Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 31 december 2014

DN säger "migranter"...En övergiven båt tuffade mot Italien på autopilot, inte med flyktingar utan med vad borgartidningen DN kallar "migranter". Ingenstans såg jag någon uppgift om vad dessa "migranter" var för några, men i sanningens namn följde jag inte det dagslånga dramat i medierna - jag är inte torsk på oavbrutna nyhetssilar som Gunilla Herrlitz & kompani skulle vilja. 

Även ett sanslöst missbruk av nyheter tillhör den antikens Vegetativa Själ, till vilken bloggen spårat så mycket av västerlandets dekadens. Man kan missbruka öron och ögon och dumkonsumera nyhetsstoff precis som charterresor till Thailand, sumptuösa måltider på restaurang eller innehållslöst hängande i HBO-seriernas intrikata värld av kulisser.

Med sin årslön på 19 miljoner och direktörskap över de värsta svenska propaganda- och dyngspridarna (i fallande ordning av makt: DI, DN, Expressen) är Gunilla Herrlitz är ett betydligt större huvud på Hydran än lillplutten Wolodarski. Hon kommer naturligtvis att halshuggas så småningom, hon med. Vår hjälte Herakles har bara inte återvänt till den historiska arenan ännu.

Nå, det man inte får lära sig i undermålig svensk press kan man alltid googla. Brittiska The Telegraph berättade t.ex. undergårdagen att fraktfartyget var Moldavien-flaggat, och därmed kan vi vara 99,9% säkra på att båten innehöll ännu ett lass rumänska tiggare på väg mot förhyrda sittplatser runt matvarubutikerna på Europas alla gator och torg.

Är man det minsta konspiratoriskt lagd är bland det första man inser om projektet EU och dess andra andning är att utvidgningen av Europa med en bunt nya medlemsstater - de luspanka fattighjon som nu väller in över Europa - var ett medvetet beslut av den Stormrika Överheten. 

De visste mycket väl att deras egna - de riktigt rika och skyddade kretsarna - inte berörs av Europas regisserade folkomflyttningar, men de visste att alla andra klasser, från den välbeställda borgerligheten och ner till lottlös arbetslös ungdom i Europa måste mixas samman med armodets skräckexempel från Östeuropa. 

Bara så skulle Rovkapitalismen kunna framskapa en GENERELL LÖNESÄNKNING I HELA VÄSTVÄRLDEN för att de Stormrika inte skulle tappa nivå relativt andra världsdelars Överherrar under uppsegling. Regeringen Reinfeldt använde samma metod för att skrämma borgerligheten till oavlönad övertid och soptippen "Fas 3" om de visade tecken på att tillhöra de "odugliga". 

Nu presenterar Rovkapitalismen samma modell i en ännu grymmare version avsedd att skrämma människor att tänka inom vissa ramar enbart (generös/snål) och det via EU:s långsiktiga sätt att själviskt stänga en ny post-kapitalistisk civilisation ute så länge det möjligt är. Hela diskussionen för/mot invandring är en rökridå som skymmer den verkliga problematiken, den om vem som Äger!

Vad svenska folket (och bloggaren) med rätta invänder sig mot - vare sig de har förstått vad som egentligen pågår eller inte - är en upprepning av det Babyloniska rikets framtvingade folkomflyttningar - judarnas exil. Den onda övermakten söndrar även mycket stora kontingenter för att själva kunna fortsätta härska. Bonniers är vampyren som skor sig på de ekonomiska processer som bl.a. driver på dessa flyktingars rörelser men de försöker ligga lågt genom att inte förklara sammanhangen för den lättduperade borgerliga stockholmsläsaren.

Sista dagen 2014: typisk rökridå i DN som
blockerar läsaren från att tänka stort och riktigt

Var och en som hyllar EU-projektet och inte förstår dessa sataniska processer långt bortom det som skrivs i Herrlitz tre tidningar, är inte värd livet. Invandrarhat däremot är berättigat eftersom det åtminstone är en maggropsreaktion att något är fel i landet. Tyvärr faller reaktionen kort och träffar fel personer. Svensken kan inte längre se mönster, så dum har han blivit på den korta tid som förflutit sedan regeringen Carl Bildt införde "fria" skolval. Frihet att sänkas ner till en förståelsenivå som inte ens är medelmåttig.

Men de som förtiger sanningen kommer som sagt att se sina huvuden rullen när vår Hjälte återvänder till världen. Ingen vet ännu om han kommer som individ, som kollektiv, som en av de etniskt "våra" eller som en ren utomjording. Men gissa om Rovkapitalisterna skapat ett problem som aldrig kommer att kunna lösas under deras system. Babylon måste falla. Ännu en gång.


CHANT DOWN BABYLON KINGDOM, ett jamaicanskt LP-album
från 1976. Den brittiska utgåvan från 1977 (bilden) har grovt
missuppfattat artistnamnet. Vivian Jackson kallade sig
YABBY YOU, vilket uttytt betyder ungefär "Jah Be You" eller
"Du må agera i Guds ställe". Den halvt illiterata tecknaren
tycks ha uppfattat detta genom att rita en svart Simson, en
man som förleddes men som återkallade Guds ande inom sig.

*****

Eftersom Bonniersfärens nya diktator Gunilla Herrlitz under hösten 2014 svällde upp till ett enormt demokratiproblem i och med sin tredje samtidiga - och mest agendasättande - position som vd för Dagens Industri (samma Storkapitalister som Stefan Löfven i hemlighet reservationslöst betjänar) kan en förnyad blick på horoskopet vara intressant.


I korthet ser man ur psykets makt- och äganderättsliga orientering i Oxen att Satans axel aktiveras, vilken den romaren skalden Manilius kallade monstret Pytons sfär. Detta är en helt negativ axel som enbart ägnar sig åt konsumtion och exkrementering, vi kan kalla den mörka zonen för "de tärande". 

Paradoxalt nog visar sig alltså högern, som brukar anklaga statligt ägd verksamhet, inte minst det sociala skyddsnätet, för att vara "tärande" och "olönsam", ha höjdare som själva enligt det klassiska och korrekta tänkandet är de verkliga mörkermännen, de verkliga parasiterna. Herrlitz: årslön 19 miljoner. "Fallskärm" Falkengren: 29 miljoner. Och så vidare.

Bloggaren häpnade över att hitta vad han trodde var en egen insikt om en "satanisk axel" redan i en obskyr facktext från den antika litteraturen ("Astronomica" från 1a århundradet och översatt till engelska först 1977). Möjligen kan man göra en liten distinktion, och jag antydde vari skillnaden låg i inlägget om (medie-) drevets psykologi.

Pyton är Gaias son och enligt Manilius bunden under vulkanen Etna på Sicilien. Illaluktande svavelångor är hans andedräkt och denna drake till monster spyr ut eld. Visserligen kan man dra tydliga paralleller till astrologins "sataniska axel" som inte minst termineras av två gap eller hål på endera sidan. På Oxens sida har vi munnen och på andra sidan Skorpionens anus varur dödliga svavelpruttar kommer! 

Så långt snarare befästs bloggarens återupptäckt av en bortglömd liten tankecykel om den negativa tärande delen av kosmos. Distinktionen man möjligen kan göra rör elementen. Vulkanen eller monstret Pyton inbegriper uppenbarligen Eld-elementet. Bunden i underjordiska versioner av Jord-elementet lever Pyton rullan som själva Fan. Ja, Ormen kanske är en sinnebild för Djävulen! Den sataniska axeln löper istället mellan Jord och Vatten. 

Men så fort man påminner sig att Skorpionens härskare är den mörka eldens Mars (Mars tillhör den mörka kvaliteten Tamas guna) ser man hur exakt parallellen är. Och mittemot Mars har vi ju faktiskt Pytons mor, Gaia, Månen anses upphöjd i Oxens tecken, vars härskare Venus i sin negativa polaritet och bundenhet till Jord-elementet perfekt illustrerar den fallna själ som blev Gaia, alla horors moder. 

Alla med en knivsudd bildning kan här uppleva hur en patriarkal maktordning smugit sig in t.o.m. i astrologins abstrahering om re-kodifiering av antika myter. Vad krigiska feminister (se "drevets psykologi" ovan) kanske missar, är hur de själva i tanke och gärning bekräftar den Eviga Ordningen. Världen är kanske inte värd att rädda, likt en museipjäs. Den är kanske bara en kokong som gjort sitt när fjärilen är redo att flyga. Men tills dess har den sin avgjorda nytta - var annars ifrån skulle vi kunna hämta liknelser för att beskriva den egentliga verkligheten och vad spelet handlar om? Ett spel som inte har det minsta att göra med DI:s, DN:s och Expressens kroniska diarré om tillväxt och lönsamhet. Allt detta är bara De Tärandes tvärtomspråk.
 
Med mytologiska motiv kan man inte förvänta sig en exakt en-till-en-korrespondens eller dataprogrammerarens exakta logik, men motivet "Pyton" är så tajt konstruerat att bloggaren ännu efter 2.000 år fick syn på det bakom dess astrologiska förklädnad och gav det en lämplig monstruös beteckning: "Satans axel". Denna axel var aktiv då Gunilla Herrlitz föddes och något för henne att förhålla sig till. Man kan inte säga att hon lyckats förstå vad Livet söker säga envar.


Septemberkommentaren till Herrlitz horoskop härTilllägg 2 jan:

DN verkar nu ha bestämt sig att det första spökskeppet innehöll flyktingar från, förmodligen, Syrien.

tisdag 30 december 2014

Ledningskorruptionen i Svenska Cellulosa Aktiebolaget (Jaktstugeskandalen)

Jan Guillou myser i AB åt de korrupta höjdarna i SCA och påminner mig om att jag noterat namnen redan tidigare i samband med etiskt blåsväder. Den här gången verkar det röra sig om ren förskingring eller trolöshet mot aktieägarna. De senare är det nu inte alltför synd om eftersom människor med ambitionen att låta pengar tjäna ohemult mycket mer pengar åt dem har en särskilt plats i helvetet och sedan på nytt i ett rumänskt getto när de väl återföds till Jorden. 

Det var klassicisten och orientalisten Thomas McEvilley som i sin "The Shape of Ancient Thought" uppmärksammade den märkliga konsekvensen av österländsk själavandringsteori: förbrytelser på Jorden kommer att "bestraffas" två gånger - först i världen efter denna och sedan en andra gång eftersom gärningar (karma) som begåtts på den här planeten är knutna hit och kommer att skördas här! Det lönar sig med andra ord inte att synda, själviskhet kostar mer än det smakar.

Astrologiskt upplever jag alltmer begränsningarna i att bara ha en Måne att utgå från, i brist på känd födelsetimma. Ta t.ex. rovkapitalisten och vd:n för Finansvärden Anders Nyrén som är involverad i jaktstugeskandalen. På en naiv första nivå skulle astrologistudenten glädja sig åt att vid lunchtid hitta sinnelagets planet i chefskapets Lejon. Men jag vill här föreslå en hypotetisk födelse senare dygnet, även om sannolikheten för en sådan födelse är mindre.

Förklaringen är att en Måne i Jungfrun låter fler pusselbitar falla på plats och bilda ett mönster som passar särdeles väl in på en korrupt egentjänare. Se här:Inte bara skulle ett första hus i Jungfruns tecken ge en perfekt "satanisk axel" längsmed de två hus som romaren Manilius betecknade som det svavelosande monstret Tyfons område. Redan innan den här bloggaren hittat den uppgiften (i boken Astronomica) hade han, som nämnt, valt att döpa axeln mellan Oxen och Skorpionen till den likaledes svavelosande Djävulens axel. Knappast en slump utan tvärtom ett tecken på att ha kommit zodiaktecknens djupaste innebörder på spåren.

Se även: Nordic Capital - skattesmitarnas klubb (nov 2014)

Och om man ponerar ett psyke i Jungfrun kommer Djävulen (eller Satan) verkligen att i djupet infektera det här horoskopet eftersom vi då har en Måne som disponeras från den tjuvaktiga köpmannen Merkurius som här står GRADEXAKT på rät linje med den onda stjärnan Algol, betraktad av de palestinska jihadisterna i början av vår tideräkning som Satans markör. 

Några små textfragment i de judiska Dödahavsrullarna ledde den här bloggen till en upptäckt som den är unik i världen om, och vars spridande i Sverige knappast gör någon mer upplyst eftersom Satan redan äger den här nationalsjälen. Att placeras i landet Gud glömde utan internationella kontakter får hänföras till bloggarens dåliga karma. Livet som exil från verkligheten.

Den nuvarande och förre vd:n för SA har en annan typ av horoskop som anknyter till det muttrandet i förra stycket. För likt bloggaren är båda dessa karaktärslösa lyxlirare tydligt under Vågens påverkan, tecknet som i dåliga versioner är just bara karaktärslösa och ytliga nollor, oförmögna att motstå lockelsen från lyx och prål, glitter och glamour.

Förre vd:n och nu styrelseordföranden Sverker Martin-Löf:


Nuvarande vd:n Jan Johansson:Förre vd:n har samma kuriösa relation mellan det lunära psyket och dess disponent som diskuterades i inlägget som spårade en möjlig profil för civilisationsförstörare. Profilen vaskades fram ur 112 nazisthoroskop men kanske skulle man också kunna applicera dem på sådana som förstör en företagskultur - den centrala tanken i en koppling mellan 1a och 6e huset är ju att egenintresset gör människan till sin egen fiende eller en olycka för sig själv och sin miljö.

Nuvarande vd:n har en svagt korrumperande stråle från Satansstjärnan mot pengarnas planet Venus i Skorpionen längsmed den materialistiska axeln mellan 2a huset för egna pengar och 8e huset för andras pengar (de andra som här bekostade den sanslösa 100 miljoner krona dyra jaktstugan).

Men båda männen föddes som sagt (likt bloggaren) till Vågens tecken, tecknet som älskar att finna harmonier i tillvaron. Det här syns mig vara ett moraliskt svagt tecken, själv räckte det med några år inom IT och en bra lön för att bli så djupt korrumperad i tanke och handling för att fortfarande 15 år senare sitta och blogga om nobless och låghet - som för att exercera de sista resterna av Skitstöveln som dröjer kvar i själens skrymslen! Och då har undertecknat långt ifrån den sämsta typ av Vågen man kan tänka sig.

Hos förre SCA-vd:n gör det drömlika psyket i Fiskarna att Solen i Vågen förmörkas i det åttonde huset för en omedvetna tendens till syndande (och en kuriös blindfläck när det gäller andras pengar). Månen disponeras från lyckosamma Jupiter i chefskapets Lejon vilket, som nämnt, gör honom och hans vräkiga ledarstil till en fiende och sin egen värsta fiende.

Sjätte huset, fiender och olyckor, är enligt den här bloggen också roten till allt ont: tendensen att vilja profitera genom att diskriminera mot allt som ser förlustbringande ut. Så faller därför Venus i Jungfrun för att av de vise hållas för upphöjd i Fiskarna, detta "förlorarnas" tecken som Jungfrun inte vill beblanda sig med.

Samtidigt är denna klent placerade Sol disponerad av en för sinnet prominent Venus: men i Jungfrun anses Venus en fallen kvinna, en hora, en som bara tänker på sin egen komfort. En som bygger sig en jaktstuga för torskarnas (aktieägarnas) pengar.

Den nuvarande SCA-vd:n är istället född under en nymåne i Vågen. Här kanske det klassiska argumentet anföras, att de med den reflektiva Månen "bortbränd" av Solens starka sken är mer av "görare" än "tänkare". De är entreprenörer. Men som vi sett står Vågens disponent Venus verkligt pyrt till i det här horoskopet och aktiveras från stjärnan Algol. Det psyke som är mörklagt av en handlingsbesatta Solen (en Sol i Passionens kvalitet) är naturligtvis extremt mottagligt för en underliggande disponent som påverkas av Frestarens onda viskningar.

Så många snaror det onda kosmos har i beredskap för de återvändande själarna, är det ett under att mänskligheten lyckats skapa sig vettiga civilisationer då och då. Oftast är det snarare folk som den här trion som korrumperar det goda som har uppnåtts när större själar - civilisationsgrundarna - fanns tillstädes.


måndag 29 december 2014

Landsförrädarna Quisling, Reinfeldt och Löfven

All makt utgår från Sveriges folk sägs, det. Men hur kommer det då att statsminister Löfven fortsätter sälja ut folkets röst till förmån för de stora ekonomiska hjulen på samma sätt som hans föregångare gjorde det?

Sveriges folk har inte fått välja på mycket länge, någonstans längsmed vägen har demokratin kapats och det är Andra intressen som avgör när t.ex. ett mediedrev startas i norskägda Aftonbladet och resultatet blir att en genuint socialdemokratisk partiledare tvingas bort och Överhetens man Stefan Löfven installeras i stället.

Beroende på tid och plats är det olika faktorer som avgör landsförräderiet, men lustigt nog har vi i högan Nord nu tre stycken landsförrädare som alla fötts till just den ansiktslösa folkmassans tecken Kräftan - denna diffusa hop som sägs dela ut makten. Vad är det egentligen som pågår här?

Tre "naturliga zodiaker" där tecknen matchar sina (ungefärliga) verksamhetsfält eller hus här i livet:

Vidkun Quisling - Norges arketypiska landsförrädare, valde samarbetet med nazisterna:
Fredrik Reinfeldt - öppnade sitt dubbla hjärta för den lönedumpande globala Rovkapitalismen och pratade falskspråk så att knappt någon svensk fattade vad han ämnade göra med landet.Stefan Löfven - låtsastuff förhandlare som alltid viker ner sig så att Rovkapitalisten blir nöjd. Har nu, i linje med sin genuina oförståelse av skillnaden mellan höger och vänster visat svenska folket att deras demokratiska frihet bara gäller en dag vart fjärde år! Övrig tid bestämmer en överhet som högerpressen skonar från offentligheten ljus över det som sker i detta land.
Det är förstås det olycksaliga zodiaktecknet Kräftan är en synonym med det mytologiska monstret Hydra, astrologins Vattenelement eller de grekiska filosofiernas djupt misstrodda Vegetativa Själ. Denna är odisciplinerad och principlös och förmår i sitt renodlade skick inte gå två timmar på hungrande mage förrän den är redo att sälja ut sin mamma för ett mål mat. 

(När vi talar om tillvarons principer i skenet av politiska system, handlar det inte längre om den Vegetativa Själen som ett neutralt uppfattat villkor för vår fysiska existens, om Naturen som sådan, utan om människor och ideologier som begår brott mot den högsta principen på planeten Jorden, människan, i syfte att gynna bara en liten grupp av mänskligheten. Kräftan motsvarar maffian - La Famiglia - eller särintresset. Den som minns Reinfeldt fejka utfall mot näringslivet och kalla dem ett "särintresse" kan förstå hur djupt den mannens kapacitet till LÖGN går.)

Det är absolut livsfara å färde när en civilisation låter NÄRINGSLIVET spela förstafiolen. Men det är vad som har hänt i Sverige.

Men enligt horoskopet för lobbygruppen Svenskt Näringsliv verkar det ju vara den patologiska Mars-i-Skorpionen som tecknar det onda Vatten som hänsynslöst söker berika sig själv och som leder till en så vanvettigt ful ledarstil? 

Ja, men maktaxeln fjärde/tionde, låg/hög, indikerar just precis att demonin utgår från det fjärde ansiktslösa hus som motsvarar Kräftans tecken eller den Vegetativa Själen i dess krampande och lidelsefulla strid för sin egen mättnadskänsla. I själva verket är kombinationen av stingande Skorpion i fjärde huset en perfekt bild av monstret i havens djup. Dessutom kan man diskutera om inte Solen i ett Vattentecken i Skorpionens onda åttonde hus för korruption och död också ingår i problembilden.
Se även etiketterna vegetativ själ och Hydra.
Det är en paradox att det är tre män i det folkligaste av tecken som sålt ut sina egna till skiftande intressen. Men som sagt, Kräftans härskare är Månen, känd som den ombytliga eller principlösa. Tittar man på de här tre nordiska landsförrädarna ser man att alla tre har problem med Månen, Sol-Kräftans disponent. Quisling har Månen i ett rationalistiskt och slugt planerande tecken, Tvillingarna. Men här blandas omoralens Mars in i sinnets tankevindlingar, samtidigt som Tvillingarnas härskare Merkurius befinner sig i Kräftan. En ömsesidig reception mellan tecknens härskare men troligtvis en karaktärsförsvagande sådan. Luft och Vatten är inkompatibla storheter och givet de här två tecknen är dissociationer och mörkanden eller rent lögnsvammel mycket möjligt. Se bara moderata försvarsministen Sten Tolgfors sorti! Han har tidigare jämförts med Quisling-horoskopet pga. de strukturella likheterna.

Reinfeldt, hade också Månen i Luft, en indikation om att det bakom drivkraften mot enbart tänkande över "det vegetativa" (det näriga - näringslivet) fanns en dold plan. Det är i Luft-elementet blåritningarna till det som sedan händer finns. Reinfeldts spelade folklighet var ett bedrägeri från början till slut, precis som Quisling inte alls var norrmännens vän. Mot uppfattningen att Reinfeldts "dissociation" mellan Solen i Vatten och dess disponent i Luft skulle teckna en mildare form av disposition står de ytterligare fakta i målet som det kända klockslaget bidrar med, inte minst den omoraliska Mars i öster i självtjänandets tecken Jungfrun.
Se studien: "Mars attacks! Omoralens planet i första huset och därtill verksam illgörare."
Löfven slutligen, avviker från de bakslugas gäng. Han har istället sin Sol disponerad av den överhettade, tjuvstartande och tanklösa Månen i Väduren. Den här typen av sinnelag kan modifieras betydligt om bara disponenten (Mars) lovar mer av tankekapacitet än den ilskna baggen i sig besitter, men frågan är om en "fallen" Mars i Kräftan ger det behövliga lyftet från sluddrig slugger till klok tänkare med lång framförhållning. 

Det är tämligen uppenbart att Löfven bara är en "stopgap measure", en tillfällig lösning, medan Rovkapitalismen förbereder sig att helt reducera Sverige till samma ojämlika skitsamhälle som en annan tids socialdemokrati lyckades bygga bort. AB kör inte den första eller bästa artikeln om det skattesmitaruppmuntrande egenföretagande, men läs den. Så här håller EU - Storfinansens eget organ - på att systematiskt söka utplåna alla västsamhällen som inte sätter Penningens förräntande i första rummet.

EU är ett av Hydras större huvuden! Nacka den, den som kan och genast finns förutsättningar för en bättre värld, baserat på helt andra ledande principer.

PS. Att den gamla grekiska myten låter Kräftans tecken (krabban) agera sida vid sida med Hydra (innan Herkules råkar trampa ihjäl den med sin häl), är inget argument mot att också Kräftan representerar det näriga monstret. Mytologin överflödar av berättelser där ett fenomen avspjälkas i flera aspekter - hypostatiseras - för att berättelsen vinner på det. Våra egna själar - dyrt och heligt ansedda för att vara "individuella" - hos dem som alls tror själen existerar, är också hypostaser. De är tankar (logoi) som utgått ur Den Enes ändlösa reflektion över sig själv. 

Eftersom själarna existerar före tid och rum - i "Guds psyke" - upplever de både sin särart och gemenskapen med andra tankar. På den här nivån vet alla själar att de är omistliga delar i det som i en lägre verklighet kallas för en "kosmisk symfoni". Ännu lägre, och nu skymtar landet Sverige vid horisonten, går t.o.m. den förståelsen förlorad. Här regerar bara Monstret och dess tillfälliga politiska "talking heads" som alla representerar samma grundmodell - den folket inte alls i demokratisk anda tillåts ha några åsikter om.

Sveriges skendemokrati avslöjade sig ännu en gång genom "decemberuppgörelsen" under en upprörande maktfullkomlig himmel!

Typfall: borgerlighetens pseudo-existens via en av deras ledarskribenter


"Mellankvaliteten" Rajas guna - lidelse
eller bara lidande till följd av sin relativitet?


På morgonradion sitter SvD:s högerskribent Sanna Rayman och producerar ena exemplet efter det andra på att hon "inte litar" på Löfven eller något som följt på decemberuppgörelsen. hon skrattar hysteriskt (jag skulle säga vansinnigt) och förmanas av en motdebattör från Aftonbladet att hon är lite väl konspiratorisk. 

Hon tänker snabbt man över morgonkaffet känner jag att det är något vrickat över kvinnan. Hon låter som en mer snabbtänkt version av en annan beklämmande ledarskribent på SvD, Per Gudmundson.

Det är inte ofta en icke-politiker meriterar sig för två blogginlägg inom en och samma månad, men här händer det! Efter hennes mytomana presentation av Ulf Kristersson, vill jag här istället titta på läran om de tre gunas. Hack i häl på inlägget om Sven Stolpe med en massiv betoning på Mörkrets guna, visar sig Sanna Rayman vara en i allra högsta grad efemär och overklig aktör inom den kvalitet som kallas Passionen eller Rajas guna. Den har ingen egen existens man vispas upp i mötet mellan Ljus och Mörker och betecknar den hägring som är människans fenomenvärld.


Eftersom hon helt saknar förankring i den mörka kvaliteten men har två emotionella planeter i ljusa Sattva guna får vi en summarisk skiss av en människa som "passionerat söker ljuset" - i radion tänker hon snabbt men intrycket av en "lätt älva", en substanslös elementarvarelse. Det här horoskopet rimmar perfekt med någon som är lite för smart för sitt eget bästa. Fanatism och konspiratoriska tankevinklingar som under den överspända fullmånen knappt kan lägga band på sig. 

Om Tamas guna inte är så hemsk som de dramatiska indierna påstår, är sannerligen inte Sattva guna någon garanti för äkta godhet eller genuin upplysthet. Om vi i brist på bättre återigen använder Månen som ascendent för att antyda tillgångar och problemhärdar - ur det subjektiva sinnets perspektiv - är t.ex. Venus i Fiskarna i dess självförsakelse i Fiskarna något Sanna Rayman inte alls gillar. Ur hennes psykes perspektiv tillhör kvinnor som lider och försakar sig Fienden (6e huset). Antingen kan man dra slutsatsen att hon är en feminist som säger åt kvinnor att gaska upp sig och visa att de inte behöver vara martyrer. Eller också hatar hon kvinnor som uttrycker osjälviskhet i sina liv! 

Venus disponent Jupiter ligger i passionerade och ego-orienterade Väduren och avslöjar att det är kvinnor som offrar sig för att på djupet värna sina egna intressen hon hyser agg till. Ur Raymans psykes perspektiv (samma Mån-Våg som Stridshingsten)  är nämligen även Jupiter en verksam illgörare.

Eftersom Venus disponerar över hennes eget lunära psyke hatar hon därmed sig själv! Här är en politiskt engagerad högerkvinna i djup konflikt med sin egen inre godhet. En upphöjd Venus i martyriets tecken är onekligen en tillgång, det är bara det att Sanna Rayman smutskastar sig själv genom att smutskasta alla som tror på en universalisering av det kristna idealet att göra för andra som man själv vill bli behandlad. Vi ser genom båda de naturliga välgörarna Venus och Jupiter att den här kvinnan inte är mycket för välgörenhet! Det luktar typisk höger.

Den här sattviska placeringen av Venus är således mest en problemhärd, och det samma kan sägas om den andra. Venus naturliga motpol är Mars och den är förstås en naturligt omoralisk, självisk och brutal sälle. I Tvillingarnas tecken styrs biologiska drivkrafter - sexualiteten - upp i intellektet och individerna blir alerta och kvicktänkt. (Inte sällan korttänkta eftersom de jagar snabba poänger.) 

Det vill sig inte bättre än att Sanna Raymans sinnelag avskyr även Mars i Tvillingarna! Hon avskyr speciellt en Mars som verkar från Guds, filosofins och samvetets 9e sektor! Hon upplever Gud som sin fiende. Tydligare kan väl inte ett dekadent västerländskt och sekulärt arsle tecknas! Skulle snarlika omen förekomma i det fysiskt individualiserande horoskop som inkluderar födelsetimman, får vi en person som manifesterar en ond anda som åtföljde denna fullmåne mellan Vädren och Vågen året 1976. Många andra föddes och har samma böjelser under "motorhuven", men det krävs sannolikt en fysisk ascendent som upprepar de här störningarna för att de ska ta skruv i det egna livet.

Båda de ljusbringande placeringarna är fiender till ett sinnelag i Vågen som i Rajas passion enbart vill ha sitt tydligen komfortabla status quo, För minns: Ljusets barn vill inte sanna kvar i det instabila tillstånd som den overkliga Passionens dimslöja drar över mänskligheten. De vill i djupet av sitt väsen nå sann insikt - inte för inte är den andliga väsenskärnan - Solen - en sattvisk planet.

Kvar har vi nu bara en febersjuk Passion - själva fullmånen. Och det är uppenbart att axeln är extremt instabil när den giriga Rahu likt fallet Annika "Fallskärm" Falkengren anfäktar en passionerad och begärsfylld Måne medan å andra sidan Solen är ytterst stark i sin ego-orientering i Väduren och här dessutom kombinerad med en upplevt verksamt ond Jupiter. Återigen slås man över hur horoskopet är omöjligt att tolka. Det är helt kortslutet. Nu hatar kvinnan även sin gen andliga essens genom Solens "besmittade" kombination med en Jupiter hon inte gillar. Ur hennes mån-psyke ogillar hon alla som söker växa och ha framgång i sina egna liv - alla dessa tycks testa hennes mentala Våg-balans som arbetar på högvarv (Rahu - överdriften) för att inte bryta samman!

Här är ett perfekt horoskop för en ren fanatiker. Det här går bortom "mångalenskap" - fullmånen kan skapa pregnanta analytiker, men det är bara en "crackpot", ett brustet kärl, en rättshaverist. Högern är fylld av dessa idioter som hatar sanningen men älskar alla myter som rättfärdigar deras eget parasiterande på världen och Livet i stort.

Och till sist. Herre jävlar vad hon är rädd för Döden, han som till sist kommer att berätta för henne vad hennes liv var värt. Saturnus står i kalla och depressiva Kräftan och tycks bidra till den krampaktig fixering vid "näringslivet". Men det är psyket som "äger" Saturnus i Kräftan. Stridshingsten hade också en problematisk kombination av Kräfta och Våg, och kombinationen antyder ofta social ofärdighet eftersom man prioriterar enbart sin egen trygghet och komfort. 

På ännu en punkt i detta totalt Rajas-dominerade horoskop ser vi därför hur omöjligt det är att få fram något vettigt ur den här kartan. Den beskriver ett totalt hjärnsläpp på himlavalvet och det kan man höra varje gång Sanna Rayman skriver en politisk "analys". Nästan allt händer i Passionens kvalitet i horoskopet och detta borde innebära att hon står den "blott mänskliga" sfären närmast. Men kartan beskriver förhållandet där någon inte fattat ett dyft av vad mänsklig samlevnad handlar om. Så synd, att hennes psykes ägare Venus förkastats av ett sinnelag i djup obalans pga. den rådande fullmånen och en bisarr överdos av ego-princip i kombination med den intelligenshämmande aspekten Saturnus mot Solen!  

Solen gynnas visserligen av kombinationen med Jupiter men denna Saturnus skadar definitivt intelligensens Sol eftersom dess placering i Kräftan är en låg och outvecklad placering från vilken att börja organisera det stoff Sol-Ögat blickar efter. Det här är precis samma skräp som Filippa Reinfeldts stjärnstoff. Vissa tider i Tiden är reserverade för barnen bland själar, de som kanske aldrig återfötts till en komplex högcivilisation tidigare. Inte konstigt att de rotar sig (Saturnus/Själens Form) i en så simpel grundtes som "trygghet och komfort för mig och mina närmaste". Här är högern i ett nötskal: inte ovärdiga Livet men ovärdiga varje form av framskjuten maktposition. De har inte mognat till den punkt där antikens tänkare såg den verkliga mänskligheten visa vad "det handlar om".


söndag 28 december 2014

Var då Sven Stolpe faktiskt sinnessjuk?


Det är lätt att förstå varför Aftonbladets Åsa Linderborg finner den "ständigt förbannade" och bildade högerkonservativa Sven Stolpe så uppfriskande. De flesta brukar gilla folk som påminner om dem själva...

Det är en ung Stolpe som Stockholms Stadsmuseum skannat in med dålig kalibrering av gråskalan (jag har snyggat till den) och sedan inte kunnat placera bättre än i intervallet 1925-41. I mina ögon ser det här ut som en 25-åring om man minns hur folk förr såg lillgamla ut redan när de ploppade ur mor sin. Säg att fotot är från 1930, ge eller ta några år.

Vad man ser är en märkligt förstulen figur, en som ser ut som om han bär på en mörk och ful hemlighet. Det är kanske inte så konstigt, med tanke på att han likt sin otäcka look-alike Anders Borg fötts under det stora korset i Mörkrets kvalitet. 

Åsa Linderborg har det utvecklat till tre fjärdedelar på sin himmel, men det är när alla fyra dörrar är stängda man eventuellt kan börja tala som hinduiska filosofer gör om svarta krafter från helvetesvärldarna som drar ner dem som fötts med den här subtila materiella mörkermaterian. De dras ner mot det infernaliska, det helvetiska och hinduismen kallar Tamas guna här i världen för vansinnets kvalitet. Och minsann, Linderborg erinrar sig att forna tiders vänster i Sverige höll Sven Stolpe för att vara en galning!


Första gången bloggen noterar kungavärdighetens Regulus
perverst uppförstorad genom linsen Rahu och sedan når Solen.
Tankar om ett exempellöst original ger sig!

Vi vet redan att tre av de vidrigaste borgerliga samhällsförstörarna och privatiserarna föddes under det stora korset i Tamas guna - Stridspitten, högra handen Borg och den usle antikrist Göran Hägglund. Men även sex-torsken och dessförinnan arkitekten till förnedringslinjen, ursäkta, arbetslinjen, med dess lilla morot framtill och sadistiska repression och piska baktill, i princip kvalificerar sig genom sin omåttliga överbetoning på enbart Oxen, det svartaste av de mörklagda tecknen. 

Oxens tecken, som när det stiger i öster, inte ens har sin egen härskare, kärlekens Venus, på sin sida! Så ond ansågs materialismen i antiken att adaptiva och identifikationsbenägna Venus förvandlades till en problemskapande planet när Oxen stiger i öster! I Mörkrets kvalitet, i Jord-elementet. Jag har tidigare fingrat på om inte detta är Persefone i sitt tillstånd av "horan" som romerske nyplatonikern Plotinus bannar den själ som vänt blicken bort från den andliga världen och istället fixerar intentionen vid den materiella skuggan. 

Samtidigt antyder ju astrologin att det är först i nästa Jord-tecken Venus "faller", i merkantila Jungfrun instrumentaliseras t.o.m. kärleksgudinnan och blir en handelsvara. Här är rimligen Venus som horan, i kontrast med hennes "upphöjelse" i Fiskarna då det ljusa, sattviska Vattnet rentvår henne från alla synder i det förgångna. 

Indikationen är således: identifiera dig aldrig med din jordiska kropp, det är inte sanningen om vem du är. Det förvånar inte att Littorin torskade och blev sexköpare, det ligger så rasande nära den snara som just Oxen i zodiaken innebär. Linderborg gillar porr, det har hon aldrig stuckit under stol med i sitt skriftställeri, och hennes Sol liknar också Littorins (och Jimmie Åkessons) - bara att den hunnit lösgöra sig från Satansstjärnan Algol med några grader. Torsken och den opportunistiska smygrasisten har sin andliga essens (Solen) akut infekterad av korruptionens stjärna (förvisso inte astrologins enda sätt att varna för medfödda svagheter).

Persefone (Venus) som själen i sin gudstillvända och korrekt intellektuella nivå tecknas annars av Venus i sitt positiva härskarläge i Luft-tecknet Vågen. Häri upphöjer själen (Venus) sin Fader (Saturnus) och det är därför nyplatonismen och all filosofisk idealism, alla läror som håller verkligheten för att vara sprungen ur högre intelligensers tankeflöde, bäst kopplas till Luft-elementet. Men anden är impotent, sade Goethe, och det är därför de mest bestialiska figurerna vinner opinionsundersökningarna, Stridspitten och Borg. Littorin tillbaka i överhetens värme på rekordtid och nu i skånskt gods. 

Jodå, Satans barn vet att ta hand om sina egna och vet hur Mörkläggning går till. Den arma genomsnittsmänniskan har ingen chans att genomskåda rökridåerna efter som Ljusets kvalitet så sällan hittas i hög koncentration hos individerna. Och när så sker, har de närapå aldrig samma onda världsliga böjelse som Mörkrets barn. Ja, visst låter det som Stjärnornas krig! Men Hollywood urvattnade sannerligen den antika och högst intrikata världsbilden på ett sätt som visar varför timmarna nu är räknade för den här civilisationen.

*****

Det saknas sannerligen inte engelskspråkiga texter på nätet om de tre gunas. Ofta töntiga feelgood-artiklar av yoga-typ om hur man balanserar sina tre fundamentala tendenser. Lite bättre är materialet som påminner om möjligheten att "transcendera" dem helt och hållet. Men det är dumheter, det också, för vi kan inte så länge vi har en jordisk kropp med åtföljande biologiskt psyke överge denna grundläggande vävnad - den är ju basen för vårt liv här i tid och rum. Jag kan köpa new age-svamlet om att "gå förbi dina tre gunas" om man bara menar: "snöa inte in på en doktrin".

Här är ett exempel på den här intellektuellt förslappade typen av "nyandlig" text:

http://www.expressionsofspirit.com/yoga/gunas.htm

Den här bloggen har problematiserat de tre gunas djupare och kommit fram till att det egentligen bara existerar Ljus och Mörker. Hinduisk astrologin medger nästan så mycket genom att beskriva mellanläget, Passion, som en mixtur av Ljus och Mörker. Och eftersom den mänskliga upplevelsen domineras av Passion (och dess baksida lidande) förefaller den ideologiska idealismen mer besläktad med hinduismen än någon annan tankeriktning. Den tänkare som riktar sin intention (Solen) tillräckligt lågt, ska förr eller senare finna sig född in i en värld som inte alls är trevlig. 

Åsa Linderborg, Sol-Oxe, har till exempel beskrivit sitt ytterligt problematiska barndomshem i en självbiografi. Köttslighetens simplaste haveri tecknas där: omåttligheten i Oxen, barnets orala fas. En själ som fallit så lågt att den måste slicka på och fingra på allt i denna värld. I människan Jesus blev Logos till Kött enligt det av grekiskt tänkande tydligt färgade Johannesevangeliet. 

Men bibeltexten är en perversion av antikens vetande: inte bara Jesus själ utan alla själar är logoi - höga andeväsen eller styrande förnuftsprinciper som tar på sig en fysisk klädedräkt. I Jord-elementet når förglömmelsen sedan lätt sitt maximum och då återstår bara hedonism och missbruk av de yttre fem sinnena samt det sjätte inre sinne - Månen - som många misstar för intellektualitet, särskilt om den fått lite höjd och verkar genom Luftelementet.

En eftergift för feminismen: kungastjärnan Regulus
tillfälligtvis ersatt av en Hjärter Dam. Kungliga
Lejonet råder dock över Hjärta och Syn.

Men sanningen är: Borg och Hägglund som bär den infernaliska materialitetens tunga kors kan aldrig bli annat än Satans barn i liv och handling. Tamas guna skapar en närmast reaktionär konservatism och vilja till makt, och det är därför Åsa Linderborg känner igen sig i Sven Stolpe. Universums byggbitar föregår alla politiska färger och det finns naturligtvis lika många konservativa till vänster som till höger. Men eftersom de här politiska vyerna arbetar med skilda byggbitar yttrar sig fundamentalismen lite olika. Borgerligheten är inflexibelt låst i tankar om att människan (utanför stadsmurarna) är ond och behöver kontrolleras (katoliken Stolpe som ett religiöst motiverat exempel där kontrollen behövs eftersom varje människa föds "i synd"). Vänstern har en lika omotiverad tilltro till människans godhet. 

Bara astrologin, tycks det, är instrumentet som påminner om hur alla bär på både gott och ont och hur i en del fall dålig karma från tidigare liv ligger inbakat i livsöden, psyken och fysiska kroppar i hög grad dominerade av Infernos kvaliteter. Och då talar vi just den ständiga ilska som Linderborg gillar hos den mentalsjuka Sven Stolpe. Mars kopplas till sinnessjukdom, och särskilt vrång kan den ses genom sitt negativa härskarläge i Skorpionen. Just den position Stolpe föddes med. 

Denna genuint tärande Mars stimulerar Linderborgs Mars-i-Oxen via opposition, jag har sett stor men enbart köttslig kärlek utvecklas mellan individer som inbördes bildat "den sataniska axeln" för dem som bojats i de lägre delar där kosmos mer liknar kaos och man kanske kan förstå varför de ständigt skriker på hårdare lagar och fler poliser.

Men nej, Sven Stolpe var inte sinnessjuk. Även om demonen Rahu ger en besatthet av att dominera, är Regulus och Solen inte att förneka. Demonen Rahu civiliseras här eftersom den förstärker (för jordborna) samma Sol som är dess disponent. Symboliken tecknar således storhetsvansinne enbart för mycket klent begåvade jordbor, men inte ur perspektiv av andesjälen som kallades Stolpe i det livet. Regulus-Solen och kommunikatören Merkurius bränd visar att det var Solen - Livet självt - som talade. 

Men sedan fanns förstås en annan sida också, den som den negativa armen i det stora korset tecknar. Som synes har Linderborg själv samma aktivering av såväl Algol som Regulus så jag förstår att hon kan sympatisera med excentrikern Stolpe. När båda det här stjärnorna är samtidigt aktiva tycks de blir formidabla übermänniskor. Men ibland är den ena stjärnan falsk. Se t.ex. horoskopet för Svenskt Näringsliv där Regulus bara välsignar lobbyorganisationens självbild - den bild de söker sälja på sig själva och andra. Deras faktiska verksamhet syns bättre i tionde makthuset, gruvligt skadad av Satans stjärna...


PS. Trots myckenheten av Tamas guna har jag tidigare hittat intressanta kvaliteter i Linderborgs horoskop. Hennes "tagg" har så här långt använts invid sex inlägg.

Förskingraren som motsvarar 2014 års svenska demokratisvek

Intressanta tider på min ära! Jag har pekat ut den svinkallt själviska kopplingen mellan Skorpionen och Stenbocken i några få inlägg förr, men sådana personliga iakttagelser tenderar att drunkna i mängden inlägg. 

Givet den ömsesidiga receptionen mellan dessa två teckens härskare under som löpt parallellt med den svensk regeringskristen och (sd) som höll regeringsarbetet gisslan (åt borgarna), har det givits möjlighet att en gång för alla se hur den onda materialismen ser ut. 

Att sedan (s) gjorde upp med Alliansen för att försvara den i grunden sjuka finansinrättningen EU och det öppenhetstvång som får allt fler individer att i protest ansluta sig till (sd) - och genom detta tilltag i Maktens och Storfinansens namn sätta frågetecken för svensk demokratis duglighet - det har givit svenska astrologistudenter ett fenomenalt underlag för att fundera över vad det är som gör Skorpionen och Stenbocken till ett så udda par.

Och så kommer nu AB:s uthängande av en karaktärssvag kassör i Vänsterpartiet som förskingrat flera miljoner kronor på spel och dobbel. Det förvånar mig inte det minsta att hans horoskop har en färgläggning som besynnerlig liknar Jan Helins, chefredaktören för den tidning som jobbar hårdast med näringslivet för att hålla underklassen fastlåst i ett monetär tänkande och gärna då tanken på "lätta pengar" genom spel. 

Naturligtvis spelar den djävulska tidningen med dess sunkiga chefsredaktör båda sidorna och "larmar" då och då om spelets faror eller hänger ut spelmissbrukare som Jimmie Åkesson. Oj vad några av Schibsted-pressens anställda ska brinna i helvetet därför att deras uppsåt är så orent!


*****

Den ohederliga kassören då, han har i princip allt som kan gå fel på sin himmel. Det är svårt att inte halka in på tankar om vi är förutbestämda till det vi blir här i livet, när man ser sådana här fall. 

Svindlande kassör (inre kretsen) och
dagens transiter på himlen (yttre kretsen).
Ett praktexempel på dysfunktionell Vegetativ Själ
(Vatten attraherat av det negativa, Jord-artade)


Att se samma helvetiska själviskhet som då han föddes åter torna upp sig på himmelen när åtal väcks mot honom, borde få den värsta skeptiker att börja undra om det ändå inte ligger något i astrologin. Så här ser vi en oärlig kassör under samma fula indikation som också beskriver Överhetens svek mot svenska folket i den oheliga nya alliansen mellan höger och vänster.

(Löfven: "ingen bryr sig väl om eller uppfattar skillnaden på höger/vänster längre" - han talar inte bara för sig själv här utan om, faktiskt, ett helt folk som blivit drogat av billigt krafs gjord av slavarbetskraft i Asien som borgarnas skattesänkningar gjort att alla utan den utstötta undre femtedelen av folket kan unna sig i rikt mått.)

Flera inlägg har diskuterat den ömsesidiga receptionen mellan Skorpionens och Stenbockens härskare på sistone, så den här kartan behöver inte kommenteras ytterligare. Däremot kan man notera att kassörsyrket (engelskans "teller" - en som "bläddrar" sedlar) dels ligger nära Oxens tecken, som varande pengarnas tecken (och instinkten att vilja hålla i saker fysiska och "äga" dem). 

Men räkneförmågan tillhör förstås intellektets Merkurius, och här vill det sig inte bättre än att Merkurius står i Oxen, under direkt inflytande från den korrumperande onda stjärnan Algol och detta lättpåverkade intellekt står i sin tur i opposition till den hederliga gränsdragningens Saturnus som i sin tur "ägs" av egenmäktiga Mars-i-Stenbocken. 

Dessutom har kassören det enligt bloggen typiskt kriminella sinnelaget, "fallen" Måne i Skorpionen. Den har vi sett överrepresenterad i den grövsta sortens kriminalitet: mördarna.

Det är helt klart att det är en slags maktens diktatur eller egenmäktighet i störd form vi ser här, precis som i denna tid när den politiska överheten svikit hela det svenska folket såväl till höger som till vänster. Det är så många faktorer som står i negativ polaritet och samverkar till en dyster gyttja att det är onödigt att söka specificera vad som bidrar till vad. Detta är materialism i dess värsta skepnad och med en härlig liten knuff från Satans huvud, som judarna kallade Algol. 

Härmed har vi fått vårt andra tydliga fall på att Algol också är känd som "Speldjävulen", Jimmie Åkesson var det första (Solen i Oxen på närmast rak linje med Algol). Och egentligen har vi sett ett tredje i den förra borgarregeringen, den hymlande och genomfalske marknadskapitalisten Göran Hägglund som förklätt sig som en god man med kristna värderingar. 

Att hans djupt Algol-infekterade horoskop också svarade till en djupt driven speldjävul tänkte jag inte på då medierna berättade om att han var borgarregeringens störste hejare på att berika sig själv genom att - säkert på betald kontorstid (en politiker avlönad av svenska folket) - sitta och läsa in sig på värdepappersutveckling med följden att han var förra regeringens specialist på att berika sig själv i dessa frågor. Speldjävulen igen.

Om Hägglund, se bl.a.: Gud och Satan och KD:s själ (juli 2012)

Stefan Löfven den nye StridshingstenKrigaren Mars och den knutna näven


Högermedier och svenska amatörpolitiker fortsätter spela upp ett så illa skrivet manus att det bara kan återföras på den maktkrampande simpelhet som råder så länge envåldshärskaren Saturnus och brutale kämpen Mars bildar en ömsesidig reception!

Astrologins två antika "illgärningsmän" gästar var och en den andres negativa hemmatecken och det liknar mest ett plågsamt gisslandrama där Makten söker sitt eget. Den här perioden, 28/11 2014 - 4/1 2015, har korresponderat märkligt väl med att Alliansen vägrade förstå att de förlorat valet samtidigt som SD gick helt överstyr i inbillad maktberusning. 

Ur ett annat perspektiv har dock demokratin i Sverige förlorat när det uppenbarligen inte spelar någon roll hur folk röstar. Kapitalet drev fram denna förändring och fast Löfven knyter näven i DN och spelar stark ska man inte glömma att han förra året granskades av den globala rovkapitalismens informella Bilderbergrupp, och befanns vara en lojal påläggskalv. 


Inbilla er inte att det är Löfven eller nya Kinberg-Batra som ligger bakom den här lilla piruetten med hot om extra val och sedan en plötslig och välkommen förlikning. Detta är uppfyllelsen av Löfvens "löfte" om att blanda ihop korten så att ingen längre vet vad som är vänster och höger. Här är Arbetsgivarens man i ett nötskal, precis som det sett ut i Sverige sedan överheten desarmerade hotet om en mer revolutionär arbetarrörelse. Överhetens privilegier får inte röras. 

Det blir allt tydligare att vi aldrig lämnat det gamla Fattigsverige, en feodal värld med "oberörbara" kapitalägare och en gigantisk folkmassa, alla med mössan i hand. Det kommer tydligen att dröja en generation till innan revolutionen kommer. Det måste bli ännu sämre innan det kan bli bättre.

Det har under hela höstens "regeringskris" funnits större aktörer som inte ens nämnts i medierna men som sett till att produktionen och deras egna övervinster inte allvarligt hotas. Löfven är en produktionens man även om han säkerligen finner många borgerliga tilltag befängda. (Han uttalade sig ju mot Alliansens förvandling av Arbetsförmedlingen till en myndighet av trakasserier och överförmynderi i en situation som i grund och botten beror på systemfel och inte enskilda individer.)

Går man ner på individnivå är det faktiskt lustigt hur DN plötsligt visar ett foto på Löfven med knuten näve efter veckor av prat hur han sökt nå Alliansen med öppen hand. DN presenterar nu plötsligt statsministern som en handlingskraftig superhjälte. Smock! Ka-boom!

Bloggen har tidigare pekat ut att krigets och olyckans Mars befinner sig i "fallet" läge i husfridens tecken Kräftan då Löfven föds. Mest uppenbart är förstås den omskrivna separationen och överflyttningen till en styrmor. Naturligtvis är Mars alltid Mars, oavsett miljö, men många tyckte nog att Löfven fick klaustrofobi väl snabbt när han utlöste ett nyval som enbart skulle ha gagnat SD. 

Mars i det slutna lilla rummets princip Kräfta kan indikera en rå energi som söker bryta sig genom cellmembranet mot något större, men det är en krigare som vaknar först när det egna skyddade rummet redan har traumatiserats eller inkräktats i. Mars i Vatten är REAKTIV, det är inte en energi på medvetet planerande nivå som t.ex. Mars i Luft. (Luft, särskilt i kombination med Eld = proaktiv, Vatten = reaktiv, Jord = bunden till sinneserfarenheten)

Som bas för Löfvens sinnelag i Väduren tecknas en tendens till senkommen reaktion och därtill överreaktion. Kombinationen saknar det cool som utmärker genuint framåtsyftande människor. Han är en perfekt nyttig idiot åt den så kallade kvartalskapitalismen eftersom hans psykologiska väsen pulserar på samma impulsiva och snabba sätt. 

Bra i boxningsringen och med näsa för seger genom ihållighet under flera ronder, men kanske inte för att överinse och driva på ett långsamt och övergripande systemskifte - vilket är vad världen nu behöver. Men Löfven är ingen visionär, han är en produktionens man och bejakar den dödliga myten om "ekonomisk tillväxt". Solen och Mars i Kräftans tecken visar att han verkligen tillhör den sämre versionen av Naturens eget tecken. Detta är den energiska och fräsande och näriga människa. Naturen i perspektiv av var och ens kamp bara för sin egen och de sinas överlevnad. Människan i hennes mest lättmanipulerade tillstånd eftersom hon här reducerats till enbart en enhet som söker sörja för sin biologiska överlevnad. 

Det är därför Löfven uttalar ordet "jobb" så fult. För det är löneslaveri han talar om, eländiga skitjobb bara för att hålla en mänsklig kropp vid liv och betala hyran så att inte väder och vind bryter ned den i förtid. Vad är det för livsstil Löfven försvarar? Ett liv som en produktionsenhet i en civilisation utan intresse av att sprida det Goda till alla och envar.

I denna kamp för den blott fysiska existensen finns inte plats för den Rationella Själen. Det vet Svenskt Näringsliv när de söker smutskasta högskoleämnen som filosofi eller deras partner i brott, Aftonbladet, med en infantiliserade non-stop störtflod av smörja som bara handlar om "ranking" i alla möjliga ämnen och "pengar, pengar, pengar". 

Enkla människor ska inte ges en chans att utveckla sina vingar bortom denna bedrövligt trånga skokartong. Jan Björklund (fp) upprepar till leda hur många som inte är lämpade för annat än korta praktiska yrkesutbildning (där borgarna dessutom sataniskt stängt dörren till möjligheten till högre utbildning senare i livet - de söker permanenta klassamhället så att skomakaren måste förbli vid sin läst)

Det är ingen slump att Jan Björklunds fattiga syn på människans inneboende möjligheter sammanfaller med hans eget sinnelag (Månen) i träldomens tecken Jungfrun - tillika arbetaren som instrumentaliserat (prostituerat) sin egen kropp i eländigt arbete och med lystnad i blicken hoppas på rik skörd (lönekuvertet på fredagen som det var förr). Här är just det förkrympta perspektiv som påminner om att kvartalskapitalismen är livsfarlig för artens överlevnad. Men det går det inte att tala om med människor som redan fallerat och dukat under för profitens princip. 

SvD:s kulturchef namnger två (s)-politiker som omvittnar det här partiets extrema högervridning och den genuina underklassens hånfulla ointresse av att utveckla något utöver Disneys masskultur. Det förvånar inte att hitta de här två perspektivlösa sparivrarna med Månen respektive Solen i vinstjägaren Jungfrun. Stenbocken och Jungfrun är i vissa avseenden svåra att skilja åt i de mått och åtgärder de vidtar i det materiella. Båda tecknen är överdrivet förtjusta i att "kapa kostnader" snarare än att stimulera den kreativitet som bor på en högre nivå än den lågmark där man möblerar om fysiska ting.


Så här eländigt har det troligen sett ut i Sverige sedan hotet om arbetarrevolutionen avstyrdes. Ännu ett land som inte lyckats genomföra en fungerande demokrati och en genuin socialisering genom djup bildning av det egna folket. Med de åtta åren av borgerligt styre blev det slutligen solklart att svenskarna inte bryr sig längre. De vill ha alla moderna bekvämligheter i sina hem och sedan tar deras "berättelse" slut (om man inte anser billiga charterresor med alla moderna bekvämligheter för att vara mer än en slösaktig variation på samma tema). 

Stora delar av befolkningen avskyr t.o.m. kultur eftersom de själva - genom marknadens försorg - bringats att stanna av på Kalle Anka-stadiet! Jan Björklund tänker falskt som få och använder sin egen ideologis kriminella snöpning av svenskarnas intellekt för att nedvärdera människors förmåga att ta till sig högre ting. Det är samma falska sätt att vända sanningen bakfram som när Stridshingsten och hans polare sextorsken Littorin sökte göra arbetsmarknadens fulspel till att individen själv bär ansvar för sin arbetslöshet.

Rovkapitalismen eller Hydran har lyckats sprida sin cancer genom hela folkkroppen, som nu kommer att upplösas och försvinna som om den aldrig varit - hur mycket än några tiotals procent ultranationalister spjärnar emot, många utifrån bisarra biologistiska ståndpunkter. 

Det är typiskt att ett land med låg bildningsnivå och en fixering vid biologi snarare än metafysik föder en underklass som tänker i biologistiska banor. En lite större förståelse kan man ha med SD-röstare som ser allt inhemskt lösas upp i ett globalt varumärkesflöde - dessa har sett den verkliga fienden, det verkliga monstret, men misstar sig när de fixerar sig vid invandrarna som bara är symptomen på den sjuka rotorsaken.

Den globala Hydran - Djävulen - vann den här ronden och i Sverige gick det verkligen lätt! Det globala Tidsåldersskiftet kommer att börja någon annanstans, i Sverige sitter folk still i båten. Märkligt många tjuvstarter redan, "Egyptisk vår", "Occupy Wall Street". Behöver mänskligheten en verkligt grym intervention från Naturen själv? Eller kanske ett första allmänt erkänt besök från utomjordiska förmyndare? Det blir inte Klaatu som kommer den här gången. Kosmos tänker inte ta mer skit från de åttio familjer som annekterat så mycket världens resurser och håller hela mänskligheten som gisslan. 


För övrigt. Synske amerikanen Edgar Cayce (1877-1945) hävdade att antalet själar som förirrat sig in i vårt solsystem uppgår till, om jag minns rätt, 33 miljarder! Merparten av dem har emellertid aldrig tappat höjd och länkats in i planeten Jordens egen evolutionära bana. Jo jo!lördag 27 december 2014

Den antidemokratiska överheten avlyser extravalet.

Jag var så fullt upptagen att skriva om Stenbockens kalla passion efter kontroll över Resurser att jag inte såg när nyheten om det avlysta extravalet dök upp.

Men så passande att jag - fast via slottsupphandlaren George Clooney - ändå var inne på exakt rätt spår. Horoskopet för presskonferensen där symptomatiskt inte V och SD ingår, avslöjar exakt vad det här beslutet handlar om.

De partier som uppenbart bara är bihang till Storfinansen mäklar fred eftersom Sverige i grunden skadas internationellt när REGERINGSDUGLIGHETEN LYSER MED SIN FRÅNVARO.

Se här hur infantilt fixerat vid regeringsduglighet horoskopet för det officiella avlysandet av nyvalet är:Stridbara krigaren Mars "upphöjd" och med ovanligt hårt pannben i Stenbockens tecken - denna tjurskalle stiger i öster i just det tecken som tecknar realpolitik (praktiskt motiverade åtgärder snarare än idealistiskt grundade tankar och handlingar).

Som i alla horoskop under den här gångna kolsvarta perioden råder en ömsesidig reception mellan astrologins två ondaste planeter, Saturnus, världshärskaren Stenbockens signifikator, och Mars, den näriga sexualenergin som via Skorpionen tecknar en dödsskräck så enorm att den inte klarar sluta att knulla fram nya generationer av precis samma historia. Tillsammans bildar de här två såta herrarna den ondaste av alla världar, styrd enbar utifrån tankar om makt och kontroll över de materiella resurserna.

Naturligtvis skulle man kunna göra en åtskillnad på en överhet som sitter på den världsliga makten och de myriader levande varelser som, maktlösa, indoktrinerats av överheten att tänka sig bara denna värld och att sträva uppåt, exakt som det här lönlösa ekorrhjulet är tänkt. Tillväxtekonomin är Djävulen själv.
Fru Fortuna eller Månen är den som styr denna bedrövligt insiktslösa lägre värld där alla uppmanas att bygga sitt eget varumärke, "put one's best foot forward" och tävla i vad som nu är BÅDE den svekfulla socialdemokratins och högerns enda möjliga väg: "Var du lönsam, lille vän". 

Carl Bildt, Skorpionascendent, predikade den enda vägen som således är den mörke filosofen Herakleitos "vägen ned". Denna väg upphöjs till norm varje gång Satan vunnit ronden.

Och trots osäkerheten om hur nära man bör koppla Satan med Saturnus (orden har åtminstone ingen etymologisk släktskap), så är just Sveriges hattande i denna tid av politisk idioti ett uttryck för Satan, han som testar kvaliteten på själarna.

Inritad i tidigare kartor men utelämnad ur ovanstående, har vi ju faktiskt Satans huvud (stjärnan Algol) i början på Oxen och dess korrumperande inverkan på de maktfullkomligas planet Saturnus i början av Skorpionen.

Det därför, givet Saturnus och Mars ömsesidiga reception, helt klart att Satan bara driver med detta ömkliga land och dess ömkliga folk just nu. Gratulerar till den som bortom mediernas pseudorapportering själv förmår ens formulera en fri tanke om vad som håller på att hända med Sverige.

*****

Bland taggar (etiketter) som inte använts på länge hittar jag plötsligt "diktatorskomplexet". Jag hittade på termen för att beskriva kombinationen av egoprincipens Vädur och maktprincipens Stenbock i olika kombinationer, och här har vi den på ett nytt sätt: Stenbockens härskare Saturnus kastar en direkt aspekt mot Vädurens "naturliga zon", det första huset för egoutövande!

Begreppet "diktatorskomplex" passar dessutom ännu bättre för en karta där frihetens Sol-i-Skytten skickats i exil i 12e huset och är maktlös. Även om Solen stått bättre till befinner sig dess disponent Jupiter i Kräftan där den helt saknar Skyttens universalistiska tendens utan tvärtom tecknar "charity begins at home" - den egna säkerheten i första rummet. 

Men Jupiters funktion i horoskopet för presskonferensen är underordnad. Det är den makalösa och nästan sjukliga fixeringen vid makt och kontroll som drar all uppmärksamhet till sig. Jag bröt förra året med en mångårig bekant (en moderat) och trots julkort känns det inte aktuellt att dra igång samma visa igen. Han var född med just kontrollplaneten Saturnus med benhård aspekt mot förstahuset, nästan undantagslöst en varning för att Freuds överjag så kontrollerar självbilden att man helt reducerat sig till en nyttig idiot för de som skor sig på ens roll som den slav och underhuggare man blir i det kapitalistiska civilisationssystemet. 

Under denna signatur föds alltså borgare som inte har intelligens nog att förstå vilka trälar de är! Och så förstås mängder av arbetare som, därför att deras legender berättar det, identifierar sig med den slavande underklass som gärna skulle vilja dra en vinstlott på Idiotins snurrande hjul som vi just kopplad till de falska sanningarnas värld.

Freddie Wadling rör ihop Gud och Satan / George Clooneys komplexitet
Under sommaren brännskadad i husbrand och i vintertid driven på flykt från en översvämmad tillfällig lägenhet. Den enligt medierna utfattige sångaren är inne i en tid av oflyt och muttrar enligt Aftonbladets avskrivning av annan tidnings nyhet: 

"Det känns som att det är någon där uppe som jäklas med oss. Jag känner inget större stöd från de högre makterna, säger han till GT."

Wadling, som i tidigare intervju påstått sig känna till mer om den demoniska sidan andevärlden än gemen, tycka ha anammat satanistens metodik här, och skyller det onda i världen på Gud, när det naturligtvis är Satan som prövar människors själar. Det är bara att läsa Bibeln för att få tankarna i ordning. Det Wadling famlar efter, är ordstävet "nån däruppe måste gilla mig", och sedan spegelvänd det precis som satanister spegelvänder kristen symbolik.

Från en snabbtitt för några år sedan tyckte jag mig minnas att Wadling är siderisk Kräfta, dvs det centrala tecknet i den upp-och-nedvända sublunära sfären. Och det visar sig mer än så det är en nymåne i Kräftan, och den "brända" eller osynliggjorda Månen som borde ha verkat som Solens fundament och bas "finns inte". 


Nymånar i instinktiva Vattenelementet skulle kunna antyda den typ som löper risk för OCD, besatta och tvångsdrivna naturer. Ingen som hört Sveriges kanske mest expressiva sångare kan betvivla att han drivs av extraordinära krafter, men vilka?

Vad som blir kvar i frånvaron av en reflekterande och därmed medvetandegörande Måne är en utagerande solär typ som agerar på basis av "Självmedvetandets frånvaro", dvs en gudsförnekare eller satanist, möjligen en enkel naturalist som tror sig vara enbart en produkt av biologins formativa krafter. För man får inte glömma att astrologins Sol inte bara är den andegnista (andesjäl) som är fundamentet för människans unika individualitet. 

Solen är också unitiv symbol för alla dessa andegnistor som utgår från Guds representant i denna värld. "Människan är skapad i Guds avbild" - bibelcitatet syftar på avbilden Solen! Som bloggen tidigare noterat bildar Solen i Lejonet och Saturnus i Vattumannen en axel som betecknar den kosmiska människan (Vattumannen) och hennes centralt placerade hjärta och kognitiva utgångspunkt (Solen/Lejonet).

Nu har visserligen Wadling en kontakt med den supralunära och gudomliga sfären via budbäraren och egna intellektets Merkurius i Lejonet. Det är emellertid den Sol som sjunkit ner i Vatten och där förtärt sitt eget psykiska element som förfogar över detta eldiga intellekt och dessutom är intellektet märkt för bestraffning genom den södra månnoden Ketu som indikerar den punkt i zodiaken där den erratiska och psykiska Månens bana skär igenom solbanan och börjar rasa ner mot sydliga latituder. På psykets högmod följer dess fall. 

I det här fallet är situationen ännu mer komplex eftersom andesjälen (Solen) på samma karta själv bränner sitt eget skepp (Månen) och "befrias" att skena vilt, utan reflektion, i den mörka sublunära sfären med dess biokemiska substanser. Wadlings horoskop tycks säga: "Nu föds en av de förlorade själarna". 

Ett liv under sådana bistra omen kan fortfarande berika, fast ibland andra mer än den levande själv. De, vars förbrytelser mot Guds naturlagar varit värst, kan ibland återfödas som föga mer än ett skådebröd för andra att dra lärdomar av. Astrofysikern Stephen Hawking är ett mellanting eftersom hans gradvis avvecklade kropp inte påverkat hans tankeförmåga. En oanvändbar kropp har t.o.m. stimulerat tankeapparaten.

Som så ofta när mängden kredit är starkt beskuren ser man Saturnus begränsa den överflödande rika Jupiter på något sätt - här via opposition. Ingen tumregel utan sina undantag och numera stormrika mister Man, George Clooney, föddes med Jupiter i armodets Stenbocken och tecknets härskare Saturnus hack i häl, lite tidigare i tecknet.


George Clooneys karta med AA-rankad (säker) födelsetid hos AstroDatabank förbryllar verkligen. Något säger mig att hans extrema materialism och förmåga att styra fram mot dyrbara slott och nyligen en troféhustru av rang bottnar i en andra generationens invandrare i "möjligheternas land" USA. Är han armenier från början? Det ordet ringer i mitt bakhuvud varje gång jag ser ett foto på människan med sitt överdrivet amerikanska namn och österländska ansiktsdrag.

Han älskar att spela en mix av loser (för att få kvinnornas hjärtan att börja bulta) sedan en tid i en fullständigt patetisk serie reklamfilmer för någon kaffeautomat där han gång på gång blir berövad lyxkanten av någon förslagen kvinna. Nyligen har temat utvecklats till ett par, en man och en kvinna som konspirerar mot Clooney om den sista åtråvärda kaffeampullen. Man skulle kunna tänka sig att de här två bedragarna är just Clooney och hans nya advokathustru, ett yrke skickligt på att lämna klienterna barskrapade...

Det är just underklassens Stenbock i den materiella bedrövelsens 12e hus som får mig att misstänka ett utfattigt förflutet på föräldrarnas sida och en omstart i möjligheternas land. Ett starkt 12e hus lämnar ofta betraktaren med en känsla att individen är ofärdig på något sätt. Jag har mött allt från intellektuellt debila till djupt svårmodiga människor med fullpackade hus för exil och världsliga förluster. Det är inte svårt att se varifrån Clooneys preferens för att spela "lama män" kommer ifrån. Faktum är att han ÄR en impotent och lam människa i verkligheten också.

För att förstå hur det är möjligt att en så vankelmodig karaktär lyckats så väl i Hollywoods skyddade verkstad, måste jag tillgripa en ren spekulation: det är äregiriga Rahu som här kanaliserar en känsla av fixstjärnan Regulus "kungavärdighet". Här ritar jag pilen dubbelriktad för inte bara söker Regulus ständigt finna någon punkt i vårt kosmos att sprida välsignelsen genom. I Clooneys fall är det också den låga och med månen besläktade Rahu (norra månnoden) som blickar uppåt mot högre höjder och söker imitera och uppnå storhet - här är då den hybris och det högmod som föregår det fall ner i misär som tycks vara Freddie Wadlings lott i livet.

Regulus och Rahu står i ett av horoskopets fyra hörn och prioriteras därför framför den hämmade framgångsplaneten Jupiter i tolfte förlusthuset. Den här mannen inger en illusion av att vara en gud eller åtminstone en konung! Alla med simpla, jordiska (lunära) aspirationer (Rahu) rycks med i den här demonens perverterade bild av en stor kung (Regulus). Symbolens position i sjunde partnerhuset visar hur otaliga maktlystna kvinnor drömmer om Clooney som just deras kung - och han skrattar hela vägen till banken, den sol-och-våraren!

Tredje huset för kommunikation är ett moraliskt tvivelaktigt hus enligt indierna, inte så konstigt eftersom handelsmannen Merkurius motsvarar det och omoraliska Mars anses signifiera striderna mellan säljare och köpare (Tänk: länder där det är tradition att "käfta" över varupriserna, försöka pruta på säljarens pris.) Clooney har sin snacksaliga Merkurius och själva Solen (upphöjd i Väduren) i detta hus och tankarna går till hur lycklig han varit i en eller annan filmroll som snabbpratad jurist (särskilt den memorabla rollen som skilsmässoadvokat mot sol-och-våraren Catherine Zeta-Jones). 

Livet imiterar konsten. Men i verkligheten
är det kvinnan som är advokaten.

Clooneys intellektshus är spännande eftersom den drivs av en kall närighet och en närmast kronisk irritation (som kan ses som en underton i alla hans filmroller): Solen i Väduren brinner visserligen i Eldelementet, men det är en desperados kamp för att undvika att nudda dess disponent Mars i dödens Vattenelement, illa placerad i olyckans sjätte hus. 

Tala om att blotta rädslan att bottna i en intensiv inre upplevelse av olycka (= Mars i 6e) kan fungera som en motivation till en bagges ystra överspel! Clooneys utspel kommer ur en Sol-Vädur som verkar för att hålla distansen till "den psykiska kollapsen" (Mars fall ner i Kräftans instinktivtsdrivna värld.) Det är som att Solen doppar tårna i din disponents verklighet och där upplever ett iskallt Vatten - usch! - och direkt drar upp tån igen. Detta är inte en cool snubbe, det är snubbe som hela tiden anstränger sig för att spela cool. (Jfr. sexförbrytaren kapten Klänning, Sol-Vädur baserad på Mars-Kräftan, en man som fejkade feminism under många år för att nå sina egen dunkla mål.)

Till tredje huset hör också medierna och Clooney sägs hata journalister över nästan allt annat: se var disponenten till fotoblixtens och linslusens Sol-Vädur befinner sig! I protektionistiskt och svagt läge i Kräftan och i huset för dem man ser som sina fiender, sitt livs Olycka! Den dumme mannen både vill ha framgången och hatar sedan dem som söker sitt levebröd genom sådana som han!

Den här omaka kombinationen av Sol och dess disponent, förklarar också perfekt varför Clooneys roller alltid utmärks av korta utbrott av entusiasm följd av långa perioder av uttryckslöshet eller mild sorg. Det är glada Väduren och sörjande Kräftan som i kombination ger den här avvikande typen av Vädur, en slags negativ "sensationalism" som tenderar mot olyckor och missmod snarare än heroiska segrar. Clooney drar distinkt mot roller där han får spela antihjältar (således inte bara bluffad av kvinnor i kaffereklamen). Det visar sig alltså att både Månen och Solen är långt ifrån självklart destinerade till något gott.

Och han verkar ha en lätt radikal samhällssyn för att vara skådis, och det lutar nästan en smula åt vänster, eller åtminstone mot en djup misstro mot etablissemanget. Det starka tolfte huset ger troligen empati med de mindre lyckligt lottade - när den inte verkar som en motivation för honom själv att kämpa sig mot rikedomar.

Stenbocken är ju så paradoxal att den tecknar den absoluta underklassen: det går inte att sjunka lägre i förståndet än att tro att man kommit någonstans genom att tillkämpa sig världslig makt och kontroll över produktionsmedlen och världens resurser. Den västerländska zodiaken Stenbocken på topp är således Djävulens bländverk och förfalskning, redan kartans design lockar oss att tänka som den Onde tänker! 

Som tidigare nämnt är tecknets härskare Saturnus också symbol för arbetarklassen - men då ska man minnas att detta inte är något positivt. De slavande människomassorna är bara "resurser" för denna den ultimata underklassvarelsen som tror kontroll över andra kan berika en själv. Det är själva kontrollen i Saturnus som är dubbeltydig när denna ädla planet (Världssjälens Form) reduceras och bara blir till kontroll över enskilda jordbundna själars önskan att formge sina liv. Då börjar Stenbocken bete sig som en liten minitatyrgud och söker dominera andra och stajla dem efter sitt eget huvud,

Den grekiska astrologi som tog över när det babyloniska originalet föll i glömska betecknar Clooneys välfyllda tolfte hus som "den onda daimonens hus" och jag har spekulerat (fakta har gått förlorade med tidens gång) att det är den tillfälliga ägaren av tolfte huset som representerar denna onda daimon, en parasit på själen som tydligen ligger "i atmosfären" nära vår planet. I Clooneys fall är hela hans vilja att skaffa sig världslig makt (han har politiska ambitioner!), och ett liv i sus och dus som innefattar köp av löjligt dyra slott.

Jfr. Nicholas Cage som förköpte sig på slott i Europa och fick paniksälja dem med förlust för att undvika personlig konkurs. Cage har tre planeter i Stenbocken i andra ekonomihuset, en extrem fixering vid "förfogande över hårda resurser".


Så blev det här en "double feature" - Wadling som förlorar alla kräftskal han försöker krypa in i, och så den andra sorten, Stenbockarna, som söker äga så många byggnader samtidigt som de någonsin kan komma över. Unkna och giriga hyresvärdar är ett perefekt uttryck för Stenbocken, Kräftan, den lilla cellen, de "skyddade rum" de hyr ut så dyrt de någonsin kan.

****

Se för övrigt den canceroida plagiarismen sprida sig på Aftonbladets förstasida strax efter moskébomben i Eskilstuna. Alla har tydligen fått instruktioner att trycka på samma känsloknapp hos läsarna genom att använda ordet "trygg" (Kräftans nyckelord).
Eva Franchell har inga planeter i Kräftan medan Nataliz Kazmierska både är född Sol-Kräfta och har tre ytterligare planeter i tecknet. Så det är inte svårt att avgöra vem som är en "me too" eller tvåa på bollen här. En ganska fin illustration, faktiskt, av skillnaden mellan den dirigerande supralunära sfären (sammanfattad som axeln Lejon/Vattuman) och den imiterande sublunära sfären (Kräfta/Stenbock).

På temat trygga rum (Kräftan) skulle jag vilja revidera mitt tidigare polemiska förslag till lösning på Sveriges problem med rasismen i bottenskrapet av folkdjupet: ett bättre straff för de skyldiga svenskarna än det jag föreslog vore att beröva dem deras svenska medborgarskap och sända dem i exil. Snacka om att konstruktiva lärdomar för en liten obildad svensk nasse-djävul att plötsligt finna sig i samma båt som dem han nyss trakasserade! 

Och även om svensk feghet och omognad förhindrar införandet av en sådan sådan lag, gör det inget. De skyldiga kommer istället att återfödas som hemlösa flyktingar och i det livet verkligen lära sig om humanitet den hårda vägen.