Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 16 februari 2013

Nuon-krisen och "en dålig dag"

SvD byter ord från Nuonaffär till Nuonkris och nämner ett PM som den 11 februari 2009 skickades till Maud Olofsson och där det klart framgår att Nuon-köpet skulle falla kort om regeringen Reinfeldts uppsatta lönsamhetskrav.

Horoskopet för denna dag är fantastiskt illustrativt för när man inte bör göra affärer alternativt läsa varje inkommande PM tre gånger extra.

En individ har troligen svårt nedsatt intellektuell kapacitet under sådana här anspända perioder. Se hur i princip hela Maud Olofssons förryckt subjektivistiska horoskop (i delar väldigt snarlika hennes chef Fredrik Reinfeldt) OPPONERAS av Auktoriteten Stenbocken.

Det är precis som med allt annat den här dåraktiga samlingen högerpolitiker ägnar sig åt: när hårda fakta talar emot deras idéer, då blir de helt besatta av att göra tvärtom!
Maud: Solen, lättvindiga pengars Jupiter, pengarnas Venus, olyckans Mars samt faktakontrolleraren Merkurius - alla i det omtöcknade Vattentecknet Kräftan.

Opponeras under denna period av:

Auktoriteten och valutatecknet Stenbocken, som huserar: Solen, girighetens demon Drakhuvudet, "lätta pengars" Jupiter, olyckans Mars och informatören Merkurius.

Auktoriteten hade klartext: det här är en uppblåst bubbla. Men den här regeringen har aldrig utmärkt sig för nämnvärd verklighetskontakt...

Det finns faktiskt en transit ytterligare av intresse, den indiska astrologins märkliga "dödsaspekt" (210°) som enbart krigaren Mars kan kasta. Här dömer den ut transiterande Månen och staten Saturnus i storvulna Lejonet. Olycka i chefskapet. Den som vill kan musta den märkligt kortslutna kartan på fler pikanta detaljer. Jag tycker mig se Landsfadern själv implicerad här...

F.R.: Solen i Kräftans 19 grad, opponerad av hela Stenbockskomplexet. Månen i Vågens 20 grad i 2a huset för "min ekonomi" (F.R. är just civilekonom) men med pengarnas Venus i Lejonet i 12e huset för förluster, närmare bestämd i Lejonets 19 grad. 

Den 11 februari 2009 passerade Månen genom Lejonet och vidrörde Landsfaderns absolut mest ouppmärksamma punkt: Venus, själva nerven till hans monetärt fixerade psyke (Månen). Jag skulle tro att han också fick sig detta PM tillsänt och såg och förstod lika lite som Maud Olofsson.

Vidstående detalj från Landfaderns horoskop var en del av det spekulativa inlägget Kredit & debet i astrologin.

Se även: Dygnet för saudiska vapenskandalen och Landsfaderns horoskop.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar