Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 28 december 2013

Pekoral om tiggeri


Bygga huset på lösan sand är och ger dålig karma

Professor Rothsteins beskrivning i DN av det romska tiggeriet på landets gator är tydlig och jag kan t.o.m. köpa analogin mellan sexköpartorsken som behöver "lätta på trycket" och allmosegivaren som får lindring för sin samvetsnöd. (Rothstein överväger dock inte ens möjligheten att det kan handla om ren och skär empati.)

Men i debattartikelns slut tappar den avgörande knocken all kraft genom att Rothstein slirar illa i sitt tänkande, när han säger:
Jag är övertygad om att ett förbud mot att ge till gatutiggare skulle sända en viktig signal om de allvarliga underliggande problem som denna verksamhet grundar sig på och därmed tvinga fram mera omfattande strukturella stödinsatser för att verksamt bistå denna utsatta grupp.
Varför "glömmer" Rothstein att ange vem som ska ta emot denna viktiga signal? Grammatikmissen gör att texten saknar mening, blir tomt ordpladder. 

Och om vi fyller i det Rothstein utelämnar, "sända en viktig signal till högerregeringens politiker" då uppstår tankevurpan att politiker först ska förbjuda tiggeri för att därigenom sända sig själva en signal om att det verkligen är skit borta i Rumänien ("de allvarliga underliggande problem som denna verksamhet grundar sig på").

Inte en jättevass slutkläm för att komma från en professor.

Och det är synd, för någonstans har han rätt. Det räckte med att jag vid ett enstaka tillfälle gav en tiggare en tjuga. Men det kom ingen "välgörarkick" utan tvärtom inom fem sekunder en distinkt känsla av missmod över futiliteten i min handling och den utsattas situation. Futilt för att remverket består av regeringen Reinfeldts och andra europeiska högerregeringars föraktansvärda protektionism och fixering vid en döende världsbild, den som bygger på tilltro till sjuka människor, till näriga företagartyper. Tillväxthjulet - ekorrhjulet. Den livegna mänskligheten - fångad av sina egna usla tänkare!

Vad västvärlden behöver nu är inte att sätta folk i arbete (för att lämna ämnet, samhällsförlorarna i gathörnen) utan att omskola mänskligheten till ett nytt tänkande bortom profitmentaliteten. Om det inte vore för den lilla klick i den numera globaliserade ö som kallas Storfinansen, människorna som tjänar ofattbara pengar på ett orättfärdigt system. Det här systemet törs ingen längre nämna vid dess rätta namn: det är löneSlaveri för dem som bara har sina händers arbete att erbjuda. 

I Sverige representeras de som lägger händerna i kors (eller ta en dag ledigt och golfa) medan räntesnurrorna gör jobbet åt dem av en handläggare vid namn Annika Falkengren. Hon ropar oblygt ut i högerpressen att aktieägare vill HA MER AV VINSTEN bankerna gör på de skitprodukter och usla villkor som kunderna erbjuds. Skamlöshet är bästa försvar!

Indisk filosofi kan vara den mest aktningsvärda i världen, särskilt som västvärlden vänt både Platon och Plotinus ryggen och numera drivs av ett lågt och djuriskt pack som kallas "ekonomister" - till skillnad från socialister klarar de inte så komplexa frågor som de som rör människan och hennes samhälle utan tror det bor makt i räknedosorna och att "marknaden" är någon slags god substitutgud som håller civilisationsskutan på kurs.

Jo, en gång bidrog handelsmännen till att knyta världen samman. Men det var då varuutbyte och berättarkonst ännu stod på samma fot - mellanmänsklig aktivitet - i tiden innan girighet och det vinstmotiv Annika Falkengren så tydligt ger röst åt förödde människornas värld. Medelsvensson bryr sig inte och så är han programmerad - att via Netflix söka dövhet och räddning från "farliga tankar" de få timmar han inte styrs av någon annans tankar på sin arbetsplats. (Reinfeldt inför sina partikollegor häromåret: "Visioner är farligt" - tänk en partiledare som direkt uppmanar sina medlemmar att INTE tänka! Vad är det för slags parti?)

Västcivilisationen är sannerligen värd sitt stundande sammanbrott till följd av den inbyggda inhumanitet på vilken denna värld har konstruerats och där den rikes rikedom legitimerar förtrycket av de svaga med Reinfeldt-argument som att det är underklassens egen förskyllan att marknaden inte längre behöver alla människor. Aktieägarna hämta hem sina utdelningar alldeles utmärkt i ett tvåtredjedelssamhälle där det verkar vara två tredjedelar som blivit akterseglade av förrädarna i mänskliga kroppar.

Det är lätt att förstå att den politiska vänstern inte tycker om religion, som i de mer välutvecklade formerna är en slags popularisering av klassisk filosofi. Den hinduiska karma-lagen ger synbarligen högern rätt: den fattige på samhällets botten har sig själv att skylla. Han har säkerligen gjort något allvarligt fel i ett tidigare liv för att finna sig i en så tröstlös position.

Men vad vänstern glömmer i sin materialistiska förkrympthet är att alla som fyllts av självisk högermentalitet och med Martin Luther predikar underkastelse under makthavarna och frihet först i himmelriket, alla dessa smådjävlar bygger i detta nu negativt karma och meriterar sig för en verkligt usel återfödelse. 

Tänk Fredrik Reinfeldt och Anders Borg som två romska tiggare etthundra år in i framtiden. Genom ett skövlat Europa  - för kriget kommer, var så säker; bara med krig kan Storfinansen få igång vinstmaskinen när den stannat av helt - kommer dessa två präktiga borgares nästa inkarnationer att hanka sig fram längs Arbetslinjen och med Ödets piska vinande över deras ryggar. 

Arma satar. Att ni inte kunde ta in den större Visionen redan i detta liv och bidra till världens lösning istället för att förlänga övergången till Människans värld. Det är Vattumannens tidsålder för en student i Platons akademi och i de astrologiska studier man där bedrev för att förstå vad gudarna egentligen ville med människolivet.


Reinfeldts förlängning in i framtiden -
fattig OCH kvinna!

2 kommentarer:

 1. Jag delar Rothsteins ide om att vi måste förbjuda verksamhet som försätter andra i misär eller bidrar till att behålla människor i misär. Jämförelsen med sexköpslagen är lysande. Själv anser jag att sexköpslagen är felaktig eftersom den mest kan ses som en politisk manifestation av de som misslyckas med att lösa de verkliga problemen. Det vi behöver är en slavköpslag. En lag som straffar alla som på ett eller annat sätt utnyttjar människor i misär eller som bidrar till att människor försätts i misär. I dagens Sverige finns det mängder av verksamheter som utnyttjar människor i misär. Varför skall vi enbart bestraffa de som köper sex? Vi borde istället se över utsatta branscher såsom städföretag, byggföretag, åkerier och restauranger. Detta är bara en liten del, listan kan göras lång. I många av företagen som verkar i dessa branscher finns papperslösa, jobbsökare, invandrare från Långtbortistan och andra som hamnat utanför våra sociala skyddsnät. Varför straffar vi bara sexköpare när så många andra bidrar till utsattas misär? Det är inte så länge sedan vi kunde läsa att svartjobbare städade på regeringskansliet och hos McDonalds. Vi vet att många åkerier anlitar tvivelaktiga underentreprenörer. På många restauranger finns det folk med usla villkor. Byggföretag har i många fall utnyttjat underentreprenörer från låglöneländer som gett sina anställda skitlöner. Varför bestaffas inte de som benyttjar sig av detta på samma sätt som sexköpare?
  Låt hjälpen till behövande i första hand gå genom våra kommuner och i andra hand genom seriösa hjälporganisationer såsom stadmissionen och frälsningsarmen. Tanken på det gamla
  folkpartistförslaget om statliga eller statligt kontrollerade bordeller ligger inte långt borta. Vi borde kanske se skillnaden på att köpa sex av en hittvingad tonårstjej som vi inte kan tala med och en trettioårig svensktalande kontorsråtta som vill utöka shoppingkassan och ber om lite mer än taxipengar. Men sådant ger kanske inte politiker positiva rubriker och om kommunerna skulle tvingas att agera skulle detta kosta (skatte)pengar.
  När det sedan gäller förbud mot tiggeri så undrar jag om inte detta kan jämföras med förbud mot gatuprostitution. Här borde vi i första hand, före förbud, tvinga de sociala myndigheterna att agera. Men det vore kanske på sin plats att lokalt kunna förbjuda sådana verksamheter inom vissa områden, exempelvis i omedelbar närhet (2-300 m) till skolor, dagis, fritids, ungdomsgårdar och liknande platser där barn och ungdomar regelbundet vistas.
  Slutligen måste jag påpeka att misären kan inte lagstiftas bort, däremot kan vi lagstifta om åtgärder mot de som bidrar till att människor lever i misär.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för en skarp kommentar och en bra utveckling av den enkla observationen i inlägget om löneslaveriet, även om jag vill se en förändring av mänsklighetens hela värdegrund (ett ambitiöst projekt)

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.