Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 10 februari 2013

De fattiga och de rika
Jag har 3 virtuella spelpjäser. Jag vill flytta dem från röda till blå lådan. (Gå från sann levd andlighet till materialism, ateism eller den intellektuelles pseudotillvaro).

Eftersom det är virtuella spelpjäser förblir de ursprungliga 3 i röda lådan och 3 nya uppstår i den blå lådan. Nu är det verklig match – lika många i varje lag. Levande livet mot idéerna om detsamma.

Att de är virtuella gör det möjligt att upprepa manövern om och om igen - jämför upphovsrättsdebaclet kring piratkopiering av digitalt lagrad information. 


Men jag vill inte att det blir fler bollar i den blå lådan. Då skulle den isande blå materialismen, luftslottskonstruktörerna eller de mediokra moderaterna rent numerärt kunna köra över den röda lådan, så att vi kanske glömde att den ens existerade.

Märk väl att vi inte ens talar om livet i Vatten eller Jord här. På dessa mer handgripliga regioner ägnar man sig inte ens åt abstrakta frågor med mindre det kört ihop sig rejält i det vardagliga och man tvingas byta plattform.

I databranschen ser allt krångligt ut som så enkelt görs i verkliga livet (förutsätt att det kan göras). Som i exemplet här nedan kan en spärr se ut, som först kontrollerar att den blå lådan inte redan fått sin tilldelade kvot av tre spelpjäser från den gudomliga röda världens representation (röda lådan eller Eld). 

Det är ju från den gudomliga världen de ursprungliga Spelarna kommer och som i inträdet till vårt universum genast kan sägas hölja sig i röda kroppar av Eld. De blå är sekundära, ibland sekunda och korrupta kopior av de ursprungliga varelserna. Det är bättre att tänka rätt än fel. Den som tänker rätt kan i sin tanke famna hur Eld informerar hela ens väsen, och Elden, antikens noblaste element, lämnar sömlöst över till den andliga naturen (som intressant nog också representeras av Luft). Elden, Solen eller den levande själen kan välja att vända sig åt två håll.

Kopieringen av virtuella spelare och spärren som hindrar blå lådan att växa sig mer talrik är steget just efter elementär databasprogrammering. Inget märkvärdigt. Termen ”SpelarKategori” syftar här på en lista som parar Spelarens ID-nummer med ID-numret för antingen kategorin RödLåda eller BlåLåda. Ord som "INSERT" är som det låter, "INFOGA" i listan (om villkoren si-och-så är uppfyllda):

INSERT INTO SpelarKategori (KategoriID,SpelarID)
SELECT RödLådaID,SpelarID FROM SpelarKategori
WHERE SpelarKategori.KategoriID=RödLådaID AND SpelarKategori.SpelarID NOT IN (SELECT SpelarKategori.SpelarID FROM SpelarKategori WHERE SpelarKategori.KategoriID=RödLådaID)


Logiska operationer, menar en del, är bara människans abstraktion av verkliga livet. Andra säger att logiken eller förnuftet är en inneboende egenskap i naturen. Tillvaron är inte meningslöst kaos som bara råkat klumpa ihop sig till en ordnad värld, ordningen är ett uttryck för att allt det här var intelligent till att börja med. Färdplanen är lagd redan innan "evolutionen" tar sin början.


Materialisterna hävdar, jag vet inte om de egentligen tänkt igenom det här, att, givet en tillräckligt stor superdator skulle de i princip kunna beräkna hela universums utveckling. Vi lever i ett deterministiskt system, styrt av logiska eller för förnuftet åtkomliga lagar. De ser bara döda och själlösa orsakskedjor som går som vågor genom tid och rum. De vet ingenting om övervåningen, varifrån både den röda lådans Spelare och dess kopior i den blå Lådan kommer.

Varför mitt eget soltecken Vågen, som tillhör Luftelementet, utmärkte sig så skamligt i testet av flera hundra ateisthoroskop beror troligen på att luftmänniskan tenderar att uppfatta sitt eget tänkande som det högsta möjliga tänkandet. 


Det västerländska intellektets fader, Platon, hånade med rätta sofisten (retorikern, den politiska skitsnackaren) Protagoras som påstod att ”människan är alltings mått”. Protagoras förespråkade den sunkiga värderelativism som vi hör hos den blå lådans svenska företrädare Fredrik Reinfeldt i dennes falska och baksluga försök att behålla makten över folkets sinnen.

Protagoras har naturligtvis rätt, men bara på sin nivå av verklighet. Hans ord klingar sant enbart för de egocentriska kollapser till individer som inte förmår höja tanken bortom det mänskliga, och ur det gudomliga perspektivet se vad som utgör det mänskliga.

Till och med när humanister postulerar oförytterliga mänskliga rättigheter använder de såldes den gudomliga, högre utblickspunkten för att se och förstå dilemmat med att vara människa. De ser med och ÄR Solen själv. Det är bara det att de inte har begåvning eller ärlighet nog att erkänna att intelligens inte kommer ur geggan uppe i kraniet utan är tillvarons själva essens.


Hur kunde då Fredrik Reinfeldt kalla svenskarna det "sovande folket" 1993? Han talade om något helt annat, om det socialrealistiska perspektivet - Jord & Vatten - där folk går in i slentrian och (enligt Reinfeldt) hellre ligger på soffan och går på bidrag än är en lönsam Spelare. 

Reinfeldts djupt störda horoskop har diskuterats så många gånger att den astrologiska förklaringen till hans inre demoner inte behöver dras på nytt. Men en viktig nyckel är förstås att han ser på livet genom Jungfruns tecken i öster: profittecknet som uppenbarligen bara kan tänka i antingen/eller-kategorier: Är du lönsam eller en belastning, lille vän? 

"Är du inte lönsam lovar jag att nästan svälta ihjäl dig den dag jag kommer till makten. För från min Ledande Princips perspektiv är du inget värd för sådana som mig, vi etniska och framgångsrika svenskar." 

Så röstade svenskarna fram en kallsinnig räknenisse till sin folkledare. Att detta kunde ske tyder på att vi nu är nere på så låga intelligensnivåer att t.o.m. den enkla databasinstruktionen här ovan ter sig som rena Einstein. Eller att förmågan att skapa enkla instruktioner kombineras med en rutten egoism och noll intresse för livet utanför den egna lådan. 

Jag finner det fascinerande att Reinfeldt så ofta talat om särintressen, han som verkligen inte bryr sig om något annat än sitt eget fortsatta maktinnehav. Han är Sveriges i särklass fulaste särintresse, han och de som köpt (eller till och med ÄR) Nya Moderaterna för att driva Deras politik.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar