Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 30 september 2013

Silbersteinsk ondska genetisk?

När jag läser en moderat aktivists genmäle till att moderaterna beslagits med att tänka och verka på en punkt där moralen helt slocknad och Monstret breder ut sig - jag talar om avlönandet av fd utrikesminister Carlsson och hennes sidekicks löner med medel som borde gått till världens fattiga människor - slås jag av det oprovocerade våldet och ondskan som lurar i texten, publicerad i Svenska Dagbladet

Men när jag ser att skilsmässobarnets ena efternamn är Silberstein, som för mig associerar till den mest infama högervridna journalist jag varit med om (minns Margit Silbersteins insatser i mediedrevet i inte minst SVT mot den genuina socialdemokraten Håkan Juholt), då inser jag att genmälet måste vara en följd av dåligt blod, av dåliga gener, en dålig släkt med dåliga attityder. 

Det här blir naturligtvis extra pikant eftersom Benjamin Katzeff Silberstein är jude. Men läs i SvD och se hans fullständigt bestialiska påhopp på något han kallar "biståndsindustrin".

Jag kan inte uttala mig om Benjamin Katzeff Silbersteins påstående att bidragsmottagarländerna i princip skulle ha nått "medelklass" eller "lägre medelklass", men hans osunda insinuationer att svenska biståndsarbetare skulle leva som kungar i låglöneländer är i sig en självmotsägelse och tydlig indikation på en dåligt genomtänkt LÖGN. 

För globalismen, om den fungerar som han påstår att den fungerat för dessa länder, nivellerar skillnaderna i världen så att en blodbesudlad McDonalds hamburgare och lönen som krävs för att köpa den, blir allt mer snarlik var man än befinner sig. Motivet för en svensk biståndsarbetare kan således inte vara att leva som en kung på summor som inte längre ger någon "klasshöjning" i Sverige. Återstår hans karaktärsmord på SAMTLIGA SVENSKA BISTÅNDSARBETARE att de bara vill fly höstmörkret i Sverige till något soligt och exotiskt land.

Det är tragiskt att SvD tar in smörja av det här slaget.

Men dårfinkens horoskop är av intresse på bloggen, för om Satans vrånga och perverterande huvud duggar tätt i dessa inlägg, är det tydligen bara för att antikens onda stjärna - paradoxalt nog fruktad av just judarna när de sökte en värdig konung (messias) under tiden som föregick Jesus födelse - då är det bara för att stjärnan verkligen tycks ha en astrologisk "effekt". 


Som jag sagt tidigare dömer astrologin ingen på förhand, men denne Benjamin tillhör den grupp eller rättare det cirka veckolånga tidsfönster varje år, där själar i ett avgörande vägskäl får förmånen att födas. 

Individen med en viktig planet i närheten av den räta linjen mellan Satanshuvudet och Jorden kommer att i sina liv särskilt att anfäktas av Satan. Syftet för Satan är inget alls - djävulskap existerar enbart för att djävlas, den är ren Negativitet - Underjordens icke-existens. 

Men Gud enligt judarna - ett annan judiskt folk än det den här onde mannen tillhör - har full kontroll även över icke-existensen och sparrade - enligt Dödahavsrullarna - Ljusets ande mot Mörkrets ande från begynnelsen. Likt Yang och Yin väver de tillsammans fenomenvärlden (Maya, eller den drömlika värld vi tar för att vara verklig) så länge tiden löper. 

Ljuset motsvarar på det kosmiska planet moral, det som får naturlagarna att inte klappa ihop utan "gå till jobbet varje morgon och upprätthålla kosmos ordning), Mörkret är negationen av sammanhållningens moraliska imperativ och kan tydligt ses i mörkermän som moderaterna Anders Borg och Fredrik Reinfeldt för vilka tolkar som något gott och önskvärt själens dödsstörtning ut i självisk "individualism". Läs i "individualism": ensam och maktlös och bara given mandatet att välja vilken smörja han ska konsumera av det marknaden bjuder ut - onda människor som moderaterna vill inte prata om dessa "miljövariabler" eftersom de så tydligt avslöjar att de är Ondskans apostlar. 

Moderaternas enda chans (och den har de inte försuttit under senare år) har varit att söka dupera individerna att det är individerna själva som avgör sina öden och förtiga existensen av mäktiga och pådrivande näten.

Dödahavsrullarna talade om "Satans tre nät" ("Belials tre nät") där ett var just handel - den avslöjar Katzeff Silbersteins lögnaktighet därför att han åberopar den som ett skäl till att bistånd inte längre behövs och samtidigt påstår att biståndsarbetarna lever som kungar för att länderna är...fattiga. 

Sämre argumentation har jag svårt att föreställa mig: han avslöjar, som sagt, att Rovkapitalismen - den globala handeln - i själva verket bara suger ut dessa länder om priser/löner fortsätter att vara så låga i dessa länder att svenskar blir kungar i Sydamerika.

Satans uppgift enligt judendomen är att själar utvalda för särskild prövning skall ska bekänna färg eller välja sida i den eviga kampen mellan det andligt goda och det onda. Jag ser inte en anstymmelse till god vilja i den här mannens text. Det är enbart en hatisk eftersläng till att hans parti Moderaterna nu börjar avslöjas som de gemena rötägg de är. "Debattinlägget" eller vad man ska kalla skymfandet av en hel yrkesgrupp kommer samma dag som DN redovisar en ny opinionsmätning som visar att t.o.m. Stockholms befolkning flyr Moderaterna som råttor lämnar det sjunkande skeppet. 

Nej, en man anfäktad och besatt av Satan har det inte roligt just nu. Då skriver Demonen sådana aktstycken och SvD publicerar dem.


Teknikaliteter. 

Likt horoskopet för Svenskt Näringsliv har vi en Lejonascendent här, låt vara bara baserad på Månens position och inte individens faktiska födelsetimma. Lejonet är en inspirerande ledare om saker och ting stämmer på himmelen. Men smutsfläcken på kartan visar att något är väldigt fel i fallet Katzeff-Silberstein. Inte bara finns en tendens att vilja skada andra (den halshuggna underdelen av demonen - Draksvansen) - eller kanske ett självskadebeteende givet att vi här använder sinnelagets Måne som horoskopets egoposition.

Smutsfläcken som växer inom ledarskapets Lejon har dock en annan förklaring - den resulterar av just Satans svarta korruption eftersom Solen i närhet till stjärnan Algol är sinnelags-Månens disponent och direkta ägare. Därmed är BÅDA LJUSEN förmörkade! 

Att Solen når Oxens - materialismens och pengarnas tecken - först framåt fyratiden på eftermiddagen är inte mycket att hänga upp sig över. Indisk astrologi har en poäng att se de tolv tecknen som slutna hus och att det går vattentäta skott mellan väggarna. Men det behöver inte binda oss, för indisk astrologi tycks i praktiken aldrig ha använd fixstjärnorna likt de gamla perserna och judarna. 

Trots att den här bloggen är synkretistisk föredrar jag - och erfarenheten tyder på att metoden är korrekt - att ge stjärnorna en viss "orb". När Solen i Vädurens sista grad befinner sig inom det intensifierade intervallet ±3° kan man tala om de själar Satan hårdast angriper och söker vinna till sin sida. 

(Se det här exemplet med den här bloggens lyckligtvis enda nättroll, en satan som sökte derangera bloggarens uppsåt under ett helt år innan utväxten från Djävulen gick någon annanstans med sin negativism och sina hot.)

Som Moderat och tidigare ansvarig utgivare för Svensk Linje (dvs. Storkapitalet som maskerar sig som nationalism), råder det ingen tvekan om att Katzeff-Silbersteins horoskop också bara är en utväxt av den obildade bestialitet vi sett i horoskopet för festen i Stockholm där Svenska Arbetsgivarföreningen började sitt nya liv, maskerad bakom ett inte fullt lika illa graverat namn: Svenskt Närighetsliv, ursäkta Näringsliv! Det går inte att missa en perverterad form av Oxen (pengarnas tecken) i organisationshoroskopet, och det är mycket riktigt en pervers eller ond (falsk) berättelse om Pengar Benjamin Katzeff Silberstein levererar i SvD.

Som uppenbarligen helt sekulär och därmed degraderad jude, kan det passa att tipsa om den judiska texten De Tolv Patriarkernas Testamente, som med sina tydliga allusioner till Ljuset och Mörkret visar att den kommer från samma judiska tradition som informerade Dödahavsrullarna. I texten skisseras Jakobs (Israels) tolv söner och i några fall avsevärda karaktärsproblem. Vad som sägs om Benjamin kan läsas i kapitel tolv, Benjamins testamente - eller som den här textresursen säger, "angående ett rent sinne".


Se även: Jakobs 12 söner och zodiaken (aug 2013)

Se även: Margit Silberstein - Sveriges värsta smädesjournalist? (okt 2011)

Obs. Margit Silbersteins karta innehåller inga kopplingar till Algol, men visar en extremt komplex Merkurius, anfäktad av det mesta som går att ta till om man vill drar ner den neutrala kommunikatören till bedragarens nivå - Merkurius sitter ju, beroende på kondition, på en av två stolar: den är handelsmännens men också tjuvarnas patron!

Därmed kan inte rubriken anses styrkt, åtminstone inte ur "astro-genetisk" bemärkelse på en förskolemässig nivå, som kräver punkt-för-punkt korrespondenser. Men en parallellism finns onekligen, både astrologiskt i de båda silbersteinarnas sätt att hantera sakfrågor med kluven tunga, insinuant och med gliringar och osakligheter.Tillägg 1 oktober 2013. 

Se även efterföljande Jesus hat mot kapitalisterna - en viktig översikt för den som saknar kontext till det just lästa. Judiskhet var en gång relevant och kan så åter bli, tack vare viktiga historiker som Robert Eisenmans banbrytande forskning för att återerövra den tidiga palestinska kristendomen som det judiska löfte till mänskligheten det var.

söndag 29 september 2013

Högerns mytoman Kjöller (Om Sol, Måne & Merkurius)

Debaclet kring DN:s ledarskribent Hanne Kjöller fortsätter i medierna! Nu senast i en artikel i Expressen. Hennes förmåga att vända det andra säger till raka motsatsen för att stärka sin egen sak är en låg och ovärdig debattstil och fullständigt olämpligt för en av Merkurius representanter. 

