Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 12 februari 2013

Moderater stjäl som hundar
I ett test har det visat sig att hundar kan lista ut att ägarna inte ser dem i mörker och då, trots förmaningar att inte röra vid maten, snor åt sig (DN).

Tänk, det är ju precis samma strategi moderaterna i regeringsställning använder sig av. 69 lagändringar under deras tid vid makten som undan för undan krympt medborgarnas insyn i vad de egentligen har för sig! (källa)

Jag skrattade till över att nyheten "gick lajv" just när antalet ändringar av sekretesslagen nådde 69, för det är ju Kräftans symbol och regeringens Hufvud, Fredrik Reinfeldt, är född i Kräftans tecken - tecknet som allra minst vill redogöra för vad det håller på med såsom varande symbol för hem, det privata, interna angelägenheter, etc.

Reinfeldts år vid makten har varit som en grekisk tragedi som ingen kan ända eftersom svenskarna inte har som tradition att beväpnade med högafflar mot galningar ur stan. 

En inte liten del av tragedin är att det var folket självt som ansåg detta vara den bäste man med de bästa idéerna de kunde frambringa ur sina led. Kräftans tecken är ensam om att ha Månen som sin härskare och nattens planet kontrasterar mot dagens Sol genom att stå för den ansiktslösa (mörklagda) folkmassan. 

Reinfeldts Sol i Kräftan är som att säga: spotlight på det sovande folket - just vad Reinfeldt föraktfullt kallade svenskarna i en bok som ingen läste när den kom ut.

Har vi allihopa blivit hypnotiserade? Vad är det här för dålig dröm vi genomlever i Sverige? Kräftans tecken figurerar överhuvudtaget inte i nationalhoroskopet så det måste vara någon utifrån kommande bacill. Eller ska man tänka sig att valören kommer från nationalhoroskopets ascendenthärskare Venus som aktiverar just det fjärde huset (enligt den här bloggens förslag till horoskop). Fjärde korrelerar med Kräftan.

Kräftan är inte enbart protektionism, insynsskydd och hysteriskt propsande på integritet. Tecknet har också ett och annat gemensamt med den medvetslösa Moder Natur som likt honan i filmen Alien som en ren parasit lägger ägg i andra livsformer där Främlingens avkomma utvecklas. Naturen är nu en gång den ultimata självtjänaren och samma prioritet gäller inom alla arter: säkra den egna artens fortlevnad. Naturen är så konstruerad, även om människan inte är det.

Det är därför en "man" som Fredrik Reinfeldt i praktiken har infört socialdarwinism i Sverige: belöna dem som det går bra för och straffa och stjäl från dem som det går mindre bra för. Han är Främlingen och hade aldrig kunnat bli en framgångsrik politiker i ett land som mognad till Människko-status. Men många saknar den där evolutinära framkanten och kan inte se igen argument som vädjar till lägre, djuriska sidor i psyket.

Jag vill minnas att även moderfåglar i naturen uppvisar samma mobbingbeteende och petar ur svaga ungar ur boet. Ovärdigt en människa att skapa en sådan politik, men Kräftan är heller inte ett mänskligt tecken. Det illustrerar en av flera blinda instinkter, axiom som är givna ingredienser för showen i denna värld.

Är det verkliga människor man söker, var den antika romaren Manilius tydlig med att det bara är de tre tecknen i Luftelementet som representerar den fullgångna människan: Tvillingarna initierar individen i intellektets och kommunikations värld; Vågen finns för tillväxt i social harmoni; Vattumannen för hela den väv av idéer som summerar vad det innebär att vara människa.

I jämförelse med Vattumannen ter sig en del av zodiaktecknen som ganska  enkla eller rent av triviala "livsuppdrag". Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv, till exempel. Hur tydlig är inte hans Sol i Oxen. ÄGARNAS RÄTT ATT ÄGA OCH ÄGA ÄNNU MER samt PENGAR - typiska Ox-företeelser vid sidan av nyckelordet "föda". Ägarnas ägande - det var allt han var på jorden för att trycka på. (En "god" Oxe skulle t.ex. kunna vara personal i skolans matbespisning eller en biståndsarbetare i ett nödlidande land.)


Och...


...ett gott skämt måste man ju uppskatta! 

Jag önskar bara att någon hade varnat innan Nya Moderaterna attackerade den svenska välfärdsmodellen med sin sociopatiska sko-dig-själv-och-skit-i-andra-doktrin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar