Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 13 januari 2014

Moderaterna är tamejfan helt korkade

Under Vänsterpartiets kongress gjordes en skicklig adaption av ett textstycke som handlade om eliminationen av tärande befolkningselement - som den ensidigt lönsamhetstänkande skulle se på saken - och där regeringen Reinfeldts iscensättande av profitmentaliteten inte stod nazismens efter (SvD).

Över detta kacklar moderaternas partisekreterare Persson och "är förskräckt över...så grova påhopp på Sveriges folkvalda regering. Att jämföra regeringen med nazismen är fullständigt oacceptabelt.”

Vilket alltså inte alls gjordes, jämföra regeringen med nazismen alltså. Ämnet var istället det ensidiga lönsamhetstänkandets och det skickliga påvisandet av dess besläktade uttryck i två olika tider och samhällen. 

Men moderaterna har aldrig varit kända för någon tankeskärpa och det är pinsamt att Fredrik Reinfeldt som sin högra hand knyter den ena bondlurken efter den andra och snart nog tvingas kapa den. Moderater duger inte till just mycket mer än historieförfalskning för att själva framstå i bästa dager.

Vänsterpartisten påvisade definitivt sanningen om själva kärnan i den "moderata mentalitet" som alla andra borgerliga partier funnit för gott att göra till sin vare sig de innerst inne tror eller inte tror på att människan inte är något mer än en ekonomisk enhet i någon räknenisses av febersjukdom eller satanism utbrända hjärna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.