Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 22 januari 2013

TeliaSonera och korrupta ledarfigurerOm TeliaSonera-vd:n Lars Nybergs närmaste man Tero Kivisaari själv skött mutandet i Uzbekistan är det för tidigt att säga något om. Men att Hovrätten fryser 1,8 miljarder av den utländska affärspartens bankmedel (AB) visar att något är väldigt fel med den svenska telekomindustrin, just som bloggen ofta påpekat. Bland it-folk frodas en moralisk indifferens som sällan skådats. Man kan väl säga att sekulära eller materialistiskt orienterade samhällen som dessutom går i näringslivets ledband ganska snart går under till följd av sin egen röta. 

Eftersom den vanliga människan är maktlös mot de stora strukturerna havererar alltid civilisationen med jämna mellanrum. Grattis, alla som valt att födas i väst i denna tid, lagom till den våldsamma undergångsfinal Adolf Hitler drömde om. Nu är miljoner nazister återfödda på jorden igen (efter några årtionden - jordetid! - i helvetet) och många är alltjämt fast besluta i sin svarta destruktivitet. (Att vända oceanångare kan ta några hundra år - jordetid!) 

Gamla österländska läror från Persien och Palestina är mer oförsonliga än så och talar om att inte alla människor är Guds skapelser - vissa på gatan är inte alls medmänniskor utan Den Ondes imitation av de verkliga människorna!

Så var placerar det ett horoskop som Tero Kivisaaris? Är han ett Satans barn eftersom den onda stjärnan Algol förefaller skapa en sådan röra på andra sidan zodiaken, och rör ihop det uzbekiska partnerskapets och korruptionens tecken Vågen med Skorpionen? 

Jag har en tilltagande upplevelse av att horoskop som grötar till det just i den här övergången mellan Luft och Vatten verkar ge problematiska och extremt antisociala och själviska attityder. Vågen har just introducerat ett rättvisetänkande som tar hänsyn till "den andre", men i Skorpionen tycks allt återigen handla om individens egen vilja att lura Döden. Instinkten i det kalla Vattenelementet tränger alla Luft-Vågens nobla tankekonstruktioner och ideal åt sidan.Lite försiktigt kanske man kan säga att Lögnens ande var aktiverad då finnen föddes, men att andesjälen alltid behåller fri vilja att välja väg. Den judiska läran om den goda och den onda böjelsen, insåg jag nyligen, är en genuint persisk lära och judarna tycka ha tagit den till sig och införlivat den med sina föreställningar. 

Resultatet för båda folken var en kuriös kombination av monoteism men som också innehåller en dualism inom den manifesta skapelsen. I olika perioder har betoningen av fri vilja eller en mer dyster dualism med starka känslor av att vissa är födda till fördömelse därför att det är precis vad de är, ha alternerat.

I astrologin är grundbudet att Månen, Merkurius och Solen är den mänskliga själens mest aktiva komponenter. Känslor, intellekt och den solära viljan, den senare är också intelligensens källa. En skev vilja för individen snett, och en svårt skadad Sol antyder därför en djupare, "andlig" skada än en störd Måne som förvisso kan antyda en sinnessjukdom som är ärftligt övertagen eller vanföreställningar som uppstår ur det rätt korkade lunära sinnets intryck av näromgivningarna.

Det skulle vara de rejält skadade Solarna som perser och judar i en mörk historisk fas såg som Satans barn. Det är alls inte nödvändigt att Solen står på rak linje med den onda stjärnan Algol, en serie olyckliga omständigheter kan kraftigt förändra Solens viljeinriktning. För Telia-finnen kan dock noteras att den sataniska axeln innehåller Saturnus som här binder hårt till materialistiska synsätt och som i oppositionen till pengarnas Venus och handelsmannens Merkurius är en nöt i sig att knäcka och tyda!

De yttersta kretsarna i det antika kosmos, Jupiter och Saturnus, kan sägas vara ödesbestämmande. Den människa måste ha gjort något gott i sina tidigare liv som likt den här finnen återfötts med Solen välsignad av lyckans Jupiter! Här kopplas den andliga individen samman med kosmos expansiva och lyckosamma sidor. 

Men skulle i ett sådant läge begärets eller sinnelagets Måne vara helt förryckt, då finns likväl varningar för tendenser att fresta lyckan alltför hårt... Astrologi tycks man aldrig bli färdiglärd i, det dyker hela tiden upp nya och svårtydda himlar.

Kivisaari har det typiskt horoskopet för en som gärna sträcker sig mot utlandet: en fullmåne mellan handelsmannen och kommunikatören Tvillingarna och den vittberesta Skytten! Samma fullmåne noterades hos Elin Nordegren (Woods) som gjorde lyckan i USA men hamnade i ett djupt korruptionsdrama med den synnerligen falske och psykopatiske Tiger Woods, en man som drillats till att vara "vinnare" och intressant nog uppvisar vissa problem som påminner om Fredrik Reinfeldt, vars politikerfar också drillat och skadat pojken bortom räddning. Reinfeldt förstår inte ett dyft av verkligheten pga. denna militärdrill i högeregoismens filosofi om att profit och lönsamhet går före allt annat i universum. 

Bara det faktum att Elin blev Woods säger något om att det finns en guldgrävartendens i den här gränslösa fullmånen. Men är beredd att gå långt för framgången. Det bör dock noteras att Elins Sol i jupiteriska Skytten kan läsas som bilden av hennes make. Men eftersom en kvinna tänkts agera utifrån sin återspeglande Måne (sitt sinne), är också hon uppfylld av Sol-Skyttens dröm om den otroliga framgången. Att hennes solära disponent Jupiter stod med omoralens Mars för oss tillbaka till ämnet, Kivisaari.

Här ser vi de stora och lätta pengarnas (framgångens) Jupiter med en annan skadegörare, girighetens norra månnod eller Drakhuvudet. Det är därför oerhört pregnant att girigheten kommer att halshuggas på andra sidan, vid södra månnoden, och att just Månens begärsnatur därmed direkt drabbas av Sol-Jupiters våldsamma framgångshunger (efter marknaderna österut). Detta

Som jag ser den korrumperande Satans inflytande på detta horoskop är att den förbinder och degraderar två planeter som annars inte skulle ha ett uppenbart sammanhang: Mars i slutet av Vågen och Venus i Skorpionens tionde grad. I själva verket finns även utan Algol ett starkt sammanhang här eftersom det är Vågens och Skorpionens härskare som utväxlat position med varandra. 

Men som nämnt i samband med t.ex. Maria 'Bitterfittan' Svelands likadana signatur, är Skorpionens bittra och hatiska Vatten (den verkar slåss för sitt liv hela tiden och blir aldrig mätt) och Vågens lätt tillfredsställda och kooperativa natur svåra att förena.

Det är inte lätt att avgöra om den sociopatiska tendensen kommer från Mars och Venus ömsesidiga reception via två tecken som inte är på samma våglängd eller om det är oppositionen från Algol som man iakttar - Satans perversa "vilja" att sätta sig på tvären vad än saken gäller. Sveland har precis som Kivisaari en Mars som fastän inte i rak opposition till Algol ändå faller under dess stråle. 

Stjärnor hade i antiken ett 15-gradigt synfält, 7½ grad på var sida om den exakta oppositionen. Jag har tidigare uttryckt misstankar om att även oppositionen är verksam, inte minst efter det slående horoskopet för den lokala sosse som först stod upp och krävde partiordföranden Håkan Juholts avgång: Solen i svikaren Skorpionen i exakt opposition till substanslöshetens och intighetens symbol, stjärnan Algol.

I Maria Svelands horoskop håller sig dock Venus i Skorpionen klart utanför Algols synfält, och i den meningen är TeliaSonera-mannens horoskop värre. Inte bara befinner sig Mars och Venus i en haltande ömsesidig opposition, de är dessutom båda korrumperade av Satans vrångskallighet!

Det måste helt enkelt vara denna skada på himlavalvet som i kombination med den Drakhuvudsskadade fullmånen ger vad DN kallar den största frysningen av pengar i Sveriges historia. Vi har de stora pengarnas Jupiter i en huvudroll tack varje delat tecken med den individuerande Solen och vi har girighetens och den våldsamma överdriftens Drakhuvud på det.

En karta ritad ur sinnelagets perspektiv placerar dessutom Satan i position att knyta samman kreativitet (5e huset) och ondska (6e huset) för ett listigt sätt att göra upp ekonomiska affärer. Notera hur både Merkurius (affärsverksamhet) och Venus (pengar) hamnar i det onda sjätte huset. Det sjunde är inte bara äktenskapshuset utan i lika hög grad ett hus för affärsmässiga allianser, så här får den giriga Solen fullt utlopp. Sinnelagets Måne tycks alltså ganska väl teckna vad detta kriminella sinne i fin kostym ägnat sig åt.

Själv lutar jag åt själens fria vilja, som föddes till en försäljares och sedermera försäljningsdirektörs hem och också har samma månascendent i Tvillingarna, samma verksamt onda pengaplanet Venus och samma verksamt neutrala affärsmannaplanet Merkurius. Varför är då inte jag involverad i höggradigt korrupt affärsverksamhet? Frågan är naiv, med tanke på hur nyanserad astrologin är.

Skillnaden är t.ex. att min Venus låg i det "bara halv-onda" tredje huset (som indierna därtill kallas ett "förbättringens" hus). Salig far genomskådade också sent i livet sitt bortkastade liv i Penningens tjänst). Faderns framsteg är inte oviktiga eftersom Venus i just detta horoskop är den femtehusplacerade Solens disponent och femte huset har en faderlig touch.

Undertecknad har också handelsmannen Merkurius i den goda lyckans hus (5e) istället för olyckans 6e hus. Detta kan bidra till att jag lyckats hålla mig över den simplistiska krämarmentalitet som fyllde barndomshemmet. 

Men redan i den här skissen märks ett vacklande - för vad är egentligen egen bedrift eller fri vilja om allt så tydligt står "skrivet i stjärnorna"? Pengar och kärleken har jag inte lyckats vända till något gott i detta liv, men "förbättringen" via tredje huset visade sig genom min fars mjuknade attityder. Merkurius å andra sidan tycks inte ha berört externa familjemedlemmar eftersom den är ägare till bloggarens fysiska Tvillingascendent. Det är kanske pga. en lekfull Merkurius i femte skapandehuset det dräller ut så mycket text på den här bloggen.

TeliaSonera-finnen har (enligt månascendenten) en helt annan Merkurius. Den står inte i kommunikativ Luft utan i närigt och kallt Vatten. (Kalla eller partiellt kalla människor tycks jobba hårdare eftersom de upplever döden som något abnormt, som ett hot.) Merkurius är som sagt verksamt neutral för Tvillingarna i öster (kommunikatörer SKA vara neutrala), men genom att förena sig med pengarnas eller alliansens Venus, som för den fria och obundna Tvillingarna är en källa till ont, skadas Merkurius. Den befinner sig därtill i sjätte huset för fiender eller olycka. Det här är faktiskt ingen vidare bas för Telia-finnens psyke (Månen), och det redan innan vi noterat den halshuggna Draksvansen med sinnelaget (och fullmånen med all girighet på andra sidan zodiaken).

Hur man än närmar sig det här horoskopet anar man missljud.


*****

Se även: Vattnets patologiska slipprighet - igen! Om Kivisaaris överordnade TeliaSoneras vd Lars Nyberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar