Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 26 januari 2013

Tokliberalismens svenska ansikte


Johan Norberg och den onde Stevie
i Family Guy, barnet som föddes
med drömmar om världsherravälde

I DN monterade nationalekonomen Tino Sanandaji isär tokliberalen Johan Norbergs bok "Migrationens kraft" och demonstrerade den vara ett extremistiskt aktstygge ideologi med fula förvrängningar eller missrepresentationer av verkliga fakta. 

Centerns haveri högerut är som jag tidigare föreslagit, ett resultat av Näringslivets dolda hand, nu när Nya Moderaterna blivit fega med sin ledare och inte längre förmår drive vansinnets ideologi - moderater har fått smak på makt och de patetiska små fördelar de lyckats kamma in åt sig och de sina, och nu vill de bara sitta still i båten och behålla makten. Näringslivet hade trott att Annie Lööf skulle kunna ta över där Fredrik Reinfeldt kollapsade in i sin lojhet.

Ondskan själv, Näringslivet, vill å sin sida fortsätta sitt rövartåg med sänkta löner och ökade vinster för sig själva. De agerar utomparlamentariskt och är de facto en aggressionsmakt, ett särintresse inom landet, men nästlar sig skickligt in och köper politiker (Nya Moderaternas dolda bidrag). Så falska är svenska politiker att Reinfeldt - mutad av näringslivet - sedan står upp och spelar falskspel inför folket och låtsas kritisera Svenskt Näringsliv för att vara ett "särintresse". Detta är den smartaste sortens lögn, dubbelspelet, och moderata finansministern Anders Borg sysslar med det non-stop!

Svenskt Näringslivs horoskop är referens på denna blogg för den personifierade Ondskan, mönstret för en kraft som bara vill dominera för egen del, och diktera andra människors materiella villkor.

Att nu hitta Johan Norberg som Lejon i nymånetider ger också honom ledarskapets tecken som sol- och månascendent. Den tredje och avgörande ascendenten, den som bygger på födelsetimman, förblir okänd.Efter att nyss ha lovordat kroppskultiveraren och låtsasaktrisen Jessica Albas Lejon- och Elddominerade horoskop för dess positiva livsenergi - på flera sätt påminnande om Johan Norbergs "aktivistiska" natur - måste de här två kartorna differentieras. För trots överensstämmelser i både Lejonet, Väduren och Jungfrun representerar kartorna helt olika saker.

Norberg har precis som Alba skördat framgångar inom sitt område tack vare "kungamakaren" Regulus välgörande inverkan. Albas fysiska ascendent berörs av Regulus och hon har universellt hyllats för sin fysiska kropp och smittsamma persona. 

Norbergs fysiska ascendent är okänd men här är det fakta- och kommunikationsplaneten Merkurius som välsignas av Regulus, så att Norberg tycks destinerad att påverka kungar med sin kommunikation - eller åtminstone ett ungt gäng hyperegoister runt Stureplan i Stockholm som infiltrerat det gamla Bondepartiet och reducerat det till ett redskap för sina egna maktambitioner. Näringslivsmonster.

Vad man lär sig av Norbergs horoskop är att Regulus kan välsigna planeter i det antika solsystemet hur mycket den vill, men Merkurius kan likväl framhärda med sin sämre sida: slarvern, lögnaren - DN-artikeln visar en skrämmande ovarsamhet med fakta, som bara moderaterna med deras falska matematik kommer i närheten av. För att sprida myten om marknadsliberalismen drar sig inte Norberg för att läsa att en av fem somalier, hans tänkta nya slavklass i Sverige, är analfabet. Det korrekta uppgiften är att bara en av fem har läskunskaper.

Att förklara dessa missuppfattningar med att Solen bränner Merkurius stämmer inte. Mina undersökningar av Nobelpristagare i matematik och fysik visar att det "inre intellektet" inte berörs av brändheten, precis som indisk astrologi säger. Det är Merkurius i dess helt externa aspekter som skadas. Det här skulle betyda att Sol-Lejonet som härskare eller dominant är en så djurisk besatthet att dominera att finliret - Merkurius fakta - får stryka på foten. En stark sol är en stark vision, men också fanatism.

Särskilt om förmågan att reflektera över sin egen ambition är skadad, som den är när sinnets Måne "bränns" av närheten till Solen, då får vi en fullständigt blind fanatiker. Norbergs nymåne med bränd Merkurius är således totalt sett en rätt kritiskt händelse! Men kungamakaren Regulus i den åttonde himlasfären bryr sig inte, den kastar sin välsignelse och låter de lägre sfärerna reda ut gräddfilsmöjligheten bäst de vill...

Inlägget om Jessica Alba fastslog att de eldiga planeterna Solen, Mars och Jupiter alla är verksamma välgörare med Lejonet i första huset (Jupiter klassificeras som det osedda elementet Eter, men dess positiva tecken Skytten tillhör Eld). Norberg har också lyckats väl med att bli en tongivande visionär för tokliberalismen - hans skräpbok har faktiskt givit direkt upphov till Centers penibla idéprogram. 

Det är uppenbart att Merkurius som publiceringsbranschens och de skrivna dokumentens härskare har tumme med Regulus. Om man inte tar Regulus som en automatisk kungavärdighet kan man kanske säga att den bjuder på möjligheten att bli en dominant, om man hamnar under dess strålar - för Jessica Alba räckte det med att trimma sin kropp och bli drömtjejen för en generation ytliga unga amerikanska grabbar.

Med det vill jag påstå att bra planeter (eller lyckosamma stjärnor) i det fysiska första huset visserligen hjälper en individ men knappast gör annat än skapa en narcissist. Egohuset är som skygglapparna på arbetshästen - det egna jaget blir dessa människors ytterligt förkrympta spelplan. Är de goda, som jag tror Jessica Alba är, är det likväl deras egna personer som blir arbetsredskapet varigenom de sprider sitt välgörande inflytande. Med fokus på andra hus, minskar egocentriciteten och horoskopet öppnar upp på andra sätt.

Den värsta men samtidigt mest subtila narcissist jag mött hade Norbergs nymåne, men i Tvillingarna istället för Lejonet och i det fysiska första huset. Detta innebär att alla tre ascendenterna säger exakt samma sak. Den här projektledaren inom informationsteknologin (Merkurius i Luft - vad annat än IT?) hade den fallna Saturnus i egocentriska Väduren i det mäktiga 11e idealhuset. Därifrån bestrålade den mest skygglappsförsedda positionen för denna policy- och formalieplanet nymånen i Tvillingarna. 

Mannen var identisk med tokliberalismen, pengar och kulturkonsumtion av mainstreamtyp - det var hela hans världsbild. Liberalismens sociala dimension kände han inte ens till, barn som han var av krämare! Han trodde på atomer men inte på själen. Fullständigt mind-fuckad in i tredje led av den förkrympta tidsålders värderingar och krämarskråets ännu mer förkrympta omvärldsorientering.

Här leder det avancerade 11e idealhuset i kombination till en inskränkt Saturnus och ett narcissistiskt förstahus till en allvarligt förkrympt människa, begåvad, belevad och socialt angenäm (som Lufthoroskop ofta är), men på många sätt ett aborterat foster i vuxen kropp. Jag ser i det skissade horoskopet ingen möjlighet för denna människa att växa sig större än sin tids värderingar, han är fast i en ideologisk bubbla. Det är 11e huset som förtrycker Tvillingarna i första, och en nymåne i första är i vilket fall så självupptagen att den inte ens är medveten om hur Freuds Överjag (Saturnus) totalt kontrollerar detta ego!

Johan Norberg har enligt sol- och månascendenten också han diktatorns och policysättandets Saturnus i 11e idealhuset. Detta är en definitiv idé om en fanatisk ideolog. IT-krämaren blir galen som Hitler i talarstolen om man ifrågasätter hans världsbild och tappar helt logiken. Kanske för att Saturnus låg fallen i Väduren då Andra världskriget startade. Kontraktionens planet i ett tecken som vill expandera ger en motsägelsefull symbol. Man bör till den lilla bilden ovan tillägga att också detta horoskop, likt tokliberalen Johan Norberg har Merkurius tillsammans med Solen och Månen.

De här personerna blir alltså i sina egna kroppar och självupplevelser (1a huset) levande annonsplank för vad nu det elfte idealhuset tecknar. Nu har vi som synes lämnat de observationer som gällde för Jessica Alba - Norbergs horoskop drar tydligt åt ett annat håll än den hjärtegoda men i hemlighet sorgsna Alba. 

Den tunga och mörka Saturnus var inte alls central i hennes horoskop men hos Norberg är den lika dominant (för sinnelagsascendenten, och handlingsascendenten) som hos t.ex. i självspillaren Stig Dagermans horoskop - också han en energisk ideolog men som drabbades av idétorka (skrivkramp). 

Från texten om Alba minns vi att Lejonet i första huset har en svuren fiende i just Saturnus så det är aldrig lyckosamt för Lejonet att få Saturnus blickar riktade mot sig! Lejonet (och Solen) är livfull och leker sig fram, men motpolen Saturnus är principiell - den är samhällets verkställande makt. Naturligtvis hatar tokliberaler Saturnus och ser lag och ordning som en fiende till deras obalanserade idé om vad frihet är. 

Saturnus spelar således en speciell roll i 11e huset: hos IT-krämaren handlar den mest om en förkrossande självfixering - mannen ägnade sig verkligen bara åt "jag och min livsstil" som ideal. Hos Norberg är idealen alltjämt simpla eftersom Tvillingarna inte lämnat zodiakens första personorienterade tredjedel. Men enligt sol- och månascendenten upphöjer Johan Norberg Tvillingarnas typ av personalism till högsta ideal. Och vad står då Tvillingarna för? Inte ett skit! Deras enda heliga ko är att de kräver att få slippa förplikta sig. Tvillingarna är sändebudet, handelsmannen, alla typer av mellanhänder 

IT-krämarens karriärutveckling tog slut redan på projektledarnivån - den klassiska mellanhand Arbetsgivaren placerar mellan slavarna på fabriksgolvet och kunderna, för att inte slavarna ska kunna starta en egen firma och ta med sig den upparbetade kundstocken - notera hur vidrigt marknadsmänniskor som ekonomen Fredrik Reinfeldt ser på människor, kunderna är en "stock", dvs. en boskapshjord ("livestock")! De har inget egenvärde utan representerar bara klirr i den egna kassan. 

Detta är en ovärdig urspårning av västcivilisationen och just det Svenskt Näringsliv representerar. Och svensk media pumpar ut förklädda artiklar vars djupare syfte är att stöpa folket i samma tankemönster.

Tokliberalisten Norberg har fixeringens och tvångets Saturnus två snäpp bortom Vädurens rena egofixering, i kommunikationens och idéspridandets tecken. Men Tvillingarna är substanslösa eftersom de enbart söker Luftens eller idéernas frihet ("liberalism") och inte vill förplikta sig till några strukturer. Luft tar lätt på samhället och dess institutioner och särskilt då detta det "yngsta" av de tre Lufttecknen. 

På Norbergs himmel ser vi dessutom en önskan att bestraffa eller avskaffa Saturnus via Draksvansen. Det är just tendensen till elimination av begränsaren Saturnus som öppnar för galen gränslöshet ("fri invandring"). Låt oss då se hur Saturnus motpol, förökaren Jupiter sköter sig. Lejonet i öster har Jupiter med sig, men Jupiters förmåga att expandera (myten om "tillväxtsamhället") är allvarligt skadad i detta horoskop. 

Saturnus (definition) och Merkurius (fakta) är Lejonets svurna fiender och fungerar båda som "verksamma illgärningsmän" i horoskopet. Båda planeterna har viktiga, ja dominanta positioner i både sol- och månhoroskopet och nu börjar man förstå vad DN-skribenten menar med en pseudobok fylld av smörja (skit som StureplansCentern svalt med hull och hår eftersom de är ett intellektuellt patrask, själar med djupt störda värderingar.)

Precis som i Jessica Albas horoskop stannar Norbergs tillväxtbringande Jupiter vid materiella faktorer (Jordelementet). Dessutom leder Norbergs förmåga att bringa tillväxt till det sjätte fiende- och olyckshusets typiska effekter. 

Hans brist på tyglar (Saturnus) och vilja till frihet resulterar bara i olycka och fiendskap. Det är verkligen ett horoskop för en dominant (Lejonet) men en driftig natur som saknar vett. Och mot jordisk dårskap kämpar gudarna - som själen bakom stjärnan Regulus - förgäves.

Hur man än ser på saken, drar det här horoskopet snett, där Jessica Albas dock pekar i god riktning, låt vara att hon valt ett enkelt livsuppdrag som mest handlar om att hålla en fysisk kropp vid god vigör och le sina bedövande leenden. Johan Norbergs viktiga Saturnus med Draksvans ger oss istället en destruktiv libertarian. Horoskopet är ett utmärkt exempel på bloggens förslag att Eld/Luft ur styr ger ideologiska fanatiker.


Bonusspaning.

Vad om verifierade fall av nymånen under attack från en synnerligen idealistisk Saturnus i 11e? Eftersom jag bara har 1.500 horoskop med känd födelsetid stannar det vid tio träffar. Dessa kan inte direkt jämföras med Norbergs mån- och solascendenter eftersom det inte handlar om Lejone med unga Tvillingarna i idealsektorn. OBS. Ingen av dessa har Saturnus med demonen Ketu (Drakhuvudet).
  • Karl Marx;5.5.1818
  • Arthur M. Schlesinger;15.10.1917
  • Leslie Nielsen;11.2.1926
  • Toni Morrison;18.2.1931
  • Annie Lennox;25.12.1954
  • Anonym;xxxx
  • Kylie Minogue;28.5.1968
  • Anonym2;xxxx
  • Alison Krauss;23.7.1971
  • Kate Winslet;5.10.1975
Att listan börjar med tidernas största ideolog, Karl Marx, är naturligtvis intressant. Men nu pratar vi inte Tvillingarnas juvenila ideologi utan KORREKT syn på den samhälleliga människan: Saturnus i härskarläge i Vattumannen i elfte huset! 

På många sätt är Marx Vädur i öster en potentiellt lyckosam ascendent eftersom zodiaken då är den "naturliga" som låter primitiva tecken husera runt i den personliga zonen (husen 1-4) och ett avancerat och universalistiskt medvetet tecken som Vattumannen verka genom sitt eget 11e idealhus (världen är idédriven, vilket redan Platon insåg).

Om Schlesinger har jag skrivit följande minneskommentar: "Social historian / critic. writer, Liberal, Pulitzer Prize awarded twice. Harshly critical of both unregulated capitalism and Liberalism's coexisting w communism."

-Remarkabelt nära det ämne vi avhandlar i detta inlägg. Notabelt för denne skarpa kritiker är att skrivaren Merkurius stiger i härskarläge i Jungfru - ingen ideologi passar någonsin tecknet vars enda uppgift är att analysera sönder! Schlesinger har inget konstruktivt på sin himmel, bara placeringar i negativ materialism (Jord/Vatten). Idealhuset som Fredrik Reinfeldt, närighetsprincipen Kräftan (Vatten).

Nielsen är "Nakna Pistolen"-snuten Drebin, fin komiker. 

Morrison är Nobelpristagare i litteratur och här har vi Saturnus i Skytten i 11e och nymånen i Vattumannen. Suverän kombination där intellektuell Luft i konceptuella Vattumannen informeras av formens planet i Seendets element Eld!

Lennox sångerska med en på sin tid extrem stil (totalt plagierad av svenska Marie Fredriksson). Annie Lennox har mycket typiskt Saturnus (form) och Venus (skönhet/estetik) i Vågen i 11e idealhuset!

"Anonym" - enligt egen utsago "gråsosse" med en Jupiter strypt av Saturnus i Stenbocken i 11e idealhuset. Titta noga och "sosse" framtonar redan ur denna kombination. Personen föddes dock bara något dygn från ytlighetsmästarna Alexander Bard (också någon slags tokliberal eller också bara en skamlös opportunist) samt Susanne Ljung, stilexpert. 

Jag har ofta kommenterat tendensen att bara gå på ytan i samband med Saturnus och Stenbocken. Jupiters framgångar knyts i detta läge just till konformism med vad ytan, klassen eller traditionen föreskriver. Knappast några nydanare. (Vad nytt Bard spottar ur sig är resultatet av att han som Fisk suger i sig och producerar kopior av de vatten han simmat igenom.)

Popidolen Minogue är också yta/stil och väldigt lite substans, variabla Fiskarna i 11e idealhuset och första huset som ren Oxe, rent objekt.

"Anonym2" är nämnde IT-krämare och Krauss rekordhållande countrysångerska med 26 Grammys (2011). Saturnus i Oxen i 11e visar hennes ideal: den lokala myllans tradition (country & bluegrassmusik)

Winslet, aktris med tungsinta och dödliga Saturnus i depressiva Vatten i 11e idealhuset. Tala om att "Titanic" var hennes biljett till megaberömmelse!

Som synes är det bara Marx som representerar en intellektuell ideolog, men av annat slag än Johan Norberg. Annie Lennox Saturnus/Venus tycks ha valt att idealisera den "konstnärliga formen". Dessa var de enda tre med Luft i det idéstyrda 11e lufthuset.


Se även Den horribla fd Timbro-lögnaren (om Norbergs medförfattare Fredrik Segerfeldt).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar