Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 8 mars 2013

Mr. Bullshit vill inte ha några inlänkar


Dagens Nyheters tillträdande chef för digitala medier börjar med att notera hur papperstidningen fortfarande har många vänner, men att,
"Det är ingen hemlighet att läsarnas vanor ändras radikalt där efterfrågan på innehåll i digital form ökar kraftigt."

(DN - naturligtvis betackar sig DN för inlänkar från bloggosfären till den här artikeln, vi kommer strax att se ett horoskop som perfekt illustrerar maktens arrogans och vilja att kontrollera diskussionen.)

Och med det här citetat börjar bullshittandet - redan i fösta andetaget - från en tidning som givit upp de nationella ambitionerna och numera kallar sig en Stockholmstidning. En tidning med uppdrag att värna moderata värderingar, vilket innebär en inte föraktfull vinkling av nyheter och flitigt bruk av censurföretaget Interaktiv Säkerhet för att säkerställ att alla stockholmare verkligen tror att staden de bor i är "the Capital of Scandinavia".

Ja, de vettlösa flaggorna med den lögnen vajar alltjämt utanför Statshuset där de moderata klassklyftearkitekterna bedriver sin skändliga politik utifrån en människosyn som verkar vara ett labbexemperiment som gått åt helvete. Moderaternas favoritindivid är korsning mellan en medicinsk övermänniska modell Hitlers resrenade program och flitighetstänkandet Sverige fick i arv från en annan tysk, Martin Luther. Märkligt så många toppmoderater som har tyska efternamn.

Vari låg digitale chefens bullshit? Läs en gång till. Han säger absolut ingenting. Läsarnas nya läsvanor, förklarar Anders Oxenström, har uppstått genom att samma läsare efterfrågar samma oheliga mix av nyhetsrapportering och propaganda men i nytt format. Suck, än har vi inte sett slutet på den här tidningens förfall.

När jag räknar ut den nye digitalchefens horoskop, slår det mig att rena militärhoroskop möter allt oftare i samband med tidningsfolk och politiker på högerkanten. Jag blir allt säkrare på att nyckelpositioner i högerpressen bekläds av tyska officerare från det senaste världskriget. Eftersom Tyskland stukades rejält av nazismens förbrytelser säger det sig själv att den jordmånen inte längre passar de mest skyldiga, de måste avgiftas genom en återfödelse på lite håll. Och vad passar då bättre än Sverige, ett land som också haft storhetsvansinnet lurande genom sin historia?Tränade ögon ser snart vad som är så militant i det här horoskopet för Anders Oxenström, DN-chef med uppgift att få slut på allmänhetens gratisläsande av DN på nätet och att spärra in materialet i slutna betalsystem vilket gärna den boskap som är Stockholms moderater låter sig fållas genom. 

(De är ju svältfödda på nya tips om rätt livsstil och alla de oupptäckta mathål som finns i stora stan! Gödboskap till döddagar som verkligen tror de lever ett fritt liv. Sann friheten ligger i förmågan att tänka, inte minst utanför sin egen livsbubbla. 

Frihet är inte att rösta på det parti som oavsett hur skamliga metoderna, ger dem kapacitet att konsumera mera av formpressade produkter, var och en försedd med bedrägliga lockrop om att varan är "just för dig". Förstå hur små hjärnor de måste ha som flyttar in till Stockholm för att leva den här chimären!

Och vad säga om digitala chefen? Oxenstierna var bestämd redan taget så det fick bli Oxenström. Vad gör man inte för att bli Nån.

Nog med det roliga. Frågan rörde militär härsklystnad i astrologin i kombination med DN:s allt tydligare intention att agera som en slags hjärntvättare som håller stockholmarna rena och sunda (världens mest rasbiologiskt rena stad - bara de får bort ohyran ur tunnelbanan) och rena och rättläriga i sina tankar.

Härsklystnaden ges direkt i "livsuppdraget" eller Solen. Stenbocken vill alltid ha ett ord med i hur materiella resurser fördelas, och utifrån detta horoskop baserat på Månen som ascendent vill Oxenström och hans arbetsgivare komma åt stora pengar. 

Faktum: alla inom IT-branscher är giriga som Fan själv - de har fattat hur billigt det är att skapa system som mjölkkorna sedan betalar lika mycket i inträde till som vid köp av t.ex. papperstidningar. Herregud! När en annan bransch slog i folk att cd-skivor var det nya och att vinylskivor var ute, då blev skivorna dyrare trots att cd:n har en långt lägre produktionskostnad. Efter neuros i branschen över generation gratis och illegala nerladdningar har nu en ny generation duperats att köpa musiken igen, nu som nerladdningsbara ettor och nollor - till samma pris som den tidigare cd-skivan, trots att produktionskostnaden för en musikfil är i princip noll. Jo, IT får girighetsdemonen i människan att dansa som besatt. 

Vad som gör horoskopet så enkelt är att stora pengars Jupiter ligger i eldiga Skytten i 2a huset för ekonomi, en så tydlig indikation att Fredrik Reinfeldts gnetigt materialistiska horoskop ser riktigt arbetarnormalt ut i jämförelsen. Här är således en härsklysten Stenbock (i tredje publiceringsbranschhuset dessutom) och med 2a ekonomihuset fyllt av drömmar om de verkligt stora pengarna. Det här låter egentligen som vilken störd IT-entreprenör som helst från guldruschens första dagar...

Men nu kommer vi till det militära, indikationer man kunde läsa som att det är en krigares själ som återvänt till jorden och fortfarande inte förstår bättre.

I näringslivet anses det bra att ha en mördares anlag, "killer instinct" är till och med nödvändigt på denna tummelplats för mänsklighetens avskräden. Och vilken placering kunde bättre beskriva en mördares inställning än krigaren Mars i dess mest explosiva start i första tecknet Väduren? 

Utåtriktad, pionjär, nybyggare eller som marknadsfolk säger om de mest obetänksamma konsumenterna: "early adopters". Väduren skjuter först och tänker sen, köper först och tänker sen. Fenomenet finns i verkliga livet och måste naturligtvis speglas någonstans i zodiaken. Nu blev det Väduren som symboliserar den råa, själviska impulsen att gå ut och ta för sig.

Men detta verkar fortfarande inte som en mördares instinkt, inte det näringslivet frågar efter. Lugn, indisk astrologi hade tänkt ett steg till och låter enbart Mars hemma i härskarläge kasta en lång 210-gradersaspekt mot mördarens tecken Skorpionen. 

Den här bloggen har unikt visat att Skorpionen verkligen är dödens tecken (som traditionen alltid sagt) genom studiet av 161 mördarhoroskop där psyket eller Månen var signifikant överrepresenterat i just det tecken där psyket sägs vara "fallet" eller patologiskt: just samma position som DN:s nye chef har. 

Här uppstår därför den ovanliga situationen att Mars står stark i sitt positiva härskartecken men triggar sin egen förestående död i Skorpionen! Och det här kan man verkligen kalla "killer instinct"!

Lägg nu ihop de skilda budskapen och notera särskilt hur djävulsk arbetsgivaren är, som digitalchefen tjänar under. Solen i Stenbocken lyder direkt under sin herre Saturnus och denne hackordningsorienterade och militäriska typ står i pengarnas tecken Oxen, under inflytande av Satans egen stjärna och påverkar negativt Oxenstolpes psykiska välbefinnande. Både Sol och Måne, "själ och hjärta" är direkt kontrollerade av Sveriges stora kapitalister. 

Titta nu ännu en gång på horoskopet för Svenskt Näringsliv och dess Satanshuvu med kontrollören Saturnus. Ana sedan hur mycket ytterligare bullshit (bull = oxen) DN kommer att producera i framtiden. Allt för att hålla stockholmsmoderaten hjärntvättad och lydig.

Alla kopplingar till bloggosfären kommer naturligtvis slutgiltigt att försvinna från DN:s nätupplaga med den här krigargeneralen. Han har ett enda uppdrag även artikeln falskt tycktes handla om lönsamhet: Att hjälpa till och styra högern till valseger 2014. De borgerliga medierna ägnar sig inte längre åt nyhetsrapportering. Reinfeldts Sverige är paradoxalt nog ett stalinstiskt Sverige. DN är högerns viktigaste propagandainstrument så naturligtvis är Oxenböks utnämning i grunden politisk.

För den som fortfarande inte fattat DN:s nivå som näringslivets springpojkar. Läs vad Oxenbjälke berömmer sig av så här tidigt i karriären: att ha givit ut en e-bok om det kriminella nätverket Black Cobra. 

Sådant kittlar den läsande, präktiga och självgoda stockholmsmoderatern! Att slå mynt av kriminalitet, det är DN:s nya ribbhöjd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar