Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 21 april 2013

Fler fynd i horoskopen av hbt-typ

Första gången jag fick en föraning om en otippad potentiellt homosexuell signatur i horoskopet var i samband med grollet mellan två f.d. homoerotiska partners, Magnus Carlsson och Andreas Lundstedt.

Båda männen hade nämligen den åtminstone tekniskt sett lite olustiga kombinationen av Solen och Saturnus i samma tecken. Dessa två är enligt indisk astrologi ömsesidiga fiender och i det sammanhanget tolkade jag Saturnus tendens att låsa eller fixera individen invid Solen som en homosexuell dyrkan av mannen. 

I ärlighetens namn är det bara Mars och Venus som har en könsladdning i indisk astrologi, men ekon från många år med västastrologin läcker in här och var i inläggen och trasslar till saken. Solens koppling till män stämmer inte längre eftersom hemmets symbol Månen inte längre är kvinnornas exklusiva område: harem - den avskilda plats männen ska hålla sig utanför.

Utfransning. Biologiska manskroppar dominerar ännu i chefsroller, och bara djupt störda män kommer på tanken att försöka bära ett inplanterat foster i sina egna kroppar i imitation av Kräftan eller den omslutande skyddsinstinkten. Till patologins väsen hör att inte kunna tänka sig genom ett trängande problem utan tvingas agera ut det. Det är därför t.ex. Katolska kyrkan inte fördömer homosexualiteten i sig men bara utlevandet av den. Hade vi alla varit intellektuellt intakta vi kanske stannat på Saturnus istället för att sjunka ner till Solens utagerande nivå och därifrån ner till Jorden!

Vanligare än att fejka biologisk kvinna är att manliga Kräftor, likt Fredrik Reinfeldt, utformar hela samhället på rädslans grund, undslipper sig rasistiska tillmälen om "etniska svenskar", bygger skyddade Täby-områden enbart för de välbeställda (som har mest tillgångar att förlora och som därför förstår andra som också har som högsta prioritet att skydda sitt eget), skapar drivor av nya sekretesslagar för att bakom Kräftans skyddande Rosenbad-väggar slippa bli granskade i sin härskargärning.

Den andra sidan på myntet Reinfeldt, Sol-Kräftan Stefan Löfven, har redan avslöjat att han är av samma snitt. Helt osynlig under hela sitt första år som partiordförande för (s) och det första han sedan gör som formellt vald är att avslöja sin eller sitt partis främlingsfientlighet i Mustafa-skandalen.

Kräftan är sjukdomen cancer, en slutenhet utåt i kombination med produktionen av sjuka celler på insidan. I socialdemokratins horoskop stiger Saturnus i Kräftan i öster - precis som då boken "Den själviska genen" först publicerades.

Mer neutralt skulle man kunna säga att Solen med Saturnus omvittnar en negation av Solens normala frihet och kreativitet. Allt måste underordnas Saturnus systematik och jag kan tänka mig tvångsmässiga beteenden hos dem som har den här kombinationen och ytterligare problem. Preussisk disciplin - en oförmåga att leva utan en strikt och snäv lagbok i hand - kan också tänkas. Dessa människor saknar kreativitet eftersom de blivit slavar under formalism.

I hbt-frågan blir det förstås intressant att påminna sig Saturnus som den dolda "själens form" och Solen som samma själ men nu i sitt tillstånd av "levande själ", mitt i livet i denna värld och fylld av livsglädje. Denna glädje berövas själen pga. Saturnus form som på något sätt hämmar själen. Kanske en tvingande form som människan inte alls känner sig hemma med! Homosexualitet!

Att framföra en teori på grundval av två homo ex-partners är naturligtvis mer än tunt även om just tanken om svår andlig skada ligger snuddande nära när "själens form" inte motsvarar "det levande livets" Sol. En avvikelse måste ha skett och för själavandringsteorin har andevarelsen av någon anledning bestämt sig för att byta kroppstyp. Troligen för att lära sig något nytt. 

Men Saturnus är samtidigt så konservativ att inte alla klarar omställningen till ett nytt liv. Själens form "hörs" subliminalt som ett tidigare livs drifter och böjelser och allt blir skevt i detta liv. Ur karma-lärans perspektiv måste den här olyckan bero på skuld, själar ska inte ha problem med växlingen mellan kroppar med mindre bördor medföljer.

*****

Radioprogrammet STIL har under många år marknadsfört homosexualiteten via dess undersökningar i modedesigners - till ytan, till Jordelementet, söker sig uppenbarligen ovanligt många för stabilitet när den inre "psykiska" nivåerna inte fungerar. 

Programmets skapare Susanne Ljung verkar själv har börjat sin karriär som en ytans fetischist och rockgroupie (läder och nitar...) innan hon tog ett karriärsteg och chefade för Damernas värld - ett magasin för de ytligaste av de ytliga. Så småningom blev det radioprogrammet Stil. Horoskopet bekräftar tesen om att Saturnus formalism direkt kontrollerar precis hela livsuttrycket (Solen):Det är kanske ingen slump att den instabila och sexuellt avvikande kostympajasen Alexander Bard föddes samma år, ett dygn före Ljung, under samma nymåne i den föränderliga Fiskarna. Men inget verkar ju förändras i dessa människors liv annat än en ständigt förbiflyktande serie av kostymbyten och poser! Kärnan är densamma.

De här två fallen skiljer sig från inläggets misstanke om störningar när Sol och "kärnan" Saturnus delar tecken. Planeterna möts nämligen inte direkt utan genom en medlare som expanderar rummet mellan dem.

Det här året är Fiskarnas Vatten lerigt. Jupiter befinner sig i Jordtecknet Stenbocken och domineras fullständigt av den odemokratiska domptören Saturnus som befinner sig på hemmaplan. 

Bard skapade som bekant ett medlemsbrev för medieeliten där de kunde ägna sig åt att fantisera om sig själva som "nätokrater", ett ariskt herrefolk. I sin exklusiva klubb kunde de sedan spotta på "de andra" utan att måltavlorna ens visste om det. Sen sprack bubblan och det hela var rätt generande för alla inblandade. 

Likväl är Ljung/Bard-horoskopet illustrativt i vår fråga eftersom en ultrastark Saturnus så fullständigt mosar Solens möjlighet till att i handling framverka en handling som syftar till själens rening och omvandling. 

Saturnus materialistiska jordighet har sugit i sig det Vatten som borde renat själen och resultatet blir en hel livscykel i formfixeringens tecken. De här kommer inte att gå från klarhet till klarhet i detta liv. Det måste bli en återfödelse och nya möjligheter. Dessa är de ingrodda syndarna - eller i termer av hbt-problematiken - de som flyr sina problem i kostymcirkusen. Det går alltid att pudra över det onda.

*****

Det går troligen inte att komma djupare in i dessa mysterier än via hypnosregressioner och fast jag ibland upplevde hypnotisören Michael Newtons storsäljande böcker som lättsmälta destillat av antikens filosofi är det svårt att inte bli fascinerad av vad han under 30 år grävde fram ur tusentals hypnotiserade amerikaners undermedvetna. 

Han hittade de mest varierade själsöden - själar som "sexstrejkat" genom många liv på rad, vällustiga själar som på samma sätt inte tycks kunna hejda sitt beteende utan repeterar samma misstag om och om. Här kan man tänka sig att Ödet drar en saturnisk gräns och kastar en käpp i hjulet i formen av homosexualitet. "Ooops! Livsspelet blev just lite mer komplicerat, måste tänka lite djupare kring den egna situationen!!" 

Själar som gått i spinn måste hejdas på något sätt och tillvaron Naturen har den förnämliga tudelningen i positiv och negativ - kan användas för att neutralisera överdrifter. (Extrem negativitet tillför visserligen inte livet något utan klassas tvärtom som Ondska, men det är en annan diskussion). Statistiken visar att homosexuella begår våld mot varandra i högre grad än heterosexuella människor. Detta kunde bloggen bekräfta i genom gruppen av 402 brottsdömda som innehöll en överrepresentation av homosexuella. 

Det verkar som om själen och planeten Jorden är väldigt olika och att själar kan dribbla bort sig rejält när de sugs in i detta "system":


*****

För det här uppföljningsstudiet testar jag även Saturnus i samma tecken som Venus (den heterosexuella instinkten att sammanfoga två halvor av motsatt polaritet). I en uppföljning till testet av de 120 hbt-horoskopen upptäcktes en överrepresentation bland homosexuella även med denna signatur.


Se: Livet roligare om man bara är kropp

Saturnus och Venus kan ju i extrema fall antyda "totalt infrusen känsla för att liera sig med det motsatta könet". Andra och troligare yttringar är fetischism eller slaveri under formgivning. Venus blir bara attraktiv om man hänger på henne en massa krimskrams, kärleken är obegriplig om man inte förtingligar eller "objektifierar" den...

Konjunktionen har kallats alla aspekters moder men här följer vi den uråldriga tanken som nöjer sig med att båda planeterna är samlade i samma tecken. Jag prövar också oppositionen mellan Saturnus och Solen samt Saturnus och Venus, men här gäller inte tanken om ett "Stockholmssyndrom" eftersom den andra planeten opponerar sig vid Saturnus försök att binda den vid en form. Oppositioner kan vara slitiga att leva med, men de går från klarhet till klarhet, vilket inte alltid kan sägas om den fixerade och habituerade konjunktionen (kombinationen). 

Så, vad visar den senaste studien? 


Först 1.000 slumpgenererade datum, bara för att försäkra oss om att de här två typerna verkligen bara uppvisar "vitt meningslöst brus":
Saturnus 0 Solen = 93 (9,3%)
Saturnus 180 Solen = 52 (5,2%)

Saturnus 0 Venus = 99 (9,9%)
Saturnus 180 Venus = 68 (6,8%)

Medelvärdet är 83,33 förekomster och med ±40% som brytpunkter för under- eller överunderrepresentation (26-60) ser vi att alla typerna ligger inom förväntad slumpvariation.
De 513 Nobelpristagarna dyker upp här igen, nu som exempel på väluppfostrade och disciplinerade "mönstermedborgare"! Jag förväntar mig inget av denna grupp, men låt oss se:
Saturnus 0 Solen = 47 (9,2%)
Saturnus 180 Solen = 35 (6,8%)

Saturnus 0 Venus = 50 (9,7%)

Saturnus 180 Venus = 33 (6,4%)

Medelvärdet är 42,75 förekomster och ±40%-regeln ger signifikans f.o.m. ytterpunkterna 26 och 60. Ingen signifikans här heller. Nobelpristagare är som folk är mest, fast förmodligen smartare.

Det är samma odds för Saturnus och planet X i samma eller i motsatt tecken. Ändå visar sig oppositionen fyra gånger i rad ge färre placeringar. Är det så att t.ex. slumpen söker undvika den konflikt eller spänning (som leder till utveckling) som en opposition leder till? LEVER SLUMPEN? 

Förslag till förklaring mottages tacksamt.

Vi går vidare till 221 HBT-horoskop.
Saturnus 0 Solen 26 (11,8%)
Saturnus 180 Solen 13 (5,9%)

Saturnus 0 Venus 28 (12,7%)
Saturnus 180 Venus 20 (9%)

Även i tredje gruppen ligger oppositionerna på en lägre nivå. Märkligt.

Medelvärdet i denna grupp är 18,41 och ±40% ger signifikans vid brytpunkterna (för slumpbruset) 11 och 26 förekomster.

BÅDE SOLEN OCH VENUS TENDERAR MOT HOMOSEXUALITET I NÄRHETEN AV DEN EFTERSLÄPANDE, KALLA, OCH FORMFIXERA(n)DE SATURNUS

Nu börjar vi förstå varför antiken titulerade den långsamma planeten för "den stora illgöraren". Saturnus kallas Shani, "Den Långsamme" i Indien, långsint och kan ge efterslängar av saker som redan haft sin tid. 

Det är därför jag ofta talat om homosexualitet som ett tidigare liv vars struktur alltjämt läcker igenom in i den återuppståndna (från dödsriket) människosjälen. Om Saturnus dominerar så mycket att den förtrycker nyfikenhet och anpassningsförmåga, tycks homosexualitet (eller sjuklig konservatism) kunna resultera.

Som "själens form" är Saturnus naturligtvis i sig asexuell och känslokall. Men det är Saturnus som essentiell Luftplanet, symboliserad av dess härskarskap över Lufttecknet Vattumannen (som t.o.m. har en människas skepnad.). Saturnus som härskare över Jord och Stenbocken är att istället sätta fokus på den materiella skepnaden av en osynlig (luft-)princip många inte ens tror finns där.

Den kruka Vattumannen håller i representerar troligen Saturnus som "själens form". Och innehållet i denna kruka utgörs inte minst av själens tidigare liv. Vattumannen tippar ut innehåll i krukan och detta blir då ett utflöde av LOGOI (förnuftsprinciper) som är alla de enskilda själarna som strömmar neråt i det antika kosmos (och en del faller så lågt som att bli fysiska Jord-människor, andra är medborgare på de andra planeterna. Det är svårt att säga var verklighet övergår i berättelse när berättelsen är verkligheten...)

Minns hur förra testet med samma 221 hbt-kartor avslöjade en överbetoning av homosexualitet när den anpassliga Venus passerade genom Stenbocken - en indikation om att anpassningsförmågan är stelfrusen och diskret kontrolleras av Saturnus...
 
En människa återföds inte alls nödvändigtvis med samma Saturnus i sitt nästa horoskop, astrologin är ju bara människans försök att skapa en begriplig struktur för högre ting. Om själen tar ett uppdrag för detta liv - SOLEN - som skiljer sig från det föregående livet, förändras dess relation till dess SATURNUS-form. Därför går det inte att lägga horoskopen från ett tidigare liv (förutsatt att man vet vem man har varit) och förvänta sig någon simpel överlappning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar