Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 4 januari 2013

Nobelprisförfattarna och själens åtrå - del 2

Vid den oväntade upptäckten att skickliga svärdsföraren Mars är själens signifikator för världens främsta författare som grupp, nämnde jag avslutningsvis några intryck från granskningen av vilken planet i vart och ett av de 106 horoskopen som hunnit längst. 

Helt bortsett från vilken planet som agerade som atma karaka, höll jag någon slags dubbelkoll på materialet och tyckte vissa zodiaktecken återkom lite oftare än andra. När jag nu explicit undersöker "varningssignalerna", att det pågick något intressant även ur tecknens perspektiv, bekräftas känslan.

Det är som om astrologin börjar bekräfta sig själv med sina egna medel - som om ämnet har vaknat till liv och nu själv undervisar oss som bara följer med på resan.

Inte bara är Mars i indisk astrologi pennfäktarnas planet - genom att vara tredje husets signifikator. När det kommer till de 106 preeminenta pennfäktarna förefaller astrologins ande vilja bekräfta upptäckten genom att också låta det tredje tecknet Tvillingarna husera signifikant fler instanser av Mars än något annat tecken! 

Vi ser därför perfekt den intima kopplingen mellan Tvillingarna/Merkurius, tecknets "naturliga" tredje hus och 3e-hussignifikatorn Mars. Tänk Mandelbrots fraktaler: naturen (eller astrologin) upprepar samma "sanning" om och om igen.


106 Nobelprisförfattares
atma karaka Mars
i zodiaktecknen
9
11
15
11
7
7
13
4
9
9
3
8
Snitt:
8,8
Signifik.
rel. snitt
(±50%):
<=4,4 e.
>=13,2


Indisk astrologi klassificerar Mars som Eld, precis som Solen. Är det mer än en slump att Mars följer Solens beteende genom zodiaken? Precis som Solen i det tidigare testet sviktar Mars betänkligt i författarambitionerna under passagen genom Vattumannen.

Här kan man tvivla, för där Solen visserligen inte når signifikant överrepresentation, tycktes ändå Solens upphöjelse i Väduren samt Solens passage genom merkuriska Jungfrun ligga väl till för firat författarskap. Mars upprepar inte samma topp utan producerar "förfinad" eller konstfull aggression i venusianska Lufttecknet Vågen.

Den här placeringen för Mars finner jag spontant vara lika logisk som Mars i Tvillingarna. Båda tecknen arbetar med intellektuellt tankestoff och båda är rörliga, Tvillingarna mer så än Vågen. Den förra är ren Sattva (Ljus) medan Vågen är Rajas, den passionerade blandningen av ljus och mörker (Tamas).

Är det faktiskt de tre kvaliteterna som förklarar varför Vattumannen - det enda Lufttecknet i "mörker" - gör så dåligt ifrån sig som författare?

Är det därför vi i Sverige spelar grötmyndiga och sitter här och delar ut domslut över vilka som är de bästa författarna - Sverige är alltsedan 1974 ett Vattumanland. Om Tvillingarna är kunskapshungern och Vågen passionen att harmoniera informationsbitarna och formulera dem vackert, vad lämnar det kvar åt Vattumannen? 

Jo, Vattumannen kan besserwissrigt luta sig tillbaka och propsa på sista ordet. "Vad var det jag sade?" Tecknet symboliserar det färdiglagda pusslet vid kunskapsfärdens slut. 

Tamas indikerar mörker eller medvetslös slentrian - saker som sitter "i ryggmärgen" och kan således teckna t.ex. ett folks språkbruk. Tvillingarna - sattvisk - är härvidlag den språkliga förnyaren, låneorden som Tvillingarna för hem från sina resor. I fasta förbindelser (Vågen) etableras sedan språkbruket och det tar därefter plats i Vattumannen, i folkets intellektuella eller konceptuella själ.

Vattumannens härskare Saturnus kallas för "själens form", men för en individ kan man naturligtvis inte ta den "fallna" Saturnus i Väduren till intäkt för att tala om en lägre utvecklad själ. Det enda den återfödda själen avslöjar om sin verkliga identitet genom sitt horoskop i detta liv är att DEN HÄR GÅNGEN väljer den ett egocentriskt ("fallet") Vädursperspektiv. 

Själen är säkerligen större än vad Saturnus i Väduren antyder, men i just detta liv tycks själen ha satt sig ett betydligt enklare uppdrag, ett som sätter förmågan att formulera eller fixera en subjektiv ståndpunkt i första rummet.

Tidigt i bloggens historia trodde jag att Vattumannen skulle vara ett typiskt författartecknen, utifrån tanken om Saturnus som organisatör av de två tidigare Lufttecknens aktiviteter. Men detta tycks bara gälla det reflekterande sinnet (Månen) i Vattumannen, inte när agerande Solen och Mars verkar mot denna "saturniska" symbol. Det kan inte ha att göra med att Sol och Saturnus är ömsesidiga fiender, för Solen hemma i härskarläge i Lejonet underpresterade ju också i termer av antal Nobelpris i litteratur!

Med bara dryga 100 av världens främsta författare tror jag inte man kommer så mycket längre i resonemangen. De mönster vi hittat rimmar mycket väl med några gamla traditioner, medan t.ex. det förblir ett nyupptäckt mysterium varför Solen producerar så få toppförfattare längsmed den sol-saturniska axeln (Lejon/Vattuman) medan det motsatta gäller Månen längsmed samma axel. Fenomenet har kommenterats i äldre inlägg.

*****

En annan intressant trend visar sig i delningen av zodiaken i personell / individuell / universell. Zodiakens första, personliga tredjedel rymmer hela 46 Mars, den lite djupare och mer individuella bara 31 Mars och i den avslutande universella sektorn faller antalet Mars ytterligare något, till 29. 

Är romankonst bara för de primitiva och unga människorna - författare eller läsare - de som alltjämt låter sig tjusas av personporträtt och livsöden? Pennfäktaren Mars sjunkande intresset för författarskap när planeten når bortom de rent personliga tecknen stämmer också väl med vad sunda förnuftet skulle komma fram till. Bortom att duplicera människolivet i romankonsten väntar större och än mer värdiga utmaningar för själen. 

Fyndet påminner om genomgången av 120 filosofer, där filosofins och religionens Jupiter dominerade den primitiva människan, hon som ännu bara lever på den personliga medvetenhetsnivån. Vad betyder då detta? Jo, när människosjälen efter många liv mer börjar likna en gud än en människa (för att inte tala om ett simpelt konsumerande djur - "Marknadens" favorittyp), då viker intresset för filosofi.

Den människa behöver inte längre vara en "vän av vishet och vetande" som redan i sig själv förkroppsligar den gudomliga lagen. De högsta själarna på jorden är alltså inte längre yrkesfilosofer utan finns på andra ställen, där de i ord och handling transponerar de högsta insikterna till ämnen som bäst gagnar mänskligheten vid epoken ifråga.

Varför "universalisterna" inte kan vara filosoferna beror på att det är universum som är filosofins studieobjekt. Att filosofins Jupiter inhägnar den tredje, universalistiska fasen vittnar kanhända om att dessa teckens härskare bäddar in de två saturniska tecknen mellan sig. Jupiter/Zeus som planet må bara vara den sjätte kretsen i det antika sjuvåningskosmos. 

Men läser man historien via zodiaktecknen ligger Saturnus/Kronos sjunde himmel - själens synliga kosmiska form - inklämd i något större, något bortom tid och rum och form. Detta andra är Jupiter - den enda planet indisk astrologi kopplar samman till det femte elementet Eter, ett element vari ett spatialt och tidsbundet kosmos kan ta plats. Detta betyder naturligtvis inte att Eter är kaos, inte att "kaos bor granne med Gud". Det femte elementet är vad kristendomen kallar Den Helige Ande!

En snabb googling för att se om någon annan kommit fram till samma sak ger bl.a. detta engelskspråkiga blogginlägg: Ether - The Awakening (jag ser att bloggerskan nämner samma professor Laszlo som jag också nämnt vid några tillfällen).

Vid den här tiden i själens inre liv är Nobelprisutmärkelser och författarskap så triviala företeelser. Mer än troligt designar nu själen själv hela världsallt och populerar dem med tallösa små tankekreationer. En systemarkitekt, det är vad människan egentligen är, gjord i Guds avbild.

Detta tolkar jag som att människan är gjord i avbildens element Vatten - men den luft eller ande som blåses in i henne har inte den här planeten eller dess berättelser som hemvist. David Camerons film AVATAR berättar ytterst sett en saga om jordens naturbarn, inte om dem som kom från himmelen (vilka naturligtvis inte är filmens luftburna amerikanska rovkapitalister).


6 kommentarer:

 1. Tack för den fina blogglänken i tredje stycket. Härlig synkronicitet här. De första orden i länken är "Dr Ervin Laszlo". Häromdagen läste jag den här texten, med precis samma budskap som Vicky Andersons:

  http://www.thecosmicpath.com/writings/2013-the-blank-slate

  Ervin Laszlo omnämns på Nicolya Christis hemsida: "She has already gathered the attention of Barbara Marx Hubbard, Ervin Laszlo and other evolutionary leaders as a contemporary voice for today’s generation of awakening co-creators for the post-2012 world."

  Jag brukar allid googla på allting esoteriskt genom att lägga till "scam" eller "fraud" efter sökorden och då får man oftast en hel radda träffar till skeptikersajter. Hubbard kallas "your typical new age (“futurist”) bullshitter" medan László som är inte amerikan, bara omnämns på samma sajt som "clinically insane Hungarian crackpot".

  På bloggen du länkade till finns en artikel kallad "The End of Time." Där nämns att Jordens elekromegnetiska vibrationsfrekvens, kallad Schumannresonansen, som brukade ligga konstant på 7.83 Hz, har ökat sedan 80-talet och nu ligger över 11 Hz. En sierska som jag är ytligt bekant med nämnde för ett par år sedan att enligt NASA, så är dygnet för närvarande 16 timmar jämfört med hur vi upplevde tiden förr. Det förklarar ju varför tiden går så fort nu, vilket även unga människor upplever. Tiden är på väg att upplösas. Både Tiden och Rummet är illusioner som inte behövs när Människan är uppvaknad. Enligt samma blogg så skedde följande efter Syndafallet: "The Time Matrix was added as an external framework, in order to reduce the speed at which our undisciplined thoughts become reality under the Law of Mind."

  Jag är säker på att vetenskapen skulle skratta ihjäl sig och direkt slå hål på denna frekvensteori. Fan vad de är tråkiga, dessa skeptiker! Komma här och förstöra alla roliga idéer. :) Men det kanske är Djävulen som talar genom dem, som inte vill att slöjan ska dras bort från mänsklighetens ögon. Allt tal om "ascension" handlar ju om att komma tillbaka till vårt ursprungliga stadium före Fallet ner i den tröga materien.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det föll bort en rad i tredje stycket, nämligen namnet på sajten som sågade Hubbard och László. Den heter "Encyclopedia of American Loons"!

   Radera
  2. Att dygnet bara är 16 timmar långt är en kittlande uppgift – och låter en sekund senare som kvalificerad smörja. Det är hur lätt som helst att verifiera om man tänker efter. Fråga den erfarne möbelsnickaren hur långt han hinner på en stol nu jämfört med tjugo år sedan. Men om våra rörelser också går i fast motion nu jämfört med förr, VEM kan då stå utanför en accelererad tid och påpeka detta?

   Själv håller jag mig på kilometers avstånd från allt som kan rubriceras new age. Det är i bästa fall välmenande nonsens, men oftast ren intellektuell härdsmälta. Från din länk samplar jag t.ex. denna tankegång som till att börja med är historiskt inkorrekt eftersom Teilhard bara luftade antik platonism fast lätt uppdaterad: "We could postulate that the ‘mental matrix’ is that phenomenon which was first introduced in 1922 by Pierre Teilhard De Chardin in his ‘Cosmogenesis’, as the ‘Noosphere’..."

   Jag noterar dock att den här gurun säger, ”vi _kunde_ (men gör det alltså inte helt säkert) att ’den mentala matrisen’ är samma fenomen som först introducerades 1922 av...” Hela texten stinker av ”klippa/klistra”-mentalitet. Historiska tilldragelser (som Teilhards bok från 1922) upphöjs och blir fundament i ett metafysiskt fuskbygge. Rätt generande, egentligen. Saker händer onekligen i kosmos just nu, och den här Nicolya är ett av offren. Men hon vill väl, så hon ”kommer till himmelen”, hon med.

   Teosofiska samfundets Anne Besant formulerade tidigt 1900-tal termen ”glamour” för denna intellektets åkomma som rörelsen till del själv led av. Jag tippar att begreppet härleddes från sanskritordet maya (illusion). Under ”glamour” är människor som tappat kontakten med sanningen och nu producerar snömos på någon slags astral/mental nivå. Falska profeter, med andra ord.

   Ibland slirar min blogg också till, men jag har i allmänhet förmågan att rensa bort tankar som bara stuckit iväg före publicering. Något inom mig säger om det bara varit en exercis för tänkandets skull. Det är inte helt lätt att producera bra information när man samtidigt söker djupna i antika konceptioner och synliggöra dem i ett nytt och fattigt ökenlandskap.
   Jag noterar hur okuvligt övertygad om sitt kall länkens Nicolya Christi seglar förbi den uteblivna sensationen den 21/12 och stegar vidare in i 2013, ”det oskrivna bladet”. Absolut ingenting hände ju (som vanligt). För den som underordnat sig sitt eget MIND CONTENT, dvs lever på Månen enligt den här bloggens astrosymboler, spelar det förstås ingen roll. ”Här må var och en bliva salig efter sin fason”, sade österrikiske kungen och införde religionsfrihet.
   Över tid (många liv) tror jag ändå allt visar sig ha varit till nytta. Alla befinner sig ju i ”tillväxt” av ett eller annat slag, eller så heter det i vilket fall inom myten om ”evig tillväxt” (ett av fundamenten för kvartalskapitalismen).
   Att en ”tidsmatris lades på världen”, är en kanske mer nyttig tankemodell än förvirrat flum om 2013 som ett nystartens år. Platon sade det dock bättre och med klarare insikt: från det att himlakropparna i vårt solsystem satte sig i rörelse började de alstra det vi upplever som tid. Se där var en man som inte led av ”glamour” i sitt psyke! Platon medger dock att tänkandet tvingas splittra sönder verkligheten och att planeterna i själva verket alltid har funnits där, i rörelse, alstrande tid för en mänsklighet som i evigheters kommer att vara fallen och förmörkad – tills de tar tag i sina psyken och söker höja sig över manas eller Månens skadliga inflytande.

   Radera
 2. "seglar förbi den uteblivna sensationen den 21/12"

  Njae, bara domedagsprofeterna har sagt att något specifikt i det yttre skulle "hända" 21 dec. Och vad skulle en komet eller jordbävning i så fall förändra? När dammet lagt sig fortsätter väl allt som vanligt? Det är ju inte en katstrof som avses utan en övergång till en ny era för mänskligheten, vilket inte sker på en dag när det handlar om enorma tidscykler, även om ett datum får symbolisera slutet och början. Nicolya Christi skrev följande redan före den 21/12:

  aside from the prophecy of a new “Golden Age” and a “Thousand Years of Peace”, as predicted by several ancient wisdom cultures to begin post 21.12.12, there are no specific or detailed ancient prophecies of what will unfold post 2012. As such, the year 2013 presents humanity with a “blank slate”

  (Alltså, människan måste själv skapa den nya världen). Citatet kommer från artikeln länkad nedan, där det intressanta talet 13 diskuteras i mer detalj. Påpassligt nog motsvarar mayakalenderns slutdatum 13.0.0.0.0 den 21 dec 2012.

  http://www.thecosmicpath.com/writings/part-iii-total-solar-eclipse-frequency-shift-from-11-to-13-the-alchemy-of-13

  Det brukar talas mycket om Plejaderna bland new age-are. Då brukar jag alltid tänka på adjunkten och UFO-debattören Sune Hjorth som brukade framträda i Aschbergs TV-program Diskutabelt. Jag vill minnas att han hävdade att varje invånare på Plejaderna (i sann socialistisk anda) hade egen villa med trädgård.

  http://www.youtube.com/watch?v=10W8of9PofI

  :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Plejaderna verkar vara plejset att va'!

   Där hittade du new age i ett nötskal. :-) En uppdatering för nutidsmänniskan av gamla paradisvärldar dignande av mjölk och honung...

   Utanför den astrologiska/numerologiska (etc) gridden, är i så fall varje tänkbar fraktion av fraktionen av en sekund ett nytt oskrivet blad. Jesus tycks ha uppnått viss medvetandehöjd som hävdade att "himmelriket är redan här, men ni ser det inte" (pga den dikotomiserande kvaliteten i det mänskliga psyket som bryter ner upplevelsen i fixerade kategorier)...

   Föga förvånande röjde den världsliga auktoriteten undan honom efter mindre än ett år. Så stor frihet vill inte makthavarna avslöja att människan faktiskt besitter! Det skulle hota deras egna privilegier och världen som vi känner den skulle falla ihop fullständigt. Moderater skulle plötsligt bli mer generösa mot sin nästa...

   Radera
  2. På tal om Jesus, nr 13 som fokalpunkten i de tolv apostlarnas cirkel, så är det Trettondagen idag. Och 2013-01-06 = 13.

   :)

   Radera