Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 19 april 2013

Astrologins vetenskapliga sida: Mars & Venus i 221 HBT-horoskop

I fyra år har bloggen bedrivit datainsamlande interfolierat med små tester. Allt för att undersöka om astrologins lärosatser låter sig bevisas i vetenskaplig mening men också för att hermeneutiskt ta zodiaktecknen på pulsen, komma närmare deras betydelsespektrum. 

En arketyp är i sig utan form, ett kluster (förr sade svenskarna "en klunga") av interrelaterade meningar och samma osynliga princip kan beskrivas med olika bilder, i Indien skildras t.ex. Tvillingarnas tecken av en ung man och kvinna, i den homosexuella grekiska kulturen slopade man kvinnan och valde att illustrera tecknet som två bröder (Castor och Pollux).

Redan vid start hade jag planen att testa extrema horoskop eftersom statistikern Michel Gauquelin visat att det bara var Frankrikes bästa läkare och idrottsmän uppvisade hans berömda Mars-effekt. Således kom två ytterlighetsbeteenden, kriminalitet och homosexualitet, att bli bloggens första studieämnen. Sedan dess har mycket vatten flutit under broarna och intresset skiftat i riktning mot Sveriges horribelt lögnaktiga politiker.

I skrivande stund är Lögnens ande i Sverige synliggjord genom Annie Lööfs försök att rädda sin politiska karriär i KU med ytterligare lögner (DN, SvD) samt den socialdemokratiska partiledningens häpnadsväckande manövrer för att smutskasta den rekordsnabbt invalda och sedan sparkade styrelsesuppleanten Omar Mustafa för samröre med "förkastliga åsikter" (Är vi tillbaka i Medeltiden?)

Och dessförinnan naturligtvis sju år av oavbrutet lågvattenläge med Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och andra moderater som lever den totala livslögnen och älskar att stjäla från de fattiga och fostra medelklassen avtrubbning mot det djupt omoraliska i deras projekt: ett hårt ekonomiskt segregerat land (=förstadiet till inbördeskrig).

Och Sverigedemokraternas inre psykologiska status ska vi bara inte tala om! De svänger sig med siffror om kostnader för invandring men de är egentligen bara små, rädda och därför hatiska människor. Deras enda poäng är deras udd mot regeringen Reinfeldt som är något av det mest oansvariga Sverige sett.

Men Löfvens formella debut som partiordförande april 2013, efter allvarliga varningssignaler om att hävandet av vampyrernas blodsugande sjuka människor (vårdprofit) "inte låter sig göras", väcker frågan om Sverige är mycket mer än ett träsk av inkompetens och medioker analys. Och på toppen av denna misär en byfåne från Svenskt Näringsliv som ständigt hötter näven mot blotta tanken på att anställda ska ha skälig lön för sina insatser och cheferna möjligen lite mindre!

I det senast redovisade testet med 120 HBT-horoskop (april 2010) förvånade den ursprungliga sideriska zodiaken med att validera traditionen om Mars "fall" i Kräftans tecken. Som härskare över Skorpionens Vatten, fortplantningsdriften, har Mars ovedersägligt med sexualitet på en "grundläggande programmeringsnivå". Eftersom också Kräftan tillhör det biologiska livets Vatten, och kan sägas symbolisera cellmembranets väggar (på samma sätt som på en större nivå Kräftan är hemmets skyddande väggar), förstår man att olyckans och skadegörelsens planet Mars är illa placerad INNANFÖR de väggar som borde skydda livet.

De som föds med den här placeringen har därför A/ med sig ett emotionellt trauma från ett föregående liv eller B/ kommer att bli skadade i detta liv. Inte sällan tenderar olösta konflikter att upprepas i liv efter liv, tills individen "fattar" och vaknar upp ur sin drömlika hypnos. "Patologi" betyder läran om rotationen, läran om hur en själ "snöat in" på ett motiv och bara kretsar runt, runt utan att komma till avslut. Zodiaken och planetern avslöjar den återvändande själens "patologier"!

Men även Venus har förstås med sexualiteten att göra, inte bara som "förspelet" eller den "estetiska fernissan" runt själva kopulationsakten. Mycket Mars och klen Venus ger förgrovade människor som vill ha hårt och bestialiskt sex; för mycket Venus och för lite Mars ger voajörer som hellre tittar än gör grovjobbet! 

Venus är själva idén med sexualitet - gudinnan förenar två motsatser i en tillfällig harmoni för att frambringa avkomma. Arternas kretslopp är med perfekt knapphet kodat i zodiakens tecken av passionens kvalitet (Rajas guna). Fädernets Stenbock, mödernets Kräfta, Vågen där motpolerna förenas och så Väduren - avkomman nio månader efter det mottagande kärilet Kräftans grossess.

Eftersom Mars löper i en bana bortom Jorden kan den befinna sig var som helst i zodiaken i förhållande till födelsedagen. Men Venus ligger i bana mellan Jorden och Solen och kan därför aldrig befinna sig längre bort än 48° från Solen i födelsehoroskopet. I någon mening är därför Solen (likt Merkurius) närmare knutna den egna födelsedagen (soltecknet) än de yttre planeterna.

Frågan är därför om Venus i HBT-horoskop egentligen säger något om de tolv tecknens dispositioner, den här vi aldrig helt fri att kombinera sig med ett zodiaktecken utan har en "solfjäder" av möjliga placeringar som beror av Solen. Eftersom Venus inkluderas i föregående test väljer jag att ta med den även denna gång. Det är lika spännande att se om astrologin själv väljer att bekräfta någon gammal tes som att uppställa hypoteser och testa just gamla lärosatser. 

Men naturligtvis förstår vem som helst varför Mars och Venus är intressanta i samband med perverterad sexualitet som HBT-fenomenet ytterst är. För de drabbade kanske det ändå är någon tröst att deras urspårning faktiskt var skriven i stjärnorna inför denna födelse. Sedan är det upp till dem att reflektera över människolivet och själen. Religionerna är rätt eniga om sitt svar medan det sekulära konsumtionssamhället inte tar moraliskt ansvar utan gärna hjälper den enskilde att gräva sin egen grav, så länge han jobbar för att konsumera duktigt.

I december 2011 nämnde jag en aldrig publicerad uppföljning med HBT-gruppen som nu vuxit till 177 kartor. Vid senaste sammanräkning uppgår datasamlingen till drygt 7.400 kartor och andelen HBT-horoskop har nu vuxit till 221 stycken, en 25 procentig ökning av de 177 och hela 84% nytt material jämfört med det inledande testet. Det kan därför vara läge att åter redovisa situationen för Mars och Venus.

Mars & Venus i
221 HBT-horoskop
Tecken
Mars
antal (proc)
Venus
antal (proc)
24 (11) 24 (11)
15 (7) 21 (10)
21 (10) 18 (8)
29 (13) 16 (7)
19 (9) 18 (8)
17 (8) 17 (8)
19 (9) 13 (6)
18 (8) 14 (6)
17 (8) 15 (7)
15 (7) 27 (12)
10 (5) 21 (10)
17 (8) 17 (8)
Snitt:
18,4 (8,33) 18,4 (8,33)
Signifik.
rel. snitt
(±40%):
<=11 e.
>=26
<=11 e.
>=26
 
Som synes fortsätter Mars envist att skapa konflikter i den irrationella eller vegetativa själen, naturligtvis inte hos varje HBT-drabbad person men så pass tydligt jämfört med förväntad slumpvariation att jag talar om signifikant överrepresentation (här definierad som ±40% eller större avvikelse från medelvärdet).

Med växande datamängd ser man återigen hur riskabelt det är att göra påståenden utifrån alltför små datamängder. Den "föga HBT-benägna" Venus i Jungfrun har nu försvunnit in i det vita slumpbruset. 

Små datamängder hindrar nu inte den accepterade vetenskapen och medierna att stort slå upp studier som ibland bara omfattar några dussin försöksråttor/personer! De här pilotstudierna av astrologins sanningsanspråk har verkligen lärt mig vilka osäkra för att inte säga värdelösa studier som slås upp stort i vetenskapstroende medier som DN/Vetenskap (deras dyrkan av vetenskap går hand i hand med en tydlig religionsfientlighet). 

Jag skulle kalla det här den rådande ordningens ständigt pågående scientistiska hjärntvätt för att inte medelsvensson ska börja fundera över de stora frågorna. Får man bara råttan att springa runt i hjulet under hela sitt produktiva liv är alla inblandade glada. Råttan å sin sida har inga svar på de stora frågorna och inte sällan så dålig utbildning att de inte har något annat alternativ än att producera, konsumera, sova och producera ännu mera. (Svenskt Näringsliv anser den mesta högskoleutbildningen är onyttig lyx som hindrar dem från att fånga in råttorna medan de är unga och okunniga och göra dem till produktionsslavar som drar in feta löner åt cheferna!)

De 221 mätpunkterna i tabellen här ovan är således en betydligt robustare studie än den med 120 deltagare och överlägsen mycket säkrare än många påståenden om oss människor som basuneras ut som forskarrön (för att sedan aldrig höras av igen eftersom nästa studie falsifierade rönen i den första).

Men här har vi nu inte bara fog för att hävda att den sexuella perversionen (eller för den som vill känna sig som ett offer för sin sexualitet: "felprogrammeringen på biologisk nivå") går hand i hand med astrologins säkert 2.000 år gamla påstående att libido/Mars är skadad i Kräftans - celldelningens tecken. Troligen kommer en annan vetenskap som ser sambanden mellan mikro- och makrokosmos att kunna förklara hur detta kan komma sig.

Intressant är också att en ny och ovanligt stabil sexualitet har stigit fram, och fastän dess symbolik inte är helt frånvarande bland HBT-folk är bara 10 Mars i Vattumannen en lysande påminnelse om att Vattumannen symboliserar den perfekta Människan, eller blåkartan för människoarten. Naturligtvis kan inte arten som sådan vara felprogrammerad - då skulle den ju dö ut!

Jag vill därför passa på och peka mot Venus i härskarläge i Vågen som inte riktigt når underrepresentation bland HBT-folket, men nära. Är det också detta en fantastisk tankeväckare: Kärlekens gudinna SKALL till sin natur vara heterosexuell eftersom det är på henne människans fortplantning hänger. Vi får ursäkta vetenskapsmännen och deras stelbenthet, vi ser det inte en paragrafryttare som kräver uppfyllelse av ±40%-regeln skulle tillåta sig att se: att Venus-Vågens nära nog signifikanta underrepresentation bland HBT-folket visar att den sunda sexualiteten inte bor i deras läger. 

Den Venus som undandrog sig HBT-folk i den mindre testen var Venus i sitt "fall" i Jungfrun och om någon tyckte min argumentation lät sökt till varför inte Venus i Jungfrun var benägen till homosexualitet, kanske låter sig övertygas av den här lilla förskjutningen med ett tecken till en Venus i Vågen. Det är förstås Venus i Solens nära följe som här avslöjar Solen i Vågen som den korrekta heterosexualitetens och det traditionella äktenskapets tecken, det mellan man och kvinna. Kyrkan har haft rätt i alla årtusenden, men eftersom de imbecillt förkastade astrologin som en irrlära gjorde de sig också av med Guds handskrift på himlavalvet, dvs. själva avsändaren till deras egna läror. Sent ska syndaren vakna.

Helt otippat jämfört med pilottestets 120 horoskop är emellertid Venus i Stenbocken som ser ut att vara en riktig sänkare när det gäller sexuell lyhördhet. Detta är Venus placering i det svenska nationalhoroskopet och frågan uppstår därför om alltför många svenska homosexuella ingår i studien?

Stenbocken skulle kunna bli oförskylld lidande i statistiken pga. det här sekulära landets "systematiska" urspårning vad det gäller livsstilar och värderingar. Ungefär allting är okej i det här landet utan ett ärbart liv i linje med traditionell moral. Det kan vara jordens rötägg som numera återföds i Sverige, med de hemska resultat vi ser i en självisk politik och inte ens en socialdemokrati som år 2013 är värd sitt namn. 

(Röster höjs i skrivande stund för att det kan vara en djupt rotat anti-religiös attityd inom socialdemokratin som förklarar varför stockholmssossen Veronica Palm = socialdemokratin sparkade ut Omar Mustafa ur partistyrelsen för att han inte villkorslöst accepterade Djävulens materialistiska pseudoverklighet utan ville hålla dörren öppen för dialog med alla parter i målet.)

Men innan vi går för långt och kallar hela dataunderlaget "kontaminerat" av modern svenskhet, vill jag påpeka att det troligen ligger något i Venus-Stenbockens sexuella perversion. För precis som i flera studier av Nobelpristagarnas horoskop verkar har skönjas en logisk axel i zodiaken - den naturliga motsättningen mellan "män från Mars" och "kvinnor från Venus".

Något går fel med kroppsidentifikationen när Patriarkatets Stenbock huserar den kvinnliga Venus och Matriarkatets Kräfta huserar den manliga Mars!

Planeterna Mars och Venus står med andra ord "felfasade" i förhållande till den typiska genderaxel som Stenbock/Kräfta respresenterar (gender = tesen att könet bara är ett inlärt socialt spel).

Istället för att sova på fyndet över natten och inkubera det för en djupsinnig analys om den ytliga axeln av materiell, kroppsfixerad mentalitet och strävan att växa ur modersskötet och blir någon i världens ögon, lämnar jag resultatet för var och en att dra sin slutsats av. 

Men att det är ett djupt signifikativt budskap om störd självuppfattning som här stiger fram ur HBT-gruppen, det förstår alla som kan zodiakens symboler.Nästa gång ett "dubbelomen" om gayighet slår till, är december 2024. För er som födde ungar mellan den 14 jan - 6 feb 2010 finns ett gyllene tillfälle att studera just denna variant på "excessiv och socialt determinerad libido".


Tillägg 

Att sätta gränsen för signifikant överrepresentation vid 40% i endera riktningen, är naturligtvis smått godtycklig. Men mitt skäl är att det som brukar anses ett statistiskt stabilt underlag, 1.000 mätpunkter, bekräftar gränsvärdet.

Vid en granskning av sol- och månplaceringar i 1.000 slumpmässigt genererade födelsedatum var fluktuationen mindre än ±40%. Som framgår av nedanstående tabell gäller detta också för Mars och Venus.
Mars & Venus med
1000 slumpdatum
Tecken
Mars
antal (proc)
Venus
antal (proc)
79 (8) 87 (9)
77 (8) 79 (8)
91 (9) 101 (10)
102 (10) 94 (9)
105 (10) 89 (9)
89 (9) 76 (8)
108 (11) 74 (7)
90 (9) 84 (8)
69 (7) 76 (8)
68 (7) 90 (9)
55 (6) 67 (7)
67 (7) 83 (8)
Snitt:
83,33 83,33
Signifik.
rel. snitt
(±40%):
<=50 e.
>=117
<=50 e.
>=117


Ju mindre datamängd desto mer spretighet, så också de dominanta avvikelserna bland dessa 221 HBT-kartor skulle bero på slumpen. Men håll med om att t.o.m. "slumpen" - denna icke-entitet - tycks antyda konturerna av de gamla astrologiska lärosatserna!

Tillägg 2

I en märklig synkronicitet, vars djupare innebörd ännu undgår mig, upptäcker jag bara tio minuter efter inläggets publicering att "Carola försonas med gay-folket"! (AB)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar