Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 9 mars 2013

Mandelbrot - fin harmoni mellan elementen


Klicka för förstoring. Se blicken.
Ögonen röjer djup intelligens.
Enligt astrologin är detta en
själ som "uppfyllt sin form".


Fraktalerna i naturen har i vår tid populariserats av matematikern Benoit Mandelbrot. Det slår mig Mandelbrots horoskop inte kommenterats, trots att han - vad han än själv tänker eller tror - med fraktalerna givit argumentet för den antika tanken på Gud som en geometriker, dessutom sparsam nog att återvända samma formler för både mikro- och makrokosmiska fenomen.

Mycket kunde sägas om kartan, och jag tänker inte alls bry mig om Algols opposition till Solen i Skorpionen här. Konjunktionen störde alls inte naturvetare i deras arbete som vi såg i det här inläggets avslutande minispaning. Men en opposition från intelligensen i Skorpionen skulle mycket väl kunna vara ett öga som förmår se inte korruption och virrvarr utan rakt in i hjärtat på materiens herre Djävulen! 

Vänder man på perspektivet får man förstås Åklagaren som genom en (s)-politikers röstorgan stod upp och var den första att kräva partiordföranden Håkan Juholts avgång! (Se: En Judas inom socialdemokratin

Jag har inget hopp om att kunna lösa gåtan Algol inom den närmaste framtiden! Den kanske ÄR en förklädnadskonstnär eftersom Satan per definition ingenting är, bara ren negation och vägran att kooperera eller delta i något konstruktivt. 

Hade den haft en mission hade den varit kaos och förstörelse, men den här bara vrång, huvudlös. Därav kanske komikern Charlie Sheens flin över hela ansiktet. Han har absolut ingen agenda överhuvudtaget när Mörkret vinner full makt över honom.

Vad som istället slog mig är hur fantastiskt de fyra elementen kommunicerar med varandra. Ska man upptäcka mönster i tillvaron kanske det är bra att inte ha fullt världskrig mellan elementen i sitt mikrokosmos - födelsehoroskopet...


Jupiter, uppfyllaren, i härskarläge och i kontakt
med Månen, kärilet där högre intellektuell verksamhet
finner eller finner inte ett hospitabelt mottagande.

Alla punkter är inte harmoniskt förbundna via elementen. Men börjar man med solsystemets sjunde krets - själens form - är Saturnus upphöjd i rättrådighetens och symmetrins tecken Vågen. Saturnus disponent Venus är visserligen fallen i Jungfrun, men den intellektuella Luften bottnar åtminstone i Jordelementet här vilket skänker den tunna luften en substantialitet. Mandelbrot låter inte ett luftslott peka mot ett annat luftslott utan tillbaka till det fysiska Jordelement som representerar handgripliga och "verkliga" förhållanden.

Den fallna Venus i sin tur, stärks troligen av att disponenten Merkurius står med intelligensens planet Solen i ett djupt tecken som Skorpionen. Det här tecknet producerar ibland skrämmande djupa insikter, nästan som om de kom från de dödas värld på andra sidan. "Still waters run deep" och dessa djupa vatten är då den bra Skorpionen till skillnad från den störda sociopatiska Skorpionen som bedrar och sticker i ryggen.

Solen i Skorpionen har dock ett problem och det är isolationen från folkmassornas tecken Vattumannen. Disponenten Mars i detta tecken tycks ge Mandelbrot en lätt asocial natur - om inte värre. Jag har drösvis av horoskop med de här två tecknen sammantvingade som bara inte klarar av socialt liv. Det är ett av de tydligaste tecknen på en som går sin egen väg vid sidan av vad massorna tänker eller har som sin gemensamma ideologi eller världsbild. Skorpionen är avvikaren.

Samtidigt är Mars stark i sig - den står i intellektuell Luft och har där stöd från sin disponent Saturnus, essentiell luftplanet och själv upphöjd i Vågen!

Dessa är så bra kringbudskap att det knappast är Luft/Vattnets dissociativa eller desinformativa sida man först tänker på utan snarare den kreativa konstnärens eller poetens förmåga att översätta en verklighet till det språk som gäller i en annan verklighet (eller en och samma verklighet sedd från de fyra elementens distinkta perspektiv).

Sinnelagets Måne, så nära man kommer personen i brist på födelsetimma, är det "vidöppna spjället" Lejonet, Solens eget tecken. Månen i Lejonet ger därför full dramatisk gestaltning åt vad nu Solen ägnar sig åt. I detta läge leder Eld och Vatten till extra intensiva urladdningar och man kan säkert tala om en blixtrande intelligens som fortplantar sig ända ner till Månens relativt dunkla uppfattningsförmåga.

Återvänder man till kosmos eller den enskilda själens form, ser man att denna själ har sin form UPPFYLLD. Uppfyllaren Jupiter står nämligen i sitt positiva härskarläge i Skytten så att vi har en maximal period på jorden för stora andesjälar att födas - själar som redan uppfylld sin form och därför - med filosofen Plotinus ord, likt Den Ene svämmar över i sin godhet och i sitt överflöd!

Det gällde bara att de lägre planeterna ställde sig på rätt ställen så att detta grandiosa löfte från de två stora ödespenslarna inte schabblades bort vid transponeringen till de lägre himlasfärerna...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar