Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 21 februari 2013

Moderatens ministerstyre bara lomhördhet?

Moderata kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth påvisade hur föga nytta kulturell bildning haft för henne, i hennes konkurrensutsatta värld. Alla slarvar förbi allt i jakten på "lönsamhet" och halvmesyrerna haglar. Kollapsat sjukvårdssystem, fas 3-slaveri istället för fortbildning, apotek fyllda av stegräknare för narcissistiska joggare istället för livsviktiga mediciner... 

Hon gjorde sig ju naivt till ett verktyg i rabaldret om "negertårtan" som hon skrattande skar i och avslöjade den dumma vita kolonialmentaliteten - om nu detta är det sista ordet av vad "installationens" syfte var.

Var det surdeg från den skadan mot hennes personliga varumärke som övergick i ministerstyre som nu Vänsterpartiet ber Konstitutionsutskottet undersöka om Adelsohn Liljeroth gjort sig skyldig till genom att sparka en person i styrelsen för ett konstgalleri? (DN - strykning betyder tidning som inte bevärdigar sig att erbjuda återlänk, SvD.)

Kartan från "negertårtan" kan återanvändas här, och visst har den åtskilliga tendenser till godtyckets tyranni - den slags brutala omdömeslöshet som bygger på en osund identifikation med idéer om absolut makt och som snart nog skulle leda till tjänstefel såsom ministerstyre:


Att kulturella Venus är oslagbart längst kommen i horoskopet i Skorpionens 30e och sista grad har uppenbarligen till sist resulterat i att "själens åtrå" hittat ett viktigt kulturarbete. Varför hon inte blev konstnär utan maktmänniska, sammanhänger väl med det som utspelar sig tidigare i Skorpionens tecken.

Inte minst är fienderna Solen och Saturnus (liv och den gränsdragande Liemannen) en rätt slitig kombination och kan ge en perverterad intelligens som båda lever på gamla generationers vis (Saturnus är traditionalist) och SAMTIDIGT försöker hävda något nytt (Solen är det levande nuet och agerar utifrån samtidens realiteter). Att Skorpionen är starkt defensiv bara ökar förvirringen kring denna konjunktion. 

Lever Adelsohn Liljeroth men motvilligt, under inre protest? Hur rådlig är en människa som på detta sätt söker strypa LIVET och samtidigt uttrycka det? Är det här vi ser hennes och moderatmentalitetens vansinne: att kultur ska bära sina egna kostnader precis som vilket indistinkt schampo som helst -  "framforskat under 60 år" som den fullständiga lögnmaskinen reklam-tv söker slå i en alltmer blasé och fördummad medborgare.

Men Solen som söker slita sig från Saturnus stryptag är bara den mer diffusa bakgrunden inom Skorpionens tecken. Inom samma ram pågår ett mer intensivt drama och det är Saturnus försöka att strypa och sterilisera den finurliga Merkurius. Det är här vi börjar få den verkligt farliga dumheten, en klumpfotad paragrafryttare som i hög grad påminner om vad "ministerstyre" kan tänkas handla om. 

Jag har mött människor med supertajta konjunktioner mellan Merkurius och Saturnus som haft mer eller mindre tvångsmässiga tankelåsningar och som inte kunnat utveckla sin intellektualitet många meter alls under ett långt liv. (Jag tänker främst på en tät konjunktion i Luft och en annan i den moderata ministerns Vattenelement.)

Saturnus liknar det antika konceptet "nödvändigheten" (ananke) och som sjunde avgränsande krets bestämmer Saturnus vad som är möjligt för även individen att uppnå. Den är känd för att sinka mognaden eller blomstrandet hos allt den vidrör. 

Utfransning. Kan Saturnus diametrala motsats Jupiter - "tursamhet" eller "lätta pengar" - vara den lika tragiska "midasberöringen"? Kung Midas, som förvandlade allt han tog i till guld, kan väl jämföras med den onda borgerliga politikern som översätter allt och alla i kronor och ören - pengar som vår moderna motsvarighet till guldet. Svaret kommer direkt, i Moderaternas horoskop, där vi hittar pengarnas Venus "sänkt" till horans instrumentaliserande position i Jungfrun och jämsides med stora och lätta pengars Jupiter - båda de monetära planeterna stiger i det materialistiska Jordelementet i det självtjänande Jungfruns tecken. Därför dör människor i sjukvården under moderater som Filippa och Fredrik Reinfeldts regim. De dödar allt annat i sin fixering vid välstånd för egen del. 

Den sociala kompetensen och mänskligheten når hos moderater absoluta nollpunkten. Den tredjedel av svenskarna som dras till detta parti är verkligen landets moraliskt mest lågstående grupp. Och det beror naturligtvis på att en sekulär människan inte längre kan tänka utan är lycklig över plattityden att moral bara är en sociala konvention och något man - till skillnad från pengar - kan ta lätt på. 

Ni hör själva avgrundsdjupet dessa fallna själar befinner sig! De kommer som grupp inte att vakna i detta liv och Satan själv i skepnad av Fredrik Reinfeldt, som kallade svenskarna det sovande folket, är den som sover djupast. Lucifer - det fallna Ljuset - är den sista som kommer att befrias när detta kosmos en gång rullas tillbaka för att bereda plats för sin egen nästa reinkarnation. 

Ja, Världssjälen reinkarnerar, den också, men gudarnas liv förstår människan inget av. Den kortaste fras uttalad av en Gud är en så lång informationshärva räknat i mänsklig tid, att vår art aldrig kommer att först det man talar om på övervåningen.

I Lena Adelsohn Liljemark är Djävulen synnerligen "livaktig" - om man nu kan kalla 100% Negativitet för livaktig. Nihilismens Herre uttrycker sig genom människor kanske främst som en I GRUNDEN genomnegativ personlighetstyp som inte på något vis KAN ta till sig en annans vision utan tycks fördömd (vilket hon är) till evigt motargumenterande eller korrumperande av alla de perspektiv som kastas mot hennes inre (den levande varelsen bakom människoformen).

Jag har mött täta konjunktioner mellan intelligensens Sol och Satans huvud i början av Oxen och för mig själv verifierat att det astrologiska Dödahavsrullefragmentet om just denna konjunktion byggde på empirisk grund. Individer som varit svårt dyslektiska och knappt kunnat formulera en mening, och än mindre har förmågan att följa med i en text längre än fem meningar! Intelligensens planet Solen helt korrumperad av Djävulen så att det mest blir lustiga husets skeva återspeglingar om man söker föra ett resonemang bortom fåstaviga yttranden om enkla "praktiska" frågor.

Det fanns en antik tradition om stjärnan Algol som måste ha vuxit fram på ett snarlikt sätt till hur den här bloggen ihärdigt granskat karta efter karta i försöken att hitta minsta gemensamma nämnare. Tillräckligt ofta måste Algol ha motsvarat förtretligheter för att antikens stjärnskådare kom att förknippa den med både materialism och dess korruption. 

Materialism ÄR korruption, skulle man kunna tillägga. Förtingligande är en livsprocess som dött och nu "bara" ses som ett objekt. Materialister gör andra människor till objekt för sin penga- och statushunger. Materialister under Jordelementets dominans skapar slaveri och en sådan politik som förts av regeringen Reinfeldt på uppdrag av näringslivslobbyn.

Så hur kan den onda stjärnan Algol bidra till ministerstyre? Jo, som den korrumperande influens den städse är. När Saturnus glider in i direkt opposition till Algol kommer ramverkets och strukturmedvetenhetens herre att subtilt eller inte så subtilt perverteras. Saturnus som Auktoritet blir här en "satans chefstyp", omöjlig och med gränsdragningar man sällan vet var man har. Det hör ju till Skorpionens djupaste natur att plötsligt och oväntad stinga och svika, och min tanke har varit att Algol på något sätt är Skorpionens projektion av sitt onda gift mot den harmlösa Oxen mittemot. 

När vi talar om Algols effekt ska man inte glömma de nattsvarta associationer dödens Skorpion haft sedan äldsta tid. Det här är inte ingenjörskonst utan myter som tenderar mot att organisera sig "löst" utifrån mytens eller symbolens kärna. Flera och sinsemellan olika myter kan flockas runt samma symbol - symbolen är "multivalent". En enda blick på zodiakens tolv tecken bekräftar detta. Skorpionen är döden men också den mörka och omedvetna drift - libido - som är Naturens sätt att överleva sina egna begränsningar. Kalla gärna skorpionens giftsting eller manslemmens ejakulation för Dödens sätt att fortsätta sprida dödstemat till nästa generation av blott biologiska varelser.

Det misstänkta ministerstyret hos Lena Adelsohn Liljeroth tycks sammanhänga med skador mot hennes egen fertilitet. Jag har aldrig sett ett så livsfientligt horoskop där sterila Saturnus söker strypa Solen, och Algol korrumperar dem båda. Merkurius är som synes mest indragen i härvan av alla planeter och har kvinnan haft problem med barn har det säkerligen varit när de - eller hon själv - passerade sin Merkuriusperiod i livet, den allmänna perioden 5-14 år enligt indisk astrologi. 

Ledtråden, att horoskopets hat mot livet kan ha lett till förluster och sedan en skorpionisk bitterhet (förgiftning) som i slutändan leder till en galen och hatisk mentalitet (ministerstyre är bara förnamnet!), är högintressant. Nu vet jag ingenting om den här högerpolitikerns livsöde annat än att namnet avslöjar ett tidigare äktenskap med den koleriska moderaten Ulf Adelsohn. 

Men Google föreslår själv associerade söktermer och jag behöver bara skriva in personnamnet innan ordet "hörselskada" föreslås som en vanlig kombination! Minsann, kvinnan föddes med svår hörselskada och genomgick 2011 en operation för att "rädda hörseln" (DN). Ett av de två exempel på Merkurius och Saturnus i konjunktion jag just nämnde, en person med avsevärda tics och tvångsmässiga tankar och ritualer, var bl.a. helt fixerad vid sin tinnitus som han - enligt egna uppgifter - ådragit sig på en rockkonsert men vid ett annat tillfälle skyllde på en kraftfull smäll på någon byggarbetsplats. 

Uppenbarligen är det kontrolldåren Saturnus som här placera skulden för tinnitus lite här och var för att känna att den har gjort jobbet med att ringa in hörselproblemet. Jag kan inte påminna mig var jag läst om det, men jag tror dövhet har en gammal association till just Saturnus. Och Merkurius är förstås "informatören" eller "desinformatören" beroende på hur den mår. 

Att ha den stora illgärningsmannen i närheten är förstås ett tydligt tecken på att Merkurius har problem med faktabearbetningen (och den tinnitus-skadade underpresterade också svårt i grundskolan och blev en av de många "praktiker" som knappt har en nioårig skolning att falla tillbaka på).

Eftersom min farfar var hörselskadad efter en öronsjukdom i det gamla Fattigsverige, har jag själv minnen av hur illa en "lomhörd" interagerar med Livet (Solen) - det dynamiska nuet med dess många och fina nyanser. Saturnus sägs uttrycka stupiditet när den angriper Solen men i fallet av svåra hörselnedsättningar har vi åtminstone en "diagnos" som kan förklara saken. 

Faktum är att jag nu, med kunskap om moderatpolitikerns hörselskada, bättre förstår skandalen med "negertårtan"! Kvinnan var ju helt utanför loopen när hon invigde installationen! Hennes saturnusstörda intelligens (Solen) med den ytterligare perversion som Algol pålägger (dövhet via dova jordens Oxe?)  

"Ljudet kommer att skruvas upp i flera steg under några månaders tid, och det kan ta uppemot två år innan hjärnan till fullo har vant sig vid den nya ljudbilden." (DN, se länk ovan)


Klassisk progressiv rock från tidigt 1970-tal


I dessa tider av omställning till ett nytt "hörseluniversum" fattade moderaten troligen inte mer än att hon läst in i förväg. Att intellektuellt processa sin position i rummet, sitt förhållande till negertårtan, sitt förhållande till tänkbara idéer bakom hela scenariot - inget av detta är möjligt för en människa med Solen och Merkurius angripen av både Saturnus och Algol! Lena Adelsohn Liljeroth har i sitt liv tagit sig vatten över huvudet varje gång hon interagerat med ett stimmigt eller komplext sammanhang. 

Min farfar levde av samma anledning ett stilla liv med minimala sociala kontaktytor. Han kunde inte processa tillräckligt mycket information för att ingå i ett vettigt intellektuellt socialt sammanhang. Horoskopet är så komplext att det inte kan avhandlas här, men jag nöjer mig med att notera hur dövhetens (?) Saturnus attackerar den logiska bearbetaren Merkurius, som i kulturministerns horoskop.Jag har en annan upplevelse av en hörselskadad människa som framstått som ovanligt brysk eftersom livet i så hög grad bara utspelats i den egna hjärnan som kompensation det sociala handikappet. I det "bryska" horoskopet fanns passande nog en "social utstötningssymbolik" mellan isolerade Skorpionen och folkliga Vattumannen. 

Se också min nästan helt döve farfars extrema sociala utstötning via ömsesidig reception mellan Vågen och Kräftan - horoskopet antyder att hustrun tycks ha föraktat honom. De levde som särbos under merparten av sitt äktenskap (de skilde sig inte på den tiden, enkelt folk). "När gubben kliver in går gumman ut." Mannen hade ett enkelt obildat liv som dagverkare och allt-i-allo. Privat fanns en artistisk koppling. Han var självlärd violinist - musikinstrumentets vibrationer trängde igenom hans lomhördhet!

Så ministerstyret finner här ytterligare en möjlighet: den som inget hör, tar det säkra för det osäkra och stövlar på extra bryskt! Tankarna går till den benlösa löparens sociala utanförskap (Skorpion/Vattuman) och hur illa han kan tänkas ha fungerat socialt som sköt ihjäl sin flickvän (oavsett motivet sköt han henne).

Inlägget började om signaler på potentiellt ministerstyre man slutar i ett empatiskt tonläge, om hur döva faktiskt har ställts utanför verklig kultur. Det ska vara Sverige att välja en döv människa till kulturminister! Vi verkar ha fena på att välja de sämst rustade ur folket till våra politiska representanter och inte det bästa. Men det har förstås att göra med att Djävulen angriper folkkynnet så starkt i nationalhoroskopet. 

Svenskarna vänder allt bakfram och tror t.ex. att de är mer utvecklade än andra folk när det i själva verket är som med den döv människa som sitter isolerad för långt tid i det avlägsna Sverige och bygger upp föreställningar om hur allt förhåller sig istället för att verkligen undersöka saken. 

Vi hade aldrig haft några hatdebatter- och nätproblem om svenskarna inte varit så sjukt felkopplade. Det är en isolationismens kultur som råder ute i landet, under den officiella, intellektuella ytan. Ett hyllande av inskränktheten faktiskt, att döma av hatiska läsarkommentarer om kultur och konst i olika sammanhang.

*****


Inlägget i korthet, en modest men möjlig början på studiet av hörselnedsättningars astrologiska signatur(er):
 • Kulturministern, medfödd hörselskada:
  Saturnus konjunkt Merkurius i Vatten
 • Tinnitus:
  Saturnus konjunkt Merkurius i Vatten
 • Hörselskadad och skenbart brysk:
  Saturnus i Luft 270° det fysiska redskapet, en Kräftascendent (Vatten). Ascendentens härskare Månen fallen i Skorpionen (Vatten) och ascendent-månens härskare Mars kombinerad med Merkurius i dess fall (Fiskarna)
 • "Farfar" - svår hörselskada i ungdomen:
  Saturnus 270° Merkurius, Eld/Jord-friktion

12 kommentarer:

 1. Vi har ju haft en blind biträdande socialminister, så varför inte en hörselskadad kulturminister... (döv är hon ju faktiskt inte). Jag tycker inte det är något fel att handikappade kan bli statsråd, tvärtom. Sen hur deras politiska gärning ser ut är ju en annan sak, som är oavhängig handikappet.

  Jag har ju själv saturnus mot merkurius, och jag är inte hörselskadad, men 7-8-årsåldern drabbades jag av upprepade öroninflammationer, och fick åka till öronläkare flera gånger, och göra hörselprov osv. Men det satte alltså inga bestående spår (men om jag varit av samma generation som din farfar kanske jag fått bestående nedsatt hörsel, vem vet). Jag minns att jag väldigt rädd för att bli döv, och en period var jag så nojig att jag undvek höga ljud, gick o höll för öronen hela tiden en sista april, t ex, för att inte hörseln skulle skadas. När jag tittar på transiterna för den tiden ser jag att Saturnus stod i opposition till min merkurius.
  Min son är förresten döv på ett öra (utväxt på hjärnhinnan som trycker mot hörselnerven) men han har ingen aspekt mellan merkurius och saturnus.

  Lena Adelsohn Liljeroth är barnlös (apropå "skada mot fertilitet") och fortfarande gift med Adelsohn...
  S

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för klargörandet om de äktenskapliga förhållandena. Din sons avsaknad av Saturnus/Merkurius ska ställas mot det jag säger sist: inlägget är en "möjlig början" på kartläggandet, så då står det 3-1 till Saturnus/Merkurius för tillfället. Abnorma utväxter sorterar dock under en vanartig Jupiter (tillväxt) så kanske skiljer sig symboliken åt om hörselnedsättningar är en sidoeffekt av en annan "astrologisk signatur". Min farfar fick sina svåra hörselskador just pga primär Saturnus: vinter/kyla och öroninfektion.

   Om du läser noga - med saturnisk långsamhet men inte så långsamt att helheten går förlorad - ser du att jag balanserar tanken med "upplevd tröghet", "upplevd bryskhet" osv mot den traditionella idén att Saturnus skapar stupiditet. Tvärtom vad du uppfattat av texten har jag i själva verket befriat de saturnusdrabbade från en astrologisk fördom - att de skulle vara dummare än andra.

   Skulle detta missförstånd av texten då bekräfta Saturnus onda rykte? :-) Nej, det kan lika gärna vara så att texten inte är explicit nog, ett påstående som försätter oss i en oändlig regress där Saturnus redan har alla parter i sitt våld, den Snäve Ingränsaren! Det är typiskt Saturnus att fixera sig och göra verkligt det som inte behövde ha gått så långt!

   Din transit är i samband med oron för hörselnedsättningar är spännande! Tinnitus-fallet jag nämner (Sat konj. Mer) har en paranoid fixering på sin egen hörsel och försöker kontroller omgivningens ljudnivå som en rättshaverist (Saturnus = kontrollören).

   Precis som det finns människor med EXTREM synskärpa - folk som kommer in i Guinness rekordbok för att de skrivit hela Bibeln med mikroskopiska bokstäver på pyttesmå pappersblad, misstänker jag att den här otroligt precise tinnitus-personen har hamnat i en negativ spiral som fixerar sin egen hörsel till den grad att han upplever sig ha fått tinnitus.

   Jag hade också svåra öroninflammationer vid 6-7-8 och har förstås Saturnus - kall intill märgen – i rak opposition till kroppen/ascendenten. Jag har haft surrande och tjutande ljud i öronen sedan barndomen men inte brytt mig om att fixera mig. Kanske för att jag vid 6 också kunde SE ljusmönster i rummet närhelst tjutandet/surrandet startade. Jag kallade dem ”elektriska spindelnät” och fascinerandes mest. Ingen förklaring dessa barndomsupplevelser.

   Jag kan tänka mig det helvete den människa tycker sig uppleva som följer sirenernas signaler - som naturligtvis växer sig starkare ju mer de lyckas kapa och vilseleda psyket att ägna sig åt (och förstora) dem. Kalla dem onda andar av audial typ.

   Radera
  2. Först: Jag förstår inte anmärkningen om att jag skulle ha missuppfattat något i texten, jag redovisade bara två fall, mitt och min sons, och förekomsten el ej av saturnus mot merkurius. Jag nämner ö h t inget om intellegens el dumhet. Om du syftar på det jag skrev först så menade jag förstås att det är den politiska gärningen de ska dömas efter, precis som alla politiker, och inte ev. handikapp. LALs största svaghet är väl fr a att hon är moderat, det är vi nog överens om :-)

   Intressant det där med din saturnus mot ascendenten när det gäller det här med öron, för det har nämligen min son också! (Inte så nära som din dock, 8 gr orb.) Och dessutom jupiter med Rahu (i 3:e). Dock ingen nära konjunktion, och jupiter är ju så pass långsam, så det är ju en hel årskull som har samma.

   Radera
  3. Ett handikapp kan naturligtvis vara ett hinder för en karriär. Jag vet att min farfar undvek surriga miljöer för att rösterna grötade ihop sig och han missade finliret.

   Om ditt påstående att det inte finns några motsättningar resonerar mot något i mitt inlägg var det rimligen stycket där jag misstänker att hörselnedsättningen låg Adelsohn Liljeroth i fatet under "negerkake"-evenemanget. I enrum gör naturligtvis den hörselskadade samma arbete som alla andra.

   Din enda sakliga punkt för invändning är alltså där texten föreslår att kulturrådet kan ha varit förvirrad av det rumsliga sorlet vid vernissagen. Jag utgick från att du byggde din anmärkning på denna passage och "anmärker": "tvärtom vad du uppfattat av texten har jag i själva verket befriat de saturnusdrabbade från en astrologisk fördom - att de skulle vara dummare än andra."

   Det var hörselnedsättningen som fick min farfar att bara _framstå_ som dum i sociala sammanhang.

   Men just som jag lyft bort påstående att hörselskadade skulle vara mer stupida, sätter du tillbaka dumstruten på Saturnus genom att tro texten handlar om dig själv och din son!

   När jag i mitt första svar säger att jag ”balanserar tanken...” får du inte tro att jag syftar på det jag just sagt i kommentarfältet. Det är helt befängt. Jag syftar naturligtvis på blogginläggets text hela tiden. Den som inte bryr sig om sakfrågan/underlaget utan för vart steg krymper ner perspektivet till bara det senaste replikskiftet öppnar för de mest surrealistiska diskussioner. :-)

   Saturnus älskar att låsa individen inom en värld, i en fixering eller vanföreställning. Vad saken än rör, ältas den varv efter varv. Planeten indikerar universalitet (generell förekomst) men på individplanet skapar den nästan alltid extrem egocentricitet.

   Den är den satta gränsen man inte förmår bryta sig ur, Saturnus är det tilldelade ödet. (Se Christer Sturmarks Sol/Sat-opposition – i hans värld är det bara han som har sanningen och den är ateistisk. Saturnus är den som driver Don Quijote att slåss mot upplevda väderkvarnar.)

   Jag överväger en studie av tvångssyndromet OCD som nästan är mer fascinerande än den fysiska kroppens avvikelser (handikapp) från Platons rena idémänniska. OCD bör rimligen ha en saturnisk komponent (”fixering”) och yttrar sig som samma oförmåga att förlåta, släppa och gå vidare.

   Jupiter benådar men Saturnus i ensamt majestät blir helt oförmögen att släppa. Långsinne ÄR det dåliga karmat! En alltför svag Jupiter kan inte grena ut och avlasta Saturnus, som då binder hårdare och hårdare, men för mycket Jupiter grenar ut hela tiden och det uppstår aldrig någon saturnisk struktur, utan bara ”surr”!

   Radera
  4. Det märks vem som har saturnus i sitt världsligt starkaste läge här, ja... Ältar varv efter varv... oförmögen att släppa... :-) Bara kort: Jag förstod vad du syftade på i blogginlägget med "balanserar tanken" - och håller helt med dig där - men vad jag invände mig emot var "Tvärtom vad du uppfattat av texten..." och "detta missförstånd", för jag förstod inte vad detta syftade på. Men jag sätter inte någon dumstrut varken på Saturnus eller dig eller mig.

   Angående OCD ska du få ett exempel av mig, en son till mannen jag beskrev i den andra kommentaren lider just av det och är född 8/5 1965 kl 04.20 i mellansverige. Det är ytterligare en anledning till att jag tror att fadern led av ADHD, både detta syndrom och OCD tillhör nämligen samma spektrum av neuropsykiatriska diagnoser, och är (iaf i viss mån) ärftliga. En son till mannen med OCD led dessutom av både ADHD och någon annan diagnos, som jag inte vet namnet på.

   Radera
  5. Medges att jag är lika envis som min Saturnus prominent! :-) Tack för data. Jag har bara en liten hög OCD/ADHD ännu, men det vore intressant om det med så enkla medel som astrologin gick att fånga in någon återkommande tendens. Det är ju dock astrologi på två helt olika nivåer att dels studera planeter och tecken och å andra sidan förfoga över det exakta horoskopet med husens finjusteringar...

   Radera
 2. Jethro Tull är sorgligt underskattade.
  Har de flesta av de tidiga vinylen hemma och just denna är speciell eftersom hela LPn är en tidning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sant, sant! Och utöver den stimulerande musiken och den med dagens mått orimligt kostnadskrävande förpackningen (jag tror jag läste hela tidningen en gång, det är en perfekt kopia på en insnöad småstadstidning), finns också LP-vännens jakt på den bästa utgåvan. Train-spotting.

   Jag har vid tre tillfällen köpt den amerikanska originalutgåvan (Frank Sinatras etikett Reprise Records) med ett långt mer robust konvolut än de slafsiga tyska och engelska, men varje gång mött svåra tillverkningsfel i själva skivan. Jag tror hela USA fick en defekt produkt (som ingen hörde eftersom 70-talets stereoaläggningar var så horribelt mullriga och otydliga) och sitter kvar med min ursprungliga tyska pressning (den som importerades till Sverige vid den tiden).

   Som vanligt med 1970-talets tyska Chrysalis Records är den visserligen fenomenalt lågbrusig men långtifrån lika mustig och levande i ljudbilden som den amerikanska. Train-spotting!

   Radera
 3. Undertecknad är född dagen efter Siwert, fast tretton år senare. "Elektrogrejer" kallade jag de surrande ljusprickarna i luften som jag fortfarande ser. Gör inte alla det? Har haft tinnitus sedan 80-talet. Öroninflammation har jag haft en gång, efter ett sjöbad på en utlandssemester i juli 1984. Tinnitusen ökar i styrka när jag spänner käkarna, så jag tänker mig att det är något nervrelaterat. Är ljudöverkänslig och rädd om min hörsel. Jobbar där det förekommer kraftigt oväsen (metallslammer mot betonggolv, flygplansmotorer, etc.), så jag har proppar i öronen under hela arbetstiden (Solen och Merkurius i tolfte!). Helst med musik i lurar ovanpå, som då måste vara på hög volym! :) Med musiken på slipper jag befinna mig i jobbets förhatliga fysiska tröghet. Lustigt är att det bästa jag vet är att spela trummor, vilket jag naturligtvis aldrig har gjort utan hörselskydd.

  Jag har ingen opposition till min retrograda Saturnus i sideriska Oxen sjunde huset. Följande aspekter finns dock till Saturnus, men ingen av dem har väl någon betydelse i österländsk astrologi?

  Kvinkuns Merkurius/Saturnus (exakt)
  Kvadratur Venus/Saturnus (en grad från exakt)
  Trigon MC/Saturnus (en grad från exakt)
  Trigon Uranus/Saturnus (en grad från exakt)

  Det som stör mig till vansinne är "mouches volantes", det skräp som simmar omkring i ögonen i form av trådar och prickar, vilket syns tydligast i ljusa miljöer (himmel, vita väggar, etc.). Detta är små bitar av glaskroppen som lossnar på vissa personer och projiceras på näthinnan. Är rätt ljusöverkänslig också, men jag älskar sol och värme. Mår inte bra av denna oavbrutna helvetesvinter som vi haft i evinnerlig tid nu.

  Skyttens förknippas väl med synen? Har Jupiter och Rahu i Skytten andra huset. Noterar att Saturnus, Merkurius och Rahu samtliga ligger på 26:e graden i respektive tecken.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De små ljusa grumlen och de fladdrande ljusprickarna i ögonen som lätt kan beskådas om man masserar ögonloberna hårt, är ingenting mot min barndoms underligheter!! :-)

   Vid sex upptäckte jag hur man kunde sjunka in i ett introvert tillstånd framför leksakerna på "uppfinnarbordet" (allt sönderplockat av undertecknad utforskare). Snart nog hördes ett högfrekvent, metalliskt surr samtidigt som jag såg _sammanhängande_ ljuslinjer utveckla sig mot väggen/taket (en jämn vit projektionsyta naturligtvis eftersom den andliga verkligheten existerar utanför våra projektioner av tid och rum).

   Jag kallade dem "elektriska spindelnät" just för att inte var små krumelurer utan just en sammanhängande väv. Inte konstigt att jag senare kärleksfullt stannat upp inför stoicismens lära om den väv som ligger under fenomenvärlden och man vid vissa noder (något för numerologin?) kan hamna i samklang med.

   Som det är med lärdomens tid barndomen tappade jag snart intresset för denna spontant upptäckta lättare självhypnos. Det var troligen ett helt liv som klostermunk som rekapitulerades där under några månader runt sex-sju då jag lekte leken ”att släppa fokus på omvärlden”.

   Som sagt, hörselfenomen och astrologin var bara ett hugskott. Har aldrig tänkt på sammanhangen förrän kulturministern och några exempel som spontant dök upp i huvudet och där alla tycktes peka mot kopplingar mellan Merkurius och Saturnus enligt det begränsade INDISKA aspektsystemet – som ju inte känner till en myriad aspekter som utvecklats i väst (särskilt sedan Kepler införde cirkelns delning på 5 och 7:

   http://skyscript.co.uk/forums/viewtopic.php?t=1665&sid=97d7371ddb37c0aed50351c5b8ab25a6

   Även om läkarvetenskapen har en mer detaljerad förklaring till tinnitus, öppnade jag här för frågan om den kalla Saturnus tillsammans med Merkurius skulle kunna vara en nyckel. 200-talsfilosofen och astrologen Plotinus visste förstås redan då om att LUFT värms av ELD men i dess frånvaro är både MÖRK och KALL. (Läste det faktiskt i går kväll!)
   Man påminns om att Saturnus i Indien är essentiell LUFT men också TAMAS (mörk) och att den senare kvaliteten är den varav ”helvetets världar” är skapade. Eftersom Merkurius är SATTVA (ljus och varm) och Tvillingarnas tecken ”är” Merkurius i dess LUFT-aspekt finns det ett och annat som talar för att Merkurius – kommunikatören – både är ordet och ordets hörare.

   Således: en kall och illa placerad Saturnus i kontakt med en klen Merkurius kan medföra hörselproblem. Om också tredje merkuriska husets ägare är klen, då innehåller horoskopet genast en dubblering av dåliga omen. Om astrologin ger varningar, så är det sedan upp till individen att försöka låta bli att utlösa de dåliga omina!

   Det fall av tinnitus som jag talade om, hade en gradexakt konjunktion i Vattumannen, vilket innebär maximalt mörker och maximal kyla pga. Saturnus i hemmaläge medan Merkurius, den sattviska måste sägas ha verkligen hamnat ute i kylan!

   (Mannen mobbades dessutom under hela skolperioden – Merkurius mognadsfas 5-14 år! Ibland kommer all skit på en gång, med precis samma ”förbannade” planetindikationer.)

   Spontant är en kall Saturnus i Oxen något av det värsta man kan tänka sig för förkylningar och liknande eftersom JORDELEMENTET ackumulerar både värme och kyla PÅ DJUPET. Här alltså frostplaneten ständigt i JORD genom hela denna livscykel.

   Synen som Jupiter (Skytten) har jag aldrig hört föreslaget tidigare. Solen/Lejonet som dag/syn och Månen/Kräftan som natt/oseende är väl astrologins själva utgångspunkt! :-)

   Radera
 4. Skyttens motto är "Jag ser" alt. "Jag söker". Och så är det ju de utsträckta perspektivens tecken. Enligt Stefan Stenudd förknippas Skytten med synen. Scrolla ner till "Zodiaken och hälsan":

  http://www.astrologi.nu/horoskop/711-horoskop-halsa.html

  Skytten förknippas ju med höfter och lår också. Fast Stenudd tillskriver armar och händer till Vattumannen i stället för Tvillingarna och tänder till Oxen i stället för Stenbocken och glömmer fötternas koppling till Fiskarna!

  Har inte tidigare noterat att jag sideriskt har Saturnus i Oxen OCH Jupiter i Oxens hus.

  Metalliskt surr och spindelnät? Det låter lite som symptom på "negative inorganic beings". Parasiterande andeväsen alltså. Googla gärna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Stenudds tradition kände jag inte till. Om han gjorde detsamma som astrolog som i översättandet av Tao Tê Ching (daodejing), dvs skrev av några engelska översättningar, tror jag man kan ta det rätt lugnt med hans astrologiundervisning. Det kryllar av traditioner och redan de få antika böckerna avviker från varandra.

   När det gäller indisk astrologi som är vad den här bloggen sneglar mot, hittar jag inte mer än att Jupiter "styr" kroppens fettvävnad (Jupiter = de snuskigt välmående; Saturnus = nervsystemet, en mycket bra indisk betraktelse om man betänker att depression och andra "nervsjukdomar" traditionella ligger under Saturnus). Solen "styr" benstommen (som ofta placeras under Saturnus i väst). Månen "styr" samtliga fem sinnen, synen inräknad. Bara som exempel på hur vildvuxet ämnet är.

   *****

   Parasiterande andeväsen - nytt namn på gamla kunskaper, verkar det som. Ett annat hävdvunnet sätt att beskriva samma sak att demoner flockas dit där ljuset är starkt. :-)

   "Inorganic" är en lustig precisering. Som om vår tid var så hemfallet åt materialistiskt tänkande att dagens experter på andra sidan kallar livsformer "oorganiska" vilket den Levande Varelsen per definition är. Romerske filosofen Plotinus är mycket tydlig med att den materialiserade Varelsen inte ens är levande längre och följer i det Platons idealistiska syn på tillvaron. I den är organiskt liv i själva verket döden - sett ur den levande andemänniskans perspektiv! :-)

   Sett UR Jupiters perspektiv är det helt fel att placera synen här. Jupiter är redan på alla platser och i alla tider samtidigt. Den behöver inte syfta mot något mål som Skyttens tecken gör och behöver därför inte någon syn.

   Det är därför den blinde Siaren (Jupiter = Zeus = Guru) är ett passande mytologiskt motiv. Stenudd predikar för en senare tids själar. Antikens tänkare motsvarade sin tids vassaste vetenskapsmän och astrologin i Plotinus händer är ren filosofi och knivskarp logik. Jupiter som planet introducerar dock problem pga inexakt språkbruk, för Jupiter sägs ju ha aspekter som de andra planeterna.

   Men det betyder inte att Jupiter eller någon planet egentligen "ser", bara att de står i harmonisk sympati med vissa numeriskt definierade faser i förhållande till sin egen och sägs inympa sin egen natur vid dessa noder.

   Se Arthur M. Young om Saturnus såsom 3/4-delsvarvet (den indiska 270-gradersaspekten). Fysikern Sir Eddington kom fram till att detta var en konstant (i verkligheten?) och att 3/4 kan beskrivas som STABIL KONTROLL AV MAGNITUDEN. Saturnus ser till att vi inte blir 20 meter höga och att kvantvärlden inte bryter sig in i normalvärlden. 270° kan vara Saturnus eget numeriska värde och mycket riktigt är planeten upphöjd i Vågen, 270 grader från sitt negativa härskarläge i JORD (kroppslighet).

   Jag är rätt övertygad om att Eddington inte kände till indisk astrologi när han formulerade tanken att tre fjärdedelar är universums Kontrollprincip!

   I skenet av dessa indiska ekon av en äldre kunskap, tycks västerländsk astrologi (som den Stenudd representerar) som barnmat och i värsta fall vilseledande symbolsystem som leder till vanföreställningar snarare än upplysning och ökade insikter.

   Detta är naturligtvis inget det chauvinistiska västerlandet kan hålla med om. Likt den ofelbare Reinfeldt som inte ansvarar för nånting om det innebär förlägenhet, är västastrologin en sorglig soppa hopkokad av folk som kanske skulle ha blivit fysiker eller matematiker om de bara tänkt lite klarare.

   Radera