Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 11 januari 2014

Playboybrudar del 3 (Kvantifieringens terrorvälde)

Släppte vi ämnet för lättvindigt pga. mothugget i deltest nummer två mot den remarkabla bekräftelse på horans eller vinstjägandet princip (Jungfrun) som avslöjades när de första 25 årens utvikningsbrudar för Playboy nogsamt noterades? 

(Det var ett i båda etapperna noga utfört test. Födelsetid saknade på i princip alla utvikningsbrudar och de vart fall där Månen eller t.o.m. Solen bytte tecken under dygnet granskades även tidzon för att enhetligt placera himlaljuset i det tecken där det befann sig under merparten av dygnet.)

Jag befarar att bloggen gjorde sig skyldig till en banalisering i uppföljningstestet av det andra kvartsseklet kvinnor som sålde sina kroppar för exponering inför allmänheten för småpengar och hoppet om att vinna en bil. När den statistiskt signifikanta övervikten av Solen i Jungfrun inte visade sig men i stället ett signifikant underskott av Solen i motsatta Fiskarna, då närmast avfärdade jag det som att "siffrorna lekte" med betraktaren. (Jag är nu sträng mot mig själv för inlägget är inte helt matnyttigheter, bl.a. frågan om vart profitjägarna tagit vägen nu när Playboy blivit "rumsren".)

I själva verket bör man ta sig förbi siffernissens patenterat obegåvade inställning till livet och istället för att slava under statistikens eller kvantifieringens terrorvälde lyssna djupare. Del 2 i testet bekräftade ju faktiskt resultat i del 1, men genom ett negativt utfall för Fiskarna som perfekt harmonierade med det första positiva för Jungfrun. 

Det finns inget så starkt band i astrologin som det mellan de komplementära principerna i en axel. Jungfruns jakt på egenvinning tycks perfekt balanserad mot Fiskarnas vilja till martyrskap (vittnesbörd) eller uppoffring, utan tankar på om det ska löna sig i slutändan. Mot en snäv sifferhanterare och banal logiker står ett djup och en empati som förmår se en värld som den som mäter och väger allt aldrig ens kommer på tanken att spana efter. 

Därför är t.ex. numerologi en sport för det mindre intellektet och astrologin, som förvisso inkorporerar ett skelett av numerologiskt besläktade, en syssla för det större intellektet. Med astrologin kommer bildspråk och myter och ämnet engagerar en större fakultet i människan än bara förmågan till elementär logik. (Astrologin betecknar i sitt schema över mänsklig mognad den här småskolementaliteten med Merkurius och barnpsykologen Piaget placerade det operativa intellektets uppvaknande ungefär samtidigt med den indiska astrologin, runt 5-7 år.

Piaget lät dock det operativa intellektet mogna en längre tid än indisk astrologi som menar att barnet är klart med förmågan att uppfatta enkla logiska sammanhang och därmed är en siffertrixare redan vid 14. Vid denna tid går ungdomen istället in i Venus atmosfär och utvecklar just den sensibilitet som jag just nämnde astrologin som del av, den konstnärliga sensibiliteten, förmågan att göra mer finstämda avstämningar än den skelettära logik som sifferfolket stannat vid i sin mognad.

Här kan det passa att citera ett stycke ur en logiskt stringent och just därför rätt träig introduktionsbok i den eviga filosofin (sophia perennis) av britten William Stoddart. Han har kristendom i botten, det är tydligt, men har vässat den med den eviga filosofins mer universalistiska synvidd (precis som den nye påven som gjort en sådan succé). Likväl ondgör sig Stoddart mer över den sekulära västvärldens förfall än t.o.m. den här bloggen. Halvvägs genom boken fick jag en insikt om att jag sysslar för mycket med plakatpolitik här, men hej vi är ju i Sverige, ett av de mest intellektuellt efterblivna länderna i hela västvärlden enligt PISA-rapporten, så varför inte?

Stoddard-citat passar perfekt eftersom det dök upp så snart efter Playboytestets andra del, se själv:
Att sammanbinda utbildning med andlighet kanske väcker en viss förvåning men ... det är på vår egen risk vi ignorerar behovet av ett välfyllt förråd till sinne ("a well-stocked mind") (not). För det är helt visst uppenbart att, från en rent andlig ståndpunkt, kan sinnet inte tillåtas att ligga i träda. Sinnet skulle då bli en lekstuga för Djävulen... 
     Bruket av frasen "a well-stocked mind" gör det nödvändigt att omedelbart specificera (och aldrig mer så än i "kvantitetens välde" som är vår nuvarande tidsålder) att, vad en sann utbildning beträffar, är det icke desto mindre en fråga om, inte kvantitet (hur berusande sifferargument än är) utan om kvalitet; inte en fråga om skuggor (hur förföriska och intagande de än är) utan om det essentiella.
     I vår nuvarande tidsålder, mer än i alla föregående tider, är det fasta greppet om en sann och beständig princip oändligt mycket mer värdefullt än att rapa upp hundra sammanhang som inte smälts ordentligt och inte är förstådda. (Stoddart: Remembering in a World of Forgetting - Thoughts on Tradition and Postmodernism, 2008, s 78-79)

Stoddarts not: "My people are destroyed for lack of knowledge" (Hosea 4:6). The text goes on: "Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee."

Det är inte svårt att omsätta Goddarts sanna reflektioner till det tvådelade Playboytestet. Jag var närmast en idiot som banaliserade fyndet i del två som "siffrornas lek med oss". I själva verket var så mycket tid och ett så ärligt sanningssökande involverat i studien att den här bloggen - för kanske första och enda gången i världshistorien och i det här ämnet - lyckades locka Visheten att tala till bloggaren. I första kapitlet genom att bekräfta den framväxande hypotesen att babyloniernas tecken Plågfåran (Jungfrun) faktiskt representerar arbete som syftar till vinst - inte arbete för arbetets egen skull. I andra kapitlet visar så Visheten samma sak men i "motfas". 

Istället för att upprepa en statistisk överrepresentation på nytt, höjdes insatsen väsentligt. Nu talade BRISTEN på den sanningssökande Fiskarna inom den lyxprostitution som är fenomenet Playboy om just att Jungfrun är en vinstjägare. "Dårar rusar in där änglar aldrig skulle sätta sin fot" (om frasen). Testet i två delar visar något som går bortom det mindre intellektets fattningsförmåga - bortom dem som bara intresserar sig för siffror utan att ens se den större världen. 

Akt 1 och 2 har uppenbarat ännu en axel, och jag har ingen annan att skylla på för att jag helt glömde hur det här fascinerande fenomenet synts även tidigare under några kvantitativa tester. Där det deppade ihop för Nobelprisbelönat författarskap där putade statistiken istället ut på motsatta sidan i zodiaken. Bland annat... Här har den kompletta axeln Jungfrun/Fiskarna - Venus fall i Jungfrun som horan och upphöjelse till en angelisk kärleksvarelse i Fiskarnas tecken ställt för oss ett långt djupare, och visare, budskap än två tester på rad som både bekräftade att Jungfrun är en hora (inte var och en som föds under tecknet men tecknet som sådant). Ett signifikant första test som nollställts av det andra på alla sätt utom just en underrepresentation i komplementära Fiskarna hade heller inte burit på någon mening. 

Det är därför siffertrixare aldrig kan uträtta något gott, de är så slaviskt fast i sina små system att de inte ser den större berättelsen. Därför var Reinfeldt och Borg - pengamänniskor - en katastrof för den svenska folkmentaliteten. Hade inte Nya Moderaterna skapats med Jungfrun stigande i öster och det falska PR-jippots arkitekt Per Schlingmann varit Sol-Jungfru och bedrägeriets första partiledare haft Jungfrun stigande i öster med en genuint omoralisk Mars däri, då hade kanske bloggaren aldrig kommit på tanken att pröva horhypotesen via ett utmärkt material - ett halvsekel med Playboybrudar som låg och väntade i uppslagsverket Wikipedia.

Vad då om repeterbarheten av ett test? Vi är långt över den banala nivån nu. Den som kräver att "experimentet" ska kunna upprepas har fortfarande inte förstått vad vishet är, eller att det finns ett högre intellekt som, när det behagar, kan tala till uppriktiga sökare. Jag menar att den här bloggens tvådelade Playboy-test är ett sådant unikt svar. Eller som den konfucianska klassikern och furstespegeln I CHING (Förvandlingarnas bok) i kapitel fyra säger om idioten som ur stånd att höra sanningen första gången upprepar frågan flera gånger: 

"En sådan kommer jag inte att svara något mer."


Nej, jag förstod inte omedelbart digniteten av svaret som lyste mig (och bloggens läsare) i ögonen genom den sublima kopplingen mellan den signifikanta avvikelse som syntes i vart av de två deltesterna. 

Men polletten trillade ner bara någon dag efter andra Playboytestet då jag hörde på morgonradion att dagens forskare slösar tid och ekonomiska medel genom att inte kunna sitt forskningsämne (och uppfinna hjulet om och om igen) och faktiskt inte ens kunna bedöma signifikansen av sina egna fynd.

Bloggen kommer nu - efter snart fem år - att lägga frågan om "astrologins mätbarhet" bakom sig. På en nivå har det varit ett låtsasspel som bedrivits från de oupplysta sekulära människornas planhalva, en lek utifrån människans lägre förståndsgåvor. Från Platon och framåt har den bättre delen av mänskligheten alltid vetat att räknenissarna kommer från helvetet och att man inte ska degradera ett instrument för förvärv av vishet som astrologin är, genom att pröva det med instrument som har sin giltighet i en lägre grad av verklighet.

Se även: Jonas Sjöstedt (v) rehabiliterar Jungfruns rykte (juli 2013) - partiledarens horoskop påminner om att zodiaktecknen ingår i en helhet att söka förstå sig på (och ändra sitt beteende om man inte gillar det man börjar ana).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.