Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 6 mars 2013

Varför DN inte pekar läsarna utanför sitt eget kyffe

På Aftonbladet/Kultur återberättar Martin Schori den några veckor gamla nyheten om att kommentarfältens innehåll påverkar läsarnas intryck av själva tidningsartikelns trovärdighet.

Men naturligtvis. Det är ju därför Expressens nätupplaga efter lite halvhjärtat velande med blogglänkar snart gjorde sig av med andras röster än sin egen och som DN nu strypt sin koppling med bloggosfären till en pytteliten och noga reglerad rännil. 

Är en tidning på det hela taget ett propagandistiskt språkrör för en viss regering, då ligger det inte i tidningens intresse att deras artiklar ska tappa tyngd genom att öppet redovisa andra ståndpunkter i en intilliggande ruta. 

Det står naturligtvis DN helt fritt att vara enväldig megafon på sina egna sidor, men en ny och vaken generation internetanvändare har redan genomskådat gammelmedierna och tar dem för de reliker de är.

Jag måste än en gång uttrycka hur förvånad och imponerad jag är över att den på pappret betydligt mer högerorienterade SvD valt att acceptera att nätet existerar runt dem! 

DN är uppenbarligen en tidning som tydligare återspeglar den svaga och konsumistiska stockholmsmoderaten, en sorts "stör mig inte i mina cirklar"-typ ingen skulle komma på tanken att respektera eller ta efter. Vill de bli höga på sina egna föreställningar, så låt dem hållas. Leden har dock börjat glesna igen, för människor i gemen är nu inte så oseriösa som dessa sanningens och hederns manipulatörer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar