Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 11 mars 2013

Dags hospitalisera Alexander Bard?

Detta är ett anmärkningsvärt uppslag i Aftonbladet:Tankarna går förstås direkt till Alexander Bards ovanligt grova typ av materialistens syndrom: en djup integration av död Jord med det dödslängtande Vattenelementet. (Materialisten kallar detta "liv" men Platon och antikens tänkare visste mer om verkligheten än så.)
Som ofta påpekat, upplever Fiskarna livet annorlunda än alla andra tecken, som att "all världens jävelskap" drabbar just dem. Några blir martyrer eller sanningsvittnen, men andra blir urartade livsöden, passiva deltagare i ett spel som degraderar dem mer och mer. 

Undantaget Månen i Fiskarna! Denna placering har bloggen visat ha en fantastisk förmåga att sälla sig till de fiskstim som söker snuskig rikedom. Kanske återspeglas denna anomali i ett annars negativt skildrat tecken av att Månen är verksam välgörare när Fiskarna står i öster, liksom den primitiva, djuriska drivkraftens Mars. Rovkapitalisten som ett stim fisk?

Det 12e tecknet är själens sista chans att välja att rena sin själ från orenhet, men under Bards nymåne år 1961 ser förutsättningarna inte ljusa ut. Om så Vattnet skulle vilja sin rening har Fiskarnas herre Jupiter ställt till det för sig genom att irra sig in på det döda Jordelementets domän. Därtill bojas Jupiter av materieprincipen Saturnus som - olyckors olycka! - råkar vara hemma i sitt eget negativa och bindande tecken detta år.

Det är alltså svårt att se hur just denna årgångs nystart (nymåne) skulle kunna vara annat än en OMSTART i konsten att degradera och solka sin själ.

Dessa är stora ödesfrågor som egentligen handlar om mer än enstaka individer. Jupiter är en universell planet så att individer under Skytten och Fiskarna ofta tänker kollektivt. Min gissning att Skytten representerar vänsterideologins globala vision om "allt åt alla" bekräftades preliminärt av ett stickprov på svenska Vänsterpartiets partiledning. 

Det är intressant att kontrastera denna Sol i jupiterisk Eld mot rovkapitalisternas Måne i jupiteriskt Vatten... De mörklagda Vattenvarelserna kanske patologiskt försöker imitera Verkligheten och Sanningen, men de blir inte bättre än att de vänder allt bakfram... De "en procenten" gör den negativa, sataniska versionen av kommunismens goda ideal om att hela mänskligheten ska lyftas ur slaveri.

Det kan noteras att den homosexuelle Bard tycks kronisk fånge i Jordelementet och därmed en fysisk kropp hans dekadenta själ inte trivs i. Wikipedia nämner en tids intresse för zoroastrianismen, men denna etiskt nobla lära från det gamla Persien var uppenbarligen högt över hans fattningsförmåga. Jag skulle hellre vilka likna honom vid en satanist. Och nu detta symboliska och samtidigt grovt övertydliga mord på La Camilla inför publik.

Minns, Fiskarna står också för individer som spärrats in på sinnessjukhus, i fängelser och liknande.

*****


Att kalla Saturnus materiens princip är inte helt problemfritt. En läsare likställde nyligen Saturnus som Djävulen (Satan), men Djävulen är REN MATERIA, dvs ren ondska vilken alltid måste definieras som kaos eller brist på ordning och reda. Ren "urmateria" är alltså en negation till den materiella värld vi upplever med sinnena. 

Den som lever i starkt under Tamas guna (Mörkrets kvalitet) känner ofta ett dovt mörker, upplever "alltings hopplöshet" och har likt Anders Borg och Fredrik Reinfeldt en patologiskt mörk syn på allt. De "målar fan på väggen" och smutskastar oskyldiga människor och t.o.m. ideologier som är godare än deras egen. 

De är Kaos mänskliga språkrör och Sveriges förfall under 7 år med Reinfeldt kan ingen längre blunda för. Egentligen är dessa Satans agenter väldigt olyckliga människor. De förstår inte själva att det blivit utvalda av Mörkret för att gå den Ondes ärenden.