Den skriftspråkliga Merkurius har två sidor, dels som budbäraren (ängeln) och dels som tjuven och lögnaren. Gamla babyloniska kilskriftstavlor uttalar förbannelser över den som ändrar minsta lilla prick i det skrivaren ålagts att nedteckna. 

En annan association till Merkurius som den rena förmedlaren är kristendomens verbalinspirationslära, enligt vilken de fyra evangelisterna skrev direkt - som mediala kanaler - via den Helige Andes direkta påverkan. Människorna höll i princip bara i pennan - det var en högre intelligens som stod för själva författandet. Enligt den här tidens etos skulle Hanne Kjöller vara helt infekterad av förbannelsens onda andar till följd av sina ständiga avsteg från yrkesetiken.

Eftersom Månens placering i Kräftan ändå är säker i Kjöllers fall, varför inte ta den som en månascendent - ett sinnelagets perspektiv - och gå igenom de viktiga planeterna och undersöka vilka som är verksamma som välgörare och vilka som kan vara tuvor som stjälper lasset...I samband med Chandra lagna (månascendenten) är det viktigt att påminna sig att detta horoskopet gäller i 2 dygn eller något mer och bara beskriver individens fantasi. Inget sägs om Solen - handlingsmänniskan - utom då fantasins syn på Solen. En väldigt störd Måne har således en dålig uppfattning om sina egna handlingar - ping-pong-spelet mellan agerande (Sol) och reflektion (Måne) har problem. Bara en exakt födelsetid kan lokalisera eller skänka en plats för detta glapp via Solens och Månens husplaceringar. Naturligtvis är Sol och Måne så viktiga att hela personens väsen påverkas av en fullmåne som den t.ex. Henne Kjöller föddes under. 

Fullmånen tenderar att sätta saker på sin spets, den ligger bakom bubblor som brister - men om fullmånebarnen själva har styrt den växande anspänningen dithän och haft kontroll på sin egen livsväg eller alla fakta i målet - som när Kjöller skriver om att journalisters halvsanningar i själva verket är lögner de också - då ger fullmånen inte bara en korrekt konstellerad tes och antites utan antyder också den logiska syntesen när fullmånen väl har spräckt de den gamla positionen och dess motsats. Ta den sataniska axeln t.ex.: Oxens position är identifikation med det materiella, Skorpionen är negationen - Oxens brölande blir en ångestfull låsning när den inser att den materiella vistelsen bara var ett lån från en herre, Djävulen, som alls inte höll vad han lovade.

(T.o.m. Aftonhorans chefredaktör ståtar i sin blogg med viss kännedom om tes och antites, och har nu nått insikten han inte förmådde nå i samband med t.ex. Håkan Juholt, att hans tidning ägnar sig åt drevjournalistik. I fallet Kjöller sliter han och drar i orden för att framskapa "det goda drevet" men tvingas tillgripa den här konstlade formuleringen: "drevets goda kännetecken av jakt på felaktigheter och polarisering som driver fram en klarhet".)

Nu tyder Expressens artikel om Kjöllers "rallarsvingar" på att hon varit hemmablind i förhållande till sin fullmåneaxel mellan sakliga Stenbocken och tidvis mångalna och krampaktigt subjektiva och partiska Månen i Kräftan, att hon alls inte räknat med de rikliga mothugg boken fått utan själv kan komma att bli syntesen - den sedelärande dumbommen, den som hennes hela bok handlat om och där hon sökt blamera vänsterjournalister.

Med Månen i härskarläge i Kräftan - kritisk har jag sagt tidigare eftersom ett härskarläge saknar disponent, att vara "sin egen" kan ha sina risker och indisk astrologi finner en planets planetära disponent vara dess själ och faktiskt viktigare än enbart den synliga placeringen. 

Men Månen i Kräftan är att säga: "det du ser är också det du får" - det finns ingen djupare bevekelsegrund i denna renodlade symbol för den biologiska varelsens sinnesbundna nyckfullhet. En stämning kan avgöra vad hon säger och sedan vid mothugg låser sig vid. Kräftor kan kämpa intill döden för sina tillfälliga dårskaper, sådan är den irrationella själens fallenhet. Månen i Kräftan ger ett ljuvligt och nästan sjungande sinnelag (det resonerar med sina ämnen) när man fångar det en bra dag eller när sinnet känner sig tryggt och säkert, men det ger en fullständigt värdelös intellektuell meningsmotståndare eftersom det här kynnet, som Janne Josefsson säger i Expressen, spelar fulspel och ägnar sig år rallarsvingar istället för saklig diskussion.).

Planetens essentiella/verksamma natur med Kräftan (Månens eget tecken) lokaliserad i jag-positionen (första huset). Här är en normal gruppering:


Månen, essentiellt en välgörare eftersom ett horoskop handlar om ett livsöde i denna världen!

Solen, andesjälens signifikator är essentiellt en illgörare eftersom väsen av ren Intelligens inte hör hemma i denna fallna aspekt av tillvaron.

Merkurius, en neutral planet (vilket är vad som förväntas av änglar och kommunikatörer, dock inte de som är lobbyister eller köpta av lägre makter än Sanningens absoluta utsagor).

Venus, i grund och botten "den lilla välgöraren" (medeltida beteckning) - förmedlar harmoni och en känsla av samband.

Mars, i grund och botten "den lilla illgöraren" - stör människans harmoni i det materiella.

Jupiter - den stora välgöraren, den både är Lagen och dess uppfyllelse
Saturnus - den stora illgöraren - den formalia som är förutsättningen i denna värld för Lagen och ytterst sett döden som den gräns själen måste överträda för att återfinna sitt sanna solära väsen. Människan är egentligen, befriad från sinnelaget/Månen ett rent ljusväsen, en ren intelligent andesjäl, ytterst själv en levande Idé i det gudomliga Intellektet men som en själ en evig varelse som i sig fyller och tömmer sig med olika Arketyper eller Idéer beroende på vad själen söker i människornas värld, på jorden. 

(Svenskar skriver inte längre stor begynnelsebokstav på det som så borde märkas ut, språket anpassar sig till vår alltmer materialistiska värld där den högre våningen i livet förnekas.)


Rahu & Ketu, månnoderna är alltid essentiellt och också verksamt (i denna världen) onda. De representerar den lunära människans hunger - hon som blott lever på sinnenas nivå och inte arbetar med sitt intellekt (Merkurius).

*****

Hur ställer sig Hanne Kjöllers födelsedygn till de sju klassiska planeterna ur MÅNENS PERSPEKTIV? (Notera att Månen är sista stationen före "syndafallet" ner till materialitet. Redan här har andesjälen iklätt sig flera osynliga kroppar av subtilt slag.

Månen är en verksam välgörare eftersom den kommer att äga första huset när Kräftan fyller denna sektor. Ascendentens hus är ett gott hus, om inte annat för att det representerar andesjälens närvaro via en lägre instans, ett psykofysiskt ego, denna slit-och-släng-vara som oftast tar kontroll och inte sedan släpper igenom den högre själen utan inrättar ett egocentriskt och bekvämt liv bara för sig själv och andra medan Lagen föreskriver något helt annat, något betydligt mindre högerborgerlige och, faktiskt, mer kommunistiskt. 

Själar genomtränger varandra i Himmelen och ingen skulle komma på tanken att kräva en yta för sig själva. Det är om de gör det, som de automatiskt stöter ut sig själva ur den himmelska paradistillvaron och faller till Jorden (eller någon annan loka/rumslig plats/planet).

Kräftan i första huset indikerar att individen har valt DEN LYCKTA DÖRRENS PRINCIP i detta liv. Radioprogrammet Språket P1 hade i veckan en lyssnarfråga om just begreppet "lyckta dörrar" och kopplingen "lycka" och "låst" är fascinerande eftersom Kräftans tecken tydligt berättar samma berättelse. Det fjärde huset står både för "felicity", individens lycksalighet och dess trygga och säkra hem bakom just lyckta dörrar. Huset har en psykologisk betydelse (inre tillfredsställelse) som exakt motsvarar den yttre, den om ett välbyggt och säkert hem med starka lås på dörrarna.

Här kanske man kan förstå moderatledaren och snart före detta statsministern Fredrik Reinfeldts 11e idealhus med Solen i Kräftan bättre: han valde att "sälja på" svenska folket enbart en primitiv och djurisk "creature comfort", men detta är att sätta idealen för lågt. Hur svenskarna lät sig luras av ett så inskränkt och i grunden gruppegoistiskt motiv, får historiker reda ut i framtiden. 

Kräftan är aldrig all-inkluderande, vill man söka förklaringen till Reinfeldts "öppenhet" beror det på att hans slutna Klan (Kräftan) är Storfinansen, en liten sluten klubb som globalt sett finns lite varstans, nu när pengar blixtsnabbt flyttas mellan länderna av Djävulens (materialismens herre) centraler för penninghantering, banker och börser.

Hade Reinfeldt valt en karriär som föreståndare för ett äldreboende hade Kräftan i 11e idealhuset varit utmärkt! Men inte som politiker (bortom bostadspolitik). Kräftan och Månen är ett ytterst korruptionsbenäget tecken, vilket visar sig när Vattnet visar sig i dess nästa skepnad, Skorpionen och åttonde korruptions- och dödshuset.

Skorpionen klänger fast vid det biologiska livet in i det längste och jag noterade bara häromdagen en ytlig artikel om snart 70-åriga aktrisen Goldie Hawn och hur många år hit eller dit YNGRE än sin faktiskt ålder hon såg ut. Typiskt att ett sådant ämne "klibbar" fast vid en kvinna som är född med Solen i Skorpionen. Faktum är att hon redan för en evighet sedan (känns det som) gjorde en sagoliknande långfilm på just temat ett fuktigt Vatten/elixir som skulle ge evig rynkfri ungdom.

I filmen straffade sig naturligtvis detta syndfulla försök att parera den första synden - att överhuvud taget ha velat avskilja sig från andra och skapa sig ett eget moderat Täby där man håller de fattiga och fula utanför genom ekonomiska regler om ägande av sina LYCKTA DÖRRAR - Kräftans privata fjärde hus. Samtliga tre Vattenhus i horoskopet ägnar sig åt "upplösning", och det är inte alls säkert att det är moksha i den indiska filosofins högre mening, som ett frivilligt reningsbad för att åter hitta kontakt med sin egen högre själ - den man egentligen är bortom egot, som i vissa fall är en förfärande missformning utanpå den verkliga varelsen, en helt sekulär produkt av en dålig tidsandas alla floskler och lögnaktiga måsten. Det egot kan vi inte säga något om i fallet Hanne Kjöller eftersom födelseklockslaget saknas.

Men Månen är således verksamt god: sinnet är en förbrukningsvara precis som det psykofysiska egot med hjärnan som dess synliga manifestation och centrala kontrollcentral. Och ingen skulle väl klandra en förbrukningsvara - den är bara precis vad den är avsedd att vara - likt hjärnan knyta an till världen som själen tycker sig uppleva på "utsidan" men via KRÄFTANS IDÉ alltid som ett potentiellt hot mot den egna lyckan och de egna lyckta dörrarna. Kräftans sinnelag sätter således sin egen lycka/säkerhet och som modersprincipen sin egen avkommas över allt annat. Så "tänker" Naturen innan den blivit förlöst av den högre rationella själen.

Märk att opposita Stenbocken INTE är någon lösning för Kräftan. Stengetens furiösa och nyckfulla attacker med sina horn ses rikligt i naturen. I ett naturprogram hörde jag om handjur vars könsorgan skadar honorna och tänkte genast på Kjöllers fullmåne mellan Stenbockens horn och Kräftan/musselskalet - en ren biologisk axel i Passionens kvalitet (Rajas guna). Zodiakens sex axlar må illustrera teser och antiteser men syntesen innebär ett lyft till ett högre eller lägre plan. Kjöllers stenbocksbehornade attack mot andra i branschen tycks bli hennes eget fall - syntesen blir sammanbrottet som tvingar in henne i skamvrån som själv värsta exemplet på en tendentiös och usel (borgerlig) journalistik som enbart syftar till att ljuga läsarna fulla av vrångbilder för att rättfärdiga den egna själviskheten.

Stenbock/Kräfta är således en axel i gyttjan (Jord+Vatten) vars syntes ligger på ett högre plan. Själens Form Saturnus härskar över den negativa Stenbocken men pekar i sin långa 270-gradersvinkel ut vad den vill när den lägrat honan, Kräftan: Trekvartsvarvet framåt fokuserar Barnet eller Avkomman (Väduren). 

Så ser en "syntes" ut om man talar om den instabila mellanvärlden i Lidelsens eller Passionens kvalitet... Kopulera som ett djur och tvinga ner ytterligare själar till människornas halvblinda nivå. ("Mirakulöst" koinciderar varje lågt utvecklad föräldrapar med en själ på samma nivå, villig att gå ner och inta den barnkropp som föräldrarna signalerat genom sin akt av samgående - Vågen - som i den tionde månaden effektivt hävs av antitesen Väduren - det nya barnet som slår in en kil mellan pappan och mammans idealistiska enhet (Vågen).

*****

Hanne Kjöllers Måne är således god - den skrattar och gråter och är nästan alltid hungrig och otillfredsställd. Sinnet pendlar vilt och en aning obalanserat mellan trygghet och osäkerhet. Fullmånen ger den här lättrubbade jämvikten när opponenten är Solen i passionerade Stenbocken - om man kan tala om ett iskallt och äregirigt tecken vars passion handlar helt om kontroll (för samma typ av makthungriga instinkt men som "socialdemokrat", se Veronica Palm). 

Jag kan tro att Kjöller söker sitta på båda stolarna samtidigt: kvinna och iskall makthungrande cyniker, kvinnligt och manligt beteende sammangrötat i en och samma kropp. Fullmånen är dock inte i sig ond eller negativ eftersom Solen också bara äger ett tecken, och då indisk astrologi ser Solen som i grund och botten en negativ kraft I DENNA VÄRLDEN är det en förmildrande omständighet att Kräftan i öster låter en Sol i Stenbock barmhärtigt sjunka och dö i väster. Solen mildras och av Stenbockens härsklystnad återstår bara en stilla fis, Solen är här verksamt neutral. 

Hanne Kjöller använder bara Stenbockens önskan om objektiva ordningar för att ur sin ultrasubjektivistiska lunära sida vinkla material lite som hon vill. Och någonstans i debaclet har hon väl medgett så mycket själv... Men räkna inte att en Kräfta ELLER en Stenbock någonsin går ner på knä och ber om ursäkt - och nu talar jag om dessa två principer. Den som fortfarande läser den här bloggen och själv har en så primitiv syn på astrologin att "jag är tecknet si eller så" ligger ju cirka tiotusen skrivna sidor efter. Bakläxa.

Det behövs en högre intelligens än vad dessa två symboler betecknar för att förstå VARFÖR det är ett brott mot sig själv att kasta sten i glashus, vilket uppenbarligen är vad Kjöller gjort. Brombergskan, förläggaren, har fel när hon i någon av stockholmstidningarna påstod att det är ett drev av journalister som känner sig förorättade och som därför hoppat på Hanne Kjöller lagom till bokutgivningen.

Månen i Kräftan gör som sagt så gott den kan, givet sina oändligt kortsiktiga perspektiv - den horisont som i princip bara handlar om att förnya känslan av trygghet och säkerhet via nya mål mat. (Det är ingen slump att Fredrik Reinfeldt går till historien som idioten som SKÄNKTE 5,4 miljarder av folkets skattepengar till en restaurangnäring som girigt stoppade klövern i egna fickor utan att vare sig producera fler arbetstillfällen eller varaktigt sänka matpriserna. Tvärtom fick vi nya skandaler om lurendrejeri med simpla råvaror t.o.m. på fina krogar i Stockholm. 

Det är heller ingen slump att frånskilda Filippa Reinfeldt nyligen fått rubriker för att hon shoppat villa och hittat ett mysigt småhus för "bara" 9 miljoner kronor. Hon har Månen i Kräftan och "lyckta dörrar" torde vara lika viktigt för henne som för kommunen Täby som inte vill ha in annat än rika människor på sina marker. Kräftan är tyvärr inte del av zodiakens ädlare områden, vilket naturligtvis inte hindrar att - GIVET RÄTT OMSTÄNDIGHETER - också Kräftan kan bli en hjälte och hyllas för sitt mod. Se bara den grekiska legenden om hur Kräftan tog skitstöveln Hydras (vatten) parti MOT den andliga symbolen och hjälten Herkules. När han krossade krabban med foten "upphöjdes" den som en slags martyr till det himmelska panteon och är idag stjärnbilden Cancer, Kräftan eller, mer korrekt, Krabban.

Kräftan kämpar med andra ord sin kamp FÖR DET TILLFÄLLIGA OCH TRIVIALA, och jag råkade ut för ett exempel häromdagen i mötet med en god vän som har med översättning av skräpunderhållning att göra. Jag vet inte hur jag råkade lägga mina ord fel, i frågan om skräpmat och information av bestående värde, men plötsligt hamnade jag mot en krabba i sitt "kämpa intill döden" oavsett hur oviktig striden är (crab fight). Det var bara att släppa för att han - eller hans Mån-Kräfta skulle kunna släppa taget - och gå till nästa samtalsämne... 

Det är ingen slump att antikens tänkare formulerade bilden av en "irrationell" eller "lägre" själ som i vissa fall håller den verkliga själen fången ända in i döden och t.o.m. bortom döden, då vissa individer fortsätter som osaliga och besatta andar i den sublunära sfären. Det är detta "distrikt" vår månascendent söker beskriva. 

*****

MERKURIUS - JOURNALISTEN

Skrivarskråets härskare är, så vitt jag kan avgöra, det som knäcker Hanne Kjöller horoskop. Inte bara indikerar en dålig Merkurius en som slarvar med fakta, den kan i svåra fall också ha satt i system att förvränga i syfte att tjäna sina egna eller sin arbetsgivares intressen. Det är inte förvånande att den nyckfulla Månens tecken Kräftan HAR MERKURIUS MOT SIG, det vill säga, Merkurius verkar som en illgörare.

Se nu hur genialt Kjöller försöker lasta andra för det som är hennes eget odisciplinerade psykes problem: "hon" lägger sin onda Merkurius i sjätte huset för "Fienden" eller "Olyckan" enligt de nödtorftiga signifikationer den äldsta indiska och hellenistiska traditionerna förmedlat. Dessutom anses den logiska och vanligen så faktaexakta Merkurius ha "fallit" i Skyttens tecken, som är Jupiters eller de grandiosa perspektivens planet och inte petimäterns preussiska disciplin i fråga om t.ex. rättstavning.

Att Mars i petnoga Jungfrun är en av "de goda" för Kräftan (en bra krigare tjänar väl som dörrvakt till den lyckta dörren och skapar en känsla av säkerhet), det hjälper inte mycket när DESS disponent är just den verksamt onda Merkurius - faktaslarvern/lögnaren - och att denna förvanskade krigiska rättrådighet pekar rakt tillbaka mot avsändaren (Merkurius fallen i Skytten). 

Allt Hanne Kjöllers tal om lögnaktiga journalister springer som vi ser klockrent ur hennes eget problematiska intellekt och den här placeringen räddar inte Månen i Kräftan fast den tycker sig verka med ett gott uppsåt. LÖGNEN är inbäddad i Hanne Kjöller på en djupare nivå, korruptionen sitter inte just under den köttsliga ytan utan är värre än så. En ointelligent och korttänkt människa är lättare att fördra än en kalkylerande smutskastare som har ett ont uppsåt med sin förvanskande citatteknik.

Inte ens Kräftan-i-första-husets sista vän i nöden, den stora välgöraren och här också verksamma välgöraren Jupiter kan hjälpa henne, fast det är Jupiter som ytterst sätt förfogar över den fallna och onda Merkurius (fast ondskan tenderar ur sinnelagskräftan att projicerad på Fienden eller hotet om ofärd och olyckor). 

Jo, i det publika spelet - i tionde huset - står denna Jupiter upp som en allsmäktig välgörare och det är väl därför Kjöllers näriga Måne sökt sig till Bonniershuset och DN. Men... Jupiter i Eld-Väduren och Mars i Jord-Jungfrun är en subnivå som luktar konfliktlysnad och självtjänande så det heter duga.

Jupiters ägare är alltså Mars och fastän här verksamt god, släpper en naturlig illgörare aldrig helt sin fundamentala natur. Eld/Jord (egenmäktighet, turbulens) och tecknens självtjänande grundattityder hjälper också till att sätta frågtecken för hur välgörande den här Stora Beskyddaren (DN-Bonniers, Brombergs) egentligen är. 

Astrologin har här målat in sig i ett hörn där det uppstår en förfärande mängd avvägningar innan man vågar uttala sig om något. Eftersom det här är ett Chandra lagna-horoskop, stadiet innan "ordet blev kött", är det ofruktbart och alltför spekulativt att söka utröna vilket som väger tyngst. 

Den FAKTISKA KOMMUNIKATATORN Merkurius, fallen och en Fiende till Kjöller och angripen av illgöraren Mars - eller de som hjälper henne och indirekt supportar hennes skrala Merkurius (journalistiska värv). Kloka människor ser, även utan astrologin, att det är illa ställt med Kjöllers hederlighet och detta - "välgörare" eller ej, vill jag gärna koppla till det inherenta problemet med en planet som är hemma i sitt härskartecken och i synnerhet den irrationella Månen i Kräftan. 

Månen skulle ha behövt en planetär disponent som kan sparra den, nu blir allt antingen trygg eller otrygg med åtföljande låsta positioner. Kräftor tappar lätt förmågan att se sanningen eftersom de involverar hela Naturens irrationella överlevnadsinstinkt i varje frågeställning. Det är därför Månen kopplats till den ansiktslösa massan - föga smickrande kallad pöbel. Detta är bara en stimmig hop som drivs av Vatten, av den vegetativa själens böljgång. Det är därför onda men sluta företagare säljer på det obildade folket samma skit gång på gång, i varje generation. 

Det är därför Jorden - ett dubbelsystem i symbios med Månen - är det verkliga helvetet intill västcivilisationen kollapsar och öppnar upp för en annan och bättre modell för hur mänskligheten - alla och ingen uträknad som i den borgerliga myten och "flitiga och tärande" - ska blomstra med varandra.

torsdag 26 september 2013

Moderata UD och korruptionen
Med ett år kvar till valet haglar det plötsligt av nya tecken på Moderaternas omfattande korruption och vanstyre av Sverige! Att Gunilla Carlssons ohederligt erhållna lön mörkades av UD - med Carl Bildt som yttersta chef - är den senaste och nedslående nyheten (SvD). Reinfeldts regering var den värsta struts jag någonsin hört talas om!

Faktum är att dessa två mörkermän har horoskop som matchar varandra och det stärker den anonyma men i mina ögon trovärdiga uppgift som tillsändes bloggen om Bilds födelsetimma. En förtegen och mörkläggande Skorpion stigande i öster vid födelsen för den här krigs- och oljeprofitören skulle styrka att Gunilla Carlsson föddes före klockan 19.00 på kvällen då sinnelaget alltjämt befann sig i sitt "fallna" läge i Skorpionen.

Vissa aspekter av Skorpionens natur får vi av att dess korrelerade hus är det åttonde korruptions- och dödshus. Korruptionen ska förstås i linje med herren Buddhas truism att "allt sammansatt går mot sin ofrånkomliga upplösning". När Synden tar över börjar upplösningens eller desintegrationens krafter att verka.

Den Skorpion som inte är mot Synden och Döden är för den, och blir då en mörkerman, en dimspridare ... en moderat. Det var fascinerande att gå igenom cirka hundra moderata politiker på riks- eller lokal nivå och upptäcka att den här sortens privatistisk borgare faktiskt hade en överbetoning av Månen i dess minst lyckliga tecken. 

En normalbegåvad medborgare blir helt enkelt inte moderat, det bara där ett sjukligt begär av dunkelt slag råder som moderathet blir det politiska uttrycket. De med döden flåsande dem i nacken drivs mot det parti som mer än andra hatar den sociala demokratin, den där människor interagerar nära och delar på mycket till gemensam nytta. 

Skorpionen - kroniskt fixerad vid det hotande motivet döden söker annektera så mycket som möjligt till sig själv som en buffert mot det oundvikliga, där den hukar under en sten för att undvika Lejonets stekande solljus. Det här måste vara en av zodiakens mest antisociala symboler! Eller, i mer genomsnittliga horoskop, bara en naturligt introvert typ.


För diverse astrologiska kommentarer under några år, se taggarna "Carl Bildt" och "Gunilla Carlsson".

D I K T A T U R - en astroanalys

Det är svårt att inte se parallellen mellan den här bloggens lamentation över demokratiunderskottet i horoskopet för Expressens chefredaktör och hans snara "nej tack" till bloggosfären (för att istället erbjuda sitt eget bloggande som en smal fackblogg för, inte Expressens läsare men väl yrkeskollegorna) och det debattinlägg i SvD dygnet senare som rubricerats "Låt hundra mikroblogare blogga", signerats Ola Wong och handlar om hur diktaturen i Kina tvingar folkrösten till tystnad. 

Så förunderlig är nu Himmelen eller Platons värld av eviga Idéer att den övertydliga parallellismen också möter i Thomas Mattssons och Folkrepubliken Kinas horoskop - se här:

Det är möjligheten av en diktatorisk grundton närhelst Solen i Jungfrun kombineras med Månen i Stenbocken jag har i åtanke. Enväldet eller makten över resurserna tillhör den tredje Jordtecknet Stenbocken men när den här makten utövas via Solen i Jungfrun - via landets alla Trälar och "folkrepublik" bara är ett tomt ord som maskerar en härsklysten elit, då får man bilden av ett land som söker indoktrinera sitt folk på samma usla sätt som Moderaterna hyrde in pr-gurun Per Schlingmann för att ge svenska folket en lögnhistoria om att arbete skulle löna sig och gynna allt och alla. 

Nu har ytan krackelerat och folk flyr partiet som svek de medborgare som hade oturen att bli sjuka eller arbetslösa eller bara vara födda till skolplikt i ett land som sugs ut av Rovkapitalister som vill åt pengar om det så ger barnen usla kunskaper under nivå med andra länder i världen.

När man går ett steg djupare och ser till den här smutsbruna fixeringen vid materiella resurser kan dock konstateras att Kinas diktatur har ett gott syfte, vilket inte går att säga om Expressenchefens horoskop av den enkla anledningen att hans födelseklockslag är okänt. (Kinas horoskop baseras på en officiell radiokommuniké som meddelade att Folkrepubliken nu existerade.)

För Kina är diktaturen bara ett (förhoppningsvis) tillfälligt medel för att nå ett högre mål: en folkets republik. Kina saknar Mattssons bedrövliga girighet efter makt och problemformuleringsmonopol, Kinas "kollektiva sinnelag" (Månen i Stenbocken) dikteras av formgivaren och kontrollören Saturnus men eftersom landet också "föddes" Med Stenbocken i öster blir Saturnus en verksam välgörare, en god diktator. 

Det nya Kina föddes ur en nedgången spillra till värld och det är begripligt att landet startar om med Saturnus i Syndens eller Korruptionens åttonde hus. En korruption SvD faktiskt nämner som i allra högsta grad närvarande i administrationen 63 år senare... Men det här är ett känt astrologiskt faktum - en planet i åttonde huset är som en djupt sittande sjukdom som bara långsamt kan läka ut. Jag har liknat åttonde vid en för de flesta svenskar intetsägande genizah - rummet där kopior av heliga texter respektfullt placeras av judiska fromma och där de tillåts förmultna i linje med naturens gång. Den judiska bibelns böcker bränner man inte.

Jag spekulerade i Expressenchefens välståndsplanet Jupiter utifrån dess ondska den resulterar i utifrån en månascendent i Stenbocken och huruvida hans Saturnus kunde begränsa tendensen till den rike mannens alla olater. Med en fysisk Stenbocksascendent i Kinas horoskop kan man gå längre och konstatera att Jupiter är en verksam illgärningsman och något Kina söker bannlysa: religion och filosofi som avviker från statsfilosofin kommunism har problem. Jupiter befinner sig i tolfte huset för "den onda daimonen" eller det som står på Ödets dagordning att eliminera ur den andliga entiteten (människa eller land).

Men Saturnus i det begränsande åttonde huset har uppenbarligen problem med att hantera denna Jupiter, såsom en ny egoistisk och rik klass bildas i landet. Jupiter hemma i härskarläge i Skytten tar uppenbarligen inte order från någon. Den onda rikedomen finns kvar i landet, bara osynliggjord och skenbart "förlorad" för världen (tolfte sägs vara en sektor där planeten har ett minimalt inflytande i världen, men det lever naturligtvis alltjämt sitt "hemliga" liv i klostret eller sängkammaren eller i fängelset).

Vad jag säger är att Expressens chefredaktör faktiskt har ett mer tursamt horoskop genom att Saturnus direkt opponerar Jupiter - i den händelse hans Jupiter är en ond välgörare, en orättfärdig rik man, en Rovkapitalist eller en hycklande präst som välsignar de besuttna och slår nedåt mot de små människorna. Kinas diktatoriska önskan att kontrollera hela folket (Månen) via den förvisso välvilliga Saturnus (materiens princip - mer resurser åt hela folket) stöter på patrull eftersom den inte kommer åt de hemliga rikingarna i tolfte huset. 

Indisk astrologi använder så få aspekter att chansen eller risken ökar att planeter inte har någon internkommunikation och därmed frodas våldsamma rikedomar i det dolda tolfte huset medan FOLKSTYRESPRINCIPEN (Månen+Saturnus) sitter fast i åttonde korruptionshuset. Uppenbarligen är Kinas uppväxt, mognad och väg fram till sitt nya jag längre än ett människolivs. Men det träd som växer långsamt står stadigt rotat och blir tåligt enligt kinesisk vishet (Förvandlingarnas bok, sinnebildskommentaren till kapitel 53). Något härdigare än Jordelementet eller planeten Saturnus som horoskophärskare är svårt att föreställa sig. 

Man får förmoda att SvD:s Ola Wong skriver ur ett borgerligt, antikommunistiskt perspektiv och därmed saknar den vishet som krävs för att förstå varför borgerliga värderingar - och näringslivets ekonomism - är ett brott mot mänskligheten, medan kommunism faktiskt är framtiden för vår art, homo sapiens eller den kloka människan. Men ingångsvariablerna måste vara de rätta för att ett paradis på jorden skall resultera och det är ingångsvariabler och deras potential astrologin studerar.

Ett definitivt problem i Kinas horoskop är att rikedomen (Jupiter) är en verksam illgörare - Stenbocken i öster symboliserar armod men det är inte förklaringen att Jupiter klassas som verksamt ond. Jupiter gagnar inte Stenbocken av den enkla anledningen att den som princip tecknar expansion och universalisering av t.ex. horoskopets grundton. Och ingen kan väl uppfatta universaliseringen av Stenbokens armod som något gott? För att den fattiga människan ska få det bättre måste därför Jupiter bromsas och det är just det som händer genom att den placeras i fängelse, i tolfte huset. Men problemet är att skurkar även i svenska fängelser fortsätter driva sina ohederliga affärer.

Det är inte förvånande att se Ödets två stora penslar - Saturnus och Jupiter - båda i onda hus. Kinas långa dekadens före kulturrevolutionen får Sveriges (socialdemokratiska) nationalhoroskop från 1974 att framstå som ett rent paradis på jorden, trots att Månen vittnar om obildad pöbel som enbart matas med materialistiska budskap av en liten intellektuell svensk elit som kärat ner sig i sin favoriserade position. (Lyssna till t.ex. förlagshusets representanter och bli förskräckt över självgodheten t.o.m. i dessas röstlägen. Nu är visserligen svensk förlagsverksamhet på väg ner i rännstenen...)

Kommer Kina att kunna svälta bort den orättfärdige rike genom dess förvaring i tolfte huset för exil eller fängelse? Bara om Saturnus kommer loss ur sitt besvärande åttonde korruptionshus. Och när händer det? Om inte förr så när det finns objektiv anledning att skapa ett helt nytt nationalhoroskop. 

Så länge ovanstående horoskop gäller får man istället följa nationens öden och äventyr via den drygt hundra år långa cykeln i dasha-systemet och vara observant på dels Saturnus huvudcykel och dess ofta återkommande undercykler. 

Under tider när Saturnus spelar huvudrollen kommer åttonde korruptionshuset att verka på att bryta ner landets historiska skuld, elitens skuld, som var och en kunde se i den hjärtskärande fattigdom som landet nu söker bygga bort. 

Saturnus är också arbetarklassen och bygger med sina händer från botten och upp. Man får därför inte fixera sig vid planetens koppling till armod eller dess kanske värsta variant: den snåle Arbetsledaren som piskar sina tjänstehjon till att arbeta än hårdare (den roll Fredrik Reinfeldt med sina förvridna och förvirrade ideologi snittat ut åt sig själv i sin fantasi).

Kinas berättelse är alltså den om Byggaren Saturnus som gradvis, över lång tid, kommer att befrias från åttonde dödshuset, vartefter landets historiska skuld betalas av. Sedan föds Folkets republik, nästa världspolis efter mördarnationen USA. Om det nya Kina ännu har det nuvarande horoskopet, går inte att sia om, men horoskophärskarens placering i onda åttonde är en klar indikation om omfattande revisioner av de tankar som gällde vid nationens nyfödelse. 

Med sig har Stenbocken i öster de verksamma välgörarna Merkurius och Venus och båda ockuperar astrologins bästa hus, Venus i det tionde effektiva och alltigenom världsliga huset, intellektets Merkurius här en praktisk och tillväxtsökande Jungfrus intellekt och dessutom en Jungfru sanktionerad av Gud (9e huset). Ja! Kina förnekar officiellt religionen men i själva verket verkar religionens goda krafter likväl genom dess rent materialistiska världsbild.

Väst må hånfullt se på Kina och tala om en diktatorisk statskapitalism, men västs ynkedom ser inte att vinst är av godo om den kommer hela folket till godo. Hade Kina bara varit en resursfixerad Jungfru hade den mest övergripande bilden kanske varit mer diffus, men här är det faktiskt Fördelaren Saturnus som söker det goda, fastän med en början i ett dåligt hus.

onsdag 25 september 2013

Fruktans ögon ser inte klartRädslan i den vegetativa själens vattniga djup

Gellert Tamas skriver i Aftonbladet en förunderlig och obehaglig artikel om dyngspriderskan Hanne Kjöller som verkar från sin ledarplats i Dagens Nyheter. Kan det möjligen vara hon som bakom en anonym ledartext häromdagen inte ens klarade av elementär logik? Moderaterna är verkligen ett lägre utbildat släkte och när de inte klarar av verkligheten ljuger de istället!

Att DN-basen Wolodarski håller sådana här skribenter om ryggen hedrar honom inte, men studerar man hans och Kjöllers horoskop inser man direkt att det är Kräftans tecken, fruktans tecken, vars medlemmar sluter sig samman till skydd mot den onådiga omvärldens angrepp. 

Tamas avslöjande artikeln bekräftar fullt ut den här bloggens noggranna granskning av Kjöllers horoskop från början av förra året:
Den infama tidningskrönikan 

Och apropå det nyliga inlägget om Stephen King och försvarsinstinktens alarmsignal - fruktan - passar det förträffligt att bese Kjöllers räddhågsna blick på det foto AB valt. 

Samma uppspärrade blick dras också den giriga bank-vd:n Annika 'Fallskärm' Falkengren med. Båda kvinnorna har Månen i Kräftan och man måste anta att den här nyckfulla placeringen spelar en framträdande roll i de fullständiga horoskopen (med födelsetimma). 

På en bild  i SvD angående hennes "svällande pension" ser man tydligt den av intellektet oförlösta och giriga naturen i ett skärrat läge. 

"The fight or flight syndrome" - Kräftan har bara två lägen, knipa igen och försvara eller öppna och närigt suga i sig. Tecknen är naturligtvis stiliseringar, Kräftor KAN tänka de också. Men symbolen antyder hur grundläggande kroppsliga eller emotionella behov ligger nära under ytan och ibland kan förvända resonemangen så att allt - som hos Fredrik Reinfeldt - bara handlar om att jobba och äta. Hans bästa straff mot de arbetslösa är att ta allt utom maten ifrån dem, ibland även den. 

Kräftan som rädslans tecken använder Reinfeldt för en politik riktad både mot sjukskrivna och arbetslösa och mot medelklassen. För han använder de svaga för att skrämma de i mitten även om det sker outtalat: "Se hur det går för dig om du inte ligger i och jobbar oavlönad övertid åt din arbetsgivare. Vårt spel handlar om att berika företagen, du ska veta din plats du tjänstehjon." Reinfeldts tjänstehjon, Jungfruns tecken, är den absolut fulaste versionen av detta tecken, illgöraren Mars i rollen eller verksam som illgörare. Ond för ondskans egen skull. Reinfeldt är en liten sadist, tur att svenska folket börjar se honom för den han är och överger Moderaterna.

SvD-formuleringen "svällande pension" är för övrigt en illustrativ bild för Falkengrens Måne i Kräftan som ju var förstärkt av den "svällande", giriga eller hybrisartade norra månnoden som lyfter demonens ambitionsnivå bortom det gudarna kan acceptera.

Bloggen har, om jag inte missminner mig, tidigare föreslagit att demonen (Drakhuvudet + Draksvansen) i själva verket är samma sak som den geniala filosofen Anthony Damiani kallade "den jordiska draken" och liknade vid den tropiska (västerländska) zodiaken. (Den sideriska zodiaken såg Damiani som den himmelska draken en uppsättning synliga representationer av Platons eviga Idéer).

Det besynnerliga med den jordiska draken är att den är en inbillning, en osund fantasm, byggd på planeten Jordens ackumulerade minnesbagage. På detta geniala sätt klargör Anthony Damiani att den västerländska zodiaken inte tillhör det verkliga nuet utan är ett eko av en redan svunnen tid. 

Ett annat sätt att säga samma sak är att peka på vårdagjämningens precession som förpassat den tropiska zodiaken till historiens skräphög. Den var korrekt då men inte nu längre och är därför en passande symbol för människor som lever i ett kvardröjande tillstånd - i den lägre pseudoverklighet som är allt som återstår för själen sedan den fallit.

Många människor lever inte kosmiskt (intelligent) utan sitter fast i Jordens ansamling av gamla upplevelser och minnen... De är, med en annan kulturs språkbruk, fastbojade av Djävulen, denna världens herre. De är med andra ord låsta i ett läge under den jordiska draken, under det (förhållandevis) låga sinnet - Månen.

DN:s ledarskribent Hanne Kjöller är dessutom född under en Måne i Kräftan i fullmånetider. Ibland skärper det här sinnet men ibland blir folk bara orediga och mångalna. Det verkar som om hennes medfött uppspärrade blick antyder en ständig och gnagande oro inför den opponerande Solen i hackordningens tecken Stenbocken. Något har gått väldigt snett i hennes syn på samhällsordningen.

Och till sist det mest intressanta. Gellert Tamas, som i AB beskriver hur hans text vanställts av Kjöller i DN och Wolodarski sedan vägrar införa en rättelse, har en tydlig släng av Luft och Vatten i deras tendens att skygga bort från varandra - en astrologisk signatur som ofta nog tycks resultera i tendenser till desinformation. Men här är således Tamas själv offret för andras fulspel, och det är väl att påminna sig hur svårt det är att t.o.m. med känt klockslag avgöra på vilken sida individen står - förövare eller offer.Författarens Måne i Skorpionen är fallen och så är också dess disponent Mars. Inte konstigt att han dragits till olyckliga livsöden som t.ex. de apatiska barnen. På så vis gjorde han något gott av de här potentiellt tragiska symbolerna.

Ur sinnelagets perspektiv - med Månen i första huset - är Månen en god kraft, en tillgång för Skorpionen. Tacka för det, sömnens planet ger kroppen vila och en chans att återhämta sig. Ju mer man tittar på den ömsesidiga receptionen mellan Mars och Månen, desto mer uppenbart blir det att han var rätt person att skriva boken om barnen som sjunkit ner i ett komaliknande sömntillstånd. 

Horoskopet är annars ganska problemfylld och artikeln i AB visar att det är en man som säkerligen uppsöker problem - just för att få något att skriva om. Solens här-och-nu-aktivitet baserar sig på en verksamt ond Saturnus, så Tamas har valt att hellre jaga dåliga myndighetspersoner hellre än att själv gå rötäggets väg. 

Faktum är att hans själs längtan (atma karaka) inte är rötäggets: det är Jupiter som har det högsta gradtalet i horoskopet och därmed indikerar den här själens riktning. Och Jupiter är inte bara astrologins stora välgörare, ur perspektiv av hans goda (men fallna) sinnelag i Skorpionen är Jupiter också en verksam välgörare. Hur förbittrande måste det då inte vara att uppleva sveket från härskare som arbetar med dissociationen som verktyg: där information förvrängs eller delvis förtigs.


Applicerar man atma karaka-doktrinen på Hanne Kjöllers horoskop är det den giriga norra månnoden (Drakhuvudet) som leder vägen i 28e graden. En riktning i Indien räknar inte med någon av noderna men en annan menar att just norra månnoden visst kan vara en atma karaka. Och accepterar man detta finns det ingen undanflykt: Drakhuvudet är alltid ond, skjuter över målet i vettlös hunger, storhetsvansinnig och så vidare. Det verkar passa väl in på Kjöllers oansvariga journalistik. 

Men Drakhuvudet agerar också förstärkare för sin planetära värd, så i Oxens tecken måste också balanssinnets Venus beaktas och här angrips detta balanssinne av illvilliga Mars i faktaorienterade Jungfrun. Månascendenten placerar Kräftan i första och gör Mars verksamt god, men även om krigaren har ett vällovligt syfte, är förmågan till balans och kooperation en verksam illgörare. Helheten tycks minst sagt grötig och kaotisk... Elementen Jord och Eld är heller inte bästa vänner, så det luktar emotionell härdsmälta av den här kombinationen som samtidigt stavas erotiska problem (libidostörning - Jorden söker döda Elden).

Regeringen Reinfeldts totalitära tendens

När jag efter ett politiskt återuppvaknande för tre år sedan började se regeringen Reinfeldts paralleller med en fascistisk diktatur, kände jag att det var lite av en plakatens retorik. Men tiden går och det blir bara tydligare vilka monster svenskarna råkat välja att sköta landet åt sig. Läs "Regeringens skymf mot yttrandefriheten" i Expressen och förskräcks!


Och på tal om totalitära tendenser... Det är förstås en paradox att just den tidningens chefredaktör var den första att ge bloggosfären på båten. Kommersiella medier som låter praktisk demokrati genomsyra dem föll inte Thomas Mattsson på läppen, som torde ha varit den som stängde av systemet med en bloggosfär som kommenterade och pekade mot tidningen. Istället startade han som en öststatsdiktator sin egen chefsblogg. 

Så mycket intressantare, tydligen, att läsa om hans alla små ställningstaganden som tidningsman än det bloggande svenska folket med dess skiftande perspektiv på aktualiteter. En genuin egomaniker, den där Mattsson, och det är bara att hoppas hans Sol och Måne och deras respektive ägare (Saturnus resp. Merkurius) inte i varje enskilt fall leder till så usla resultat.Den extremt torftiga kartan har kommenterats tidigare och den här gången vill jag bara peka på "demokratiunderskottet". För en total materialism eller SAKLIGT orienterad person - Jordelementets domän - kan fruktsamt Vatten vara en räddning. Den döda materialismen ger ett tillfälligt intryck av att leva och röra på sig - liket har fått liv. Detta är ett liv och en utblick ur ett strikt biologiskt perspektiv. Det räcker för sådana här människor att korka upp en flaska årgångsvin och lukta på aromen. De är inte medvetna på en särskilt hög nivå utan lever och reagerar enbart i förhållande till sina sinnen.

Mattssons Jupiter befinner sig i Vatten (i Skorpionen). Men vad händer nu med den stora välgöraren och dess förmåga att få blomsterrabatterna att prunka?

Den bruna infärgningen i Skorpionen påminner om att bakom eller under Jupiter verkar välgörarens disponent som i detta fall är den lilla ogärningsmannen Mars, ytterligt starkt placerad i jordbruna Stenbocken, kombinerad med tidningsmannens sinnelag och toppad med demonen Rahus girighet - hybrisen som söker mäta sig med gudarna. 

Stenbocken är torr som fnöske och Mars är en Eldplanet. Varför Mars i antiken ansågs "upphöjd" i Stenbocken har varit en nöt att knäcka. Tanken som naturligt ger sig är att den turbulenta och onda krigshetsaren mår väl av att ägas av kontrollören och begränsaren. Mars i Stenbocken vet att välja sina strider. Bakom hets och tidningsdrev finns en iskall, planerande Saturnus - chefredaktören med Saturnus särskilda koppling till Tiden. 

Om Mars är alltför impulsiv och snabb i vändningarna brukar Saturnus anses alltför långsam (för att inte tala om dess inåtvända natur). Men om Saturnus ligger i bakgrunden och kontrollerar den övergripande planen, då kanske Mars som dess lydiga spjutspets kommer till bästa rätt? Den överilade Mars blir aningen långsammare eftersom Saturnus representerar den militära "orderkedjan", men krigaren blir mer välriktad i sina attacker. 

Dessutom befinner sig Mars i det zodiaktecken som gör anspråk på (och också representerar) världsdominans, "Jag kom, jag såg, jag segrade" skulle mycket väl kunna ha sagts av någon med Mars upphöjd i Stenbockens tecken. Dessa människor vill erövra världen, de vill nå maktens torn och tinnar.

Allt detta tillsammans ger naturligtvis ett sinnets (Månen) närmast obeskrivliga makt- och auktoritetshunger. Och fastän en fulländad signatur för den psykopatiska typen av chef, chefen som inte tål några motsägelser, är det samtidigt här "demokratiunderskottet" i Mattssons karaktär ska sökas.

Stenbocken, Oxen och Jungfrun är alla högaktiva och negativiteten hos den här människan närmast ofattbar. Mars i Stenbocken suger skiten ur den välvilliga Jupiter i Vattnet för att få sina egna nejder att blomstra - den här mannen skulle göra vad som helst för att nå framgång. Ett riktigt obehagligt horoskop och det är kanske ändå tur att han bara basar över en borgerlig skräptidning. 

Men ympa in lite Mattsson i blötdjuret Fredrik Reinfeldt (Solen i Vatten) och vi skulle ha det perfekta maktmonstret. Reinfeldts "dissociation" mellan Sol och Måne - hans bristfälliga interna kommunikation - ledde till sist till att det "sovande" och enligt Reinfeldt "mentalt handikappade" svenska folket började se vilken orealistisk tok de fått på halsen när de röstade bort en urspårad socialdemokrati 2006.

*****

Månascendenten säger inget om individen, horoskopet rör två till två och ett halvt dygn. Men ofta nog ger en sinnelagsascendent god utdelning eftersom den lyfter fram en sida som bättre förklarar individen än soltecknet.

Chefredaktörens horoskop är med Stenbocken i första huset verkligen fult. Precis som med Fredrik Reinfeldts (fysiska) ascendent i Jord, förvandlas Mars till mer än bara naturlig illgörare - ett epitet Mars inte kan lastas för, kriga och splittra är VAD den är och DET den gör. 

Mars ses hos Reinfeldt i hans fysiska uppenbarelse och faktiska handlande - den är i hans första hus en aktiv skadegörare. Sådana här människor ska aldrig ges ansvar för andra människors väl och ve - Reinfeldts placering passar bäst för en plåtslagare eller professionell idrottsman! (Dåren kallar till presskonferens över ett småbråk inom fotbollen - där såg man hur omdömeslös Reinfeldt egentligen är.)

Också för chefredaktören är Mars en verksam illgörare men nu på det psykiska eller lunära planet - mannens självhat, likt Reinfeldts, måste vara obeskrivligt! Om Mattsons onda, negativa och tankar om att underkuva all opposition och alla motsägelser (en genuin diktator) sedan går från sinnelaget ut i armar och ben och konkret handling, det är en annan femma. Att så snabbt stänga av bloggosfärkopplingen i Expressen vittnar om att Månen absolut verkar på ett rabiat negativt och makthungrigt sätt genom denna varelse.

Och det blir ännu värre när man ser till Jupiter-dimensionen - Mattssons intresse av att gynna och stötta andra. Jupiter är här en verksam illgärningsman och dessutom upplever ett sinne i Skorpionen som sitt ideal att döda (Skorpionen) - all opposition mot det egna enväldet kan förmodas. Jupiter är framgångens stjärna och tyder på att han är en framgångsrik mördare, men den filosofiska och sublima astrologin klassificerar denna Jupiter som en verksam illgörare. Mattsson hyser alltså närmast sadistiska ideal ("det är gott att döda") och det är bara att hoppas på att gränsdragaren Saturnus mittemot förmår begränsa den här mannens mycket svarta sida! Saturnus förvandlas ju till en av de verksamt goda när dess eget tecken Stenbocken intar första huset.

Det här är visserligen en lite mer positiv läsning av horoskopet än i tidigare inlägg, men det ändå en kritisk opposition mellan de två stora "ödespenslarna" Saturnus och Jupiter. Jag har mina dubier huruvida den extremt negativa axeln Oxe/Skorpion (den sataniska, strikt inomvärldsliga axeln) överhuvudtaget förstår vad sann godhet är. 

Jag kan misstänka att Mattsson hamnat på Expressen för att han själv är helt fylld av tidningens logotyp som påminner om ett "getingsting" - att vilja sätta åt de onda. Då projicerar han sin egen ondska (Mars), t.o.m. sin fundamentala ondska (Jupiter ägare av Mars) på andra människor och ser det som sin plikt, som en fundamentalistisk terrorist att nedkämpa allt som HAN råkar anse är en motståndare. Vi har att göra med fanatikertypen av horoskop, fastän bara murrigt skönjbart pga. de negativa elementens fördolda sätt att verka. Fanatismen syns genom handlingarna, men i så måtto man diskuterar enbart SINNELAGET upplever sig Mattsson vara "den Utvalde" (nionde huset för dem som åtnjuter Guds gunst).

Med Mars-Jupiters genuina vilja att nedkämpa andra måste Mattsson ha hatat bloggosfären från första dag. Hela bloggfenomenet påminde honom om en oändlig mängd enskilda chefredaktörer, var och en herre över sin egen blogg. Och en född diktator HATAR att se fler av sin egen sort. Han skaffade bort länkarna till landets bloggare från Expressens sidor. 

"JAG DEN ENDE" tänker den sinnessjuka Världsskaparen enligt de senantika gnostiska skapelsemyterna (innan han i en version tillrättavisas av en ännu högre makt som Demiurgens hybris tvingar fram i berättelsen).

Det är inte ofta bloggen sänker sig till lyteskomik eller negativa kommentarer om någons utseende, men studera fotot överst och den pose Mattsson väljer att inta och särskilt hans ögon. Här ser man mördaren eller kanske megadiktatorn klart och tydligt. Jo, planeter och zodiaktecken sätter sina spår i utseendet även om ämnet bara verkar bli mer komplicerat ju mer man nystar i det. 

Man påminns om romerske filosofen Plotinus (200-talet) som mig veterligen är den första västerlänning som tydligt lade ut texten om att allt går igen i allt, att hela universum finns i varje partikel du kan tänkas vilja avsöndra från helheten. Fysikern talar gärna om atomer eller subatomära partiklar, biologerna är förtjusta i molekyler och gener och astrologerna tittar på planeterna var och en för sig. Alla dessa partiklar är bara fenomen på ytan, helheten finns som Platons Idéuniversum bakom allt sinnena upplever av den yttre världen.

Plotinus tanke fanns redan i hinduismen från vilken romaren hämtat åtskillig inspiration - genom hela hans samlade verk citerar han konstant andra textkällor men utan att uppge vilka. Några enstaka gånger nämner han Platon som källa men förväntar sig att läsaren ska veta vilken bok han refererar till.


PS. En tagg på bloggen har döpts till "diktatorskomplexet" men jag betvivlar nyttan av den. Många kombinationer av astrologiska faktorer kan leda till något som liknar härsklystnad, vilket Mattssons karta visar.

tisdag 24 september 2013

Ledare och Logik

"Kollektiva risker säger ingenting om individuella möjligheter."

I all välmening och i berättigad moralisk uppbragdhet av att landet Sverige fortfarande  2013 tänker rasistiskt producerar den lyckligtvis anonyma ledarskribenten i DN ovanstående logiska praktvurpa. Det låter nästan som en moderat tänker högt, med det partiets generande sätt att växla mellan äpplen och päron vartefter det passar de egna intressena bäst. 

Naturligtvis säger t.ex. en statistiskt signifikant predisposition till homosexualitet inget om en enskild persons möjligheter att exempelvis vinna Nobelpriset i litteratur. Den korrekta tankegången skulle ha varit att peka på den statistiska entitetens lösliga relation till enskilde, punkt slut.

Den här bloggen har brottats en del med särskiljandet från pappersentiteter och de levande individerna eftersom det är stickproven på de senare som gjort det möjligt att påvisa att astrologin faktiskt är sann, trots dess många okunniga belackare. Men den är inte sann på ett deterministiskt vis utan för att den påvisar just svaga men stabila tendenser i forskningsunderlaget - de enskilda individerna.

Sedan är det naturligtvis tacksamt att skruva på stora sarkasmkanonen när det visar sig att svenskarna, "det sovande folket" har till sin Landsfader valt en politiker som ringer alla tänkbara varningsklockor enligt astrologins mätmetoder - till vilka dock inte hör mätning av Fredrik Reinfeldts förvisso påtagligt deformerade kranium. Om Platon hade något allvar bakom sina ord, om att de sju planeterna inte kan cirkla ordentligt inuti deformerade kranier sitter det här landet djupt i smeten. 

Frenologin har en sanning att förmedla, men rasbiologins misstag vara att missa att det är individen som bär sina "mått" med sig in i livet och inte "raser" - vad det nu är för något. Och då ska man inte glömma att det återstår något bortom måtten som överhuvudtaget inte låter sig fångas in i ärthjärnans sätt att söka förstå verkligheten, och det är själen själv. 

Astrologin uttalar sig inte om människans essens, för den är ogripbar på den här artens låga intelligensnivå, men den söker utsäga sig om "själens form", eller den del av den totala formen som individen tar med sig till jorden under ett nedstigande i tid och rum för att leva loppan eller lida helvetets kval eller bara vara livsstilsgrå, som en typisk borgare.

"Visst, ta från fattighjälpen och avlöna er själva"

Det var väl en förutsägbar skandal att moderata biståndsmotståndaren och f.d. biståndsministern Gunilla Carlsson och hennes högra hand skulle ha gått till kabinettssekreteraren och djupblå högermannen Frank Belfrage för att åderlåta fattighjälpen för sina egna generöst tilltagna löner - 20 miljoner stulna från de hjälpbehövande under fyra år.  (SR, DN, SvD, AB, Expr)

Det liknar bara alltför väl den moderata "arbetslinjen", där man tar från de arbetslösa och sjuka och ger till medelklassen för att den senare som gentjänst ska tiga still och låta Sverige blir ett segregerat hatiskt våldssamhälle.

Är det inte märkligt hur det moderata falsariet nu börjar falla fullständigt i bitar? Det måste vara rättrådighetens Saturnus som värdigt vandrar i sitt upphöjda tillstånd genom Rättvisans tecken Vågen och slår hårt mot Landsfadern Reinfeldts Måne i Vågen. Månen är ju inte bara sinnelaget utan också (tillsammans med Saturnus) en symbol för döden. 

Här kombineras således liemannen Saturnus med Reinfeldts medfödda symbol för "livets utgång" under en tid i hans liv som hans själ sent kommer att glömma. Troligen det värsta liv den här själen haft på planeten jorden. Han förleddes av en osund kombination av närighet och orena tankar - det kan ta flera återfödelser att betala tillbaka den skada en människa i den sådan maktposition har tillfogat andra.

De två hjärtlösa moderater - för att inte tala om Carl Bildts sorglösa kommentar - som tyckte det var okej att nalla från biståndet för att avlöna chefen och chefssekreteraren, möts i minst en minsta gemensam nämnare: den korrumperande Satan i just dödsriket Oxens tecken. 

Oxen symboliserar bara näring och liv för en materialist, för den som sett längre är den här fixeringen vid det kroppsliga ett tydligt tecken på andlig förtvining - en död zombieliknande varelse helt enkelt, en människa det inte år att tala om livets viktiga ting med.

Värst i det här avseendet är adelsmannen Belfrage som verkligen uppfyller alla astrologiska klyschor om att födas till pengar och sedan aldrig lyckas tänka längre för egen del:Med ett sinnelag i kontrollens tecken Stenbocken, och pengarnas Venus invid får man en häpnadsväckande fixering vid materiellt ägande när man inser att Venus äger tre planeter i venusianska Oxen, däribland kontrollens Saturnus som här är löper direkt risk att korrumperas av Satan. Här finns med andra ord en ömsesidig reception mellan Stenbockens och Oxens härskare, vilket kan sammanfattas som just den negativitet som Satan själv i rollen som Förrädare och Förnekare - Nihilismens Urfader - representerar. 

Inte ens Solen i ideologiska Vattumannen fungerar eftersom den sjunkit ner i dödsrikets ekonomism och, naturligtvis, ägs av den sataniskt vurpade Saturnus. Jämför gärna horoskopet för Svenskt Näringsliv för att förstå vilka nivåer av ett missfosters ideologi vi nuddar vid här - den bottenlösa ondskan bland Sveriges bemedlade.

Och ändå måste man med Jord i första huset säga som i föregående inlägg om högerekonomerna och deras falsariet: de är utvalda av Ödet att presentera oss andra med dessa patetiska förfalskningar av en större och rikare verklighet. Detta är den ödesroll deras sinnen svarar mot. Det är om de här gurun Jesus för 2.000 år sedan förklarade att de måste förlåtas eftersom de själva inte ens vet vad de sysslar med!
 -
Men Gunilla Carlsson (hennes exceptionellt sataniskt angripna horoskop här) hade en högra hand som inte gick av för hackor den heller:Stymnes himmel är om möjligt ännu mer svårhanterad för den som föds under slika omen. Satanshuvudet eller stjärnan Algol fångar här in intellektets Merkurius precis i slutet av egocentriska Väduren vilket skapar en våldsam turbulens mellan Eld och Jord - två element som inte kan samexistera utan konflikt.

Satanshuvudet kan ömsom stå för vrånghet, skeva perspektiv, frestelser, falsk religion, ren destruktivitet - Djävulen arbetar med en rik palett och Algol har visat sig ett riktigt huvudbry - hur ska man veta om individen är dess slav eller har vaknat och tagit ställning mot den falska om än momentant behagliga dröm naturalismen är? 

Till att börja med krävs ett exakt klockslag, vilket naturligtvis är en sällsynthet i det gamla Fattig-Sveriges offentlighet. Här fanns inga universitet under de glansfulla århundraden under den medeltid som falskt kallats mörk och då astrologin attraherade intellekt av samma skärpa som dagens urspårade kultur idag hylla via dess pga. tidsandan fördunklade representanter: scientister som gjort religion av de vetenskapliga hypoteserna, män som zoologen Richard Dawkins eller astrofysikern Richard Hawkins.

Till Sverige når bara propaganda från sådana här tänkare, aldrig den verkligt vassa litteraturen. Låt mig därför sticka in ännu en liten blänkare för matematikern och rymdflygsingenjören Wolfgang Smiths senaste analys av vetenskapens egna myter i "Science & Myth" (nytt kapitel tillagt 2012, en förödande kritik av Stephen Hawkings mytologiska föreställningar).

För den här bloggens läsare, som noterat de små försöken att greppa astrologin med hjälp av begrepp hämtade från den indiska filosofin, kan bokens fjärde kapitel kanske intressera. Smith ger i förordet ett abstrakt till vart och ett av kapitlen och angående innehållet i det fjärde nämner han termerna buddhi och manas

Dessa används i indisk astrologi som namnet på Merkurius (buddhi = intellekt) respektive en beskrivning av Månens eller Chandras domän: det inre sinnet, manas, som kopplingscentralen mellan de fem yttre sinnena och den högre rationella själen som jag ibland är frestad att jämställa med just Merkurius.4. THE ENIGMA OF VISUAL PERCEPTION

This chapter presents a theory of visual perception propounded by the late James Gibson, based upon experimental findings accumulated over a period of several decades. It recounts how this hard-headed scientist was led, on the basis of empirical facts, to deconstruct the Cartesian dualism which underlies our scientistic world-view.
     What Gibson discovered is that perception is not of a visual image (be it retinal, cortical, or mental) - as just about everyone had thought, at least since the days of of Descartes - but on the contrary, we actually percieve what he calls "the environment" (in basically the ordinary sense).
     After delineating the main steps of Gibson's argument, I interpret his findings from a metaphysical point of view, and show, in particular, how his most provocative claims prove actually to be what I term "intellective features of visual perception": features, namely, that betoken "intellect" (buddhi) as distinguished from "mind" (manas).


Konstant verklighetsfalsarium

"Chefsekonom Annika Winsth ansåg ett ytterligare jobbskatteavdrag nog inte kommer att göra lika stor nytta som de tidigare." (SvD)

När SvD/Ekonomi rapporterar om hur Borgs högra hand Susanne Ackum försvarar mer pengar till dem som redan har och ökande armod för dem som inget har - mildras kritiken mot högerregeringens dårskap med väl valda citat som ovanstående. 

Men ekonomen Annika Winsth (profit - vilket lustigt efternamn!) förefaller leva i en typisk borgerlig självlögn och tror att den borgerliga murbräckans första fyra krosskador mot det skattefinansierade välfärdssamhället "gjort stor nytta"! Det här kan beskrivas som en människa som lever i livslögn till följd av ett extremt partiskt och själviskt perspektiv.

Mer än Profit intresserade mig Anders Borgs vapendragare Ackum (som i materialistisk Ackum-ulation), statsekreterare på Finanspartiet. När utgår från att hon är moderat och en beräkning av horoskopet ger inget som motsäger det antagandet. 

Tvärtom, här är YTTERLIGARE ett av de degraderade födelseögonblick när materialistisk gyttja tillåts styra precis alla instinkter. Hur kunde en sådan här människa bli annat än en kvinnlig version på Fredrik Reinfeldt eller någon annan av dem som dras till PENGAR som flugor till ljuset?
Den som följd den växande serien stickprov på svenska högerpolitiker på bloggen kan inte annat än undra om även en vänsterseger i valet 2014 skulle resultera i samma övervikt på materialism och närighet, samma sorts regering med Fattig-Sveriges enfaldiga verklighetsbild och där bristvarorna Eld och Luft tecknar svenskens typiska - och av marknadskrafterna väl underblåsta infantilitet. 


Konsumism är nyckelordet, medan Eld och Luft är dumdryghetens dödsfiende. De positiva elementen öppnar nämligen upp en förbindelse till människans inre ande - en "fakultet" den låga människan inte ens bryr sig om huruvida hon bär på eller inte när hon är så uppslukad av materialistiska betraktelser som Susanne Ackums horoskop antyder.

Finansministerns högra hand har närighet som sitt livsuppdrag, precis som Fredrik Reinfeldt. Inget fel att födas under Kräftans symbol, bara närigheten hålls i schack. Se Stephen Kings horoskop för ett intressant sätt att "dra nytta" av den markanta betoning på den vegetativa eller irrationella och näriga delen i människan. 

Märk hur också Fredrik Reinfeldt, likt King och statssekreterare Ackum kombinerar Kräftan och Jungfrun och hur också statsministern arbetar med hot och skrämsel som sina primära verktyg, inte minst är Piskan i "arbetslinjen" mer omsorgsfullt uttänkt än Moroten - de universellt förkastade jobbskatteavdragen. Detta omvittnar samma otrevliga ledarskapsstil som avslöjades i boken "Knapptryckarkompaniet" och ytterst en otrevlig personlighetstyp.

Ackum upprepar i princip Reinfeldts horoskop genom att kombinera deras delade Sol i självbevarelsedriftens Kräfta med vinstfixerade sinnelaget i Jungfrun. Det här är dessutom årgång 1961 som jag tidigare funnit vara något slags lågvattenmärke i modern historia. Generositetens Jupiter hålls här kidnappad av den strama och klasstänkande Saturnus i materialistiska Stenbocken och när Ackum gör sig medskyldig till regeringen Reinfeldts brott mot svenska folket genom sitt vanstyre, ser man naturligtvis tecken på kopplingarna till de stora och mäktiga. 

Jupiter och Saturnus anknyter via Jupiters triangulära aspekt till så mycket död materia (Jordelementet) i horoskopet att man blir alldeles mörk i själen av att bara studera den här materialistiska fixeringen. Hon är verkligen en passande högra hand till Anders Borg, med ett sinnelag som troligen är tydligt påverkat av Satan själv. (Se tidigare inlägg och många diskussioner om "den onda stjärnan" Algol, en faktor som bara tycks ge två utvägar: "är du inte mot mig är du för mig".)

Så långt horoskopet för ett dygn kan säga något, stämmer det att de stora och mäktiga Saturnus och Jupiter löper via pengarnas Venus och hittar ett utlopp under Månen - i denna världen - via sinnelaget i självtjänande Jungfrun. Den här kvinnan har alltid vetat att man ska liera sig med Makten för att själv få det bättre. Och nu står hon där och försvarar ytterligare ett jobbskatteavdrag för dem som redan har det bra!

Det här horoskopet är till och med andligt mer nedfruset än Fredrik Reinfeldts och Anders Borgs. Och det paradoxala är, att så långt ett sinnelagshoroskop sträcker sig (inte särskilt långt), ger den här himmelen klartecken för en så låg och inskränkt attityd. Dessa är de som valdes ut att representera det låga i detta nollsummespel, så att de höga, nobla och fria skall ha något att peka på och säga ut till folkmassan: "Är det verkligen som sådana här själviska, knuffande svin ni vill leva era liv?" 

I själva verket är Ackums låghet sanktionerad från högre ort. Jordelementet i stigande i öster (här dock bara Månen som en sinnelagsascendent) säger att individerna uttryckligen är utvalda för ta tag i smutsen med sina egna händer och arbeta med den. Jordelementet anknyter till materialistiskt tänkande och ekonomi (resurser).

Till och med de naiva stockholmarna, med deras fixering på ett egna lilla livsstilsprojektet, har börjat vakna till liv över ovärdigheten i moderat politik. Stockholms borgarråd Sten Nordin lät i DN nyligen smått resignerad sedan opinionsvindarna nu visar hur folk flyr moderaterna som råttor flyr det sjunkande skeppet. Han insåg att den moderata korruptionen i stadshuset och utförsäljningarna av invånarnas gemensamma välfärd blev för mycket. Jobbskatteavdrag till DET priset?


PS. Att heta "Profit" i efternamn och ägna sig åt ekonomi är ett sådant kosmiskt skämt att jag inte kan låta bli att leta upp födelsedata!

Är sinnelaget i Luft verkligen i ärlig och sann
kontakt med sin disponent, den logiska Merkurius?
Eller är det här ett skriande exempel på desinformation
som lägger om pusslet och plockar bort vissa bitar?
("Dissociationssyndromet")

Kungamakaren Regulus (en god stjärna) gynnar den välbeställda Jupiter i välmågans tecken Lejonet. Så långt tecknas en gammaldags välmenande kung eller feodalherre - Lejonet är diametralt motsatt Vattumannen, ett tecken som kan sägas härbärgera demokratins och jämlikhetens - folkstyrets - princip.

I ekonomen Annika Winsths horoskop förfogar denna förnämliga (om än obsoleta typ av ledarskap) över en otrolig mängd fattighjon: hela fem planeter lyder under Jupiter genom sin placering i Fiskarna, världens fattiga!

Det betyder att Winsth faktiskt har ett ömmande hjärta och att hennes formulering i det inledande citatet är så långt det nu är möjligt för en människa på den välbemedlade högerkanten att gå utan att bli stämplad som klassförrädare! Därav hennes kriminellt flummiga formulering om att ett femte jobbskatteavdrag skulle göra mindre nytta än de tidigare. 

Samma hopplösa oförmåga att tala klarspråk har vi tidigare hört hos den moderata försvarsministern och vapenindustritillskydaren Karin Enström med hela fyra planeter i Fiskarna, inte minst en nymåne!

Nu är visserligen Fiskarna också kända som visselblåsare, martyrer och sanningssägare, men precis som med alla tolv Grundprinciper finns ett spektrum av uttryck, allt beroende på den helhet ett enskilt horoskop tecknar.

Samtidigt kan Annika Winsths godhet och medkänsla med de sämre lottade (Fiskarna) vara påfallande sval: Solen nära iskalla Saturnus i ett kallt och närigt element som Vatten omvittnar snarare en annan sida av den svenska borgerligheten: ur reinkarnationsperspektivet tecknar alla dessa kalla och låga horoskop (till vilket också Winsths ytterst måste räknas) en bild av en svensk borgerlighet som verkar vara själar som direkt återvänt till jorden från urbota fattiga och sorgliga liv.

Deras materiella hunger är som ett stort svart sår i själen och de är nu här bara för att berika och berika sig själva. De är i sanningen mänsklighetens underklass, vilket Sveriges behandling av romer och invandrare i stort (undantaget britter och amerikaner) bekräftar. Ringa människor måste alltid ha någon ännu mindre att sparka på - likt regeringen Reinfeldts sätt att försvåra livet för arbetslösa och sjuka.