Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 14 december 2013

NSA-chefen - alfahannen Sveriges IT-fascister tillber

Vi har sett dem i Hollywood-produktioner ända sedan "Enemy of the State" tog upp temat med den moderna statens it-övervakning av medborgarna - oattraktiva nördtekniker som gärna hjälper den korrupta överheten (stat, bankväsende - you name it!) med de tekniska lösningarna. 

Hjärnor utan någon människa, utan moral men kanske med ett gott öga till brödsmulorna från den rike mannens bort (om de inte rent av är med i matchen för att själva göra ett stort finansiellt klipp, Hollywood style).

Vi pratar en generation av psykopatiska kräk som Naturen av misstag råkat ge en aningen högre intelligens och duglighet inom dataprogrammering. Varje flock behöver nu en rollmodell och en alfahanne, och uppenbarligen är NSA:s hårdföra (och ljugande) chef Keith Alexander en Flugornas herre för de här Coca Cola-pimplande små förrädiska buggarna (buggers - jag tänker mer på engelska än svenska och inser inte att dubbelmeningarna går svenska läsare förbi...)

Ja, hackarna inom it-industrin är på många sätt motsvarigheter till de anonyma näthatare som sitter hemma i stugorna och föraktar och ser ner på invandrare. Anonymiteten tycks locka en viss sorts nattsvart typ av människa.

Alexander är inte mycket för att ge Edward Snowden amnesti (SvD) - och vem skulle vilja återvända till USA efter att ha avslöjat det landets paranoia och misstroende mot hela sin omvärld? Snowden skulle vara död av en giftinjektion snart nog om han återvände till sitt forna hemland! 

Där Snowdens födelseklockslag läckte ut efter en tid lär knappast detsamma ske med generaldirektören för NSA. Vad går då att se utifrån enbart sinnelagskartan, gemensam för alla födslar under cirka två dygn?Apropå den perfekta kombinationen av Satan som Frestaren och det mutmisstänkta kulturborgarrådet i Stockholm, skulle man kunna rationalisera lite och säga: det är rimligt att Keith Alexander INTE har Satans stjärna aktiverad på sin himmel. Hur skulle han kunna vara frestad av Djävulen till oetiska övergrepp i jakten på värdefull "intel" - han själv måste ju vara så nära Djävulen det går att komma, dvs. agenten som utsätter små datahackers för frestelsen att tappa bort sin mänsklighet i maktberusningen över sin förmåga att hacka sig in i andras världar och spionera på dem.

Att vi är på rätt spår visar sinnelagshoroskopets själva ankare eller utgångspunkt: Månen. Stenbocken är zodiakens mest maktorienterade och det är extremt plikttroget och legalistiskt (om inte motbudskap neutraliserar och tar överhanden).

Här har vi faktiskt en generaldirektör som liknar Jack Nicholsons odödliga roll som yrkesmilitären Nathan Jessup (granskad av unga juristerna Tom Cruise och Demi Moore), mannen som fått hybris och ställt sig över lagen och praktiserar en pennalismens regim gentemot sina egna (På heder och samvete, 1992).

Sinnelaget är auktoritärt och disponenten Saturnus visar hur Alexander faktiskt har ett närmast religiöst förhållande till militär hackordning: Mars (krig, militarism) och måndisponenten Saturnus står tillsammans för den typiska sammanbitna officer eller byråkrat för vilken PROTOKOLL går före allt. Det är typiskt att NSA-chefen inte har en enda planet i humanismens element Luft, vilket avslöjar hur i grunden oförstående han är till den extremt mänskliga Edward Snowden med både Sol och Måne i det element mänskligheten som helhet har att realisera eller dö bort från den här planeten som ännu ett av Naturens misslyckade hugskott.

Så har långt har it-fascismens förtrycka av mänskligheten gått: här avstod jag att vid namn nämna den nu levande astrolog vars tabulering av planeternas verksamma natur jag ofta återvänder till eftersom metoden är den enda som återstår för att söka komma till någon slutsats när man inte har födelseklockslag för individen. 

I själva verket används metoden för ett komplett horoskop för att "tweaka" tolkningen av planeterna och bättre förstå om t.ex. krigaren Mars i själva verket är en hjälte eller bara ett samhällsproblem. (Fredrik Reinfeldts horoskop visar att han - och inte de sjuka och arbetslösa - är samhällets problem! Svenskarna valde en simpel skurkmentalitet, en bedragare, som sitt överhuvud!)

Gemene man har aldrig tänkt en enda originell tanke och förstår därför inte vad den här självcensuren handlar om som författare börjat rapportera om i spåren på upptäckten att USA verkligen är, som araberna så länge sagt, "den Stora Satan" - alls ingen mänsklighetens vän utan tvärtom den största bedragare som världen känt (inte underligt att Reinfeldt känner släktskap i västerled). Satan utmärker sig för att blanda korn av sanning i en glittrande och förförisk smet som likväl till sist visar sig vara ett falsarium. Ingen lämnar den här världen med några skatter. Den som väljer världen trasslar in sig för årtusenden framöver.

NSA-chefen är en av de värst insyltade, för han har sinnet i Jordelementet och även sinnets förfogare. På en oerhört tanklös och pragmatisk nivå betyder detta en "effektiv" människa i det praktiska, i det materiella, men filosofisk astrologi bjuder oss att minnas att detta inte ens är själens domän utan bara just "denna världen", vars herre är Djävulen och inte Gud.

Ska man hårdra den astrologiska tolkningen är exakt hälften av mänskligheten "på vägen ned" därför att deras själs form - Saturnus - är negativt polariserad och befinner sig i antingen fritt fall i Vattenelementet eller har kraschlandat i Jordelementet. Lägre går det inte att komma enligt det här systemet (som dock är designat för människor på Jorden - det finns helvetesvärldar under vår också, men de har kanske en egen astrologi eller annan karttyp för orientering).

Keith Alexander tillhör den del av mänskligheten som fallit allra djupast: Saturnus (själens form) tecknas här i termer av Jungfrun: den antisociala och självtjänande profitjägaren. Den här bloggen är närmast världsunik genom att ha avtäckt denna simpla och tveklöst ursprungliga innebörd i ungmön som håller ett knippe sädesax - vinsten - i sina händer. Så enkelt egentligen, men vi lever i en sjuk kultur där mäktiga intressen försöker få oss att tro att girighet och själviskhet är naturliga egenskaper. Zodiaken påminner att denna människobarnets fas bara är en tolftedel av hela berättelsen och ändå har girigbukarna helt kommit att ta kontroll över världen. Vi är nog mycket nära en civilisationskollaps nu....

Det är med det här expansiva seendet man därför måste inse att även om Stenbocken i första huset resulterar i att den naturligt kyliga, stränga och ytterst sett dödande Saturnus beter sig som en verksam välgörare, så måste dess "välgörande" legalism och uppfordrande tendenser ses i perspektiv av hur mycket större, friare och trevligare en mänsklig själ skulle kunna vara om den bara slapp loss ur den dödande materiens inflytande. 

Ja, sinnelagshoroskopet har en förstahusägare som själv står i "det bästa huset", samvetets och religionens nionde sektor. Men detta är således vad det subjektiva och jordbundna sinnet självt anser! Se hur värdelös sinnelagsascendenten är! Det kan lika gärna vara en djupt vilseledd materialists åsikt om vad som är "religiös plikt" vi talar om här. Likväl är kombinationen av Mars och Saturnus så träffsäker i kombination med det nionde plikthuset att man bara häpnar. 

Detta är alltså en man som innebar en av världens mäktigaste doldisbefattningar. Kung över USA:s misstrogna spionerande t.o.m. på sina vänländer i Europa! Inte undra på att Jungfrun i antik astrologi snarast betraktades som symbol för Fienden. Självtjänande egoister sågs inte med blida ögon i en tid på Jorden då människan ännu kände till den gudomliga lagen som lärde ut: en för alla, alla för en! 

Och det är så man måste förstå Keith Alexanders nitiskhet: för honom är Edward Snowden bara en landsförrädare och desertör, en "Jungfrun" som schappat och svikit sin plikt att agera som nyttig träl (Jungfrun) under befälhavaren Saturnus ledning. För minns: den här NSA-chefen lever i Månens fantasi om att han är kung över stengetens världsberg, fastän Saturnus verkliga position avslöjar att han själv tillhör Fienden - för dem som ser mer än han själv mäktar, tom på livsluft/ande som han är. (Ascendenten skulle kunna ligga i Luft och ge en välbehövlig öppning, men hans åsikter låter inte som om han har någon sådan kontakt till de levandes värld.)

Som synes är den pådrivande Solen i Skorpionen också underordnad det militärkomplex vi just studerat eftersom Solen disponeras av Mars. I praktiken är detta en helt genomfrusen och kall själ där Solen i Skorpionen driver på syndafallet och där disponenten Mars med Saturnus redan nått den absoluta nollpunkten. 

Detta är Djävulens egen signatur. Judarnas observationer av Algol, Satans huvud, är obehövlig här. Det säger samtidigt att Djävulen är en månghövdad hydra, den astrologiska signatur jag här skissar är inte alls helt ovanlig!

Båda Ljusen negativa och Ljusens härskare också negativa. Men i Keith Alexanders fall också unikt i konjunktion och placerade i nionde huset för "mitt kall"! Alexander har rätt men på det sätt en myra har rätt i sin värld. Vi andra kan se in och notera att USA verkligen tycks styras av samma ärthjärnor som tagit kontroll över Sverige. 

Resten av den här förfärande berättelsen om en civilisations undergång kan utläsas ur horoskopet för Svenskt Näringsliv - det är den Vegetativa Själen som just nu dragit ner västerlandet bortom den kritiska massan. Vi går mot en civilisationsdöd och det är helt immateriellt att slutscenerna initierades av några tokgalna typer som körde in en skyskrapa och utlöste hela västerlandets underliggande skuldneuros. Det hade hänt ändå, på något sätt.

Författare, skriv ut nästa akt! Tacksammast. 

*****


Apropå författare (vilket jag inte är), har jag under några års astrobloggande några få gånger försvarat mitt tyskinspirerande bruk av stor begynnelsebokstav trots att svensksjukan består i att skriva i princip allt med små bokstäver - kanske mer jämlikt? 

Här hittade jag nyss en föregångare i historien med exakt samma förkärlek att lyfta fram företeelser via ett fritt (läs: ogrammatiskt) bruk av versalen - den mannen gillar jag!

"Tranect? What is this? In the First Folio [of Shakespeare's plays], "Tranect" is capitalized; it is considered a proper name, most likely because it is something unique. In modern editions of The Merchant [of Venice], the word is written "tranect."

As we have seen before, and will see again, spelling for this playwright is of critical importance. Word meanings are significantly altered if a capital - as opposed to a lower case - letter is used in this playwright's plays. Editors seem unaware that the author capitalized certain nouns to indicate that he was referring to a specific thing, one thing among a general class. He did this for accuracy and emphasis, but also for those who might read, rather than see, his plays.

Citatet kommer från "The Shakespeare Guide to Italy" (s. 146-47), tidigare nämnd i det här inlägget. Den skrevs av juristen Richard Paul Roe och utgavs postumt 2011. Roe ägnade sina sista tjugo år i livet åt att resa kors och tvärs genom Italien för att bevisa sin aning om att Shakespeare definitivt besökt landet. Där en kör av negativa brittiska förståsigpåare dömt ut bardens geografiska referenser som fria fantasier hittade Roe genom fysiska spaningar på plats och i italienska statsarkiv en chockerande mängd ännu kvarvarande landmärken och historiska fakta som visar att den kände författaren personligen måste ha gjort omfattande resor i 1500-talets Italien. 

Aldrig har väl argumenten för en illitterat krämare och teaterägare uppe i Stratford-upon-Avon som författaren Shakespeare varit så effektivt underminerade som nu!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.