Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 21 oktober 2013

Ett knippe bruna högermän


Den smutsbruna högerns typiska ansikte

Upptäckten av ett blogginlägg om den svenska högerns (och socialdemokratins) ömsom nazistiska, fascistiska eller allmänt rasdiskriminerande förflutna gav ett tillskott av 19 namn att undersöka astrologiskt. Tyvärr kunde födelsedagen för sju av dem inte lokaliseras, men även små bäckar blir till sist en stor å!

Rolf Clarkson
Gunnar Prawitz
Gunnar Björk ---
Birger Hagård
Sten Eriksson 1920 --- (sv socialistisk samling) 

Thor Åke Leissner 1916 ---
Arvid Fredborg
Gunnar Unger
Arvid Lindman
Armand Johansson 1923 ---
John Weibull
Åke J Ek ---
Folke Nystrand
Erik Wallés ---
Olof Thörnell
Harald Malmberg
Erling Eidem
Jan Bergman
Sigbert Axelsson ---
 

Att bara lista och kommentera sol- och måntecken ger inte samma upplevelse som att gå igenom samtliga horoskop och notera djupare men inte lika tydliga tendenser. 

Men en utfransning måste jag redovisa: att den tyskvänliga (nazivänliga) företagaren John Weibulls far Wilhelm, både "djurförädlare" och "växtförädlare", perfekt beskriver den rasism bloggen tidigare hittat hos Jungfrun. 


Man skulle kunna stanna vid handelsmannen Merkurius perfekt understödd av framgångens Jupiter och bara diskutera företagsskickligheten och de Walfrid Weibulls internationella ryktbarhet. Men det är inte ämnet för det här inlägget.

Notera hur perfekt den sideriska zodiaken lyfter fram Jungfrun som början på mänsklighetens fiendskap i och med jordbruket och förädlandet av växter. Med uppstyckandet av marken började grupp stå mot grupp och fröföretaget Weibulls grundare kan således tjäna som själva sinnebilden för folk som diskriminerar på grund av yttre kännetecken (hud) eller för att vissa är "mer lönsamma" än andra sorter. Indisk astrologi tycks ha bevarat insikten om att Jungfruns typiska utblick på livet är att likna vid "Fienden" - den tänker förenklat, i vinst eller förlust, och kan således inte i sitt eget skede höja sig till sann mänsklighet. 

Det är därför Nya Moderaterna haft något så omänskligt över sig och sin nyttoinriktade arbetslinje och dess groteska brist på empati med dem som systemet stött ut eller som genom ohälsa ramlat ur systemet. För en "fröförädlare" är de bara dålig frukt, sånt man avskiljer och sorterar bort och inte tänker mer på! 

För vem vill ha att göra med äpplen i fruktdisken som inte redan valts ut av mentalsjuka frukttillverkare för deras perfekta sfäriska form? Nyheten om att äpplen fotograferas ur ett otal vinklar och kontrolleras till formen innan de får godkänt visar hur illa det kan gå när Platons lära om den ideala Idévärlden hamnar i händerna på idioter!

Vi ser faktiskt i "djur- och växtförädlaren" Walfrid Weibull denna absurda idé, att "rasbiologiskt" förädla den blott fysiska yttre formen: formgivarplaneten Saturnus stod detta år i just den diskriminerande och kräsna Jungfrun, ett tecken som tydligen av evigheten är bestämd att missnöjt söka tajta till sin kroppsliga form.

Sjätte huset stod i antiken för olyckor (och ohälsa), men dagens västerländska tradition har korrumperat hela systemet och nu kopplas detta onda hus av välmenande men ignoranta astrologer till "välmående" och "egenvård". Det ligger något i saken, för ett mer om-sig-och-kring-sig tecken än Väduren finns knappast. 

Där Kräftan visserligen skyddar sig mot faror, föräter sig inte sällan (se hur plufsig Reinfeldt var under en period - hans ascendent-Jungfru med olycksplaneten Mars i första huset, ger tydligen en störd självbild). Jungfrun är normalt sett ett friskt och sunt tecken och hittas ständigt promenerande för att göra sig av med den föda som nu lyckats passera dess kräsna och nej-sägande grundattityd. 

Jag har några formidabla exempel på diet-fascister födda i Jungfrun, människor för vilka koststrategier börjat närma sig ren mental besatthet! I ett av fallen, som ledde till psykisk vård, angriper Saturnus Solen i Jungfrun - ett typiskt exempel på "kronisk anfäktelse" som kan vara svår att häva. Hur fixeringen yttrar sig beror på flera faktorer, vilka de ockuperade husen är och vad disponenterna sysslar med...

Med en sådan besatthet av äpplets eller den egna kroppens form är det inte konstigt att det stinker litenhet och dålig omdömesförmåga om det här tecknet. Och Sverige leds alltså av en statsminister som är dubbelt blind: Solen i Kräftan och Jungfrun på ascendenten som ett ultratrångt kikarsikte ut mot omvärlden! Det är väl bara hans anfader, "negerkungen", som har hindrat honom från att bli rasist - istället har hans båda nedslag i de mest rasistiska och diskriminerande zodiaktecken "valt" att manifestera sig genom hans eget biologiska arv. 

En av de värsta rasisterna i den lilla samlingen följer upp samma tema: porträttlikheten mellan Arvid Fredborg, Svenska Dagbladets Berlinkorrespondens under Andra världskriget, och Nya Moderaternas chefsarkitekt och sedermera propagandaminister i regeringen Reinfeldt kan ingen missta sig på. Båda är födda under en mindre attraktiv undertyp av Jungfrun och den här känslolöst stirrande typen påminner verkligen om iskalla pragmatiker som inte vet vad mänsklighet handlar om utan ständigt kalkylerar i sina hjärnor på smarta lösningar som ska berika dem eller deras arbetsgivare. 

Särskilt Arvid Fredborg uppfyller bloggens intryck av Kräftans och Jungfruns problematiska natur genom att (likt Fredrik Reinfeldt) ha båda aktiva och i viktiga positioner. Den fallna Mars i Kräftan attackerandes Jungfru-Solens disponent Merkurius i Vågen är inte en vacker syn att skåda! Den drar dessutom med sig "dissociationen" mellan Vatten och Luft, här är det med andra ord irrationella och smutsiga instinkter som derangerar Våg-intellektets känsla för harmoni och proportion.

Smygnazisten Fredbergs look-alike Per Schlingmann
skrev med Fredrik Reinfeldt den smygfascistiska boken
Det sovande folket.

*****

Bara häromdagen, i inlägget om psykoANALYTIKERN, var jag inne på inte bara det riskerna med det merkuriska intellektet utan också det förnuftiga sinnelagets (Månen) i Jungfruns schattering: tänkandet riskerar att fastna i ett evigt beräknande och jagande efter "bra siffror", trots att t.ex. Merkurius är upphöjd i detta tecken. 

Det faktum att jämviktens Venus "faller" i Jungfrun kan tyda på mentala problem eller problem med att se när något tappat proportionen. Vid sidan av hälsofascismen tror jag därför man kan placera den besynnerliga sjukdom i Jungfrun som yttrar sig som att individen saknar förmåga att korrekt bedöma sin kroppshyddas storlek. Individens Merkurius begår "räknefel" och eftersom Jungfrun lutar hela sin världsbild mot sifferangivelser blir allt helt galet! 

Hur ska en Venus så negativt inställd på att jaga skillnader mellan "mig och den andre" någonsin kunna hitta kärlek och harmoni? Jungfrun blir på detta sätt ett antitecken till kärlek och det hade antikens indiska astrologi uppenbarligen fattat genom att klassificera sjätte huset som fiendskapens hus. Ser man husen under loppet av ett dygn följer sjätte på det sjunde huset som just är kärlekens och alliansernas hus. Ungefär som att alla sammansättningar mellan människor förr eller senare går i kras eller förbyts i fiendskap...

Merkurius "upphöjelsen" i Jungfrun kan å sin sida tolkas som att Merkurius bara i denna position i JORDELEMENTET har möjlighet att genomskåda materialismens falsarium och upphöja sig och mänskligheten bortom den tendens som degraderar människosläktet. Det finns en rimlig nivå innan man slår över till hälso- och kroppsfascismen eller blint jagande efter ännu bättre kvartalsresultat - ett tydligt tecken på att individerna inte längre har kontroll över sina intellekt utan BLIVIT BESATTA av sina grundprinciper - offer för jordelivet istället för herrar över sina egna öden.

*****

Vad resulterar då ur den här minigruppen av tolv namn med tydliga kopplingar till främlingsfientlighet eller uttryckligt pro-nazistiska rasåsikter (vilka, som vi sett, har sin grund i människans eget arbete i Jungfruns tecken på att kultivera det jordiska och förädla det för "mer vinst/bättre skördar").

 1. Rolf Clarkson:
  SOL & MÅNE I STENBOCK ÄGDA AV SATURNUS-RAHU I JUNGFRUN
 2. Gunnar Prawitz:
  SOL, MERKURIUS & JUPITER-JUNGFRU, MÅNE I VÄDUREN
 3. Birger Hagård:
  SOL I SKYTTEN, MÅNE I JUNGFRUN
 4. Arvid Fredborg:
  SOL, MÅNE & VENUS-JUNGFRU ÄGDA AV MERKURIUS I VÅGEN 
 5. Gunnar Unger:
  SOL-SKYTT, MÅN-VÄDUR 
 6. Arvid Lindman:
  SOL, MERKURIUS, JUPITER & SATURNUS-JUNGFRU, MÅN-KRÄFTA
 7. John Weibull:
  SOL-VÅG, MÅN-VATTUMAN
 8. Folke Nystrand:
  SOL, MERKURIUS, VENUS-STENBOCK ÄGDA AV SATURNUS MED MÅNEN, JUPITER OCH DEMONHUVUDET RAHU I JUNGFRUN
 9. Olof Thörnell:
  SOL-VÅG, MÅN-FISK
 10. Harald Malmberg:
  SOL-VÅG, MÅN-FISK
 11. Erling Eidem:
  SOL-VÄDUR, MÅN-JUNGFRU (OPPOSIT FALLEN MERKURIUS, UPPHÖJD VENUS, JUPITER OCH SATURNUS I FISKARNA)
 12. Jan Bergman:
  SOL, MERKURIUS & VENUS-OXE, MÅN-JUNGFRU

Att inkludera underliggande disponenter för att understryka JORD eller VATTEN är inte riktigt rättvist men det är ändå ganska uppenbart att Jungfrun är det enskilt viktigaste tecknet här, jämte en nykomling: VÅGEN. Hela tre Solen i Vågen är otippat och man måste nu minnas att det här är människor som levde samtidigt och ingick i samma kretsar. Det är troligen lagen om "att lika barn leka bäst" som visar sig.

På den tiden jag ännu bara kände till den tropiska zodiaken noterade jag under en väldigt lycklig period på den arbetsplats där jag då arbetade att av det cirka dussinet anställda 7 eller 8 var födda med Solen i ett Vattentecken. Uppenbarligen hade själar med matchande utblick "dragits samman". 

Med den sideriska zodiaken blir det ännu tydligare varför perioden var så socialt givande, Solen i ett tropiskt Vattentecken backar i fyra fall av fem tillbaka till föregående Lufttecken. Undertecknad, sen Våg backade dock tillbaka till tidig Våg och förblev Luft. Och det är Luftelementet som romerska astrologen Manilius och även indisk astrologi klassificerar som det exklusivt mänskliga elementet, elementet som har en socialiserande tendens: tredje kommunikationshuset, sjunde allianshuset och elfte sociala idealens hus.

Det är notabelt att två av de här tre rasistiska Vågarna har Månen i "upplösningens" tecken Fiskarna, dvs. en mild friktion eller kanske dissociation mellan förnuft och känsla. Jag kände en gång en kvinna med samma placeringar som hade en vansinnig torgskräck! Hon tappade vågskålarna balans och kände Fiskarnas "förlust" eller "upplösning" inför öppna ytor och människogrupper. Eftersom det saknas intelligenta skäl till främlingsfientlighet måste det i alla dessa fall ytterst handla om psykologiska störningar.

Och, förstås, det faktum att vissa zodiakprinciper I SIG har en orientering som påminner väldigt mycket om en diskriminerande eller rasistisk människa. Som t.ex. Jungfrun som återigen sticker fram tydligt här. Men det är alltså ett ytterlighetsläge, symbolen när den driver sin särart för långt.

Ska bara tillägga att det tolfte fallet var min handledare på Uppsala universitet och jag mötte honom då han kallats in som expertvittne i Rahmi-rättegången (Radio Islam förtalade judar). Han var helt bedrövad över den vändning saker tagit och hävdade att han alls inte var som medierna presenterat honom. Ett frågetecken där således och dessutom ett gränsfall där Månen just nått in i Jungfrun vid lunch. 

Ärkebiskopen Erling Eidem, däremot, som förteg judeförintelsen fast han kunde ha gjort något, påminner distinkt om det sämsta med den smygdiskriminerande Jungfrun. Här är dessutom dess disponent Merkurius "fallen" i offrens tecken Fiskarna....

*****


Sol eller Måne Topp 4 för 12 lortbruna fascisttyper:

1. Jungfrun - 8 placeringar
2. Väduren, Vågen och Stenbocken - 3 placeringar vardera

(Eller: JORD tar 11 av 24 placeringar. Fascism är brun - BOKSTAVLIGEN!)


Ord och inga visor! Är det längre möjligt att blunda för varför antikens astrologi på den grekiska sidan kallade sjätte huset "olyckans hus" och indisk tradition mer skarpsynt talade om "fiendens hus"? Eller att siderisk astrologi är den korrekta? Med tropisk zodiak suddas det här resultatet ut helt och plötsligt blir det älskande (om än lite bossiga) Lejonet skuld till rasism - tecknet vars härskare Solen HATAR Saturnus snåla och inskränkande gränsdragningar! (Sol och Saturnus är ömsesidiga fiender i det indiska vänskapsschemat.)

Sideriska siktet har under 4½ år byggt ett "case" för den sideriska zodiaken som troligen är unikt i världen. Öst och väst har hittills i isolation bara pysslat med sitt eget. Ingendera tradition har brytt sig om att kvantitativt kontrollera om man ägnar sig åt nys eller något hållbart. Jo, västastrologin har utsatts för några omfattande statistiska tester, bl.a. redovisade av brittiske mästerastrologen Geoffrey Cornelius, och kollapsat fullständigt.

Det är därför Cornelius menar att astrologin aldrig var avsedd att stå pall den empiriska metoden utan bör betraktas som en konst som kräver utövare med "intuition". Han är en bildad man och hans "The Moment for Astrology" är bland de bästa västastrologiska böcker jag läst, men nog låter förklaringen som en rätt ansträngd nödlösning. Den här bloggen har å sin sida hittat statistiskt signifikanta trender, visserligen inte med så stort dataunderlag som man kunde önska sig. Men insamlandet fortgår...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar