Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 5 februari 2013

Rikard den tredjes dödshoroskop

Vapensköld för
Huset Plantagenet

Lustigt hur mycket uppmärksamhet en nyhet om en kung som inget hann uträtta får. Men det är förstås kittlande, nyheten att det är England siste kung av ätten Plantagenet, Rikard den tredje, som låg därunder parkeringsplatsen. (SvD, DN - vem bryr sig om en tidning som stängt dörren till bloggosfären?)

För bloggens vidkommande är kommer identifikationen av Rickards skelett lägligt eftersom vi nu på kort tid sett två exempel på hur krigets planet Mars aspekterat en individs natala marsplacering i samband med död - den japanska popmusikern var det närmast föregående. Reinfeldt om "särintressen" var det politiska självmordet just innan. Slaget på Bosworths fält ger oss nu ett tredje exempel på Mars i transit i attack mot den medfödda placeringen.

Viktigt här är att påminna sig hur indisk astrologi inte bygger på grekisk geometri, utan troligen på en numerologisk bas. Mars kan i indisk astrologi kasta en aspekt på det fjärde och det åttonde tecknet framom sitt eget värdtecken, förutom oppositionen. Talvärdet åtta påminner förstås om åttonde dödshuset och dödens tecken Skorpionen.
Rikard III blev den siste brittiske kung att dö i strid, och det är naturligtvis inte annat att räkna med än att han föddes just så: Livsgärningens Sol i opposition med den yttersta hetsporren Mars i härskarläge i Väduren.
Den "sataniska axeln" är olycklig på kungens himmel, för inte bara är livskraften försvagad i Vågen (Solen lider sitt fall här) och inte bara är den upphöjda (starka och tydligt definierande) Saturnus i Vågen Solens direkta fiende (såsom varande Liemannen där Solen har rollen av Den Levande). Nej, här undermineras också kungens livskraft av Solens egen disponent Venus som befinner sig i dödens tecken Skorpionen och i en negativ (förslappad) opposition till Oxen. 

Oxen i sin tur härbärgerar sinnelaget som disponeras av Venus. Lera och Vatten - på fältet stupade en kung vars sinne tydligen varit alltför orienterat mot det köttsliga. 

Annars läser jag att ätten Plantagenet regerade i århundraden i England och upphöjde engelskan till ett kulturspråk. Möjligen kan man se Rikards väldiga stortrigon i Luft som att han var arvtagare till denna monumentala prestation. En långlivad litterär gestalt blev han i vilket fall, tack vare Shakespeare.


Konungens dödsdag ser ur så här:
Den som sett reklamen för Bruce Willis kommande film "A Good Day To Die Hard" och kan sitt språk måste häpna över det språkliga haveriet. Man skulle kunna tro att svengelskan invaderat Hollywood eftersom "die hard" ju betyder "seglivad" och kombinationen "en bra dag att dö" - ett gammalt rödindianskt sentiment à la Hollywood inte alls naturligt kombinerar med Bruce Willis kända filmtitel. 

Eftersom Bruce Willis själv föddes i duala Fiskarna skulle man nästan kunna tro att det är han själv som kokat ihop den haltande nya filmtiteln... (Willis har både Solen och Månen och bådas disponent Jupiter placerade i duala tecken!)

Men en god dag att dö hade Rikard den tredje. Som i tidigare inlägg hittar vi återigen halshuggningens Draksvans och svärdets Mars tillsammans och i "indisk" 210-gradersaspekt mot den natala Mars, som ju opponerar kungens klart försvagade livskraft. Det uppgrävda kraniet har för övrigt ett svärdshugg i sig.

Att tiden som sådan var orolig ser man av Saturnus mörker som söker kväva Jupiters välmåga i dödens Skorpion. Samma Saturnus "i tiden" (1485) tar dessutom ett grepp mot Solen i konungens tecken Lejonet när rätt tid har kommit. Det här är generella symboler och den som letar exakta gradtal eller andra pseudovetenskapliga vinklar missar själva Berättelsen.

Med bas i månascendenten faller äregirighetens Drakhuvud i kungens åttonde dödshus och "i tiden" denna sommar bekrigade Mars hans åttonde hus. Men söker man ledtrådar bland transiterna tror jag Saturnus-Skorpionens stryptag om Solen i Lejonet är viktigare. För detta förmörkande av nationens Sol (härskaren) återverkar förstås på kungens medfödda Sol, en fallen Våg-Sol och därtill ett år då Liemannen Saturnus stod sida vid sida med Solen - som alltid fientlig till Livet! 

Rikard den tredje blev 32 år, och sommaren då Saturnus förnekade Lejonet dess kungavärdighet var väl en så god dag att dö som stjärnorna har språk att beskriva.


*****


Tillägg. Knappt hinner nyheten om den positiva identifikationen gå ut förrän DNA-resultaten ifrågasätts.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar