina USA-år och är idag främlingsfientlig sverigedemokrat. Det är inte förvånande att den man en annan del av SvD:s redaktion släpar fram på nytt som involverad i Palmemordet på sin tid arbetade för Svenskt Näringsliv. 

Det vore intressant att under deras dåvarande namn Svenska Arbetsgivarföreningen med Claes-Ulrik Winberg som ordförande vid tiden för mordet på Olof Palme granska vilka svenska storföretag som hade intressen i Sydafrika... Jag noterar t.ex. direkt på Wikipedia att Winberg var vd för vapenexportören Bofors innan han blev näringslivslobbyist! 

Med den här infallsvinkeln - som leder rakt in i den svenska Rovfinansen - kanske Palmeutredningen skulle komma på något som osar riktigt illa. Det är inte svårt att förstå varför svenskarna inte hittar något i sin egen smutsiga byk. Jag däremot, blir full av förundran inför den dröm jag hade tidigt 1986 och där jag mötte den mördade Palme som en vålnad och han pekade mot svenska krigsflygplan - som händelsevis råkade flyga förbi i drömmen - när jag frågade om han visste vem som mördat honom. Det ser faktiskt ut som om Palmes spöke gav en högintressant pusselbit i den drömmen och för några år sedan var det en f.d. stridspilot som också uttalade sig i medierna (utan några följder) om att militär eller vapenintressen (minns inte vilket) var inblandade i mordet på vänsterpolitikern.

Claes-Ulrik Winberg:


Den fallna Månen i dödens Skorpion, hur skulle det kunna vara på annat sätt= Och profitjaktens Jungfru i 11e idealhuset. "Den enes död..." Jag lämnar läsaren att meditera vidare över detta horoskop för den framlidne massmördaren (Bofors-vd:n) och tidigare ordföranden för SAF, Svenska Arbetsgivarföreningen.. Att inget har förändrats under de gångna åren framgick med all tydlighet över starthoroskopet för SAF under deras nya namn Svenskt Näringsliv, där jag utbrast att det var ett Djävulens horoskop. 

I Winbergs karta ser vi ännu en bekräftelse på vilka intressen som gör Reinfeldt så lam och Stefan Löfven om möjligt ännu mer feg och försagd. Urban Ahlin härskar över högersosseriet i deras smutsbruna allians med den svenska falangen av den globala Rovkapitalismen, Mänsklighetens fiende nummer ett. Man får gratulera Poirier Martinsson, till hans kristliga val av vänner.

Se även en fristående fortsättning i Olof Palme och det goda Folkhemmet före Borg & Reinfeldt

tisdag 25 februari 2014

Komediregissören: Ett gott skratt åt det jordiska eländet


Mild eller knivskarp blick?

Nu ska jag vända kappan och återupprätta Jord och Vatten - elementen som, betraktade som metaforer, aldrig kommer till himmelen. Deras låga och materialistiska närighet illustreras till perfektion genom horoskop som t.ex. det för Svenskt Näringsliv eller Fredrik Reinfeldt. Mer sorgliga exempel är hjälplöst giriga vegetationssjälar som går under i knark, Whitney Houston och många andra med för mycket Vatten. Men det finns förstås lika många bra exempel. Det är bara det att den odugliga regeringen Reinfeldt kommer lätt i vägen för allt annat om man bor i Sverige.

DN fjäskar för de allra barnsligaste och kopplar Ramis till hans barnfilm "Ghostbusters" när tidningsrubriken i själva verket borde ha prytts av nästan vilken som helst av de andra filmer som nämns. 

Genomgående tema i de här filmerna är godhet, och en karaktärsutveckling. Se det temat som tydligast i "Måndag hela veckan" (en odiskutabelt större klassiker än "Ghostbusters" för den som inte bara tittar på hur mycket pengar filmerna spelat in). Men se sedan hur även "Analysera mera" med Billy Crystal som mafioson Robert DeNiros hjärnskrynklare fortsätter diskutera socialiseringen av ett rötägg. Jag kunde nämna samma motiv i ytterligare av hans filmer.

Vad i Ramis horoskop vittnar om den här tendensen? För det är ju så att vi inte kan göra något som inte redan finns inbäddat som vår inre potential. Lyckligtvis är kartan fånligt enkel.
Det är förstås Skorpionen som är värstingen som Ramis flera gånger låtit Murray spela av sin gamla komikerkollega Bill Murray. I "Caddy Shack" ("Tom i bollen") finns förvisso ingen karaktärsutveckling alls hos den idiot Murray där spelar, men filmen tillhör Ramis tidiga verk, på nivå med den infantila "Ghostbusters".

Samhället accepterar nu inte asociala rötägg och den inskolande och fostrande sidan står förstås samhällstillvända och t.o.m. politiskt korrekta Stenbocken för. Lustigt nog nämndes ett tydligt Skorpion/Stenbockshoroskop i ett nyligt inlägg som exempel på en övermaga maktmänniska helt utan humor och nu förstör Ramis hela den tesen? Alls inte. Titta på vem som förfogar över Månen i Stenbocken - Saturnus i ett ungdomligt respektlösa tecknet Tvillingarna. 

Jag har sett en äldre Ramis i småroller (troligen i sina egna filmer, har inte tänkt på den saken) och alltid reagerat på hans kärva uppsyn men som alltid varit genomlyst av något godmodigt. hungrande Drakhuvudet och Saturnus i det ungdomliga tecknet. Månen i depressiva Stenbocken gynnas rejält av en så här framåt disposition hos sin disponent. Alla Månen i Stenbocken är inte paragrafryttare och fursteslickare!

Och när det kommer till artister verkar den onda stjärnan Algol ofta nog oskadliggörs och tjänar som emblemet för en gycklare! Minns hur Algol-bevakningen startade med Charlie Sheen, mannen som är bräddfull av okynne. I några fall har Algol opposit Solen figurerat hos svikare av rang och ibland hos dem som drabbats av en verklig ond Satan, men här inser man hur Algol informerat Ramis intelligens (Solen) med en "lurig rackare" - och det är ofta så han ser ut i sina småroller, går och grunnar på saker och ser lite full i fan ut!

Visserligen är det här bara ett månhoroskop, men utifrån sinnelagets perspektiv är det uppenbart att t.ex. "Analysera mera" skulle bli en kassako. Han har ju framgångens och de stora pengarnas Jupiter i det nionde huset för förutsättningslös utforskning och i det tecken som kanske mer än något annat är känt för att analysera sönder allt i tid och otid - Jungfrun! 

Tursamt nog är Billy Crystals födelsetimma känd - han som spelade analytikern. Och kan man tänka sig, Jupiter i nionde igen! Tala om rätt man till rätt roll.


