Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 2 juni 2013

Rasism & det diskriminerande psyket


Le Pens händer tecknar: "Och dom bara väller in i mitt kvarter!"
Reinfeldts händer tecknar: "Vi ska nog vrida arbetsvilja ur
detta sovande folk som parasiterar på oss etniska svenskar,
låta dem jobba för skamlöner till 75 eller tills de stupar."


Franska främlingshataren Marine Le Pens politiska immunitet som EU-parlamentariker hävs och hon kommer nu att åtalas för främlingsfientliga uttalanden (SvD). Reinfeldts politik klandras numera av t.o.m. konservativa utländska medier (AB).

Det kan vara skäl att återknyta bekantskapen med två av de horoskop som hjälpt bloggen att avslöja zodiaktecken som i kombination kan lyfta fram varandras svagaste sidor och ge en inskränkt människa med en pervers önskan att diskriminera mot andra grupper än den man själv känner sig mest besläktad med. 

Som av en händelse kommer Åsa Linderborg till Reinfeldts försvar i söndagens Aftonbladet och förklarar att han inte är en rasist, åtminstone "verkar" hans argumentation mot SD äkta. Men astrologin ser djupare in i en människa. Rasism är bara ett av flera uttryck för en skevhet i psykologin som tycks ligga nära ytan när urskillningsförmågans Jungfru kombineras med revirinstinktens Kräfta.

Jungfrun går från negativ och sär---skiljande analys till ren diskriminering (naturligtvis alltid dold bakom rationella skäl, t.ex. ekonomiskt sifferrabblande) och Kräftans lilla och familjära världsbild krymper och omvandlas till en hård och ogenerös klaniskhet som ser faror i allt som inte tillhör den egna och välbekanta sfären. 

Det är det svenska folkets tragedi att deras nationalreligion, "egna plånboks-tänkandet" har förblindat dem för det faktum att deras egen statsminister uppvisar en kriminalitet besläktad med Marine Le Pens. Svenskarnas egen inneboende småaktighet återspeglas i deras val av statsminister. Att den destruktiva och mobbande högerpolitiken kunnat pågå i så många år utan att den breda och blinda medelklassen ens förstått vad de gjort sina medmänniskor har i huvudsak med Sveriges medieklimat att höra.

Om alla medier bombar ett folk med högerpropagande smyger sig snart en fascistisk syn på duglighet och arbete in i folkdjupets tankemönster och reaktiverar den slumrande lutheranska moralist som högern i en annan historisk fas och bakom andra förtecken inplanterade i folksjälen.

Marine Le Pens och Fredrik Reinfeldts horoskop skiljer sig i sinnelagets eller Månens placering. Skillnaden visar varför fransyskan är en extrem rasist och främlingshatare. Den sidan bara skymtar hos Reinfeldt genom hans moderata hemkommun Täby som i sin bostadspolitik döljer sin diskriminerande utblick på medmänniskor bakom det bedrägliga språk som kallas ekonomiska. 

I Täby får nämligen inte längre ekonomiskt svaga bo, de som inte själva kan köpa sig sin bostad. Den här fördolda rasismen har naturligtvis udden mot både invandrare och mindre "lyckade etniska svenskar" som Reinfeldt i ett ovanligt ärligt ögonblick råkade undslippa sig. 

Han har noga aktat sig för att avslöja sin fördomsfullhet, men den finns där att se nonstop för den som inte är förblindad och har en normalt utvecklad medkänsla med den mänskliga arten.


Båda politikerna har självtjänandets Jungfru i öster vid födelsetimman. Det är inget inneboende ont i tecknet, förutom den intressanta egenheten att detta det praktiska intellektets tecken ogillar Månen eller känslolivet. Det kanske är därför Jungfrun upplevs kylig och svår att komma inpå livet, tecknet betvivlar känslor och söker förhålla sig närmast matematiskt analytisk till omvärlden. När man som Reinfeldt dessutom har Månen i andra ekonomihuset blir det uppenbart att Jungfruns diskriminerande grundtyp väljer pengar för att göra skillnad på folk och fä. Således, "inga fattiglappar i min kommun Täby".

Marine Le Pen har en Måne som förvärrar den sämre sidan av Jungfrun, dess negativa och självtjänande sida. Månen i Skytten blickar utåt mot universum och borde representera hela världens alla folk. Men Månen i Skytten ligger är i det tillslutna, privata och snäva fjärde huset, en slags upprepning av Jungfruns i grunden asociala natur. 

Och när både Reinfeldt och Le Pen dessutom har driftiga Solen i 11e idealhuset men höjer Kräftans stängda revirgränser som sitt idel - då förstår man var de båda hamnar: förespråkare för slutna rikemansgetton som Täby och i fransyskans fall en extrem fobi mot Skyttens universalitet inklämd i det inskränkta huset för privatism. 

"Hela världen invaderar mitt kvarter!"

Kombinationen tycks sakna omdöme och sinne för korrekta proportioner. Idealet "Kräftan" i 11e huset blir nu en ännu nervigare småskalighetsmänniska som känner explosions- eller expansionsrisker i sitt privata inre (4e huset).

Skytten själv är positiva och öppen mot hela världen, men det är intressant hur tecknet tycks kunna ingå som ett upplevt problem när horoskopet som helhet inte nått det här tecknats höga mognadsgrad. Reinfeldts och Le Pens Sol i Kräftan är ett lägre satt ideal än deras sinnelag. Månen skulle kunna bolla tillbaka mer fakta än Solen i klaniska och Kräftan ens är intresserad av att registrera.

Sol och Måne skapar därför en märklig översiktsbild av dessa psyken där den agerande Solen inte uppfattar saker sinnet egentligen har registrerat och sökt bolla tillbaka till Solen - handlingsmänniskan inom oss och vår kognitiva fakultet. I Fredrik Reinfeldt är det bara alltför uppenbart: mannens Sol i Kräftan i elfte indikerar ett ideologiskt haveri som vägrar registrera alla de indata som indikerar att han borde packa ihop det nyspråkliga pr-projektet Nya Moderaterna för gott och befria sitt sinne från det andra huset för "mitt plånboks-tänkande". Vågens tecken är kapabel till så mycket ädlare politiska insatser än den smörja som besudlar denna "landsfaders" händer.

*****

Här kommer ett tillägg till texten att publiceras senare under söndagen.

...

Tillägget är nödvändigt eftersom talet om Jungfrun och Kräftan i kombination är en förenkling. Med huspositionen för Kräfta-Solens disponent Månen får diskussionen spets, men en samling med 1500 kompletta horoskop (med födelsetimma) räcker inte för att studera eventuellt generella effekter av Reinfeldts andrahus-Måne och Le Penns fjärdehus-Måne.

Redan de 13 fall jag hittat med Jungfruascendenten och Kräftan som soltecken och drivande 11e-husideal visar en vid spridning:


 • Lizzie Borden;19.7.1860; 9:46 (Mån-Kräfta) - ogift mörderska, yxade ihjäl fadern och styvmodern (frikändes pga. otillräckliga bevis)
 • Dag Hammarskjöld;29.7.1905;11:30 (Mån-Tvillingar) - världsförbättrare
 • Jason Robards;26.7.1922;12:00 (Mån-Lejon) - kraftfull skådespelare
 • Jacques Delors;20.7.1925;12:30 (Mån-Tvillingar) - kristen socialist som trodde EU var vägen ur de lågpannade européernas notoriska mord- och krigiskhet
 • Donald Sutherland;17.7.1935;11:30 (Mån-Stenbock) - skådespelare
 • Natalie Wood;20.7.1938;11:16 (Mån-Vädur) - skådespelerska, drunknade i swimmingpool - Månen/Vatten i åttonde dödshuset och olycksplaneten Mars "fallen" i lidelsens typ av Vatten/Kräftan !!!
 • Cat Stevens;21.7.1948;12:00 (Mån-Stenbock) - sångare, drunknade nästan och omvände sig kontroversiellt till islam - Solen + formalistiska Saturnus i 11e idealhuset
 • Carina Rydberg;18.7.1962;10:53 (Mån/Saturnus-Stenbock) - författare (marginalanteckning: "Hur fick jag tag på den här födelsetiden?") - Notera Månen med hackordningens Saturnus och hennes utlämnande "Kräft-skvaller" i "Den högsta kasten"
 • Steve Carell;16.8.1962; 8:59 (Mån/Jupiter-Vattuman) - komiker av den mer sorgliga typen - men en fantastisk Mån/Jupiter för folklig popularitet
 • Fredrik Reinfeldt;4.8.1965; 9:54 (Mån-Våg) - politiker av den mer sorgsna typen
 • Marine Le Pen;5.8.1968;11:20 (Mån-Skytt) - politiker av den låga typen
 • Jennifer Lopez;24.7.1969;11:59 (Mån+Mars-Skorpion) - sexuellt skådebröd och allt-i-allo (Mars opposit Venus för en formidabel satanisk axel av typen "se mig - jag är bara ett stycke attraktiv kropp")
 • Monica Lewinsky;23.7.1973;12:21 (Månen i Väduren) - västvärldens mest utskämda kvinna efter prasslandet med president Clinton

Som synes räcker inte vårt material för att begrunda ämnet diskriminering av typen ekonomisk eller rent explicit rasistisk. Däremot dyker nya ledtrådar upp. Natalie Wood, dödad av ett Vattenelement hon inte har någon tumme med i födelsehoroskopet, dyker också upp som Monica Lewinskys baneman. Månen symboliserar nämligen inte bara vatten utan också sädesvätska och i burdusa Väduren har vi här sädesfläcken som Clinton lämnade på hennes klänning - en viktig pusselbit för hennes illa åttondehusplacerade Måne. Åttonde är ett ont hus och står för degeneration eller korruption.

Vilket naturligtvis leder direkt till Nya Moderaternas födelsehoroskop som också har Le Pens och Reinfeldts självtjänande Jungfruascendent och Månen i själviska och korttänkta Väduren i det olycksaliga åttonde huset (det är därför Moderaterna ljuger som blådårar, Väduren och åttonde huset är en usel kombination för moralen).

Notera också hur Jennifer Lopez snarast indikerar Jungfrun som den evigt självupptagna egenvårdarinnan, hudcremer och fitness kan fylla dessa människors dagar. Men det är förstås hennes fysiska axeln mellan Oxe och Skorpion som bidrar till hennes mångåriga rykte som latinan alla män vill dra över och latinan andra latinor beundrar för hennes framgång mot alla odds. Hon är ju dock en "undermänniska" i den amerikanska strukturella rasismen.

Jag har ofta varit inne på att Fredrik Reinfeldt faktiskt i djupet av sitt sinne är en apartheid-typ, en som diskriminerar och vill pressa ner folk som inte är lyckade och "effektiva" som honom själv. (Hur många knop har den mannen egentligen gjort under sin statsministerkarriär...). Avgörande för det låga betyget är att både illgärningsmannen Mars är verksamt ond OCH lätta pengars Jupiter står primitivt i pengarnas Oxe och verkar som en illgörare.

Av övriga 12 Jungfruascendenter är det bara Cat Stevens som också huserar en dubbelt ond Mars. Hans biografi antyder en hårt pressad människa (vilket hörs i hans hårda röstläge som sångare och dragning som ung åt hysteriska och vilda tempobrytningar i sin musik). Hans liv förändrades av att nästan drunknade och det är faktiskt bara Natalie Wood - som faktiskt drunknade - som har en lika bedrövligt dubbelt ond Mars (dessutom "fallen" i Kräftan). 

Ta t.ex. den behaglige men ibland nästan sliskigt väne skådespelaren Donald Sutherland, vars Mars i Vågen genast ger nästa evolutionssteg efter Mars-Jungfruns antisociala. Efter många år som försteälskare (Vågen = erotiskt tecken) har Sutherland gjort hur många mysiga pappafigurer som helst på film. Mars i kärlekens tecken är en lite egen placering - här har Skönheten vunnit kontroll över Vilddjuret. Det är en kultiverad placering som förfinar individerna och deras smak. Sutherlands Måne i faderliga och förmyndande Stenbocken påminner dock om att han är en formalist i själ och hjärta och gillar roller som "format". Det saknas inte onda och djävulska och maktkorrumperade karaktärer i hans cv.

Summa summarum: De här tretton horoskopen stöder visserligen inte den allmänna tesen att Jungfrun och Kräftan skapar småaktigt själviska naturer, men med å andra sidan har vi inge fler månplaceringar av Le Pens och Reinfeldts typ att jämföra med. Vad vi har är två Månen i Väduren i det onda huset (tre om vi räknar in Nya Moderaternas horoskop) och här anas genast problem. 

Mörderskan Lizzie Borden har ett horoskop som är något i hästväg, nymåne i lidelsens tecken Kräftan och "mördaren" Mars med hungerns Drakhuvud i attack från Stenbocken mot Kräftan som här är välfylld (Solen, månen, Venus, Jupiter). Jungfruascendentens härskare står som hos Reinfeldt, i tolfte huset för världsliga förluster. 

Även om Lizzie Bordens inte kunde bindas vid mordet var hennes rykte - som Reinfeldt- helt stekt. Långt innan bloggen började ta fram dolda strukturer hävdade jag att Reinfeldt kommer att gå till svensk historia som den sämsta statsminister svenskarna hade oförstånd nog att rösta fram. Inget i det ständigt växande dataunderlaget som den här bloggen resonerar utifrån ger skäl till att ändra på den prognosen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.