Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 31 juli 2013

Maud pekar ut Reinfeldt - igen


Bilden är ännu bara ett montage

Jag måste säga att f.d. näringsministern Maud Olofsson är mer skärpt än jag tidigare velat ge henne kredd för! (SvD)

När nu de livrädda höjdarna i regeringen gör allt de kan för att distansera sig från och undvika sitt yttersta ansvar för den okejade skandalaffären, avböjer Olofsson att ännu en gång förklara att beslutet att köpa Nuon togs av hela högerregeringen. Och hon gör det med följande fullständigt briljanta formulering:
"Jag överlåter alla kommentarer till de efterklokas förening. Dom är rätt många vid det här laget har jag noterat."
Det här är ord vägda på guldvåg, tro inget annat. Och det krävs bara lite "judisk skriftlärdhet" för att komma utsagans själ inpå livet.

Vilka är de talrika efterkloka som Olofsson nämner? Det svenska folket naturligtvis, vars växande efterklokhet genom flera opinionsundersökningar där oppositionen bara växer har visat att de erkänner sitt misstag. 

De skäms att de valde en högerregering som försnillar och privatiserar och i största allmänhet missköter landet därför att en stor del av dem är fullständigt rabiata skattesänkarfanatiker. Med så liten hjärna och en sådan ensidighet i politiken blir det inget annat än en katastrof. Under tiden jobbar de här dubiösa krabaterna på högvarv för att få de arbetslösa att se lata och "bidragstagande" ut! Världens äldsta trick: flytta ner systemfelet och gör den som är drabbade till bovarna.

De efterkloka är också historikerna och analytikerna - och SvD:s många artiklar som avslöjat regeringen Reinfeldts verkliga del i det här. Alla dessa "efterkloka" kommer att döma regeringen Reinfeldt stenhårt - ja dömer den redan i detta ögonblick! 

Och med det här fega slingrandet som Reinfeldt, Norman och anhang ger prov på är frågan om de inte borde införa ytterligare säkerhetsrutiner runt sina hem. När människor nått den urbota avgrund av lögnaktighet som de här människorna uppvisar, då skyddas de inte längre av några moraliska lagar, bara de världsliga vilka som bekant alltid ligger steget efter Ödet. De har med andra ord bäddat för sin gudomliga vedergällning redan i detta liv. 

Läs historiens gång och "visa mig den onde man som nått ett gott slut". Jag tror det var Konfucius som sade det, eller möjligen Lao-tse.

Se också den antika kinesiska statsfilosofin om revolutioners legitimitet i

The Stockholm Suburb Riots for Dummies

samt

The Stockholm Riots and the Accountability of the Head of State


Se också: Vilddjurets tecken: M från 2009, vars lek med en text av Peps Persson nu stämmer bättre än någonsin.

På deras panna ser jag vilddjurets tecken
å där de samlas växer hatet och skräcken
för dessa snea figurer som styr vår värld
ja dessa snea figurer i Babylon
det e snea figurer, se upp för dom
Dessa snea figurerVattenelementet måste lugnasAtt Vattenelementet tenderar mot missbrukspersonligheter är en av bloggens empiriska upptäckter, även om den astrologiska traditionen naturligtvis redan antytt så mycket genom att t.ex. låta omoralens Mars härska i Vatten över Skorpionens regenerativa process (sexualitet). 

Vid min upptäckt av den indiska astrologin för några år sedan var det lika talande att synden slutligen rentvås (Vatten som rening) i horoskopets tolfte hus, motsvarande Guds offerlamm Fiskarna. Rentvagningen sker antingen frivilligt (tolfte som kloster) eller ofrivilligt (tolfte som fängelse eller sluten psykiatrisk anstalt). 

Sedan bär också tolfte möjligheten till ytterligare involvering i den vegetativa eller lustande själen - indierna kallar även huset för "sängkammarens hemliga nöjen" och på den beskrivningen passade sexualmissbrukaren och tv-personligheten Dave Letterman perfekt in. 

I den här typen av fall kan man tänka sig att individen fortfarande faller som regnvatten och först om några jordeliv, efter att ha varit djupt absorberad i Jordelementets materialism, kommer att gå in i väggen, tolftehusfängslas för de handlingar den urspårade Vattensjälen drivit den till, och i sinom tid omvända sig och påbörja "vägen upp".

Under min djupa reggaeperiod i tonåren (vilka sammanföll med att hela Sverige sjöng allsång till Marleys "No Woman, Don't Cry", snokade jag snabbt upp Bob Marleys tidiga år, när hans The Wailers bara hade lokala framgångar på Jamaica. Deras stora genombrottslåt från 1964, i hektiskt ska-tempo, hette "Simmer Down". "Lugna ner dig och kontrollera ditt temperament", manade Marleys unga och späda röst. 

(Manade Marley sig själv? Producenten Winston Holness pekade många år senare på sitt avhuggna lillfinger och förklarade att det varit Bob som attackerat honom med kniv i paranoia över vad den blivande världsstjärnan trodde var en låtstöld.)

Jag minns särskilt hur säreget jag tyckte ordet "simmer" var i engelskan, det klingade mer exotiskt än många andra ord i mitt dåvarande ordförråd. När jag nu årtionden senare slår upp det på Etymonline.com har det också en mycket kort historia i engelskan! Den här dugliga informationskällan säger att ordets ursprung är okänt.

Men vid upptäckten att det hebreiska "zimmah" faktiskt betyder "omoral" och "hor" faller alla bitar på plats. För ordet "simmer" har också en plats i samband med tillredning av mat där det just beskriver hur något ligger i en småputtrande, sjudande vätska! Det liderliga Vattenelementet igen, med dess orientering mot kortlivade känsloförnimmelser. 


Vatten ger den perfekta konsumisten, människan som lever för att fylla på om och om igen eftersom elementets antyder den flyktiga och snabbt övergående erfarenhetens värld. En värld för dem som vill bli höga på simpel kroppskemi istället för att höja sitt mentala tak. Sådana som Fredrik Reinfeldt (Solen i Vatten) vill se fler av i Sverige för att vi ska rasa ytterligare vid internationella jämförelser. 

Reinfeldt förstår inte att hans eget drivande soltecken Kräftan också är ett tecken som framkallar upplösning om det insisterar så hårt på favorisering av bara små klickar eller överbetonar just ett liv på basis av korta kickar (5 miljarder till restaurangindustrin och inte ett enda nytt jobb blev det, eller ens billigare krogbesök - så fungerar politik från en människa som bara hallucinerar om sin egen förträfflighet.)


Så har vi slutit ännu en cirkel och dessutom upptäckt ett hebreiskt inlån i åtminstone engelskan. (Etymologin nämner inte varifrån deras föreslagna "simperen" kommer - det låter som ett tyskt verb i infinitivform.)

Kopplingen till mat som bereds i sjudande vätska går faktiskt att knyta ihop med judendomen också. För om en judisk präst vid Jesu tid gifte sig med en hednisk kvinna smittade hennes moraliska och rituella orenhet av sig på prästen - hon kunde inte tillreda mat åt honom! Enligt kapitlet "Keeping Outsiders Out" i forskningssammanställningen "Defining Identities" var maten nu behäftad med avon zimmah - orenhetens synd.

Jag är säker på att den här bloggen för länge sedan förlorat alla läsare som föddes till antingen ett Jord- eller Vattentecken (sideriskt). Det är nämligen inte en helt opartisk presentation. Men den antika astrologin försökte inte skapa en lögnberättelse, den återgav korrekt liv och de många urspårningar ("synd") som är möjliga. 

*****

Undertecknad tror sig ha levt ett liv just när judendomen var som mest rabiat mot syndare och avfällingar och den livsupplevelsen har nu vävts in i det totala väsen som över årtusendena fortsätter att andas in och andas ut (där inandningens kontraktiva rörelse samtidigt betyder lungornas expansion - en metafor!).

I detta liv bearbetas frågor om synd ur ett filosofisk-religiöst plan vilket syns i bloggarens horoskop. Jupiter står i Skorpionen och indikerar där en naturlig tendens att bringa lycka till Skorpionens område, dvs. sexualiteten. Men pga. Tvillingascendentens målsättningar, förvandlas "principen" Jupiter till en verksamt problematisk sådan. Zeus/Jupiter ynglade av sig och skapade mängder av barn (precis som Jupiter i negativt härskarläge i Vattentecknet Fiskarna antyder - här är "sängkammarens hemliga nöjen"). 

Men bloggaren har, fast lika förtjust i sex som någon (i vilket fall i yngre år) aldrig velat sätta barn till världen. Och hans verksamt "onda" Jupiter står också i det onda "Fiendens hus" (sjätte huset), där man planterar i syfte att skörda rikligen. Således kan man läsa det här budskapet exakt som en judisk mystiker skulle ha läst det för tvåtusen år sedan: som att lusten att sprida sin säd över världen är en fientlig eller olycksalig företeelse som måste förhindras. 

Hur typiskt, fast det fattade jag inte då, att jag under flera års starkt intresse för gammalt kinesiskt tänkande också införskaffade en bok om erotisk teori. Enligt de gamla kineserna skulle mannen undvika utlösning eftersom sädesavgången ansågs dränera mannen på livskraft och på sikt också förkorta livet.

Det är också typiskt att bloggarens första livsfilosofiska formulering i övre tonåren var att "livet måste gå ut på att lämna livet utan vare sig något i kredit eller debet-kolumnen" - bakom denna skenbart primitiva formulering ser man att själavandringsläran översattes i affärsmannatermer där det önskvärda var ett nollsummespel. Det sjätte onda profithuset gör därför gott genom att neutralisera Jupiters i detta fall ONDA önskan om rikedomar. 

Ja, det fanns tydligen en mycket rik köpman i Marocko runt år 1000, och den mannens orättfärdighet är det som nollställs genom det här svenska livet (och möjligen två tidigare). Planeterna får mycket djupare betydelse när man börjat upptäcka hur den själ vandrat i det förflutna som nu valt att utveckla en ny värdkropp där vi själva sitter som det yttersta bladet på kvisten som ett uppblåst ego och tror det här handlar om oss och vårt "livsprojekt". Egot får ingenting ta med sig när den går utan är bara själens tillfälliga kopplingspunkt med den här drömmen om planeten Jorden som tycks roa den så.

När jag nästan drunknade för 7-8 år sedan och fick en nära döden-upplevelse under vattnet där tre egyptiska präster betraktade mig, var min första reaktion inte att börja simma upp mot ytan och att involvera mig i en irriterad "telepatisk" diskussion med männen. Ordlöst lät jag - eller min själ? - dem förstå att det här fallet ner över kajkanten var helt obehövlig. Jag hade ju redan för länge sedan klarat av "vattendopet". Är det detta horoskopets Jupiter i dödens Skorpion - segraren Jupiter i egodödens tecken - indikerar? (Vid den här tiden följde jag den tropiska västzodiaken och var banalt stolt över att ha Jupiter i härskarläge i Skytten, trots att den symboliken inte stämmer ett dugg med min syn på rikedomar, präster eller konventionell kristendom!)

Den livshotande incidenten kan sägas vara det som väckte min studielust på nytt och som inom några år ledde till upptäckten av den sideriska zodiaken och det här bloggandet. 

Nu, med den indiska astrologin som verktyg, ser jag vad jag inte förstod då,  nämligen att en verksam illgörare i ett ont hus verkligen kan fungera som belladonna och annan homeopatisk medicin: ont kan med ont fördrivas så att slutresultatet blir gott. Man måste faktiskt först dö i Skorpionen - eller vara med om en "nära döden"-upplevelse för att förstå skillnaden på egot och själen. De flesta pratar bara om sitt ego och smutsar den himmelska världen och dess sublima ämnen med ett trångt skygglappsperspektiv. 

Därför har jag så svårt att säga att "jag" var den där rike marockanen, för det var jag inte. Jag är bloggaren i Sverige år 2013 och al-Rajhi (arbetsnamn) bossade i handelsstaden Fez DÅ. Det är två helt olika personligheter, men där den andre tycks ha fått i uppgift att städa upp soporna den förste lämnat efter sig... Den romerske filosofen Plotinus såg dessutom (som nämnt) inga teoretiska hinder för att samma själ finns på Jorden i flera kroppar samtidigt, så det kanske finns ett dussin individer ytterligare som bearbetar arvet från den rike köpmannen som verkligen bara ville göra materiell vinst. 

Jag hade en dröm där han var ytterst allvarlig och nästan ångerfull över att affärslivet inte gav honom tid att studera "sina landsmän filosoferna, som blivit så berömda". Det här är en uppenbar nyckel och skälet att jag placerat honom runt år 1000 då arabisk filosofi fått ett gott rykte. 

Staden Fez beror på att det ordet är ett av dem jag varit fullständigt besatt av redan som åtta-nioåring tack vare en brittisk komiker på tv, Tommy Cooper,  som alltid bar den huvudbonaden i sina koleriska framträdanden. Efter att internet börjat fyllas med information kunde jag också lära mig att Fez grundat som en handelsstad bara något århundrade eller två före det här förmodade livet. 

Jag har tidigare skrivit om hur jag tror att inte bara männsikor från förr utan också ord och ting finner sin väg tillbaka till en människa som är karmiskt sammankopplad med andra tider och platser. Ordet "casbah" är ett annat sådant nyckelord som påverkat mig enormt och som använts för rekonstruktionen av det marockanska livet, liksom flera drömmar från en synsk kvinnlig bekant som helt sonika såg mig som hennes farfar i ett slottsliknande arabiskt sammanhang. Hon beskrev en människa med ett hemskt humör och det verkar faktiskt som om den själ vars senaste utskott är jag (och hur många fler på Jorden just nu?) har jobbat i tusen år med just temat "simmer down"!

Blogginlägget om Islamiska Utvecklingsbanken är säkert till 20% skrivet av ekot - den karmiska ruschen - från den arabiska köpmannen! 

Astrologins alla symboler överlappar varandra för Merkurius som handelsmannen kommer också att stå för girighet. Men hunger och omättlig åtrå sorterar också under Vattenelementet. Det finns en nyansskillnad här, i det att räknenissen (en Borg, en Reinfeldt) är girig i det intellektuella mitt under manipulerandet med siffror. Vatten är en mycket mer diffus storhet, en närmast omedveten nivå i människan, en första grundfärg på tavelduken. 

Vatten är det negativa rummet, en kyla och en önskan att fyllas av värme och tillfredsställelse som likväl aldrig kan tillgodoses genom konsumtion av mat, prylar, droger eller sex - trots att det just är de falska lösningarna Svenskt Näringsliv och hela västvärlden förgiftar medborgarna med. Titta på SN-horoskopet igen: vilket fasaväckande ondskefullt horoskop. Själsmördarnas sammanslutning.

*****Moderat politik ... i Texas!

En av åldringarna som spärrats in i ett hus i Texas av en fiffig man som sedan mjölkade sina fångar på deras krigsveteranpensioner har nu avlidit. Under husägarens tyranni undernärdes han alltför svårt (SvD).

Varför går mina tankar till Fredrik Reinfeldts politik och dess systematiska angrepp på samhällets svagaste och berikande av dem som redan har det bra eller t.o.m. skamligt bra?

Till den som hävdar att "de flesta" faktiskt fått mer under Reinfeldts förvirrade och moraliskt helt förkastliga världsbild säger jag bara: öppna ögonen och se till ALLA människor i landet. Sila inte bort sådant som stör din bild. Ägna dig åt sanningen en stund.

Hade du någonsin läst Bibeln kunde en förståelse av berättelsen om Jesus och de 99 fåren kunnat rädda dig från ditt omänskliga sätt att vända dövörat till det som händer i Sverige.

Nu är det nästan för sent för dig att gå i mål med äran i behåll. Men försök! Rösta helt annorlunda än du någonsin gjort vid nästa val. Inget kan bli värre än den kortsiktiga egoism och pennalism som präglar den moderatledda regeringens mentalitet. Inga riktiga män beter sig som Reinfeldt, Borg et al.

/Gud

AF trappar upp Reinfeldts fascistlinje - Arbeit Macht Frei

"Arbete är det som gör dig fri"

Reinfeldt är en galen politiker. Uppenbarligen tror han fortfarande på sin egen hatbild av svenska folket från sin och Per Schlingmanns bok "Det sovande folket" från 1993. 

Han är bara en så usel yrkesmänniska att det tog honom över tjugo år att manövrera sig fram till regeringsmakt och möjligheten att introducera sin mäniskohatiska misstrohetspolitik. 

A-kasseberättigade arbetslösa får inte alls, som nu påstås, lindrigare "bestraffningar" om de prickas med att inte ligga i och söka jobbet som inte längre finns i Reinfeldts typ av samhälle. Det är inte det saken handlar om. Det här är en i första hand människohataren Reinfeldts bestraffning av Arbetsförmedlingens anställda för att inte DE har ansträngt sig tillräckligt hårt. Därför är det pappersvändarna som nu får ökade bördor från den statschef historien kommer att hata mer än norrmännen sin Quisling.

Det svider i själen på den onde Reinfeldt att HANS Arbetsförmedling hånas mer än någonsin Af gjorde under den socialdemokratiska perioden, där faktiskt fler långtidsarbetslösa hittade tillbaka till arbetsmarknaden via t.ex. utbildningsinsatser än "landsfaderns" pennalistiska Fas 3-metod: oavlönat slaveri som permanent låser fast arbetslösa i utanförskap.

Jag ser ingen annan förklaring: Reinfeldt MÅSTE i sitt förra liv ha varit en sadistisk lägervakt under nazismens härjningar i Europa. Så här låg kan inte politik bli om inte de ansvariga politikerna är själar helt ute på drift...

SR, SvD, DN

Se även AB om regeringen Reinfedts vansinne med jobbcoacherna som jag smakat på. Det var en så hopplöst nivåskillnad mellan coach och arbetslös att mentorn gav upp försöken att lära mig något jag inte redan visste efter tredje mötet. Resten av tiden småpratade vi bara om ditt och datt.

tisdag 30 juli 2013

Ryanair i säng med...
Det här börjar bli löjligt. Vad betalar Ryanair Svenska Dagbladet för att tidningen i princip dagligen ska köra en förstasidenyhet om flygbolaget enligt principen "all PR är bra PR"? Det fungerar nog med den avpolitiserade medelklassens mentala krymplingar. 

Men stödde jag svinlevernet och ville flyga kors och tvärs över världen och smutsa ner har jag åtminstone inhämtat det från alla skriverier, att ett ruttnare företag än Ryanair får man leta efter. Hellre resa mindre än att veta att jag understödjer det västerländska låglöneslaveriet i vår tid. Nån jävla rättvisa får det ändå vara.

SvD 130730: Ryanair 
SvD 130729: Ryanair
SvD 130729: Ryanair
SvD 130728: Ryanair
SvD 130725: Ryanair

Och så vidare.

Naziskuggor bakom "Stockholm - The Capital of Scandinavia"

Så fattade jag äntligen - via en kulturhistorisk artikel i SvD - grejen med den generande desinformation turisterna vid Stockholms stadshus reser hem med - informationen på flaggorna som säger att de befinner sig i Skandinaviens huvudstad. (Intressant att gayrörelsen i vår tid kastat sig i armarna på den nye "kapo" - kapotalet - som de tror ska rädda dem till ett bättre liv..)

Adolf Hitler, läser jag, utförde samma "reklambyråkupp" när han i sitt första tal i Österrike 1938 som dess Führer stöpte om landet till Östmark - en hållpunkt i ett visualiserat framväxande Stortyskland, den galne diktatorns mäktiga tusenårsrike.

Vissa artister är bara för usla
andra kan det där med logotyper -
vad det än är för rävgift de kränger

Den här gången är Djävulen naturligtvis inte en nationalist - den lätta går inte människorna på så snart efter Hitlers försök att skapa en arbetande och prydlig mänsklighet. Nej, nu är det Storfinansen som i den avgörande slutstriden mot alla goda människor söker lägga alla världens länder under sig och för detta tillämpar precis samma metod som tidningarna i Stockholm, där varje stadsdel får en anpassad löpsedel som inviterar grobianerna som bor här att nyfiket läsa om vem som tjänar mest i deras kvarter. 

Härska genom att söndra, härskar genom att göra medelsvensson till en ärthjärna. Det pågår säker andra kampanjer i det marknadsliberala väst som påminner om den här desinformativa skandinaviengrejen - fula sätt att söka kollra bort medborgarna i de olika länderna att de ingår i något lite större, lite bättre. EU har ju inte funkat, men världens alla krämare - Satans horder - har många sätt att maskera sig själva och vad de egentligen är ute efter.

*****

Det är mycket riktigt näringslivet som ligger bakom den historieförfalskande parollen om Stockholm som Skandinaviens huvudstad. Det svenska näringslivet ska tilläggas; hemsidans information är skriven på så dålig engelska att utlänningar rimligen måste rycka till och undra över ofärdigheten i det här landet.


"Stockholm - The Capital of Scandinavia" is the shared brand name for the Stockholm region. The brand may be used by all who wish to work together to promote the development of Stockholm as a region for new business and tourism.

Notera hur i krämardjävlarnas händer hela Mälardalen reducerats till en företagsangelägenhet och försetts med ett "varumärke" som säger att detta är hela Skandinaviens centrum. Redan första meningen är usel pedagogik och kass svengelska är, eftersom utlänningar kanske inte förstår vad "the Stockholm region" är för något. De får gissa att det har att göra med landets indelning i, ja vad nu Sverige använder för metod för att dela sig själv regionalt...

I ingressens andra mening klappar kommunikationen ihop helt. Är det utländska företag man söker locka till sig? Varför skulle de vara intresserade av att promovera Stockholm som en region för nyetableringar inom affärslivet och turistnäringen? "What's in it for me?" Om det är svenskar andra än stockholmarna, norrmän eller danskar man adresserar är idén fortfarande lika usel och hade lika gärna kunnat skrivas på svenska.

Arrogansen i den här stan märks på att texten börjar med att antagonisera läsare i övriga Skandinavien, som lär fråga "varför ska Stockholm vara nummer ett?" INNAN man anger (de veka) skälen. Givet den provocerande rubriken borde informationen ha stuvats om rejält för de skandinaviska grannarnas skull.


****

Texten som följer på ingressen är inte lång men särskilt avslutningen är bland det värsta jag sett. Svenskt Näringsliv hävdar då och då att de har mismatch-problem med rekryteringen på arbetsmarknaden men sanningen är att arbetsgivarna själva håller så katastrofalt låg nivå att de inte kan bedöma vad de släpper ur sina händer när det väl tillverkats. Jfr hur Carl Bildt med sitt twittrande håller på att skämma ut Sverige internationellt.

Textens avslutning är ett av dessa grötmyndiga svensk påpekanden som visar hur låg vår intellektuella självkänsla är eftersom vi måste rätta varandra på varje upptänklig punkt. Här serveras det svenska förmynderiet  - i borgerlig version - dessutom på språklig och idiomatisk engelska som håller låg nivå:

A message – not a sender
"Stockholm - The Capital of Scandinavia" is a message – not the sender of a message. When you use the shared logo in your communications, it’s important that this is clear. So always try to separate the Stockholm brand from your own organisation or company logo.
"Communications" ska förstås skrivas i singular om man anser att den egna kommunikationen uttrycker att samlat grepp om verksamheten och inte bara består av strödda utskick. Och vilken begåvning bor hos den som sedan skriver,  "it's important that this is clear"? 

Så skulle ingen engelskspråkig formulera sig, det är mästrande och otrevligt trots den opersonliga formuleringen som på fegsvenskt sätt pratar rakt i rummet utan att egentligen tilltala någon: "det är viktigt att detta är klart".

Men Reinfeldts och Mälardalens söner förstår inte vilka obildade tölpar de är och därför slinker sånt här med - sida vid sida med Bildts olämpliga tvittranden - och passerar språk- och kommunikationskontrollen. Ja, någon kvalitetskontroll har uppenbarligen inte högermänniskor i Sverige.

Och för att understryka vilka idioter man anser att sajtens besökare är, upprepar man för säkerhets skull samma sak en gång till, och nu på den skrämmande svenska mesproppens sätt: 

"Så försök alltid att hålla Stockholms varumärke åtskilt från ..." Här tog kunskaperna i engelsk grammatik slut och blandningen av äpplen och päron blev vild. "that of" har trillat bort ur vilket gör att parallelledet inte fungerar.

Med denna smörja försöker alltså finansiella intressen som säkert sträcker sig in i regeringen Reinfeldt locka till sig utländskt kapital - genom att förolämpa och fördumma dem som besöker kampanjsajten. Grattis.


*****

Stockholm Business Region is a company wholly owned by the City of Stockholm, and is part of the Stockholms Stadshus AB Corporation. 
Företaget bakom hemsidan "ägs" Stockholms stad vilket är lika bisarrt och arrogant som någon annat i dessa dumskallarnas sammansvärning mot Sveriges folk (och vi låter dem göra detta?), men korrekt är förstås att det är aktiebolaget Stockholms stadshus som lurar i bakgrunden.

Det företagets vd hade jag tillfälle att nämna i inlägget Moderata finanser, ren dårskap, men inte trodde jag att cirkeln så snabbt skulle slutas mellan den vedervärdiga och nazi-influerade PAROLLEN (och inte "brand" som den korkade texten säger) och företagets vd Torbjörn Rosdahl.


Eftersom klockslaget är okänt kan inte Månen placeras med någon precision. Den odemokratiska nedmonteraren av Stockholms välfärd skulle t.o.m. kunna vara född under den sjukligt själviska Månen i Skorpionen (gäller inte alla, men det finns en tendens till överdriven själviskhet i detta tecken). Detta om han är född under dygnets sista fyra timmar.

Men för at parallellen mellan Stortyskland och utfästelserna om vad Stockholm bossar över och bloggens misstanke att vi har själar som var nazityskar återfödda i Sverige just nu, passar det bra om Rosdahl delar Fredrik Reinfeldts Måne i Vågen. Det är nämligen Adolf Hitlers personlighetstecken och när inte Vågens balans fungerar får vi fortfarande samma strävan att skapa ett vackert och idealiserat samhälle - bara att individerna här helt sinnessjuka och har åsikter om vad som är balans som ingen frisk människa skulle skriva under på. 

Reinfeldt sade lite för mycket i DN för några år sedan när han hänvisade dem som slogs ut av hans "ta från de fattiga och ge till de rika" och sa att de kanske hade anhöriga eller bekanta som kunde hjälpa dem. Reinfeldt ämnade nämligen inte med sin politik hjälpa en fallen broder eller syster en meter framåt. Bara en djävul tänker i de banorna - eller en återfödd nazist som fortfarande innerst inne anser sig tillhöra en bättre "ras" eller sort än andra.

Att Reinfeldt har lite nergerblod i sig i detta liv tycks inte ha lärt honom ett dugg - han flyttar bara sin nazifierade vilja att diskriminera till en annan sorts syndabockar: hans sjuka fantasi om ett samhället, ett folk som består av socialdemokratiska bidragstagare! 

Han och "Arbetslinjens" designer, Sven-Otto Littorin har båda nazismens arbetsläger och förintelseläger liggande just under medvetandetröskeln. 

Adolf Hitlers födelseklockslag var oklart i äldre astrologiböcker, men AstroDatabanks redogörelse för källorna gör att man vågar lita på Hitlers ascendent i sideriska Vågens 3e grad. Den halshuggna och bestraffade södra månnoden - Draksvansen - befinner sig nära nog hos den moderata vd:n för Stockholms stad AB, i Vågens 5e grad.

Hur mår då Venus, ägare av Hitlers personlighet och Rosdahls psyke (Månen)? Den mår skit i båda fallen! Jag har tidigare varit inne på "Hitler som Nya Moderaternas skugga", och det kan räcka med att här kort kommentera just Venus i de båda fallen. 

Hitlers karismatiska horoskop är dock så fascinerande att jag bara måste påpeka hur hans sinnessjuka rasism och inbilska myt om "ariska människor" av högre typ kunde förlama hans intellekt med så förödande konsekvenser.

Det är samma tecken som Reinfeldt idealiserar och verkar för - Kräftan "vi som håller oss duktiga och vid liv och som fruktar och hatar packet där ute" - bloggen insåg redan i första granskningen av något dussin gamla svenska rasbiologer att det var Kräftan som var deras minsta gemensamma nämnare och Hitlers maktfullkomliga tionde hus går just i någon slags smutsvattenkulör. 


Hitler tar Jordelementets och herraväldets rent mekaniska hackordningstänk i det tionde huset och vattnar hierarkimentaliteten med den folkliga och irrationella Kräftans rädsla för det "smutsiga" och "avvikande". 

Sen formulerar eller formaliserar hans härsklystna tiondehus-Saturnus denna lära om herrefolket (Saturnus) och förstör via Saturnus 270-graders aspekt alla unga sinnen i landet (Väduren) att tro att de är arier (Aries=Väduren). (Attacken från Saturnus mot sjunde huset visar också vilken svekfull och bedräglig partner han var och mycket har skrivit om kvinnorna - Hitlers "partners" - som sökte ta livet av sig. Det har spekulerats i om han pissade och sket på dem under sexakten och förnedrade dem intill vansinnets gräns.)

Hitler var samtidigt djävulskt smart, med ungdomsrörelsen Hitlerjugend gjorde han exakt vad Svenskt Näringsliv och hela den globala marknadskapitalismen ägnar sig åt just nu: att hjärntvätta barn redan från unga år att bli varumärkeslojala konsumister (konsumist: en som inte längre kan tänka utan bara lever för att konsumera).

Det är därför det är så tragikomiskt att hitta Stockholm förolämpa sina arbetspartners med en skitstövels attityd och dåliga engelska!

Nå, tillbaka till frågan om hur duktig Torbjörn Rosdahl och Hitler var på att samarbeta eller "nätverka" (Venus). Hitlers Venus i egocentrerade Väduren är naturligtvis redan genom tecknet kass på den saken. Det är självtillfredsställelse en Venus-Vädur jagar efter och i Hitlers fall avslöjar den gradexakta konjunktionen med våldsverkaren Mars att misstankarna om vad han gjorde med sina kvinnor har fog för sig. Det är en sadist ut i fingerspetsarna. 

Bloggen kallade Mars och Venus i konjunktion för "horbockssyndromet" en tid men valde bort benämningen - det är fullt möjligt att sublimera den här extremt överdrivna lidelsen och kanalisera den i mer värdefulla riktningar än som sexmissbruk (eller som hos Hitler, trolig sadism eller förnedringssex).

Indisk astrologi förklarar Saturnus för att tekniskt vara en verksam välgörare närhelst Vågen stiger i öster. men här är det uppenbart att planeten inte fungerar i den sjaviga och grumligt irrationella Kräftans tecken och placeringen i ett så mäktigt hus som det tionde (han blev för några år en extrem maktfaktor i världshistorien) tycks göra hans biologiska och protektionistiska svammel så mycket tydligare. Kanske är det för att han i övrigt är en sådan typisk eldsjäl - vissa skulle säga extremist. 

Men framgör allt stör Saturnus aspekt mot Väduren horoskopet enormt - särskilt på dess överemotionella Mars/Venus-nivå (tänk Hitler vrålande som en stucken gris i talarstolen - Saturnus försöker strypa honom "uppifrån" och samtidigt är Väduren uppvarvad till maximal krigiskhet.) Saturnus tekniskt välgörande inverkan förstörs helt av det egenmäktiga i aspekten. När sedan Mars/Venus givit ett så sjukt känsloliv där allt verkar handla om att härska eller bli underkastad och "horbocken" kastar sin överhettning mot Vågskålarna i öster, då är den mentala galenskapen ett faktum. Det görs försök att friskförklara Hitler numera, men det finns ingen möjlighet att anse det här vara en mentalt balanserad människa, hur skicklig han än var som strateg.

Venus fungerar överhuvudtaget inte och Hitler var en genuin sociopat.

Moderaten Torbjörn Rosdahl då? Vad om hans förmåga till kärlek? Den ser först rätt bra ut. Med sinnelaget i Vågen som söker estetiska och snygga lösningar har den här teoretisk-abstrakta sidan i naturen ett generellt bra stöd eftersom Månens disponent Venus OCKSÅ ligger i det rationella Luftelementet.

Samtidigt antyder Draksvansen att Rosdahl tenderar att inte lyssna på sitt eget sinne och understundom tappar förmågan att reflektera. Det gör en människa farlig eftersom enbart Solen är en manisk galning som bara gör saker utan att tänka igenom frågan (Nike: Just do it). Månnoderna skulle i det här horoskopet kunna tjäna som varningssignaler är högermannen faktiskt går in i omdömeslösa faser och inte borde syssla med ansvarsfulla ärenden alls. Men sånt finlir kräver exakt födelsetid, så man vet vilka "verkliga" hus saker rör. 

Det här horoskopet visar bara sinnelagets fantasi om livets områden. I sin Månes föreställning anser sig Rosdahl vara en stor älskare och människovän: Venus i den goda lyckans femte hus, också ett hus för yrken som bygger på spekulation och chanstagning. Jupiter färgar det här huset i lika hög grad som Solen.

Nu vill jag gå emot den indiska traditionen som är så uppenbart patriarkal när den hävdar att Saturnus och Venus är planetära vänner. I praktiken har inte patriarkala Saturnus en vänskaplig eller ens oproblematisk relation med Venus! Rosdahl har dem i opposition och det här läser jag som att han är extremt socialt inkompetent, alternativt en nästan psykopatisk fejk som spelar medgörlig så långt det passar hans egna planer. Saturnus i Lejonet är inte en vacker grundposition för makthavande, för här stämmer indisk tradition bättre: Solen (Lejonet) och Saturnus (Vattumannen) tål varandra inte. Lejonet vill vara kung och ha hela folket (Vattumannen) framför sig. Folket å sin sida har väl sina idoler (Lejonkungar) men brukar i allmänhet anse att de klarar jobbet lika bra utan någon upphöjd ledare. 

Hos vd:n för Stockholms stad AB möts nu diktatorns Saturnus i Solens eget tecken och genast uppstår något krampaktigt i ledarskapet. (Det här kommer inte att märkas om inte individen faktiskt uppnår en chefsposition.) Särskilt kommer det att krampa och knyta sig i Venus förmåga att knyta an. Jag skulle t.o.m. kunna tänka mig att det är Rosdahl själv som skrivit det skräp vi ser på sajten. Åtminstone går textens ofärdighet helt i samma anda som hans horoskop. 

Arrogansen märks tydligt i båda uttrycken (horoskop och text). Minns att det var den här mannen som avfärdade chockhöjningen av månadskortet för Stockholms lokaltrafik med att folk väl fick vräka i sig nån chipspåse mindre. Det doftar samma vonOben-svin om texten som med ena handen bjuder in företagare att hjälpa Stockholm att berika sig (inget sagt om något win-win!) och samtidigt behandlar potentiella partners som vore de lite dumma i huvudet.

Varför den här mannens Våg - sensibilitet - är helt utslagen beror säkert också på att omoralens Mars kastar sin märkliga indiska 210-gradersvinkel. Detta ger en djupt girig och irrationell hungersjäl, en vattensjäl, som derangerar och förstör Vågens förmåga till intellektuell balans. I så måtto liknar Rosdahls Mån-Våg Reinfeldts dito. Den är också skadad men inte av någon olycksplanet utan underminerad: "landsfaderns" sinne ständigt jobbar med att söka balansera upp och efterhandsrationalisera den blinda instinkt som Sol-Kräftan - ännu ett vinstjagande tecken - gör sig skyldigt till. 

Att ha fastnat i ett tema om att ständigt verka för att skydda sina egna intressen och att dikta upp svepskäl som döljer att politiken bara handlar om själviska manövrer, det kostar på. Till sist står man där som en pajas som allt fler bloggar numera kallar Reinfeldt parodi på statsmannaskap. Och vad säga om Stockholms stad aktiebolag? Tänk att det gått så här långt med kungliga huvudstaden.


Men kontakta gärna experterna om du vill investera i det här råtthålet:

DN fostrar nästa generation dårar

Okej, DN:s förstasida i nätupplagan är en tjocka av reklam och rubriker och den här iakttagelsen varken vetenskaplig eller kanske jättealarmerande. 

Men när man vet hur korkade människor är som fallit för den moderata politiken eller den borgerliga livsstilen inser man att det är just så här man binder människors psyken i falska och relativistiska jämförelser som inte handlar om något alls.

Så här ser det ut idag vid lunch på förstasidan:
 • minskar gör klotteranmälningar
 • minskad vinst för Ryanair
 • fler pride/gay-upplevelser
 • ökade intäkter pride/turism
 • fler inspektioner av bärodlare
 • ökningen av dieselstölder fortsätter (Expressen-reklam)
 • krymper gör svensk ekonomi - sämre än väntat
 • bättre mår Mandela
 • bättre diagnoser av alzheimers
  (kanske kan komma dem till nytta som får den tråkiga nyheten)

Merkurius står för elementär logik - "Titta, jag är vit och du är svart - vi skiljer oss åt". I astrologin tillhör detta barnets upplevelse sådant fyra till tolvåringen jobbar på. Ändå fortsätter svenska medier att hålla texterna nere på denna nivå av imbecilla jämförelser.

Det verkar som den i Sverige som klättrat tre-fyra steg upp på karriärstegen vill ha monopol på de mer komplexa analyserna. Sedan kan de exkrementera helt ointressanta nyheter för konsumtion.

Titta! Det blev lite mer. Oj, nu är det lite mindre igen.

Filosofen Platon kallade sånt här "overklighetens" eller "processens" värld, inte värt att ägna ens ett så här kort inlägg åt. En praktvurpa i den här falska världen av enkelt mätande gjorde evolutionsbiologen från Humanisterna häromdagen som försökte slå i DN:s läsare att sextonåringars intelligens blivit högre idag jämfört med hundra år sedan. 

I själva verket talade biologen om fenomenet "ackulturation", i meningen individers anpassning till samtidens dominanta tankeformer. Men den tanken föresvävade inte evolutionsbiologen eftersom Sverige om möjligt blivit dummare under 20 år av ackulturation till diktaten från marknadsliberalismens konsumtionsmentalitet och Carl Bildts kriminella sätt att slafsa ur sig krigsförklaringar på twitter å hela svenska folkets vägnar. 

Vi är inne i en negativ spiral som förstör svenskarnas tankeskärpa - Bildt senaste två skandaltweets (Egypten/HBT) vittnar om det och det är som sagt alltjämt "ond demon i svenska folkets psyke 2002-2020 som gäller som diagnos. Men vem kan höra och förstå i en tid av kollektiv pest i folkpsyket? Det är bara att låta den här andliga digerdöden få skörda sina offer. Förr eller senare går det över och sen får vi se vad som går att göra av de spillror av ett land borgarna lämnat efter sig.


Basshunter tappar minnet - igen

Basshunter frikändes ju 2011 från anklagelsen om sexuellt övergrepp på två unga kvinnor. En brittisk tidning skrev då:
Basshunter sade inför rätten att flickornas historia var "påhittad och överdriven". Men han varnades av domaren att ett frikännande inte innebar något "carte blanche" för framtida beteende av samma slag. Ett vittne hade beskrivit popstjärnans beteende på natten vid incidenten som "vilt och helt otyglat".
"Det här har aldrig hänt mig ens under tusen föreställningar", sade Altberg inför rätten till sitt försvar. "Jag gör min grej fem kvällar i veckan och möter 300.000 människor varje år. Det har aldrig varit några klagomål på mitt uppförande. Jag kommer inte ihåg de här flickorna, eller egentligen något alls från just den där kvällen." (källa)

Basshunter förklarade alltså inför rätten att det här var en engångshändelse, en anomali, och att han inte minns något av incidenten.

Nu har han blivit drogad i Magaluf (AB) och också den här gången handlar det om negativitet: han drogar egentligen inte och han minns inget

Är det här är ett mönster i artistens liv, att som Fredrik Reinfeldt se allt som avslöjar den moderata lögnen som isolerade undantag som egentligen inget har att göra med en utmärkt ideologi eller ett mönstergillt leverne? 

Skorpionen i horoskopet kan tyda på att Basshunter mörkar ovanligt mycket för att gå iland med ett sådant falskt historieberättande. Han lever kort och gott i en total lögn om vem han själv är.Ömsesidig reception mellan Skorpionen och
Vattumannen - men tar de emot varandras härskare?

Nymåne i eldiga Skytten med Skyttens Jupiter hemma i tecknet är naturligtvis en turbomatad blåslampa! Skytten borde här teckna en människa på högvarv för att höja sig ovanför djurets (hästkroppens) animaliska skuttande till en högre kognitiv nivå (eldpilen som söker universellt medvetande). Ändå har Basshunter valt helt motsatt väg: ner i skiten. 

Förklaringen är inte svår att se. En värre social störning än där könets Skorpion och folkvettets Vattuman utväxlar sina härskare med varandra, går inte att uppbringa. Osama bin Ladin hade bara halva detta sociala utanförskapssyndrom, och se hur illa han förde sig! 

Jag är övertygad om att Basshunters sjukdom, Tourettes, kan anas av den extrema mörkläggning som pågår mellan Luft och Vatten i det här horoskopet. Det är troligen när en "livsrusch" från Skytten sätter in sjukligheten i den sataniska axeln sätter in och Luftelementet börjar snacka skit. 

Det korrumperande Satanshuvudet i Oxens tredje grad förstärks här av Drakhuvudet i tredje graden så att man vagt känner igen Charlie Sheens degraderade sexualmönster. Sheen hade båda "galna huvudena" i sitt första egohus, dock inte i konjunktion. Också han hade mycket av det vilda Eldelementet, exempelvis (likt Bashunter) Månen/sinnet.

Basshunters ascendent är okänd, men nymånen ger oss på samma gång både en mån- och solascendent, känslo- och handlingssidan, och enligt dessa (i förening) tycks artisten förneka att han har Satan inom sig. Han förlägger bekvämt det onda som stjärnan Algol tecknar till "fiendens" sjätte hus. 

Jämför med hur Fredrik Reinfeldts sjätte hus (och dess "dissociativa" attack mot tredje intellektshuset) "tillåter" också honom att alltid spela Guds bästa barn, trots lögner och onda politiska tilltag mot landets små människor.

Fashionistans & dödens horoskop
Jag reagerade på fashionistan Simonssons pratande i Expressen redan för ett år sedan men skrev inget då. Den här typen av sjukt kändisskap bör doseras sparsamt. Varje gång man rör om i Den Ondes gryta växer den negativa energin.

Men här är kartan. Rebecca Simonsson är som bekant av någon anledning faderlös och har sedan jag antecknat hennes födelsedag (baserat på någon uppgift på nätet) blivit två år äldre. Antingen lokaliserade jag fel person eller också ljög hon om sin ålder. Frågan om sanning och lögn är nämligen ett stort problem i det här horoskopet. Det ser ut som en karta som typiskt skulle attraheras av A/ Sverigedemokraterna eller B/ Moderaterna - båda typiska för falskt dubbelspel och det senare landets falskaste parti någonsin, reklambyråprodukt som det är.

(Främst korkade stockholmare har aningslöst köpt Reinfeldts utsugning av landets tillgångar och gynnandet av ett fåtals privata fickor, den karaktärslösa stockholmaren märker ingenting eftersom den här underarten är helt upptagen av sitt livsstilsbyggande via inrednings- och klädbutiker - Simonsson ingår förstås i den här karusellen med sina kollektioner av paltor på nätet.)

I en tidigare intervju läste jag om den förra nattklubbschefen vid Stureplan i Stockholm att hon måste "vara tokkär" för att reagera (på män? på kvinnor?). Det där skitsnacket har jag hört förr. Det kommer alltid från människor med totalt uppfuckat känsloliv, inte sällan också homosexuella som lever ut sina böjelser. 

Simonsson har något av den värsta känslostörning man kan pussla ihop med astrologins symboler: först horans symbol med Venus och Mars tillsammans för en överhettad libido (kan också kanaliseras som "företagsamhet"). Och därtill i zodiakens kanske mest exhibitionistiska tecken: dominanten Lejonet.

Men den här överhettningen drabbas genast av dåligt karma som Simonssons själ valde att aktivera i just det här livet: Saturnus eller obönhörliga döden lägger sin kalla hand på den sjudande hormentaliteten och använder den som sitt instrument. Saturnus är stylisten, så hon är ingen hora. Hon bara stajlar sig som en! (Se Expressens bild ovan.)


Syns jag eller syns jag inte?
Lejon/Skorpion-konflikten (dramadrottningens syndrom)
dominerar och döljer den extrema Jord/Vatten-materialism
som egentligen reducerar fashionistan till ett dussinliv.


Sedan kan man diskutera antikens vagt utvecklade syn på fixstjärnorna - att man bara verkade ta hänsyn till dem under de timmar de var synliga på natthimlen men framför allt bara beaktade konjunktioner och inte den lika viktiga oppositionen.

Men om man ser Jorden som en planetär själ och receptiv mottagare till de himmelska influenserna, då borde t.ex. den onda stjärnan Algol i Simonssons horoskop söka opponera Saturnus mittemot, men framför allt delta i ett tvåfrontsanfall på Jordens medborgare. (Alla fixstjärnor "strålar" alltid mot Jorden, men astrologin tycks kräva en förmedlare i formen av en planet för att de ska ha någon betydelse för ödet på Jorden.)

Satans stjärna å sin sida, är ju själv en projektion mot himlen av den INTIGHET som Jorden och dess liv i själva verket är. (Jorden som vi känner den är utestängd från evigheten.) Månens upphöjelse i Oxens 3e grad - exakt Satans position i zodiaken - bekräftar att antiken betraktade Jorden/Månen som ett enda system, vars ägare, "denna världens herre" (som Jesus så kryptiskt uttrycker saken i Nya testamentet) är Djävulen eller Satan (eller kanske Pan, den vegetativa själen eller Månens  rådare. 

Det är denna djävul som också näringslivet och högerpolitikerna betjänar och framgångsrikt förmår folkmassorna att dyrka genom sina lögner om att livet ska slösas bort på arbete i syfte att kunna konsumera mer. 

Sådan är nämligen den grundhistoria som serveras på den förgängliga planeten Jorden: ät och skit så många gånger du hinner innan du dör. Den här sataniska och helt felaktiga historien sprids för att hålla själarna bundna i det jordiska kretsloppet. De flesta på Jorden verkar aldrig ha passerat Månen efter sin död, de cirkulerar i en skrämmande liten omloppsbana! En annan av Satans villiga hjälpredor är evolutionsbiologin som söker förklara att människan inte är något mer än summan av sina kroppsliga celler.

På Simonssons himmel uttrycker Satan sin Totala Negativitet och fokuserar patriarkala Saturnus mittemot. Jordklotet däremellan hamnar mitt i en iskall och krampande "satanisk axel" av idel negativitet, där dramadrottnings-problematiken (Lejon-liv, Skorpion-död) ingår som en del. 

De fejkade åtbörderna av hora är bara masken som döljer en djupgående mörkläggning. "Tokkär" betyder "aldrig kär" - att "känna" gör för ont. Den här Saturnus dominerar himmelen mer än man kan tro och det är en patologisk kontrollfreak. Det är helt klart faders död som utgör en del av den här kvinnans grymma psykologiska bortträngningar - som hon var förutbestämd till redan i och med födelsen.

Fullmånen mellan uppoffringens Fiskarna och Solen i den självtjänande och fräschhetsbevarande Jungfrun omvittnar också ett liv som kommer att kränga och svänga och ändra sig hit och dit. Simonsson dansade i en grupp som kallade sig "Sunblock" - så Jungfru, så hudvård!

Expressen berättar också om
Miley Cyrus som "poserar"
för hudvård - mot hudcancer.
Hon har fallen Mars i cancerns
Kräfta som ägare till Solen i
dödens Skorpion !!!
Egentligen söker de sattviska tecknen ljuset och medvetenheten, även om Jord (Jungfrun) tycks gräva sig allt djupare in i den fysiska labyrint som aldrig går att komma ut på dess egna villkor. Vattnet är det första element man måste lära sig bemästra. 

Det kryper i hela kroppen på de här sattviska Jord/Vatten-människorna (nervös oro - jag har sett ett antal exempel "lajv"), men i just Simonssons horoskop avslöjar problematiken i de MÖRKA tecknen att det pågår en direkt kamp mellan Satan och Gud, mellan medvetslös formalism och den frihet som ett frigjort medvetande för med sig.

Kvinnan - utan att förstå det själv - är en spelbricka, en av många små, i ett civilisationsspel. Hon har valt Satan och ytan eftersom Solen och Månen i de sattviska, sanningssökande tecknen troligen inte kan stå emot det mörker som söker kontrollera henne. Ingen människa vid sina sunda kroppsvätskor skulle blogga för Expressen!

*****

Egentligen är det inte rättvist att ställa orimliga krav på ett horoskop som helt går i Jord och Vatten - dvs. ödet att helt förlora sig i prosaiska frågor som rör sinneskonsumtion. Själar med ambitionen/uppdraget att göra en verklig skillnad väljer en födelse under andra typer av himmel. 

Simonsson har som fashionista helt underordnat sig de fyra årstidernas - och modets - ständiga växlingar i en fallen värld som Djävulen - dödens herre - äger. Det är ingen slump att hennes herre och fader dog bort från henne när hon var yngre. Själen som var hennes biologiska far dog för att hjälpa henne att nå botten! 

Från ett liv som fashionista kan man inte sjunka lägre och det är i själva verket ett tecken på långsamt tillfrisknande att se den onda Saturnus blockerar horan i henne. Hon kommer inte längre åt de svartaste sidorna i sin själ - saker hon måste ha gjort i tidigare liv. (Utifrån sinnet/Månen är horan i själva verket "Fienden" eller "Olyckan" - sjätte huset). 

Från och med nu fokuserar den här själen på att lära sig kontrollera sitt liv - och i början slår man över i andra extremläget och blir frigid - omskrivet som behovet att bli "tokkär". Horan var en gång "intern" men nu har den externaliserats och är bara "trädets bark" - huden och kläderna. En vacker dag kommer den här själen att födas helt utan planeter i Jordelementet och det kommer att vara ett tecken för människorna på att hon börjar förstå vad den här planeten handlar om. När också Vatten försvinner ur ett horoskop så att hela födelsekartan domineras av Eld och Luft, då är frågan om individen egentligen längre passar för ett liv på Jorden...

Människan genomgår inte bara två dop, Vatten och Eld, som Johannes Döparen antyder i en berättelse i Nya testamentet, "Jorddopet" och "Luftdopet" finns också. "Jorddopet" får vi automatiskt, genom att helt enkelt födas in i en fysisk kropp. 

Eller är det verkliga jorddopet det Jesus sägs ha presterat: att avrättad och helt separerad från sin fysiska kropp som en luftande åter ta kontroll över en död kropp och "tvinga igång" den fysiska värdkroppen än en gång? Då är Jorddopet - kontroll över de fysiska livsbetingelserna det sista och ultimata testet på en som blivit herre över det jordiska och inte dess slav.

När indisk astrologi kopplar Vatten till den vegetativa hungersjälen. Mars härskarläge i Vatten-Skorpionen indikerar att sexualiteten också är ett uttryck för den parasiterande Inkräktaren som ätit sig in i människans själ. Det är bara denna simpla, känslodrivna mentalitet som Johannes Döparen verkade för att bringa enkla människor till insikt om, människor som inte ens förstod skillnaden på sina känslor och sig själva! (Svenskt Näringsliv och medierna jobbar nonstop på att förmörka den här uppenbara skillnaden.)

Det var romerske filosofen Plotinus som kallade Djävulen för "Inkräktaren". I Hollywood blev filmmonstret ALIEN den perfekta illustrationen av den själviska Kräftan - det biologiska livet som likt en kräftsvulst parasiterar - likt Reinfeldts moderater - på allt och alla för att säkra sin egen överlevnad. 

Och Kräftan/Månen är som sagt en del av systemet Månen/Jorden eller den "sublunära sfären" dit verkligt ovarsamma själar förirrar sig. Därför är Kräftans planet Månen "upphöjd" i Jordens tecken Oxen - just där jag ritar in Djävulen på kartorna på denna blogg. Det bor en ljuvlig logik i det antika resonemanget. Det är alls inga ogenomtänkta barnsagor utan visualiseringar av en djup insikt om de olika sätt man kan leva ett liv.

I Nya testamentets bild krävs således bara ett Vattendop (hos Johannes Döparen) - en moksha-liknande rentvagning från kroppsdrifternas mentalt blockerande inverkan. Sedan ansåg man redo att ta sig an Elddopet (Jesus som förmedlar den flammande andesjälens realitet). Det här förefaller mig en smula svart-vitt, men typiskt den sensationalism (Vatten/Eld i överemotionell förening) som lämpar sig för folk utan intellektuella böjelser. Och frågan är hur många promille av mottagarna till Jesus och Johannes läror som alls kunde läsa. Det var en pratets kultur de verkade i - en oral twitter-kultur. Kanske den fräsande vatten/eld-konflikten passade tidens stämningsläge?

Men om man i likhet med österländsk yoga ser de fyra elementen (egentligen fem element) som individuella kroppar eller medvetandestillstånd eller lokas (världar, platser), finns det alltså fler stadier att nå på vägen mot ett perfekt uppvaknande. 

Nya testamentet har grovt förenklat berättelsen för en läsekrets som aldrig tidigare mött speciellt sofistikerade tankegångar. Jag är övertygad om att Jesus var utomlands under de "försvunna åren" och återvände till sitt folk med nya och främmande insikter om människans subtila natur. Samkhya-filosofin i Indien var t.ex. fullt utvecklad vid samma tid och har en avancerad lära om våra Jord- Vatten- Eld- och Luftkroppar. Tibetanska dödsboken från 700-talet har samma kunskaper.

Se även: Kungablod är Jordelementets fiktionalisering

Andra med Saturnus i Skorpionen i attack mot sin egen disponent Mars som i sin tur kombineras med Venus (sökning bland drygt 7.000 kartor):

 • Jan Myrdal;19.7.1927 - "bråkig" författare
 • Marvin Minsky;9.8.1927 - kognitiv vetenskapsman, reducerade människan till en maskin
 • Per Blomstrand;4.8.1957 - moderat vd för Stockholms stadshus
 • Anonym;6.8.1957 - författare, gradvis blind redan från unga år
 • Robert Olsson;6.8.1957 - vd för SVT/Göteborg: "fanns inget Håkan Juholt-drev i medierna"
 • Melanie Griffith;9.8.1957 - kokainsnortande, sexfixerad aktris
 • Braulio Nóbrega;18.9.1985 - fotbollsspelare, erkände sexattacker mot kvinnor
 • Frida Aleli Mercedes Bergsten;21.9.1985 - Expressen-skribent
 • Ashlee Simpson;3.10.1985 - "celebritet"
 • Mattias Hargin;7.10.1985 - slalomåkare
 • Marina Diamandis;10.10.1985 - musik - "i'm not a robot"
 • Michelle Trachtenberg;11.10.1985 - aktris
 • Katie Green;28.8.1987 - pinuppa - formaliserat hor igen.
 • Zandra Lundberg;29.8.1987 - förordar otrohet i Aftonbladet
 • Maryna Linchuk;4.9.1987 - fotomodell (Dior-reklam)
Gruppen som helhet pekar rätt tydligt mot oäkta eller spelad framtoning (Simonssons "hora, men bara på ytan")  - vi har flera modeller här och så den ostyriga Malaie Griffith. Särskild illustrativ är vd:n för företaget Stockholms stad - hör: företaget Stockholms stad! Så har moderaterna lyckats förstöra landet så att staden är ett vinstdrivande företag. 

(Därav den bisarra reklamen för "Stockholm, Capital of Scandinavia" som vajar på flagga till turisternas förvirring utanför stadshuset. Lögner och mygel och falsk reklam hela vägen i den här huvudstaden. Heder åt Benny Anderssons om undanbad sig sitt foto på Arlanda flygplats!)

Den anonyma författarinan var en bedövande vacker kvinna, på vissa sätt lik Simonssons hästansikte - Saturnus karvar ibland fram ovanliga benstommar - men mer Nefertite-vacker med utsökta kindknotor - tolv poäng på den tiogradiga skalan. 

Jag diskuterade tidigare liv med henne och mycket riktigt producerade hon spontant en dröm om elefanter på flykt, elefanter med vajande skynken på (kungliga elefanter) hon hade haft som barn. Det bekräftade i mitt sinne att det var afrikansk-egyptisk skönhet som fortfarande lyste genom kvinnans vackra men samtidigt karaktäristiska ansikte!

måndag 29 juli 2013

Juvelkuppen - ett riktigt Reinfeldt-horoskop!
Det är tankeväckande att juvelkuppen i Cannes (SvD, AB) har ett horoskop så likt Fredrik Reinfeldts. Också han skövlar ju Sverige och stjäl folkets pengar och delar ut till dem han så gärna skulle vilja tillhöra, den nyrika och banala eliten.

Kartan för juvelkuppen ser Jungfrun stiga i öster och det är uppenbart att det är härskaren Merkurius/Hermes - den arketypiska tjuven - vi ser i full karriär här. Ja, i bokstavlig mening - Merkurius står i tionde karriärhuset. Merkurius dödssynd är den girighet som är handelsmännens sämsta sida och därav troligen kopplingen till tjuveri.

Att det är den fysiska (materialistiska) Jungfrun som stiger är nu inte hela berättelsen, för den här ascendenten borde göra Merkurius till en verksam välgärningsman. 

Uppmärksamheten riktas istället mot den dubbelt onda (naturligt onda och verksamt onda) olycksbringaren Mars som, i likhet med Reinfeldts karta, ockuperar ett hörnhus och därför blir otroligt kraftfull. En dubbelt ond Mars saknar verkligen all moral och förpestar tydligen Merkurius till att bli en dristig  tjuv - eller lögnare (se Reinfeldts vägran att någonsin tala som en normal och hederlig människa, det är med marginal landets falskaste politiker).

Och den onda lusten efter stora pengar (Jupiter som verksam illgörare) i Reinfeldts karta återkommer även här, men nu tillsammans med Mars i det världsligt urstarka tionde hörnhuset! Om onda pengar är gud i Reinfeldts horoskop, är det här en faktisk realitet (10e huset) här i kupphoroskopet!

Även om Merkurius leder vägen för all denna ondska är det ändå inte i fingerfärdiga (merkuriska) Tvillingarna "själens längtan" befinner sig. Atma karaka är nämligen Månen i den världsliga förlusten Fiskarna som här är en verksamt ond Måne, ett ont sinne - precis som hos Reinfeldt.

Jungfrun i öster är en självtjänare så Månen i "partnerns sjunde hus" där den som Jungfrun behöver blåsa för att kunna berika sig själv. Månen disponeras av den onda Jupiter och blir därför påverkad av den spektakulärt (tionde offentliga huset) onda Mars-tilltaget. Månens placering för "den Andre" tyder alltså på att den signalerar offren för kuppen.

Samtidigt kan man läsa Månen i losertecknet Fiskarna som tjuvens egen önskan att vända sin lycka - bakom ligger ju de onda pengarnas Jupiter och därtill i en effektiv och framgångsrik husposition.

Tänk vilken tjuv Fredrik Reinfeldt hade blivit om han förstått vad han i själva verket håller på med i sin politik, och dragit ut konsekvenserna. Han hade sluppit mjölka svenskarna i sju år och kunde ha softat i Argentina nu med sitt byte. Reinfeldt och Mad Dog i en smash-and-grab-kupp. Tänk er!

Slutligen har också det här horoskopet, likt Reinfeldts, en betoning på BÅDA ekonomihusen, samma idealisering av hungern via Solen i Kräftan (11e ideal ELLER förmögenhetshuset) samt en märkligt girig indikation i 2a ekonomihuset. 

I samband med andra horoskop, t.ex. den ekonomiska galningen Nicholas Cage, har jag föreslagit att det här indikerar en osund fixering vid pengar. Reinfeldt är civilekonom och har onda pengar som sin gud (9e huset) - han faller inte alls långt från det här remarkabla stöldhoroskopet - ett rent skolexempel om man vill studera fräckhet och djup omoral tack vare det spektakulärt usla tionde huset där särskilt Mars degraderar Jungfruascendenten.

Likt Reinfeldt ligger också Venus, pengarnas planet, i tolfte huset för materiella förluster. Men att koppla detta till de som drabbades av kuppen kräver ett varv till och de preliminära observationerna säger en hel del...

Slagfärdiga britter


Vad är det med britterna och deras förmåga att sätta ord på allt? Jag synade  Bondfilmerna på imdb.com i jakt på arketypiska uppslag, och om Daniel Craig i hans rolldebut (Casino Royale, 2006) skrev en Average Joe från England det här:
...more realistic fight sequences and with Daniel Craig actually looking like a physically capable man instead of the middle aged paunch of Roger Moore and Pierce Brosnan who both quite frankly couldn't beat up a Ritz cracker.

Vilken festlig bild för sinnet!


Vad skulle det kunna bli på svenska? Brotta ner ett Brago, förstås. Fast ingen minns väl de där motbjudande och svampiga svenska kexen. Finns de än?


Ansvarstagande riskkapitalist - ett skämt?

En kvinnlig VD bereds i DN plats att medge att det nog är problematiskt med riskkapitalister som sviker sitt uppdrag inom skola och vård, men bara hennes företag får ägna sig åt verksamheten blir det mycket bättre! Det här företaget lyckas tydligen med det logiskt oförenliga konststycket att både ta ansvar och jaga vinster!

Här flög genast en liten djävul in i huvudet vid åsynen av månhoroskopet: "Jösses, kvinnan ägnar sig åt pengatvätt!"

Jordens smuts placerat i vattenhusen där egentligen själens synder ska tvättas bort. Här försöker någon istället tvätta bort den smuts som vidhäftar de materiella resurserna. 

I så fall är vd:n lika insyltad i maffian av Rovkapitalister som alla andra, med eller utan Liiidingö-dialektens klang av snobbistiskt herrefolk.


Energiskt sinne typ rationaliserande (Luft), drivet
av begäret att kontrollera pengar (Saturnus-Oxen)
och förmera (Jupiter) dem i hemlighet (12e).

Nu är det här bara Månen eller sinnelagets utblick - men i kvinnans drömmar har det alltid föresvävat henne att hålla sig på hemmaplan (4e huset) och njuta det goda livet. Sinnet i Vattumannen skulle vara ett socialt och folkligt sinne om det inte vore för att Solen samtidigt söker sig mot skyddade områden där man kan tjäna stora pengar. 

Notera hur rikedomens Jupiter lockas av tolfte huset eller skyddad verkstad, t.ex. vård och sjukhus. Här är med andra ord samma fula kapitalist vi så ofta sett: de som inte tar några risker alls utan snattar av svenska folkets skattemedel. Att kvinnan är medveten om branschbeteendet och tänker sig lite mer ansvar (Saturnus ledar dock vägen i Oxens 28e grad) innebär alltjämt att hon fortfarande är totalt blind för det snusk hon sysslar med. Man profiterar inte på sjuka och barns behov av kunskaper!

Enligt bloggens framväxande tes, att Satans stjärna i Oxens 3e grad faktiskt kan antyda "elände i syfte att väcka" själen ur Oxens materialism, missar den här vd:n tåget. Solen har just tagit sig bortom et område där Algol är affektiv och vi kan alltså här se en extremt materialistisk version av Oxen, extrem för att årgången också innehåller Saturnus, vilket antyder en låsning vid äganderättsliga frågor. Om detta resulterar i stenhård moderatmentalitet eller ren kommunism kan variera från fall till fall, men gemensamt är att resonemanget inte lyfter över just det materiella.

När befolkade Jordtecken hamnar i fjärde, sjätte eller tolfte huset, som indikerar arbetet på att rentvå själen från dess materialistiska besmittelse, kan nästan vad som helst hända. Jag tror egentligen bara det är tolfte som är den plats där det finns möjlighet till ett andligt uppvaknande. 

Det fjärde, så tungt betonad här, har jag exempel på som motsvarat extremt materialistiska och t.o.m. parasiterande människor. Det är något med det till Kräftan (egen trygghet) motsvarande huset som tycks göra de här individerna obotligt hungrande efter mer, mer känslor, mer materiell trygghet. 

(Jfr Fredrik Reinfelldts horsokop där istället Solen i Kräftan upphöjs till högsta ideal i elfte huset samtidigt som förmögenhetsplaneten Jupiter i pengarnas tecken Oxen verkar som en ond avgud i nionde samvetshuset. Ett mardrömshoroskop som perfekt förklarar eller går sida vid sida med den sjukliga monetära mentaliteten i landet sedan flera år.)

Månhoroskopet vittnar således om en spektakulärt illa rustad människa för att leda andra i varje vettig civilisation förutom den där folk blåser varandra för att gynna sitt eget hus. VD:n borde lägga ner och ägna tio år av sitt liv som vårdbiträde. Då skulle hon få en aning om hur ett bra samhället - utan näriga riskkapitalister - skulle kunna se ut. Där hon satt sig, är hela det här livet förspillt. Man parasiterar inte på sjuka och barn som behöver utbildning, svårare är det inte.

Bondfångeriet "Shakespeare" i Stratford


Förstaupplagan av Hamlet

I fjärde kapitlet av skeptikerboken "Shakespeare Beyond Doubt?" (omslag här) listas tio med Stratford-bon William Shakspere samtida personer, alla väl förtrogna med kultur och i de flesta fall med släkten Shakspere eller William Shaksperes dotter Susanna: William Camden, Michael Drayton, Thomas Greene, John Hall, James Cooke, Sir Fulke Greville, Edward Pudsey, drottning Henrietta Maria, Philip Henslowe och Edward Alleyn.

Kapitlets författare avslutar som följer:
Vi kan vara säkra på att om någon av dessa tio personer - bara en enda! - hade hänvisat till William Shakspere från Stratford som pjäsförfattare, eller om hans namn bara förekommit en enda gång i (teatermannen) Henslowes (sprängfyllda) dagbok som mottagare av ett honorar, så...

Men istället tyder alla fakta på att namnet William Shakespeare var pseudonym för en dold författare som inte skrev för pengar, inte sålde sina pjäser till teatersällskap eller publicister och var likgiltig för om pjäserna såg trycket eller ej.
Ett tidigare kapital har tittat på titelbladen på de fördröjda förstautgåvorna av pjäser som redan år eller årtionden tidigare framförts på scen. I dessa varvas pseudonymen "Shakespeare" med den uppenbara ordleken "Shake-Speare" och i det sammanhanget noteras hur London i slutet av 1500-talet översvämmades av anonyma pamfletter med sarkastisk kritik av den tidens uppblåsta nollor, som den anonyma "plåga prelaterna" och dennes hån av kyrkmän:
Under det som blivit känt som Martin Marprelate-kontroversen (Mar-Prelate) runt 1589, regnade det pseudonymer med bindestreck. ... Andra pseudonymer som fick samma bindestrecksbehandling var Mar-Martin, Mar-ton, Mar-tother, Trouble-knave, Signior Some-body, Tom Tell-truth och...Cuthbert Curry-knave. Shake-speare ser ut att passa mycket väl med den här typen av pseudonymer.
("Knave" motsvarar för övrigt ett av bloggens favoritord: "knähund". Om man ska lita på det skakiga googlesöket uppe till höger finns 5 förekomster av ordet i singular, 1 förekomst i bestämd form och 3 förekomster i plural.)
(Se också "Att ta med dig till Saffron-Walden" för ett annat exempel på hur den tidens litterära personligheter angrep varandra.)

Egentligen är det här ett universellt drag, ett barnalikt beteende som tycks ha blossat upp under en tid i England. En variant på tema är att smäda motståndaren genom att t.o.m. beröva honom hans korrekta namn (se här).  T.o.m. dagens brittiska nationalhoroskop röjer det studentikosa eller rent juvenila intellektets Måne i Tvillingarna, samma som den här bloggarens. Det kan förklara varför han tyckte det här partiet i skeptikerboken var så underhållande!

Själv säkert tjugofem innan han bringade sig att sluta sätta öknamn på alla nya människor han mötte finns en del ordkombinationer som säkerligen skulle ha skrivits ut med bindestreck om han varit verksam under den här bråkiga tiden i England: Mats-Strapats (hamnade alltid i trångmål), Olle-Intellektuell (bara hjärna från början till slut), Katta-Kåt (förklaring överflödig), Lotta-Spindelben (dito). 

Och så det obegripliga tillnamnet på den nyanställda unge man på en arbetsplats som anlände ungefär samtidigt som en kvinna som då var juniormästare i värjfäktning. Honom döpte jag rätt och slätt till "Rocko". (Hans riktiga egennamn var lika vanligt som Lars eller Anders och innehöll inga stavelser som kunde leda till alliteration eller andra lustifikationer.)

Några år efter min dröm 2005 om den eldfängda brittiska figuren "Oxford" som efter lite forskning verkade motsvara en existerande historisk figur, den sjuttonde greven av Oxford, upptäckte jag i Mark Andersons biografi över denne Italienälskare att London vid tiden hade en efterfrågad italiensk fäktmästare vid namn Rocko. Tala om sammanträffanden!

*****

Det är naturligtvis intellektet som själv ser och explikerar sammanhangen vartefter det berikas med mer och mer kunskap. DÅ, runt 22, såg jag inte kopplingen mellan kvinnans värja och den nyanställde "Rocko". Men det finns mer än bara en upptäckt av en värjfäktar-Rocko i London på senare år. Redan då utkristalliserade vi tre oss som en grupp i personalen och umgicks flitigt utanför arbetstid. 

Det är sådana här händelseförlopp som, givet en mer utvecklad kosmologi än den simpla materialisten förfogar över utlöser existentiella frågor om varför historien tycks älska att upprepa sig (i det oändliga?), men ständigt med nya aktörer som på något sätt svarar på vissa nyckelord eller arketypiska teman. 

Lever vi, likt Hamlet i en tragedi, i en lägre grad av verklighet tills vi en dag vaknar upp och ser alla dessa bilder på utställningen? Kommer alla dessa tillfälliga personligheter att visa sig hänga ihop som celler i en större kosmisk varelse?Vuxenförfattaren C.S. Lewis, bäste vän med Tolkien, filosof och kristen apologet, är numera mest känd som författaren till de filmatiserade barnböckerna om landet Narnia och lejonet Aslan. Inte otippat finns ett starkt barnalikt drag i hans horoskop via... Månen i Tvillingarna.


Det är inte minst det faktum att han skrivit science fiktion som får mig att flytta fram den okända födelsetiden till åtminstone klockan 13.00 för en Måne i Tvillingarna och därmed den extremt spekulativa oppositionen mellan Luft och Skyttens futuristiska Eld.

Att det finns mörka undertoner - kristendomens synd- och dödslära - är lika tydligt. Född Skorpion och med Mars fallen i Kräftan, ett faktum som Mars disponent Månen i Luft "dissocierar" sig från och leder till ett existentiellt medvetet livsöde. 

Den fallna Mars attack mot Vågen ger ytterligare en våg av irrationella känslor som hotar den mentala friden (Lewis hade hälsoproblem, var hjärtsjuk) men det finns horoskop vars ägare samlar ihop sig och inte blir offer för de dåliga indikationerna utan tvärtom lyckas vända dem till något gott. Tydligaste exemplet på det är väl nästan en planet i linje med den onda stjärnan Algol. Där har man verkligen ett tydligt budskap om att välja sida! För eller mot den materialistiska världsbilden.

Ett annat skäl att anta en Måne i Luft är att Lewis var den första barndomsförfattaren som grep mig som barn. En hel sommar följde jag förtrollade berättelsen om "min morbror trollkarlen" som en sommarföljetång på radion. När det formligen exploderar mellan två individer kan man misstänka att de astrologiskt står varandra mycket nära, som skulle vara fallet vid en hypotetisk Mån-Tvilling/Jupiter-Våg-kombination hos Lewis (sinnelag och filosofi), vilken snappas upp av bloggarens barnaöron vid radiolyssning. 

Bloggaren har ju Månen i Tvillingarna och Tvillinghärskaren Merkurius i Vågen och sin Sol/Mars i samma område där Lewis placerat sin stora välgörare Jupiter. Det är perfekt logiskt att anta att Jupiter, indiernas Guru, via radion gav mig en kurs i livet redan vid åtta! Jag fattade ju direkt att lejonet Aslan var symbol för något större!

Säkert har nästan alla, oavsett element eller tecken, haft sina gurus (Jupiter) som stått där och bara varit vad de är Den Stora Välgöraren, och fått deras livsväg att grena ut sig och bli en smula rikare.

Som bekant är nu Jupiter aningen schizofren för den som föds med Tvillingarna i öster (eller som hos Lewis, en hypotetisk sinnelagsascendent). Den är alltjämt i grunden en välgörare men dess verksamhet är "ond" eller kan ge negativa resultat. Ibland verkar det här kunna ge människor som har goda avsikter men beter sig kontraproduktivt eller felaktigt. Lewis var en militant kristen apologet och använde skorpionvass argumentation för att bekämpa den rasande ateismen i England (samma dårar då som nu under Richard Dawkins och andra skeptikers ledning). 

Man kan därför tolka Lewis sinnelagshoroskop som att den verksamt onda Jupiter är ett stridsredskap i kampen mot det han verkligen anser vara ond livsfilosofi, den gudlösa materialismen. I detta upplever sig Lewis i sitt sinne vara ett gudomligt utvalt instrument: han har Jupiter i den goda lyckans femte hus, ett av de hus den dessutom fungerar mycket väl med. Lewis var mycket väl medveten om hur ohipp hans filosofi/Jupiter var och att den stämplades som irrationella sagor, men han krigade på ändå genom så vassa och intellektuella argument han förmådde. 

Detta är då ännu ett argument för Månen i Tvillingarna: Lewis mångsidighet - och alltid på det intellektuella planet. Det är väldigt svårt att se honom som Mån-Oxe med dess solida förankring i en konkret utblick som sällan eller aldrig ifrågasätts. Att även Lewis har en konservativ ådra är dock uppenbart: Solen med Saturnus i Skorpionen! 

Boktiteln "Till we have faces" alluderar just till att man måste dö innan man får sitt verkliga ansikte - hans märkliga Skorpion i horoskopet är således kvintessensen av det kristna budskapet, lika plågsamt i alla tider. Och här överensstämmer han förstås med Hamlets "vara eller inte vara". Bara att den äkta existensen, ens sanna ansikte, blir synligt först när man ger upp det falska materiella ansiktet och pseudoexistensen. Men tro inte att borgarbarnen kan hantera en sådan uppmaning. Alla själar har inte nått samma nivå och majoriteten är som hjälplösa spädbarn fastän vuxna. De får ångest när de tänker på nästan allting. Som Fredrik Reinfeldt sade, "Visioner är farligt".

*****

Se även ett gammalt inlägg om C.S. Lewis: Den nya människan (Efter sekularismen)