Eftersom Saturnus också är formprincipens astrologiska symbol kan inte Saturnus vara Djävulen då den senare representerar avsaknaden av god vilja eller någon form överhuvudtaget.

Vad som menas med Saturnus som materiens princip är således den informerade (formgivna) materiella värld vi kan betrakta med våra yttre sinnen och ta på - den jord vi kan föra till munnen och smaka på. Men detta är inte Djävulen själv...utom möjligen som Pan/Fan - den själlösa men driftiga botanikens domän, den värld av grönska som astrologin sammanfattar som kombinationen av Jord och Vatten (men med de Eld och Luft helt naturalistiskt fattade som nödvändiga länkar den organiska livsprocessen). 

När Reinfeldt formulerar en slavdrivares arbetslinje och talar om "drivkrafter" - att svälta ut sjuka och arbetslösa för att driva dem mot de låglönejobb Arbetsgivarna viftar med - då är detta tankar som människan föder om hon fastnat i den vegetativa eller irrationella själens domän! Fullständigt ovärdigt arten människa. Reinfeldt pratar som en grönsak skulle göra, om grönsaker kunde tala!

Dantes Djävul, fastfrusen i helvetets nionde krets, är en modernare bild, men här kan man faktiskt uppleva ett eko från Saturnus som den genomfrusne (i sjunde himmelen) så långt bort från den centrala Solen - livets källa - som möjligt.

I den meningen kan man faktiskt säga att nymånebarnen i Fiskarna 1961 är Djävulens direkta avkomma. Frostskadade ända in i själen och till döddagar fjättrade av Jordelementet. Jag tror detta är en fråga om KOLLEKTIV REINKARNATION. Det kan ha hatt göra med att hundratusenden själar alla delat samma nationalitet i ett tidigare liv och därtill en nation under en väldigt extrem fas av sin historia. Ja, jag tror Bard tillhör ett tidsfönster av återfödda nazityskar - det finns så mycket kyla och stelhet över den här kombinationen av Jupiter och Saturnus i saturnisk Jord. Det måste vara ett "nationaldrag" som reinkarnerat.

Det vore naturligtvis fantastiskt att t.ex. titta på Asien och fråga sig om samma årskull även där uppvisar samma särdrag. ELLER, om karmalagen låtit samma planeter uttrycka sig på ett annorlunda sätt där. Astrologi är ju beroende av en kontext. Sätter du ett aggressivt horoskop i ett land vars nationella karta är aggressivt, då kommer naturligtvis den personen att utveckla mer aggressivitet än samma födelse i ett mer stillsamt land... Åtminstone i teorin...2 kommentarer:

 1. Nja, jag påpekade att Stenbocken är det tecken som förknippas med tarotkortet Djävulen. Men visst finns det en koppling till tecknets härskarplanet. Saturnus kopplas till tarotkortet Världen, eftersom S. representerar universum i det att den är den yttersta synliga planeten. Den klassiska Rider-Waiteleken visar en dansande figur omgiven av en krans (Saturnus omloppsbana) utanför vilken finns de fyra elementen representerade av Ängeln/Örnen/Lejonet/Oxen. Världen är också slutet på Narrens resa genom stora arkanan, då han gått igenom "The Taskmaster" Djävulens/Saturnus prov.

  Det festligaste firandet i antikens Rom var Saturnalierna, vid Vintersolståndet. För tropiker passar det ju bra att denna infaller i Stenbockens tecken, eftersom Djävulen representerar frånvaron av ljus. Se Rider-Waitelekens Djävul som håller en uppochnervänd fackla i handen mot svart bakgrund. Omedelbart efter Saturnalierna firades natalis solis invicti, den obesegrade solens födelsedag, där man sedermera lämpligt nog lagt Jesu födelse.

  Not: Den grekiske dödsguden Thanatos hade, liksom Djävulen på tarotkortet, vingar på ryggen och en fackla som han vände upp och ner när livslågan var ute.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det här ämnet med dess alla ledder, historiska och symboliska, är så intressant att jag tar och gör ett eget inlägg av det, med din kommentar som utgångspunkt. Kommer snart!

   Radera