Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 26 februari 2013

Marissa, chefen från helvetet


Never trust a pretty face.
Chefen från helvetet!
SvD skriver vd:n för internetföretaget Yahoo, Marissa Mayer, som inte tycks ha fattat ett dugg av de möjligheternas bransch hon valt att verka i. Hon har egenmäktigt och i stick i stäv med ingångna anställningsavtal förändrat villkoren för tidigare distansarbetare. Alla ska nu utan undantag befinna sig fysiskt på det fysiska kontoret, alla dagar i veckan. Punkt slut.

Så typiskt Jordelementet, tänker jag för mig själv. Att vara så materialistisk att man inte förstår att det kan pågå ett arbete även i den osynliga Luften, utan som någon präktig gammal lutheran vill se fysiska kroppar i arbete framför sina ögon. En genuint efterbliven själ. Luftelementet är ett betydligt bättre element för folk i databranschen eftersom fysik bara är en börda för den rena tanken.

När jag sedan följer en av länkarna till en äldre artikel där det skvallras om Marissa Mayers ofog, härskarbeteende och slöseri med andras tid - samtidigt som hon är stenhård med att andra ska följa hennes inrutade schema - blir jag verkligt intresserad. Kvinna har påfallande problem med såväl frågan om plats - topos - och tid - kronos. Detta är ju Oxen och Stenbocken på astrologiska.

När jag plockar upp födelsedata på Wikipedia råkar jag få syn på hennes födelseplats och noterar att hon är född i delstaten Wisconsin som gränsar till den gamla svenskbygden Minnesota (uppe till diskussion i samband med Bob Dylan). 

Och bara lite längre ner på sidan hittar jag bekräftelsen: kristen lutheran, självgod och präktig och besatt av man blir frälst av hårt arbete - och då arbete som det uppfattas på den mest primitiva nivån: som fysiska kroppar i arbete på ett begränsat arbetsfält (Yahoos kontor). Vidare ser jag att hon tidigare jobbade många år för Google och tycks ha varit väldigt förtjust i företagets kartverksamhet - topos - eller fixeringen av en kropp till en plats, en arbetslokal.

Så jag både var och var inte överraskad av att finna ett sideriskt horoskop med Solen i den lokala fixeringens Oxe och Månen - skuggan av ett ledarskap - i härsklystna och tidsfixerade Stenbocken! Tar man bara astrologin på blodigt allvar går det att på indata göra dra slutsatser som håller streck. Domänerna korrelerar på något sätt med varandra.En tropisk astrolog hade återigen kammat helt fel, eftersom hela det systemet spårar ur redan när man söker bygga upp en inre förståelse via de fyra elementen. I väst skulle Mayer ha varit en ren Luftvarelse till sol- och månplaceringen vilket hon uppenbarligen inte är i närheten av med sina primitiva krav på de anställdas FYSISKA närvaro.

Konfronterad med sådana här klockrena exempel går det till sist inte längre att prata bort det faktum att den västerländska zodiaken var ett intellektuellt haveri redan i antiken och som, när araberna fattade detta på 800-talet, redan var en så "innött" sanning att ingen kunnat, velat, vågat reformera astrologin. Borta i Indien fortsatte man att arbeta med äkta siderisk astrologi likt de gamla babylonierna.

Förutan Marissa Mayers födelsetid blir det inte mer precision än vad månascendenten kan erbjuda. Men det är intressant att denna placerar disponenten över hennes sinnelag i Fiendens sjätte hus. Eftersom hon i sin fantasi upplever sig vara arbetsledaren (Stenbocken) blir slutsatsen att tjänstehjonens tecken Jungfrun och deras sjätte hus verkligen handlar om att trampa på dem man upplever vara fiender. 

Det "trådlösa" eller LUFT-burna distansarbetet hemifrån tecknas väl av kommunikationstecknet Tvillingarna, en frihet i Luften som en Stenbock bojad i Jordelementet naturligtvis tycker är alldeles för mycket frihet för trälarna! Men som sinnelagets härskare blir sjätte huset inte bara hennes nedlåtande syn på undersåtarna - hon blir sin egen värsta fiende! Hennes psyke (Månen) kanske inte direkt gräver sin grav, men hon antagoniserar alla sina anställda!

Så om du söker jobb, kolla då in den närmast överordnades månhoroskop. Visar sig Månens planetära disponent stå i ett ondskefullt hus - särskilt de anställdas sjätte hus - var medveten om att arbetsmiljön kanske inte blir den bästa. (Med reservation för motverkande faktorer i horoskopet i fråga.)

Om det skrivs sådant här om Mayer på SvD:s ekonomisidor är rimligen hennes dagar som vd för Yahoo räknade. Här är en inskränkt och märkvärdig streber till kvinna klättrat lite väl högt på karriärstegen. Det ser ut som om hennes karriär-Sol också är märkt av gudarnas vrede mot en hybrisdrabbad variant på Oxen: halshuggna Draksvansen relativt nära Solen kan antyda ett snöpligt slut för denna kvinna som rankar sitt livs prioriteringar som 1. Gud 2. Familjen 3. Nuvarande arbetsplats. 

Så här sjukt fantasilös och politiskt korrekt är Jordelementet när inget spännande alls händer i horoskopet! Jag har tidigare noterat att religion för Jordelementet oftast bara handlar om slentrianmässig repetition av "fädernas tro". Inte för inte hånade 200-talets kristna gnostiker i Egypten den tidens materialister och kallade den andligt döda "hyliker" (av grekiskans hule - själlös och död materia).

Till materia räknades i antiken naturligtvis samtliga fyra element. Men den här bloggen använder de fyra elementen metaforiskt - liksom även en delvis naturfilosofiskt orienterad tänkare som reinkarnationisten och astrologiförespråkaren Plotinus (Rom, 200-talet) gjorde. Han kan i ett stycke klargöra att de fyra elementen inte rymmer någon själ bara för att i nästa lyfta fram Eldelementet och tillskriva det närmast gudomliga egenskaper.

Faktum är att Plotinus-forskningen avslöjat hur mycket romaren stal från de egyptiska gnostikerna utan att vilja ge kredd för detta. Hans polemik mot deras hat mot det onda kosmos och hans frånkännande de fyra elementen fyra unika själar, kan bero på att han egentligen är rätt överens med dem. Men han måste hitta något sätt att markera skillnaden mellan sin filosofi och den gnostiskt anti-kosmiska. Så Plotinus väljer att ta bort själen ur de fyra elementen, och bryter därmed med sin föregångare Platon - och gnostikerna - som såg FYRA LEVANDE VÄSEN intill Guds tron (judisk tro).

Dessa fyra levande varelser kan vara de fyra elementen i deras ideala aspekt, dvs. de Former som föregår de fyra element man kunde förnimma i Naturen. Att t.o.m. judarna har fyra element runt ett femte - Guds tron - för oss märkligt nära den gamla indiska femelementsläran och astrologin där den enda planet som inte tillhör tid och rum är Guru - Fadern! 

Jupiter är den enda av de sju klassiska himlakropparna som anses "eteriskt" och därmed en öppning ut ur detta fallna och onda kosmos. Är det därför Jupiter härskar över zodiakens sista tecken och hus - det tolfte huset där själen slutligen i Fiskarnas Vatten rentvår sig från årtiotusenden av ingrott djurbeteende - girighet och låghet och mängder av röster på moderaterna?

Notera hur besmittad befrielsens tema är i Marissa Mayers horoskop: Jupiter hemma i Fiskarna borde ha betytt en fantastisk väg ut ur den materialistiska förorening som trycket från Jordelementet för med sig. Men tyvärr inte i detta liv, eller åtminstone inte vid den här åldern. Den onda Mars står i samma tecken och förorenar en så bra grundplacering som Jupiter i negativt hemmaläge. Jag misstänker att hennes kravfullhet när det gäller andras tidpassning kommer från Stenbocken, medan hennes odisciplinerade självefterlåtenhet när det gäller den egna tidpassningen springer direkt ur det här förstörda Fiskarnas tecken. 

Om man ser saken ur hennes lunära förstahus i tidmätaren Stenbockens perspektiv, befinner sig Fiskarna med sitt innehåll otroligt illa placerade i tredje huset. Ur perspektiv av en Stenbock i öster är BÅDE Jupiter och Mars verksamma illgörare. Jag undrar hur i hela friden den här kvinnan kunnat passera en magisterexamen i datateknologi och tydligen också programmerat.

 Jag kan säga så mycket som att på en IT-arbetsplats där jag var för tolv år sedan fanns tre kvinnliga programmerare. En var född Stenbock och hade Oxascendent och hade knappast fått jobb i dag. Men då var det guldgrävartider och alla som kunde ljuga så de trodde sig själva var välkomna ombord. Företaget brände på rekordtid 400 miljoner i riskkapital och gick sedan åt skogen. 

Det är nog på den nivån Marissa Mayer fungerar mentalt: hon saknar totalt klarsyn för vad hon sysslar med. Notera hur extrem "dissociationen" mellan subjektiv instinkt (Vatten) och mentalisering (Luft) är: Mars får hjälp att expandera via Jupiter och angriper sedan Tvillingarnas "rena förstånd".

Och en av världens 50 viktigaste kvinnliga chefer är hon! Världen ÄR galen för närvarande. Det är sociopaternas julafton på arbetsmarknad och i näringsliv. De klarsynta och sanningsenliga behöver inte ens besvära sig. Företag sysslar med mytomani och vill ha folk beredda att ljuga sig moderatblå för "bilden" man önskar ge den föraktade konsumenten. 

Så låt dårarna segla skutan över världens ände. Sedan kan mänskligheten re-boota civilisationen och koppla över till nya spelregler, värdigare och humanare än de här hetsjägarna efter vinst. Fyra timmar hade en jägare och samlare lagt av sin dag för att leva. 

Så varför sitter moderaten där på kontoret till sena kvällen - obetald övertid? För han kan inte längre tänka ut hur en bra värld - för honom OCH alla andra - skulle se ut. Hans tanke har tagits ifrån honom av Per Schlingmann som efter väl förrättat värv nu återvänder till näringslivet varifrån denna folk- och mentalitetsförstörare skickades ut att klä upp Nya Moderaterna. Med de katastrofala resultat alla utom de värst indoktrinerade sett sedan Reinfeldts valseger 2006. Att Reinfeldt alltmer visar sig ha varit en marionett som bara frontade partiet som en maskot och Per Schlingmann och Anders Borg framtonat som de verkligt ondskefulla strategerna och ideologerna, rimmar helt väl med den här bloggens syn på Reinfeldt hela tiden. En köpt lättviktare. 

Jämför hans horoskop med den brutala tyngden på Marissa Mayers himmel, långt mer riskabel om skärningen mellan Fisk/Tvilling också indikerar en ostyrig intellektualitet som kräver av andra det hon inte själv är villig att leva upp till.


Bonusspaning.

Det finns flera intressanta mönster på himmelen som skulle kunna slås samman till en precis sökning. Men med bara 7.300 horoskop i samlingen skulle sökningen kamma noll. Så vad är viktigast?

Jag uppehöll mig vid kvinnans insisterande på KROPPSLIG NÄRVARO, men jag tror inte att man kan missa den potentiellt skadliga störningen från "smutsiga" Vatten i Fiskarna - där både Mars och Jupiter spelar rollen av "de onda" - och hur detta störande Vatten förvränger tankeklarheten i Tvillingarna.

Låt oss börja med Mars/Jupiter i Fiskarna i attack mot intellektets Merkurius i Tvillingarna. Jupiters 12-årscykel är rätt snabb så tre konstanter brukar ge en hygglig mängd träffar givet tillgänglig data. Men här vill det sig inte alls. Det kan betyda att talang saknas i den här Mars-attacken (understött av Jupiter) mot intellektuella Merkurius. "Enorm olycka för redbarheten" ger inte superstjärnor. Men samtidigt tydligen inte tillräckligt ondskefulla naturer för att dyka upp i tidningarnas brottsrubriker. Jag vill tillstå att aspekten är medioker och att Mayers framgångar bygger på andra faktorer som inte syns tydligt i brist på klockslag. Hon kanske har en Sol prominent placerad, kanske i tionde makthuset?En enda celebritet hittade jag med samma störning mellan Fiskarna och Tvillingarna och det är den i särklass mest negativt omskrivna kvinnan från popgruppen Spice Girls, Melanie Brown med hennes lesbiska butch-stil och homoaffärer. 

Melanie är född i England dygnet före amerikanskan Melissa och har därmed också hon samma Sol och Måne. Så jo, det stämmer utmärkt att skandalskriverierna nu hunnit ifatt Marissa, vd:n. Kvinnorna tycks båda vara inkompetenta och bossiga men likväl blivit höggradigt synliga Solar. De är inte påfallande lika men det finns ändå något i leendet och särskilt Melissa Brown påminner starkt om en typ av Stenbock jag tycker mig ha sett många gånger. Tveklöst har kvinnorna olika ascendenttecken.

Eftersom lesbianens tid är känd - en Jungfruascendent (som Fredrik Reinfeldt), visar sig emotionsstörningen och intellektets luftkonstruktioner (Fiskarna/Tvillingarna) ligger mellan partnerhuset och den officiella ytans och karriärens tionde hus. Hon dolde säkert sin lesbiska läggning och partnerpreferens under Spice Girls karriär. Eftersom både Mars och Jupiter är "verksamma illgörare" även när Jordtecknet Jungfrun stiger, är det uppenbart att Melanie Browns lesbiska affärer knappast gör henne något gott. 

Och detta redan innan man väger in den skada mot hennes ryktbarhet (10e) hennes tydligen bossiga och dominanta härskarstil mot partners förorsakar. Det ser faktiskt ut som om Yahoo-chefen lider av samma problem. En "luthersk" lesbian som inte kan erkänna sin själs sjukdom utan istället jobbar häcken av sig (över sin naturliga intelligens) och blir "chefen från helvetet" för alla anställda. Kan homo män gifta sig för att hålla skenet uppe (främja sin karriär), varför skulle inte en lesbisk kvinna kunna göra det? 

Med ledning av Melanie Brown skulle man åtminstone kunna hålla dörren öppen för att detta är varför hennes ledarskap är så uselt: hon kämpar en ständig kamp med sig själv och som "lutheran" kan hon inte acceptera den hon är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar