Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)



lördag 4 maj 2013

Skorpionen mördar, inte frontalloben

SvD kör en biologistisk nyhet i samma anda som DN (biologism = att reducera själen till biologi). En stolt forskare förklarar att den kriminella hjärnan finns - och inte bara som metafor. Kriminaliteten resulterar av antingen en underutvecklad eller skadad frontallobs oförmåga till impulskontroll (gäsp!) eller den här särskilda mytologins plats för känslolivet - amygdala. Om den senare i reda siffror är mindre, som den tycks vara hos mördare, tolkas detta som att mordet kan bero på bristande empati (gäsp).

Efter dessa knappast purfärska idéer om det dödliga våldets koppling till för mycket eller för lite känslor och där fysiologen Adrian Raines främsta insats tycks ha varit att samla in data, introduceras i SvD-artikeln ett påstående rakt ur det blå. 

Påståendet kommer så oväntat att jag läser om från början för att se om jag missat något. Men nej, efter att fysiska skador och usel miljö anförts som "felkällor" börjar plötsligt hjärnforskaren - utan motfrågor eller önskemål om förtydliganden från SvD - tala om genen MAOA som anses transportera "den brutala läggningen" mellan generationerna! Snacka om att några sidor i manus verkar fattas.

I det här läget känns artikeln inte bättre än Illustrerad Vetenskap (eller vad nu enklare Infotainment säljs under för namn) och mina tankar återvänder hellre till den mest försummade vetenskapliga grenen idag, antikens tidiga kartläggningar av karaktären och dess anhängighet av zodiakkretsen eller solekliptikan.

Att hitta födelseklockslag för kriminella är notoriskt svårt, och det är egentligen zodiaktecknet när det stiger i öster som är det viktigaste. "Deformerade hjärnor" röjs inte förrän man har tillgång till indikatorn för själens kroppsliga förpackning. Redan Platon antydde att deformerade kranier - själen ansågs trona i huvudet - ledde till att solsystemets planeter inte kunde reproduceras korrekt i det mikrokosmos som människans runda huvud utgör.

Bristen på hårdvaluta (födelseklockslag) till trots, har bloggen kunnat påvisa en kriminell överbetoning i zodiakens själva upptakt (Väduren/Oxen) från ett litet pilottest utan anspråk på statistisk giltighet. Resultatet har stått sig ända fram till den senaste studien som nu vuxit till 402 brottsdömda. 

Här användes en avvikelse om ±40% från medelvärdet, men jag har sett vetenskapliga studier i andra ämnen ta glädjesprång (med relativt stora populationer) där en signifikant avvikelse ansågs föreligga redan vid 10% avvikelse. Tyvärr har jag glömt vilket nyligt forskningsresultat det var, men en kontroll med 1.000 slumpgenererade födelsedatum visar att det kan ha varit "dålig vetenskap". Solens slumpmässiga fördelning på de tolv zodiaktecknen var mindre än ±40%.

Det är därför jag använder de här gränsvärdena, medveten om att bevisvärdet är obefintligt med små populationer, likt de 51 mördare med känd födelsetid som jag lyckats samla ihop (jag skärper dock symboliskt kravet till ±50% i tabellen nedan). Glöm dock inte att Väduren och Oxen genast utmärkte sig som "värstingar" i det första lilla testet på brottsdömda och har under uppföljningsstudierna aldrig tacklat av. Det första intrycket är ibland sant!

Som studien av Månens placering i 161 horoskop för mördare visade, tycks zodiaktecken och planet bilda en helhet som varken är "tecknet" eller "planeten" - precis som astrologin alltid lärt ut. Solen i dödens tecken Skorpionen producerade inte ovanligt många mördare, men det gjorde den traditionellt "fallna" Månen. 

I ett annat test har vi sett den "fallna" libido-planeten Mars klart överrepresenterad i horoskop för homosexuella (liksom för övrigt identitetens Sol kvävd av formalismens Saturnus: "det här är inte min sorts fysisk värdkropp - fy fan, jag byter orientering").

Likväl måste de tolv zodiaktecknen ha fått sina betydelser någonstans ifrån, och det kan vara så att antikens forskare gjorde en avvägd bedömning, av allsköns faktorer tills en särskild tradition om Skorpionens grymhet och koppling till död framtonade. I nedanstående tabell gör jag samma avvägning av tre faktorer i högersta kolumnen för totalen av ascendentens, Solens och Månens teckenplacering. (Därmed har vi faktiskt ett lite stabilare underlag med 153 datapunkter.)

Bristen på födelseklockslag gör att upp mot dussinet av de här mördarna är välkända mördardiktatorer och säkert ett halvt dussin är de välbekanta namnen som nazismens människoutrotning, även om personerna begick självmord eller gick under jorden innan de hann bli dömda.


Asc, Sol och Måne
hos 51 mördare
ASC
TOT
5 9 6 20
4 5 4 13
3 1 4 8
3 2 5 10
3 5 1 9
6 3 4 13
8 3 2 13
10 5 6 21
6 4 7 17
2 2 5 9
1 3 2 6
0 9 5 14
Snitt:
4,25 12,75
Signifik.
rel. snitt
(±50%):
<=2,1 e.
>=6,4
<=6,4 e.
>=19,1



Tittar man på totalen först får vi den mest häpnadsväckande verifikation på vad bloggen i snart fyra år kallat den kanske värsta varianten på problemet med en samverkan mellan dunkel instinkt (Vatten) och rationalitet (Luft). Bara att astrologin använder en långt tydligare terminologi än dagens hjärnforskare och deras mumlande om gener de väl ännu inte vet något om, eller pekar mot avgränsade områden i hjärnan som anses ha med antingen intellekt eller känsla att göra.

För den antika människan berättade himmelen liknande saker och gjorde det dessutom bättre. Att den himmelska kartritningen gällde människan hade med den mikro-makrokosmiska parallellismen att göra, den som dagens satanister (jordbundna, naturalistiska materialister) häftigt förnekar.

De värsta problemen mellan Vatten och Luft som jag tyckt mig se har legat i hatiska och utstötta Skorpionen och gruppsociala och mänskliga Vattumannen. Dessa två bildar den ultimata "dissociationen" mellan vattnets grumligare instinkter och den blå luftens humanitet - och just dessa två stiger nu fram i vårt test och presenterar sig som patologiska respektive det normala!

Vattumannen (Luft) är det önskvärda tillståndet, den socialiserade människan där alla individer förstår och accepterar villkoren för den mänskliga familjens fredliga samlevnad. Men inför detta sociala sammanhang backar Skorpionen tillbaka under sin sten och producerar giftiga ämnen som kan skada andra. 

Jämför den korrupta utrikesminister Carl Bildts Skorpionascendent och hans blodspengar genom olja - olja som en ovanligt tjock och slemmig form av skorpionisk vätska - jag förvånades inte av att se Skorpionen så tydligt gå upp i ledning och nå signifikans i kolumnen för fysiska ascendenter. Här är då Platons "tillknycklade kranier" inom vilka de sju planetkretsarna rör sig ryckigt - eller hur nu antikens människa närmare föreställde sig saken. 

Ett är säkert: dagens "forskning" kommer att låta precis lika löjeväckande som Platons bildliga framställning en bit in i framtiden! Så lyssna hellre på vad antikens forskning kommit fram till. De såg en koppling mellan människa och kosmos som dagens vetenskap i sin mänskliga hybris helt tycks ha tappat sikte på.
 
(Not. Bara människan är en i högre mening rationell varelse, men vissa förslagna dur har iakttagits tillverka ramper och andra rudimentära redskap för att komma åt sockerbiten eller belöningen.)

En andra blick på totalen visar att också Väduren är närbesläktad med mordet, men det kunde man kanske ha gissat efter dess tätplacering i testet av brottsdömda. Vi har således statistiskt signifikant överrepresentation av båda tecken som redan i de äldsta belagda schemana har våldsverkaren Mars som sin planetära härskare.

Se hur snyggt astrologins uråldriga rön håller streck bara man använder den korrekta babyloniska zodiaken! Att greker och romarna övertog en tradition men gjorde misstaget att koppla zodiaken till vårdagjämningen istället för att hålla koll på zodiaktecknen med stjärnhimlen som referens blir allt mer uppenbart. 

Att de tidigaste skriftliga beläggen beskrivningar av tecknen alltjämt stämmer så bra beror på att astrologin slog rot i västerlandet vid vår tideräknings början och att den tropiska zodiaken råkade överlappa den sideriska vid denna tid (eller mer troligt, på 200-talet). 

När vårdagjämningens precession fört stjärnbilderna så snett i förhållande till den tropiska zodiaken var det ingen som kunde hantera problemet utan man fortsatte att följa på den felaktigt inslagna vägen. Araberna noterade problemet redan på 800-talet men vågade inte protestera mot de antika texterna av Aristoteles med flera. Indierna hade alltid följt den himmelska zodiaken som visualiserad av babylonierna, men förstod på 900-talet äntligen fenomenet med vårdagjämningens precession.

*****

I det här lilla utsnittet (med känt födelseklockslag) av gruppen om 161 mördare missar den fallna Månen i Skorpionen gränsen för överrepresentation med minsta marginal medan grannen Skytten just når signifikans. Det är en påminnelse om att 51 kartor är för lite och att det egentligen är totalen som ger testets intressanta fynd.

Av samma anledning (klent underlag) kan man fundera över Fiskarnas tecken. Det tycks helt oregerligt i tabellen och hoppar vilt från total frånvaro bland mördare som ascendenttecken, till tydligt mordbenägen som soltecken.

Men av tidigare erfarenhet säger något mig att detta kan stämma. Mån-Fiskarna dominerade t.ex. tydligt i horoskop för hungrande vd-typer och de två fiskarna tycks indikerar ett tecken i valet och kvalet mellan "de två vägarna", den som renar själen från åtrå och begär eller den väg som drar själen djupare ner mot Naturens blinda instinktsliv. 

Vattenelementet är nära associerat med den antikens "vegetativa själ" - en primitiv nivå av intelligens som på den här planeten styr organisk tillväxt. Tillväxtplaneten Jupiter är ju Fiskarnas härskare vilket tyder på att vd-typerna alla valt "vägen ner" mot nivåer t.o.m. under djurlivet (som kanske bäst kan illustreras av Eldelementet med dess rena och klara blick - kognition utan ränksmideri).

Ränksmideriet är människoartens fula baksida och de där skatorna som lyckades rigga upp några kvistar för att komma åt en belöning i något experiment häromåret...

*****

I det här kvantitativa testet är visserligen de enskilda personerna oviktiga men här är i vilket fall de 10 Skorpionascendenter som starkt bekräftar den antika läran om detta (och åttonde huset) som det kanske mest sociopatiska tecknet (och huset).

Vladimir Lenin;22.4.1879;21:42 - massmördande rysk diktator
Hermann Göring;12.1.1893; 4:00 - massmördande nazist
Heinrich Himmler;7.10.1900;11:34 - massmördande nazist
Gary Gilmore;4.12.1940; 6:30 - mördare, regisserade sitt eget våldsamma slut
John Gacy;17.3.1942; 0:49 - homo massmördare och sadist (likt SvD-artikelns exempel Randy Kraft - denne hade dock ett annat Vattentecken stigande i öster: Kräftan)
Charles Sobhraj;6.4.1944;22:00 - massmördare (50 offer?)
Peter Sutcliffe;2.6.1946;20:30 - massmördande kvinnohatare
Patrizia Gucci;2.12.1948; 7:30 - mördare, hyrde en buse att mörda sin make för att få ut livförsäkringen
Richard Ramirez;28.2.1960; 2:07 - satanistisk seriemördare
Eric Harris;9.4.1981;21:37 - mördare/självmord



Det är frestande att sväva ut i en gammalmodig "frenologisk" studie av dessa nio mäns och kvinnans kranieformer och kanske jämföra dem med Carl Bildts (den senare av känd "krigarsläkt" gudbevars).

Men jag nöjer mig vid SvD-artikelns exempel på den högintelligenta (okej frontallob) men empatilösa typen (klen amygdala), dataprogrammeraren Randy Kraft. På Wikipedias foto liknade han den högintelligenta men överempatiska komikern Robin Williams (som ju behandlades för mentala problem i ungdomen sedan han fått storhetsvansinne av framgångarna med ungdomsserien Mork & Mindy).



"Look-alike"-fenomenet djupnar nu. För inte bara återkommer mördaren Krafts Kräftascendent som en Sol i Kräftan hos komikern, även i övrig innehåller båda horoskopen flera generella paralleller.




Nu är födelseminutens exakthet alltid ett problem men en numerolog kanske inte behöver bry sig om skakiga data - har båda männen, som här, ett tecken stigande i åttonde graden, då gäller evighetsåttan "8 "som omen för döden och Skorpionen (åttonde tecknet) - symbol för en själ fast i syndafallets kretslopp. Åtta tycks stå för "karma att bränna".

Båda männen har Solen i Vatten, en aktiverad axel mellan Lejonet/Vattumannen (betona den egna individen/softa som en av folket)  samt en aktiverad axel mellan självtjänandets Jungfru och självuppoffringens Fiskarna. Just den sistnämnda axeln tycker jag mig ha sett ofta hos nazister och rasister som tror att allt blir bra bara man offrar "de andra" (välj själv fritt hatobjekt att diskriminera mot).

Till sist har också båda männen Tvillingarna aktiva fast på diametralt motsatt sätt: den översvallande kommunikatören Robin Williams med samma Mars i Tvillingarna som gav partiledaren Håkan Juholt en sådan retorisk svada. Jag har en släkting och två bekant som är de tre med mest svada av alla jag känner. Minns hur Mars anses vara bhava karaka för Tvillingarnas naturliga tredje kommunikationshus!

Är detta också en väg till "look-alike"-fenomenet: blotta mängden av samtidigt aktiva tecken på himmelen? Ännu ett forskningsområde för den dag vetenskapen återvänt till insikten om att kosmos inte är "där ute" utan "här inne" - i vårt eget kranium. Precis som Platon sade.

Vi är alla mer eller mindre vanställda återspeglingar av Världssjälen - bär på samma väsen men ur olika synvinklar! Det här vet alla intelligenta människor i alla tider, men moderater och egoister och merparten av naturvetenskapen hatar att medge att folk visste mer förr i tiden. 

Likt barn river de sönder och krossar den sanna kunskapen och ersätter med teorier som perfekt visar sig motsvara deras egna vanskapta kranier. Dvs. ytterst ofullständiga och ibland helt felaktiga modeller för hur saker förhåller sig i den verkliga verkligheten.

6 kommentarer:

 1. Den som inte kan mörda kommer bli en slav förr eller senare.

  Oskar

  SvaraRadera
  Svar
  1. :-)

   Och den som har mördat återföds som förtryckt slav direkt... Det är så kretsloppet på den låga nivån slirar runt.

   Radera
  2. Man återföds bara om man inte väljer att offra sina nära och kära.

   Oskar

   Radera
  3. Oskar, du glömmer bort begreppet Karma – gärningar. De behöver återbetalas. Och då spelar de s.k. nära och kära ingen roll i sammanhanget! För det är vad du som själ ställt till med här nere i tredje densiteten som behöver åtgärdas (d.v.s. försätta sig i den förövade partens sits i nästkommande inkarnation). När du är fri från Karma och kan se ALLA gärningar som en gärning av kärlek (ljus) har du möjlighet att inkarnera i den fjärde densiteten (femte dimensionen)...

   Radera
  4. Vill inte verka förnumstig med förutvarande kommentar. Jag har själv ett flertalet liv kvar i tredje densitet på annan planet innan jag kan stiga upp en våning... D.S.

   Radera
 2. Anoynm

  Du har gått på lögnen om karma, karma hit och karma dit. Det är en lögn ordningen har satt ut för att få ordning.

  Det finns mörkt,ljust och grått.

  Människan är grå och kan med många liv uppnå ljus. Men på bara ett liv kan man uppnå mörker. Man blir då avkapad ifrån livets kedja och kan aldrig mer känna kärlek någonsin.

  Men kärlek = förslavelse så who cares!

  Oskar

  SvaraRadera