Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 31 oktober 2013

Jo, Ateist-Lena är nog lite dum...

Jag har missat den minidebatt som ateisten och Humanisten Lena Andersson på eget bevåg startade som ledarredaktör i akut religionsfientliga Dagens Nyheter. Jag såg en slutreplik i dag men läste de tre inläggen i ordningsföljd.

Och något dummare än det Lena Andersson först totade ihop, har jag aldrig sett. När hon pratar om verkligheten syftar hon förstås på sin, ateistens verklighet som den beskrivits av andra likar som bara så mycket aggregerad materia som råkat blixtra till och framskapa intelligens. En bild flashade förbi där jag såg henne som medelklassens egen Christer Pettersson! Båda åbäkiga kreatur och båda led uppenbarligen av vanföreställningen att vara lite smartare än de i själva verket var. (I mars 2010 skymtade Petterssons horoskop förbi på bloggen för den som närmare vill jämföra de två.)Sedan är det något med smörja skriven i affekt, den har en förmåga att dra ner andra på samma nivå och i repliken lyckas religionens företrädare Ann Heberlein både skriva fel ord flera gånger och själv framstå som en smula lättjefull när lättja blev till lättnad. Att det är kvalificerad skit av Andersson som DN publicerar är helt rätt att påpeka, men Heberlein orkar tydligen inte gå in i analytiskt läge och hugga ner Andersson som den som utdelade första slaget självdestruktivt vill.

Jag vill bara peka på en detalj i tänkandet hos en Andersson som i första bredsidan kräver av livet (och religionen) att det finnas ett distinkt "antingen/eller". Så låter den allra torftigaste slav naturvetenskapen i dess värsta och mest scientistiska utformning. Den här fascistiska ådran har hon tydligen lärt sig i sekten Humanisterna...

Den lilla detaljen är följande. Andersson konstruerar en halmdocka som hon döper till "dunbolsterteologer" eftersom de har mage att påstå ett det existerar en verklighet som får det mänskliga språket att komma till korta. Att livet kan vara "både-och" eller som den indiska filosofin säger, att tingen är beda-abeda, samtidigt differentierade (i en lägre form av verklighet) och unifierade (ur ett högre kognitivt tillstånd). 

Den visa människa vet att kravet på ett antingen-eller springer ur ett mycket begränsat intellekt och i astrologin är det Jungfrun - intellektets Merkurius i Jordelementet som både firar triumfer som skarp praktiker men påfallande ofta verkar fysiskt inkapabel att tänka stort. (Se dock min studie av samtliga Nobelpristagare i matematik och fysik intill häromåret för en mer ingående diskussion av Merkurius beteende.)

Sedan anklagar Andersson sin egenhändigt konstruerade halmdocka för att vara rädd för sådana som hon själv, som "fått för sig att yttranden om verklighetens beskaffenhet, teologiska eller bara allmänt kunskapssökande, handlar om att få reda på något".

När Andersson skriver detta sitter hon troligen fast i så hatiska paroxysmer att hon inte ens märker hur hon använder sitt eget språk:

TEOLOGISKA UTSAGOR HÄNFÖR SIG INTE TILL DEN JORDISKA VERKLIGHET HON ENBART TALAR OM UTAN TILL UTSAGOR RÖRANDE GUD.

Därav ämnets namn, Lena Andersson - teo logi. Jo, kvinnan är faktiskt dum och fast den mer begåvade inte bör göra sak av lägre begåvning måste hon sättas på plats, med allt vad det kan innebära av havererad självbild för andra med ett snarlikt horoskop. 

Jag vill f.o.m. detta inlägg hypotetiskt anta en födelse för ateist-Lena klockan sex eller senare på dygnet. Det skulle ge henne samma hackande, negativa sinnelag som övriga ledande språkrör för sekten Humanisterna! DN:s andra religionshataren Dilsa Demirbag-Sten, småtokige Björn 'pengar sprider bakterier' Ulvaues och inbillat ödmjuke Christer Sturmark.

Oddsen är emot detta, tre fjärdedelar av dygnet utspelar sig faktiskt med ett sinnelag i Lejonet. Men antar man Jungfrun faller i princip alla pusselbitar på plats - så här:
I den senaste uppkastningen i DN är hon helt rabiat över kyrkan som hopar synd och skuld över människorna. Som barn av Barnets arketyp Väduren är det begripligt att de här - om något har skurit ihop i deras inre - börjar jaga någon att lasta för deras uteblivna individuation. Vad tacksammare då än kyrkan som också av tradition brukat syndbelasta Barnets själva existens (frukten av en syndfull lust eller kanske last) - intill dopet. Så långt är det som att höra barn gnabbas om vem som var dum först. Lena Andersson beter sig som den omognaste sortens Vädur, men utan vare sig tecknets fräschör eller karisma.

Antar vi nu att psyket eller sinnet är av Jungfruns typ, dvs. just med den benägenhet att diskriminera mot andra och kräva antingen/eller i varje situation (annars får de ångest de här faktafascisterna som ändå bara använder sin kunskap till materialistiska slutsyften) - då placeras Barnet med nödvändighet i Syndens åttonde hus! Håll med om att hela ateist-Lenas erbarmligt torftiga vendetta mot religionen och högre filosofi perfekt tecknas av ett Barn som förvisats in i ett mörkt hus där knappt någon mognad eller utveckling alls äger rum.

Jag har liknat åttonde vid en geniza, en kammare för slutförvaring där fromma judar lägger sina heliga skrifter eftersom de inte har hjärta att bränna eller förstöra heliga skrifter. Pergamentrullarna fick helt enkelt ligga och dekompostera naturligen.

(Detta bruk ledde till fascinerande skriftfynd i Kairo i 1800-talets slut, men ingen förstod då ännu att det var viktiga delar av Dödahavsrullarna som letat sig ända ner till Egypten via judekristna. Troligen hade de flytt det sekulära imperialist-Roms övergrepp på det judiska folket och texterna hade kopierats vidare ända in i medeltiden då de aktuella texterna gick till sin sista vila.)

I andra sammanhang skulle man också kunna likna det åttonde huset vid skärselden eller ett helvete på jorden och något sådant skulle kunna gälla för Lena Anderssons "psykiska" eller "sinnelagshoroskop" om det verkligen handlar om ett sinne i den reduktionistiska och "småttiga" Jungfrun (vilket jag alltmer börjar tro). Vädurens Eld blir till en pina i åttonde skärseldshuset och plågoanden är ingen mindre än Satan själv som knyter nära an till Vädurens ägare Mars. De båda står i materialismens tecken och i nionde huset för religion. 

Vem vet - kanske är Lena Andersson en häxa som brändes på bål i Europa för många år sedan. Och se hur hon lider alla helvetets kval fortfarande! Den amerikansk-judiska rabbin Yonassan Gerschom agerade som själasörjare åt åtskilliga judar och goyim som alla hade det gemensamt att de led av djupa psykiska problem och anfäktades av levande bilder av att ha varit offer för nazisternas Förintelse. Själarna från Andra världskriget, svårt märkta, har sedan flera årtionden börjat återfödas i nya kroppar och naturligtvis inte annat än i undantagsfall av samma nationalitet nu som förra gången.
 
Det innebär förstås inte att alla födda i Väduren och med Månen i Jungfrun är varelser som kommer ur asken och går in i elden. Men det är året är lite speciellt för inte bara är Barnet instängt i åttonde huset utan det är också instängd med Döden själv! Saturnus, Liemannen, som alltid anses "fallen" från rättrådighet till subjektivistiskt tyranni när Barnets symbol ska hantera Saturnus valör. Lyssna bara på Lena Andersson och förstå hur illa det låter!

I ett tidigare inlägg har jag sökt frikänna Saturnus från dess rykte om att både vara slö (det är dock den långsammaste planeten på himlen) och i överförd mening också trög, dum, obegåvad. Visserligen kan man iaktta en slöare respons från gamla människor (och Saturnus som Fader Tid fokuserar just den sista delen av ålderdomen och steget in i döden). Men, har jag sagt, Saturnus är också en bortomvärldsliga "själens form" och våra själar är ohyggligt komplexa. Men växande erfarenhet tar det lite längre tid att koppla rätt eftersom hjärnan (själens walkie-talkie snarare än Tänkaren i sig) vadar genom närapå eoner av erfarenheter för att producera en passande respons på tilltal. 

Tänk själv ett rikt liv där man gjort många intellektuella landvinningar - det är världar på världar på världar i det inre som ska jämkas innan individen svarar på tilltal. Står då en rent ut sagt dum människa som Lena Andersson där ute och härjar, då får man förstå att hon upplever den religiösa människan som långsam eller tveksam i sina svar. Den Levande och Visa människan rådbråkar sitt inre och ställer sig frågan om det ens går att kommunicera med så korkade livsformer som den Lena Andersson uppenbarligen tillhör.

Saturnus som själens form är nu inte alltid en tillgång, särskilt inte i dess "fall" i Väduren och allraminst om man blir instängd med sanningen om sig själv i en skärseld där det är synnerligen lågt i tanketaket och där Satans stjärna brinner under fötterna och gör så i religionens eller nionde husets namn! Allt det här sammantaget vittnar om att Lena Andersson är en så korrupt och syndig själ att hon nog ändå inte var någon kunnig häxa eller helare. Det ligger närmare till hands att hon - också - är en av alla de mördare och nazister som verkar ha återfötts från det skövlande Tyskland och nu styr mycket av det hatiska moderata Sverige.

Vad om Månen nu ännu dröjde kvar i slutet av Lejonets tecken då ateist-Lena föddes till den här världen. Tja, hon har fortfarande en föga avundsvärda konjunktionen mellan Barnet och den låga takhöjd den fallna Saturnus i Väduren indikerar. Och det är fortfarande det olyckliga år då en del av årskullen av Vädurar föds med sin solära disponent Mars i samkväm med den onda stjärnan Algol - Satan som korrumperar och förvränger alla perspektiv. 

Vilka var egentligen de hundratusentals själar som vällde in till Jorden under detta tidsfönster på cirka två veckor? 

Hur arrangeras saker utanför Tid och Rum?

Är det både offer för Förintelsen och rejäla illgärningsmän som via fördolda lagar återvänder under en sådan här period? Minns också att dygnets timmar är en parameter som vi saknar här. 

Mellan alla djävlar och rent stupida rättshaverister som hade fri lejd till jorden de här dagarna, är också vissa timmar under dygnet reserverade för "de goda", de som tar tag i den bråte de andra bara uttrycker i sin missriktade glöd. Andersson tror hon är ute på en räddningsmission, men i själva verket är hon en del av problemet.

Tidningen som degraderade sig till reklambroschyr

Jag kan förstå att NÄRINGSLIVET ställt upp som krav för fortsatt annonsering i SvD att ironiska och raljanta kommentarer från bloggosfären inte får visas invid de drivor av textreklam som tidningen sedan länge publicerat.

Givetvis vek SvD/Bonniers ned sig direkt. Bort med blogglänkarna och den nätdemokrati som börjat spira. Yttrandefriheten kostade mer än den smakade för de som bara vill tjäna pengar.

Och tidningsdöden fortskrider, vilket framgår av den ointressanta och glättade broschyr som ska föreställa SvD numera. Inte ens rubriken stämmer med artikelns innehåll - texten är enbart lätt och fluffig konsumtionsreklam, från början till slut.Boendefolket - förgänglighetens förverkligare!


Jag har via två krönikor (först den här och sen en något äldre) upptäckt DN-skribenten Niklas Wahllöf, lagom radikal från sin trygga utsiktspunkt i ett robust stenhus i Stockholms innerstad. Men att där bor en liten revolutionär som söker krypa ur borgerskapets begränsande skal, det verkar helt klart av krönikan med den sensationellt explicita rubriken:

"Man frågar sig om det är värt att vara bankens livslånga gisslan för ett litet bo."

Att den artikeln från september fick exakt NOLL kommentarer från Stockholmstidningens läsare förvånar inte. Ingen gitte väl läsa den utmärkta texten eftersom redan rubriken ertappade dem i deras livslögn och pseudosträvan!

Var det bristen på läsarfeedback som driver honom att introducera en underberättelse om mängden "gilla-klick" i sin färska krönika? Med en lika lång och förklarande rubrik - "Vi är inte pavlovska hundar som dreglar vid varje pling" - är det väl fara värt att han kammar hem noll läsarkommentarer (gillanden) även den här gången! Även nu har den förfallna svensson anledning att känna sig utpekad att oreflekterat ha torskat på samtidens diktat!

Jag var bara tvungen att göra horoskopet för den här "impopulära sanninngssägaren". Kanske för att jag känner igen mig i det här lilla bloggprojektet som nu närmar sig vägs ände efter att snart sagt alla dagstidningar på nätet (samtliga högersympatiserande men med AB som en schizoid hybrid) monterat bort bloggosfärkopplingen från sina sidor inför valet 2014.

Expressen redan för flera år sedan, sedan förra året till stora delar DN, från i år GP, AB och till stora delar SvD. Och helt nyligen Sveriges Radios sajt - smaka på den: det som borde vara folkets radio eftersom den drivs med våra skattemedel stängde dörren mot folkets bloggar! Då vet vi att vi har en statliga tv- och radio som går i regeringen Reinfeldts ledband eller dem som har något att vinna på att hålla dem kvar vid makten.

Nu gäller det för Storfinansen att inte låta "vänsteråsikter" eller ens filosofiskt motiverad kritik mot högermentaliteten slinka ut till allmänheten - allra minst genom högerns egna propagandaorgan!

Jag håller helt med Wahllöf, som egentligen säger att han deppar över bristen på uppskattning för sina skriverier: det har varit blotta utsikten att någon sovande borgerlig läsaren skulle halka in på den här bloggen via sitt tidningsläsande som varit en liten motivation. Det, och fröjden att upptäcka hur väl vissa astrologiska teser håller streck var gång någon ny skandalös högermänniska öppnar munnen eller avslöjas i sin korruption.

Det här sättet att undersöka zodiaken har tyvärr lett till att några tecken visat sina värsta sidor. Eller? Om redan antiken såg Jungfruns privatism och antisociala läggning som roten till fiendskap och en olycka, har då inte bloggen lyckats belägga detta bortom allt rimligt tvivel? Det himmelska tecknet - om det har grepp om individen - driver uppenbarligen fram både ett flängande efter vinst och en träls mentalitet.

Jag frågade en bekant jag sällan ser numera vad han gjort på sistone. Många människor väljer då ut någon mer intressant milstolpe, om de varit med om någon, men den här mannen, född då Jungfrun steg i öster, svarade bara "jobba jobba jobba". Trälen talade! Och ändå är han mellanchef i någon IT-organisation med femtiotusen i månadslön och han flänger hit och dit i IT-fascismens tjänst - den vi ser mer och mer av för varje nytt avslöjande om USA-spionaget på övriga världen. Det är en gigantisk industri där ute, den onda versionen av Merkurius och i full karriär.

Wahllöfs sarkasmer över konsumtionssamhället i en borgerlig tidning som DN får mig att tänka på Andreas Cervenkas spydiga analyser av bankvärlden och ekonomin, och minsann, är det inte Martyren eller Sanningsvittnets tecken Fiskarna som spelar en dominant roll hos dem båda! Det kallas visst "visselblåsare" numera eftersom ordet martyr kanske luktar för mycket islam. Sekulära människor lider ju av en så vansinnig oförmåga att handskas med sanningen att de gör vad som helst för att inrätta sin värld så att den känns behaglig för dem själva.


Sol och Måne i upplösningens och sorgens element Vatten

Sinnelagshoroskopet med Månen som ersättare för en okänd ascendent ger här ett fenomenalt tydligt besked. Om sanningsvittnets Fiskarna "stiger i öster", tecknet som befriar sig från alla världsliga band, måste per definition också den sociala ordningen offras.

Vattumannen flyttar därmed in i "förlustens" (eller den frivilliga uppoffringens) tolfte hus. Det är just offret av konventionellt slaveri under Mammon för en patetiskt dyr innerstadslägenhet Wahllöfs tidigare krönika handlade om. Tidigare har också rock- och numera allmänjournalisten Andres Lokko gnällt om omöjliga boendekostnader bortifrån London.

Hör vi här tidiga varningssignaler från tidigare välbärgade svenskar med åtråvärda jobb inom medierna att regeringen Reinfeldts politik nu håller på att skapa trashankar även av medelklassen?

De omedvetna normala svenskarna gick rakt in i den Rike Mannens fälla vid valet 2006, och om Fredrik Reinfeldt nu är en förbrukad och genomskådad nickedocka i dolda bidragsgivares tjänst ligger Storfinansen alltid ett steg före. Stefan Löfven har redan granskats av Bilderberggruppen och befunnits ett nytt och lydigt redskap som tar över vid maktskiftet 2014. Så mycket för västerlandets så kallade folkvälde eller demokrati.

Se även: Bortom demokratin - Bilderbergkapitalisterna

(Tänk, juni 2013, det var tider det! Då kunde man fortfarande länka till SvD/Näringsliv och via den unga nätdemokratin bli sedd för sitt mothugg! Nu har Schibsted/SvD tänkt om. Inga glimtar bjuds längre läsarna av vad landets bloggare säger om dagsnyheterna!

Schibsted-ägda pöbeltidningen Aftonbladet har t.o.m. gått längre. Där har man även retroaktivt rensat gamla artiklar på de bloggare som vid tiden kommenterade artiklarna. Det beteendet är Orwells "1984" upp i dagen där lydiga lakejer skriver om historieböckerna varje gång Överheten ändrar policy. Det var ju det Nya Moderaterna försökte med sin partihistoria - Aftonbladet gör det och ändrar i efterhand sina tidningssidor!)


*****

För att ägna Wahllöfs horoskop åtminstone några ord är det uppenbart att Vattenelementet är oerhört viktigt här, det är Förgänglighetens element som talar i skribentens ämnesval.

I septemberkrönikan botrygghetens sammanbrott (se hans olycksplanet Mars fallen i den trygga bostadens Kräfta) och i satiren över smartfånarna är underberättelsen egentligen hans egen historia om att känna förgängligheten skvalpa mot ytterdörrarna - inte ens en förbannad moderat stockholmare gitte kommentera hans mödosamt hopsatta text!

Nå, sådan är den moderna själviska människan. Alla är narcissister i kraft av den privatistiska livsstilen, födda i soluppgången (som ger ett enormt fett ego) eller ej. T.o.m. folk jag trodde var mina vänner visar prov på den nya ointresserade egoismen. Jag kan skriva ett (tycker jag) intressant mejl på en hel A4 och snabbt täcka tre olika spännande ämnen. Tillbaka kommer, om alls något, en one-liner eller högst två-tre lakoniska meningar om någon av punkterna. Idag är alla narcissister och får de inte själva initiera en monolog är de inte intresserade.

Samhället har de facto redan fallit söner i små isolerade celler av konsumtionsrobotar. Precis som Närighetslivet vill ha det. Mänskligheten är död i Europa och nu väntar bara inbördeskrigen i länderna när klyftan mellan fattiga och rika - skapade av högerpolitik - vuxit sig lite tydligare.

Tillägg. Vad om inläggets rubrik? Var den inte lika ogenomträngligt mystifierande som Wahllöf väljer övertydlighet för sina skriverier i DN? (Kanske har DN en inkompetens rubriksättare...)

Jo, jag glömde att utveckla rubriken tillräckligt, om hur den bofasta människan - vi kan kalla henne Kräftan - älskar att bygga att stadigt hus som ska stå emot den stora stygga vargens pustande. Boendefolket vill känna sig trygga. Men som astrologins skapare redan visste är det den som söker trygghet som driver på det overkliga och förgängliga drama där allt ändå faller sönder! Som Platon sade om människor som inte förmår tänka ovanför Månens nivå: de lever i en process som strävar efter genuin Existens, men ändå lyckas de aldrig ta sig ur denna förgänglighetens vattenström som bara syftar till "oupphörligt vardande" utan att någonsin kunna höja sig upp till genuint VARA.

Ja, detta är filsofoiska termer så det är ingen risk att en borgare av moderat övertygelse förstår ett ord av det här. Under Vattenytan - likt Fredrik Reinfeldts och Stefans Löfvens delade Sol i Månens Kräfta, krävs det sekundära och hjälpande krafter för att förstå hur overklig denna näriga strävan är.

Uppenbarligen har Niklas Wahllöf fått kläm på problematiken med det förfallna, vegetativa livet och det skulle jag vilja förklara med att Månen kommit i kontakt med Vattenelementets öppning mot en högre sanning. Trots den "dissociativa" kopplingen mellan Månen och dess ägare, filosofiska Jupiter, är det helt klart att det kommer material från den högre Luften ner till Vattenelementet och att journalistens psyke på något sätt förmår ta emot det.

Jag har tidigare pekat på läkaren Arthur Guirdhams begåvade tes om sinnessjukdom: galen är den människa som likt Fredrik Reinfeldt fruktar visioner! Friska människor är de som kan bejaka både visioner och inre röster! Anden kommer nämligen via Luftelementet och om då en sublunär varelse, ett biologiskt kreatur kan stävja sin instinkt mot att räddhågset sluta sig, då kan andens röst penetrera de lägre förståndsgåvorna och individen förstår plötsligt saker hon inte förstod tidigare! Ett litet mirakel, denna sällsamma "aha-upplevelse".

Radiotjänst AB och Storebrorsamhället

När man läser pressmeddelandet från Kammarrätten om tv-licensplikt för datorer tror man knappt sina ögon. Det sätt varpå det vinstdrivna tv-licensindrivningsföretaget Radiotjänsts läsning av högergeringens lag från 2007 ges rätt, det sättet är så sökt att man förstår att ett annat intresse ligger i bakgrunden och inte får hotas. 

Det här är bara ett spel för gallerierna. Vanliga människor luras tro att de har en chans när de följer de demokratiska spelreglerna och överklagar Radiotjänst konstiga logik. Men människorna har ingen chans, Makten - i det här fallet näringslivet som erövrat Rosenbad och SVT - har redan bestämt sig. Näringslivet, med IT-fascister som en produktframdrivande gren, behöver mer pengar. Näringslivet behöver alltid mer pengar, har ni märkt det? Vilken konstig kronisk näringsbrist de verkar bära på.

För vilken förnuftig människa (och förnuft är väl vad man måste tillskriva lagmänniskor) skulle komma på tanken att hävda att en dator fortfarande är en tv fastän alla mjuka organ på insidan som krävs för mottagning av tv rivits ut eller aldrig funnits där till att börja med? Som tv skulle Kammarrätten tydligen också räkna ett halvantikt skåp av trä, så som tv:n såg ut i dess barndom, men med teknikskrotet borttaget.

Nej, man förstår bättre när man följer frågan i SvD:s artikelserie om varför Radiotjänst valt att läsa lagen så att varje dator undantagslöst nu också är en tv, om man följer Eva Hamilton, händelsevis högst beroende av att licenspengar rinner in för hennes allt mer ihåliga schlager-tv - bekostat av folket! - och samtidigt förmånstagare i formen av aktieutdelningar ju fler apparater Radiotjänst AB lyckats brännmärka som "statens  egendom" därför att de via krystade resonemang kan liknas vid ett Seende Öga (och vad Ögat symboliserar skall strax klarna). 

SvD har artiklarna i sin Näringslivsavdelning vilket säger allt: det handlar bara om pengarna. Och det är därför alla rättsliga instanser som den ena efter den andra går på Radiotjänsts linje producerar så sökta argument - förolämpningar, faktiskt, för varje människa som förstår något om en dator, vad det är för apparat och vilken funktion den har i sitt "naturliga" tillstånd. (Den är en "generisk räkneapparat" enligt allmänt vedertagen definition, inget mer.)
Vem tillber hon?

Uppenbarligen finns det också lagmän som sålt sin själ till Djävulen och tjänar det dolda direktivet att säkra de ekonomiska medel staten behöver (läs: Eva Hamilton behöver för sina älsklingsprojekt, schlagerfestivaler inte minst) för att driva sin så kallade "tjänst till allmänheten". Just ett sätt att tjäna, att tvinga på licensavgift på människor som aldrig intresserat sig för tv-mediet!


Därför är det befogat att säga att Sverige, med en plattskärm på väggen i snart varje hushåll, nu hamnat i exakt samma ohyggliga situation som George Orwell beskrev i boken "1984". 

I Orwells deprimerande dystopi kunde Storebror både se och hjärntvätta dig. I Orwells bok var monitorn på väggen också ett öga som såg in i de privata hushållen. Även den delen har nu besannats sedan regeringen Reinfeldt bjudit in SPIONER att via en gigantisk datorhall märkt Facebook (spel för gallerierna!) registrera ALLT som det svenska folket tänker och säger via sina tv-apparater/datorer. 

Att SVT används för att sprida högerpolitiska "expertkommentarer" i nyheterna är tydligen ett faktum. Det är närmast obegripligt att Sveriges har misslyckats så med att utbilda folket att man fortfarande i läsarspalter ser SVT anklagas för vänsterpropaganda. 

I verkligheten började Eva Hamilton sin chefsgärning på SVT med att rensa ut alla journalister och anställda, inklusive en redan då före detta flickvän till mig. Det kallades "omorganisation" men var i själva verket ett sätt att få bort människor med vänstersympatier, människor som arbetat på företaget under många socialdemokratiska år. Bara för det politiska våldsingreppet borde Eva Hamilton åtalas. 

Man skulle också kunna fråga sig om utrensningen från SVT av gamla trotjänare med socialt demokratiska sympatier det var ett åtalbart utslag av den åldersdiskriminering svenskarna ägnar sig åt och som inte går att bota så länge fascismen driver stora delar av det här folket inifrån, som deras eget sjukliga blodsjukdom! Se Satans stjärna invid Mars i nationalhoroskop, i landsbygdens tecken Oxen. En mer korrumperad förankring kan inte föreställas för det "nationella blodet" (Månen/blod i Väduren ett Mars-tecken).

Eva Hamilton och Nationalhoroskopet:
"Liten tuva stjälper ofta stort lass."
Satan i äganderättsfixeringens Oxe
vanställer ett helt folk - svenska folket -
och därmed också alla deras makthavare.

Att Vattumannen, "den samfällda ideologin", inte automatiskt ger ett berömvärt samhällsklimat ser vi vid kombinationen av Eva Hamilton som den rådande högerideologiska Statens spegelyta. Nationalhoroskopet med synförmågans Sol i folkets tecken Vattumannen blir, när Hamilton med sitt sinne (Månen) återspeglar Statens vilja, till Djävulsstaten. Hon lyckas nämligen med sin kärlek till korrupta Pengar återkoppla till nationalhoroskopets egen olyckliga fäbless för Djävulens alla simpla lockbeten av vilka pengar och t.o.m. småsnask till förtäring är de effektivaste.

Hela svenska folket är fångar under Djävulens simplaste sätt att lulla den tänkande tanken till sömns: fladdrande bilder. Som när man svänger en skallra framför spädbarnet och fångar dess uppmärksamhet och får slut på gråten! På den nivån befinner sig svenska folket som helhet. 

Spädbarn som låter sig nöjas med detta försjunkna konsumtionsträsk och nyheter som numera bara är ideologisk hjärntvätt! Och allra mest typiskt för spädbarn är att de inte bryr sig! De har inga referensramar ännu utan saker glider in och ur fokus. Större krafter än dem själva styr vad de skall bli. Likt minstingen jollrar de om sin "valfrihet" som marknaden och högersamhället ger dem men det har inte ens förmåga att avgöra om något av de ord de lärt sig verkligen stämmer!

Eva Hamilton har beslagits med lögner även tidigare, men i sin kommentar till Kammarrättens ja till Radiotjänsts lagtolkning börjar hon närma sig sanningen. Pengarna för att driva sitt lilla Storebror-företag kommer inte alltid att rinna till från en åldrande befolkning som har en platt-tv kvar. 


Att 97% fortfarande äger en tv och bara 3% saknas i hennes dataregister över licensbetalande medborgare duger inte. Det gäller att säkra de framtida intäkterna redan nu. Därför den djävulskt ohållbara logik som lagvrängarna i nu två olika rättsinstanser ägnat sig åt för att hjälpa den sämsta sidan av Vattumannens tidsålder [1] att rota sig i Sverige. 

Så långt är Hamiltons därmed mer något mer ärlig nu än tidigare om det nu kan vara till någon tröst för den som upptäckt vilken korruption och röta som råder i toppen av vårt samhälle. Man kan t.o.m. säga att det är först nu, i högerns regi, som Staten fått blodad tand för att övervaka folket via deras Storbror-ögon - tv/datorerna.

I dessa tider ser vi i England, USA och i Sverige hur högern i maktställning alltmer börjar likna den kommunistdiktatur de genom historien älskat att klandra! 

Ja, Obama är distinkt höger! Att en sådan som Mona Sahlin hyllar honom säger väl allt om var hon befinner sig på vänster/höger-skalan och hur perverterad svenskens utblick blivit under de gångna 30 åren av marknadsliberalism. "Marknadsliberalism" = fritt fram från de styrande för de girigaste att söka utnyttja alla andra. T.o.m. Rosenbad och lagstiftningen gick att köpa till ett pris visade det sig, så fort Reinfeldt installerat sig och sitt folk.


________

Not 1. För den som inte sett matematikern, helikopterns uppfinnare och astrologen (!) Arthur M. Young få något dystert i sin åldrade blick när Vattumannens tidsålder förs på tal, sök hans muttranden om "Age of Aquarius" från detta filmklippsarkiv. Det är en längre intervju "snuttifierad" i små ämnesutläggningar.

Youngs tankar om astrologin i den här essän från domänen som bär hans namn är fascinerande. Inte minst för att han verkar anta en naturalistisk förklaringsmodell! Den som minns hans horoskop och Månen i Jordtecknet Stenbocken förstår direkt varför han "drar ner" från dess verkliga hemvist och söker förankra det i en fysikalisk förklaringsmodell.

När jag för första gången på länge ägnar Young en tanke ser jag att en intervju med honom dykt upp som köp-dvd i USA. I den intervjun fortsätter han att framlägga sin förståelse av planeterna och där tycks han plötsligt åter öppen för ett scenario där planeterna verkar på en nivå bortom de gränser naturvetenskapen satt för sina teoribyggen!

Jag översätter produktpresentationen:
I astrologin representerar planeterna viktiga distinktioner som rör de olika verklighetsnivåer som vetenskapen ofta rör ihop. I del 1 av det här tvådelade programmet fastslår Arthur M Young att hans utvecklande av helikoptern till stor del byggde på insikter om relationen mellan olika vinklar och fick honom att utveckla en modell där fysikens måttformler uttrycktes på ett sätt som var isomorfiskt med zodiakens tecken. (Sideriska: Samma tankar finns att läsa i hans lilla och förbisedda bok "The Geometry Of Meaning" som fortfarande kan gå att hitta i boklådor på nätet.)

I programmets andra del resonerar Young om skillnaderna mellan Saturnus, Uranus och Neptunus och förklarar hur Saturnus planetära cykler har haft betydelse för hans eget liv. Han diskuterar bruket av (väst-)astrologins progressiva horoskop ur perspektiv av systemteori, för vilken hela cykler ligger inbäddad i varandra (Sideriska: jfr. bloggens få granskningar av den indiska dasha-läran som likaledes bygger på den urgamla tanken om "cykler inom cykler", makro- och mikrokosmos.)

Astrologin, förestår Young, är ett större och mer omfattande system än dagens vetenskap. Vetenskapsmän kan dra lärdom från studier av den helt oberoende av bruk vid ställandet av personhoroskop. Young var också grundaren av Institute for the Study of Consciousness i Berkeley, Kalifornien, och författare till böckerna "The Reflexive Universe" och "The Geometry of Meaning". 
Den dagen Sveriges makthavare börjar närma sig den här typen av litteratur och tänkande - det filosofiska tänkandet - då kommer Sverige på fötter igen och en ny svenskhet, integrerad med kosmos ser dagens ljus. Människor som inte längre drivs av Penningen utan av Människan. Först då. Tills dess kommer vi att se den onda sataniska nidbilden av Vattumannen som Arthur Young delvis verkar ha anat vid horisonten...

Kapitalismen och med den västerlandet är redan dött, konstaterade den norske freds- & konfliktforskaren Johan Galtung dystert helt nyligen. Men Medelsvensson är så upptagen av att frossa skräp via platt-tv:n att han inte märkt att soffan, ja hela Titanic, redan lutar betänkligt. Medelsvensson svullar sig i graven utan att någonsin ha fött en enda egen tanke. Allt köpte eller prenumererade han på. 

Arma slaktboskap!


PS. Folksjälens lägre instinkter - Månen i Väduren i nationalhoroskopet - förbinds med bedragaren Satan via Vädurens härskare Mars. Via kreaturets tecken Oxen kan detta översättas både som "slaktboskap", "nyttiga idioter" och som ett helt folks "missriktade materialism". 

Svenskarna tror de ska få det bättre materiellt och kanske faller några brödsmulor dem till del genom Reinfeldt och Borgs jobbskatteavdrag, men lite längre fram på vägen - längre än ett "sovande folket" kanske fundera över - ser vi en hemsk historia utspela sig, ett Sverige i fullt krig mellan de rika och fattiga, hungriga zombies som gör räder in på Solsidan för att försörja sig och sina barn. 

Eva Hamilton är högerns fula tryne i dess mest urvattnade och förställda form - den monetära maktens mellanchef med uppdrag att arrangera svindyra glamourshower typ Eurovision FÖR den simpla folkmassan och FÖR deras skattepengar! 

Det är allt hon är, Eva Hamilton, själv en duperad och förledd nyttig idiot. Hon tillhandahåller med sitt SVT bara ett "folkens opium" (som Karl Marx kallade religionen i dess uppgift att pacificera och söva folkmassorna).

onsdag 30 oktober 2013

"Inga ruttna äpplen i vår friskola"

De återkommande besökare som registrerat bloggens identifikation av axeln Jungfrun och Fiskarna som den falskaste av mänskliga verksamheter - att väga vinst mot förlust (hela vår civilisations förbannelse!) - får här den ultimata bekräftelsen på den tesen.

Lyckligtvis är det också en sattvisk, dvs. ljus- och ljussökande kombination och tecknar en individ som letar efter en bättre förståelse. Det finns således en öppenhet i den här axeln som kan leda till högre klarhet. Ibland byter individerna position i viktiga frågor flera gånger i sitt liv.

Bloggen har mest noterat låga uttryck eftersom nyhetsrapporteringen är vad den är och samhället kantrat illa åt höger. Inte bara har bloggen liknat den diskriminerande och vinstjagande Jungfrun vid en fruktodlare som sorterar bort dåliga äpplen, nu kommer en vinstdriven friskolerektor och illustrerar samma mentalitet men riktad mot människor och med precis samma ord om dåliga äpplen (SvD). 

Därmed lyckas rektorn Greger von Sivers också aktivera diskussionen om Mån-Jungfruns markanta övervikt vid undersökningar av främlingsfientliga politikers horoskop, så att frågan om vinst och förlust också kommer att betyda: "vill vi ha några svartskallar/avvikande i vår friskola". 

Blotta adelsnamnet med ett "von" stinker i mina ögon av rasism och jag har haft flera personliga bekanta med exakt rektorns fullmåne som jag lämnat bakom mig, just för deras förvirrade mentalitet och rädsla för att bli förknippad med förlorare (Fiskarna = samhällets olycksbarn - de som blir över när Jungfrun rensat bort dem för att maximera sin egen vinst).Visst, det finns säkert hyggliga människor under den här himmelen, men bloggaren anser sig ha lagt fram sin sak väl: tittar man på större populationer än enstaka fall, ser man att astrologin faktiskt "fungerar". Och det var det väl ingen som trodde.

Rent tekniskt tycks det vara rektorns planet Saturnus som äger hela horoskopet, inte minst genom kombinationen med det personliga sinnelaget. Att Solen i Fiskarna då representerar "förlust" ger en i grunden negativ livsväg, en väg som mest bygger på att rensa bort just allt som skulle kunna hindra den låga och frankt talat rent kriminella versionen på profitdriven egoism. Den här rektorns horoskop påminner återigen om att Månen i Jungfrun är mer kriminellt belastad än något annat sinnelag enligt bloggens kvantitativa studier. 

Här kan man tillägga att Månen inte bara minglar med både den lilla och den stora illgöraren (Mars och Saturnus) utan att även Jupiter för stora och lätta pengar (riskkapitalism) är en OND planet när Jungfrun - profitjägaren - äger första huset. Det är med andra ord ett ohyggligt degraderat horoskop och bara en verkligt gynnsam födelsetimma kan neutralisera dessa onda omen. Men någon födelsetid lär vi väl knappast få från Greger...


Tillägg. 

Jungfrun som diskrimerande blick för ruttna äpplen har enligt googlesöket förts på tal i följande inlägg men det fanns många till som inte nämner frukten:

Bankfifflaren Wallenberg (sep 2013)

När Jungfruns nit leder helt fel ("mördare av misstag", jun 2013)

Moderaternas kommunikationschef, f.d. hallick (jan 2013)

Nytt stickprov på pöbelns kommentarer (dec 2011)Mytologins desinformatör var lobbyist

En gammal klassiker från familjebibeln i repris:


Anden drev honom ut i öknen och han var i
öknen 40 dagar  och sattes på prov av Satan.

(Markus 1:12-13)


Att profitera på hela världen och förlora sin själ. Det är precis vad en lobbyist på DN/Debatt gör genom konventionella dimridåer som för tankarna till Djävulen, frestaren. Det är fascinerande att se opinionsmätningsföretaget Novus ("allt kan bevisas med statistisk") i kombination med det horoskop som följer här nedan.

Genom att förringa folks leda vid folk som söker tjäna pengar på andras ohälsa och låtsas prata om vårdkvalitet, lyckas lobbyisten Torbjörn nånting, vd för Novus nånting att effektivt smussla bort sin fula uppdragsgivares - eller är det sitt eget? - intresse i riskkapital som lagts ner i något av de nya snålvårdsföretagen. Dessa, som baserats på grundtanken att ge ägarna vinst, inte att bästa möjliga vård för de nedplöjda investeringarna!

(Se Novus hemsida för exempel på deras uppdragsgivares önskemål vid anlitandet av en lobbyist och siffertrixare.)

Dorian Gray i sanningsspegeln

Det finns inget sätt att komma runt det faktum att Profiten står i centrum för sådan här verksamhet. Så när opinionen är emot råttlika profitörer blir det nödvändigt för den Store Lögnaren själv - Satan - att träda fram. Man måste räkna med att vd:n nånting har ett psyke precis lika infekterat som Storfinansens språkrör Anders Borg (genom en ofattbar olycka för närvarande finansminister) - av Satan.


"Devil or Angel?"
Fixstjärnorna Algol och Regulus
indikerar valet mellan de två vägarna


Vid midnatt infiltrerar Ondskans stjärna Algol gradexakt lobbyistens psyke (Månen) och enligt antik astronomi verkar en fixstjärna på någon av de sju lägre sfärerna tills sfärens signifikator (planeten) hunnit sju grader bort från den räta linjen mellan fixstjärnan och Jorden. 

Det innebär alla som föddes fram till cirka 13.30 den här dagen bär på ett inflytande från Djävulen - förnekelsen av objektiva värden och en av människan oberoende morallag, en slags kod inbyggd i vårt universum.
Tidiga morgonfödslar naturligtvis mer än när satanssymboliken börjar ebba ut.
Exkurs. Som vetenskapsfilosofen Wolfgang Smith pekat på, har Stephen Hawking för en gångs skull rätt när denne menar att heliocentrismen inte är mer sann än geocentrismen, den är bara en mer bekväm modell eftersom beräkningarna av solsystemet blir enklare om man antar solen i mitten. Det betyder i sin tur att anrika vetenskaper som astrologin äger lika stor giltighet, och därtill större, eftersom de också befattar sig med den moraliska koden, vilket inte fysiken gör. Det är västerlandets smitning från den moraliska aspekten i världen enligt Jordens perspektiv som förklarar vår kulturs undergång just nu, mitt inför våra ögon.

Det här innebär nu inte att alla med ett öra mot jordandens vanartiga avkomma Python (eller Djävulen) väljer att sälja sin själ. Illustrationen från Nya testamentet ovan påminner att Gud satt Satan att pröva människans själ. En del trillar dit (som lobbyisten i DN), andra står emot och vaknar ur den världsliga sömnen.
Eftersom lobbyisten redan bekänt färg och vinklar verkligheten som vore den Lustiga huset på ett tivoli (Satan har en förmågan att skeva till perspektiven!), är det pikant att se hur även den preeminent goda fixstjärnan Regulus ("kungamakaren") har maximal styrka på denna himmel. 

Men se vad den förstärker! Venus, vars spektrum av betydelser nu drar märkbart i riktning mot PENGAR eftersom den samtidigt är disponent över Månen i äganderättsinstinktens och pengarnas tecken Oxen. Här kan vi nog tala om Venus i hennes lägre bemärkelse, Aftonstjärnan eller skökan som i skymningen lurar av arbetarna deras surt förvärvade daglön för tjugo minuters tjurskallig urladdning. (Arbets-)Oxen är så simpel. 

Det är därför Aftonhoran, ursäkta Aftonbladets, arbetarprofil under högerns ägande enbart handlar om spel och dobbel och pengar, pengar och mer material om pengar. Och så kroppar och sex. På den förskolenivån lobbar den här mannen: rätten att tjäna pengar på kroppars behov av att hitta sin homeostatiska balans. De utan intelligens förutom den som är inbyggd i kroppen med förunderligt komplexa system och ändå utåt sett så få och enkla behov, kanske övertygas av hans illusionstrick, men inte tänkande människor. 

Eftersom det här är ett horoskop baserat på Månen, en planet som förutom att teckna sinnets elementära rationalitet också kan stå för ren kroppslig instinktivitet om tecknet är rätt (eller fel) och andra faktorer samverkar till en mindre intellektuell färdväg, så är det intressant att notera hur Månen som föreställning och fantasi uppmålar Jupiters STORA FÖRMÖGENHET i tionde makthuset. 

Månen i materialistiska Oxen förstärks här genom att drömma om stora och lätta pengar som sin karriärhöjdpunkt eller syn på vad som utgör MAKT. Visst fan älskar den här mannen klippare - profitörer på gamla och sjuka - och han ser sig säkert som en själv. Solen i Lejonet är en chefstyp men ganska lat och som gärna låter kapitalet jobba åt sig. En vinstjägare. (Lejonets naturliga femte hus illustrerar som ett uttryck för lek också spekulation.)

Kungavärdighetens stjärna i det här horoskopet ser allt mindre imponerande ut i sina effekter. Den här figuren vill bli kung över dem som gör sig en enkel hacka på de sjuka och vårdbehövande...

Och då har vi ändå inte vägt in den indiska astrologin som underkänner Månen i Oxen som ägare av första egohuset. Att som Oxen IDENTIFIERA SIG MED DET MATERIELLA gör ingen människa väl, åldrande sjukdom och död blir en så mycket större ångest för dem som samlat sina skatter på Jorden och ingenting i Himmelen. Oxen som ägare av första huset är tämligen unik i indisk astrologi genom att inte bara sinnelaget blir "ont" (de egna tankarna ett problem!) utan också den underliggande disponenten Venus!

Och Oxen har också välgöraren Jupiter emot sig - stora pengar blir här OND FÖRMÖGENHET - exakt som i Fredrik Reinfeldts horoskop.

Jag har inte gjort det omfattande testet av moderata politikers Jupiter, men nog vore det fascinerande om den här sortens undermänniska som grupp uppvisade en statistisk överrepresentation av "onda lätta och stora pengar" i nyckellägen på himmelen, även i ett så vagt horoskop som det som baseras på Månen!

David Cameron i England, som nu helt förlorat sin legitimitet som premiärminister sedan han hotat den engelska pressen med repressalier om de fortsätter rapportera om hans och USA:s skändligheter, är ännu en högerman med en formidabelt ond Jupiter... 

*****

Storfinansen har anledning att känna sig rädda och söka stänga till kommunikationsvägarna på nätet för vanligt folk (nästan alla tidningar har nu stängt bloggsfären ute från sina läsare för att bättre kontrollera högerindoktrineringen). 

För nu har det högerdrivna Fort Europa så vanskött sin del av världen att man återigen måste fråga sig om man borde lagstifta mot politiker födda i Kräftan - den nutritiva eller vegetativa själen. Är protektionismens princip i zodiaken illa lämpad att sköta det externa? Är det sant, det som antikens astrologer ritade upp? Stenbocken som statens beskyddare, Kräftan som de små och privata angelägenheternas beskyddare? 

Se kaoset i världen just nu och representanterna för de stora länderna:

Obama/USA: Solen i Kräftan
Cameron/Storbritannien: Solen i Kräftan
Merkel/Tyskland: Solen i Kräftan
...och så spionsatelliten Sverige
Reinfeldt: Solen i Kräftan

...och om han byts ut har Storfinansen redan arrangerat så att svenskarna kommer att rösta på precis samma sak 2014:
Löfven: Solen i Kräftan

Hollande/Frankrike: Solen i Kräftan - men han är socialist och därför en paradox, precis som Stefan Löfven. Men trenden är tydlig. Och lyssna efter protektionismens princip Kräftan i den föga smickrande beteckningen Fort Europa - befästningens eller själviska självbevarelsedriftens Europa som låter flyktingar drunkna i tiotusentals i vattnen runt vår Borg, Anders.

Kräftan symboliserar också "frågans slut" eller "frånfälle". Jag vet inte varför de gamla traditionerna är så försiktiga med ordvalen när det är döden de talar om även i anslutning till detta Vattentecken. 

Det är inte underligt att européerna enligt enkäter känner extremt missmod. De här all anledning till det när t.o.m. de stora europeiska ledarna tecknar "död bakom lyckta dörrar". Det här är så Kräftans andra sida, för den står ju också för privat välmående bakom samma lyckta dörrar - och det är den sidan som blir snuskig och anstötlig när vd:ar som den i DN går ut och predikar Solsidans evangelium: välstånd men bara för oss få i klubben. Ni andra ska bara köpa vår bedyran att vi är intresserade av kvalitet. 

Det är pengarna som är "the bottom line". Och är inte vinsten tillräcklig för blodsugarna, då åker kvaliteten ut direkt.

Nästa Europa, efter det som snart går under (med enormt lidande för alla) kommer förhoppningsvis att bygga på lite mer allsidiga principer än de som tog över med Margaret Thatchers marknadsliberalism. Vi har sett en hel kontinent gå ner i helvetet tack vare män som Torbjörn Sjöström. Vilken show det var!

tisdag 29 oktober 2013

Jessica Andersson, pöbeln och plumpmedia


Svenska Dagbladet visar inte prov på stor språklig sensibilitet som plumpt frågar sångerskan Jessica Andersson varför hon "ljög" när artistens personliga hemförhållanden i själva verket var sorgliga. För mig är lögn ett skällsord man tar till när osanningen saknar förmildrande omständigheter. Pöbeln tisslade redan om moderns problem så Andersson slutade mörka och kom ut med alkoholismen i hemmiljön.

När den vite mannen begick folkmord på Amerikas indianer och den tidens näringsliv lurade till sig land mot alkohol och värdelöst krimskrams, kom den destruktiva handelsvara vitingarna sträckte fram att kallas "eldvatten". 

Och eldvatten är precis vad man ser i Anderssons horoskop. Det är olyckans Mars som från Eldtecknet Väduren lyckas inte bara angripa barndomsmiljöns Måne via opposition utan kastar också den indiska astrologins 210-gradersvinkel mot hemmiljöns disponent Venus i det kalla och förgiftade Skorpionvattnet!


Solen och Månens ägare Venus i Vatten i sin tur ägd av Mars.
Venus i livsuppehållande Vatten är utsatt för
Eld från två håll samtidigt. Törst!


När jag såg fotot som SvD:s foto på Andersson (som jag knappt hört talas om tidigare), tänkte jag genast på skådesperskan Jennifer Aniston. Mycket riktigt prickar de in ett look-alike-möte i Vågens tecken. 


Anderssons månplacering kan inte bestämmas exakt, och Solen i tionde graden är inte alls någon exakt match med Anistons ascendent i Vågens andra grad. Men en föredetting till bloggaren såg exakt likadan ut som de här två donnorna och hon hade Solen i Vågens 2a grad. 

Kanske är det mängden memorerade ansikten hos betraktaren som överbryggar mindre diskrepanser och leder till de här upplevelserna av att ha sett personen förr... Medvetandet skapar fantombilder genom synteser av flera ansikten och kan i bästa fall partygissa rätt stjärntecken. Vågen har ofta något behagligt, nästan lite utslätat, över sig. Det är som om Venus strävar av att utjämna alla skillnader där motpolen Mars brukar vara stickig och kantig.

Britney Spears som myggspray, Bob Marley som halvgudBritney Spears kantiga och slamrande musik anses så irriterande och motbjudande att den kan användas för att hålla sjöpirater på avstånd. Britney Spears som myggspray (AB).

På sitt lustiga sätt bekräftar hennes horoskop mitt påpekande om legendariske musikarrangören Jack Nitzsche att grymhet ofta tycks resultera ur kombinationen av vassa och kritiska Jungfrun och dödligt vassa Skorpionen. Det blir så att säga "overkill" av negativitet. 

En f.d. chef med hela horoskopet fyllt på det här sättet var den värsta stämningsdödare jag någonsin varit med om. Han hade överhuvudtaget ingen humoristisk sensibilitet, räknade och kalkylerande nonstop på företagets framgångar (vågade inte lämna företagssnacket och "bara vara människa") och visste överhuvudtaget ingenting om att lek och kreativitet på arbetsplatsen skapar framgång. Mig veterligen går firman fortfarande kräftgång, flera år efter start.

Anekdotiska fall saknar beviskraft men som bloggen visat går det med större dataunderlag att belägga signifikanta trender som tyder på att astrologin "finns" och har en verkan. Men den astrologiska effekten är, som redan den alexandrinske vetenskapsmannen Claudius Ptolemaios sade, svag.
Om man manipulerar kartan en smula (!) kan temat "psykisk grymhet" hos Britney "hit me one more time" Spears jämföras med den hos Fredrik Reinfeldt, mannen vars perversa segrationspolitik håller på att totalt förstöra det svenska samhällsklimatet. Britneys födelseklockslag visar en aggressor (Mars) som står i ett ingenmansland mellan Lejonet och Jungfrun - både östliga och västliga traditioner har problem när en planet nått slutet på ett tecken eller början på nästa - den anses "död" här.

Är det därför Britney Spears lidit psykiska problem och omyndigförklarats (fadern tog kontroll över hennes ansenliga ekonomi)? Det är naturligtvis kritiskt att ha en försvagad Mars om soltecknet är Skorpionen och disponeras just från den libidinösa nivån. Än värre om också intellektets Merkurius har samma defekta härskare. Och vad om både Sol och Merkurius befinner sig i intellektets tredje hus, ett hur som rimmar väl med Mars men bara under förutsättning att krigaren är stark.

Britneys Mars står exakt i 29°41' av Lejonet och mycket nära sin ingress i Jungfrun. Det är här man påminns om att indiernas ayanamsha, den fortlöpande korrektionen för jordaxelns wobblande, är en konvention. Det finns andra förslag till ayanamsha än den som indiska staten valde. 

Britney skulle kunna ha samma Mars-i-Jungfruascendenten som grymhetens mästare i Sverige: Fredrik Reinfeldt - Guden som anser sig vara kallat stöpa om landet till "De fattiga och de rika". Också den onde svensken har tredje intellektshuset i Skorpionen och kallsinniga Saturnus i aspekt mot huset. Britney, om vi manipulerar hennes Mars att verka som en första gradens Jungfru-Mars, har en ömsesidig reception mellan intellektshusets ägare Mars och Saturnus! 

Med en så vek Mars är det inte underligt att hennes psyke är labilt. Se på den stackars människan enligt aktuell bild på Wikipedia - hon vet inte vad hon sysslar med - hon är ett tragiskt verktyg för stora monetära intressen.


Clueless

Det är ödet som styr när hon får sin genombrott med en sadomasochistisk sång som "Baby, hit me one more time". Låtförfattarna Max Martin och Rami syftade säkert både på kuk och en örfil. Låten är osmaklig och jag förstår om den ingår i kitet med pirate repellents...

Så om Britneys horoskop perfekt passar med en själlös träplanka som man affektivt kan drämma i huvudet på somaliska pirater, måste kredd också gå till svenska låtförfattare för deras förmåga att skriva outhärdlig smörja på det där "internationellt gångbara sättet". 

När jag tittar på de som ansvarade för Spears genombrott, svenskarna Rami och Max Martin, är det naturligtvis den senares markanta Skorpion som återigen anknyter till våld och död. Notabelt sörjde han sin kollega Dennis Pops tidiga död djupt. "Oh baby, hit me one more time" kanske bar en karmisk sprängladdning eftersom det var här Britneys liv började spåra ur.
Show me
How you want it to be ...


Give me a sign
Hit me baby one more time.  

1998 - förfallet börjar


When I'm not with you I lose my mind

Hit me baby one more time.

Svenskarna producerade här en text som är raka motsatsen till "girl power" eller "empowerment". Rätt skamligt, faktiskt.

Producenten Dennis Pop bör ha varit inblandad i produktionen av Britney Spears debut men dog den 30 augusti 1998 i magcancer, några månader innan PRODUKTEN fick sin världslansering.
 

Intressant nog uppvisar han en precis lika klen Sol som Britney, nu inte med en soldisponent i klent ingenmansland men väl en upphöjd Sol i Väduren som faller platt eftersom dess ägare Mars är fallen i cancerns och magens tecken Kräftan! 

Men att därifrån säga att Vädurar med Mars i Kräftan alla kommer att dö i magcancer vore galet. Det är som alltid kringbudskapen som kan öppna dörrar eller stänga dem... Jag har inte noga studerat hur väl den allmänna utsagan håller streck, men tanken på "multipla attesteringar" verkar stämma. Där allt är utslaget på himmelen, där brukar livsödena vara ovanligt komplicerade.

Vad som förvärrar situationen i det här horoskopet är förstås att giriga Rahu (Drakhuvudet) förstärker olycksbringarens fall i Kräftan och dessutom opponerar ödesplaneten Saturnus, också känd som Liemannen. 

Jupiter brukar vara räddaren i nöden och hemma i härskarläge i Fiskarna dubbelt så. (Minns inläggen om Zeus Soterios och Jupiter som sjöfararnas skyddspatron - tydliga indikationer om Jupiter och Vattentecknet Fiskarna.) Men gammal är äldst och Saturnus blandar sig in i Jupiters förmåga att rädda genom sin strypande eller kontrollerande 60-gradersaspekt.

Saturnus hämmar Jupiter, "Fate rules over Hope" - samma tanke som jag anfört om årskull 1961 och för övrigt varje år när Jupiter passerar det tecken där Saturnus för tillfället råkar befinna sig. När jag ser att Dennis Pop dör bara 35 år gammal kommer jag att tänka på Bob Marley, död i cancer redan vid 36. I ren nyfikenhet tittar jag på Saturnus och Jupiters förhållande i reggaekungens karta och upptäcker... Saturnus som kopplar ett sextiograders grepp om Jupiter. Lite spöklikt...


Marleys horoskop är exceptionellt i den positiva polariteten (Eld och Luft), men hans aktiva livslinje (Månen ---> Solen) är en berättelse om vägen från Jord till Vatten, från objektifierad "svart slav" till ett återfuktande Vatten i alarmisten och sanningsvittnet Fiskarna. Det är Solens disponent Jupiter i Lejonet som resulterade i titeln reggaekungen.

Marley efterlämnade tecken på en ofattbar musikalisk kreativitet i en stor sångskatt där det finns säkert fem gånger så mycket som västerlänningarna i allmänhet känner till, matade som de är med enbart det som Big Business roterar varv efter varv på samma sätt som ABBA mjölkas om och om igen.

Tittar man noga ser men en treställighet mellan Saturnus, Mars och Merkurius som kan betraktas som en utvidgad ömsesidig reception. Inte heller den här formationen har bloggen hunnit studera i detalj, men den har då och då dykt upp i samband med framstående levnadsöden, och ibland också hos korrupta och vettlösa människor som Filippa Reinfeldt som villa bygga ett skrytsjukhus för de rika stockholmarna, men inte kunde budgetera ordentligt... 

Jag vill tro att tre planeter som knyter sig samman på det här sättet kan ge extraordinära resultat - åt något håll - och när indisk astrologi så tydligt knyter sång och dans till tredje huset och dessutom utrustar Tvillingarna i symbolen med varsitt musikinstrument, då kanske man kan tittat till en gång till på Bob Marleys horoskop: 

"Själens form" Saturnus i Tvillingarna (plus äregiriga Drakhuvudet - och äregirighet var en sida hor Marley som biografer söker tona ned), Saturnus ägd av Tvillingarnas Merkurius i Väduren och Vädurens Mars i Vattumannen, ägd av den Saturnus vi började med. Rundgång i den kreativa högre luften och i Elden - visionens element.

Marley var inte bara en höggradigt begåvad sångskrivare, han har också blivit större än livet - han blev en ikon för hela den fattiga värld som den vite mannen i sitt mörker sugit ut och använd som billig råvaruresurs under århundraden. Marley blev Tredje världens första superstjärna.

Det vore konstigt om inte detta återspeglades i horoskopet. Jag tror det är den här avancerade treställigheten som är indikationen på hans utvaldhet. Vattumannen symboliserar Mänskligheten och Väduren indikerar en debutant på arenan, barnet som anländer till familjen, och som säger: från och med nu måste ni också räkna med mig.

Marley dog och 1980-talets högervridning och  marknadsliberalism satte in omedelbart, tills världen hamnade i den själviskhet och korruption vi har nu, år 2013, med en amerikansk president som spionerar på hela västvärlden och ett Vita huset som snor och kränger och inte vet hur de ska förklara sig! Visste Obama om spionaget på sina kolleger eller är han en så totalt duperad nolla att han inget alls visste? Båda svaren vittnar om västerlandets begynnande sönderfall.

Total misstro och korruption utmärker den vite mannen, mannen utan religion och filosofi. Bob Marleys horoskop, å andra sidan, är en fascinerande ögonblicksbild av en människa som lever sitt liv på "övervåningen", men vars jordiska vandring ledde honom genom gyttjan (Jord och Vatten). Det här stämmer perfekt med Marleys INTENSIVA religiositet (en sådan intensitet som en omvänd värsting från gatan, vilket han var, skulle kunna uppvisa).

måndag 28 oktober 2013

Asgamar & likskändare
Visst brukar det gå undan och Lou Reeds död var inget undantag. Asgamarna och likskändarna var direkt ute för att gynna det egna varumärket eller kränga några extra lösnummer. 

Exemplet ovan är från Svenska Dagbladet men det finns fler som varit framme för att tjäna några korvören på en avdankad rockmusikers frånfälle.

Den enda hedervärda människan i den här travestin var sångaren Ebbot från rockgruppen TSOOL som, uppringd av P1 i morgonradion så famlade efter ord för en fullständigt intetsägande hyllning till Lou Reed att man till att börja med insåg att han kanske inte var Reeds största anhängare. Dessutom exponerade Ebbot, kanske oavsiktligt, mediernas imbecilla jakt efter kända ansikten som gratis skulle sälja deras redaktionsspinn på dödsfallet. De kom renons på substans och Ebbot returnerade "dålig radio". Han är ett geni.

Asgamar & likskändare. Snart är den här sortens kapitalism död. Knep och knåp-tips: Tänk ut tio möjliga sätt på vilket den västerländska kulturen går under. Saknar du idéer, se dig bara omkring.

Analfabetismen återerövrar Sverige
Fick just ett automatiskt mejl om tjänst som webbutvecklare från ett bemanningsbolag som jag tydligen registrerat mig hos någon gång...

Den nya svenska arbetsmarknadsfascismen har hittat ett nytt uttryck. Numera kan rekryteraren gallra bort de ointressanta utan att ens behöva (eller kunna) läsa sökandens text. Istället går man på rent visuella grunder.

I brevet står det:

Till det här uppdraget önskar vi att du söker med ett CVplay.
www.cvplay.se

Jag har länge sett misstänksamt på den nya fördummade YouTube-generationen och det här jobbtipset bekräftar mina misstankar. Högerfascismen har under regeringen Reinfeldts slappa styrning tillåtits ta över Sverige. Rekrytera gör man numera på rent visuella grunder, den mest banala formen av diskriminering. "Du är ful eller verkar ha tics. Du får inte leka i vårat gäng." 


På fem röda sekunder kan den FEGA och framför allt inkompetenta rekryteraren bedöma en film där någon (på amerikanskt sätt) söker sälja in sig själv som en produkt.

Att rekryterarna i denna västkulturens skymningszon också nedvärderat skrivna ansökningstexter som de inte längre har kompetens att läsa och förstå, det är underförstått.

Detta är alltså vad som händer med ett land och arbetsmarknadsklimatet när man släpper Näringslivsmonstret fritt.

Tänk på vad YouTube egentligen är, och vems intressen man tjänar när man glider med i Dolska Intressens försök att reducera mänskligheten till lättmanipulerade analfabeter. YouTube ska man varna allmänheten för och inte hylla.

YouTube är ett av verktygen som Överheten använder för att skapa en klyfta mellan underklass och överklass och som bemanningsföretaget RightPart råkar avslöja, räknas även en webbutvecklare till den illitterata underklassen. 


Så kryper tvåtredjedelssamhället på oss och ingen verkar intelligent nog att se och än mindre reagera på dess stegvisa landvinningar. 

När krympte förresten påsarna med halstabletten Fisherman's Friend till 25 gram från tidigare 28 eller 29? Troligen i samband med senaste prishöjningen. Näringslivet är i smått och stort en pest i människornas samhälle som måste bekämpas. 

Den skamlösa industrin säljer samma förpackningar med olika mängd innehåll via olika butikskedjor. Närlivskedjor har alltid mindre innehåll i annars identiskt lika förpackningar som de stora matkedjorna och dessutom alltid till högre pris. Människor som tänker ut sådana här strategier är värda enbart förakt. Troligen återföds de som enkla djur utan hjärna. Ingen missbrukar ostraffat sitt och andras intellekt.


Från astrologins vagga: den första räknekonsten!

En fantasieggande arkeologisk nyhet om hur man i Mesopotamien lärde sig räkna och hur det första systemet för att representera aggregationer - flera hundra år innan skriftspråkets tillblivelse - suspekt påminner om småskolans pedagogiska modeller med atomernas protoner, neutroner och elektroner som kluster av bollar. 

Var det så allt började - med små runda lerbollar, precis som barn i skolan förr samlade sina dyrgripar i kulpåsar? Var och en sin egen ägare av ett kosmos fylld av små sfäriska objekt. 

Sfären är själens form sade Platon, och uppenbarligen andra långt före honom.

Se: LiveScience

Moderaternas "arbetslinje", ett nazityskt (lutherskt) arv

Det är lätt att förskräckas - som Sverige gjorde ett par timmar eller dagar tidigare i år - över den omänskliga och fascistiska kyla som står emot en när man öppnar då 28 år gamla Fredrik Reinfeldts bok "Det sovande folket", med Per Schlingmann som medförfattare. 

(Som varje person med nazianstrykningar söker den senare nu tvätta av sig sitt förflutnas bruna lort genom att skriva små oförargliga medelklasskrönikor i SvD, riktade mot den skygga medelklass som inget vill veta om vilken världsbild de skänker sitt stöd.)

Men för att verkligen förstå att västerlandets "relativism" är ett falsarium - alla idéer är inte lika bra och sanna (vilket t.ex. mytomanen Stephen Hawking försöker dupera sina läsare i boken "The Grand Design") måste man återvända till de få objektiva måttstockar mänskligheten tog fram innan det stora mörkret föll över åtminstone Europa i och med "Upplysningen".

De gamla babyloniska stjärnskådarnas sideriska zodiak är ett sådant objektivt instrument, giltigt för alla tider. För även om det som sagt var Reinfeldt som var huvudförfattare till den vämjeliga boken implementerades hans fascistiska "arbetslinje" först efter makttillträdet 2006 via dåvarande moderata arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin.

Att såväl "arbetslinjen" som dess slutstation, det oavlönade slavlägret "fas 3" tydligt påminner om nazistiska idéer, har jag konstaterat flera gånger tidigare. Men jag kan inte minnas att jag någonsin provat att direkt pröva Littorins födelse i just "arbetsoxens" tecken mot ett av de arbets- och utrotningsläger som verkligen utgör sinnebilden för en galen människosyn: Sobibor i någon gudsförgäten avkrok i bortesta Polen - trakter och trakter därbortom som vår egen blodbesudlade oljesultan Carl Bildt och Telia tycks känna en sådan dragning till.

Som sagt, alla idéer är inte lika bra, men de behövs alla i zodiaken för att ge individen en uppfattning om han/hon är på väg någonstans eller t.o.m. befinner sig på det s.k. sluttande planet. Med lite erfarenhet kan man vagt ana om ett horoskop antyder en potential till framsteg i termer av mänsklighet (humanitet) eller om "stjärnorna" aviserar födelsen av en som håller på att glida tillbaka, ner i urslammet och självisk primitivism.

I dubbelexponeringen av arbets- och dödslägret Sobibor och den moderata arbetslinjens arkitekt ("arbeta tills du dör på arbetsgivarens villkor eller finn dig fånge i slavlägret fas 3") går det inte att missta sig på de antika tänkarnas skarpa blick för verkligheten. Temat för båda horoskopen är den  fascistiska bruna lersörja i vilken forskare nu börjat hitta kvarlevor från judar som utrotades i Sobibor.Sobibor (inre planetkretsen) och den moderata arbetsmarknadsministern (yttre) överlappar nästan övertydligt varandra med sina respektive nymånar ("projektstart") i knotandets tecken Oxen. Oxen är t.o.m. mer primitiv än Trälens tecken slaven och det är Stenbocken - Arbetsfördelaren - som basar över dem båda. Vi befinner oss nu i helvetet på jorden där materialister som bara pratar om "resurser" äger problemformuleringsmonopolet.

Det kan inte förvåna någon att Jimmie Åkesson (SD) verkar vara regeringens girigaste partiledare - förutom att leda ett parti som vuxit fram just ur nazistiska perspektiv på människors OLIKA värde. Också han skulle, likt Littorin, mycket väl kunna ha varit en simpel lägervakt i något av nazisternas många arbets- och dödsläger.Och vad gör det den betydande del av svenska folket till, som röstar antingen moderat eller sverigedemokratiskt? Till romska eller judiska lägerfångar, via stockholmssyndromet identifierade med sin Överherre i tron att de kommer att vinna på det i slutändan? "På lång sikt..." - notera hur moderata politiker alltid flyttar fram moroten en bit i framtiden. Under tiden stjäl de hejdlöst via sitt vanstyre.


Svensken lägre än en träl.
Bara ett dragardjur åt Storfinansen
(se 11e sektorn för Sveriges Solsida)


Svenskarna förtjänar verkligen sina politiker, materialistiska och lika angripna av Satan själv som Littorin, Åkesson och Dödslägret! Den som inte kan tänka två steg framåt får lida. Oxen är just det tecken som bäst gestaltar den enkla sinnesmänniskans världsbild: "Nå, ger detta mig behag eller obehag." 

Lite elakt borde varje individ med Oxen i horoskopet granskas av en kommitté innan de ges förtroendet att rösta i allmänna val. Det finns en risk att den här typen inte tänker längre än till sin egen plånbok eller komfort. Oxen motsvarar på mognadsskalan ett litet barn mitt inne i sin orala fas!

Andra kulturer, i besittning av kultur, har formulerat det jag säger annorlunda. Indisk filosofi talar om ekorrhjulet eller samsara - en tröstlös rundgång till labyrint som materialister och konsumister förvirrar sig in i och kanske förblir i under årtusenden utan att i ett enda av sina många liv förstå att de bara är experimentråttor och offer för en sadistisk överklass lek.

Notera särskilt Jimmie Åkessons horoskop när det ritas upp i en "naturlig zodiak" och därför bara diskuterar zodiaken som Idéer. Med Månen i Stenbocken i tionde sektorn för makt är det uppenbart att precis allt han slipat säger och alla de drumlar han skoningslöst avrättar/sparkar ur partiet är ren och skär maktpolitik. 

Hans arbete om att söka tvätta bort partiets naziförflutna är bara hycklande spel för gallerierna. (Jupiter i Kräftan visar vilken välvilja den låga pöbeln visar honom!) När man går till hans innersta väsenskärna - hans andliga identitet, har han, likt skaparen av de svenska koncentrationslägren fas 3, en direktkontakt med Satan, den stora Nidingen!

Så ser alltså svensk materialism ut en bit in på 2000-talet. Det här kan vara västvärldens mest degenererade befolkning - kanske just för att de ägnar sig så mycket åt biologi och "rastänkande". Överallt i samhället läcker nu signaler om en kontraproduktiv klassificeringsnit in. Som de kloka kineserna sade för 2.000 år sedan: "Genom att slipa din svärdsegg så här brant har du tvärt emot din avsikt trubbat till det."

*****


Se även inlägget om Sobibors horoskop - ett av de säkert hundratals där Google/Blogger genom något tekniskt haveri skadat de förminskade bilderna. Jag har inte tid att göra om alla dessa horoskopkartor i nytt filformat.

Och när vi ändå är inne på tidigare studier, glöm inte granskningen av sex kannibaler - människoätare är ett passande namn för sådana som har ansvar för regeringen Reinfeldts arbetsmarknadspolitik!  


Tillägg

Jag besöker sällan Expressen på nätet längre. Dröm därför om min förvåning när jag ser att de samma dag som detta inlägg publicerat ett inlägg tidigt på morgonen om Jimmie Åkessons partikassa som är lika välfylld som moderaternas. Båda är Storfinansens favoriter.