Crystals nästan brottsligt godtrogna uppsyn och barnsliga beteende i alla sina filmroller måste tillskrivas det märkliga förstahuset i Vädurens tecken. Jag har allvarligt trott han var homosexuell efter den tidiga insatsen i tv-såpan Lödder, och hans effeminerade natur får här en astrologisk förklaring i Venus och Månen och förstärkningen från Drakhuvudet i Väduren i första huset. 

Och allt är disponerat av manlighetens planet Mars som är fallen i Kräftans tecken. Inte konstigt att han framtonar som mer kvinna än de flesta kvinnor! 

Men han gör humor av det och han har faktiskt försökt bli machoman flera gånger på vita duken, bland annat att genom att lära sig driva boskap (filmen fick en uppföljare där han fortsatte jobba på sin manbarhet). 

Även i "Analysera mera" ser man hur han gör humor av det som är en omöjlighet med ett sånt här horoskop: när han förvandlas maffiabossens "shrink" är det en enda lång drift med macho överspel. Här måste man misstänka att det är Crystal själv och inte Harold Ramis som bidragit till sätter varmed han gjorde rollfiguren!

Och naturligtvis är han privat ett sådant där besatt New Yorkskt baseball-fan - vilket man nästan kunde ha förutsagt redan utifrån den totala dominansen av Eld och Vatten på himlen: sensationalism, eldfängda typen som söker och vill ryckas med i ett händelserikt nu. Filosofi är nog inget för den här mannen, med den gråtande clown jag tycker mig se i Saturnus/Mars dold i det privata fjärde huset... 

Kräftan är ju revirinstinktens och sårbarhetens tecken i ett, och ska sanningen fram har all Eld och allt Vatten alltsomoftast fört honom till roller där han hjälplöst och maktlöst sprattlar runt och försöker rädda sitt eget skinn. Skönt om han fått det ut sig via filmerna för i sig är Väduren och Kräftan kanske den mest själviskt tillslutna kombination som kan tänkas. Se också Madonnas horoskop. Det här är verkligen den dramadrottning, förmodligen mer så än Eld-Lejonet och Vatten-Skorpionen eftersom de Crystals och Madonnas kombination ligger i tecken av den passionerade typen (Rajas guna).

Men linslusen Crystal ska inte få sista ordet, hur mycket hans horoskop än inbjuder till det. För Harold Ramis jämlike (nästan) när det gäller manus, se och jämför hans horoskop med politiska skribenten Karin Pettersson som jag skrev om i föregående inlägg. Ansvar för folks socialisering via Månen i Stenbocken och så psykets disponent Saturnus ett varv senare och åter tillbaka i ungdomliga Tvillingarna. Det händer så ofta att två besläktade inlägg följer på varandra på den här bloggen att man måste anta att det här skrivandet styrs från högre höjder!!!

Bristen på karaktär i socialdemokratin


Mygelsverige - ett arv från den materialistiska
socialdemokratin, spridd i breda folklager av högern.
"Folkaktien Telia" pyttsan! Det handlar om
att förgifta ett folk till materialistisk närighet.

Aftonbladets politiska chefsredaktör sitter förskansad i sitt kontor på den högervridna sensationsblaskan skriver en motiverande appell till de mer än lovligt karaktärslösa socialdemokraterna, att de ska våga TÄNKA nu när folket är engagerat mot de låga avskum regeringen Reinfeldt gav vitt kort att skövla och härja runt i Sverige, för att inte tala om den statsapparatshatande regeringens egna utförsäljningar av folkets gemensamma egendomar till underpriser.

Men vad har hon för det? Artikeln är fenomenalt bra och med sitt enkla och tydliga språk förmår Pettersson som få formulera problemen för den vanliga läsaren. Hennes styrka är inte direkta framträdanden, där hon sluddrar och harvar för att få ihop sina tankar. Alla är nu inte retoriker (se bara Löfven som hon här riktar udden mot) men kan i gengäld ha skriftspråkliga förmågor, vilket hon har. Varför Pettersson lajv i t.ex. radion kan te sig lite platt och handfallen (just den kritik hon riktar mot den socialdemokratiska ledningen!) skulle jag vilja koppla till Saturnus dominans på födelsehimmelen.

Solen når sideriska Stenbocken cirka nio på morgonen vilket gör det här till ett dygn med den driftiga och projektstartande nymånen. Både Sol och Måne hålls nu med fast hand av den organisatoriska - och slöa! - Saturnus. Ja, Saturnus är inte den man skickar ut i skottlinjen. Den är för långsam för många arenor där t.ex. krigaren Mars med sina blixtrande snabba utfall är att föredra. Saturnus är istället den kloka gamla gubben eller gumman som dröjer lite med svaret tills alla faktorer har vridits och vänts och ibland är väntan på svaret värt den tid det tar. Ut kommer rena sanningar och ren klokskap. 

Det är inte för inte som Saturnus associeras med människokroppens sjunde och högsta energicenter och det ligger i en energikropp som faktiskt fysiskt verkar befinna sig något utanför köttkroppens yttre dimensionen. Varje människa bär den sjunde himmelen med sig i formen av ett "kronchakra" (hjul), men inte ens en på tusen har någon medveten förnimmelse av det.


Chefsideolog med tydlig förankring
i det rena förnuftets element - Luften

Sådana här saker tänker troligen inte vänsterkvinnan Pettersson alls på, men det betyder inte att Gud inte verkar genom henne, bara att hon är ett nyttigt redskap för den som vill det goda, trots att hon både är ateist och republikan! "Förlåt dem Fader", sade Jesus i ett klämt läge till sin inre Saturnus, "för de vet inte vad de håller på med". Saturnus är full medvetenhet om planen för livets gång eftersom den är Världssjälens dolda form. 

Den Saturnus människan blickar mot i rymden är bara dess manifestation i Jordelementet. Den romerske filosofen menade att de lysande stjärnorna (ett löst begrepp som också kunde innefatta planeterna) inte kunde bestå enbart av Eld. De behövde ha åtminstone något litet mått av Jord för att binda dem samman till de uppenbara kroppar de var. Plotinus stod nu i dialog med naturvetaren Aristoteles som levt många århundraden tidigare.

Jag finner indisk astrologi mer spännande som t.ex. sätter ett lågt betyg på det förnuft som logiskens eller det diskursiva förnuftets Merkurius producerar, den sorts förnuft som räknenissar som den visionslösa socialdemokratiska ekonomen Magdalena Andersson förlitar sig så på. Merkurius essens eller själva väsen är i indisk astrologi Jordelementet, enbart ett materiellt förnuft som kommer med hjärnan och som dör igen med det enskilda människolivet. 

Men innan en kropp dör och ruttnar bort har naturligtvis själen i dess högre aspekter varit en medresenär på livsresan och registrerat de gjorda erfarenheterna. Minnespsykologin lär ut att vi inte har något fotoalbum eller någon bandupptagning i hjärnan utan nyskapar minnen varje gång vi återkallar dem. Återskapar från vad? Neurologin kan vara västvärldens mest förvirrade vetenskap då den försöker bulta fast erfarenheterna i vissa sektorer i den fysiska hjärnan - spöken som är allt för fristående gör materialister rädda! 

Indisk astrologi placerar visserligen minnesförmågan hos just den lättfotade informatören Merkurius och då planetens väsen är "Jord" (symbol för materialisering) synes saken vara avgjord. Men alla de häpnadsväckande verifierade minnen av tidigare liv som finns att ta del av för dem som börjar forska i ämnet, tycks indikera att indisk astrologi har fel som både associerar Merkurius till Jord och kallar den minnets planet.

(Uppgiften kommer från den bästa introduktionen till hinduisk astrologi som skrivits på engelska, deFouw och Svobodas "Light On Life" från 1996. Dess introduktion i filosofi på några få sidor är visserligen extremt knapphändig men det här helt klart att de återger autentisk indisk tradition i fråga om astrologin.)

Man måste betrakta Merkurius i dess andra gestalt - via härskarskap över Lufttecknet Tvillingarna - som den egentliga transportören och rapportören av minnen. Merkurius av och i Jordtecknet Jungfrun är det praktiska förnuftet, det svaga eko som återstår av den verkliga intelligenta andevarelsen efter att den har trätt i kontakt med en fysisk värdkropp och tvingas verka genom hjärnans processer. Eftersom världen nu är konkret, utmärker sig Merkurius i detta tecken för sin kapacitet förmåga att få saker att fungera - tåg som går i tid t.ex. Vad vore världen utan Jungfruns oändliga tabeller för allt?

Jag minns i mitt livs enda tydliga ut ur kropp-upplevelse att jaget fortfarande tänkte fast jag på klassiskt sätt såg ut över rummet från en position uppe i taket. Mest fascinerande efteråt vara att betraktaren fann det helt normalt att se hela rummet i ett enda blickfång. Själen har 360° runtomsyn! Det gjorde naturligtvis att rummets perspektiv var förvridna - för en tänkare som likt räknenissen logiskt konstruerar upplevelsen av ett fyrkantigt rum och sedan lever hela livet via den logiskt tvingande representationen. Själen själv är fri från dessa hjälpkonstruktioner. 

Rummet fanns onekligen där men själen var fri från det mellanliggande lagret av "geometriserande" (även Platon menade att sifferkonster som bäst är ett hjälpmedel till den direkta upplevelse som anden har). Hade jag inte blivit så paff av att hitta mig utanför kroppen hade jag kanske prövat att gå genom rummets väggar och utforska lägenheten. Men som det nu var blev jag faktiskt rädd, tanken om att en tom kropp var öppen för andra andevarelser kom för mig och i någon slags hektisk spiral "störtade" jag ner i kroppen och sedan blev det svart. Jag vaknade flera timmar senare, på sena eftermiddagen. (Jag var student vid den tiden och jag ägnade mig åt en meditation mitt på dagen.)

Merkurius i Luft är således den verkliga Transportören (precis som den grekiska traditionen om Hermes indikerar) men det betyder inte att indisk astrologi har fått allt om bakfoten, bara att de inte redovisar hela berättelsen med sitt planetära schema. Det är i sjunde himmelen, i människans översta energifält, som minnena lagras - utanför men i anslutning till den fysiska hjärnan!  

Om jag fattar saken rätt är allt bortom det lokaliserande och differentierande Jordelementet fritt från den spatio-temporala obeständigheten. Vattenelementet är den sårbara buffertzonen och själar som vänder sig mot världen förorenar detta Vatten, detta Psyke. Själar som vänder sig mot himmelen finner att psyket per automatik börjar klarna. Det säger en del om hur lågt de sekulära religionsfientliga svenskarna tappat i objektiv begåvning jämfört med den enklaste människa i ett U-land som ofta vet precis varför saker står så illa till som det gör. I Stockholm fattar borgaren inte ett skvatt av vad deras livstid har för konsekvenser för resten av världen och deras nästkommande återbesök här på Jorden. Hade de förstått hade de bytt kors omedelbart!

Hur vissa kan återkalla tidigare liv beror således på att Merkurius/Hermes transporterar människans upplevelse - inte i nervbanorna - utan in i andevärlden - ut i tomma luften som en materialist skulle säga. Indisk astrologi håller sjunde himmelens Saturnus för att vara både den underliggande organisatoriska form för det här solsystemet ("Världssjälen") och astrologiskt också den underliggande form hos den enskilda själ som föds till Jorden. Saturnus är herre över allt under sig men sköter inte själv informationslagringen som sker i det femte elementet Etern som verkligen är tidlöst och evigt i förhållande till den här världen. En själ kan i princip via etern hämta ut vilken information som helst ur vilket tidevarv som helst - enklast där den snitslat sin egen bana genom århundradena. I annat fall får själen kontakta Saturnus, Fadern, och få informationen genom chefen.

Saturnus gåtfulla kontakt med sina mikrokosmiska instanser (de levande varelserna) via det sjunde chakrat gör att minnen av tidigare liv faktiskt finns tillgängliga och kan plockas in i det fysiska systemet om så önskas. Regelbunden meditation sägs efter en tid (extremt varierande beroende på individen eller råmaterialets kvalitet) luckra upp gränserna. Individen stillar den fysiska hjärnans brus och hittar en stillhet som gör att "fantombilder" blir synliga. Både bilder från den redan genomlevda barndomen eller andra bilder. 

Den franske filosofen Descartes spekulerade vilt om möjligheten till sann kunskap och ponerade att det faktiskt skulle kunna vara en ond demon som lurade honom med hallucinationer. Ingen grundläggande filosofibok nämner ens att fransmannen bara imiterar romerske filosofen Plotinus resonemang om den världstillvända själen som drivs av en inre och ond daimon. Men jag utgår från att Descartes kunde klassikerna. Lösningen på problemet kom enligt myten när Descartes utbrast "Jag tänker, alltså finns jag till". Där var hans odiskutabla grund för båda genuin existens (ett jag eller rättare ett själv) möjligheten till sann kunskap av en högre art än det lunära och nyckfulla sinne som vi kallar psyke eller mentalitet.

Även detta är grekisk-romersk filosofi som redan 1300 år tidigare med Plotinus insett att själens (Afrodite) enda möjlighet var att orientera sig mot Fadern (Kronos/Saturnus) och genom denna religiösa återkoppling till själva grunden för sin egen existens kunna inhämta sann information istället för det lägre demoniska förnuftet som bara använder ögon och hjärnan för att bilda sig "uppfattningar". 

Det är således när själen i ett gynnat läge av meditation (eller spontant) kommer i exakt samklang med "Fadern" eller sin egen form eller grundval som plötsligt minnen även av tidigare liv blir möjliga. I fallet med små barn som fortfarande har levande minnen av tidigare liv, skulle detta således bero på att de ännu till del befinner sig hos "Fadern" - i sjunde himmelen. Deras fysiska hjärna har ännu inte tagit kontrollen och sänkt pannans höjd på dem. De är fortfarande nästan genomskinliga andeväsen. 

Merkurius period sägs i indisk astrologi sätta in redan från och med tre års ålder och tar man barngeniet Mozart som bara ett stickprov (vilket jag just gjorde), hittar man naturligtvis en sällsamt brådmogen liten krabat i hans Merkurius i åldermannen Saturnus och bara några grader från hans andliga identitet Solen samt Fadern Saturnus! 

Ännu mer häpnadsväckande visar sig den indiska astrologin vara när man tittar på i vilken dasha, vilken planetär mahadasha, i vilken "storcykel" Mozarts själ valde att återvända i:
Vimsottari Dasa:

 Merc MD:  1742-07-26  -  1759-07-26

  Antardasas in this MD:

  Mer:  1742-07-26  -  1744-12-21
  Ket:  1744-12-21  -  1745-12-18
  Ven:  1745-12-18  -  1748-10-20
  Sun:  1748-10-20  -  1749-08-26
  Moo:  1749-08-26  -  1751-01-23
  Mar:  1751-01-23  -  1752-01-20
  Rah:  1752-01-20  -  1754-08-11
  Jup:  1754-08-11  -  1756-11-16
  Sat:  1756-11-16  -  1759-07-26

Bevingade Merkurius "gudarnas budbärare"!

Man är nästan frestad att säga att det var samma själ som dött som fortsatte verka genom lille Mozart. Han behövde bara några spädbarnsår innan den fysiologiska Merkurius (i Jordelementet) var kapabel att gestalta och formge (Saturnus). Här gäller det förstås att ha det rätta fysiologiska virket som bekräftar dessa tecken i himmelen. 

Mozarts kroppsliga ascendent var Lejonet (med äregirighetens demon Rahu stigande i öster), vilket knyter Solen och nyssnämnda budskap direkt till hans eget fysiologiska (genetiska) framträdande som en själ differentierad från Världssjälen, men totalt i linje med Världssjälen i detta ögonblick. Mozarts horoskop har diskuterats tidigare. (Misstankarna om att han hade Tourettes stämmer bra med den tunga betoningen på ohälso- och olyckshuset - huset kopplar något negativt till hans kroppsliga ascendent.)Kreativ kamp på jorden eller en konstnärlig
Venus/Afrodite kvar i himmelen?


Fullt lika spännande är nu inte den visionslösa ekonom som enligt Aftonbladets Karin Pettersson tagit kommando över Stefan Löfven och hotar förlama Sveriges "historiska chans" att verkligen staka ut en ny framtidskurs. Och naturligtvis - hade Magdalena haft en bråkdel av Mozarts vision, hans Lejonklara blick för att "sätta" tonerna i det fysiska elementet Jorden, då hade hon säkerligen varit högerns spinndoktor istället för en ideologiskt fisljummen räknenissa.


2a husets egna pengar, 8e huset för andras pengar
och 10e huset för viljan till makt över alla dessa pengar!

Jag vet inte vad som fick mig att tänka på Mozart nyss (inläggen skrivs spontant, utan några utkast eller ens idéer om vilken KÄRNA som ska resultera - ibland flyter det iväg så att texten måste kasseras). Men här finns faktiskt kopplingar till musikern - är ekonomi en konst att "stämma av" dur och moll mot varandra? Båda har den energiska Mars i det element som hatar kroppsarbete, Luft, men istället lägger energin på att tänka. Men samtidigt talar Solen - det dagaktiva arbetet hos båda - om organisation i det fysiska.

Ekonom Anderssons sataniska axeln mellan andra huset för egen ekonomi och åttonde för andras resurser passar förvisso bra för en som vill lägga sig i andra sparande. Här liknar hon Anders Borg vars månascendent också placerar hans Sol i korruptionshuset. Carl Bildt håller till där, så man kan förstå att Magdalena Andersson knappast är en värst röd röst inom socialdemokratin. 

Nu tror jag visst att det finns någon rättvisekänsla hos denna Andersson - Stenbocken brukar sällan sakna realism (och realismen inbegriper alltid ett mått av rättvisa). Men här syns framför allt en byråkrats mentalitet. Ett ljummare eller rent av kallare horoskop än det här går inte att hitta. Då är monstret Anders Borg faktiskt roligare som person med sitt till intet förpliktande Eldstormande mot bankerna, vilka han egentligen betjänar. (Falsk som Fan själv med andra ord.)

Det är rätt kul att Karin Pettersson tar till orda mot denna räknenissa, för som synes är horoskopen rätt besläktade. Men Pettersson har en betydligt bättre placering av de båda stora ödesplaneterna Saturnus och Jupiter, som hos finans-Andersson är själva svagheten: hennes själsliga form är en satanisk materalists, i dess vekaste typ. 

Både Saturnus och Jupiter står i den korruptibla lägre Naturens Vattenelement, och om det elementet har vi via Fredrik Reinfeldt lärt oss hur rädda de är för Eldens visioner om en ny och bättre värld. För Eld tenderar att förbränna de tryggheter som de riktigt låga Vattenvarelserna försöker bunkra upp för egen privat del. Jämför med Vänsterpartiets ledning, där Skyttens välvilliga Eld dominerar tillsammans med Vågens jämlikhets- och rättvisepatos. Den kombinationen är dynamit och Magdalena Andersson spelar inte ens i samma mänskliga division. 

(Kineserna kallar 1967, då både Saturnus och Jupiter sjunker ner i vegetativa träskets Vatten för "Harens år" och även om kinesisk astrologi brukar tala gott om varje årstecken vidhäftas Harens år av en påfallande fåfäng och självtjänande grundton. Nu kommer väst just inte mycket längre än till året, och det ska påpekas att årsdjuret i kinesisk astrologi inte ens rör individen själv utan förfäderna! Året man föddes är således någon slags vag kollektiv karma...)

Karin Pettersson är kul på det sättet att födelsen i januari 1975 placerar henne i närheten av det svenska nationalhoroskopet som också har en tydlig kombination av Luft och Jord, två tänkande element men där i synnerhet Luft tenderar att intellektualisera över materiella förhållanden. Hon har samma Saturnus - essentiell Luft - i ett Lufttecken som Sveriges horoskop och det är därför symptomatiskt att hon diskuterar Sveriges framtid med en förvekligad socialdemokrati som helt enkelt inte är värst mycket bättre än svenska folket i stort. 

Det här landet har verkligen gått vilse, skyller ifrån sig som ovuxna barn när hockeydopingen avslöjas i OS, vill aktivt förtränga Kallas pinsamma tremil eftersom myten om hennes två silver och lagguld är roligare för den nationella självlögnen och så då den begynnande insikten att svenska storföretag mutar och beter sig som fan själv för att säkra utlandskontrakt. Det är det gamla Fattig-Sverige och att Moderaterna skulle uppstå på nytt och ge detta materiellt hungrande stackars patrask en legitimitet är inget mindre än en nationell tragedi. 

Det här landet är nere i den värsta svackan sedan folk drog till Amerika för ett nytt och bättre liv. Naturligtvis har inte den här socialdemokratin någon som helst lösning som är bättre än de själviska rovdjuren på högerkanten. Sverige får nog vänta tio-tjugo år till och en helt annan politikergeneration. Vid den tiden är vi så långt nere under isen att landet bara har låglöneslavar som jobbar med turistattraktioner åt japaner eller vilken köpstark grupp som då kommer. 

Se hur lågpannorna till moderater och centerpartister försöker reducera hela svenska folket dansande samer eller någon slags lokal färgklick så att turisterna kan komma hit och ta foton på oss och vår natur. (Aktuellt skräckexempel i SvD/Näringsliv om basindustrins död i Reinfeldts kalla och slappa händer.) Det är så antiintellektuellt och obegåvat att man blir rasande. Högerfolk kan verkligen inte tänka längre än till näringssjälen - och det syntes till och med i min granskning av de fyra elementen och regeringen Reinfeldt

Det här landet skulle kunna utvecklas enormt om man gav alla vatten och bröd och en boyta, lät de spastiska arbetsnarkomanerna jobba häcken av sig i någon inhägnad skyddad verkstad och i övrigt introducerade själens högre nöjen för folket i den mån de inte känner till något förutom nätpoker och andra sataniska fällor som de blev inlurade i under borgarnas år vid makten.

Bertil Wedin - iskall Palmemördare?
SvD publicerar idag Stieg Larssons - och andras - misstankar om att Bertil Wedin, hemlig agent åt Sydafrika och f.d. anställd hos Svenskt Näringsliv (dåvarande Arbetsgivarföreningen) antingen var en mellanhand när en yrkesmördare flögs in för att mörda den socialdemokratiska svenska statsministern eller också själv utförde dådet. Han har beskrivits som en iskall person och har legat lågt i Cypern, ett lilleputtland för folk i klammeri med rättvisan. 

Wedin själv tvärförnekar all inblandning, men artikeln på engelskspråkiga Wikipedia innerhåller en intressant detalj som direkt för mina tankar till den klassiska psykopaten och kallhamrade storljugaren. 

När hans namn ganska omedelbart dyker upp i undersökningarna kryper han, som den skickliga psykopaten, genast under huden på frågeställningen och skriver in sig i berättelsen för att hålla sig själv skadefri - precis som Moderaterna nu försöker stjäla sakfrågor från oppositionen för att om möjligt vända det grundmurade misstroende svenskarna med rätta känner för packet i Rosenbad och vinna valet 2014. Enligt Wikipedia fabulerar Wedin genast om att Palme OCH HAN SJÄLV båda varit måltavlor för en yrkesmördare!  


Horoskopet är en stilstudie i det kallhamrade och iskalla psykets mentalitet. Vi har ett psyke eller sinne i plagiatörens tecken Kräftan (månens eget tecken återspeglar solens ljus) och Månen harmonierar med Solen som också befinner sig i det kalla Vattenelementet. Solen "är" visserligen Eld, men faktiskt observation visar att Solen i Vattentecken inte är lika varma som t.ex. Solen i Eldtecken. 

En tok må han vara, men borgerlighetens militaristiska skolminister Jan Björklund har en Sol i Väduren som upplevs varm, han är levande och intensiv när han närmar sig sakfrågorna. Jämför den helt döda pladdermakaren Carl Bild som gömmer sig bakom en kylig Skorpionascendent för att driva sin svala och analytiska Tvilling-Sols kommunikation.

Wedin har likt Carl Bildt den patologiska desinformatörens blandning av Luft och Vatten, men det är inte det lägre psyket som står för lögnen, Kräftan är ett hjälplöst tecken som skalpar hit och dit och bara söker sin och sin familjs överlevnad. Den saknar (likt Sol-Kräftan Fredrik Reinfeldt) visioner om inte övriga horoskopet kompenserar, och kan t.o.m. vara rätt för att se visioner eller se sanningen i vitögat. 

Det är därför Reinfeldt kommer att dö som den förljugna sociopat han är. Detsamma kan sägas om Wedin, och på just samma grund som gäller för sittande Palmehatande statsminister Reinfeldt. Med Palmehat menar jag här Reinfeldts våldsamma hat mot den socialdemokratiska välfärdsstaten, som han ägnat hela sin politiska karriär åt att förstöra och med det hatet också förstöra sitt eftermäle!

Reinfeldt och Wedin har båda en skadad intelligens (och då talar jag inte ens om den korruptionsbenägna oppositionen mellan Wedins Sol och Algol, Satans onda stjärna). Det är oundvikligt att trampa några på tårna genom svepande uttalanden som stämmer in på många horoskop, men Solen ÄR enligt indisk intelligens vår grundläggande andesjäl vårt innersta väsen som är ren och skär kognitiv kapacitet. Det här är Intelligens på högre nivå än de tester som föreningen Mensa använder, vilka enbart adresserar en mycket lägre form av förnuft som i astrologin snarast tecknas av logiska Merkurius. 

Filosofen Platon måste ha befunnit sig skyhögt över de flesta Mensamedlemmarna eftersom han så tydligt insåg att kapaciteten till sifferexerciser visserligen var ett minimikrav för inträde i Platons akademi men knappast en metod till förståelse med samma effektivitet som berättandet av myter. Och skapandet av originella berättelser - de visioner som Reinfeldt är så livrädd för - ligger bortom den fallna själens räckvid. 

Nere i Vatten, för att inte tala om dem som naglats fast vid Jordelementets kors (symboliserar de fyra väderstrecken i tidens och rummets fängelsehåla), kan man bara relatera till sinnesdata. (Även här har astrologin sätt att berätta på flera sätt, Nikola Teslas horoskop har tydliga kopplingar till "verklighetens folk" eller de som är kättjade vid dödligt Jord och Vatten, men i gengäld hade uppfinnargeniet det renaste horoskop av Sattvas kvalitet som går att tänka sig.)

Misstänkte Wedin har Solen i Skorpionen, ett kallt Vattentecken som likt förgående Vattentecknet Kräftan ägnar sig åt protektionistiska åtgärder, här är två tecken som söker säkra det biologiska livet och sin egen säkerhet. Wedin har ett psyke som en sval vattenyta medan hans solära intelligens arbetar aktivt på att mörklägga och därför säkra sin verkliga identitet (inte minst genom exilen till Cypern som saknar utlämningsavtal med andra länder).

Men det intressanta är vad som ligger under denna Skorpionens naturliga tendens att vilja mörklägga eller hålla saker på en diskret nivå. Det är frapperande hur diskreta sideriska Skorpioner är! De skiljer sig radikalt från föregående tecken Vågen, som är en "social älskling" som pratar på och allierar sig med frågor och personer vart den än går. Skorpionen är förtegen och fokuserar på sitt arbete istället för att prata bort arbetsdagen. En arbetsplats lämnade jag nästan direkt pga. vd-Skorpinens kvävande repression. Varje gång någon i den lilla personalstyrkan störde honom i hans "chefshörna" i den begränsade kontorslokalen tystade han ner de andra, men förbehöll naturligtvis sig själv rätten prata hur mycket som helst med dem som satt närmast honom - folk på "hans nivå". Kontoret var delat som ett litet apardheid-samhälle med de lågavlönade slavarna på ena sidan och ledningen på den andra. Branschen var it-tjänster och mannen saknade totalt humor men älskade siffror och data. 

Jag föreslog en självironisk kampanj i frågan - med självironi lockar man till skratt och säljer därför bakvägen in sin vara! Han fattade naturligtvis ingenting (det var då jag insåg att jag bara förspillde min tid på den arbetsplatsen). Horoskopet ovan behöver inte kommenteras - det berättar precis om samma tendenser. Jupiter i Lejonet sliter som ett djur för att framstå som en chefsaktig ledarhanne men sanningen är att horoskopet i övrigt inte orkar lyfta, det är för mycket lera i det (Vatten och Jord).

Den repressive vd:n lider åtminstone inte av Bertil Wedins slirighet, för han har sin materialistiska Skorpion-Sol grundad på en driftig och hackordningsmedveten Mars-Stenbock. Skorpion och Stenbock i kombination skapar pompösa och humorbefriade tendenser! Det var därför det inte fanns i hans universum att göra en lättsam och självironisk kampanj. Han vill bara ha "mätdata" i sin marknadsföring! Notera hans psyke i Vågen som här tappar den mesta charmen eftersom disponenten Venus är fallen i "mätspecialisten" Jungfrun. Varken Sol eller Måne är särskilt intressant och han var mycket riktigt en moderat och körde Volvo.

Wedins Sol i Skorpionen baseras på Mars i Lufttecknet Vågen och är slirig och desinformerande. Detta omvittnade reportern Jan Mosander i dagens Morgonradion P1. Mosander träffade Wedin kort efter mordet men fann en man som mest svamlade (nazikonspirationer). Men Mosander borde ha tänkt till bättre.

Detta är exakt den desinformation som dissonansen mellan Luft och Vatten framkallar!

Särskilt under stress kan Vatten bli helt sjukt pladdriga och osammanhängande - agiterat Vatten är en mycket dålig historieberättare och ingen värre än Månen i Kräftan som är sin egen herre och därför är benägen att fantisera på ett osammanhängande sätt: som en som överdoserat sig med filmer och ytliga kickar hela sitt liv och sedan försöker slingra sig ur knipan genom att droppa enskilda bilder eller scener, ur stånd att i ögonblickets allvar ens söka organisera en smart lögn. Det här motsäger naturligtvis tanken att Wedin t.o.m. skulle ha varit en yrkesmördare!

Men gör det? Yrkesmördaren arbetar ensam och i stillhet. Han planerar just för att undvika sådana situationer där en reporter dyker upp på Cypern kort efter Palmemordet med frågor han inte hunnit förbereda några svar på... Kartan ovan ger bara Månens utblick, den mentala utblicken. Månen har en slags intelligens - människokroppen har likt djuren ett "kroppsvetande" som den unikt mänskliga själen bara involverar sig i om hon väljer materialismens väg eller kanske idrott, där hon så att säga offrar sin högre medvetenhet för att istället maximera sin kroppsliga färdighet. I en kultur lämpad för apor, som den västligt sekulära kulturen, handlar allt bara om att maximera detta låga (och enligt de gamla grekerna felvända) förstånd.

Tittar man på Bertil Wedins djupare intelligens, är naturligtvis inte Mars-Vågen nödvändigtvis ett tecken på en förvirrad solär intelligens. Däremot, precis som i Fredrik Reinfeldts fall, att hela hans kognitiva verksamhet baserar sig på Vattenelementets dunkla drifter. Båda männen hatade socialdemokratin och Wedin hade t.o.m. arbetat åt Svenskt Näringsliv innan han drog iväg allt längre mot högerextremismen.

För att förstå den här Sol-Skorpionens "dagaktiva" liv eller den motoriska drift som leder honom framåt från en milstolpe till nästa - alltid med Satans huvud som en frestelse eller tendens att välja fel väg - måste man beakta soldisponenten Mars trångmål: Mars har en fallen Saturnus mot sig och Gränsdragaren verkar också genom Jupiter som den står på rak linje med.

Kontrollplaneten Saturnus har alltså Mars som sin disponent men söker samtidigt begränsa eller forma samma Mars! Det här komplexa förhållandet som verkar i båda riktningarna - Mars energiska initiativ syftar t.ex. till att påverka Väduren och dess kvävande, av Jupiter starkt förstärka organisations-Saturnus - här är den socialism som får Bertil Wedin att se rött! Mars-Vågen vill sin frihet och hans egens egen fallna Saturnus-i-Väduren gör att han inte kan se det socialistiska samhällets fördelar utan bara som en inskränkning av hans egoistiska frihetsönskan.

Wedin föddes 1940 så vi är tillbaka vid åren för Andra världskriget, där jag tidigare pekat på hur tydligt man faktiskt ser hur korttänkt och begränsad den Saturniska modellen är. Av en del möten med yngre människor med Saturnus fallen skulle jag vilja påstå att samma blinda och korttänka sossehat tycks följa den här positionen. Saturnus i ego-tecknet tycks indikera att "själens form" inte nått särskilt långt bortom det egna "tyckandet" och subjektiva intryck. Jag har en bekant med denna placering som är chockerande okunnig om allt, men visst "känner han några" i sin gamla hemstad som "levde på bidrag". 

Själv kan han kalla den felfördelade förortsungdomen idioter och patrask när deras frustration rinner över och några bilar brinner. Han, en moderat, ser överhuvudtaget inte världen objektivt, och det menar jag beror på att Saturnus i Väduren begränsar individen till hennes egen person. Han är också fåfäng och självmedveten och söker med ljus och lykta efter de mest exklusiva versionerna av det som för normala människor bara är vanlig konsumtion. Således duger inte normala glasögon utan det ska vara bågar och glas för 5.000 från någon japansk designer. Här står Saturnus fallenhet i Väduren i 11e idealhuset. Den egna personen som högsta ideal - Tvillingascendenten ska skatta sig lycklig om Saturnus placerar sig bättre än så! 

Mannen, trevlig i sitt eget habitat och komfortzon, är likväl en av de politiska idioter högern lyckats fostra (kanske är han en produkt av den alltmer materialistiska socialdemokratin). Dessa är då de "post-politiska" svenskarna som inte ens intresserade av att förstå varför de sitter och hat-fruktar förorten (eller invandrarna) i sina bohålor de investerat dyrt i. För mig, 10-12 år äldre än de flesta kollegor under några år i it-branschen, var det uppenbart vilket ras i medvetenhet som drabbat dem, men troligen var det branschen som attraherade låg verklig intelligens men desto mer av det förvrängda världsliga förnuftet som de gamla grekerna kritiserade så hårt.

Det skulle vara intressant att undersöka om vänsterpartier inte fäster lika bra på individer som föds under t.ex. Saturnus 2½ år i Väduren! Planetens 29-åriga cykel gör småstudier som den här bloggens helt odugliga men en hel befolkning som Sveriges nio miljoner (varav röstberättigade?) skulle vara ett utmärkt underlag.

Vad kan sägas om Bertil Wedins verkliga intelligens utifrån en karta som gäller hela dygnet? Ingenting om man påminner sig att indisk astrologi hämtar information om intelligensen från det femte huset (Solens "naturliga" hus) men även från tredje och första.

Tittar man på ett månhoroskop får man bara den psykiska eller mentala nivåns syn på saker, vilket är nog så intressant. Med Månen i Kräftan som ascendent går man dock in i väggen eftersom Månen som sådan står för griller och fantasier. Genom den här månascendenten blir varje annan planet osäker (pga. Månens eget fluktuerande i faser): Wedin fantiserar om sig själv som en femtehus-Sol, dvs. en höggradigt intelligent person. Han fantiserar om att han lyckas hålla sol-aktivitetens faktiskt motiv dolda - Mars i föreställningarna om det fjärde, privata (säkra) huset.

Men eftersom det här är en så utpräglad fantasikara inser vi också hur han på Eld/Luft-nivån - i den visionära del av zodiaken som Reinfeldt är så rädd för - pågår ett subversivt och våldsbenäget (Mars) hat mot fantasin om tionde husets makthavare som lågpannade diktatorer som jupiteriskt expanderar sitt socialistiska välde och kväver allt och alla. Nog finns motiven till en dold karriär som poltikermördare alltid - i det här dygnets "fantasi". Det är ett lågt dygn! Vad hände under Andra världskriget de här dagarna?


Bonusspaning

Utan något egentligt värde pga. den godtyckliga naturen hos min horoskopsamling med drygt 8.000 kända eller ökända personer. Hur såg de celebritetsfall ut som letat sig in i den här samlingen och som var födda i Skorpionen 1940? För att göra det lite roligare kan man studera föregående soltecken Vågen samma år och efterföljande Skytten. 

Om bloggarens nycker när det gäller att spara ner ett födelsedatum representerar slumpen, borde alla tre soltecken detta mörka år när Jupiter förstorar Saturnus lågpannade tendenser uppvisa ungefär samma tendens.

SOLEN I VÅGEN
Manfred Mann;21.10.1940; 0:00
Ellie Greenwich;23.10.1940; 0:00
Jon Skolmen;1.11.1940; 0:00
Screaming Lord Sutch;10.11.1940;12:00

SOLEN I SKORPIONEN

Arieh Warshel;20.11.1940; 0:00
Terry Gilliam;22.11.1940; 0:35
Bruce Lee;27.11.1940; 7:12
Richard Pryor;1.12.1940;13:02
Gary Gilmore;4.12.1940; 6:30
Dionne Warwick;12.12.1940;15:08
Nancy Nielsen;14.12.1940; 0:00
 

SOLEN I SKYTTEN
Frank Zappa;21.12.1940; 6:22
Sharon Farrell;24.12.1940
Phil Spector;26.12.1940;14:55
Martin Evans;1.1.1941;12:00
John E. Walker;7.1.1941; 0:00
Ole Soltoft;8.1.1941; 0:00
Graham Chapman;8.1.1941; 8:30
Joan Baez;9.1.1941;10:45

Här kan man fråga sig om den musikintresserade bloggarens Sol i Vågen är ett "kognitivt filter" även det, eller snarare hans Måne i Tvillingarna. (Solen är ju inte i sig ett filter utan ren intelligens - tecknet kan dock betraktas som ett filter Solen verkar genom.) Av de fyra födslar av sitt eget tecken han tagit notis om är inte mindre än tre musikartister. Undantaget är underhållanden Jon Skolmen, den sidekick Lasse Åberg höll sig under sina urvattnade svenska filmer för masskonsumtion. 

Beträffande namnet Manfred Mann (organist och inte sångare) i popgruppen med samma namn är det ett av de första popnamn som etsades in i bloggarens barnöron via låtar på radion som (töntiga) Do Wah Diddy Diddy, men sällsamt gracefulla Pretty Flamingo eller den utsökta fräna coverversionen på Bob Dylans Just Like A Woman. Manfred Mann var faktiskt lite av en husgud när den här bloggaren var runt tolv-tretton och älskade dåvarande Sveriges Radios öppna fönster bakåt, mot den pophistoria som redan passerat förbi.

Dåvarande SR ska skiljas från dagens idiotframkallande radio som helt går marknadens ärenden och hårdpluggar nytt material - det vill synas som om svenskarna hade ett större "mentalt fönster" på 70-talet än nu, vilket naturligtvis sammanhänger med hur restriktiva Saturnus och expansiva Jupiter väver den tavelduk på vilken vi skriver våra historier och upplever livet. 

När jag för första gången någonsin noterar Manfred Manns SIDERISKA zodiak inser jag genast att detta för mig så viktiga namn mes största säkerhet har exakt samma sol- och månplacering som jag själv, den Sydafrikafödde Manns Måne når Tvillingarna cirka 10.00 på förmiddagen.

Skorpion-Solar har fångat mitt intresse några gånger fler än Vågarna, och givet att en djupt subjektiv person borde tända till oftare på sitt eget soltecken, hur det än ger sig tillkänna, talar något för att Skorpionen har en större potential till gott eller ont än Vågen. I det senare tecknet "faller" ju Solen eftersom Vågen lär ut kooperationens princip snarare än egohävdelsen (från motsatta Väduren) eller något annat. Man kan också tolka de få Vågarna jämfört med de två följande soltecknen som att Vågen drabbas hårdast av den fula opposition från Saturnus i Väduren som drabbar den.

Bland Skorpionerna hittas för första gången bestialiska typer, den upproriske karatekrigaren Bruce Lee och mördaren Gary Gilmore. Arieh Warshel är intressant nog Nobelpristagare i kemi - mycket passande givet Vattenelementet som tecknar den lägre Naturen - den korruptibla Naturen - med dess energier och bioenergier. Det är den här låga världens illasinnade naturer som sprider biologismens rävgift: att människan inget mer skulle vara än sina biologiska processer, att Livet självt skulle vara "Vattenelementet"! 

Om den här typen av människor talade Nya testamentet nedsättande och använde ordet "(blott) själiska människor" - det grekiska ordet här är det för "psyke", vilket i sin tur återknyter till Månens låga förståelsehorisont. "Kött och blod kan inte ärva eller ens förstå sig på himmelriket" - Platons högre verklighet av abstrakta former. Vad är då generna? Bara den lägre Naturen, synliggjord genom Jordelementet och de förbättrade mättekniker Jordens människor uppfunnit. Naturen/Vatten står förvisso i ett indirekt förhållande till den högre verkligheten (symboliserad av Luft och ytterst av den kognitiva råstyrkan, Elden, vars sinnebild i denna värld är Solen).

Det är typiskt att hitta sångerskan Dionne Warwick som Skorpion. Efter storhetsåren under 60-talet och några senare ströhits, blev hon i USA hushållsnamnet för en kvinnlig knäppskalle som ägnade sig på andevärlden och spiritism. Skorpionen som multnande energier på "andra sidan" - ekon av människor som redan är döda, Månens begränsade intelligens som fortsätter att producera fantombilder av andevarelser som redan lämnat rumtiden! "Låt de döda begrava sina döda, och följ mig", sade Jesus. 

Under sista dygnet av den här årgången av Skorpionen är det fullmåne av den sataniska axelns typ (överdriven fångenskap i Djävulens kroppsliga tänkande) och typiskt nog hittar vi en utvikningsbrud från tidningen Playboy, Nancy Nielsen. Av efternamnet att döma låter det som om hon har danskt påbrå, och man kan påminna sig att också det danska nationalhoroskopet är förgiftat av samma fullmåne och en långt gången andlig apati men desto större aptit på öl och mat.

Hur Skytten lyckas fånga bloggarens intresse dubbelt så många gånger som hans eget soltecken Vågen beror inte på att han har något självhat. Bloggaren är tvärtom väldigt självkär och belåten med sin femtehusplacerade Sol i Vågen! Jag får åter falla tillbaka på teorin att Stryparen - Saturnus - detta är en formidabel strypare eftersom Jupiter förstärker Saturnus, här fallen ner i perspektivlös jagiskhet. (Hur kunde övriga medlemmar i gruppen Manfred Mann gå med på att spela under namnet på en enda av dem. Mann kunde inte falla tillbaka på huvudrollen som kompositör, gruppen tolkade nästan helt andras sånger!)

Skyttens härskar Jupiter drar tvärtom nytta av sin närhet till Saturnus, och blir den villiga förmedlaren som propagerar Saturnus "form" genom hela universum. Här har vi därför en helt enastående "diktator" i formen av übermänniskan Frank Zappa och lika legendariska - åtminstone till han sköt ihjäl sitt barragg - musikproducenten Phil Spector. Sharon Farrell är en aktris som jag glömt varför jag noterade henne - hon har Månen i Vågen så det kanske var en kvinna som tilltalade solbloggaren Vågen! 

Martin Evans är en Nobelprisbelönad genetiker och när vi nu är tillbaka i den korruptibla biologiska Naturen igen, kan man notera att Mars och Venus nu båda hittat in i Skorpionen! När sedan en annan biokemist, John Walker, vinner Nobelpris, ligger ännu Mars kvar i negativt "biologiskt" härskarläge i Skorpionen tillsammans med Venus, och äger och opponerar Månen, Jupiter och Saturnus i Väduren! Något att bita i och fördjupa sig mer i --- en annan dag.

Lustigt hur samma grundläggande horoskop nästa dygn producerar en dansk producent av mjuk "gladporr". Biokemin i praktiken? Livet är kanske bara ett gladknull för de lägst utvecklade själarna? Men se här, hur spännande: homosexuelle Graham Chapman från Monty Python-gänget föds samma dygn som dansken! Vad säga om den remarkabla fingervisningen om genetiska skador och en Natur som korrumperats i sin lägre aspekt?

Den sista kändisen i Skytten är protestsångerskan Joan Baez, en Skytt med Månen i Oxen, ett tecken som representerar en så total identifikation med Jorden och resurserna att det inte alls förvånar att se en socialistisk protestkvinna i det här tecknet (Mona Sahlin är en annan Mån-Oxe). Men Oxen är inte psykologiskt medveten, knappt medveten alls, så Oxen född till pengar lär bli borgerlig och Oxen född utan pengar kommer antingen att jobba stenhårt för att bli en perfekt borgare eller sälla sig till den skara som (med rätta) angriper den falska rådande ordning som skapar klyftor och skrattar hela vägen till banken medan de dumma råttorna kilar runt i ett ekorrhjul där de härskande tänjer ut lönestegen så att råttorna i själva verket inte kommer någonvart alls knappt i sina usla liv. 

I nästa jordeliv efter detta, kommer själen troligen att födas under en stjärnhimmel som tecknar en mer lättstimulerad natur. själen har nu beslutat sig att förstå mer och behöver för detta ikläda sig subtila kroppar av ljusare och mer rörlig typ. Om dessa subtila kroppar kan man inte säga något utan exakt födelseklockslag, där den faktiska ascendenten säger mycket om individens disposition men där naturligtvis fortfarande femte och tredje huset kan omvittna tjocka till följd av långt gången andlig apati (i tidigare liv). "Inget kan komma ur inget" sade någon grek (och Shakespeare snodde citatet). Ett horoskop serveras vid födelsen men det finns en okänd förhistoria till varför t.ex. den här bloggaren har "tappat" hela kontakten med Jordelementet (noll planeter i Jord) och andra kanske har påfallande avvikelser av något annat slag.

Huvudpersonen för det här inlägget, den kalle högermannen Bertil Wedin, har troligen en djup sittande "kognitiv dissonans" eller mental störning. Månen i Kräftan i första huset gör att psyket får både intellektets Merkurius och anpassningsförmågans Venus till "illgörare". Det är när man besinnar att själva Solens disponent Mars hamnat i händerna på Venus man börjar inse hur bräckligt det här horoskopet är, och vilken mental härdsmälta dygnet verkar teckna.

Så frågan är alltså: hände något extra förödande under Andra världskriget just det här dygnet, en passande "fanfar" till det här djupt missanpassade borgarfanstyget?

Tänk vad Wikipedia växer! Jag hittar en tidlinje för kriget och den 21 november 1940 nämns starten på ett nytt krig mitt i kriget! Det är Belgien som förklarar krig mot nazityskarnas allierade, det fascistiska Italien. Det här liknar en hel del min tolkning av Wedins fantasier om tionde makthuset: hur han såg en övermakt breda ut sig (sossefieringen av Sverige, samma galenskap som även Borg och Reinfeldt odlar i sina psyken). 

Så om Belgien förklarar krig mot Italien, kan då inte Bertil Wedin ha förklarat kring mot socialdemokratin? Det vill säga, astrologiskt tycks han implicerad i mordet på Olof Palme!


_____
* Wikipedia syftar helt klart på den 21 november, men när jag tar ett stickprov på punkt 20, en pakt mellan Ungern och nazisterna, anges visserligen den 20 november som dagen då ungrarna anslöt sig men militärpakten som sådan bär paradoxalt nog det senare datumet den 25.