Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 29 januari 2013

Näringslivets springpojkar krossar fler än LO-jobbenNäringslivets köpta springpojkar, regeringen Reinfeldt, har totalt misslyckats reformera den svenska arbetsmarknaden genom att vandra ut i de marknadsliberala snåren (DN, se även SvD om låglöneproblemet). 

Svenska arbetsgivare utnyttjar cyniskt den arbetskraftsinvandringen till lågkvalificerade jobb till slavlöner. Precis som Reinfeldt och anhang behandlar svenskar som hamnar i fas 3 eftersom man bejakar arbetsgivare som praktiserar girighet och åldersdiskriminering - eller vilken diskriminerande åtgärd som än krävs för att "kapa kostnader" och maximera sin egen vinst. "Ekonomism" kallas den ideologi som tilltalar de trubbigaste av alla sinnen, de som mötte miniräknaren i småskolan och sedan aldrig utvecklades längre.

Se även: I ett illa betitlat inlägg hittar jag en dramatisk historisk bekräftelse på bloggens upptäckt att zodiakens oppositionspar Jungfrun och Fiskarna representerar respektive profittänkandet och vittnesbördet om de som drabbas av vinstjägarna - martyrerna.

Civilekonomen Reinfeldt själv har slagit ut med armarna inför regeringens missbruk av svenskarnas förtroende genom att regera enligt samma princip av "allas krig mot alla". Han har förklarat att folk i sjukdom och nöd får försöka hitta någon anhörig att hålla dem vid liv. I Fredrik Reinfeldts, Anders Borgs, Annie Lööfs och Svenskt Näringslivs Urban Bäckströms Sverige har djungelns lag återinförts som ledande Princip. 

Näringslivet låtsas som att inte Reinfeldt
står på deras lönelista (SvD 120128)


Så lågt har det här landet fallit i medvetandenivå: Vi är tillbaka på det simpla djurets nivå. Folket företräds av djur i regeringsställning och som alla hatar DEN SOCIALT KOMPETENA MÄNNISKA som ju faktiskt socialdemokratin sökte och skenbart lyckades introducera under sitt mångåriga samhällsbygge. 

Men under ytan fanns fortfarande den gamla fattigsvensken kvar, och den som aldrig haft något har naturligtvis NOLL träning i konsten att se till helhetens bästa. Nödtorftigt utbildade ekonomer med ett fattighjons själ - folk som Nya Moderaterna - klöser omkring sig och söker sko sig själva så mycket det någonsin är möjligt. Tills någon vrider makten ur händerna på dem.

Men DN tar inte upp att det är mer än de svenska LO-jobben (städ/restaurang m.m.) som den snikna svenska arbetsgivaren söker runda genom att hitta utlänningar till slavlöner. Som f.d. dataprogrammerare kunde jag på mitt första obetalda slavarbete i Reinfeldts fas 3-åtgärd för långtidsarbetslösa konstatera att "sysselsättaren" var ett uppstartsföretag inom IT och finansierat med högerns riskkapital.

Deras, ytterst sett, statligt subventionerade affärsidé förverkligade de till 60-70% genom en företeelse jag, som lämnade IT-branschen efter kraschen 2001, aldrig hört om. Nätet innehåller numera halvskumma jobbmarknader där datatekniker av högst skiftande kompetens bjuder under varandra - spiralen ner mot total svält - för uppdraget att programmera och skapa funktionalitet i produkter som svenskar med en gammal slavdrivares mentalitet tänkt ut grunddragen hos, men i sann global anda inte vill betala svenska löner för att förverkliga. 

Det här kallar korrumperat folk för "entreprenörsanda", men det är ju bara folk som saknar viktiga pusselbitar i en fungerande verklighetsuppfattning! Det har slagit mig hur ofta "entreprenörer" är ohyggligt obildade och hellre borde få springa av sig överenergin i ett ekorrhjul än laborera med anställdas väl och ve.

Regeringen Reinfeldts dåraktiga hat mot den svenska modellen (signerad den gamla socialdemokratin) leder således också till att det svenska IT-undret som en gång Carl Bildt vurmade så för har skjutits i sank i takt med att dessa företagare - men ekonomiska terrorister är ett bättre namn - lagt ut svenska arbetstillfällen på entreprenad till lägstbjudande eller flyttat verksamheten till låglöneländer. 

Jag förstod efter några veckor vad som tidigare utspelat sig på denna fas 3-plats. Uppstartsföretaget inom it-sektorn sökte balansera så mycket gratisjobbande folk mot varandra som möjligt för att få verksamheten att nå nästa milstolpe: skollever för "copy", fas 3:are för ditt och datt och - i värsta fall - betalda öststatstekniker man bara mött över en brevlåda på nätet.

Öststatarnas tjänster var oerhört billiga (och jag misstänker att det var försigkomna små killar arbetsgivaren lejde för fickpengar). Produkten som tog form, del för del och med alldeles för många kockar över samma soppa, slutade som ett riktigt skitbygge, fungerade illa och hade tusen och ett fel. I slutändan visade sig svenska folket via skattsedeln ha delfinansierat det här uppstartsföretaget och fått en undermålig produkt av tvivelaktigt värde. 

Sådant här applåderar uppenbarligen högerregeringen i sitt välkomnande av rätten till fri global rörelse för kapitalet - inklusive "humankapitalet" (det är en levande människa för de normalt funtade). 

Vi förstår nu varför Fredrik Reinfeldt svartmålar "visioner" och kallar klarsyn "farligt". Han är själv blind och föredrar därför instinktiva djur som grottar runt i det mörker (fri konkurrens kallar han det) och söker få till något dugligt, naturligtvis på den andres bekostnad. 

Män som Reinfeldt och Borg kan bara tänka i vinst och förlust, de har inte lyckats kliva en våning högre och se hur "win/win"-system kan designas. Jag var som sagt datasystemsdesigner, men i Sverige dumpad på den växande sopptipp av mänskliga resurser som avslöjar regeringens grova vanvård av landet eftersom den är köpt av Näringslivet som enbart vill ha lägre lönekostnader. På sophögen hamnar därför alla som kostar mer än 12-åriga programmerare i Östeuropa. Och Reinfeldt talar om att hans regering "tar ekonomiskt ansvar". Vilken dimridå och avmaskning av det verkliga katastrofscenariot!

Sverige under högerregeringen har blivit en ormgrop. Landet är precis lika misskött som Grekland bara man slutar stirra på Borgs stabila penningpung och börjar se fler sidor av ekvationen. Och sossarna har så trögtänkta och av ekonomismen förhärdade snillen att inte heller de har något om Sveriges framtid att säga i frågan. 

Vad är detta för trams om sysselsättning? Vi vet ju att den rådande modellen KRÄVER arbetslöshet för att hålla de med arbete i Herrans tukt och förmaning. Sossarna tycks inte ha några invändningar mot det Onda Systemet längre och faller in i tramset och säger att de också ska sätta press på de arbetslösa - precis som regeringen Reinfeldt och alla tiders Slavägare!
 
Gud bevare Sverige när inte folket eller deras politiker har den förmågan! En värld där näringslivet genom tv-reklamen psykknullat ett helt folk att röra sig i unison mot samma konsumtionsvaror (allt medan de psykknullat upprepar sitt falska mantra att de ägnar sig åt "valfrihet") - en sån värld vill ingen leva i. 

Det är en skräckfilm vi regisserat för oss själva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar