Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 31 maj 2013

Brittisk humor på amazon.co.uk
Ett tidigare liv i England gjorde sig förmodligen påmint när jag som tolvåring råkade se tre män med stora peruker i tv. Det var runt 1972. Omogen för min ålder och helt inne i glitterpopen var det som en annan människa inombords svarade på den musik från Elisabets tid trion Amazon Blondel producerade.

Ett eller två år senare kom samma reaktion en gång till, men nu sedan radioprataren Kjell Alinge spelat generösa stycken från Gryphon, en annan brittisk grupp som också undersökte Englands tidiga musik. 

Amazing Blondels begränsade katalog dröjde det tills för sju år sedan innan jag införskaffade, däribland "Restoration" (1997), som var deras återkomst 25 år efter att den ursprungliga trion splittrades.

Antingen bör man ha ett intresse för gammal konstmusik eller ha kontakt med den genom sin själs vandringar på rätt platser i det gamla Europa. (Jag har tidigare sagt det här och här.) "Restoration" börjar med en högstämda Benedictus på latin - tänk "Pater noster" eller Fader vår i trestämmig och rofyllt spel på klassisk gitarr. Mycket lättsammare än så blir det inte. 

Blondels legendariska tre album från tidigt 70-tal hade några jiggar och var lättsammare än den här skivan från tre åldrande män, som kanske inte är det första man väljer om man vill upptäcka de tre överjordiskt bra skivor Blondel gjorde som trio. Men sedan kan man återvända, när tiden är rätt.

På engelska Amazon tar en skivköpare högstämdheten på rätt sätt. Här är britterna i ett nötskal, både roliga och smarta på samma gång:

the search for a male heir continues, 30 Jan 2011
I cannot praise this album highly enough. Initially a bit confused and nonplussed, but after repeated listens I underwent a remarkable transformation. Despite the unsightly leg sores and the gout I am still able to enjoy the sense of status my new position gives me. This is indeed courtly music of the highest quality. I do get the impression that my wife is perhaps not as enamoured with this music as myself. This is of no great surprise though, none of the last five were that keen either.

 
En förklaring kan ligga i Storbritanniens hejdlösa nationalhoroskop med båda de merkuriska tecknen i nyckelroller samt Solen i lättsinniga Skytten.

Död mans hand (skarpt författarskap)

Läs den förträffliga kulturartikeln i AB om motvallsförfattaren Folke Fridell som ansåg att arbete var själsdödande slaveri. Till skillnad från Arbetsgivaren, som behöver reservdelar till sitt Profitskaparmaskineri, och Stefan Löfven, som villigt agerar mänsklig kugge i det inhumana maskineriet.

Jag tyckte Fridell hade åsikter jag skulle kunnat skriva under på, och mycket riktigt har Månen/sinnet vid lunch lämnat Oxen för den tigande och lidande arbetaren till förmån för den luftburna Tvillingarna/kritikern. Fridell måste rimligen ha varit född med det senare sarkastiska och drastiska sinnelaget - samma som undertecknad.

I artikeln nämner Anneli Jordahl arbetarförfattarens känsla för överdrifter, något väl ingen som sett den här bloggens klargörande koppling mellan högerregeringens arbetslinje - i synnerhet soptippen Fas 3 - och Nazitysklands arbetsläger kan ha missat. 

Det är ett sinne i Tvillingarna som ser och skapar sådana samband - om dess härskare Merkurius är alert. Och det är den sannerligen hos Fridell, med krigaren Mars och "överdriftens" eller hungerns Drakhuvud i dramatikerns tecken Lejonet!Här ser vi ett perfekt exempel på hur Solen i Jungfrun verkar fungera bra med Månen i Tvillingarna - jag tror bloggen redan nämnt att den här kombinationen verkar vara en tillgång för Solen i Jungfrun som annars kan dra mot rent självtjänande. Jungfrun tecknar ju arbetare, slavar eller servicefolk. Men när det reflekterande sinnet höjer sig upp ur den bruna lorten och börjar reflektera över slavens plats på Jorden, då jävlaranamma! Flera journalister med ovanligt spetsig penna och båda de merkuriska tecknen högaktiva har noterats.

Att som trettonåring drivas in på fabrik och sedan uthärda 30 år av själsdödande verksamhet som en "maskinbetjänt" (där kom Jungfrun som tjänaren) utmynnade till sist i Fridells första, självbiografiska bok, "Död mans hand."

Det är inte svårt att se Liemannen Saturnus koppla sitt stora grepp om den förfinade Venus i Lufttecknet Vågen! Här kan Saturnus i negativt härskarläge i det materialistiska Jordeelementet inte vara annat än den förhatliga Arbetsgivaren som piskar skiten ur sina anställda. 

Jordelementet tynger ner och sänker takhöjden i Luftelementet och försöker reducera människan till bara en kugga i Slavdrivarens Ordnung! "Död mans hand" syftar väl förmodligen på någon spak på maskinen Fridell tvingades hålla i, timma efter timma, för att tillverkningen inte skulle avstanna. Slavdrivardjävulens förbannade sätt att "delegera" "ansvar"! Slaven får stå på helspänn medan Slavdrivaren är ute på en golvrunda.

Fascinerande men begripligt hur en annan arbetarförfattare, Ivar Lo-Johansson, som upphöjde det nedriga arbetet till en religiös avgud, inget hade till övers för Folke Fridell! Lo-Johansson har typiskt nog samma sinnelag som Stefan Löfven! Kan Månen i egocentriska Väduren vara arbetsgivarvänlig? Lo-Johansson har samma Mars i Lejonet som Folke Fridell och således en perfekt Eld-till-Eld harmoni mellan sinnelaget och dess bakomliggande disponent. Kärlek till arbetet!

Fridell har vad inte Lo-Johansson har - en direkt koppling till kungavärdighetens Regulus. Men den tycks skadad eftersom välviljans stjärna först kontaktar olyckans planet Mars. Är det därför Fridell var så harmsen: han kände att han var en kung, en värdig människa men att omständigheterna degraderade honom?

Mars är ju också kroppsarbetaren och i Eldelementet med den dagaktiva och jordnära Jungfru-Solens disponent Merkurius i samma tecken (Lejonet), ser man en klar koppling till "arbetarförfattandet". Men här saknas Lo-Johanssons problemfria Eld-till-Eld-förhållande och Fridells karta utmärks istället av sammansmetningen mellan Eld och Jord - ett konfliktfyllt möte med den brutala och meningslösa Jorden (för den som uppnått full kognition, full Eld).

Mars gagnar nu inte det fria och filosofiska sinnelaget (Månen) i Tvillingarna, den är en verksam illgärningsman, så det är uppenbart att Fridell härdade ut länge och väl innan han befriades från den hjärndöda fysiska ansträngningens planet. Med Tvillingarna som månascendent hamnar det starkt aktiverade Lejonet i tredje kommunikationshuset - och Fridell reste runt som agitator för Syndikalisterna! Allt verkar tala för en sen födelse och Månen i Tvillingarna. 

Husen passar så fenomenalt bra och undertecknad med samma inställning och samma hus (1a, 3e, 5e) är extremt aktiva också hos den här bloggaren, som i hög grad använder astrologins objektiva svar på vad som är gott och ont för att påminna om att svenskarna valde in rena brottslingar i regeringsställning 2006. Det finns väl snart inte ens en moderat som inte börjat uppleva att det här knappast var det man trodde på...

*****

Det är illustrativt att backa tillbaka till föregående inlägg, om Skattebetalarnas vd och notera skillnaden i "vibration" mellan den här levande Syndikalisten. En själ som lagt sig helt platt för pengar och prylar och därför inte har någon lust att ens tänka tanken medborgarlön för att få bukt med västerlandets alltmer dysfunktionella situation, där en del har väldigt mycket och andra inte ens klarar sig.Skattebetalarna, korttänkta egoistklubben

 
Se upp, Mammon hypnotiserar
de karaktärssvaga!

Rubrikens påstående är helt baserat på dess högsta höns, vd:n Joacim Olsson, som i SvD mellan raderna förklarar att han minsann inte tänker bidra till medborgarlön för kreti och pleti. "För dyrt."

Han tillhör inte de utvalda själarna som kommer att föra mänskligheten till nästa nivå i det här civilisationsspelet. Tvärtom börjar bloggens världskarta bli plågsamt tydlig genom de horder av exempel där alltid Djävulens barn lyckas visa sina trynen när det kommer till pengar och själviskhet. 

Joacim Olsson kan vara ett av de mest graverande exemplen hittills, om vi antar en födelse klockan ett på eftermiddagen eller senare. Och det gör vi! Sinnelaget (Månen) i materialistiska äganderättsprincipen Oxen förklarar perfekt varför den här själen stannat av på det rudimentära "Min plånbok"-stadiet. 


Särskilt som inte heller Solen i Kräftan (samma som Fredrik Reinfeldt) vill mer än sin egen och möjligen den egna intressegruppens materiella trygghet och där den aktivistiska Solen i detta fall lutar sig tillbaka mot en helt vedervärdig kombination av sinnelaget och snålhetens Saturnus OCH (om vår rekonstruktion är korrekt) den korrupta Satansstjärnan Algol. 

Den onda stjärna som antikens judiska astrologer lärt sig läxan om efter folkets olyckliga dans kring guldkalven (Oxen). Pengar eller viljan att äga är Djävulens instrument för att låsa medvetandet hos outvecklade människor!

Det är med andra ord ett enastående ointressant livsöde, helt orienterat mot enbart materialistiska betraktelser. Hade inte bloggen under fyra år hittat fall efter fall där de här indikationerna bekräftas av individernas faktiska intresseområden, kunde epitetet "Djävulens (eller Pans) barn" tyckas hårt. 

Men jag mött också välvilliga människor med t.ex. den "sataniska axeln" (Oxen/Skorpionen) som till syvende och sist - utifrån deras egna prioriteringar - är Gaias avkomma och inte "himmelens barn". Det är möjligt att de kommer att vakna upp om tusen år, men för närvarande föds de under så modesta funderingar som de som fyller Joacim Olsson från morgon till kväll. De förmår inte intellektuellt att tänka sig ett liv utan materia och kropp och därför blir deras ideologier så onda, så usla, jämför med vad Människan var menad att tänka. 

(Endast de tre Lufttecknen Tvillingarna, Vågen och Vattumannen representerar det unika mänskliga i zodiaken och det finns åtskilliga sätt ett Lufttecken kan haverera på så att den inte når full humanitet i sitt tänkande...)

Apropå egoistklubbsledarens problematiska opposition mellan generösa Jupiter och snåla Saturnus (och det förmodade sinnelaget på snålhetens sida), se även den nyss sparkade Bonnier-vd:n Jonas Bonnier - och bloggens konstaterande redan 2010 att de som ränner efter monetära vinster alltid förlorar sin mänsklighet. Den som gått förlorad hör inte längre till människosläktet. De verkar som en underart till den verkliga människan. De har vänt blicken mot det lägre. I praktiken är de Djävulens barn.

Ingen blir väl förvånad av att Skattebetalarnas nye vd bor i Fredrik Reinfeldts hemkommun Täby, Sveriges mest fascistiska plats! Där är ingen välkommen som inte kan KÖPA sig sitt boende. Satan, vilket slugt sätt att praktisera diskriminering via ekonomiskt fikonspråk!

*****

Se även den extrema Oxen och moderaten och "arbetslinje-arkitekten" Sven-Otto Littorin som medierna (inklusive "vänstertidningen" Aftonbladet) nyligen sökt tvätta ren och låta göra comeback efter sexskandalen. Faktum kvarstår att han också är en Satans son, med samma dårskapens signal om monetära fixeringar via Oxen. 


Här har dessutom tecknet gått helt överstyr (illviljans Mars och girighetens Drakhuvud). Sådana människor väljer svenskarna att representera sig själva. Sådana är därför svenskarna. Nationalhoroskopets blindfläck är uppenbarligen landets egen "Mars i Oxen" med Satansstjärnan. 

Det gamla Fattig-Sverige spökar ännu i nationalpsykologin och gör svenskarna dummare än de kanske själva vill inse. Jämför bara den intellektuella nivån på de största svenska dagstidningarna och dem i övriga Europa!

T.o.m. "dräng-kändisen" Russell Brand som ofta skriver för The Guardian har en språklig nivå ytterst få svenska journalister når upp till. (Jag var tvungen att återvända till Brands skriverier för jag trodde knappt det var sant hur bra han sammanfattade den mardröm som var den borgerliga Margaret Thatcher när hon gick i graven. Men det stämde, i nästa krönika var hans språkbehandling ännu mer intressant även om tankestoffet vekare. Uppenbarligen hade jag grovt underskattat den brittiske komikern.)

Så illa är det med de pengahungrande svenskarna - de vill som Skattebetalarna slippa lätta på plånboken för något som de inte tror sig tjäna på själva i korta loppet och accepterar - utan att ens förstå det - rollen som det rika Västeuropas byfånar! 

Att ifrågasätta Oxens nödvändighet vore förmätet. Men man kunde ju önska sig att själen slapp gå igenom det här evolutionssteget. Det är nu inte möjligt, Oxen symboliserar som sagt NAIV IDENTIFIKATION MED DEN EGNA KROPPEN.

Allt en människa tar i "jordas" och ur detta föds den falska upplevelsen att man besitter. Små barn går i allmänhet genom den orala fasen, men de med dominant Oxe i horoskopet tycks destinerade att avstanna i sin andliga utveckling på detta stadium: att hålla i/att äga. Det är säkerligen EXTREM fattigdom i ett föregående jordeliv som samlat sådan negativ kraft att ett helt liv ägnas det som psykologiskt borde ha varit en kort fas i spädbarnsåldern.

Finns inget som indikerar någon högre ambition, förfaller sådana här själar senare ofta till simpel hedonism (vilket tycks ha varit Littorins nätsexproblem). De lever hela livet för materiella resurser eftersom konsumtionsaspekten är det dominanta livsmotivet.

En annan prominent moderat med Månen i Oxen (troligen infekterad av den vrånga stjärnan Algol) är förstås moderate finansministern Anders Borg, tajtare med pengar för att skydda "rätt folk" än någon annan i Sverige. 

Också en av dem Djävulen perfekt inplanterat i det här landet för att - om möjligt - få det sovande svenska folket att förstå den sociala demokratin med dess jämlikhetsträvanden, men som socialdemokraternas styrelse ryggradslöst sålt ut för att inte riskera sin egen plats i samhällseliten. Ynkligt.

torsdag 30 maj 2013

Jackie DeShannon - även genier faller i glömska


Jackie DeShannon - extrem lyskraft i Lejonet:
Solen, Jupiter och Venus


Företagaren Claudia Schiffer
- annan lyskraft i Lejonet.
(Lyckliga stjärnan Jupiter på Vågascendenten
och Solen, Mars & Draksvansen i Lejonet)


När jag lyssnar på en samlingsskiva med gammal pop inser jag hur barndomen måste ha definierats av Burt Bacharachs radioplåga, "What The World Needs Now (is love sweet love/not  just for some/but for everyone)".

Låtskrivarparet Bacharach/David hade redan några återkommande röster för deras ljuvligt lätta popsensibilitet, främst Dionne Warwick och Dusty Springfield. Men den här låten sjöng Jackie DeShannon in 1965 och hon fick sju år in i karriären en megahit som sedan visade sig svår att följa upp. 

Tyvärr föddes de styrande moderaterna i Sverige för sent och Jackie DeShannons goda 60-tal nådde aldrig deras små barnaöron. Tänk vad Sverige kunnat se annorlunda ut om Fredrik Reinfeldt (1965) varit född några år före just 1965 när Bacharach/David förklarar hur digert världen behöver välfärd INTE BARA FÖR NÅGRA, UTAN FÖR ALLA, utan lite tidigare. Han hade varit en mycket bättre människa, immun mot den sorgligt fantasilösa livsstil han köpt med hull och hår från marknaden.

Varför jag släpar in den här tragiska politikern t.o.m. i ett inlägg om en hyperbegåvad kvinnlig singer-songerwriter (från innan den termen ens var påkommen), beror på att Jackie DeShannons horoskop, med en månascendent i Jungfruns tecken och illgärningsmannen Mars i tecknet, för oss tillbaka till alla resonemang om Reinfeldts segregerande tendenser via Mars stigande i öster i Jungfrun och i hans fall inte bara på Månens "psykologiska nivå" utan i den konkreta värld där alla med sina kroppar kan känna av effekterna av en som söker sprida självtjänandets princip och inte samarbetets.

Det är ett uppenbart faktum att Reinfeldts fina Månen i Vågen tappat mycket av sin potential för gott när Vågens instinktiva vilja till harmoni placeras i andra huset för "min ekonomi". Månen i Vågen kunde ha representerat en känsla för social rättvisa och jämlikhet men förspills i andra huset på en så trivial livssyn som den privatekonomiska - notera hur Reinfeldts är civilekonom - det är för pengar och eget ägande hans sinne har stannat, det är mot sin egen plånbok hans sinne gör varje balansakt med vågskålarna. Fattigt.)Jackie DeShannon har istället sitt sinne i Jungfrun vilket placerar olyckans Mars i Jungfrun i hennes första hus i sinnelagshoroskopet. Eftersom födelsetiden är okänd vet vi inte om DeShannon, likt Reinfeldt, har en verksamt ond Mars eller om hon har någon annan fysisk ascendent än Jungfrun, något stigande tecken som gör Mars till en välgörande krigare. 

Men även en välgörande krigare har säkert lite smolk i bägaren att bjuda på, och om man betraktar Solen som hjälten eller hjältinnan som behöver massornas stöd - Månen - för att lysa klart, så är det helt klart ett ambivalent budskap att som DeShannon födas med oturens Mars tillsammans med den stora publikens Måne. Särskilt om man jämför med vilken enorm framgång HON BORDE HA ÅTNJUTIT om man istället ritar kartan med Solen som ascendent!
Det är svårt att hitta ett horoskop så här mäktigt på den aktiva, kreativa solsidan och efter hand fattade jag att DeShannon låg bakom flera av de låtar som djupast färgade mina pojkår. Inte minst brittiska The Searchers coverversion av en av hennes egna låtar, "When You Walk In The Room" (1964, en världshit).

Se kungavärdighetens stjärna Regulus stråla rakt mot Solen i sitt härskartecken, ledaren Lejonet. Och se BÅDA välgörarna Jupiter och Venus i detta kärlekens och hjärtats och den fria generositetens tecken!

Med Lejonet i första huset är naturligtvis den essentiellt goda Jupiter också en verksam välgörare och att den lilla essentiella välgöraren Venus och Solen är fiender, är här immateriellt men kanske inte oviktigt när det gällde kvinnans oförmåga att på allvar gripa tag i den amerikanska folksjälen. ANDRA fick framgång med hennes låtar, men inte hon själv.

Är det "folkmassornas" horoskop, månhoroskopet som avslöjar detta genom att placera Lejonet i "fängelsehålans" tolfte hus - offret av egen framgång? Månen i Jungfrun i första huset och den energiska Mars blir istället en flitig tjänare, men också en som (likt Reinfeldt) splittrar nationen i två läger. Jackie DeShannon hade en rökig och ibland nästan lite manhaftigt hes stämma. Enorm kraft i piporna. 


Samtidigt lanserades hon, en hyperbegåvad kvinna, som en blond Marilyn Monroe-bimbo. Det låter som en härva som inte går att marknadsföra särskilt väl... Det är ingen slump att ju mer entydigt, simplistiskt eller korkat det personliga varumärket är, desto större framgångar med den stora massan. 

Åtminstone är det härskarnas speciella mytologi. De skulle tjäna mindre på att tvingas marknadsföra många artister eller mer komplexa artister. Förenkla och kräng i jätteupplagor, sådan har alltid varit melodin för dem som inte bryr sig om vad de sysslar med.

AllMusic.com skrev förra året om den tredje volymen i genomgången av artistens samtliga 45-varvssinglar cirka 1958 till 1970, att:
Jackie DeShannons relativa obskuritet är en av den amerikanska musikhistoriens stora tragedier. Fastän flera Topp 40-hits placerade henne långt över sextiotalets tallösa icke-namn i folkrock-genren, borde hennes fortlöpande bidrag till flera av rockhistoriens mest briljanta perioder ha givit hennes namn en status i hushållen som långt mindre begåvade artister åtnjöt.
Redan en bit in på 1990-talet hade hon skrivit över 600 låtar, vilket säger en del om Solen/Jupiter i det kreativa hjärtat, Lejonet.
Som jämförelse slutade Rod Stewart i princip skriva eget på 80-talet och lamenterade i en intervju att ingen verkade bry sig om att hans 400 låtar för egen penna - något han väldigt stolt över det. 

Stewart gjorde en skiva enbart med covers redan 1971 ("Every Picture Tells A Story") och hur bra och raspig hans "Reason To Believe" än var, bara häpnar man över Jackie DeShannons version i märklig poppifierat bossa nova-tempo från sent 60-tal som dök upp på en cd-samling för tjugo år sedan. Hon fullständigt äger den låten och ändå brydde sig bolaget inte ens om att ge ut den.

Varför hon inte blev ett "hushållsnamn" i USA kanske beror på den inte helt lätta övergången mellan ELD och JORD, där Jungfruns härskare Merkurius faktiskt ligger precis i slutet av Lejonet och i kontakt med Mars i början av Jungfrun. Här är raspigheten i rösten, lungorna. 

En blond bimbo med våldsamt rockdrag i lungorna - den vite amerikanen sket på sig av rädsla. Glöm inte att Merkurius, ägaren till USA:s soltecken pekar i samma riktning som Fredrik 'lugn och trygg' Reinfeldt: fruktans och revirinstinktens Kräfta. Det är möjligt att ett Lejon som Jackie var för mycket för det vita USA, TROTS att landet har Jungfrun som ideal ("sin egen lyckas smed").

Och för en senare generation poplyssnare, det var Jackie DeShannon som skrev den oförglömliga världshiten "Bette Davis' Eyes" från 1981 med hesröstade hemmafrun Kim Carnes! 
Här en minimal diskografi över den riktigt unga tonårsflickans första trevare i musikbranschen. Som författaren säger, vem hade i det vita, mansdominerade USA någonsin hört talas om en tonårstjej som skrev en egen rockabilly-rykare 1958? ("Buddy" var en hyllningslåt till Buddy Holly som dog i flygkraschen året därpå.)

Idag är Jackie DeShannon en trivsam tant, men de gamla bilderna påminner om att det bor ett nobelt och hungrigt (kanske t.o.m. äregirigt) vilddjur i Lejonets tecken. En märklig arketyp som också C.S. Lewis återvände till i barnböckerna om min morbror trollkarlen och landet Narnia. Lejonet Aslan (en Kristus-gestalt) kan också ryta.


Men det var inte ens en amerikansk kvinna som skulle bli den första att nå Billboards förstaplats. Det gjorde istället engelskan Petula Clark.


Strukturers hållbarhet

SvD berättar i god detalj om vari de två Harvardekonomernas klantiga sifferbygge felade, med den följden att högerpolitiker i väst dragit européiska människomassor i misär. Hur räknenissars dårskap och ytterligt sköra luftslottsbyggen förstör livet för mänskligheten. (Growth in a Time of Debt, färdigställd "januari 2010" och publicerad i maj.)

Ämnet kan med fördel knytas till Aftonbladets pågående serie om hur de med pengar t.o.m. har bättre sex än den underklass högern så effektivt har lyckats återskapa i Sverige efter årtionden av acceptabel jämlikhet mellan människor. 

Vi talar om det en moderat eller högermänniska inte alls vill tala om: STRUKTUREN I SAMHÄLLET. För evigt ska Fredrik Reinfeldt och en stor mängd krönikörer i högertidningarna skämmas arslet av sig för att under oron i Stockholmsförorterna komma dragande med sina moraliserande lögner om det individuella ansvaret som rökridå mot den enkla sanningen: Borg och Reinfeldt har bjudit in Rovkapitalismen att ta över den gemensamma struktur - samhället - som tidigare var folkets, stycka upp och privatisera den.

Vill någon bli mörkrädd, läs då i The Guardian om den högerbrittiska parlamentsledamoten som vill privatisera Englands rättsväsende (!) så att Storfinansen ska kunna KÖPA SIG FRI från sina brott. Där är moderaternas ideologiska polare! Detta är vad som händer i Sverige just nu, även om utförsäljningen av rättvisans gudinna Justitia är så extremt att högern härmed visar sig värda ett nackskott och inte någon demokratisk diskussion. Vissa ideologier har helt enkelt gått över gränsen. 

Se inte till personen - hur ofta har inte en trevlig rollmask dragit en vid näsan? Observera istället resultatet av individens tankar. Då ser du direkt att det faktiskt finns något som en Gud och en Djävul bakom människor. Alla altruistiska tankar tillhör den goda sidan och varje reklamfilm som vädjar till ditt ego för dig närmare och närmare den död som så tydligt utmärker högern.

Att de VERKAR ha mer pengar och bättre sex kan inte dölja det faktum att de är en anomali och hela deras liv en intrikat väv av lögner.

STRUKTUR ligger inom den astrologiska Saturnus jurisdiktion. Gränsdragaren Saturnus som händelsevis också bidrar till bilden av Justitia genom sin "upphöjelse" i vågskålarnas tecken, där jämviktens eller den sociala rättvisans Venus härskar. Att Vågen/Venus också har med sexuell attraktion och könens förening att göra, bara understryker Aftonbladets upptäckt av hur högerns nya ojämlikhetsideal skapar människor på alla nivåer av upplevelse.

Som exempel på en teoris duglighet och kanske livslängd - ja, på betydelsen av att plantera en STRUKTUR i rätt tid - kan man ta de båda Harvardekonomernas falska teori om att tillväxtsamhällena kollapsar när statens upplåning börjar närma sig bruttonationalprodukten.

Den här (felaktiga) teorin anammades mer än gärna av Europas högerregeringar som i den såg ett legitimt skäl att hårdbanta staten, något bara privategoister som tror en civilisation fungerar bättre om allt är Vilda Västern skulle köpa.

Året var för nationalekonomernas tes var 2010 och i år 2013 är den falska matematiken - den onda strukturen - redan genomskådad. 

Det är intressant att strukturplaneten bara hann förflytta sig en grundprincip i just det här fallet. Den falska teorin lanserades i Jungfruns tecken, tecknet som genom bloggens grundforskning kommit att bli mer synonymt än någonsin med den agrara ungmön som jobbar flitigt på sitt fält för att maximera sin egen vinst. (Och så ovillig att dela med sig till någon att Naturen utlöser en motreaktion, i Hades våldtäkt av den unga åkerbrukaren.)

Om Saturnus i Jungfrun indikerar PRINCPIELL FIXERING VID TILLVÄXTTÄNKANDE, resulterar Saturnus förflyttning till nästa zodiaktecken, Vågen, att den föregående positionen inte bara blir obsolet utan också en källa till "tolftehusförlust" i förhållande till Saturnus nyvaknade intresse för Vågen och sociala rättvisor. 

Jungfruns självtjänande, profitsökande och förlustpaniska mentalitet visar sig, ur Vågens perspektiv, vara samhällets fiende nummer ett. 

Saturnus överlägset starka placering i Vågen kan alltså förklara varför det som såddes i en egocentrisk period - en falsk teori om skuldsättning eftersom STRUKTUREN formligen ropar "PROFIT" - dör i samma ögonblick man höjer förståelsehorisonten från själviskt inåtvänd nationalism och börjar titta på hur en självtjänande tendensen alltid skadar människors relationer (Vågen, relationens tecken eller princip). 

Astrologin är så enkel att förstå att den gränsar till det geniala. Och dess logik kan inte bestridas. Varför används då inte systemet som måttstock på nationers och människors förehavanden längre? Därför att de verkliga skurkarna omedelbart avslöjas! Detta har bloggen visat många prov på.


Hur Sveriges statsminister måste vrida sig som en mask på kroken framgår av Saturnus rörelse i tiden dessa senaste år. Den ärevördiga men stränga Saturnus har sannerligen läst lusen av hans falska segregationspolitik. Det är fullständigt omöjligt att begripa om han verkligen tror på sina egen fördomar, men ideologi och samhällssyn brukar gå i arv mellan far och son, särskilt om avkomman är mentalt svag och inte förmår analysera det åsiktspaket man övertagit från föräldrahemmet.

Detta måste ha skett i statsministerns fall. Han är så sektskadad att avprogrammering kanske inte längre är möjlig. Vad blir det då kvar av detta svartbygge till människa? En modern sekulär konsumist har ju aldrig, från sin första dag i livet, gjort annat än avlägsna sig från de kunskaper som kunnat aktivera det inre samvetet (själen). Barn har ofta en stark själslig kontakt men i Reinfeldts fall tycks den inre människan ha dött tidigt. 

Och blanda nu inte ihop känslor med den inre människan! Känslor är biokemiska reaktioner på stimuli. Det är inte kroppshyddan vi talar om här, utan den odödliga inre människan - den som vandrar genom årtusendena och samlar erfarenheter och intryck! Vårt andra jag, som vi nästan skiter på oss när vi hör om och fattar att det inte är jag - egot. Inför utsikten att dö har Djävulen sin bästa väg in i det skraja egot. 

"Se så, köp det här och det här. Satsa på dig själv du. Gör dina dagar på Jorden så bekväma för dig själv som det är möjligt." Med färger och dofter och allsköns distraktioner dövar den döda människan verkligheten. Moderaternas verklighetsbild tål inte sådana elementära sanningar som att social rättvisa (Vågen) ger ett mer avancerat och viktigare perspektiv än vårdandet om bara sig själv (Jungfrun). 

Allt har sin plats men det gäller att rangordna principerna korrekt, för helhetens bästa, inte för den enskilda individens bästa. Om "helheten" bara är den privilegierade klassens perspektiv, gissa om allt går åt skogen. Det var därför socialismen har visionen om ett klasslöst samhälle. Människan är en nog problematisk art som det är utan de lägsta och mest egoistiska exemplaren ska få sätta tankemönstret.

Och det är därför KD i alliansregeringen häpnadsväckande nog visar sig stå i maskopi med Djävulen snarare än Gud. Det är därför Göran Hägglund sålde ut svenska folkets apotek så att de sjuka inte hittar sina mediciner längre medan Stockholms borgerliga joggare har stegräknare och deodoranter i överflöd att välja mellan.

*****

Om kartan. I januari 2010 visste förstås "min plånbok"-ekonomen Fredrik Reinfeldt inte om att studien "Tillväxt i en tid av skuld" existerade. Den publicerade i en facktidskrift först i maj och rimligen var det väl Anders Borg som först snappade upp den.

Men som landets ytterst ansvarige är det ändå intressant att se den potentiella skadan mot hans trovärdighet som ligger i luften redan i januari. Den transiterande Mars i sitt "fall" i Reinfeldts 11e hus för idealiseringen av närigheten (Kräftan) - en prioritering av ständig konsumtion som möjligheten skulle vara begriplig om han var stamledare i någon svältande folkstam. Men 5,4 miljarder till restaurangnäringen var väl knappast vad svenska folket ropade efter? 

Olycksbringaren Mars är nu stingande men ofta kortvarit. Det är Saturnus i sin roll som "den stora illgöraren" man ska vara vaksam på: Reinfeldts smekmånad med svenskarna var definitivt över i januari 2010, men det skulle visa sig först vid valet senare samma år. Den tungsinta, restriktiva och i Jungfruns tecken oändligt snåla och missunnsamma Saturnus hade nu börjat vandra genom statsministerns första hur (här dör hans och hustruns gnista, även om skilsmässan inträffar först när Saturnus drar gränsen i Vågens/partnerskapets tecken).

Vid valet i september 2010 är den snåla Saturnus bara tre grader från Fredrik Reinfeldts Jungfruascendent och insikten om att SD skulle bli vågmästare tycks ha förbittrat honom rejält. Valhoroskopet innehåller en hatisk krutdurk i formen av Mars/Venus i balansaktens tecken Vågen - just det tecken där Reinfeldt har Månen/sitt sinnelag. 

Månen som de dagliga göromålens planet (Solen de heroiska milstolparna) är således svårt skadad av valresultatets horoskop och regeringen har inte bara varit kriminellt passiv sedan september 2010, den har också lidit många svåra nederlag i riksdagsomröstningarna. Valhoroskopets karta är egentligen bara en mer intensifierat variant av kartan för den falska ekonomiska teori Reinfeldt (som alla andra högerpolitiker) har klängt fast vid i nästan tre år - tre bortkastade år för människorna i världen.

Hur ska världens ledare kunna betala tillbaka detta, deras beredvillighet att lyssna på räknenissar utan att ens dubbelkontrollera? Att NASA begick räknefel och slipade optiken skevt på Hubble-teleskopet borde väl ha tjänat som en påminnelse att matematiker sannerligen inte ska betraktas som några gudar...

Den svenske stadsministern tvingas nu genomlida en ännu djupare nesa när Saturnus hunnit in i Vågens tecken och där tynger politikerns sinnelag. Har inte medierna rapporterat om att Reinfeldt verkar trött och nere för räkning en längre tid? Det är Saturnus som suger musten ur vad den än passerar. Extra märkbart här eftersom Månen har med svarsviljan att göra. Landet har en försvarsminister som psykologiskt f.n. är ur funktion eller fungerar ungefär lika godtyckligt som landets försvar.

I en bättre värld hade han aldrig givits förtroendet eller åtminstone fasats ut i god tid före nuvarande transiter om astrologerna varit högsta rådgivande instans, vilket man måste misstänka att de faktiskt är i Platons modell för den perfekta staten. Platon avkrävde ju filosoferna kunskap i geometri vilken bäst studerades genom astrologin (ämnena astrologi och astronomi var inte utgrenade vid denna tid).

Hur kortlivade principiella beslut som tas i Jungfrun är, kan alltså skönjas av Saturnus "upphöjelse" till genuin rättrådighet redan i nästa tecken. Den föregående inkarnationen av Saturnus (i Jungfrun) ter sig nu som en "tolftehusangelägenhet" för Vågen, dvs. ett olycksfall i arbetet! Hur kunde man så korkat sätta det egna vinstintresset (och Jungfruns fobi mot skuldens tecken Jungfrun) före den sociala harmoni? 


Å andra sidan kommer den tidsanda som stavas Saturnus-i-Skorpionen att säga detsamma om de föregående 2½ åren. Här står jag nu inför döden och härdsmältan - hur kunde föregående teoretiker sjunga kärlekens lov som ett hippiebarn. Skorpionen har skådat det ofrånkomliga slutet, och alla dör ensamma. Vad poäng nu med Vågens tecken och löftet "tills döden skiljer oss åt"?

Saturnus i Vågens 25 grad valdagen den 14 september 2014. Tung press över Reinfeldts "populära" folkmasseplanet Månen, i hans andra hus för privatekonomi. Vad säger Gränsdragaren Saturnus genom att stå så nära en av statsministerns mest sensitiva horoskoppunkter?

Vad säger denna Saturnusplacering jämfört med Saturnus i Jungfrun i hans ego-hus vid valet 2010? Att den både konservativa men också försvagande Saturnus nu ytterligare försämrats eftersom ett nytt tecken (Vågen) nu öppnat för folkmassans insikt om att föregående politik - som enbart tjänade profit- och siffertricksarnas världsbild - i själva verket var en förlustbringande aktivitet? Den borgerliga alliansen ut och den rödgröna in? Saturnus som Liemannen vad Reinfeldt anbelangar?

Tittar man på den giriga demonen Rahu (Drakhuvudet), lägger den sig häpnadsväckande på valdagen: direkt på Reinfeldts dubbelt onda söndrare och diskriminerare Mars i Jungfrun. Måste inte detta vara ett tecken på att sittande statsministerns splittrande Mars-svärd som kluvit landet i fattiga och rika, att denna politik nu höjs till skyarna? I valresultat blir det nu tydligt vad svenska folket anser om hans plan att förvandla minsta skolbarn och sjuk människa till objekt att räkna på och söka göra vinst på? 

För att förstå vad Rahu i transit över Reinfeldts första hus har kapacitet att ställa till med, måste man studera hur stark och aktiv den är i födelsehoroskopet. "Landsfadern" har den kanske ondaste kombinationen av girighet (Rahu) och en ond vilja till stora materiella ansamlingar (Jupiter i Oxen) som det möjligt är. 

Jupiter i Oxen - detta är också Storfinansens symbolik och varför inte Djävulen ur hans "positiva" sida: som en blomstrande äng eller ett bördigt fält - naturen som ett ymnighetshorn för de ägandehungriga att lägga beslag på. 

Vi kan därför räkna med en fet käftsmäll från plutokraterna, vilka redan idag vrider makten ur Freddes händer och ger till Löfven. Som med alla människor som tjänar Djävulen och hans penningar på ett närmast religiöst sätt (9e huset=samvetets röst, religion, filosofi, äkta kunskap), finns det en tid när Den Onde avslöjar hur han bara lurat sina anhängare. Valet 2014 blir dagen då Reinfeldt blir sviken av Storfinansen. De har hittat en ny lojal pojke i Löfven.

Folk lever och dör som de alltid gjort, utan att ha förstått ett dyft av vad som pågår, att hela föreställningen är riggad.

onsdag 29 maj 2013

Retorik åt den monetära eliten

Före detta propagandaministern Schlingmann kåserar på det där avdramatiserat vardagliga sättet i SvD om ett kul påhitt några föräldrar emellan. Förmodligen moderater allesammans. Varför inte böja i tid det som krokigt ska bli? Låt barnen under lekfulla former hårdkoda högerns världsbild genom övningar i retorik - den antika konsten att ljuga övertygande. 

Schlingmann kan det här, tidningsrubriken är precis som korkad att man vill sjunka under jorden. Redan här plockar Schlingmann sina första stilpoäng, för tidningens moderata läsare är just så obildade att de inte förstår sin förlust av substans när de ständigt rör sig i denna pseudoverklighet av repliker och smarta förhållningssätt till repliker. De saknar autenticitet. 

Det är svårt att ta dagens borgare på allvar tills dess man inser att hela samhället är fylld av mediokra människor i nyckelpositioner och att en moderat inte resonerar som en frisk människa. Säger experterna att Slussens historiska värden kommer att skadas, sparkas de tills man hittar någon villig fursteslickare som väljer orden som moderaterna önskar höra dem! 

I moderaternas värld gör man om miljonprogrammet till dyra lägenheter för att ytterligare skapa Täby-liknande elitgetton som utesluter dem som inte projicerar den etniska svenskens aura av framgång på det ekonomiska planet. Arbetslinjen handlar i grund om att framskapa ett Sverige av "de rika och de fattiga" - varifrån moderaterna har fått den här sjuka idén kan de troligen inte själva besvara. De tror säkert det handlar om att hylla och belöna fliten, men egentlgen är böjelsen till diskriminering hårdkodad i den egoistiska människans själ. Alla har inte den altruistiska kärleksgenen i sig.

De få som läst Platon från pärm till pärm (tog mig ett år i vuxen ålder), vet hur lågt den store tänkaren skattade retoriken som sådan. Saknas kontakten med högre insikter om det ultimat Goda riskerar ett samhälle få den tragiska typ av sociopatiskt ljugande politiker och mediatränade papegojor som "inte känner igen sig i beskrivningen" som det går tretton på dussinet av i Sverige. När samvetet knäppts av på det sätt högern visat sig så duktiga på, då börjar mardrömmen för de andra.

Men vad nytt säger egentligen Schlingmann i krönikan? Redan den 22 maj berättade ju Dagens Media om att pappan Fredrik Reinfeldt, som tydligen detaljplanerar sina barns hela väg för både sin egen maktpositions skulle och deras framtida vinning, att denne vår landsfader tar sonen från McDonalds-knäcket och till retorik- och pr-byrån Prime. 

Att läsa sonens resumé är att se hur han befunnit sig precis där fadern velat ha honom för en perfekt inskolning som framtida makthavare. Nu har han fått en grundning som man kan peka mot: en folklig approach. Att ha jobbat på McDonalds som vilken svenne-banan som helst är viktigt nu när han på Prime ska lära sig det smutsigaste av alla hantverk, det Schlingmann själv kan så väl: Hur man manipulerar massorna genom att låtsas säga en sak men egentligen planterar något annat.

Schlingmanns krönika är inget annat än att påpassligt efter en veckas bråk från de nedtryckta i förorten att påminna hur vi, herrefolket, inte bör glömma att grooma våra egna för att legitimera det gap vi alla vill se bestå i det nya ojämlika Sverige. 

Schlingmann vet att det är riktigt riktigt illa ställt med den växande generationens tanke- och uttrycksförmögenheter, Kanske värre på högerkanten än till vänster, där kraften i det socialvetenskapliga perspektivet finns - den helhetsförståelse moderaterna jobbar häcken av sig att förneka existensen av! 

Begravd och för en annan generation att upptäcka är f.d. familjen Reinfeldts eller Moderaternas kuriösa kopplingar till McDonalds och den matmomssänkning på 5,4 miljarder som en lobbygrupp sedan "kom ut" om. Glatt meddelade de hur de i princip köpt de borgerliga politikerna för den här ekonomiska omfördelningen för sin intressegrupp.

När Aftonbladet hoppar på nyheten om påläggskalvens retorikträning på Prime - konsten att få cynisk reklam att se ut som djupt upplevda känslor - saknar deras "Poltitikerkollen" all politisk medvetenhet. Det låter som vilket underdånligt Hänt-reportage som helst. Inte en enda slutsats förmår dagens journalister dra av det de läser.

Sjukt i grunden är landet.

Den stirriga landsfadernNog blir han allt mer anspänd och stirrig för vart regeringsår och bakslag för sin i grunden inhumanitära och skeva ideologi, denne statsminister (DN).

Problemet är att Storfinansen redan utsett hans efterträdare Löfven (och på samma sätt som plutokratin sade nej till Håkan 'återförstatligande' Juholt, följer medierna villigt med i spelet och vänjer de nyttiga idioterna - folket - vid tanken på att rösta för maktskifte 2014.)

Men likt många födda i det sideriska måntecknet Kräftan lever även Löfven likt Reinfeldt under tidvattnens osunda inflytande och tror att arbete är det som gör människan hel! Eller som nazisterna skrev över dödslägret med ofullständig satsbyggnad: "Arbete gör fri". Vem görs fri? Dödslägrens fångar, som genom sin död under den absolutistiska nazistaten "befriades" från sin "underlägsenhet".

Läste någonstans att idealet 30 timmars arbetsvecka är inskrivet i socialdemokraternas problem. Inget som Löfven kommer att trycka på, med ett helt liv som "smooth operator" som mildrat och sökt tona ner den radikala konflikten mellan dem med kapital och dem som bara har sitt arbete att erbjuda för att få en skärva av det goda livet.
 
I sina respektive arbetslinjer talar Reinfeldt och Löfven för den minoritet som inte själva haft någon glädje av högre studier eftersom de ligger sin konsumtionshungrande kropp närmare.

Det är riskabelt att välja politiker som tar de enklaste drivkrafterna inom människan och upphöjer dem till allmänt påbud. De glädjer några få, som liknar dem själva, men skadar eller hämmar desto fler.


tisdag 28 maj 2013

Boktips. Inte.


Medan jag spejade på Amazon fick jag syn på den brittiska titeln "Babylonian Star-Lore" och löftet om en rekonstruktion av föreställningarna hos astrologins skapare. 

Efter att ha läst två torra och akademiska böcker av den amerikanska assyriologen Francesca Rochberg som båda saknat diskussioner om zodiaktecknen, tänkte jag att det här kunde vara något. En handfull positiva omdömen var så där urvattnade att man inte kunde avgöra om boken var bra eller dålig men jag gav den en chans.

Jag tror aldrig det tagit tvärstopp tidigare med mindre än tjugo sidor lästa. Men den här "privatspanaren" som troligen bekostat tryckningen själv, var verkligen 150 kronor i sjön. Det är en engelsman som kan sin västastrologi och redan tidigt i texten förklarade sin MOTVILJA att behöva gräva i österlandets material. Han kverulerar också över hur förskräckligt dyra böcker i ämnet är. (Korrekt, Rochbergs "The Heavenly Writing" på Cambridge University Press gick loss på 450 kronor och jag har sett priser på uppåt 800 kr för lika tjocka böcker.) 

Som akademiker är nu alla varningstecken för hand att det som följer kommer att vara av tvivelaktigt värde. En "svensson" som tycker det är för dyrt med böcker och som egentligen tycker det är ett nödvändigt ont att söka rötterna till sin egen tropiska (västerländska) zodiak i österlandet.

Och värre blir det. Författaren har inte klart för sig hur babylonierna arbetade sideriskt med sin zodiak utan smetar ner sin "forskning" med en okunnig, västerländsk bias. Han skapar den mest meningslösa rekonstruktion jag någonsin har sett av ett naivt sumeriskt folk som börjar med en tropisk zodiak (en sådan som britten själv gillar bäst!) men som efterhand upptäcker att den kommit i olag. (Det tar dem 1.500 år att upptäcka detta!) Då hittar babylonierna på nya zodiaktecken medan de gamla tillåts falla i glömska. Som bevis anför britten extremt tvivelaktiga indikationer på tecken som sägs likna varandra men ligger en bit bort i zodiaken.

Halva boken består av appendix som förklarar hur han utvecklade sin teori (som i bokens första hälft är upplagd som ett gäng korta skisser över ett gäng stjärnbilder). Det appendix om sumerisk kilskrift, som när jag först bladdrade i boken tycktes mig rätt vetenskapligt och fick mig att tro att det var en riktig forskare, visar sig enligt författaren själv vara ett rakt "lån" från någon källa han hittat på internet. 

Eftersom han uppenbarligen inte vet mer om babyloniernas zodiak än någon annan (det finns en anledning att professor Rochberg inte har så mycket att säga om tecknen) fyller han ut alla luckor med de gamla grekiska källorna och flyttar tillbaka stjärnbilder till Babylon som nämns t.ex. av Manilius och Ptolemaios. 

Det här är med andra ord pseudovetenskap när den är som sämst. Ren och skär spekulation och med en galet osund förståelse i botten av babyloniernas zodiak. Den var inte tropisk, så denne privatspanare har gjort som svenska moderaterna, han hittar på en falsk förhistoria till sin västastrologi, som han känner sig mest bekväm med.

Jag tänkte välja ut några meningar som på ytan låter smarta men som när man tittar på vad författaren säger, är rent dravel. Men så blev boken liggande några månader och nu orkar jag inte leta upp tokigheterna igen.

Betyg: minus 2 stjärnor. Boken är dessutom så fult typsatt att den skriker dåligt amatörjobb redan på den nivån.

söndag 26 maj 2013

Allt åt alla - den goda stjärnan Jupiter

I antiken var det där med stjärnor och planeter inte så viktigt, Jupiter har alltid lite slarvigt kallats den lyckliga stjärnan och dess positiva (Eld-) tecken Skytten förklarats vara en lycklig eller tursam skit. De här traditionerna repeteras okritiskt i västerlandet som kossor som står och idisslar gräs. "Memer" har skeptikerna med viss rätt kallat sånt här gods som bara valsar runt.

Men vem bryr sig om verkligheten när välkända bilder ger en sådan trygghet? I verkligheten har ju vårdagjämningens förskjutning bakåt i zodiaken de senaste 2.000 åren inneburit att nästan alla som kallar sig Skyttar i själva är födda i föregående tecken Skorpionen. Det kanske kan förklara att de är långt ifrån så vilda och fria som de gärna inbillar sig utan istället extremt fokuserade och envetna!

Från det att bloggen började undersöka den ursprungliga zodiakens sanningsanspråk stod det snart klart att Skytten och dess jovialiska och generösa härskare Jupiter verkade rimma med hela spektret av "vänsteråsikter" som förklarar myten om individens ägande vara falsk och skadlig för människan. 

Jupiter eller Zeus slösaktiga generositet (som vida överstiger t.o.m. Helios utflöde) måste rimligen motsvara det som de egoistiska djävulsbarnen hånfullt kallat vänsterns "allt åt alla"-dröm, Marx fria värld där alla utan konkurrens producerar efter sin förmåga utan att någon Reinfeldt eller Borg finns där med sin borgerligt präktiga fascist-piska och lutherska moralkakor om de nyttiga, som bär sin egen "kostnad" och de lata bidragstagarna. Mänskligheten har förverkligat den kommunala gemenskapen och de skitar som söker så själviskhet i samhället skrattar man bara åt.

Studiet av cirka 100 moderata politiker bekräftade att den ursprungliga babyloniska zodiaken alltjämt ser oss på Jorden och vet vilka vi är. Inte enskilt, men som grupp. För det är kollektiv - eller undersökningar av hela grupper - som visar att zodiakens motiv alltjämt stämmer. Moderater tenderade i sin kåthet på pengar och sin egocentrering att sätta fokus på äganderättskänslans tecken Oxen samt ett annat materialistiskt Jordtecken, den flitiga Jungfrun som jobbar hårt med sin åker och vill ha VINST som tack för sin ansträngning. En historiskt begriplig typ men i dagens värld helt omodern och rent av skadlig. Mänskligheten har nått längre än åkerbrukaren och dennes hat till feodalherren som kom för att driva in skatt. 

Att upptäcka Skytten som en av dominanterna i styrelsen för Vänsterpartiet var precis vad man kunnat förvänta sig utifrån en strikt analys av vad som ryms och exkluderas inom var och en av de 12 zodiakala grundprinciperna. Skytten är en långt mer avancerad symbol än Jungfrun. (Men lugn, alla kommer att vara med om allt under själavandringens berg-och-dalbana!)

Istället för att som Jungfrun vara negativ och Jordbunden och lätt på foten (Sattva), är Skytten positiv, fri och ljus och transparent som Ljuset (Eld) - och också lätt på foten. Inte för inte är det här man förstår Guds avsikter med livet, och avsikten är sannerligen inte Jungfruns koppling till slaveri och ängsligt kalkylerande på vinster. Under Zeus eller Jupiters överflöd behöver ingen vara så småaktig! Den lyckliga stjärnan vill ge allt åt alla, men människorna är för små i huvud och hjärta för att förstå hur enkelt det här jordelivet skulle kunna vara om de bara tänkte positivt och på varandra.

När jag nu läser i AB om en ny bok om bl.a. den radikala våren 1968 och kårhusockupationen i Stockholm - händelser jag var får liten för att minnas något av - blir ett horoskop nödvändigt.

Som vanligt kan man ställa så många horoskop man vill tills man blir nöjd med svaret, de är ändå bara kartor som ska tolkas. Svenska Wikipedia säger inte mer än att ett möte i kårhuset till Stockholm universitet övergick i en ockupation någon gång under den 24 maj 1968, så jag väljer att göra horoskopet för det dygnets öppning. Tecknet som stiger över Stockholms östra horisont vid midnatt får representera det representativa för det kommande dygnet.

Nu visar det sig att det är sena Skyttens tecken, med härskaren Jupiter ("allt tänkbart välstånd åt alla"), som stiger vid den här tidpunkten på året! Kunde man önska sig en tydligare bekräftelse på tesen att Skytten och Jupiter faktiskt är kommunismens symboler! (Försök tänka bort misslyckade regimer som bara nominellt varit kommunistiska och förstå vad frågan rör på de rena idéerna plan. Altruism som en vackrare och skönare idé än förgrämt krafsande fingrar som söker raka åt sig så mycket som möjligt på andras bekostnad!)

Universums högsta plikt mot sig själv och allt därinom:
Jupiter i det älskande Lejonet i nionde "goda" huset
- universell generositet!
(F. Reinfeldt och kommunisthataren J.F. Kennedy har
Jupiter i Oxen i 9e:  universell fixering vid
ägandet, Djävulens eller jordbundenhetens ideologi)


Att Olof Palme infinner sig "efter midnatt" den 25 ger oss en bra indikation om
att hans ankomst nästa dygn troligen sker i den reala makthavarens tecken Stenbocken - som soltecken dominerade det i stickprovet på 100 socialdemokratiska politiker vilket stämmer perfekt med att det tredje Jordtecknet tar ett samhälleligt ansvar som varken Oxe eller Jungfru gör för de gemensamma resurserna. Palme var själv född i sideriska Stenbocken, så hans Sol plus Stockholms östra horisont är ett potent budskap.


Fascinerande nog stack moderatpolitikerna sin väg när det kom till Jordelementets logiska konklusion i Stenbocken: "Någon jävla måtta på ägande och profithunger måtte det väl ändå vara." Stenbockens tecken och  privategoistisk ideologi är inte oförenliga men knappast en naturlig matchning. 

Problemet för Stenbocken är istället dess koppling till makt som tenderar att bli till förtryck. Därför är Stenbocken också feodalfogden som sätter trälen i tvångsarbeta på de Oxen/marker Stenbocken äger. Det går att vrida och vända på materialismens treenighet och få fram ganska hyggliga modeller men också vidrigt förkrympta scenarier. Att ur ett horoskop se om det är en obegåvad diktatorsmentalitet eller en rättrådig fördelningsförespråkare, är inte alltid lätt. Många horoskop är komplexa och motsägelsefulla - precis som människor.

Kårhusockupationen åtföljs dock av ett fenomenalt tydligt omen som tar parti för det ockupanterna ville säga. Visserligen förebådade Skytten det nya dygnet under en hel månads tid men låt oss backa en smula och inse hur perfekt Skyttens härskare Jupiter står under denna månad. Varje midnatt ockuperar den sitt eget nionde hus, "horoskopets bästa" och som antiken tillskrev Theos, Gud själv. Från denna allseende position och i ett Eldtecken som Lejonet har Jupiter perfekt synergi med ascendenttecknet för en månad av idel klarheter.

Inte minst är det i denna sällsynta tidsglänta av kosmisk klarsyn fullständigt uppenbart vem mänsklighetens fiende är: Solen i Oxen står här i fiendens och olyckans och slaveriets sjätte hus, ett charmlöst skithus man önskade att astrologin varit utan. Men då hade zodiaken varit ofullständig, för detta bottennapp finns ju i den mänskliga erfarenheten. Alla kulturer har sina slavar, även om 9-5-jobbaren i ett välfärdssamhälle kanske inte längre tänker på hur ofri han eller hon faktiskt är. 

Samhällsfördraget har krävt att individen offrar mycket av sin frihet för att helheten ska snurra på. Så t.o.m. i den kommunistiska framtid som arten obönhörligt rör sig mot (en tid när män som Anders Borg och Fredrik Reinfeldt korrekt kommer att betraktas som samhällets fiende nummer ett) kommer naturligtvis Jungfruns symbol att finnas kvar. Men tjänarens börda kommer att kännas så mycket lättare då, och framtidens teknologi kanske på det hela taget gör tecknet obsolet. 

Månen i Jungfrun, som utmärkt sig för en markant kriminalitet, kommer t.ex. inte längre att förfalla till sin själviska natur eftersom allt är gratis för alla. Genom att omdefiniera hela civilisationen befriar man flera zodiaktecken från deras historiska bagage! 

Mänskligheten kommer att må bättre än den gör nu, under män som Reinfeldt och Borg, vilka - om någon kan ha missat det - med nationalekonomiska djävulsdoktriner söker få mänskligheten att må så dåligt som möjligt. Storfinansen och Satan i hans mest sadistiska version hör sannerligen samman.

Kårhusockupationen var förstås bara en svensk variant på en enorm social aktivism i västvärlden vid denna tid, en vänstermedvetenhet om systemets ruttenhet. 

(Se hur små dagens människor är i Sverige 2013 jämfört med de stora själar som kämpade för förbättring då. Dagens befolkning är som råttor i bur med de multinationella bolagens logotyper brännmärkta i pälsen. Jag vet inte vad det är för art som accepterat att vara nyttiga idioter så fullt ut...)

Tiden för detta fönster av klarhet sträckte sig mellan den 15 september 1967 och till den 12 oktober 1968. Det var Jupiters passage genom det älskande och lekfulla Lejonet.

Med en så stark symbol etablerad är det nu bara att leta rätt på lämpliga perioder när denna "majestätiska frihet" kan tänkas gå i förgrunden. Att vi har en månad i 1968 då Skytten agerar som positivt ascendenttecken i Stockholm är förstås en lokal ledtråd.

Nog måste man säga att många bitar faller på plats för svenskarnas del när ockupationen startar under den period då det är den ägandebesatta Solen i Oxen som disponerar över Jupiter i Lejonet. Jord och Eld indikerar alltid konflikt mellan det fria och klara idealet och den krumma jordsmutsiga realism som särskilt i reaktionärt konservativa Oxen inte vill släppa sina ägarprivilegier.

Vad gäller ägarprivilegier kan man notera hur "på glid" i rörliga Fiskarnas Vatten de fasta ramarnas Saturnus varit en tid och är också detta år. Normer under upplösning! Anpassning - ofta intuitiv - till nya förhållanden. En tid när gamla och döende maktstrukturer ska till att upplösas. 

Fiskarna är också martyrens tecken och de svartas förkämpe Martin Luther King mördas rått av den fascistiska amerikanska borgerligheten senare samma år, vilket leder till starka upplopp i flera amerikanska städer. Vid den tiden går Saturnus in i Väduren, krigaren, och "the Summer of Love" 1967 känns direkt fullständigt överspelad.

Anm. USA:s "fria kärlekssommar" kan läsas mot normupplösningen via Saturnus svag i Fiskarna. Det ger Jupiter en chans att ta ut svängarna eftersom Jupiter vid denna tid äger Saturnus och därför har inflytande över hur den Saturnus gränser blir vattnigare eller mer flytande. (Se horoskopet för hippien David Crosby.)

Lycksaliga Jupiter rörde sig från distinkt känslo- och substansmissbrukande Kräftan under 1967 och in i kärleksfulla Lejonet i september. "The Summer of Love" tycks vara ett amalgam av Kräftans vattniga och mer slemma porrighet och Lejonets heta och raka kärlek.

I Sverige existerar ännu inte 1974 års nationalhoroskop, men det är fascinerande att se kårhusockupationen starta ett dygn då Månen går in i Väduren, precis som den kommer att ligga i nationalhoroskopet några år senare, samtidigt som ägaren till dygnets känslor eller sinnelag är extremt konfliktfyllt: Mars ligger här, precis som i 1974 års nationalhoroskop i Oxen och i indirekt kontakt med Satan själv! 

Etiketten Sverige innehåller den äldsta bloggstudien av landets horoskop (feb 2009) samt några länkar till senare (men långt ifrån alla) fördjupningsstudier.

Men här har Mars rollen av den goda krigaren som kämpar en kamp mitt i fiendens eller olyckans hus. Till skillnad från nationalhoroskopet är nu Satans stjärna (Algol) tillsammans med pengarnas planet Venus (hemma i äganderättsliga Oxen och i det onda fiendehuset). För Skytten i östra horisonten är Venus en ond planet! Dess (och Oxens) tröghet och enda ambition att hålla sig väl med jordens ägare gör Venus till en illgärningsman ur den frihetliga Skyttens perspektiv. 

Och vilken monstruös fiende detta är: Djävulen och Pengarna! Inte undra på att vi har krigssignaler i detta slavarnas hus. Det luktar verkligen uppror mot Pengamänniskorna, som dessutom är sataniskt korrupta. Fienden är för övrigt märkligt lik Svenskt Näringslivs horoskop från många år senare. Det är bestämt samma fiende, avslöjad genom stjärnorna, fast Svenska Arbetsgivarföreningen försökte sminka om sig... Astrologin låter sig inte luras av en makeover, om inte innehåller har förädlats...

Antikens symboler för en sjuk marknadNoterar intresserat en ny borgerlig ledarkrönikör i SvD skenbart besvara den här bloggens observation av hur, med början i Expressen för flera år sedan, den ena borgerliga tidningen efter den andra insett att det bara är "vänsterbloggare" som skriver intressant om samtidsskeendena. Och varför ge dem ens gratis länkutrymme så att den borgerliga läsaren i bästa fall får sig en tankeställare om vad som pågår i Sverige och världen?

Ingen som inte drömmer om höga inkomster och borgarklassens diskreta charm döper sin dotter till Siri. Och ordnar man sedan avkomman en adress i de Stockholms söderkvarter många skulle döda för att få ett förstahandskontrakt i, inser vi att SvD nu rekryterat en ung och hipp ironisk skribent i syfte att nå ut till en viss sorts läsare.  

Redan i ett pliktskyldigt referat av en undersökning av svenska folkets attityder ser man vonOben-perspektivet börja läcka igenom, och texten vibrera av kapitalets hat mot de breda folklagren - förutom när de ska lockas att köpa fabrikörernas skinande produkter. 

Apparaten är "kårrdless" säger den fryntliga varukrängaren med hårt rullande r-ljud. Ibland är det svårt att avgöra vad som är godmodig drift med folks ovetenhet och vad som är djupt förakt för vanligt folk. Hos Siri Steijer, en kvinnlig räknenisse (se bara här) utan någon kontakt med problemens verkliga dynamik, verkar det röra sig om solklart klassförakt.

Denna Steijer använder åtminstone jante-begreppet i korrekt mening, vilket var mer än högermegafonen Dilsa Demirbag-Sten i DN mäktade härförleden.

Men när det gäller det folkdjup hon uppenbarligen hatar (och på ett helt annat sätt än den här bloggen lamenterat och häcklat svenskhetens materialism och brist på bildningstradition), så syns hennes borgerligt föraktfulla och schablonmässiga syn på folk syn på folket i det här falska påståendet - ja hela stycket illustrerar perfekt hennes i sarkasm indränkta hat för sådana som inte bor i Soho, i hippa Stockholm:


"Facebooktrådar om samhälleliga fenomen fortsätter i all evinnerlighet och öppna kommentarsfält fylls till brädden. Men allt för ofta spårar det offentliga samtalet ur; bland annat har de flesta medier tvingats begränsa interaktiviteten med läsarna för att så många inte kan bete sig."

Faktum är att jag räddar ansiktet på SvD-skribenten Steijer genom att korta harangen. Att anföra Twitter ger en inkoherent argumentation. Det är nämligen hennes egen mediekåta klick som sysslar med infantila kvittrande på 140 tecken.

Men hon ljuger sina läsare rakt i ansiktet när hon påstår sig sammanfatta det offentliga samtalets urspårning så att den borgerliga pressen numera (lustigt nog med SvD som enda undantag) dragit ner gardinen för bloggosfären: jag har intresserat i fyra år följd bloggarna, åtminstone så långt att jag tittat in och tagit notis om allmän nivå, attityd och kunskapsnivå. Siri Steijer borde ha gjort detsamma innan hon vräkte ur sig den här osanningen. 

Det är ingen fara med de svenska bloggarna. Dock dominerar, som nämnt, vänsteråsikter i det politiska bloggandet som hängt på tidningarna för att bli inkluderade i listorna över tillgänglig sidoläsning i bloggosfären. Det verkar som om högermänniskor inte upplever sig ha något att tillföra de pågående diskurserna, som om de helt enkelt är ... ytliga.

Folkets evinnerliga FB-trådar som vonOben-kvinnan raljerar över, dem skummar jag ibland. Här har jag heller aldrig där sett något som stämmer med hennes uppenbart hopljugna efterhandsförklaring till att nätmedierna stänger ner folkets röster alltmer. 

Visst, de här kommentarerna har sin beskärda del av dumbommar men inte i någon större tidningar har jag sett något ens i närheten av apberget Newsmill som det såg ut för två, tre år sedan eller när det nu var näthatsdebatten grasserade. Den här kvinnan sitter och fabricerar ihop historier på gammal skåpmat utan att ha verklig kontakt med vad som gäller här och nu!

Paradoxalt har samma SvD:s Sam Sundberg nyligen pekat på demokratiunderskottet på nätet, så det är uppenbart en skillnad mellan dem som faktiskt observerar verkligheten och dem som redan i så unga år gått vilse i sitt ideologiska luftslott!


*****

Och horoskopet är inte förvånande bland det värsta man kan tänka sig. Här finns alla de dåliga sidorna från Fredrik Reinfeldts födelsekarta och så några till!Från de markanta parallellerna mellan den antisemitiska Hitler-beundraren John F. Kennedys och Fredrik Reinfeldts fascistoida födelsehoroskop (se detta inlägg), återfinner vi t.ex. både Jupiter som den onda storfinansen.

Välgöraren Jupiter är ond i dessa horoskop för att varje extra krona den profitlystna Jungfrun i öster önskar tillskansa sig är ett brott mod kosmos morallagar. Det finns en verklighet förberedd för varje själ - ett spelrum inrättat för att själen ska lära sig något i varje liv. Arbetaren (Jungfrun) är värd sin lön, ja. Men här försöker nog ändå Steijer - också med sinnelaget hos en tjänare (Jungfrun) - ställa sig in väl mycket hos plutokratin. Har de verkligen bett henne håna folket så hämningslöst? 

"Problemet" ligger delvis i att både Sol och Måne befinner sig under Merkurius, som ju är en vass penna. Bloggen har hittat flera journalister med förkärlek för bitande sarkasm med både Tvillingarna och Jungfrun aktiva samtidigt. Håkan Juholt, före det politiska mordet på honom, kallades skicklig retoriker och det bekräftades verkligan av välplacerade krigaren (svärdet) Mars i intellektuella Tvillingarna och i attack mot en aktiv Jungfru. 

Problemet där, precis som med Siri Steijer, är att han slirade till några gånger och uttalandena gick i osynk med fysiska fakta. Det finns en fara med det lätta Luftelementet att det driver iväg i sina ideologiska luftslott och glömmer att kolla med fakta. Steijers Sol-i-Tvillingarna ställde sig aldrig frågan om det fortfarande låter som ett apberg i kommentarfälten, minst två år efter näthatsdebatten!

Som kan ses av hennes ledarkollega Maria Ludvigssons himmel, är SvD:s rekryteringar beställningsjobb med hög precision. De vill ha materialistiska kossor (Oxen) i horoskopen på sina skribenter - enkla varelser som ännu inte genomskådat den grövsta av alla illusioner: att människan tror sig kunna äga något på denna jord. Fråga vilken ädel rödindian som helst och du kommer att bli ampert tillrättavisad i din dårskap!

*****

Månen i Jungfrun är ett ont sinnelag i dess materialistiska böjelse. Däremot är dess härskare Merkurius verksamt god så att den naturliga instinkten (Månen) mot Jungfruns horande efter pengar kan motverkas av intellektet. Det här en intressant konflikt som tecknas av den indiska astrologin att så tydligt visa ondskan i den näriga Månen men sedan öppna för en insikt i tecknets inherenta problematik. Merkurius kan tänka rätt även när den fysiska böjelsen är felaktig.

Det finns dock vissa år Jungfrun bör undvika och de är när välmågans Jupiter i sin 12-årscykel når den materialistiska Oxen. Rent akut blir det när Månen - som "psykets ascendent" befinner sig i Jungfrun eller individen föds (likt JFK och Reinfeldt ) när Jungfrun de facto stiger i öster. Vid dessa två tillfällen blir Jupiter i Oxen ("förmögenheten är min - jag ÄR pengar") en ren psykisk sjukdom. Det blir inte bättre av att individerna faktiskt har Jupiter i nionde huset för "religiös plikt" - själarna är så outvecklade att de faktiskt upphöjt materialismen till sin religion! Dessa är i djup mening Djävulens barn, och ingen kan väl visa det tydligare än denna nyrekryterade skribent med Jupiter och Satans huvud på rak linje!

Likt Reinfeldt har hon också en dubbelt ond Mars, en naturligt egoistisk utbrytare (hatar samarbete, hatar kollektivavtal, hatar alla förklaringar som tar sin utgångspunkt från en högre intellektuell modell, t.ex. sociologiska studier som ser sambanden mellan socialt utanförskap och bilbränder och skadegörelse. Reinfeldt mäktar inte ens läsa sådana texter för hans hatiska Mars i första ego-huset tål inte att konfronteras med sin egen sjukliga individualism. 

Hos den unga högerpropagandisten Siri Steijer ser vi istället Mars som dubbelt ond och anfäktad av girighetsdemonen Rahu men i folkkollektivets Vattuman och i fiendens sjätte hus. Här är således i en enda koncis bild hennes sjukliga hat mot folket. I tidigare inlägg har jag undersökt vad Fredrik Reinfeldts stora illgärningsman Saturnus i sjätte fiendehuset kan tänkas handla om. (Inläggen om detta unikum i svensk politik är nu så många att jag inte längre minns var denna analys gjordes...)

Visserligen, och med reservation för att Steijers bara är ett månhoroskop, säger astrologen Narasimha Rao att "En verksam illgärningsman i de onda dussthana-husen (3, 6, 8, 12) ger goda resultat genom att neutralisera husens onda innebörder!"

Det skulle innebära att av två onda ting, är ändå Steijer att föredra framför Reinfeldt, för vars hatiska segregationspolitik det inte finns någon ursäkt på denna jord och troligen inte i livet efter detta heller. Han har inte ens mandat att vara så självisk i sitt yrkesutövande. 

"Himmelens mandat", på gott och ont, ges i mina ögon bara av det nionde gudomliga huset, även om det femte huset har en bäring på individens egen sanning. Men det nionde är det dharma-hus (andlig plikt) som anknyter till det Universella. Svårt skadade nionde hus är alltså djävlarna Gud sänt människor för deras synder för att genom de perverterade samvetenas tilltag söka bringa folket till insikt och skillnaden på gott och ont. (Onda människor utan ett onda dharma-hus är bara simpla sadister. Notera att jag, mig veterligen, aldrig kallat Reinfeldt sadist - hans horoskop uppvisar ett "mandat" från Himmelen att skada svenska folket i respons på deras politiska naivitet.)

Ur dessa esoteriska perspektiv var både John F. Kennedy, Fredrik Reinfeldt och (åtminstone i hennes lunära inre föreställningar) Siri Steijer "utvalda" att predika den onda Rovkapitalismen som om den vore något gott. Låt oss kalla dem Guds hämndänglar sända till människorna att ruska om lite, driva folk ännu längre in i den falska individualismens återvändsgränd. Till sist inser alla att den "amerikanska drömmen" är lurendrejeri.

Minns att den "naturliga" zodiaken vid nionde huset nått det magnifika Skyttens tecken, där människan inte bara är på väg att lösgöra sig ur hästen eller djurets dominerande driftsliv utan också spänner sin pilbåge uppåt och bortåt, från sig själv. "Sikta mot stjärnorna" handlar nu inte om framgång i en trivial bemärkelse utan om att man i Skyttens tecken (och hus) gör sig redo att leva bortom det begränsade jaget, leva för den universella rikedomen. 

Jupiter = allt åt alla, blir därmed det högsta budskapet den mänskliga rasen kan lära sig på jorden. Och att det här inte handlar om självisk högerpolitik säger sig självt! Det är snarare ren och skär kommunism som den 2.500 år gamla zodiaken håller fram som den nivå vår art en dag måste nå. Eller förinta oss själva. 

Att placera Oxen - identifikation med det materiella - som högsta religion är minst sagt ett kosmiskt skämt, men de som fötts som JFK och Fredrik Reinfeldt, har troligen tidigare liv i ryggsäcken, som förklarar varför deras hat mot att försvinna i den "kommunistiska massan" gjort dem till sådana extrema egoister.Jag har ett exempel från årgång 1961 som visar hur inget egentligen är sagt förrän alla pusselbitar vägts in. Fysisk Jungfrun stigande gör det begärsfyllda sinnet (Månen) i Kräftan till 11e husideal. Personen röstar moderat och anser Filippa vara "jättetrevlig", men har inte en susning om politik eller sociala strukturer och mekanismer. 

Kvinnan idealiserar (11e huset) god mat och banal tv-underhållning. Hon skulle kunna vara Fredrik Reinfeldts perfekta nästa hustru efter Filippa, han har ju Solen i Kräftan i 11e idealhuset att matcha hennes Måne och han tycks ha ytterst enkla intressen - momssubventionerade hamburgare på McDonalds och Läckberg-deckare. Han är civilekonomi, kvinnan har i hela sitt liv arbetet med pengar (samt som informatör).

Kvinnan en god Merkurius trots sin elakartade brist på ideal (ond Måne är blott en skugga av ljus som bäst och i idealhuset!) 

Humöret (Månen) är uselt, men intellektet skarpt. Hon har kämpat sig upp i världen från en början i tonåren som kallskänka och har aldrig gått på universitet: Merkurius i Vattumannen i "onda" sjätte huset för slavens lott i livet. Hon har gått den praktiska erfarenhetens väg och via Merkurius i Vattumannen har hon en stark naturlig organisationsförmåga. 

Året 1961 står Merkurius härskare Saturnus stark i sitt eget negativa och praktiska Jordtecken Stenbocken och är en verksam välgörare för dem som föds med Jungfrun i öster. Saturnus är en verklig glädjedödare i femte glädjehuset och kvinnan har en depressiv grundpsykologi. En verklig pliktmänniska synbarligen UTAN NÅGON SOM HELST ORIGINALITET eller eget kreativt uttryck (formalisten Saturnus kväver Jupiter i lekfulla femte huset). Sol och Måne i Vatten tenderar mot passiv konsumtion av vad nu samhället erbjuder som underhållning. Ett horoskop för ett "mellanliv", tills själen bestämt vad den vill...

Kvinnan överensstämmer med sin Merkurius i Vattumannen med Fredrik Reinfeldt vars Saturnus på samma vis är en verksam välgörare för Jungfruascendenten. Men är inte det sjätte huset en hemsk plats att förspilla denna merkuriska intellektualitet eller den saturniska organisationsförmågan på?

"Fienden" eller "olyckan" eller t.o.m. "privata vinstlystnaden". Vem vid sina sinnens fulla bruk skulle vilja merkuriskt förmedla eller t.o.m. organisera olyckor och fiendskap åt folket (Vattumannen)? 

Kvinnan har "bara" Merkurius och har jobbat bl.a. på bank så hon bara låter det onda (penningen) gå genom sina händer (Merkurius). Men Reinfeldt använder sin väl utvecklade organisationsförmåga till att försöka driva befolkningen (Vattumannen) in i olyckan och fiendskap. 

Sjätte huset står ju för den separation i för/mot som Jungfruns hårklyverier leder till. För varje vinnare i det borgerliga spelet måste Reinfeldt och Steiner i sin fantasi skapa en idiot, ett drägg eller en förlorare att lägga skulden på.

Därför är Jungfruns typ av intellektuell förmåga så farlig. Tecknets och sjätte husets jordbundenhet kan ge mycket kännbara resultat för dem som dessa profitsugna självtjänare målar upp till sina fiender. Fråga de cancersjuka svenskar som uppdrogs att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande i profitens namn. 

Nu förstår vi bättre varför Siri Steijer, ung som hon är, redan lärt sig Satans eget trick: att skjuta över skulden på "de andra". Vi läser hennes förklaring till att de borgerliga medierna inte längre vill låta folk komma till tals: Det är för att så många "inte kan bete sig". Hör lilla flickan som oreflekterat har tagit över sina fascistoida föräldrars värderingar. 

Den här bloggen menar istället att högertidningarna lagt ner interaktiviteten mot folk för att de hellre vill sälja "plus"-artiklar eller digitala prenumerationer än att hänvisa folk till gratis extraläsning på bloggar eller det alltid lika stora folknöjet att läsa löskokta åsikter i FB-kolumnen. 

Det är för att hon vet att det verkliga skälet handlar om vinster som hon inte ens nämner bloggarna, där det ofta finns utmärkta analyser av samtiden som säger mer än högerpressens floskler. 

Satan (Rosh ha-Satan) har redan korrumperat hennes förmögenhetsplanet Jupiter och hon dansar nu också hon kring samma guldkalv som de andra plutokraterna. Så förlorade Gud ännu en själ medan hettan i Helvetet ökade ytterligare i spänd förväntan på hennes ankomst.
PS. Missa inte astrologins krävande natur där budskap kan komma på oväntade sätt. Steijers Jupiter med Algol är nästan samma budskap som Saturnus med Algol i horoskopet för Svenskt Näringsliv!

Ascendenttecknet avgör hur planeterna växlar ansikte och agerar som onda eller goda! Vid Svenska Arbetsgivarföreningens omstart under sitt nya "mjuka" (och förledande) namn stiger likförbannat Chefens tecken (Lejonet) i öster och avslöjar vad det är de inviger för något. Och Lejonets generösa Sol är som bekant bitter fiende med Saturnus (diktatoriskt ledarskap). När nu generösa Solen gått och gömt sig medan den onda Saturnus slår sig samman med Satans stjärna i tionde huset för total makt, då borde Sverige oroligt ha lystrat. 

I Svenskt Näringsliv var något mycket oroväckande under uppsegling: rovkapitalet var på väg att positionerna sig för att KÖPA ynkliga politiker som Reinfeldt. 

Se lobbyisterna skräna belåtet och erkänna att de faktiskt fixade 5 miljarder till flottiga hamburgare som restaurangnäringen inte nog snabbt kunde höja priserna på igen eftersom att ha spelat med i falskspelet Reinfeldt är upp till öronen insyltad i.

Men Sverige hade det ödet att landet naivt skulle applådera en rent cilivisationsnedbrytande ideologi och först när man såg effekterna på tågen och apoteken och vanvården av gamla vakna till liv. 

Rätt tänkt MP: 35 timmars arbetsvecka och totalstopp för vinster i skolan. Och mycket mer kommer att behöva göras för att rädda mänskligheten ur Ekonomernas (guldkalvens) onda våld (DN).