Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 14 februari 2013

1940-talets onda moderater på Östermalm

Smutsiga i Reinfeldts regeringskansli, rättare sagt i Kulturdepartementet. Claës Wachtmeister berättar vad som pågår i dagens SvD. Fula människor och fula turer kring Thielska galleriet.

Namnet Eva Bergquist drar naturligtvis intresset till sig, men det här kortlivade och snart återkallade kulturrådet i Washington har verkligen en låg profil på nätet. För att hitta ett tänkbart horoskop tvingas jag tillgripa andevärldens associativa sanningar. Det framgår strax vad jag menar.

Trots en halvtimmas osystematiskt sökande i olika nättjänster, företagsregister, telefonkataloger och liknande dyker ingen tydlig kandidat upp. Det ganska aktuella fotot antyder en kvinna över femtio eller en som åldrats snabbt.

Det finns en villaboende kandidat i en snobbig stockholmsförort men där talar en bolagskoppling till något i kemiindustrin starkt emot denna kulturkvinna. Men plötsligt uppenbarar en häpnadsväckande tydlig associationslek. Det bor en kvinna på femtio på Östermalm, detta moderata högernäste och en gång tillgång för nazismens vänner, och därtill bara snett över gatan mot ett konstgalleri, Galleri AgardhDet är som de gamla nazikopplingarna ännu lever kvar i områdets gatunamn, Tyskbagargatan och Jungfrugatan - det senare zodiaktecknet var tydligt markerat i horoskopen för främlingsfientliga politiker, bland höga nazister under Andra världskriget och nu senast i Nya Moderaternas födelsehoroskop. Det är "renhetens" och självtjänandets (profitens) princip men även, i en sammanflätad tradition, trälens (tjänstehjonets) tecken.

När det dessutom berättas i SvD om rent maktmissbruk - utlåning av svenska konstskatter till USA på basis av enbart vänskapsrelationer, då börjar man verkligen misstänkta att Bergquist med sin korta tid i USA är vad den också det korta insticket i huvudberättelsen handlar om. Kanske ska någon grävande journalist kunna finna även en koppling mellan departementsrådet och Galleri Agardh - eller nära kontakter med dess ägare.

För mig räcker symbolerna "Östermalm", "Galleriet" och dess närhet till bostadsadressen för en namne till den smutskastande styrelsemedlemmen i stiftelsen Thielska.

Det är så här vi hittat ett horoskop via andevärldens symboliska fingervisningar.Jord och Vatten ger dispositionen till materialistisk sörja. Intellektets Merkurius i Luft, men skadad av härvan i vänskapskorruptionens tecken Kräftan. När jag skriver på detta sätt betyder det inte att Kräftan som grundbetydelse står för korruption, utan att själva störningen skapar en vrångbild av Kräftans neutrala disposition att krympa perspektiven och ägna sig åt välgörenhet bara bland sina egna.

Om det är korruption som studeras är alla tre Vattentecknen tillsammans korruptibilitetens element. Kräftan, Skorpionen och Fiskarna introducerar "upplösningens" verklighet (och avskyn mot den ultimata förlusten). Inte minst intellektuell korruption där Vatten är benäget att låta affekter skada intellektets förmåga att följa en sann eller logiskt redbar tankelinje.

Är det pga. Vattnet, som innehåller en fallen Måne i Skorpionen på basis av en fallen vitalitetsplanet (Mars) i Vatten som kvinnan ser relativt åldrad ut för sina femtio år? Jord och Vatten har ingen del i himmelrikets välsignelser, grisar som vältrar sig i leran är avstängda från de högre elementens välsignelser. Den som följt bloggen ser lätt att detta är ett mycket passande horoskop för en smutskastare!

"Konstgalleri" kan sammanfattas i en signatur: Saturnus och Venus, precis som vi har på denna himmel. Och dessutom i Stenbocken den stora materiella ägaren!

Jag stärks i min tanke på att andevärldens inspirationer t.o.m. i gatunätet ropar ut sanningen om en i själ och hjärta nazityp av kvinna, en typisk moderat, en typisk medlem av "The Haves" de som söker döda "The Have-Nots" och svälta bort dem från denna världen. 

Adolf Hitlers diskriminerande anhang lever och har hälsan än i dag på fina Östermalm. Nu jobbar de bl.a. i Reinfeldts kulturdepartement och deras mordinstinkt baserar sig idag på att konstnärer som tjänar pengar ska få leva, men sådana som går in i väggen, som Nike Markelius, ska dö eller omskolas så att de är värda att få leva. Säger Eva Bergquist i en intervju: "Det (moderata) politiska intresset för kulturnäringarna har accelererat vilket hänger ihop med deras mätbarhet."

Den stora mätare (och utmätaren) är förstås Saturnus, här passande nog i det simplaste av element: det enda som till och med ett småbarn kan mäta, Jorden. Venus just invid mätstickan Saturnus är förstås i Jordelementet i hög grad en konstnärlig Venus som tappat all idealistisk höjd och nu ägnar sig mer åt PRISLAPPEN på konstverket. Galleri-kopplingen igen.

Titta nu en sista gång på horoskopet och ta den giriga demonen Rahu på allvar i dess koppling med den fallna Mars och den sjösjuka störningen dessa två bringar till horoskopets intellekts- och kommunikationsplanet. Är inte detta en disposition till förtal, vet inte jag! Den ljugande religionshataren Christer Sturmark, ordförande för Humanisterna, har en snarlik störning mellan sekterismens Kräfta och den stora tankens Vattuman. 


Och vad om detta nu är fel horoskop?

Det spelar ingen roll. Kartan stämmer så skrämmande väl med fakta i målet, att vi plötsligt inser att våra liv inte utspelas nere "i köttet" utan i själva verket är grupperingar av förnuftsprinciper som stöts och blöts i den intellektuella världen. Den karta som gavs illustrerade perfekt den oandliga smutskastande materialisten. Ett perfekt moderat-horoskop där till och med gatunamnen återkallar det "motiv" som vi sett i så många inlägg. 

Ett motiv pådrivet av monstret Fredrik Reinfeldt och med ett undersätsigt svenskt folk som dess villiga och lättlurade tillskyndare. Nu, när vi redan sågat av den gren vi alla på olika sätt var beroende av, välfärdssverige, ett fungerande infrastruktursverige, är det så dags att vakna upp ur de sireniska lockropen från djävlar som predikade att bara den egna plånboken borde engagera var och en, ensam men individuell. 

Men ensam är maktlös och prisgiven åt en rovmarknad som gärna kränger hästkött åt kassakorna (kunderna) tills skandalen uppdagas. Då flyttar djävlarna sitt fiffel till nästa bransch och urholkar den (och ständigt Urban Bäckströms krav på att folk ska sänka sina löner!). 

Vilket pris svensken betalade för att gått på sol-och-våraren Reinfeldts Nya Moderater. Han sålde inte bara ut sjukhus och vårdcentraler till sina vänner utan hela svenska folket. Och säkert 25% av moderaternas 30%-iga väljarkår är fullständigt duperade att tro de tillhör vinnarna. 

Den här fjärdedelen av svenska folket borde omyndigförklaras. Precis som det en gång talades om datakörkort bör Sverige införa ett medvetenhenhetstest inför framtida val. Så här förvirrade och vilseledda medborgare bör inte ges rösträtt. Demokrati, som den tillämpas i Sverige, fungerar helt enkelt inte.


*****


Anmärkning. För den som alltjämt undrar över vad "andevärldens associativa sanningar" egentligen handlade om, vill jag hänvisa till Carl-Gustav Jungs popularisering och annektering av Platons formlära för psykologiska ändamål. I hans definition är en "arketyp" (ett axiom, en styrande grundprincip) ett klungor av interrelaterade meningar. De är psykologiska komplexa, precis som Platon ansåg formerna vara levande och i förhållande till människan autonoma väsen.

I antiken förstod man att astrologin via den synliga fenomenvärlden studerade tillvarons underliggande former eller idéer. Empiriker då och nu värjer sig mot detta och litar enbart till sina felbara och begränsade fem sinnen. De slutar sina dagar med att sitta och sätta prislappar på andra människors levande kontakt med högre verkligheter! Låga livsformer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar