Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 13 januari 2013

Thomas Jefferson styrker The Sibly Chart

Eftersom nästan hela västvärlden hänger sig åt den tropiska zodiaken som bevisligen inte alls producerar beteenden som korresponderar till tecknen, har följande indikation missats på att USA:s nationalhoroskop enligt Ebenezer Sibly troligen är det korrekta.

USA:s blivande tredje president, Thomas Jefferson, uppdrogs av president John Adams att skriva utkastet till Oavhängighetsförklaringen, vilket han efter visst gnölande också gjorde. 

Jeffersons födelsettid är inte känd men som det berömda dokumentets moder är det fascinerande att se att hans månplacering (moderskap) helt säkert ligger i Skorpionen, vilket också är det sideriska tecken som resulterar utifrån Siblys rekonstruktion av när under dagen den nya nationens fäder signerade dokumentet.

Här är Jeffersons planeter innerst och "skötebarnet", det signerade dokumentet (USA:s födelse) ytterst. Den "naturliga zodiaken" används - Pionjären eller Nystartaren Väduren ligger i första huset. 
Det intressanta är att Jefferson själv är Vädur men att Solens disponent Mars är fallen i Kräftans eller Modershägnets tecken. Kräftans domän är också associerad med "frågans slut" (eller död), och det intressanta är ju att oavhängighetsförklaringen klippte modersbanden med gamla världen!

Jefferson är alltså ingen verklig pionjär (Väduren) annat än som en som börjar något nytt genom en "implosion" - en Mars som vänder sig inåt / bakåt och angriper/dödar sin mor. "Frågans slut" eller Vattenelementet som "upplösning" - upplösning av modersbandet.

Eftersom han har sinnelaget i Skorpionen kontrollerar den fallna Mars även sinnelaget. Om denna man och slavägare så att säga lånat sitt sinnelag åt den unga nationen, är det inte förvånande att vi idag har ett så mordiskt och blodtörstande Förenta Staterna.

Mars i Kräftan är som bekant som att säga "alltid känslor av hot mot hemmet eller det egna", en extremt överspänd position som perfekt stämmer med den amerikanska "skjut först och tänk efter sedan"-mentaliteten. Amerikanerna själva har röstat för att Jefferson är den bästa president de någonsin haft, men det är lönlöst att tala med hemmablinda...

Faktum är att USA:s horoskop i någon mån upprepar Jeffersons fallna Mars men på ett annat sätt: Skorpionascendentens härskare Mars befinner sig nu i det signerade dokumentets tecken Tvillingarna (jfr Magna Carta-horoskopet). Men kan en Mars i det onda åttonde dödshuset beskrivas som något annat än en fallen eller på något sätt stukad Mars?

För en dödande Skorpion stigande - USA! - är ascendenthärskaren Mars inte en tillgång, dess tillfälliga ägarskap över första huset är i sin ordning men den äger också sjätte huset (här: Väudren) vilket är Olyckans, slavarnas och profitjaktens hus. USA kom att blir en girig nation redo att mörda och starta krig för att komma åt andra länders naturtillgångar!

Jefferson höll sig med slavar och födde i hemlighet barn med en färgad favoritälskarinna. Roterar man hans karta så att det "fallna" sinnelaget i Skorpionen baserad på den "fallna" Mars i Kräftan tjänar som ascendent, då hamnar Solen i Väduren i sjätte slavhuset. Wikipedia antyder att just slaverifrågan var Jeffersons svaga punkt. Han saknade karaktärsstyrka att göra något i frågan. Det har säkerligen att göra med att hans skorpioniska sinne inte kunde fördra de ekonomiska förluster han såg i slavarnas befriande. 

Solen i sjätte profithuset men baserad på en förlorande svag Mars antyder verkligen ett lågt sinne som hemfaller till oro för den egna välmågan. Sett ur det här perspektivet var nationens fäder knappast några kulturheroer utan tvärtom rätt ömkliga. Tyvärr skapade de ett monster som först vår generation ser nere på knä och nästa generation kommer att se fallen, en föredetting.


*****


Se även ett äldre inlägg om Thomas Jefferson: Den obegripliga presidenten


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar