Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 14 januari 2013

Moderaternas kommunikationschef, en f.d. hallick

Från en ledande befattning på match.com kommer Moderaternas nya kommunikationschef. Födelseuppgiften är inte verifierad men den enda i Stockholm i en ålder som matchar foton i Expressen / DN bor bara ett stenkast från match.coms lokaler i extrem-egoismens egen stadsdel Östermalm i Stockholm.

Än troligare blir det att rätt horoskop identifierats om man tittar på vad kartan faktiskt berättar.Det som kunde ha varit en så utmärkt förmåga till att gynna alla människor i samhället - Jupiter i Vattumannen - havererar fullständigt när den Stora Välgöraren knyter ihop med den solära dag-till-dagverkaren. 

Solen i Lufttecknet Vågen har naturligtvis allt i världen med kommunikation och i synnerhet match making att göra - Vågen är ju alliansernas och partnerskapets tecken. 

Men se hur illa Vågens härskare kärleksgudinnan Venus står! Från sitt fallna läge i egennyttiga och vinstmotiverade Jungfrun är hon inget annat än den klassiska bilden av den fallna eller prostituerade kvinnan. Bloggen har via genomgången av samtliga Playboymodeller under herrtidningens första 25 år visat att Jungfrun tydligt är det tecken som släpper kläder och ärbarhet om det vankas pengar.

Att Vågens och Jungfruns härskare ömsesidigt utbyter tecken med varandra, beskriver perfekt en människa inom kommunikation (Venus), särskilt kommunikation som vädjar till den självtjänande delen (Jungfrun) av människan.

Moderaternas fd kopplerska har redan tidigare varit i blåsväder just på grund av detta mänsklighetens absoluta lågvattenmärke: att ta betalt för att föra människor samman:


Hanna Bergholm på Match.com, delar inte kritiken i undersökningen.
– Det går alltid att se vem som kontaktar dig hos oss, men för att själv ta kontakt måste man teckna en prenumeration. Prisuppgifter finns på vår startsida så det är inget vi försöker dölja, säger hon.  (källa)

Nu ska denna kvinna "påminna kvinnor" om hur mycket bättre ekonomiskt de fått under moderaternas misskötsel av landet. Jag slår vad om att hon inte kommer att berätta vilka samhällsgrupper regeringen Reinfeldt rövat från för att kunna stärka Östermalmsfruarnas köpkraft och alla de låtutbildade kvinnor ute i landets småstäder som i ren ovana att använda hjärnan lurats av modebloggerskorna att tro själsdöd konsumtion är livets mening.

Psyket hos den moderata kommunikationschefen är som synes också en problemkälla. Även Månen är fallen i sitt värdtecken, Skorpionen, och båda de  typiska "kvinnoplaneterna" står alltså klent. Här anar man någonstans hennes uppdrag för moderaterna: kvinnor i allmänhet har ett bättre förstånd än att rösta på detta vedervärdigt själviska parti och det behövs alltså ett korrupt svart hål som Bergholm för att om möjligt dra ner fler kjoltyg i egoismens återvändsgränd.

Eftersom så många Vågar föds med solhärskaren Venus i Jungfrun är det viktigt att påminna sig vilket pusselläggande ett horoskop är. En bra Måne kan i många fall kompensera för den här oinspirerade typen av karriär som tyvärr bara handlar om att tjäna pengar (Venus i Jungfrun) på människors sociala instinkt (Vågen). Den här bloggarens åsikt i frågan förklaras t.ex. perfekt av att han är exakt omvänd typ av Våg: Solen i Vågen baserar sig nu istället på den givande Venus i Lejonet! Lejonet skulle aldrig komma på tanken att prostituera sig för snud vinnings skulle eftersom Lejonet redan vet med sig hur rik den är. 

Även framför Solen i Vågen utvecklas ett liknande vägval, en Venus i Skorpionen påminner om en Våg som bara söker sitt eftersom dödstecknet är så skrämmande och kan kortsluta hela synen på allianser (Jonas Gardell, Sol-Våg med Venus och Mars i Skorpionen homoprostituerade sig t.ex. som ung.) Men bortom Skorpionen väntar den förlösta Skytten och det fåtal Vågar som har din soldisponent Venus ända här framme kan bli mycket intressanta, storsinta och inspirerande. Och garanterat kommer sådana aldrig att rösta på Moderaterna. Vid en viss mognad vet själen med sig vad som är ett steg bakåt i utvecklingen.

Och bortsett från hur Solen interagerar med sin disponent Venus, måste förstås även Månen, dess disponent och ascendenttecknet och dess härskare vägas in. Ta de här blogginläggen för de förenklingar de faktiskt är!

Om vi har kartan för rätt Hanna Bergholm skulle Jupiters välsignelse av Sol-Vågen vittna om en lika hög intelligens som datagangstern Aaron Swartz som nyligen begick självmord, hellre än riskera ett 35-årigt fängelsestraff för sitt it-hackande. 

Men Swartz Jupiter i Vattumannen hade tolv år (1 Jupitervarv) senare så att säga fri lejd, den välsignande planeten kontaktade Solen direkt och gav honom en förhöjd intelligens. Tidigt i bloggens historia brukade jag peka på hur planeter som går emellan kan förstöra eller missfärga den höga intelligens som Jupiters direkta kontakt med Solen ger. 

I Hanna Bergholms fall når Jupiter först Saturnus, så att kontrolldårens och begränsningens klimat tar över Jupiters välsignelser och sedan, på Saturnus typiskt organiserade vis skapar en formaliserad version av det som borde ha varit överflödande jupiterisk generositet. Saturnus står som i det svenska nationalhoroskopet i kommunikationstecknet Tvillingarna så att vi har en klassisk representant för den subgeneration som föddes för att mest verksamt föra Sverige in i IT-fascismens bedrövliga värld. 

Match.coms hallickliknande verksamhet är bara ett uttryck. Saturnus i Tvillingarna förklarar också svenskarnas framvuxna åldersfascism - åldersdiskrimineringen som hindrar äldre från att få jobb eftersom datasystemen gallrar bort ansökningar som inte passar den här sjukliga generationens önskan om att ha kul med jämnåriga på jobbet. Saturnus i Tvillingarna representerar alltså en hämmad mognad i Sverige. 

Ett folk som fastnat på den intellektuella nivå som Tvillingarna representerar: 5-14-åringen, då världen är fylld av fakta och man älskar att skriva listor och sortera allt på alla sätt och vis. Titta på nätet, match.com och liknande platser och fatta hur vi alla blivit fångade i en imbecills (eller halvmogen tioårings) mentalitet !!! Från det att den här ringa intellektuella nivån började dominera i landet har allt gått överstyr. Det var väl ingen vid grundlagsändringen 1974 som kunde förutse att Sveriges nya Saturnus med tiden skulle visa sig ha sådana här oönskade bieffekter. 

//Sagt av en som föddes med Saturnus i motsätt läger i dess högsta tillstånd i Skytten. Från högguden Zeus nivå enbart kan Saturnus formalisering täcka in alla relevanta aspekter.Bonusspaning - andra med liknande signaturer

Jupiters folkkärlek i Vattumannen är således hypotetiskt avsnörd eller "hi-jackad" av Saturnus och det är istället den förkrympande planeten som forslas framåt via Jupiters långa 240-gradersaspekt. Det är inte längre en ren Jupiteraspekt utan en hämmad och modifierad sådan.

Jag genomsöker 7.300 sparade kartor efter andra födslar med Saturnus (enbart) i kontakt med Sol-Vågen och där Solen är dubbelt skadad genom att också disponenten Venus lider sitt fall i Jungfrun. Vad har andra gjort sig kända för med den här signaturen?


  1. Raoul Hamilton;17.10.1855 - liberal rasistisk fransk greve, undertecknade en rasbiologisk motion
  2. George Sarton;31.10.1884 - matematiker, vetenskapshistorens "fader", förespråkade den mest löjeväckande av filosofiska riktningar västerlandet skådat - positivismen (nu självdöd pga sin egen orimlighet). Positivismen är ett rent utslag av Jungfruns "mäta och ta på"-beteende, och här anar man hur den fallna Venus bidrar dels till ett skickligt räknesinne men tyvärr också till en inskränkthet och oförmåga att ta med alla behövliga faktorer. Räkna därför inte med något annat än mer moderat desinformation från Hanna Bergholm. Partiet rekryterar verkligen bara individer med "hårdvinklade" horoskop!
  3. Sören Ekström;6.11.1943 - undantaget som bekräftar regeln? En socialdemokratisk ämbetsman och generalsekreterare i Svenska Kyrkan.
  4. Arne Ruth;7.11.1943 - polsk son till en nazisoldat (svensk mor), journalist och publicist
  5. Joni Mitchell;7.11.1943 - hyllad kvinnlig singer-songwriter med ostyrig ungdom - tvangs adoptera bort sin dotter och återföreningen många år senare urartade helt. Fallen Venus.
  6. Sverker Martin-Löf;8.11.1943 - industrialist/kapitalist, Handelsbanksfären. Den fallna Venus i Jungfrun i sitt enklaste uttryck: den ständiga jakten på mer pengar.
  7. Svante Grundberg;9.11.1943 - skådespelare - den i sin tid så populära "nattsuddaren" i tv är en formidabel anomali, vilket påminner om att vi just nu granskar en "signatur" som är en abstraktion. Sinnelagets Måne är t.ex. helt lämnad ur bilden här. Och naturligtvis visar sig Svante ha en utmärkt roliga och vimsiga Månen i Fiskarna, baserad på Jupiter i dramatikertecknet Lejonet. Där kom regissörs- och skådissysslan, helt osynlig via den signatur vi egentligen tittade på.
  8. Remo F. Roth;11.11.1943 - psykolog, ett yrke som rimmar väl med Vågen med dess underton i den navelskådande och analytiska Venus-i-Jungfrun!

Det är notabelt hur "städade" och välanpassade alla dessa åtta ändå var, jämfört med liknande sökningar på svårare "signaturer". Varken Vågen eller Jungfrun är dramatiska tecken, tvärtom. En Våg med Venus i Jungfrun drar snarare till en halvt asocial typ som är rätt upptagen av sitt eget och nöjd att leva det lilla livet. Vågens sociala tendens har här blivit ett problem eller underordnas Jungfruns vilja att få råda över sig själv. 

På många sätt passade dock Moderaternas nya informationschef bättre på match.com än som politiskinfiltratör bland kvinnor. På förra arbetet manifesterade sig den fallna Venus i Jungfrun som socialt ofärdiga människor som inte klarar att möta någon lajv - i inspirationens ögonblick - utan faller tillbaka på Jungfruns typiska äppelsorterarbeteende (diskriminering). Bocka och kryssa i på bildskärmen i jakten på herr Perfekt. Sortera bort de "ruttna äpplena" - minsta skavank stör! En kall och intellektuell merkurisk verksamhet som också förklarar varför kroppshysterin (troligen) kulminerar i Jungfruns tecken.

(Det första Jordtecknet Oxen är sällan väldigt kroppsfixerad, den ÄR kropp och gillar det. Möjligen är tredje Jortecknet Stenbocken mer kroppfixerad än t.o.m. Jungfrun eftersom det är härifrån det fysiska formalietänkandet utgår, och Jungfrun står i slavens relation till husbonden Stenbocken!)

Som moderat propagandaspridare blir kvinnans horoskop genast mer sinistert. Nu handlar det om att faktiskt invagga kvinnor i lögnen att de har något att vinna på att tänka själviskt och vända ryggen till samhället i stort. Kvinnan har nu gått över gränsen och närmar sig den kriminalitet som tyvärr Jungfruns tecken också utmärker sig för, enligt bloggens grundforskning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar