Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 9 november 2013

Förgiftades Arafat av Sharon? (Samt: själens kunskapsvägar)


Sol och Måne och deras disponenters placeringar
enligt de fyra elementen

Horoskopet kommer inte närmare någon sanning än Wolfgang Hansson som summerar några tänkbara fiender - väl knappast någon med samma starka motiv som staten Israel och Ariel Sharon som dessutom enligt Hansson alltid såg Yasser Arafat som sin personliga ärkefiende. (Arafats födelsedata är problematiska men jag väljer samma dag som AstroDatabank.)

Så långt kan i vilket fall ett synastrihoroskop instämma - att Sharon valde att hata Arafat. Männen hade soltecknen i opposition. Arafat den älskade folkledaren föddes med en fenomenalt stark Sol i härskarläge i det älskande Lejonet och på rät linje (nästan) med kungamakaren Regulus. Således en utvald ledarsjäl enligt ett stelbent och fundamentalistiskt sätt att läsa av horoskopet. Den här oppositionen förklarar nu inte helt fiendskapen, den ligger snarare i djupare konflikter i israelitiske Sharons egen karta. Mer om dem strax.

Arafats Sol i den naturliga ledarens tecken har stöd i sinnelagets Måne. Som folkets planet vittnar Månen i Fiskarna dessutom om ett folks som fått offra mycket (detta i linje med den fundamentala profit/förlust-axeln Jungfrun/Fiskarna). Även Oxen är ett markbundet tecken och här hittar vi Månens disponent Jupiter. 

*****

Det är först när man ser att Ariel Sharon har den giriga demonen Rahu nästan exakt på det palestinska folkets disponent i markägornas tecken, man inser att Israel vill utplåna eller annektera den palestinska landremsan men sen hojtar och skriker för att alla ska tro att det är arabvärlden som vill utplåna dem.
 
Israels födelsehoroskop från 1947 är en katastrof och representerar knappast ett legitimt land. Det hävdar också de mest rättrogna judarna - det är en politisk konstruktion, en europeisk konstruktion, den bestialiska europeiska andens kreation inte den gudomliga stat judarna alltid väntat på. se grumlade spår av denna förväntan i "kristendomens" Nya testamentet. 

Det är fascinerande att där Arafat - representant för den spillra av de ursprungliga judar som en gång fördrevs i exil - föddes med kungavärdiga Regulus invid sin identitetsmarkör Solen. Staten Israel föddes istället med Solen och korruptionens Satan, den onda stjärnan Algol, på rät linje! Bara det faktumet syns bekräfta vad chasiderna säger: detta är inte det Israel Gud lovat sitt folk.

Ariel Sharon har ett spöklikt omen i sitt horoskop som eventuellt skulle kunna tolkas som att han är en formidabel lönnmördare. Solen i Vattumannens tecken söker skapa lösningar utifrån ett komplett program, ett koncept, en ideologi. Vattumannen anger en långt mer integrerad helhetslösning än t.ex. det fria Lufttecknet Tvillingarna som plockar med tankar och ord och sammanfogar dem till rapporter. Det är ur och tillbaka till Vattumannen mänskligheten färdas.

Vattumannen är Anthropos, den kosmiska Människan, den mänskliga särartens FORM (Platons idélära!). Judarna kallade människans arketyp Adam Kadmon. Och det är sant, som kabbalan lär ut, andevärldens människor ser inte ut som människor. 

Däremot, sade hypnoterapeuten och reinkarnationsregressionisten Michael Newton, rapporterar människor under djup hypnos att själar kan "flasha" glimtar av tidigare liv och kroppar till varandra. Själarna har skoj i himmelen med sina tidigare liv som jordiska människor! Det ger vissa perspektiv åt travestin vi genomlever just nu i världen. Det är mycket möjligt att själarna som synliggjorde sig som Arafat och Sharon ingick i samma "själsgrupp" i evigheten, men för "lekens" skulle valde att bli varandras antagonister i det här livet.

Lönnmördarrollen ser vi i Sharons horoskop via det skärande dissonanta förhållandet mellan Solen i ideologins eller helhetskonceptets Vattuman och dess disponent Saturnus. Den senare drar sig negativt tillbaka in i mörkret för att säkra sitt eget intresse och den här regressionen (relativt det explicita Vattuman-konceptet) tyder på en bedragare eller t.o.m. en lönnmördare: Skorpionen är ju dödens tecken. 

Ariel Sharons åtstramande Saturnus opponerar dessutom palestinierns lyckoplanet Jupiter i jordägans Oxe. Sharon missunnar palestiniernas plats på jorden och det är Liemannen som opponerar sig. Således: En dolsk Saturnus döljer sig under den tidigare israelitiska premiärministerns manifesta Vattuman-Sol. Vi har sett den skriande skärningen mellan Skorpion och Vattuman i många av de verkligt sociopatiska horoskopen. En mild form är social skygghet men ofta blir resultaten värre - ta bara Osama bin Ladins karta. Det här skulle kunna vara ett tecken på att Sharon är villig att bruka dödens Skorpion för att säkra SITT INTELLEKTUELLA KONCEPT AV STATEN ISRAEL. 

Många folkledare är i själva verket mördare och slaktare som i det här livet av dunkla skäl givits tillträde till Makten. Se bara Fredrik Reinfeldts horoskop - uppenbarligen en fruktansvärd illgärningsman från något tidigare jordeliv. I det här livet har han fortfarande inte lyckats förstå vad mänsklighet handlar om, men det är uppenbarligen en själ som inte längre massmördar för att nå sina mål. Han stryper i smyg istället. En del skulle kanske säga att hans själ fortfarande är lika illa däran, lika infekterad som någonsin av de tidigare liv själen är knuten till i tid och evighet.


Men vad om Sharons välvilliga Jupiter i Fiskarna? Stöder inte den palestinierns Måne/folk i den drabbades tecken? Det är svårt att gå värst mycket längre med två kartor utan födelseklockslag. Sharons dolda hatiskhet (Skorpionen) bakom en (falsk) Vattuman-ideologi skär sig så illa mot Arafats genuint och gudomligt sanktionerade ledarskap räcker för att den förre skulle hata palestiniern.

Yusser Arafat dog av radioaktiv förgiftning den 11 november 2004. Den hatiske Ariel Sharon drabbades av en hjärnblödning den 4 februari 2006. "Instant karma"?

Hjärnblödningen tycks föreligga som en potential i Sharons horoskop - se bara hans Måne (blod) i Väduren (huvudet/hjärnan) under attack från Vädurens härskare Mars i maktlystna Stenbocken och Mars i sin tur disponerad av Dödens Saturnus. Månen är en av de astrologiska faktorer som kan teckna livets utgång. "Död via attack mot blodet i hjärnan." Häpnadsväckande tydligt, men det är alltid lätt att se mönster i efterhand!

*****

Två dagar efter Ariel Sharons hjärnblödning hade jag en extremt säregen dröm som i drömmen upplevdes som en sådan press på min hjärna (strokevarning?) att jag "visste" att upplevelsen gick bortom det som var min naturliga medvetandekapacitet. Drömjaget befinner sig i drömmen i sin "andliga hemvist" i ett segment av en spiralarm långt ut i Vintergatan. (Så märkligt precist!) Det är på plats i det här segmentet av rymd och med det solsystem där Jorden befinner sig så långt borta i en annan spiralarm att jag knappt kan urskilja det jordiska hemmet jag hör segmentet deklarera sitt namn - drömjaget utgör en del Ariel ("Guds lejon" på hebreiska - se även ett tidigare inlägg om drömmen). 

Det är här man måste stanna och fundera om jag hört om Sharons stroke på radion och att den informationsbiten meningslöst infogades i en nattlig drömfantasi ett eller två dygn senare... Men 2006 hade jag ännu inte gjort någon medveten koppling mellan Vattumannens och Lejonets opposition som delar i ett "2D-schema" som representerar en högre verklighet. 

Jag visste framför allt inte vad Ariel betydde på hebreiska vid den här tiden (har gått igenom gammal litteratur och inte hittat ordet i något index). Så OM jag hört om Ariel Sharons stroke, knöt det undermedvetna i drömmen samman skilda motiv och byggde dessutom på en språkkunskap jag inte besatt i vaket tillstånd! Livet är fyllt av sådana här små mirakel men vi är för tröga eller ointresserade för att notera vad som i själva verket pågår!

Skall tillägga att jag aldrig läst en enda bok ur den allt galnare new age-cirkusen om vilka vi egentligen är. Min skepticism och logiska läggning försöker hålla uppenbart dravel borta. Storsäljande hypnotisören Michael Newton är en sådan författare där jag hamnar i akut tvivel men ändå valde att läsa alla tre böcker i den ursprungliga serien (den tredje volymen består mest av tips till hypnotisörer). Helt klart rapporterar hans sövda klienter märkliga ting, men frågan är om det är Newton själv som (telepatiskt) överför egen kunskap till dem. 

("Tele pathos" - att bringa en själ att "samkränga" på distans. Exakt detta har bevisats äga rum inom kvantfysiken där kluvna partiklar på väg från varandra i dubbla ljushastigheten likväl imiterar varandras spinn, som om de alltjämt står i förbindelse som ett enda väsen. Livet söker lära den sorgliga materialisten något, men så långsamt det går!)

Hypnoterapeuten Newton bedyrade att han hållit sig borta från new age-litteratur för att inte störa den framväxande bild av "andra sidan" som kom genom hans klienters "övermedvetna". Men jag är övertygad om att han spelar sekulär och naiv bara för att effekten av böckerna ska bli större. Det finns partier i som direkt för tankarna till de gamla myterna om själen hos Platon och Plotinus... Om han i själva verket redan börjat forma en konception om "andra sidan" i sitt medvetande kommer andra andar (människor under hypnos) med lätthet att harmoniera med hans luftslott och kanske instämma i det. 

Det betyder nu inte att Platon hade fel, bara att argumentet att man inte läst någon new age-litteratur inte håller. Själens primära verktyg är förnuftet och detta har enligt Plotinus två kunskapsvägar - det empiriska dumstirrandet in i den materiella skapelsen eller direktkunskapen efter själens omvändelse (επιστροφη, epistrophe, "omkväde" eller filosofiskt, "återvändande" eller "omvändelse" - att begynna sin resa på Herakleitos "Vägen upp") och återknyta till sin inre gudomliga intelligens, det som skänker själen substantialitet. 

I "rätt fas" äger nu själen i varierande grad tillgång till ett högre vetande - se det exceptionella livsödet Edgar Cayce som under självinducerad hypnos kunde svara på allt från sublima metafysiska problem till att lokalisera reservdelar till en sällsynt traktor flera delstater bort i USA. Ett annat spektakulärt fall var det där Cayce föreskrev en medicin mot en åkomma. Klienten kunde inte hitta medicinen och Cayce gick i trans på nytt och producerade mer detaljerad information så att tillverkaren kunde lokaliseras. Företaget måste ha trott de var utsatta för industrispionage, för den medicin Cayce uppgivit under hypnos existerade hade ännu inte lanserats på marknaden.

Det är just typiskt att det var namnet Edgar Cayce som öppnade mina tonårsögon för att svensk plattmarksrealism var den minst verkliga versionen av livet som går att föreställa sig. Och enligt den födelsetid som Cayce själv uppgav under trans inträffar det fascinerande att han föds med kungavärdighetens stjärna Regulus stigande i öster i Lejonet.  Här dyker axeln Vattumannen och Lejonet upp, med dess implikationer för såväl kosmologi som antropologi (de två är samma sak).

Varför Lejonets disponent Solen står i det onda åttonde huset framgår av några böcker som skrivits om Edgar Cayces transrapporter om sina egna tidigare liv. Den här Solen i åttonde (en komposthög där gamla synder ligger och sakta tynar bort) skulle kunna indikera en kvarvarande korruption från hans föregående liv som en britt vid namn Bainbridge som for till nya världen och där levde ett liv som sol-och-vårare! Även i detta livet hade Cayce en karaktärssvaghet: kvinnor!

Men det är de seende eldhusen, femte och nionde, som är det intressanta om man accepterar hans egen transinformation som ger Lejonet i öster. Tidigare inlägg har kommenterat det här sensationellt transparenta budskapen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar