Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 2 februari 2013

Sveriges onda demon kryper trådlöst

En rekapitulation (för vilken gång i ordningen?) av de ståndpunkter bloggen genom studiet av vissa nyckelhoroskop kommit fram till angående svenskheten i tiden.

DN ägnar dagens ledarkrönika åt den nationella skandal folkägda TeliaSonera visat sig vara. På annat ställe i samma tidning redovisas de många miljoner kronor tre förbipasserande Teliadirektörer passat på att kapa åt sig. SvD noterar hur företaget ljuger om sitt engagemang mot affärer med korrupta stater.

Mediernas tal om "brist på moralisk kompass" eller etisk förtvining är naturligtvis bara baksidan på den medalj på vars framsida vi hittar Mammon, penningmentalitetens och girighetens demon.

Frågan är om inte den norra månnoden eller Drakhuvudet skulle kunna sägas ha något med Mammon att göra. Indisk tradition tillskriver ju denna månnod - en extrem punkt på månens bana där SINNELAGETS planet förhäver sig gentemot den gudomliga Solens norm (solekliptikan/zodiaken) och börjar klättra mot nordliga latituder på himlen.

I samband med den indiska läran om planetära cykler började bloggen med "Sverige under en ond demon 2002-2020", och noterade där hur den planetära cykelns start sammanföll väl med IT-bubblan som sprack och med den nygamla svenska tjuvmentaliteten, representerad av Pirate Bay och olaglig stöld av underhållningsprodukter i digital form blev ett spritt folknöje. Datatekniken och obefintliga kontrollmekanismer lät demonen härja fritt i folksjälen.

*****

Tanken fick ökad pregnans av att Sveriges horoskop har girighetens demon i det tredje huset för kommunikation, handel. Detta innefattar förstås också alla kommunikationsmedel, som bilar (för kroppen) och mobiler eller datorer (för den tänkande delen av människan).

Att nationen har girighetens demon i ett intellektuellt hus är bekymmersamt men har avhandlats flera gånger tidigare under etiketten "svenskhet". Men inför det haveri som är TeliaSonera kan väl ingen förneka att nationalhoroskopet klingar sällsynt sant? 

Landet befinner sig i ett generationslångt tillstånd av rabiat girighet som i synnerhet drabbar befolkningens förmåga att använda sitt intellekt, handelsmännens heder (se elektronikbranschens problem och kroniska fuskande med falska rea-priser).

Lobbyorganisationen Svenskt Näringsliv sorterar också under det tredje huset som varande ett merkantilt hus. Det sjätte huset har också Merkurius som "naturlig" härskare men tillsvarande jordbundna Jungfruns tecken är inte mycket till handelsman. Mer en åkerbrukare eller småföretagare som tar sina tomater/importvaror till staden och hatar staten för dess beskattning. 

Nya Moderaternas horoskop med båda välståndsplaneterna Venus och Jupiter egocentriskt placerade i 1a egohuset illustrerar tydligt den ogenerösa och självtjänande princip som kallas "Jungfrun" men som i djupet indikerar viljan att profitera på det man lägger sin hand vid. Inom rimliga gränser och i balans med sin motsatta princip (oppositionstecknet) är varje zodiakal princip god, men Nya Moderaterna är bara tjuvar som plundrar staten och samhällets fattiga, sjuka och arbetslösa. De är som en cancertumör i samhället - de verkligt tärande.

Den falska, demoniserande och alltigenom lögnaktiga världsbild högerpartierna älskar att vältra sig i ("sjuka/arbetslösa är individens eget problem, inte ett samhällsproblem") bör kanske också placeras under den onda demon Sverige lider av under dessa förlorade år. 

*****

Merkurius samt tredje huset hos en individ eller i ett nationellt horoskop ska noga studeras i frågor om trohet mot fakta, och Sveriges medier TOTALT kontrollerade av den politiska högern indikerar också vilket lågvattenmärke Sanningen befinner sig vid under dessa år, i landet som valde att glömma Gud och därför hemföll åt avgudar som mobiler och bredband.

ALLT HÄNGER IHOP! Därför har bloggen etiketterat fenomenet IT-fascism, och svenskarnas brutala sinnelag - Månen i Väduren disponerad från satansstjärnan Algol och våldsverkaren Mars i materialismens Oxe - har under det senaste årtiondet exploderat i en lång serie datorstyrda "hjälpsystem" som gör t.ex. personalrekryterare till otänkande slavar under maskinerna. 

Det är nu datatekniker - garanterat farliga "analytikertyper" - som ställer upp hackordningar och poängutdelningssystem så att Arbetsgivaren på nolltid och ytterst kostnadsbesparande kan sålla bort merparten av alla jobbsökande för att sedan klaga på att det råder brist på erforderlig kompetens inom landet. De har helt enkelt låtit data-fascisterna skapa så (falskt) precisa system att Arbetsgivarna skenbart med rätt söker arbetskraften utomlands. Och tänka sig, där är lönerna lägre! 

Den onda demonen - som bloggen identifierat som Svenskt Näringsliv - är alltså en landsförrädare. Svenska arbetsgivaren sviker hela folket i sin fixering vid lönsamhet (dvs. höga löner för dem med chefsbefattningar och aktieägare).

Ett annat ställer där samma onda demon slagit ner är hos F-kassan där handikappades toabesök numera räknas ut på sekunden! (AB). IT- och miniräknarfascism som bara intellektuellt uträknade skulle gå med på att ägna sig åt. Byråkratsvensken förvandlas verkligen snabbt till ett ryggradslöst mähä utan civilkurage eller förmåga att säga ifrån.

Ingenstans har väl sanningen om vårt nya havererade land briserat med sådan tydlighet som i TeliaSonera-skandalen - skaparen av "folkaktien" som grundlurade massvis av gräsrötter, men kanske också räddade deras själar eftersom det bor en antydan till en Lars Nyberg i folksjälens djup (AB:s pöbelvinkling: "Så tvingades han att avgå"). Svensken har det i sig att vilja växa genom obildning, halvlögner och girighet.

Det är Fattigsverige som är vårt förbannelse och i utspädd form kan detta studeras genom panikvalda s-ledaren Stefan Löfven som inte vågar säga ett enda radikalt ord för att höja Sveriges förståelsehorisont. Och hur skulle han kunna det? Vi talar nu om Platons idealsamhälle, skisserat i "Staten" men Sverige saknar helt det fjärde ståndet, filosoferna, som står över politikerna och reglerar deras tankar vilka i sin tur blir policy och lagstiftning som reglerar näriga människor som Svenskt Näringsliv.

Näringsidkare är vad de är, det föll dem naturligast att som dödgrävaren skyfflar jord kränga produkter och lägga på en vinst för egen del. I Sverige finns t.ex. inom en viss nisch av elektronikbranschen en värre girighet än jag någonsin sett. Svenska importörer inom denna har ett så omåttligt penningbegär att produkter prissatta runt 10.000 och uppåt i denna nisch är 20-30% dyrare än i motsvarande europeiska länder som Tyskland eller England. 

Här handlar det distinkt om det tredje huset där man lär sig de fyra räknesätten. Här befinner sig den giriga dumsvensken i sina intellektuella aktiviteter - räknande, räknande, räknande på vinsten/förlusten. Och svensken räknar dessutom illa, att döma av Nya Moderaternas ständigt missvisande (avsiktligt?) presentationer. 

I detta tillstånd av vinstberäknande simpelhet befinner sig statsministern Reinfeldt, vars energiplanet Mars i Jungfrun närmast beskriver en tvångsmässig kalkylerare, en man som aldrig i detta liv kommer att nå humanitet eftersom han prioriterar simpla aspekter av livet och de facto sänker den svenska folkmentaliteten. 

En civilekonom som statsminister? Skam går över detta land med en befolkning som inte kommit längre än de fyra räknesätten och inte ännu på tusen år kommer att nå den österländska vishet som rådde ädla prinsar och prinsessor att:


"Inte ta vinst och förlust till sitt hjärta. Allt verkar till det bästa!
(Kapitel 35 av I Ching, en av de fem konfucianska klassikerna, 1a årtusendet före vår tid.)
***** 

Bloggens förslag om klockslag för nationalhoroskopet har givit utmärkta resultat, men det är värt att notera hur västastrologen (skrev en generisk introduktionsbok för årtionden sedan) och kampsportaren Stefan Stenudds föreslagna födelsetid ger den privategoistiska Jungfrun stigande i öster, precis som i fallet Nya Moderaterna samt fallet med deras partiordförande Reinfeldt.

I fallet med politiska horoskop finns det ofta inte bara en sanning och horoskopkartan ska inte dyrkas som USA dyrkar sin signerade oavhängighetsförklaring - den är dock bara ett hermeutiskt verktyg, en guide till nytt tänkande kring det invanda som måhända vaggat en till sömns.

Jag föredrar dock midnattstimman för dygnet då den meddelade grundlagsändringen kungörs via officiell dokumentation enligt analogin med konception/barnets faktiska födelse. I samband med internationella politiska horoskop brukar ögonblicket för kungörelse (via tal till folket, ev. via radio/tv-utsändning etc) vara det tyngst vägande. 

Som tidigare sagt stämmer Vågen i öster så fenomenalt mycket bättre än Jungfrun på Sveriges lovvärda vilja till jämlikhet på det sociala planet. Samtidigt är dessa bara kartor och horoskopet för det gamla Fattigsverige går faktiskt i hög grad i Jungfruns tecken!


*****

Rubriken om att demonen kryper i det trådlösa syftar förstås på Luftelementet. Att man en gång talade om radio och tv som etermedier var i och för sig inspirerat, men byggde på en ålderdomlig föreställning om en eter som fyller rymden. Aristoteles återger den i sin naturlära (planeterna glider i sina banor på ett underlag av eter). Naturfilosofen hade tydligen missförstått den indiska tanken - och en del tidigare greker - för vilka etern föregår vår värld, skapad av fyra element (eller vilken myt du nu föredrar - grundämnen, atomer, eller en ziljon subatomiska partiklar).

Eterelementet fyller förvisso luftrummet men den genomtränger också de övriga tre elementen Eld, Vatten och Jord eftersom den EXISTERAR FÖRE TID OCH RUM. Möjligen har indisk astrologi en poäng i att låta Etern anknyta till vår värld genom Eld. Eldtecknet Skytten har som sin härskare Jupiter (Zeus) vilken är den enda planet indisk astrologi klassificerar som "Eter"!

När gamla tiders svenskar talade om etermedia är det därför den korrupta förståelsen. Bättre är att koppla trådlösa (markbundna) utsändningar vid Luftelementet, vilket är hur bloggen ser på IT-branschen överhuvud. Den är en luftslottskonstruktion (precis som hela Internet).

*****

Överkurs. Plotinus och Einstein - varför typsvenskens tänkande inte lyfter

I dag vet man också att Skyttens stjärnbild pekar rakt in mot vår galax centrum. Och CENTRUM är just en beteckning för Eterelementet - Gud, Zeus, Jupiter eller vad man vill kalla "det" är allas vårt centrum och genom att ett centrum saknar utsträckning i rummet finns det överallt (och ingenstans).

Stjärnbilden Skytten som pekar mot Centrum och dess härskare, planeten Jupiter eller GURU (på sanskrit) öppnar för än fler frågor! Vad är universum med dess rumsliga utsträckning? Ett fantasifoster i vårt medvetande? Drömmer vi bara en dröm om vårt liv. Shakespeare var kanske den siste i raden av västerlänningar som var övertygad om detta. Men vad visste antikens siare egentligen om det fysiska universum? 

På 200-talet hade romaren Plotinus inga problem med idén om ett runt jordklot som hängde i rymden. Adjöss VÅR TIDS OBILDNING och åsikter om att folk förr trodde jorden var platt! I själva verket tycks redan filosofen Plotinus ha tänkt tankar som sedan Albert Einsteins kom tillbaka till i sitt tänkande om relativiteten. I bokförlaget Larsons fina utgåva av Steven McKennas engelska översättning av Plotinus Enneader, ger filosofen följande liknelse:

Ty en själ är evig och finns innan tiden, och det som ligger i tiden har en lägre rangordning än tiden själv. Tiden är vikt runt det som finns i tiden precis som - läser vi - plats och nummer omsveper det som finns på ett ställe och existerar i numret. (IV.4.15, Problems of the soul, min ö.s.)

Jag kunde hjälpligt grundidéerna i Einsteins allmänna och särskilda relativitetsteori men märker nu att jag glömt dem. Minns inte i vilken av teorierna Einstein föreställer sig att tiden "kröks" eller viker sig runtomkring det materiella objektet. 

Vid någon tidpunkt tyckte jag mig förstå hur astrologins gravallvarliga Saturnus, tillika symbol för materialismens princip, berövar alla ting deras frihet och låser dem i en form, därav Saturnus som "själens form" på denna blogg. Minns man att Saturnus under namnet Kronos också är tidens herre, uppstår det intressanta att astrologin tycks närma sig Einsteins insikt om att det är materien som avgör hur mycket rum man har omkring sig. 

Överfört på Fattigsveriges stora problem, det som ligger under vår girighet och enfaldiga fixering på pengar (Sverige var ett tacksamt byte för Marknadsliberalismens orena ande!): Ju mer materialistisk en människa är, desto mindre blir hennes fria luft. Ett totalt pucko som Adolf Hitler skrålade att han behövde mer "livsutrymme" och startade både ett expansionskrig och folkutrotning. 

Hitlers horoskop borde uppvisa en horribelt problematisk Saturnus i Einsteins mening: materien är så negativ att den tvingar den stora och fria rymden (Luftelementet) att kollapsa kring sig så att rumtiden är mindre för en jordbunden och andlig varelse än för en "luftvarelse". (Jag gör bara ett antagande om Hitlers Saturnus, ber att få återkomma med en liten särstudie.)

Ju mer materia, desto tätare sveper sig luftrummet. Med extrem materialism - som den förhärskande ordningen i vår tid (atomlära och allt) uppstår total brist på intelligens! Människor är faktiskt dummare i vår tid än i något tidigare historiskt skede. 

På bloggen liknade jag tidigt kombinationen Jord och Luft i ett horoskop för en "rationalist", ett förnuftstänkande som dock stannat i sin rörelse och fängslats vid det sinnena kan erfara. Innan ateistklubben Humanisterna gick under var "empiri" deras honnörsord, dvs. ett intellekt eller förnuft som kollapsat och underordnar sig enbart materiella fakta. Ett mycket inskränkt förhållningssätt.

Men eftersom tid inte är något annat än en oändlig serie av nummer som förvirrar människan att tro hon befinner sig inom tiden och bara kan leva en dag i taget istället för att - likt en gud - göra anspråk på Evigheten (och som politiker söka realisera läran om "allt gott åt alla" - något knappt ens vänsterpartiet vågar formulera längre i detta förödda land) - av denna anledning förefaller Einsteins koncept om en rumtid vara föga mer än en sentida kopia av den mäktige Plotinus förnyelse av Platons tankar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar