Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 12 januari 2014

Slaktaren Ariel Sharon

Inför den olösliga röra av motstridiga åsikter om Ariel Sharons födelsetid (se AstroDatabank) är det säkrast att hålla sig till enbart horoskopet för dygnet, eventuellt med Månen som ställföreträdande "sinnelagsascendent".

Läser man sedan Nathan Shachars initierade dödsruna i DN, kan man med lätthet se att horoskopet primärt drivs av den konfliktsökande störningen mellan Stenbocken och Väduren. 

Jag är övertygad om att när Shachar upprepade gånger använder ordet "egenmäktighet" eller någon synonym, är det inte för att han studerat den här bloggen, räknat ut Sharons horoskop och identifierat "egenmäktighetssyndromet" som det mest iögonenfallande. Vi har därför bloggens nya skolexempel på hur ful kombinationen av Ego och Makt kan bli.


Då och då har bloggen uttryckt tanken om en "brutalisering av naturen" då Eld och Jord befinner sig i krig. Dessa är "görare" och inte "tänkare" och där de inte bara skövlar världen på dess tillgångar eller försöker erövra den med total resursförstörelse som följd - eller väljer idrotten som en legitim arena för att puckla på och nedgöra andra - där återstår kanhända en liten grupp människor som brottas med materien i syfte att förädla eller förbättra existensens villkor. Men på det hela taget, vill jag påstå, är det här en förråande ingrediens.

Värst av alla är förstås den konflikt mellan Eld och Jord som utspelar sig i de passionerade eller rajasiska tecknen Väduren och Stenbocken. Fader Stenbock äger makten och avkomman Väduren vill tippa den gamle ur tronen och själv erövra världen. Sharon är helt driven av detta maktspel.

Med sinneslagshoroskopets fokus på den subjektiva impulsen att agera ut "Jag - Erövraren" (Månen i Väduren) utifrån en maktlysten Mars-Stenbock (som dessutom attackerar sitt eget tecken), får man den kanske mest brutala versionen som kan tänkas av den här bloggens "egenmäktighetssyndrom".

Vill man gå ett steg djupare ändå är hela maktecknet Stenbocken stört genom att Dödens Saturnus står i Dödens tecken Skorpionen och har ställts under Bestraffningens omen - den halshuggna södra månnoden. Är detta hans sista åtta år i koma - berövad sitt huvud?

Se även: Förgiftades Arafat? (nov 2013)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.