Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 20 februari 2013

DN önskar Vilddjuret fritt


Vem är egentligen vem? Solhjälten Herkules och hydran?

DN/Ledares omdömesgilla synande av turerna i Nuon-skandalen kunde ha slutat med ett fokus på stats- och finansministerns ryggradslösa syn på egenintroducerade paradgrenen "ansvar".

Men naturligtvis deltar ledarredaktionen i den övergripande plan Vilddjuret smider. Rovkapitalet och finansmännen - för stora att straffas för sina brott enligt SvD:s Wall Street Blog - håller ju Staten för att vara det ondaste av ont, och det byte som bör fällas för att Rovdjuret ska få leva som dess natur dikterar. 

Det mest direkta sättet tjuvar har för att knäcka en stat i syfte att kunna härja helt fritt och berika sig på de stora massornas bekostnad (lönepress, lönepress) är att dupera folkopinionen att statligt företagsägande är av ondo, och därför bör avskaffas. 

På det sättet förlorar staten enorma intäkter som kunnat användas till exempelvis den sociala välfärden för landets medborgare. För ett monster är allmän välfärd bara är att "bränna pengar" som direkt borde matas åter in i den mardrömslika kapitalrullningen - ursprungligen en värld i världen men som nu slukat hela den mänskliga civilisationen.

Kärt barn har många namn och DN är en skammans tidning som tagit parti för Djävulen - den materialistiska och mörka sidan av Livet.

*****


Tre exempel på monster: 

Anders Borg har i en skrift sagt att det kommer att göra ont att montera ner den allmänna välfärden. Fredrik Reinfeldt har i DN hänvisat dem som till följd av nedmonteringen att leva som parasiter på anhöriga eller på annat sätt! Den totala cynismens röst kan vi alltid sätta ett namn på: det är den totala Negationen som hittat ett språkrör och vad är Satan om inte den ultimata negationen, den ultimata korruptionens ande?

Så här låter ren och skär ondska när den formuleras till en samhällssyn och en politik. Och det är moderaterna som i Sverige varit mest mottagliga för den Onda sidan. Det pågår, för den som inte förstått det, ett storskaligt angrepp från andevärlden på svenska folket. Så många tomma materialister som skapar perfekta värdkroppar för obehagliga väsen från tomma luften!

Nere på materialistens förståndsnivå ser vi Sanning & Konsekvens spela ut på den enda nivå de mest fallna förstår: via deras egna fysiska kroppar. I moderatnästet Stockholm råder en historiskt stor anstormning av kräkbaciller och annan ohyra från den lilla världen - entiteter som väl sorterar in bland de klassiska symbolerna för Satans horder. 

Minns den mästerliga "Bram Stoker's Dracula" där sångaren Tom Waits - numera en girig kapitalist som tar enorma summor för att framträda inför publik ("jag har nu mina levnadskomkostnader") - spelar den galne medarbetaren Renfeld på dårhuset. Notera karaktärens namnlikhet med en viss Reinfeldt - ödets ironi och en verklighet som imiterar konsten!


Renfeld fångar föda


Renfeld - vilken vi nu talar om - slutar i en isoleringscell frossande på just Satans småkryp, medan han väntar på att Flugornas Herre ska belöna honom. Naturligtvis kommer Vilddjuret inte att belöna den mediokra medelklassen mer än vi fick billigare el och bättre apotek tack vare privatiseringen. 

Ordet "avreglering" är egentligen bara en eufemism för laglöshet och huggsexa. De rikas vällustiga homobrottning i gyttja. "Vem tar mest?" Se tv-underhållningen och förstå vilka budskap precis varenda frågetävling hamrar in i den enkla massan. Det är Följa John-leken hela vägen från Ondskans Furste och ner till den minsta bland anhängarna.

Djävulen driver med de kodumma (dansen kring guldkalven är en genial bild) - och dumhet är, tyvärr, mänsklighetens nuvarande standardmodell. IQ 100 betyder just medelbegåvad - medioker och lättlurad och bara alltför villig att likt råttan springa efter flöjtspelaren som lovar gott till den egna plånboken. Svenskarna är som en hord tragiska Renfelds och allt som kommer att hända i slutet är att Satan kräver tillbaka dem som tillhörde honom.  (Ja, även den store greken Platon talar om två vägar just bortom vår synrand!)

Jag tror ärligt talat inte svenskarna hade något val under sina liv. Frihet existerar bara för obundna själar. Allt var fel, tid, plats och grundvirket (dna) i dem själva. Sverige var huset som Gud glömde och genast rusade tiotusenden smådjävlar in i varje por av folkkroppen. 

Minns hur neurotisk svensken var för orent blod - vi var nästan först i världen med att försöka utrota de undermåliga bland oss. Föga förstod de rasbiologiska svenskarna då (dagens främlingshatare) att det var en sjukdom inom dem själva som talade! Rasbiologin var den tidens sätt att uttrycka det Dagens Nyheter och Rovkapitalet (näringslivet) i dag ägnar sig åt: att söka utnyttja de svaga för att själva bli så starka (rika) som möjligt. 

Har man sett Principerna i livet är det väldigt lätt att välja. Men den friheten - att se och förstå - existerar bara för obundna själar, själar som inte redan blivit slavar under sina materiella livsinvesteringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar