Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)



söndag 31 mars 2013

Aftonbladet sparkar ut aftonhoran

[Det kan ha sitt intresse att den länkade artikeln i AB hade kommentarfält och bloggosfärkoppling påknäppta när jag bestämde mig för att skriva det här inlägget.

Så snart efter att det publicerats att inte en enda besökare satt något avtryck i loggen, knäpper Aftonbladet av båda vägarna till och från tidningsartikeln. Det skulle kunna betyda att följande material är så med sanningen överenstämmande att tidningen fann det för säkrast att likt DN se till att stå omotsagda i sin nymornade godhet! :-) ]


Aftonbladet, publicerat 2013-03-31
(talvärdet 4 = kuben = materialism)


Under några år i näringslivets it-bransch lärde jag mig att yngre, introverta och individualistiska datanördar - alla troligen alla starkt högerpolitiska om inte annat genom sin vägran att ta det stora sociala greppet om tillvaron - med förakt kallade Aftonbladet för Aftonhoran. Jag hade suttit så länge i den akademiska skolbänken (kunskap ÄR livets mening!) att jag inte tidigare uppsnappat hur smartskallarna i den pragmatiska underklassens Sverige faktiskt tänkte, men tyckte spontant att öknamnet var genialiskt.

Datanördarna påtalade tidningens dubbelmoral, att den utgav sig för att vara socialistisk men trakterade pöbel på lägsta nivå. Sedan dess har Aftonbladet till 90% köpts av högerintressen - folk som bara är intresserade av pengars avkastning. 

Att nu näringslivets marionett, chefredaktören Jan Helin stänger dörren för Aftonhoran - tidningens inkomstbringande sexannonser - låter i förstone som ett distinkt steg i rätt riktning. (Det här inlägget skrivs på basis av rubriken - jag har inte läst artikeln.)

Problemet är bara att kvällspressen gjort det här en gång tidigare under bara mitt liv. Kvartalskapitalismens krav på vinster NU ska inte förblinda någon för dess långsiktighet och grundläggande cynism - rovkapitalisternas förmåga att skapa stora och självgående system, så att samma varor kan roteras in och ut ur allmänhetens blick med matematisk precision. Helin tycker han agerar moraliskt men det hela är ett skådespel och i värsta fall är han fullt medveten om det! Kvällspressen har rensat i "sitt sexträsk" förr när vindarna har blåst på det viset och de kommer att göra det igen, tro mig.

De bakomliggande regissörerna vet nämligen att den stora massan är närmast medvetslös - jfr Fredrik Reinfeldts ohöljda cynism när han 1993 kallar svenskarna ett sovande folk. Den här manövern från rättrådige Helin kommer att vara glömd långt innan en generation har förflutit. När nymoralism inte längre är på modet - för så urholkat är det ordet i ett marknadskapitalistiskt system sedan det blivit en handelsvara - då kommer sextjänsterna att fasas in igen. Det vore naivt att studera zodiaken och inte söka koppla samman dem med kretsloppet. 

Helin är storslagen medan tidens herre Saturnus (Kronos) just nu vandrar genom rättvisetecknet Vågen (som, tror jag, har en inbyggd respekt för jämlikhet om det motsatta könet). Men om 14-15 år kommer Saturnus åter att ha "fallit" i den hetsiga och korttänkta Väduren och porrigheten kommer att återintroduceras - om ens Aftonbladet finns kvar då. 

Det är möjligt att svenskarnas "arabiska vår" kommer att gå fort och inbördeskriget mellan klasserna vara i full gång. Redan nu mobiliseras nätverk mot regeringen Reinfeldts REVA-patruller. Det är fullt möjligt att Reinfeldt lyckades RIVA sönder hela Sverige med sin marknadskramande politik och näringslivets krav på allt billigare löneslavar för att de rika skulle bli ännu rikare. När Saturnus faller nästa gång kanske det svenska samhället (eller hela västvärlden) har blivit så topptungt att hela skutan kantrar.

Aftonbladet anger inte minut för sina publiceringar så vi får räkna artiklars "födelse" från dygn till dygn. Midnatt den 31 mars 2013 ger följande horoskop för Jan Helins och hans tidnings nya moralistiska iver:





Midnattstimman ger perfekt signifikans! Satansaxeln manifesteras tydligt (från östra till västra hörnhusen), det fallna psyket (Månen i Skorpionen) stiger över tidningshusets östra horisont och den korrumperande Satan bearbetar aktivt denna ruttna folksjäl (Månen = folksjäl) längsmed denna negativa axel. En pågående korruption av folkpsyket. Oxe och Skorpion är som bekant kända för att tillsammans degenerera till slaveri under enbart den fysiska kroppen och alla dess signaler och behov.

Här är exakt historien Helin säger sig vilja motverka! Precis som Anders Breivik menade sig motverka det norska landsförräderiet genom att mörda unga socialdemokrater. Horoskopet för polislarmet visar samma Satanshuvud i döendets västra horisont. Även Bob Dylan har sjungit om den korrumperande Satan mer än en gång, bl.a i Joker Man på albumet Infidels. Låtens text kan innehålla självironi eftersom också Dylan har den onda stjärnan Algol i väster. Och allt i väster påverkar ju den egna, uppvisade personligheten via oppositionen till ascendenten.

Så ja, Helin påstår att han kommit fram till att Satans korruption av folksjälen nått en smärtgräns, eller fundamentalt "inte hör hemma på sportsidorna". (Notera hur folksjälens Måne ägs av Mars som här befinner sig i nära koppling till Venus, "hor- och horbockssyndromet"! Horoskopet är, som sagt, otroligt signifikant för den nyhet Helin basunerar ut.)

Men på en högre nivå än det här banala spelet för gallerierna ser vi snart ett annat budskap. Hörnhusen visar saker som är manifesterade, men det betyder inte att diskret placerade planeter är helt inaktiva. Det är bara så att de inte syns eller gör något väsen av sig.

Så hur var det t.ex. med Saturnus tillfälligt "upphöjda" passage genom Vågen och dess fokus på jämlikhet mellan könen och rättvisa sociala relationer?

Jo, denna nymornade rättrådighet är ur tidningens perspektiv ett problem, en källa till materiella förluster! Den ovanligt nobla form Världssjälen just nu signalerar skadar tidningens vinster. Moral är för Aftonbladet världslig förlust!

Var ligger då källan till stora rikedomar? Jo, låt Jupiter i pengafixerade Oxen (ett extremt materialistiskt budskap!) DÖ tillsammans med Satans huvud - låt rikedomar på sataniska grunder dö inför de dumma och oförstående massorna. På så vis kan man styra förbi det irriterande faktum att Själens form (Saturnus) just nu skadar tidningens världsliga vinst genom sin förlustplacering i 12e huset.

Ingen tolkning är komplett som ignorerar Solen - viljan, medvetna beslut, milstolpar, stora ögonblick i historien, etc. Här har vi Solen i Fiskarnas tecken och lustigt nog tillsammans med horans och horbockens signatur, libidinösa Mars och åtrående Venus i tät kombination och dessutom i spekulationens och lekens femte hus. 

Femte huset är sex som antingen glädjefylld aktivitet eller som enbart ett visuellt skådebröd - sexannonserna som AB tar bort. Det åttonde huset för drifter är ett blint och mörklagt hus och betecknar snarare könsdriften som sådan. I femte leker man den kära leken i full medvetenhet, det åttonde huset kan ibland leda till osunda fixeringar vid driftlivet och en åtföljande mentalitetskollaps. (Se den osunda Månen i Nya Moderaternas horoskop!)

Men borde inte horoskopets livliga och övermättade trånande i det kalla och därmed giriga och upplevelsetörstande Vattenelementet innebära MER sexannonser?

Nej! Går man till disponenten Jupiter, som äger Solen, Mars och Venus, så har den som sagt smutsats av samkvämet i Oxen med Satan. Kanske passar det här bättre att läsa in brunstiga bockguden Pan i stjärnan Algol - Satan är väl den onda principens mest sinistra uttryck.

Och denna onda stjärna måste nu dö och därmed dör femte husets ägare Jupiter med den. Jupiter har sin sämsta världsliga placering i väster, precis som det omvända gäller för dess principiella motpol Saturnus.

Så Aftonhoran är fortfarande en Aftonhora: Jupiters stora pengar är i dalande och nu försöker man göra en dygd av det faktum att tidsandan är så moraliserande (upphöjd Saturnus i Vågen) att man upplever den som en belastning för tidningens nuvarande sexualiserande av kvinnor. Man dumpar sexet, inte på av någon genuin vilja att göra så, utan i tanken om att man principiellt försöker tjäna pengar på precis det som ligger i tiden (Kronos/Saturnus).

Den här bloggen kommer att fortsätta att kalla Aftonbladet för Aftonhoran, när den så förtjänar.


*****

Var detta inte en tendentiös och orättvis läsning av horoskopet? Är det inte en god gärning att ta bort sexannonser även om det är av bakslugt månande om intäkterna?

Månen i Skorpionen i öster är ju en välgörare och Jupiter i sin opposition till Skorpionen likaså (om än symboliskt i sitt världsligt mest lättviktiga läge). Men detta är alltså de "goda tiderna" då man gör sig storkovan på sexannonser som ytterligare degraderar folksinnet. Algol korrumperar även sinnen som söker det goda.

Det femte huset för t.ex. politiker eller chefredaktörer är ovanligt starkt markerat men detta tursamhetens och glädjens hus baserar sig alltså på en rikedomsplanet som är skadad av Algol. Det är Helins dekret om nyordning på sportsidorna som syns i det femte ledarskapshuset. (Jfr hans eget starkt fiskdominerade horoskop). 

Faktum är att det här femte huset är ett elände att tolka, inte minst för att det är ett dharma-hus som anknyter till härskarens djupt upplevda plikt mot sig själv (jämför en kung av Gud nåde som verkligen lyssningar inåt för att höra den högre Maktens vilja om som kungen bara ska gestalta inför undersåtarna.)

I detta regala femte hus finns som synes Solen (kungen/chefredaktören) själv, här finns sportsidornas planet Mars men också fresterskan Venus.

Venus i Fiskarna tecknar horan som rentvår sig från synd (jfr Maria Magdalena som blir "ren" genom associationen till Jesus, symbol själens extraordinära kvaliteter). Men Venus är här en verksamt ond faktor i detta horoskop. En kvinna som återfår sin ärbarhet är ett problem för kungen, chefredaktören eller Aftonbladet! 

Om kvinnor i "världens äldsta yrke" förefaller sublimera sin kärlek till en högre nivå genom att AB stänger för sexannonser, då är detta inte av godo för tidningen. Normalt betyder den upphöjda Venus i Fiskarna en som slutar hora och renar sitt sinne från Venus lägre konnotationer, pengar inte minst. Men här är den onda Venus snarast misslyckandet med att höja sig över horets nivå. 

Detta "blaha-budskap" kring Venus knyter nu samman med Mars, ascendenthärskare och folkkynnets (läsarnas) Måne i Skorpionen. Det är inte en akut patologisk Måne som Aftonbladet adresserar, men inte något särskilt klart eller bra budskap heller. Aftonbladet verkar ägna sig åt att lösa triviala interna problem istället för att adressera samhällets viktiga missförhållanden under högerregeringen.


Man riktigt ser hur de inblandade planeterna söker ringa in problemområdet. Men min negativa läsning av Helins och tidningens uppsåt bygger på två andra faktorer:

Både publiceringsbranschens Merkurius är en verksam illgörare i horoskopet, och den bakomliggande själens form (Saturnus) är också en verksam illgörare. En ond Merkurius är den klasiska desinformatören: den ger en förklaring men det är en falsk förklaring. Vi måste söka bortom orden Helin skriver. Det handlar inte alls om att sexannonser inte hör hemma på sportsidorna. Tvärtom har alltid Mars och Venus gått hand i hand.

Därmed är vi tillbaka där vi började: vid tidens herre Saturnus och den tidsanda av förhöjd moralism och rättrådighet som passagen genom Vågen betecknar (och som får det att storma rejält kring t.ex. bankerna, deras bonusar och roll som makthavare i samhället).

Saturnus tidsanda är här "ond" ur Aftonbladets synvinkel (rättare: ur Helin-dekretets synvinkel - men detta meddelande om en nyordning sammanfattar en process i tiden). Saturnus i jämlika och idealistiska Vågen innebär en materiell förlust för tidningen om man envisas med att presentera den sataniska axeln som en tydlig inkomstkälla. Märk hur Jupiter alstrar rikedomar i Oxen - men en ond Venus i lekens femte hus röjer att det är suspekta rikedomar. Jupiters ägare är viktig att inspektera.

Denna onda Venus - detta misslyckande hos tidningens femtehuschef att höja sig upp till en idealistisk kärlek och ge pengatänket på båten - visar sig genom att tidsandans Saturnus och dess underliggande disponent Venus BÅDA är verksamma illgörare. Vi har alltså bara varningssignaler hela vägen när det kommer till denna publicering. Det finns ingen anledning att tro på något ädelt uppsåt. Tidningen gör denna justering för Saturnus planerar långsiktigt. Just nu är det en kännbar förlust att INTE spela idealistisk och moralisk.

Den bakomliggande "själsliga formen" till denna kommuniké är således ond i förhållande till ett äkta engagemang för jämlikhet mellan könen då Saturnus upphöjs i Vågen. Men det onda uppsåtet är neutraliserat genom att en verksamt ond planet kvittas mot det tolfte husets ondska. Genom att acceptera en viss materiell förlust (12e) återfår själens form (Saturnus) en viss godhet. Som sagt ett så komplext horoskop att förstå. För mig tycks det här vara omvändelse under galgen - ett av nödvändigheten (Saturnus) påtvunget beslut att offra inkomsterna från sexannonser.

En timmas skrivande (stört av enerverande ryggvärk) är kanske inte tillräckligt för att lösa horoskopets hemlighet. Men jag kommer inte längre än till att detta faktiskt är en kursändring som syftar till att åtminstone för en tid söka rentvå Aftonbladet sätt att tjäna pengar på precis allt. Det är inte så att tidningen och dess anställda plötsligt blivit helgon, men någonstans har de fattat att de hamnat helt på kollision med en tidsanda som inte längre accepterar objektifieringen av sexarbetare.



Planeternas rank och kvalitetsbedömning

Problemen med horoskopet är att nästan allt pockar på uppmärksamhet. Nästan hela horoskopet är fyllt av "viktiga" planeter.

Synligast är den "goda horan" - Månen/Jupiter eller intäkter via kroppen (och 5e husets "lek"). Både första huset och sjunde husets ägare möts just i femte huset, så att Vatten och Jord och kroppslig lusta och det kalla begäret dominerar.

Detta är det förhållanden den näst mest manifesta planeten talar om: kommunikationens och journalistikens Merkurius i det minst kraftfulla av de fyra hörnhusen. 

Men denna Merkurius är inte helt ärlig! Den är verksamt ond, och hämtar sina ord från en smart och övergripande planerare (Saturnus) som själv är verksamt ond och som smärtsamt känner av förlusten i tolfte huset. Jättelika förluster att döma av giriga Drakhuvudet som också står i förlustens hus. Inget av detta visas dock i den manifesterade texten för det är 12e husets sätt att dölja sitt innehåll från omvärlden.

Minns hur svår bedömningen av den "variabla" Merkurius är i doktrinen om planeters verksamma natur. "Härskar en naturligt god planet över ett hörnhus spegelvänds den och blir verksamt ond, medan en naturligt ond planet istället neutraliseras." Men Merkurius själv är ju variabel och beror för sin natur på kringbudskap. Ensam i Vattumannen finns inget mer att säga där, utan vi får gå till disponenten Saturnus, vars upphöjdhet i Vågen inte gagnar en Skorpion i öster. Syndaren Skorpionen finner en upphöjd Saturnus ond eller snarare nollställd eftersom det 12e huset i sig är en ond plats att vara.

Emellertid är Drakhuvudet alltid en ambitiös och gränsande till girig influsens och fastän också den placerad i ett världsligt osynligt hus pågår en märklig kamp i det fördolda och det är detta besynnerliga budskap som måste förstås innan man kan förstå Merkurius essentiella natur i just detta fall.

Jag väljer att se denna Merkurius som en kluven tunga, just på grund av disponenten Saturnus påfallande problematiska omständigheter och inte minst för att Merkurius på tredje nivån, disponentens disponent Venus, än en gång berättar om "verksam ondska". Det vill säga, Venus lyckas inte "upphöja sig" och rena sig från världens synder, från det hor efter pengar och komfort som Venus i sitt normala tillstånd representerar.

Eftersom det femte ledarhuset (chefredkatör Helin) är direkt styrd av viljan att göra sig stora pengar på korruption (Jupiter/Algol) och att detta är hans plikt (dharma-hus) i den position han har, kanske man ser en mänsklig konflikt i det här horoskopet. Kan ett nej till sex-annonser faktiskt vara Helins eget försök att hitta ett meningsfullt förhållande till sitt uppdrag mot ägaren Schibsted, vars enda krav på tidningen är att den ger tillräcklig vinst åt ägarna? 

Eller har Helin råd med den här höga moraliska svansföringen eftersom han får in tillräckligt mycket stålar på annan och harmlös smörja? Slöänkta läsare som hellre klickar på dummifierande men roliga tv-klipp än väljer kvalitet? DN håller bestämt också på och formulerar framtidens nättidning för dumbommar.



lördag 30 mars 2013

Aporna anfaller lågskattebetalare

SvD 130330


Så här ser det naturliga kretsloppet i djurens och undermänniskornas värld ut: En apliknande statsminister i Sverige tvingar in sjuka och arbetslösa i ett helvetesliknande förnedringstillstånd genom att ta livets nödtorft från dem. För de friggjorda pengarna köper han sig fortsatt makt genom att muta dem som just för stunden inte är sjuka eller arbetslösa.

För dessa extra pengar köper de mutade svenskarna sig sköna semestrar längsmed Thailands stränder. Många slemmiga gubbar går på horhus eller köper sig homosex med små pojkar. Tanterna matar aporna.

Men genom denna kroppskontakt sprider sig den svenska smittan som startades av regeringen Reinfeldt. I nästa scen ser vi hur aporna börjat imitera Landsfaderns och moderatens latent aggressiva beteende: de hugger mot dem som inte ger dem mat. Borgarens får se sin girighet återspeglad i djuret på stranden. För apor har inte konsten att ljuga och spela dubbelspel - aporna visar människorna vad de är värda.

Detta är poetisk rättvisa - att den som röstar på det själviska djuret snart nog får smaka på apan inom sig på en thailändsk strand. Heja aporna! På dom bara!

*****

Varningen i SvD till semestrande lågskattebetalare kommer som ett korrektiv till det här inlägget:

Till och med våra vänner aporna undvika moderaterna

Jag minns inte om det var jag som introducerade apan i tidiga diskussioner om moderater som människor som tänker som den nidbild av den själviska Naturen de själva prenumererar på. ("De modeller du håller i ditt sinne, sådan blir du.") Eller om det startade med en krönika av Katrine Kielos där hon kombinerade Reinfeldt och ap-motivet:
 
Reinfeldt - grimaserna och maktens arrogans


Arkeologi: Hades port återfunnen



Den länge glömda kultplatsen för dyrkan av underjordens herre Pluto eller Hades har återfunnits! 

När jag stack in ett stycke hellenistisk astrologi - de tolv husens gamla grekiska beteckningar - hade jag ingen aning om att Oxen och döden hängde samman även i dödskulten. Dock finns så många trådar kvar i de astrologiska traditionerna att man kan rekonstruera den gamla astrologin som en principskiss över själens syndafall och allt själen har att trassla sig ur för att återvinna sin gudastatus.

Nu visar det sig att man offrade oxar (tjurar) just framför "Hades port" och tydligare blir det väl inte. Andra huset för "privatekonomi" som vägen in i Dödsriket och så Oxens tecken som emblemet. Hades port låg i Turkiet.

Den maktberusade kristendomen förstörde kultplatsen på 500-talet. Jag vill minnas att det var samma århundrade de också förbjöd den nobla grekiska filosofin och Platons akademier i flera länder slog igen sina portar. Västvärlden störtades in i totalt mörker som vi nu, 1.500 år senare, upplever kulmen av. 

Människor är nu så dumma att de inte gör annat än sover och jobbar och konsumerar. Ingen tänker kring sina liv längre. De vågar inte, och fruktan föder dumhet. Jag har sett en och annan något smartare tänka men tiga still - de förstår att systemkritik kan "kosta dem jobbet" och då tillhör de inte längre den onda konsumtionscirkeln som den sämre sidan i dem kommit att bli så beroende av. 

De flesta av oss har gått över tröskeln och fallit ner i Hades dödsliknande sömn - den prosaiska vardagsmänniskan och hennes jämmer över att samhället behöver hennes hjälp via skattsedeln är nu allt som finns kvar av vårt verkliga, stora och generösa Sol-jag!

Berättelsen om det fantastiska fyndet av Hades port.
Samma sajt, samma bilder men en kortversion via bildtexterna.

Se även: Ateism - andens förtvining för mer om Hades.

Fem dagar senare, den 4 april, har även DN hittat den spännande arkeologiska nyheten.
 

DN, stockholmstidning med Reinfeldts sekretessmani


Jag insåg just den obönhörliga logiken. Tidningen Dagens Nyheter har ju lagt om kurs och betecknar sig numera som en tidning för stockholmarna eller möjligtvis den burgna Mälardalen. 

Moderatregeringen Reinfeldt mörklägger och sekretessbelägger som besatt, som om den fasar insyn i sina förehavanden mer än något annat. Är det då konstigt att DN på nätet följer samma mönster och söker isolera sig och de sina från omvärlden? En grindsskyddad community på det mörka och hotfulla hav som internet måste utgöra för dem vars världsbild är en falsk och sårbar liten bubbla.

Jag pratar förstås återigen om hur tidningen bara det senaste året svalnat totalt i intresset av att konsekvent tillhandahålla kommentarspalter eller länkmöjligheter för bloggosfären. 

Likaledes Bonniersägda forat Newsmill började med denna nya Tystnadens policy, men med lite perspektiv verkar det som om DN ungefär samtidigt införde regler för många typer av nyheter i syfte att hålla svenska folkets egen röst undertryckt.

Detta är ruskigt. Huset Bonniers medier och högern jobbar som besatta på att söka rädda valsegern 2014 och för det målet är de beredda att skrota den utveckling i genuint demokratisk anda som nätet medfört. 

Ett särskilt slående exempel utgör dagens ANONYMA ledarkrönika i DN där den falska verklighetsvinklingen saknar gräns. Juholts tydliga budskap skulle inte ha hållit för att vinna val påstår Någon, trots att svenska folkets till nästan 90% är emot t.ex. det omänskliga profiterandet på sjuka i det nya sjuka Sverige! Och naturligtvis finns varken kommentarfält eller bloggosfärlänkning under detta aktstrycke högerpropaganda. 

Intressena bakom nya Stockholmsorienterade indoktrineringsverktyget DN vill inte ha en intelligent diskussion, vill inte släppa in andra perspektiv, vill inte bli påminda om att de själva bidrog till att skandalisera Håkan Juholt. "Alla hans tavlor" som det Anonyma rötägget på DN skriver kan jämföras med vänstertidningen ETC:s genomgång för något år sedan av hur ofta Fredrik Reinfeldt antingen avsiktligt ljugit eller helt enkelt varit så ideologiskt blind att han förträngt de verkliga siffrorna över det fiasko som den borgerliga, själviska och orättviseskapande politiken är.

*****

Den verkliga mänskligheten kommer att ta över i Vattumannens tidsålder och internet är denna totalt integrerade mänsklighets första verktyg. Huset Bonnier och regeringen Reinfeldt måste - i mytologiska termer - betecknas som Mänsklighetens fiende nummer ett. 

Och eftersom vi vet att Platons stora år och månader - eonerna om cirka 2.000 år som vi känner som zodiaktecknen - är Ödet så långt jordborna anbelangar, vet vi att de som i ond tro hävdar att deras politik gör alla gott, att deras dagar är räknade. 

Frågan är mer hur deras onda gärningar kommer att skada dem själv när de ansvariga censurivrarna nästa gång föds till en människokropp. Kanske de föds handikappade, utan tunga, eller kanske får de tungan avskuren. Ett lämpligt korrektiv för den mentalitet som genomsyrar Sveriges handfull makthavare är ju att dessa själar återföds i en hårt repressiv diktatur som inte medger tungor som slinter.

Moderaters krig mot egna demoner


2 x Solen i sideriska Kräftan (Vatten) med sitt
  fundament Månen i Eldelementet


Nya stockholmare behövs. Den svenska modellen för social välfärd utmanas idag av moderata stadsbor. När deras komfortabla liv i pittoreska områden som Enskede gård sätts i perspektiv genom tiggare i Stockholms innerstad föder intrycken bara egoistiska försök att förbjuda allt som stör den egna Törnrosasömnen. 

Moderata stockholmskvinnors ordförande Eva Solberg är en av dessa som märkligt väl stämmer in på partiledaren Reinfeldts hånfulla ord om ett "sovande folk" från hans famösa bok från 1993. Moderaterna verkar vara människor som skulle må bra av att deporteras till Sibirien eller skickas till saltgruvorna tills de lärt sig lite medkänsla med människor i alla positioner.

Det är naturligtvis inte alls en fråga om "kriminella tiggargäng" som Eva Solberg låter förstå i DN, utan om hennes patologiska rädsla för nöd. Hennes förslag på den Slutgiltiga lösningen skiljer sig bara i grad från Adolf Hitlers gasande av judar och romer, men inte i sak. När en idiot ger sig in i politiken och misshagas av något, söker idioten eliminera de synliga effekterna, men går inte till roten med problemen. 

Hade Solberg kunnat tänka redigt, hade hon tillskrivit DN om den onda marknadsliberalism som förgiftat västvärlden och i slutändan kräver sin tribut i formen av utförsäkrade sjuka, svenska fas 3-slavar - allt enligt moderaternas arbetslinje - eller den fria marknadens offer, fattiga tiggare på drift genom Europa.

Men så högt kan hon inte höja sin tanke, för då skulle hon tvingas ifrågasätta sitt eget partis existensberättigande snarare än tiggarnas rätt att förstöra "de goda vibrationerna" på våra Stockholmsgator genom att påminna om vilka som betalar för vårt västerländska välstånd. Satans nolla!

Solberg har just ett så ointellektuellt och överemotionellt horoskop som man kan förvänta sig av en som ser något med sinnena, hoppar över hela den reflektion som äger rum på höga nivåer i själen och väljer att istället koppla allt till moderaternas sjukliga aversion om att lägga ens två strån i kors för en annan människa i nöd. 

Det handlar bara om att hon som stockholmare inte vill vara med om att finansiera en generell välfärd. Hon skulle kunna vara Anders Borgs utskickade lobbyist - finansministern som minsann inte var sämre än den unge Reinfeldt utan också skrev en kryptofascistisk text om att man med smärta för alla berörda måste bryta sönder den svenska (socialdemokratiska) välfärdsmodellen.

Solberg är alltså en ond människa, visserligen inte är så hjärndöd att hon inte registrerar sinnesdata, men ond på det korkade viset. Hon ser saker och tänker sedan fel. Den judiska filosofen Hannah Arendts beteckning "banal ondska" - som applicerades på nazismens tjänstemän - skulle med föga modifikation kunna gälla även för Eva Solbergs tankemönster.

Att hon helt saknar placeringar i det enda verkligt mänskliga elementet Luft, är inte i sig något tecken på en lägre intelligens. För att ta hennes soltecken Kräftan, har jag redan i samband med fysikern och biologen Erwin Schrödinger pekat på hur detta i grunden instinktiva tecken ändå producerar en och annan tänkare av hög kaliber.



Men det är naturligtvis Fredrik Reinfeldts soltecken Kräftan som spökar även i det här horoskopet. Kräftan har inga visioner framåt, för en del av den här "himmelska arten" är visioner till och med "farligt" (Reinfeldt till sina egna på en partistämma). Notera Kräftans nyckelord "fara" - detta är Naturens inbyggda protektionism - tendensen att sluta skalet och förneka andra åtkomst till föda som en irrationell varelse tror är bara hennes. 

Vissa föds faktiskt utan komplett mjukvara - deras värld saknar intellektuell kartritning för den överlägsna kooperativa modellen. Allt som återstår för dessa bokstavliga "undermänniskor" är att följa myten om djungelns lag och frammana fiender närhelst livet bjuder på en scen - en smutsig tiggare - och den egna kognitiva kartan har en vit fläck. 

Tomrummet är i sig hotande och verkligt primitiva människor som Eva Solberg förvandlar dem tomrummet till något demoniskt som måste förskjutas ur det egna psyket och placeras på någon yttre fiende. Men moderaterna kan bara översätta livet i pengar, så Solbergs definitiva psykologiska handikapp blir i slutändan ett resonemang om att tiggare kostar stockholmska skattekronor.

Det krävs kanske ändå Luftelementet för att tydligt kunna se igenom dessa chimärer som artsuppdelningar av alla de slag - svenskar och invandrare - för med sig. Är man människa man mer besläktad med de enklare djurarterna duger man inte till att styra ett samhälle och stifta lagar. Moderaterna består uppenbarligen av folk av mycket låg kaliber. (Se genomgången av 107 moderata politiker på lokal och nationell nivå.)

Moderatkvinnan har en glättig och positiv Måne, sinnet i optimistiska Skytten kombineras dessutom med Jupiter, planeten som ger komfort och stort välstånd. Men använder man Månen som ascendent blir budskapet naturligtvis "välstånd för mig" och då ringer varningsklockorna. Nya Moderaterna har just ett sådant här egocentriskt partihoroskop som, i kombination med ett fult och egoistiskt sinnelag i åttonde korruptionshuset, vittnar om vilken avskyvärd sorts människor som dras till det här partiet. 

Som synes upprepar Solbergs Chandra lagna-karta just den samtidiga betoningen av "ego" (hus 1) och "korruption/död") (hus 8). Någon kan ha upptäckt det genom flera års bloggande med lätt "indisk kryddsättning", men det går faktiskt att "göra" astrologi med de indiska planetaspekterna även fast planeterna själva inte kastar några aspekter.

Det är krigaren och dräparen Mars som, i sitt naturliga härskarläge i Väduren som i sin tur korrelerar med det första huset, äger 210-gradersaspekten. Från Mars "naturliga" startpunkt pekar samma planet som låter ett nytt barn bryta sig ut ur moderssubstansen rakt mot sin egen stundande död i åttonde huset.

Generaliserar vi, kan varje horoskop med simultan aktivering av första och åttonde huset sägas beskriva en uppfuckad självbevarelsedrift. Jaget associeras perverst med ohälsa, missförhållanden och död. Den här kombinationen av två hus blir som en protektionistisk Kräfta på steroider! I Eva Solbergs fall är det Eld som hotar Vatten, dvs. en halvt paranoid människas rädsla för att bli dehydrerad! 

Notera hur det är hennes eget sinne och egos jupiteriska åtrå efter rikedomar som föder monstret i åttonde huset - helt enligt det tidigare resonemanget om vita fläckar på hennes kognitiva karta. Det åttonde huset är en i särklass vit fläck eftersom huset är helt mörklagt, instinktivt och omedvetet!

Eva Solberg klarar med andra ord inte av att se rynkiga och slitna människor sitta i slitna kläder utan att få akut ångest (åttonde huset = fysiologisk degeneration). Och vad gör idioter om inte försöker lagstifta mot ett problem som sitter i deras egna förytligade själar! 

Jävlar, svenska folk. Se upp för moderaterna. De är som nazister!


*****


Teknikaliteter & ytterligare kommentar

Det här är den mest svårbedömda sortens Kräfthoroskop eftersom soltecknet också huserar krigaren Mars som sannerligen är fallen i tecknet (se överrepresentationen av "fallen libido" i horoskop för homosexuella). Det kan alltså finnas något i grunden sjukt i de här människornas instinktsliv. De är födda med en patologi.

Samtidigt ger Skytten i första huset fördelar till Mars och den förvandlas, åtminstone i teorin, till en "verksam välgörare". Här är astrologi i ett nötskal. Nu ställs två regler mot varandra och tolkaren måste vidga perspektivet för att om möjligt kunna fälla ett generellt omdöme om Mars, om den verkligen är en tillgång för individen eller inte. Och här kommer då Mån/Jupiters brinnande Eld in, för det är ju denna Måne i brand som förfogar över allt innehåll i Kräftans tecken.

Både Månen och Jupiter är verksamt neutrala, men godheten hos Jupiter, viljan till liv och välmående - åtminstone för närkretsen (Månen = Stockholms moderata skattebetalare). Kvinnan är också lyckosam - hon är trots allt ansiktet för alla Stockholms gym-trimmade och joggande unga moderatkvinnor, inte en enda av dem helt oberörd av det problem som kallas hönshjärna.

Månen i Kräftan är den feminint uppfattade Naturens eget sinnelag och just denna hönshjärna: Månen och sinnet rör sig ständigt, mättnaden just nu är hunger och psykisk oro om bara fem timmar. Det är en fasa att bara ha nått djurets medvetandenivå! Dessa människor lever inte annorlunda än pickande höns i hönsgården. Se åker kollektivt till jobbet, äter en lunch och åker hem för några timmars rekreation. De upprepar samma mönster hela livet och tar en utlandssemester och utnyttjar underbetalda människor utan att ens fundera över vad det är för spel de deltar i... Shit for brains.

Första och åttondehuskopplingen i detta horoskop förstör allt det goda. Sensationalismen gör kvinnan överkänslig, och det är naturligtvis Kräftans inskränkta definition av samhället som blockerar all normal tankeutveckling. 

Vi ser samma problem hos de manliga Kräftorna Fredrik Reinfeldt (m) och Stefan Löfven (s), där speciellt den senares svar på hårda tag mot profitörer på det sjuka påminner om Kräftans inkompetens: "Omöjligt" att återställa en vettig ordning har Löfven sagt, och det är också det stockholmsbaserade högersosseriets position. Många av dem har själva gjort karriär på att tjäna pengar på svaga och sjuka. De är en skam för själva grundtanken i socialdemokratin och står i själva verket närmare Eva Solbergs typ.

Solbergs horoskop innehåller ytterligare en intressant nöt att knäcka. Indisk astrologi ser fader Saturnus och dottern Venus som bästa vänner. I ett patriarkalt samhälle gör dottern Venus såväl som horan Venus bäst i att hålla sig väl med den bemedlade auktoriteten Saturnus. Minns hur illa det är för den fallna Venus i Jungfrun (prominent i Nya Moderaternas horoskop). 

Vad är en befläckad dotter värd för Saturnus och de arrangerade äktenskapen i antikens alla kulturer? Sexuell upphetsning och så äktenskap på detta - och uppslitande skilsmässor några år därefter - sådan är det degenererade västerländska samhällets nyordning och den går inte längre tillbaka än sent 1800-tal och borgarnas sedeslösa leverne i Europas städer.

Det intressanta är här att "planetära vännerna" Saturnus och Venus har en konjunktion som dessutom äger rum på Venus hemmaplan, Oxen - symbolen för det lokala territoriet och markvärde och därför också en symbol för materiella resurser och deras symboliska uttryck "pengar". Men Saturnus är den stora landägaren och han gästar här är dotter eller piga och tar henne i anspråk. Solberg kan mycket väl vara ett incestoffer eller ha gjort obehagliga upplevelser. Det kan vara sådana undertryckta minnesbilder som nu kommer tillbaka när hon ser tiggare på Stockholms gator. De påminner henne om pigans maktlöshet i en feodal miljö. Ja, det kan faktiskt vara traumatiska tidigare liv-minnen som inte kommer upp till ytan men skapar en så korrupt tolkning av omvärlden som den hennes obegåvad Sol-Kräfta i åttonde producerar.

Mitt skäl till denna dramatiska tolkning är att både Saturnus och Venus är onda ur perspektivet av en Skytt i första huset. De står dessutom båda i pigans och drängens sjätte hus, även fiendens hus enligt indisk astrologi.

Detta är således hatet eller fiendskap mot denna onda "organisation av penningtiggeriet", dvs. Saturnus + Venus. Solberg följer alltså tesen att det bakom fattiga människor har skurkar som regisserar tiggeriet. Det är som hon missat att de som regisserar fattigdomen i världen är sådana som hon själv! Det är moderaterna som föder klasskillnaderna, utanförskapet och tiggeriet. Men shit for brains förstår inte ens dessa elementära sammanhang....

Den onda och fientliga och monetärt fixerade Saturnus är således moderatkvinnans egen "själsliga form" och den läcker tydligt ut i sin vrångaste gestalt genom Venus andra hus för "min ekonomi". Huset ägs tillfälligtvis av Saturnus i det här horoskopet och pga. Saturnus och Venus konjunktion har vi hittat en verkligt sårig punkt! "De kriminella tiggargängen tär på MIN ekonomi."

Den intelligenta läsare som lyckats följa denna närläsning av horoskopet förstår nu att jag alls inte överdriver när jag använder ord som "patologi" eller "hönshjärna". Här är ytterligare en moderat politiker som mer ser ut som ett dårhjushjon när man skalar bort de fina kläderna och den mondäna livsstilen. Moderaterna tycks attrahera gårdagens fattigsvenskar - de som dog under nödår och nu är återfödda som själviska svarta hål. Och de är inte nöjda med den välfärd som Sverige under god social demokrati bjöd dem - de har något hatiskt i sig allihop och vill förstöra för andra samtidigt som de berikar sig själva. 

Sverige är ett land vars ansamlade karma uppenbarligen är ganska solkig. Trots folkets förtegenhet pågår onda stämningar under ytan, och en vämjelig själviskhet när det kommer till pengar. Se nationalhoroskopets sinnelags Måne och hur den "ägs" av den fula Mars i pengarnas tecken Oxen, i sin tur infekterad av Ondskans ansikte (stjärnan Algol). Jag frikände förvisso detta sinne i en sektion av ett långt resonemang om horoskop baserade på Månen, men hur saker ter sig beror på om man ser det från sinnelagets, andesjälens eller kanske intellektets synvinkel...

Eva Solberg faller perfekt in i det mönstret av fattigsvenskar utan bildning och begripliga i sitt krafsande. Bara att hon bär på en ond själslig form (Saturnus) och attraherar kvinnor (Venus) som också har samma onda och monetära sinnelag. Det är de här kvinnorna som för beskrivs som kattor som slåss och klöser varandra när det är rea på exklusiva kläder. Djävulen äger dem i varje kroppslig cell. De är Cancer-sjuka allihop. (Krabban eller Cancer = koppla bort kontakten med omvärldens cirkulation och sedan påbörja en degenerativ process som i åttonde huset börjar visa tydliga tecken på stundande organisk död.)

fredag 29 mars 2013

Konsten att förstå text

Nu har Lena Andersson välan slagit knut på sig själv, denna auktoritetshatiska författare med sympatier för Humanisternas militanta sekularism. Den antireligiösa predikotexten för påskhelgen i DN går så snett redan i första stycket att jag helt lägger ner läsningen.
"Högst tänkbart ligger hederskultur till grund för myten om Jesus. Varifrån kom väl annars Marias bortförklaring av sitt havandeskap?"

För en bigott sekterist som Lena Andersson är det helt omöjligt att läsa Bibeln annat än som Fan gör. Om man bortser från att hon tycks ansluta sig till dem som tror hela Jesus liv är restlös fiktion, utan ens en historisk kärna (med alla mirakler bortskrapade), lyckas hon dessutom frånkänna författarna all litterär medvetenhet och förmåga att arbeta med motiv i samtiden. 

NATURLIGTVIS ligger hederskulturella aspekter bakom Marias förtegenhet om mötet med ängeln och den mirakulösa avlelsen. Varför gör Lena Andersson ett nummer av något som är helt uppenbart för alla som läser texterna? Men det finns också en djupare botten. Maria beskrivs som en som förmår begrunda saker i sitt hjärta, en förmåga Humanisten djupt tycks sakna.

Andersson våldför sig på bibeltexten genom att myndigt - som just en sån auktoritet hon hatar av hela sin själ - påstå att Marias andliga vision av den förebådande ängeln är en bortrationalisering. 

Vet då inte svenskan hur viktiga visioner och kontakt med änglar var i den tid då berättelsen utspelar sig? I de samtida Dödahavsrullarna anmodas medlemmarna till en lika extrem mental disciplin som Jesus senare vidareförmedlar i Bergspredikan just för att det "går änglar bland dem".

Långt från att vara någon rationaliserad könsmaktsordning handlade detta om att man faktiskt var medveten om att det går att rena ett medvetande till den grad att gränsen mellan det naturliga och det övernaturliga suddas ut. Människan må stamma från någon basstruktur hämtad från djurriket men har potentialen att nå nästa skapelseordning. Att det inte existerar intelligenser över människan är ett uttryck för den hybris ateister lider av, och som gör dem så sorgliga att lyssna till.

Andersson är ännu ett exempel på vilket bottennapp Sverige är när det handlar om att diskutera sakfrågor ens med ett modikum av heder. Men så granskade jag också hennes födelsehoroskop för bara någon månad sedan och fann att Andersson årgång 2013 t.o.m. blivit mer islamofobisk än året innan. 

Och Satans sätt att vända texter upp och ner och skapa nidbilder, det delar hon med Svenskt Näringsliv, vars horoskop också pryds av Den Ledes fula hångrin som en piratflagg över hela himmelen och ödet. Räkna inte med ett ord av sanning från dem som är så här infekterade av korruptionens väsen.



Leo Lagercrantz & själar med potential

Det var en rätt otymplig diskussion av människorättskämpen Leo Lagercrantz horoskop jag förde i januari 2012. Ursäkten är väl att det inte går att sitta på två stolar samtidigt: astrologisk analys med dess många spelregler går knappast att göra till underhållande läsning.

Men det kanske går att förenkla resonemanget något, nu när  Lagercrantz återkommit till Carl Bilds oljesmuts, massmorden i Lundin Oils fotspår och den flata högerjournalistiken i samband därmed (AB).

I "dubbelinlägget" som började med ordet "ogooglebar" men övergick att diskutera Saturnus som själens form, återvände jag till den spännande frågan om planetens bakomliggande disponent som dess potential. Jag sade att t.ex. kombinationen av Saturnus och Jupiter i Skytten saknar utvecklingspotential eftersom gränsdragaren och formgivaren Saturnus ligger i expansionens tecken och expansionens herre Jupiter är står i sitt hemmaläge. Den expansiva Jupiter är helt aktualiserad och själens form (Saturnus) indikerar därför en höjdpunkt, ett fulländande, ett förverkligande av "lusten att tillväxa". 

Jag har funderat över några jämnåriga från den senaste kombinationen av Saturnus och Jupiter och noterat att ingen gått från klarhet till klarhet. Bland mina över 7.000 sparade horoskop hittar jag 124 stycken födda i denna tid. Men eftersom de stora ödesplaneterna ofta är bortträngda i horoskop för människor som lever det "lilla livet", upptagna av sina personliga göranden och låtanden, har jag svårt att se hur man kan forska i den här kombinationen. 

Mellan år 1900 och 2020 möts emellertid Saturnus och Jupiter i Skytten några gånger, och går man till föregående "subgeneration" finns en möjlighet värd att studera.

Range of search: 1.01.1900 - 1.01.2020
In steps of: 24h 0m
Search for...:
ju.sag & sa.sag


17.12.1900 -  5.01.1902
23.01.1960 -  1.02.1961
30.03.2019 - 22.04.2019
 6.11.2019 - 31.12.2019

Om nu kombinationen saknar "potential" att gå längre (Skytten representerar i sig den maximalt uppblåsta bubblan), då borde den här gruppen vara underrepresenterad bland Nobelpristagare - bloggen val för att studera astrologins eventuella verkan via de mest begåvade medlemmarna av den här arten. 

Tanken är enkelt: den som redan är aktualiserad vilar så att säga på sina lagrar. Det är bara de horoskop där en spänning råder mellan en planet och dess disponent där det finns en potential att förverkliga i detta liv. En "själslig form" som tränger på och söker sitt förverkligande. (Notera att resonemanget utgår från Skyttens arketyp - tillväxtens, framgångens eller expansionens urbild.)

Innan jag granskar alla 500+ Nobelpristagare måste jag, tillhörig en grupp födslar just innan sub-generationen "23.01.1960-1.02.1961", medge att det egna livet regredierat om man bara beskriver det formellt (saturniskt) i termer av karriär, status (eller i mitt fall med en sjundehusplacerad Saturnus, i termer av äktenskap). Detta är helt i linje med hur jag i "ogooglebar" beskrev en Saturnus i Skytten disponerad av en Jupiter som låg ett steg efter sitt manifesta uttryck, i dödens Skorpion. 

Sannerligen, alla mina relationer varit kortlivade! Ingen har nått ens tre år. Redan Liemannen (Saturnus) i 7e huset hotar med partnerns frånfälle (eller skilsmässa), men när husets ägare disponeras från Skorpionens tecken, måste symboliken rimligen anses akut!

Negativa tecken, som Skorpionen, betraktas som sinistra eller vänstervridna i astrologin (ingen politisk konnotation!) - de "skruvar sig neråt" eller begår syndafallet. Därför tillhör bloggaren en sub-generation där "själens form" bär på en potentiellt regressiv rörelse! 

Faktorer som var manifesta i födelsen förväntas avta eller tyna bort, och i det här fallet då särskilt på äldre år (Saturnus = ålderdomens signifikator). Att födas i ett åldersdiskriminerande land som Sverige och i en tid när marknadsliberalismen dömer ut folk redan vid 40 eftersom de då medför alltför höga lönekostnader för den onda företagen, det är naturligtvis ingen höjdare, om man har den här typen av signatur i sin födelsekarta! 

Mycket av bloggens politiserande sen Reinfeldt vid valet 2010 fortsatte hålla greppet om "det sovande folket" (som han, tydligen med viss rätt, kallat svenskarna), kan återföras på just denna potentiellt regressiva Saturnus. Vissa skulle kanske tala om "griniga gamla gubbar", men i det här fallet dubbelt så:

Inte bara den melankoliska Saturnus - det glädjelösa åldrandet - utan också en Jupiter som söker pusha dödens tema! Inte underligt att Helvetet är ett så populärt ord på bloggen! Jupiter ligger dessutom just under den västra horisonten i Fiendens hus. Denna fiende kan ur den filosofiska Jupiters perspektiv knappast vara någon annan än Djävulen, en återkommande figur i dessa inlägg! (Bör tillägga att jag inte är någon miserabel typ - den som söker leva det filosofiska livet är alltid lyckliga, i linjen med filosofins och religionens planet Jupiters grundnatur. Det är bara det att lyckan inte längre är avhängig materiella förhållanden.)

*****

Allmänt är den negativa potential Saturnus i Skytten disponerad från en Jupiter i Skorpionen tecknar - sinnebilden av individer som är pre-destinerade att falla ner från en uppblåst bubbla. Det är fallet som, som bäst, väcker den filosofiska sidan! Skytten/Jupiter är en obotlig optimist och synbarligen oförmögen att ta hinder och problem i beaktande, och det är därför Tobias Billström med sitt starkt Skytt-betonade horoskop är livsfarlig som migrationsminister, Skytten är helt okänslig för de problem som Skorpionen - flyktingar - slåss för sitt liv mot.

Potentialen till regression ligger alltså i att Själens form (Saturnus) startar i ett lyckligt tecken, Skytten är kanske det allra lyckligaste och bekymmersfriaste av dem alla (Jupiter/Jove = jovialisk). Men från Eldens relativa frihet och rena intelligens börjar disponenten Jupiter i Skorpionen genast underminera livsödet. 

Den negativa potentialen tycks antyda att själen redan vid födelsen har en "vilja" att vända åter till dödsskuggans dal. Ännu ett syndafall från Himmelen, ännu en återfödelse! Notera att det två stora planeterna här tecknar fallet från Eld till Vatten. Från ren intelligens till den fördunklade avbilden i djupa Vatten.

(En synsk bekant sprätte vid något tillfälle ur sig ett impulsivt uttalande, hon "såg" att jag hade ytterligare en återfödelse som människa kvar. På vilka grunder hon sade detta kan väl ingen utröna. Trovärdigheten minska eftersom synskheten är blandad med mycket personlig smuts vilket uttrycker sig som vanföreställningar kring den egna situationen. När det gäller andras belägenhet i nuet eller i framtiden har hon korrekt förutsagt flera händelser. Hon förutsåg en benskada som ännu låg flera år in i min framtid.)



En lång inledning som leder fram till iakttagelsen att också Leo Lagercrantz har en himmel med samma negativa potential, dvs. samma tendens att vakna upp från en liberal eller frihetlig Skytt-bubbla där allt är utmärkt, och upptäcka våndorna i Skorpionen - där aktiva syndare, som Skorpionascendenten Carl Bildt driver sitt mörka spel och dit före detta syndare förvisas - när det blir tid att återbetala gamla skulder från tidigare liv.

Skillnaden mellan Lagercrantz och bloggaren är dock avsevärd och "sent ska syndaren vakna" skulle ha kunnat vara tillämplig på undertecknad eftersom det är Saturnus (ålderdomen) som beskriver denna botten som går ur eller denna drunkningsdöd eller denna påminnelse om vår dödlighet. (Jag höll faktiskt på att drunkna den 15 maj 2005 på småtimmarna, och detta tillbud framkallade en nära döden-upplevelse där inte mindre än tre egyptiska präster - utan peruker eftersom de tydligen inte längre var i tjänst - kom för att hämta mig där jag låg djupt ner i vattnet med en tung ytterrock efter att ha gått i sömnen (!) över en kajkant.

Det här tillbudet stämmer fånigt väl med Liemannen Saturnus ägd av Jupiter i skorpioniska Vatten. Min första upproriska tanke till prästerna  under vatten var just, "Men snälla! Vatteninvigningen har jag ju redan gjort! (I ett tidigare liv i Egypten.)" Reaktionen kom så direkt att det var min själ som talade direkt - den mindes vad inte jag idag minns eftersom egot sällan är rent nog för att fungera som villigt verktyg åt den Verkliga Människan som bor i kroppen.

När det gick upp för mig hur nära döden jag varit ser man snart en ökning av bokinköpen - tillbudet väckte först min filosofiska ådra som blivit helt korrumperad under fem år av verklighetsfrånvända klippare i IT-branschen. Och med ett återupplivat intresse för astrologin dröjde det inte länge innan jag mottog de två "blå drömmarna" jag tidigare redogjort för och vilka invigde mig i den sideriska zodiaken, en hemlighet som västerlandet av på grund av det stora världsödet inte längre har rätt att känna till. Den västerländska astrologins ignorans motsvarar exakt hela den västerländska självlögnen.

Leo Lagercrantz har sin "potentiella regression" kopplat inte till senkomlingen Saturnus utan direkt till Månen och Merkurius. de två första planeterna på människans livsväg. Han bör därför redan i unga år ha börjat visa problembarnets tecken. En nej-sägare som skorpioniskt började invända sig mot missförhållanden och kanske t.o.m. en tendens att vilja peta hål på omvärldens självbelåtna Skytt-bubbla (vi talar här om arketypen Skyttens sämre uttryck, klipparen, chanstagaren, folk som lever på hoppet). 

Nu var faktiskt bloggaren exakt ett sånt här pain-in-the-ass redan som ung - snar att invända sig mot vuxenvärlden och påvisa missförhållanden, och Saturnus står i nästan exakt opposition med hans ascendent (personliga utblick). Och med Månen på ascendenten är budskapet därför påfallande likt det man ser i Lagercrantz månhoroskop. Skytten som "global klippare" får här mothugg från  disponenten i Skorpionen.

Men Lagercrantz har den bästa möjliga position att verkligen likt Offerlammet rena världen från dess synder, för hans Jupiter har parkerat sig i månhoroskopets tolfte hus som "försaka världen (för att återvinna sin själ)". Det är kanske inte lika vasst som Jesus som i dessa påsktider gjorde det mest skrämmande, släppte greppet om sin egen individualitet för att vinna den makt över liv och död som bara en människa som upphöjs till gudens nivå kan ha. Den stolta LEO (Lejonet) där den själsliga individualiteten är så viktig, kommer att nå SCORPIUS (Skorpionen) där allt man berömda sig om att vara måste överges för att själen ska kunna återupptas i Himmelen.

I en så kompromisslöst skarp artikel som Lagercrantz senaste, med udden riktad mot den svenska journalistkåren (eller stora delar av den), är det inte utan att man ser detta "offer av världens smicker" (12e huset) i syfte att hålla både sinne (Månen) och intellekt (Merkurius) på kurs och i harmoni med Sanningens ande, som för Jesus och hans judiska modersamfund Ebioniterna var det absolut viktigaste i en människas liv.

Efter en serie inlägg där Chandra lagna-horoskop närstuderats på jakt efter det kollektiva sinne som astrologin ser skifta allt som Månen går från station till station, är det intressant att se hur rätt orienterat denna födelsehimmel är.

Skytten i öster har Solen och Mars med sig som verksamma välgörare. Detta säger något om Jupiters kraft att förädla - båda dessa eldplaneter är i indisk astrologi essentiella problemhärdar eller illgörare. Hur Solen, som också kallas "jiva-atmans", den levande själens signifikator kan vara essentiellt ond har troligen en filosofisk botten. Astrologins Sol beskriver på individnivå i själva verket en utsänd solstråle in i detta kosmiska mörker som är vår värld av tid och rum. Eftersom detta är ett annat sätt att beskriva syndafallet är den identitet som den "levande själen i världen" bygger upp genom ett ego och egots rapporter om en omgivande miljö från början till slut ett falsarium och därför av ondo. 

Astrologins horoskopställande handlar alltså från början till slut om att söka klargöra exakt hur förblindad eller bedövad den fallna själen är! Inte konstigt att indisk astrologi ter sig dyster jämfört med den falska västvariant som söker blåsa upp individens ego tills dess att "min sanning är viktigast för mig" leder västerlandet till dess oundvikliga civilisationskrasch. Det är ingen slump att västastrologin snöat in på Väduren (ego) = vårdagjämningen. Här ser vi roten till européernas ondska, korttänkthet och subjektivism - och inte minst vilja att kriga och döda andra för att tillgodose det egna egots behov, på individnivå eller kollektivt. 

Att Solen kallas "upphöjd" i Väduren, ska därför inte automatiskt betraktas som något mer än att Vädurens passionerade Eld-natur och krigiska framåtanda är precis det medium varigenom den beslöjade Solen som bäst kan uttrycka sig i sin förvärldsligade och fallna natur. Mot sig har Solen en likaledes naturlig illgörare Saturnus, och som logiskt nog representerar tiden och timglaset som sätter en gräns för hur många år denna Sol eller från Himmelen utsända solstråle kan få lysa.

Varför Jupiter, ägare till Leo Lagercrantz sinne och intellekt, "bara" är verksamt neutral, beror på husen Jupiter tillfälligtvis äger (baserat på Månascendenten). Dessa accidentella ägarskap ger en blandad mix, där man särskilt kan notera hur Jupiter verkar ont genom att vara god och äga 4e huset för hem och familjens privata angelägenheter. Här således ett andra omen om att den unge Leo från första början varit något av ett besvärligt barn!

Men en sammanlagt neutral aktivitet hos en essentiellt god planet är inte fy skam, och särskilt inte när Jupiter själv står i 12e huset där man upplöser världens synder. Och det är just Jupiter som genuint samvete man så tydligt hör i hans senaste artikel.

Problemet är bara att Ljusets barn predikar för döva öron i mötet med Mörkrets barn. Den gamla filosofiska sanningen att en människa bara kan förnimma det hon själv bär på i potentiellt (eller aktualiserat) tillstånd, gäller här. De journalister i högerpressen Lagercrantz går till storms mot (faktiskt inte helt olikt hur den här bloggen kan låta, men bara mer slipat), torde till merparten vara de som Jesus och Ebioniterna kallade just "Mörkrets barn" eller Satans avföda!

En del religionsforskare har noterat den historiska paradoxen att det folk som utvecklade en astrologi som liknar en celest motsvarighet till rasbiologin 2.000 år senare själva faller offer för Förintelsen, men där nu andlig höghet avsaknaden därpå istället bestäms av den ignoranta människans enda perspektiv: det kroppsliga! 

I min värld var det korrekt att ge Jesus på båten för att han tog lätt på rörelsens astrologiska doktriner. De stämmer ju så förbluffande väl. Och är inte otack världens lön? Han utvaldes på astrologiska grunder och blev större än livet självt, men som alla otacksamma barn förstår man inte vidden av det grundarbete föregående generation lade ned. 

Här sitter jag, datatekniker under några korta år som arbetslös fas 3-slav och supportar min fas 3-anordnares räkning supporten på ett webhotell eftersom dessa arma nissar inte ens har de allra mest elementära kunskaperna om den teknik webhotellet erbjuder sina kunder. Så sjukt har samhället blivit under Fredrik Reinfeldt och hans marknadsliberalism! Arbetsgivaren vill inte längre betala några löner och att dagens tjänster och produkter är ett rent skämt av oduglighet, spelar ingen någon roll. Reinfeldt och liknande dårar manar alla att jobba mer och längre för att ha råd med "premiumprodukterna" - som i bästa fall fungerar (se dock skandalen med bilmärket Audio och deras värdelösa motorer som ideligen går sönder).

Högern har levt gott på att den lilla människan på gatan inte förmår stiga upp till Eld och Luft och se myten de lever genom. Det är Satans ormyngel som styr det här landet just nu, men hur ska man kunna uppfatta det om man både är en fallen själ (ett predikament som gäller alla som fortfarande är i livet) och går med sinnet fixerad vid det materiella från morgon till kväll? Det är västerlandets naturalism, dess vägran att befatta sig med stora frågor, som kommer att bli slutet för den här civilisationen. Den kommer att dö utan att t.ex. den här bloggens sideriska zodiak återupprättas. Det var inte västerlänningarnas öde i den större planen än att tjäna som mellanlandning för själar, själar som trampar vatten, själar som rör sig.

*****

[Här följde ursprungligen testet av Nobelpristagare födda med en själslig form "utan potential". Pga. av ett förrädiskt metodfel utgår det och kommer, när tid ges, att presenteras i ett eget inlägg.]

torsdag 28 mars 2013

Ordet "ogooglebar" & Mer om Själens Form

Google hotade Språkrådet med rättsliga åtgärder om de inte tog bort definitionen av nyordet "ogooglebar" (DN, SvD). 

Hallå! Vad hände med försvenskningar? "Oogoogelbar" borde det väl vara. Nyheten publicerad vid sextiden på nätet och blir snart en snackis, även i vida världen.

Kärnan i konflikten där Språkrådet vek ned sig är enkel: PENGAR. Google ser sitt "unika" varumärke hotat - i den vansinniga människans värld betyder det mardrömslika fantasier om förlorade intäkter. 

Typiskt nog aspirerar dessa hycklare samtidigt på just världsherravälde - att Google blir synonym med sökning på nätet! Den fula diktatorsfasonen i horoskopet för Googles grundande har bloggen redan kommenterat här.

Låt oss titta på temat. "Mardrömmen om ett minskat värde på varumärket" eller enklare uttryckt "ekonomiska förluster till följd av en mindre distinkt ego-profil". Genom att reducera frågan till vad den egentligen handlar om, blir plötsligt horoskopet för SR:s nyhet om Språkrådets flathet inför Googles krav väldigt tydligt:



Nyhetens "persona" är den egostarka ascendenten i Väduren. Väduren är zodiaken linslus som alltid vill ha sitt ansikte eller namn med i alla sammanhang. Den kan inte välja sina strider. Det är därför motsatta tecknet Vågen figurerar i många militärhoroskop. Vädurens barn är bara kanonmat i frontlinjen - dit deras otåliga och passionerade natur driver dem -  när Vågens generaler allierar sig med en motpart för att leka krig.

Men nyheten handlar inte alls om en stark persona, tvärtom kan man beteckna både Språkrådet och Google som svaga, var och en på sitt sätt. Mycket riktigt är ascendenthärskaren Mars placerad i "den världsliga förlustens" tolfte hus och se nu offertecknet Fiskarna huserar pengarnas planet Venus, medan det andra ekonomihuset huserar Fiskarnas härskare, "förmögenhetens" Jupiter. Båda pengaplaneterna bildar en hyperstark ömsesidig reception om än i den negativa polariteten och med emfas på tolfte husets "förlorade materiella resurser".

Här är ett perfekt exempel på hur den ömsesidiga receptionen kan utlösa en negativ karaktärstyp eller händelse. Språkrådet hänvisar till bristande "resurser" för att tjafsa med Google och Googles beteende omvittnar också en "förlorare" - människor som hela tiden tittar på sin egen plånbok är världens verkliga förlorare för denna negativa inkrökthet dränerar dem på kreativ energi. Att vara självisk är faktiskt mer energikrävande än att vara kreativ!

Kreativ var dock den svenska folksjälen som myntade "ogoogelbar" och här ser vi också en Måne i iögonenfallande showmannen Lejonet och därtill i femte huset för lekfullhet och skapande verksamhet. Och se hur språkets planet Merkurius står i ordförrådets LUFTRUM i Vattumannen - det svenska folkets soltecken. 

Astrologin har inget facit, men jag anar att vi här ser själva myntandet och folkbruket av "ogoogelbar". Men folkdjupet eller det folkliga sinnet (Månen) involveras i ett Eld/Vatten-krig eftersom Månens tillfälliga härskare Solen själv befinner sig i ett Vattentecken (och ett Vattenhus, det tolfte huset har också budskapet: "befria dig", "lös upp knutarna") Google söker som sagt försvaga ordet "ogoogelbar", ja döda och utrota det - just som den solipsistiska diktator jag liknade företagshoroskopet vid.

Nyheten fick global spridning, även om jag är säker på att svenska medier överdriver märkvärdigheten hos allt svenskt i världen - en tendens till storhetsvansinne lilleputtlandet Sverige har svårt att få bukt med. Se bara dårskapens hemort Stockholm där moderaterna låter flaggor fladdra utanför sina fönster vid Stadshuset på vilka man kan läsa "Skandinaviens huvudstad". När man befinner sig inuti dårskapens bubbla förstår man inte själv vad omvärlden så tydligt ser. Kejsaren har inga kläder på sig!

Nu står Saturnus bra till för global spridning av nyheten om Googles kamp mot det svenska språket. Saturnus äger det tionde huset för officiell position (och därmed synlighet) och planeten är upphöjd i ett av de språkligt-logiska och rent mänskliga tecknen, Vågen, och därtill sjunkande väster, den plats där Saturnus vinner som mest världslig styrka. 

Saturnus är dessutom kombinerad med Rahu, det giriga Drakhuvudet som söker upphöja allt till "gudastatus" som den kommer i kontakt med. Det ligger således "i luften" en tendens att vilja upphöja ett visst ord, ett logos, och det är förstås etablerandet av "ogoogelbar" i det svenska språket som symboliseras här. Nyheten med stor publik tiondehuskraft är förstås att någon "myndighet" (Saturnus = Google) söker sänka språkbruket.


För Saturnus är en dödare! Och när dagen närmar sig sitt slut och Solen likt Mona Sahlins sjunkande Sol inte längre lämpar sig att lysa som stark ledare, då vinner istället Solens fiende Saturnus makt! Gränsdragaren kommer vid den västra horisonten med all önskvärd tydlighet att förklara när klockan är slagen! 

Bloggaren har reflekterat mycket över denna världen och "nästa" i sitt liv och föddes då Saturnus nästan gradexakt låg i den västra horisonten och i ett tecken som söker universell expansion. Och här sitter han nu senare i livet och bloggar om nyplatonismens tankar om Världssjälen, just så stor som individens egen själsliga form har det i sig att greppa. 



Exkurs. Hur våra födelsehoroskop skymtar i våra drömmar har jag exempel på i en memorabel dröm från 20-årsåldern. Vid den tiden hade jag knappt börjat med astrologi och än mindre kände jag till den sideriska zodiaken.

Det är Själens Form - Saturnus - i expanderande Skytten som "informerar" drömmen där jag befinner mig i ett gigantiskt och växande slott. Jag frågar några förbipasserande var jag är och ingen tycks ha funderat över den saken. Jag frågar var slottets ytterväggar är någonstans (dvs. hur man kan lämna slottet) och då säger någon att det ryktas om att "ingen någonsin har lyckats nå ytterväggarna" - det här slottet växer sig större ju mer man går runt i det!

SATURNUS I SKYTTEN ÄR EN SUB-GENERATION AV MÄNSKLIGHETEN VARS GEMENSAMMA SJÄLSLIGA FORM JUST ÄR TILLVÄXTEN I UNIVERSUM. Långt bortom en förståelse en mänsklig hjärna någonsin kommer att nå är denna "ras" av själar uttrycket för en ÄNGEL så gigantisk att vi aldrig kommer att förstå dess språk. Andra sub-generationer av mänskligheten föds med Saturnus i andra tecken och tillhör således andra själsliga grundtyper.


Här ser man Gränsens Saturnus (ytterväggarna) på basis av Skyttens eller Jupiters expansiva natur. Bloggaren har Jupiter i egodödens Skorpion vilket förklarar varför jag överhuvudtaget har hamnat i det här slottet ("världen"). Själens form (Saturnus) befinner sig i steget just innan det kosmiska medvetandet föds - först måste man våga ge upp t.o.m. tanken på sin individualitet (se Jesus sista suck på korset - där ger han upp tanken om att individen ska lyckas passera dödskuggans skorpioniska dal)

Hade jag bara haft Jupiter ett steg längre fram, i Skytten, med Saturnus, hade jag varit min universella själsliga form likvärdig, men jag hade också saknat POTENTIAL - horoskopet skulle i fråga om den själsliga formen ha trampat vatten, ett mellanliv som inte var ämnat till någon förnyelse. Prova att läsa Jupiter och Saturnus i aristotelisk mening - Jupiter som "potential" och Saturnus som "aktualitet" (potentialens förverkligande).

Bloggarens horoskop vittnar således om en sub-generation vars tillväxt nått kosmiska proportioner och där Jupiter i Skorpionen nu måste göra Jesus yttersta offer: dö bort från t.o.m. anspråken på sin individualitet för att vinna rätten att kalla sig en gud som minglar på den universella nivån.

Gott folk - det handlar om att åter vinna den kosmiska andliga identitet som gick förlorad i själens syndafall...

Givet Saturnus och Jupiter som en "dubbel-stjärna" och hur de kan placera sig i förhållande till varandra, inser man snart hur många olika förhållningssätt till den kosmiska, andliga identiteten som människor på jorden kan ha. Eller som en anonym kinesisk filosof skrev för drygt 2.000 år sedan:

"Mätmasken" drar ihop sig när den önskar sträcka ut sig. Drakar och ormar går i ide för att bevara livet. Sålunda promoverar det frö till en tanke i människans sinne dess själva arbete. När detta arbeta gagnar och bringar fred till livet, då upphöjs människans själva natur.

Vad som går utöver detta transcenderar i sanning all kunskap. När en människa omfattar det gudomliga och förstår Tranformationen, lyfter hon sin natur till det mirakulösas nivå.

Wilhelm/Baynes - I Ching, The Great Treatise V.3-4 (min övers.)

Lamentera borgaren vars värld börjar och slutar med den egna privatkonsumtionen! Se den "själens form" i relation till vad livet handlar om. De sover lika sött som Fredrik Reinfeldt påstod att det svenska folket gjorde - ett folk sövda av för mycket välfärdssamhälle. Det är en paradox att han själv har ett horoskop som tyder på mer sömn och omedvetenhet än kanske något annat politikerhoroskop jag har beräknat.

Hur man kan reduceras till en så liten arbetsmyra i livets spel som borgaren blivit, beror astrologiskt bl.a. på avsaknaden av vettiga kopplingar till de stora ödespenslarna i de flesta horoskop. 

Ta t.ex. bloggarens Saturnusposition. Bara vart tolfte horoskop har Saturnus i sitt starkaste läge för ett fördjupat intresse för själens form. Bara vart tolfte år kommer Jupiter i Skorpionen att ge dessa få födslar en pregnant svart underton - frågan om det stora livet aktualiserar kravet att dö bort från den lilla Skorpionen och dess fäktande för sitt - dess kamp mot den oundvikliga död som Skorpionen faktiskt i allt sitt görande själv är bärare av!

Betänk alla horoskop med klent placerad Saturnus och Jupiter (oavsett värdtecken) men där istället det narcissistiska första huset är proppfullt. Besökte en god vän igår och vad man än kan säga, så inte kommer den mannen att nå filosofins stadium i detta liv. Allt kretsar kring kulinariska konster (Venus-Kräftan i födoämneshus nummer 2) eller intellektuell konsumtion. 

På många sätt kan man säga att människan inte har någon fri vilja alls, våra horoskop visar den tilldelade lotten i livet. INOM DENNA - ibland bara narcissistens önskan om att dekorera sin närmiljö för sitt eget behag - är det sedan möjligt att "Gilla" eller avstå. Men titta på den lilla råttlort till världsbild en sådan människa har valt att ockupera! "Dubbel-stjärnan" Jupiter/Saturnus skiftande positioner producerar "kullar" av själar och man kan troligen ändå tala om att mänsklighetens historia genomgår toppar och dalar. 

Men vem vet vilka själar som väljer vilken värdkultur/samhälle under en viss topp eller dalgång? Sveriges sammanbrott under marknadsliberalismen med världens mest sjuka skolsystem - där vuxna profiterar på barnens behov av bildning - tyder på att Sverige varit mottagare till en större mängd riktigt låga själar. 

Det är möjligt att man astrologiskt skulle kunna profilera de beslutsfattare som drev det här landet in i skiten. Och där handlar det inte om något så enkelt som vänster- eller högerideologi utan just om den själsliga formen (Saturnus) och graden av dess uppfyllelse (Jupiter). Ett värdigt uppdrag för en forskare med stora mängder data och djupa kunskaper i statistisk metodik! 

Tips till vårdvinstförsvararna

Aftonbladet beskriver hur en brasiliansk läkare har hittat det ultimata sättet att förbättra vinsterna i vården. Och på ett humant sätt. 

Något för högern och dess allierade högersossar att ta till sig?

I denna sköna nya värld förutsätts ju var och en bära sin egen ekonomiska börda och det gör uppenbarligen inte de som behöver Sveriges nya privatiserade apotek för mer än en hudcreme eller stegräknare för den urbana människans joggingrunda. 

För vem i närighetens mörka tid vill ta sig an "de svåra fallen"? Diskutera den frågan med Filippa Reinfeldt - en stockholmsmoderat - och lögnen kommer rinna som rännskit ur munnen på henne. Det finns grundläggande problem med moderaternas hela världsbild och det här folket hatar att bli påminda om det.

Lätta pengar eller snabba cash är melodin alla gnolar på. Västerlänningen håller (återigen) på att fördöma sig själv, men det härliga är att de sekulära - folk som aldrig tänker på de stora frågorna eller livet på andra sidan - de vandrar glatt trallande rakt ut i mörkret...

*****

Tre horoskop som redan när de föddes denna gång på jorden var märkta med det stora korset i Mörkrets kvalitet:

Fredrik Reinfeldt
Anders Borg
Göran Hägglund

- alla perversa vinstförespråkare. Medvetslöshetens mörkret gör detta med människan. Det finns med andra ord de (en hel del dessutom) som inte kommer att uppleva något efter döden. Det nästa de erfar är sitt eget första skrik som nyfödd bebis. Dessa själar är reserverade för Satans arbete, som det hette förr. 

Ingen vet väl om de har det i sig att vakna ur sin livslögn, religiös, borgerlig eller vänsterorienterad. 

Jag har ännu inte hittat någon vänsterpartistisk eller socialdemokratisk politiker med storkoret i Tamas guna, men de finns säkert. Jag skulle dock föredra en fundamentalistisk vänsterpartist varje dag i veckan framför en mörkerman av högertypen. Den vänstra ideologin tar åtminstone parti för mänsklighetens framtid, det gör sannerligen stockholmsjoggaren med sin stegreäknare.

onsdag 27 mars 2013

Att tro lidelse är valfrihet

Ingen mindre än Kungliga Vetenskapsakademin kräver i SvD ett stopp för det borgerliga vansinne regeringen Bildt startade 1992 med friskolereformen - vuxna som profiterar på nästa generations behov av skolning för att bli dugliga och fungerande och inte alltför korkade samhällsmedborgare.

Se: Borgarnas skoldestruktion (nyplatoniskt perspektiv) 

Med datafascismens påfallande brist på intelligens garnerar SvD:s publiceringssystem huvudartikeln med besläktat material från det förflutna. Högst upp (och viktigast) ett inlägg från Svenskt Näringsliv i förklädnad - det är centerpolitikern Hanna Wagenius som förra året upplevde den kritik som då fanns mot profitmentaliteten som ett "förakt för vanliga människors rätt att välja."

Det kommer säkert som en överraskning för Wagenius och andra i den begåvningsreserv som gjort sig till marknadens språkrör, men "vanliga människor" saknar förmåga att välja på ett informerat och upplyst sett. Högers pladdrande om denna "valfrihet" förmår inte skilja på intellektuellt baserade val och den irrationella djursjälens simpla girighet - "monkey see, monkey do" - fast som Pavlovs experiment på hundar. Tv-reklam ---> ut och shoppa.

Detta är inte valfrihet, men hur skulle Hanna Wagenius kunna förstå detta - hennes horoskop vittnar tydligt om den subtila nivå just på gränsen mellan medvetslöshet och medvetande där den reklamstyrda marknadens signaler siktar in sig och destabiliserar svaga individer.

Och svaga individer finns det gott om i en population. Enligt en tidig definition av "dissociationssyndromet" har vart tredje födelsehoroskop en tendens att låta begärets Vattenelement skena i en separat process från det intellektuella Luftelementet.

Där girighetens och begärets fula tryne nuddar vid intellektets luftiga domän, där sker en "dissociation" - man kastar ifrån sig insikten om att man beter sig som ett svin, som en girigbuk, etc, och rationaliserar istället någon snygg historia om till exempel "valfrihet". Det finns inget "fritt" i det här beteendet. En tredjedel av folket lider av en lättare psykisk sjukdom, av ett orent och djuriskt känsloliv.

De har ännu inte säkert bevisat sig värdiga att kallas "människor" - den visa arten homo sapiens. Det är ett mellanting mellan en nidbild av det glupska djuret och en tänkande varelse. Det är möjligt att evolutionen behöver en miljon år till med den här arten om inte dess drägg - borgerligheten och de verkligt mäktiga som de tjänar som knähundar - hinner avsluta den här arten innan dess.

Månen i Vatten och Solen i Luft -
skilda världar - en livslinje vars
mognad dröjer eller uteblir helt



Hanna Wagenius horoskop är en mildare form av Fredrik Reinfeldts störning mellan instinkt och rationalitet och jag man statistiskt borde kunna visa att marknads- och valfrihetsförespråkare oftare har "dissociationen" ("livslögnen") än den tredjedel som slumpmässig fördelning postulerar.

Hos centerpartisten är det uppenbart eftersom Månen härskar i det lidelsefyllda (Rajas guna) Kräftan. Sinnelaget är "hemma" och tar således inte order från någon annan planet. På gott och ont!

Detta är den rena symbolen för den vegetativa själen som girigt öppnar munnen och gapar efter mer. I takt med månens faser sluter sig Kräftan och assimilerar, men sedan är det dags igen. Det är det biologiska livets behov att leva en dag till som vissa människor så illa förstår sig på att de blivit offer för en drift som de sedan kombinerar med tanken på "valfrihet" eller olika sätt att hålla den simplaste delen av människan välsmord. Kvinnan har Solen i ävenledes passionerade men vacklande Vågen och det är härifrån besattheten av "valfrihet" kommer in. 

Vågens tecken behöver alltid åtminstone två alternativ för att kunna praktisera sin mentala avvägning. Det är tyvärr en mindre tragik att kombinera Vågen med en irrationell och girig Vattensjäl (Månen i Kräftan) eftersom det irrationella instinktslivet driver fram en ovanlig form av Vågen. Vi ser det tydligt hos Fredrik Reinfeldt (Solen i Kräftan och Månen i Vågen). Han kommer aldrig att förstå sin egen luftslottskonstruktion. Lidelsen (Rajas) gör honom helt intellektuellt förblindade och en fånga i sin egen ideologi. 

Dessa horoskop är förmodligen de sämst skickade av alla att styra ett land för de är oresonliga. Vattnet korrumperar det rena förnuftet och de kan t.o.m. bli maffians springpojkar. Bakom Wagenius Centern och Reinfeldts Moderaterna har vi hela det penningstinna Sverige - fabrikörerna som vill hålla folk korkade och ständigt lystna på att konsumera mer i denna travesti på vad verklig valfrihet innebär.

En annan astrologisk indikation på Wagenius besatthet inför bristen på "valfrihet" är att den stränga myndigheten Saturnus kastar en stram aspekt mot Jungfruns tecken, det tecken som kan beteckna intresset att instrumentalisera vad som helst i syfte att själv tjäna på det. 

Att Jungfrun - "den rena och orörda" - i själva verket är zodiakens hora, var inget som förvånade bloggaren vid hans genomgång av de första 25 årens utvikningsbrudar i Playboy. Finns det bara pengar släpper Jungfrun alla moraliska hänsyn (men fortsätter förstås bakslugt att spela med på samhällets hycklande moralism, om sådan finns). 

Det går att bedöma om man har en vinstlysten och självtjänande Jungfru eller om tecknet uppvisar sin högre och bättre sida (tjänande, lågmäld, intellektuell om än alltid med ett öga mot de praktiska frågorna). I Hanna Wagenius månhoroskop (Mån-Kräftan som förstahusmarkör) har vi helt klart med en profithungrande Jungfru av typen hora att göra eftersom härskaren, den handelsorienterande Merkurius här är en verksam illgörare och så också pengaplaneten Venus - som dessutom räknas som "fallen" i det materiella egenintressets tecken.

Venus "rimliga" uttryck är annars kooperation, äktenskap och liknande, men Jungfrun avböjer samhällets skolor eftersom hon vill själv ha ut mer av allt än andra. Venus är således kaputt i Jungfrun, och det bästa man kan hoppas på med den här placeringen är att den inte dominerar horoskopet, som den gör i Nya Moderaternas karta. Då blir den sociopatiska och egoistiska materialismen graverande tydligt.

Med både Venus och Merkurius "verksamt onda" är det svårt att säga annat än att Hanna Wagenius har en rutten attityd till det mesta. Genom att sätta den instinktiva Kräftan i som förstahusägare blir den sluga och självtjänande Jungfrun ägare till tredje intellektshuset, ett handelsmannahus i sådana fall inte information eller undervisning (skola!) inte verkar tillämpliga tolkningar. ("Sång och dans" är en intressant indisk tredjehusaktivitet som inte tycks finnas i den västerländska traditionen.)

Med sådan falskhet i tredje intellektshuset är det begripligt om profithungern inte gillar Saturnus försök att via 270-gradersvinkeln kontrollera den egna bakslugheten! Saturnus befinner sig här i sjätte huset för fiender, vilket är en kuriös placering eftersom planeten har så mycket med den egna förmågan att korrekt dra gränser och förstå tingens strukturer. 

Månen i Kräftan är själv motståndare till gränser i den meningen att vatten tenderar att formlöst breda ut sig. Kräftan har ett yttre skal och saknar ryggrad. I detta vatten råder en kall hungrig lidelse, även om inte Månen aktivt motsätter sig den reglerande övermakten Saturnus. (Se det indiska schemat för planetär vänskap m.m. där Månen upplever Saturnus som en neutral influens.)

Tredje huset är merkuriskt och har med intellektuell hederlighet att göra, och med två verksamma illgörare - en av dem är Merkurius! - kan man inte ge det här horoskopet några toppbetyg. Åtminstone inte i frågan om "valfrihet" när det gäller typen av skola. Kvinnan praktiserar Reinfeldts kluvna tunga och menar egentligen "vår rätt att tjäna pengar på era barn" när hon låtsas bry sig om "den vanliga människans" rätt att välja.

Lockar marknaden till sig de lägst utvecklade själarna i det här solsystemet?