Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 24 februari 2013

Expressens kultursida & halmdockorna

I sin senaste krönika i AB hävdar Jan Guillou att Expressens kulturredaktion inte sällan ägnar sig åt falsk intellektualitet, att där riggas halmdockor för att sedan kunna polemisera osakligt.

Hur det är med den saken vet jag inte eftersom jag vid den ansvariga kulturchefens tillträde läste flera av hennes krönikor men snart tappade intresset. Det var helt enkelt för dålig journalistisk. Jag saknade pregnanta observationer, tydliga åsikter eller slutknorrar.

Men när ett ofog har uppstått - om Guillou nu har rätt - är det på den redaktionschefen det yttersta ansvaret för en fulkultur vilar. Så låt oss bara för övningens skull titta på Karin Olssons horoskop och söka tecken på blindhet inför falsk argumentation, på en dålig förmåga att följa ett ämnes röda tråd. För det man inte kan uppfatta själv, det släpps ju igenom och publiceras.

Direkt ska sägas att sinnet byter zodiaktecken runt 16.00 på eftermiddagen så den här kartan baserad på tiden före det är inte helt säker. Att oddsen talar för en Måne i administrativa tecknet Vattumannen är ingen garanti för att kulturchefen verkligen föddes med den.

Utgår man från att sinnelagets Måne ligger i Vattumannen ger det emellertid ett månhoroskop vars hus direkt ger åtminstone mig en förklaring till den upplevda andefattigheten. Solen i Väduren är här en debutant men ambitiös Sol i publiceringsbranschens tredje hus. Så "upphöjd" Solen än i teorin är, faller den här tillbaka på sin disponent Mars som ligger med den "fallna" skrivarpennan Merkurius i Fiskarnas Vatten och därtill i det sjukt ointressanta andra huset för materiella resurser. 

Månhoroskopet vittnar alltså om ett sinne som säkert sedan Olsson var liten flicka fantiserat om en aktiv livsgärning (Solen) i medierna (3e huset) men där själva basen för en sådan karriär är simpelt materialistisk: genom att placera den världsliga losern Fiskarna, här så fylld av emotionell hetta, i det hus som har med den egna plånboken att göra, inser vi att människan saknar varje tillstymmelse till högre ideal. Hon vill bara komma åt pengar - det är därför hon leder Expressens kultursida. Hon är inte ens en duktig kulturarbetare själv. 

Både 11e idealhuset och det allra högsta och noblaste 9e huset har eländigt placerade ägare enligt månhoroskopet. Elfte husets ägare är Jupiter som hittas i det onda sjätte huset för fiendskap men också för privata vinster (minns hur Jungfruns ständiga skiljande på mitt och ditt i syfte att säkra sin vinst från "invaderande horder" frambringar både främlingsfientlighet och fiendskap - bloggens undersökningar tyder på att den agrara jordarbetaren är den som har närmast till rasism och trams om den egna jorden, det egna blodet och liknande - världsbilden är helt enkelt för snäv och resulterar i utsagor enbart baserade på Jordelementets triviala hudyta).

Det nionde huset för de högsta målsättningarna (t.o.m. högre än tiondehuskarriären) ägs av Venus som tyvärr störtdyker till 2a huset för egen ekonomi. Är detta allt Olsson söker utforska - hur långt hon kan expandera den egna plånboken? Huspositionerna för de två viktiga och idealistiska husen förstärker bilden av att den här Väduren är den sämsta sortens materialistiska egocentriker. Vad vet jag, Olsson kanske kommer från avgrundsfattiga omständigheter så att detta i själva verket är hennes själs "kallelse" i detta liv? Nionde huset är dock en indikation på vad själen måste göra för att leva upp till sin djupaste orientering. HON MÅSTE FYLLA SIN EGEN PLÅNBOK (2a huset). 

Jag tror knappt jag mött ett så trivialt dharma tidigare - men detta är tydligen "det rätta" att göra för den här själen - ur begärsplaneten Månens perspektiv måste tilläggas. (Det kompletta horoskopet ger det "kroppsliga" dharmat, men vi har ingen födelsetid). 

Man kan fantisera om en så ohygglig fattigdom i något tidigare liv att detta verkligen är vad själen ville förverkliga. Begäret efter egna pengar tycks långt viktigare än metoden att komma över dem, för en Sol i Väduren baserad på Mars i vaga Fiskarna simmar lite varstans för att komma åt klirret.

Men så här långt saknas tendenser på en uttryckligt lögnaktig själ som därmed inte klarar att se hur lögnaktiga halmdockealster är uppbyggda - lögnen är sin egen blindfläck. Jag menar dock att en Måne i Vattumannen perfekt skulle förklara varför kultursideschefen inte förmår sålla bort slikt intellektuellt dravel. Den här Månen är störd på två eller tre sätt. 

Oppositionen från sin egen disponent är som att säga ett sinne i strid med sig själv! En konflikterad människa som inte litar på eller t.o.m. söker sin egen undergång som intellektuellt redbar individ. Här är plötsligt Guillous anklagelse upp i dagen!

Men dessutom är sinnet i månnodsaxelns grepp och dessutom på den halva där den halshuggna Draksvansen antyder en girighet som famlar i blindo eftersom huvudet här har huggits av till följd av tidigare synder!

Det här kan knappast vara en bra kombination för författarskap, slår det mig. Är det därför jag upplevde så lite när jag läste några kolumner av Expressens kulturchef? 

Jag bestämmer mig för att söka empiriskt belägg för att Månen med Ketu - i Luft eller oberoende av element - faktiskt ger en trötthet eller avmätthet som inte lyfter författarskap. Det var Drakhuvudet som var girigt och ville bli som gudarna och här har den fula sidan slagit sig samman med den rena makt- och auktoritetsplaneten Saturnus. Kvinnan vill ha makt, om det så utarmar hennes sinne och gör henne till en som tänker i schabloner.

Problemet här är förstås att sinnet (Månen) och Saturnus samtidigt opponerar sig mot varandras positioner och att Saturnus dessutom angriper sitt eget tecken. Den är oppositionen med noderna är så komplex att jag inte orkar reda ut dess fulla dynamik!

Men att oppositioner ofta leder till demoniseringar det är helt klart och det styrker Guillous påstående att det produceras mycket falska halmdockor på Expressens kultursida.

Hur hitta empiriskt belägg för att Månen - fantasins planet - producerar dåligt som författare när den bestraffade Draksvansen vidhäftar den? Tja, varför inte återvända till bloggens studie av samtliga Nobelprisbelönade författare! Jag har 106 stycken noterade t.o.m. 2012 års pris. Stämmer min hypotes (egentligen föga mer än en intuition och ett löst antagande), då borde vi hitta ett underskott av den här kombinationen bland de berömda författarna!

Månen delar förstås tecken med Draksvansen en gång på tolv. Med bara 106 horoskop betyder det ett medelvärde på 8,83 horoskopet. Det visar sig att just exakt 9 Nobelpristagare hade Månen med Drakhuvudet.

Vi har därmed falsifierat den hypotesen. "Avmätta" eller straffande södra månnoden innebär inte i sig att sinnet skulle vara "avknäppt", osensitivt, dämpat eller berövat förmågan till dynamiskt uttryck. Med så få Nobelpristagare är det helt lönlöst att söka gräva sig djupare och se om något av de fyra elementen bidrar till en förlorad förmåga. 

Dessutom hade en eventuell underrepresentation av Månen/Draksvansen bland Nobelpristagarna vilat på dubbla antaganden (och därför varit ett högst dubiöst fynd): att Olsson verkligen föddes med Månen i Vattumannen och på samma sätt att de i vissa fall hypotetiska månplaceringarna för Nobelpristagarna verkligen stämmer (bara för en liten del av dem är födelsetimman känd).

Eftersom jag saknar mångårig erfarenhet av månnoderna, är det möjligt att man bara i samband med ascendenten (då gärna den verkliga som ges med en födelsetid) ska uttala sig om personliga egenskaper. I ett av de två fall av försök till självmord där en Draksvans låg nästan gradexakt på ascendenten, fanns både diskalkyli (ordblindhet fast med siffror) och en påfallande brist på dynamik. En tråkig människa helt enkelt. Men där kunde man kanske peka på en nymåne i Stenbocken och en illa placerad förfogare till både Sol och Måne (en delförklaring till självmordsförsöket). Inte alla himlar sjuder av livsglädje!

Eftersom en halshuggen Draksvans med sinnelaget uppenbarligen inte hindrar stora författare från att komponera trovärdig och sammanhängande fiktion, kan det inte vara denna faktor som gör att Expressen släpper genom falska argumentation i syfte att politisera kulturfrågor - om Guillous har rätt. Och det tror jag. En mer logiskt klarsynt person är svårt att föreställa sig. Guillous horoskop har logikens planet Buddhi (Merkurius) i direkt opposition till sin ascendent. 

I det gamla inlägget om storsäljande Guillou noterade jag också att tredje publicerings- och logikhuset såg bra ut, så man kan ju jämföra hans faktakoll med t.ex. Karin Olssons, där en förvisso "upphöjd" Sol i tredje inte backas upp eftersom den subjektiva Mars infekterar en fallen Merkurius i Vatten. Eld/Vatten-krig kan ge anfäktelser och emotionell stirrighet som helt försummar logikens lagar så det är nog här vi ska söka roten till att Olsson inte kan se en halmdocka. Hon äger inte ett tillräckligt skarpt intellekt. 

Nu vann Albert Einstein (merkurisk Tvillingascendent) Nobelpris med samma fallna Merkurius i Fiskarna, men man ska inte luras av dennes ikoniska snille-stämpel Slå upp och se hur många år han slet med relativitetsteorin. Här kan man tänka sig att den intill fixering envisa Saturnus invid Merkurius fortsatte kämpa där en "normal" fallen Merkurius skulle ha drivit bort i nästa imprecisa fantasi... Man kan notera att hans ascendent var merkurisk Luft (Tvillingarna) och att Merkurius fallen i Vatten kanske ger lite av "dissociationens" effekter. Han var heller inte på något sätt enastående under skolåren.

För ett verkligt intellektuellt geni, se hellre horoskopet för Nikola Tesla! Obegripligt nog har jag inte kommenterat det tidigare på bloggen, men här är en karta. Lois Rodden ger bara en B-rankning för födelsetiden midnatt, men uppgiften verkar trovärdig och ascendenten ger ett spektakulärt intressant tredje huset i frågan om disciplinerad intellektuell verksamhet - raka motsatsen till att tappa tråden och acceptera halmdockor som något annat än ren och skär dumhet. 

Kommentarer till Teslas horoskop får anstå. Men en sak kan man inte låta bli att notera i samband med frågan (exceptionell intelligens) och det är att hans himmel bekräftar läran om Ljusets kvalitet - Sattva guna. 

Hela Teslas horoskop går i Ljusets tecken! Han klarade heller inte av relationer med motsatta könet. Som Jesus sade: när man blivit en ängel gifter man sig inte längre. Istället umgicks Tesla kärleksfullt med en... vit duva!Här är allt Karin Olsson kommer att bli om sisådär 5.000 år, om hon ser till att återfödas ofta och i varierade miljöer.PS. Psykoanalytikern Jule Eisenbud har ett fascinerande kapitel om Tesla i sin "Love & Hate in the Nursery and Beyond". Där berättar han om Teslas excentriska beteende och kärlek till sin burfågel.


3 kommentarer:

 1. Intressant att se Teslas horoskop. Jag läste en biografi om honom någon gång, och kommer ihåg det där med att han blev förbigången, och aldrig fick det erkännande han förtjänade. Men han ansågs väl smått galen... och gränsen mellan geni och dårskap är ju hårfin sägs det (och flytande, skulle jag vilja tillägga). T ex så har ju Marconi tilldelats äran av att ha uppfunnit radion, fast det eg var Tesla som var först. Med tanke på skillnader i karriär är det intressant att jämföra Einsteins, Teslas och Marconis 10:e hus. Einstein hade ju solen där, och fick tidigt ikonstatus. Marconi hade ascendenthärskaren merkurius där, men Tesla hade inget i 10:e och husets ägare Saturnus räknas som illgärningsman. (Dessutom står verksamma välgöraren Juptier gömd i 12:e).
  S

  SvaraRadera
  Svar
  1. Erkännande och tionde huset, ja. Jag håller helt med om att Einsteins Sol i 10e rimmar perfekt med hans ikonstatus. Det här är stoff för ett eget Tesla-inlägg för horoskopet är verkligen enastående udda.

   Men även om hans tionde gapar tomt, är det en visuellt falsk indikation - om jag förstått indisk astrologi rätt. Alla hus har en ägare så Teslas Saturnus skulle alltjämt ha kunnat indikera prominens genom t.ex. en annan hörnhusplacering. Men nu befinner den sig i ett hus som västtraditionen kallar kadent eller slumrande och den indiska traditionen inte heller ser som någon självklar lyckträff i sig.

   Visst, han har - likt Einstein - sin Saturnus i kombination med Solen (för en intellektuell envishet gränsande till det besatta - apropå OCD). Men han var alltför idealistisk och ville (om jag minns rätt) skänka världen sina uppfinningar. Som bäddat för att en girigbuk som Edison tog för sig. Och, som du säger, Jupiter för framgång står i tolfte...

   Det är intressant att, som du också säger, den upphöjda Solen som för en Vädursacendent också är en välgörare (Teslas exceptionella intelligens) likväl möter problem i Saturnus, symbol för dem med makt och auktoritet över honom (10e). Detta torde alltså vara Edison åt vilken Tesla arbetade och hade bättre lösningar än arbetsgivaren själv. Det kunde inte Edison fördra och genast satte Saturnus in som repression av Teslas solära intelligens (i tredje huset för intellekt)!

   Du har här i princip redan skrivit inlägget om Tesla och med mina kompletteringar är det bara att klippa och klistra till ett eget inlägg! :-)

   Radera
  2. Alltid till din tjänst :-)

   Jag minns att jag läst att Edison var en rätt ful typ, trots den hjältestatus han fick, det måste ha varit i Teslabiografin. Det passar ju extra bra om Edison symboliseras av Saturnus i Teslas horoskop, för den förre var ju solstenbock.

   Radera