Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 9 februari 2013

Lena Andersson - mer islamofob 2013 än 2012

Den senaste i raden av Humanisten och islamhaterskan Lena Anderssons många DN-krönikor får mig att återvända till hennes horoskop. En av de där kartorna utan födelsetid där man aldrig kan vara riktigt säker på hur sinnelaget fungerar eftersom Månen byter tecken under dagen.För Andersson kunde man luta sig tillbaka och resonera enligt oddsen, Månen når inte Jungfrun förrän runt klockan 18.00 i Stockholm och merparten av dygnets timmar gäller därför det litterärt försigkomna sinnelaget i dramatiska Lejonet (se testet av Nobelpristagarna i litteratur).

Men sannolikhetslära i all ära, ibland får man ledtrådar av miljön. "Visa mig dina vänner och jag ska säga dig vem du är." Lena Andersson tillhör den religionsfobiska sekten Humanisterna och i den hittar vi flera ledande språkrör med just Månen i Jungfrun (Björn Ulvaeus, Dilsa Demirbag Steen och Christer Sturmark - överstesprästhataren själv). Man ska också minnas att Jungfrun är en mycket bättre symbol för ateistisk materialism än Lejonet.

Att Lena själv är lika sekteristisk som det schablontänkande i islam hon ser och söker ge "motstimuli" till framgår av orden: "Gud och helvetet är sannolikt påhitt för att hålla människor i schack". Notera ordet "sannolikt" - religionshatarsekten Humanisterna sticker in de här modifikationerna (Gud finns nog inte) eftersom de är falska djävlar som vet att svenskarna värjer sig mot absolutism. De beter sig precis lika bedrägligt med orden som reklambyråkonstruktionen Nya Moderaterna.

Jag har nu inte läst några böcker av Andersson, bara en handfull krönikor. Men bortsett från en oklanderlig språkhantering tycker jag hon saknar exakt det som utmärker Lejonet: nerv och drama. Hon låter faktiskt som en byråkratisk Jungfru, torr och exakt. Men inte ens det när man tittar närmare. Följande citat från senaste krönikan uttrycker t.ex. bara på ytan en intellektuell, analytisk verksamhet, men skalar man bort all bullshit ser man vad hon egentligen säger.
[D]et är inte värderingarna hos enskilda imamer som är det väsentliga, utan systematiseringen och institutionaliseringen av deras inflytande på människors medvetanden; självklarheten i att heliga skrifter och uttolkningar ska avgöra hur människor lever sina liv, att det finns synpunkter på allt från menstruationer till penetrationer, från hur man tvättar sig till vilken hand som ska göra vad – själva omyndigförklarandet av människan.

Den här precisions- och krångelsvenskan för faktiskt direkt tankarna till hennes sektkollega Dilsa Demirbag-Sten ("tokindividualisten"), vars prosa är närmast outhärdlig. Att DN tar in hennes bidrag har helt och hållet med den privilegierade högerns eget religionshat och rasistiska böjelser. Vi har inte kommit så långt från nazikrigsåren och de finare kvarteren i Stockholm... De som kommer upp sig anammar snabbt det fulaste av svenska särdrag: uppfattningen att stå högre i den bio-kulturella evolutionen än andra folk och kulturer. 

Det är som aldrig den "rasbiologiska parentesen" funnits, och Lena Andersson och Humanisterna är dess senaste yttring. Sverige ligger för långt bort, det är därför vår värdeskala är så in i helvete uppfuckad. I varmare länder möts främmande människor och kulturer mycket bättre. (Jag undantar här västerlandets konstruktion av ett nytt Israel som genast började uppvisa västimperialistiska problembeteenden gentemot sin närmiljö.)

Men titta en gång till på citatet och orden, "utan systematiseringen och institutionaliseringen av deras (imamernas) inflytande på människors medvetanden". 

Så här koketterar den sataniska höger med sin förmodade intellektuella överlägsenhet. Rasisten Lena Andersson skulle aldrig säga det öppet, så hon lindar in ordet ISLAM i denna krångliga omskrivning - islam ÄR "systematiseringen av ledarnas makt att påverka människors sinnen".

För en ateist av den här skruvade typen är islam varken gudomlig uppenbarelse eller ens en reformerad beduintro - Andersson ägnar sig med frenesi åt falsk polemik. Hur skulle man kunnat tro att hon skulle tala med den observans av heder världens alla akademier kräver av sina elever? Hon är en simpel propagandist för simpla sekularister som DNs kulturchef Björn Wiman - som inte ens kan syfta rätt i sina meningar. 

För Sveriges intellektuella bottenslam är islam är ett enormt hot mot hela det västerländska hyckleri där t.ex. Aftonbladet i ena rubriken manar till moralisk upprustning och enande mot näthatet för att i nästa sekund göra reklam för spel- och dobbelverksamhet, otrohetssajter, sjuka skönhetsideal och allt annat som degraderar människan. Allt därför att ateisten/materialistens grundpåstående är att Gud är en inbillning och att moral bara är mänsklig konvention. Att den enda sanningen är Nihilismen - inget i världen har något absolut värde och allt är egentligen meningslöst. Så var fri, gör som du vill. 

Nihilismen är släkt på nära hand med Jungfruns symbol som markör för profitmentaliteten. Vi såg i ett stort test av ett kvarts sekels alla Playboybrudar hur Solen i Jungfrun steg fram som lönsamhetstänkandets symbol. Jungfrur är signifikant mer benägna att bli horor och släppa kläderna vid åsynen av lite glittrande guld. Ingen ska förvåna sig att Aftonhorans chefredaktör Jan Helin har samma aggressivt egocentriska placering för Mars som Fredrik Reinfeldt.

En sådan här placering kan lindras i uttrycket eller kanaliseras mot det goda bara om himmelen rymmer "större" och mer vidsynta budskap som därtill på goda grunder kan antas äga en högre prioritet. När en så här självisk Mars stiger i öster, som i Reinfeldts fall, är det svårt att hitta några förmildrande omständigheter.

Tagen för sig indikerar Mars i Jungfrun antingen en aggressivt separatistisk individualism - Reinfeldts livslögn gör att han inte ser sin politiks skadeverkningar, hur hans socialdarwinism som kräver att alla som inte "själva kan bära sin kostnad" ska tryckas ner i fattigdom eftersom Jungfrun inte bara är profitprincipen utan också representerar egennytta (profit kanske är egennytta...). Det "är" Jungfrun som fått regeringen Reinfeldt att se till att alla som startar enskilda firmor numera med högerns välsignande kan smita undan sin skatt genom att avstå att ta ut egen lön och istället använda företagets vinst. 

Reinfeldt bygger in sin egen egoism - och hans hemliga näringslivssponsorer - i hela det svenska folkkynnet. Eller snarare underblåser ett självtjänande som alltid måste ha funnits i den introverta svenska folksjälen. Från att som Reinfeldt hata och se ner på de som inte är lönsamma nog, är det bara några korta steg härifrån till att som en Hitler få med sig hela det degenererade folket (de har nu fått lära sig av Landsfadern att det är fint att vara en självisk individualist och ha "hur många valmöjligheter" som helst medan de fattiga inte har någon alls), bara några steg kvar för Führer Reinfeldt och hans svenska trupper till storskalig hetsjakt på vår tids judar och undermänniskor.

Det här steget har Lena Andersson redan tagit i sin konsekventa anti-islamism. Hon är andligt medskyldig till den re-aktivering av det smutsigaste i den svenska folksjälen som redan Nya Moderaterna så lömskt påbörjat genom att lögnspråk och åtgärder för att bryta ner ett folk i svaga och isolerade individer, alla övertygade om symbolen Jungfruns innebörd, "egennytta", är det högsta goda även för dem.

För alla tecken som inte uppnått zodiakens sjätte mognadsstadium förefaller Nya Moderaterna tala frälsningens ord. Partihoroskopet ståtar när allt kommer omkring med den fallna Venus i Jungfrun, en ren symbol för horan som suktar efter pengar och egen vinning, och kombineras också med Jupiter i Jungfrun som därtill föreskriver att man ska komma åt dessa pengar enkelt och utan ansträngning! Således. 

Låt alla potentiella människosvikare starta egen firma och slipp så statlig skatt genom att låta bli att ta ut lön! Lev via företagsvinsten istället. Så har de verkliga undermänniskorna i vårt samhälle introducerat en sällan skådad dubbelmoral och ett lögnspråk. Reinfeldt fick mandatet av svenskarna, inte att vårda välfärdssamhället utan för att svenskarna någonstans vill döda varandra, men enligt en hackordning där medelklassen börjar med att trampa ner sjuka och arbetslösa för att känna att de verkligen har nått en bit på karriärtrappan. 

Tyvärr tänkte den mediokra medelklassen inte på att sedan de givit mandat åt hydran (med Reinfeldt och Borg som två huvuden) att svälta ihjäl eller fullständigt marginalisera samhällets svaga fortfarande står de alltjämt kvar på lägsta pinnhållet på samhällsstegen. Och gissa om den ekonomiska överklassen i nästa steg kommer att trycka till dem också! Den är den banala människans lott - att lita på att konsumtionssamhället vill dem väl.

Lena Andersson har tveklöst också hon för länge sedan gått vilse i sin ideologiska fanatism och en livslögn som får det falska att se gott ut och det verkligt goda att framstå som demoniskt. Som horoskopet antyder är det kanske inte Jordelementets materialistiska böjelse som driver henne, utan sannolikt två oppositioner mellan Eld och Luft. Ett typiskt exempel på en farlig fanatiker.

Det hon hatar så, beskriver en månascendent i Lejonet väldigt bra: se imamerna och de religiösa auktoriteterna på horoskopets topp i formen av den arabiska al-Ghul (så passande för en islamofob). Den onda stjärnan kan i vissa fall göra gemensam sak med en eller annan ingrediens i det egna horoskopet, så att man själv blir en "djävul", pervers eller åtminstone infernaliskt motsträvig. Oxen är det mest passande tecknet för all form av bokstavstro eller fundamentalism. Det är först i nästa Jordtecken (Jungfrun) man börjar manipulera orden (se Jungfruascendenten Reinfeldts ständiga flyttningar av fokus och rena faktalögner när inget annat hjälper).

Men tionde huset är också auktoriteternas hus, och i den mån man inte själv strävat efter makt eller identifierar sig med den, tenderar man att se på det tionde som "överhetens" hus. Och gissa om Lena Anderssons extremt egocentriska lilla inre barn - Solen i Väduren, tecknet som har en enda mission här i livet: att bryta sig ur alla tvingande cirklar - gissa om detta inre barn hittat det perfekta monstret i imankollektivet - islam - att demonisera och förklara som Satan själv! 

Lena Andersson är, av horoskopet att döma, en människa som är svårt andligt sjuk. Standarddiagnos i fall av sådana här rabiata hatare är att DE BARA IGÅR SJÄLVA VAR DET SOM DE IDAG KOMMIT ATT HATA. I något av Lena Anderssons närmast tidigare liv på jorden har vi troligen en brutal översittare - just ett sådant Algol-tryne som hon så sakta distanserar sig från genom att se det i andra förhatliga människor eller hela grupper.

Varför Anderssons DN-text saknar Lejonets känsla för dynamik om hon nu har sinnelaget i dramatikertecknet, beror säkerligen på att den halshuggna demonen Ketu (Draksvansen) gör något med hennes sinnelag. Efter drygt fem års observationer av månnoderna har jag ännu inte kommit till någon enhetlig bild av dem. I astrologin muterar alla "fundament" oupphörligt och den ena Draksvansen är inte den andra lik. 

Men att här tycks finnas en vilja till att bestraffa eller "skära av vid fotknölarna" rimmar bra med Lena Anderssons i huvudsak "anti-" inställning. Att också Solen i Väduren är "anti" (fuck överheten - Väduren är ett väldigt "punkrockigt" tecken) bara förstärker den här antiauktoritära sidan i horoskopet. 

Att hatets och separationens Mars är kvinnans (troligen) enda placering i Jord gör att hon tappar fotfästet helt. Därför: två Eld/Luft-oppositioner gör henne till en extremt farlig fanatiker. Även västerlandet producerar som bekant sina terrorister. Det hade högern väldigt svårt att förstå när Anders Breivik visade exakt hur lågt västcivilisationen - den världsbild Jan Helins Aftonhora sprider 24 timmar om dygnet - fallit. 

Vad Lena Andersson inte förstår är att det imamernas skarpa kartläggning av livets och det mänskliga psykets alla irrgångar och stipulerade motgift som är den medicin hon själv bäst behöver. I sina islamofobiska protester skriker som en islams förlorade son till dessa imamer: "Pappa, kom och ge mig ett rejäl kok stryk och ta sedan hem mej! Jag orkar inte längre vara så här västerländskt frigjord. Jag behöver mer tankedisciplin, inte mindre."


Se även: Ateist-Lena & Hizbollahs andlige ledare 

Inlägget är snarlikt det just skrivna, fast mer tekniskt. Jag hade glömt bort det fastän skrivet för mindre än ett halvår sedan, och såg det först i efterhand.

1 kommentar:

  1. Aldrig i mitt liv har jag läst något så idiotiskt....

    SvaraRadera